1. Artykuły
 2. L4 na dziecko: komu i w jakich sytuacjach przysługuje?

L4 na dziecko: komu i w jakich sytuacjach przysługuje?

L4 na dziecko przysługuje nie tylko w sytuacji, gdy nasza pociecha zachoruje, ale również gdy nieoczekiwanie zamknięty zostanie żłobek czy przedszkole, zachoruje niania lub ktoś inny, kto sprawuje codzienną nad nim opiekę. Ile razy w roku możemy skorzystać z L4 na dziecko, w jakich jeszcze sytuacjach przysługuje i czy podczas zwolnienia należy przebywać w domu? Na te i wiele innych budzących wątpliwości kwestii związanych z L4 na dziecko odpowiadamy w artykule.

 

L4 na dziecko: komu i w jakich sytuacjach przysługuje?
Spis treści
L4 na dziecko: komu przysługuje? L4 na dziecko zdrowe, L4 na dziecko chore L4 na dorosłe dziecko L4 dla ojca po porodzie L4 na dziecko: ile dni w roku L4 na dziecko: ile jest płatne? L4 na dziecko: jakie dokumenty potrzebne do wypłaty zasiłku opiekuńczego? L4 na dziecko: czy trzeba siedzieć w domu? Opieka na dziecko to nie to samo co L4 na dziecko

L4 na dziecko: komu przysługuje?

 

Zwolnienie lekarskie na dziecko i zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem zdrowotnym. Może z niego skorzystać matka lub ojciec dziecka albo osoba, która podjęła się wychowania dziecka.

 

Co ważne, L4 na dziecko przysługuje tylko jednemu z rodziców - temu, który wystąpi z wnioskiem o jego przyznanie. I tylko w sytuacji, gdy nie ma innych członków rodziny, którzy mogą  zapewnić opiekę. (Nie dotyczy to jednak opieki nad chorym dzieckiem w wieku do lat 2.)

 

Przepisy Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych precyzują natomiast - członkiem rodziny, który może zapewnić opiekę, nie jest osoba, która: jest całkowicie niezdolna do pracy, chora, nie jest sprawna fizycznie lub psychicznie ze względu na swój wiek, prowadzi gospodarstwo rolne lub jest pracownikiem albo odpoczywa po pracy na nocnej zmianie,

 

Jeśli natomiast rodzice pracują w systemie zmianowym - L4 przysługuje za okres, kiedy pracują na tych samych zmianach lub różnych zmianach - o ile chore dziecko pozostawałoby bez opieki w sytuacji częściowego pokrywania się godzin pracy, z powodu dojazdu do pracy i z pracy.

arrow e-Zwolnienie w ciąży. Co ciężarna powinna wiedzieć?
arrow Polacy chcą L4 na żądanie. Jest jedno „ale”…
arrow L4 na żądanie. Co na to pracodawcy?
arrow W jakich sytuacjach nie dostaniesz L4?
arrow L4. Wszystko co musisz wiedzieć o zwolnieniu lekarskim
arrow Pobyt w domu w czasie L4. ZUS zmienia zasady

L4 na dziecko zdrowe, L4 na dziecko chore

 

L4 na dziecko przysługuje jednemu rodzicowi, gdy konieczne jest sprawowanie opieki nad pociechą. Dotyczy to więc nie tylko sytuacji, kiedy maluch jest chory.

 

Możesz otrzymać zwolnienie lekarskie z pracy również w momencie, kiedy musisz się opiekować zdrowym dzieckiem do lat 8 - w szczególnych sytuacjach, czyli:

 

 • nieoczekiwane zamknięcie żłobka, klubu malucha, przedszkola czy szkoły,
 • poród, pobyt w szpitalu lub choroba osoby sprawującej stałą opiekę nad dzieckiem, czyli najczęściej drugiego z rodziców,
 • choroba niani czy innego dziennego opiekuna (osoby sprawującej instytucjonalną opiekę nad dziećmi).

 

L4 przysługuje również na niepełnosprawne dziecko do lat 18 - w przypadku porodu, pobytu w szpitalu lub choroby jednego z rodziców lub innego stałego opiekuna.

 

L4 na dorosłe dziecko

 

Zasiłek opiekuńczy możesz otrzymać również na dorosłe dziecko - w sytuacji, gdy musisz się nim zaopiekować z uwagi na chorobę.

 

Warto wiedzieć, że zasiłek opiekuńczy przysługuje ponadto na innych chorych członków rodziny - małżonka, rodziców, teściów, dziadków, wnuków, rodzeństwo. Osoba, którą się opiekujesz musi w tym czasie przebywać z Tobą domu.

 

L4 dla ojca po porodzie

 

Tuż po porodzie ojciec lub inny członek najbliższej rodziny mogą uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Dotyczy to sytuacji, kiedy matka:

 

 •  przebywa w szpitalu i jej stan zdrowia nie pozwala na opiekę nad dzieckiem,
 • ma orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o niepełnosprawności i jej stan nie pozwala  na opiekę nad dzieckiem,
 • porzuciła dziecko.

 

Zasiłek przestaje przysługiwać po ukończeniu przez dziecko 8 tygodni. Co istotne, okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie jest wliczany do maksymalnego okresu, przez który przysługuje zasiłek opiekuńczy.

 

L4 na dziecko: ile dni w roku

 

Przez ile dni w roku przysługuje L4 na dziecko? W zależności od sytuacji, w której przysługuje zasiłek opiekuńczy:

 

 • 60 dni opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8,
 • 60 dni opieki nad chorym dzieckiem do lat 14,
 • 14 dni opieki nad chorym dzieckiem powyżej 14 roku życia lub innym chorym członkiem rodziny,
 • 30 dni opieki nad chorym dzieckiem niepełnosprawnym, które ma od 14 do 18 lat,
 • 30 dni opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, które ma od 8 do 18 lat, w szczególnej sytuacji.

 

O czym warto pamiętać, to że łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego nie może przekroczyć 60 dni w roku - niezależnie od liczby dzieci i członków rodziny, które wymagają opieki. To oznacza w praktyce, że:

 

 Liczba dzieci na ile weźmiemy zasiłek opiekuńczy nie ma znaczenia. Zasiłek opiekuńczy przysługuje na ubezpieczonego, zatem nie ma tutaj podwojenie go ze względu na liczbę dzieci - rozwiewa wątpliwości Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim.

 

L4 na dziecko: ile jest płatne?

 

Zgodnie z przepisami, za okres L4 na dziecko pracownikowi przysługuje 80% wynagrodzenia. Zasiłek opiekuńczy wypłacany jest za każdy dzień sprawowania opieki - również za dni wolne od pracy (weekendy).

 

L4 na dziecko: jakie dokumenty potrzebne do wypłaty zasiłku opiekuńczego?

 

Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy na dziecko należy złożyć wniosek na druku Z15-A. Jeśli opiekujesz się chorym dzieckiem potrzebne będzie zwolnienie lekarskie.

 

Dokumenty należy złożyć w miejscu pracy lub w ZUS.

 

W sytuacji sprawowania opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 8:

 

 • w przypadku zamknięcia placówki opiekuńczej - potrzebne będzie Twoje oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola czy szkoły,
 • w przypadku choroby drugiego rodzica czy innego stałego opiekuna - potrzebne będzie zaświadczenie lekarskie dla tej osoby,
 • kiedy zachoruje niania lub inny dzienny opiekun - potrzebne będzie Twoje oświadczenie o chorobie tejże osoby i dokument potwierdzający chorobę np. zwolnienie lekarskie.

 

W sytuacji opieki nad chorym dzieckiem niepełnosprawnym, które ma od 14 do 18 lat potrzebne będzie zwolnienie lekarskie oraz orzeczenie o niepełnosprawności.

 

Kiedy opiekujesz się dzieckiem niepełnosprawnym, które ma od 8 do 18 lat, z powodu niedostępności stałego opiekuna - składasz takie same dokumenty jak w przypadku opieki nad dzieckiem do lat 8 w tych okolicznościach oraz orzeczenie o niepełnosprawności.

 

L4 na dziecko: czy trzeba siedzieć w domu?

 

Opieka nad chorym dzieckiem nie budzi wątpliwości co do konieczności pozostania w domu. Inaczej ma się już kwestia w sytuacji, gdy maluch jest zdrowy. Aż się prosi, aby wykorzystać ten czas na wspólne wyjście na spacer czy na plac zabaw.

 

Co przewidują w tym temacie przepisy Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych?  Rzecznik prasowy Beata Kopczyńska stawia sprawę jasno:

 

Będąc na zasiłku opiekuńczym, tak jak w przypadku każdego zwolnienia lekarskiego, należy przebywać pod wskazanym na zwolnieniu adresem i opiekować się dzieckiem.

 

Opieka na dziecko to nie to samo co L4 na dziecko

 

Warto również rozróżnić L4 na dziecko od opieki nad dzieckiem. Pracującym rodzicom w ciągu roku przysługują 2 dni lub 16 godzin (w zależności od decyzji pracownika) zwolnienia z pracy do sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 14. Ta ilość jest niezależna od liczby posiadanych dzieci.

 

Ponadto, z opieki na dziecko może skorzystać jeden z rodziców lub rodzice mogą podzielić się uprawnieniami w ten sposób, że każdy wykorzysta po jednym dniu zwolnienia w roku. Niewykorzystane dni nie przechodzą na rok następny.

Szybka konsultacja:
Tabletka "dzień po" e‑Recepta L4 Online

Wypełnij formularz L4 i przejdź do konsultacji lekarskiej.

L4. Konsultacja lekarska w 5 min / 89zł

pole wymagane
pole wymagane
pole wymagane
pole wymagane
pole wymagane
pole wymagane
pole wymagane
Lekarz po zapoznaniu się z danymi każdorazowo decyduje o zasadności wystawienia L4.
Najnowsze pytania pacjentów
Czy można mieć zwolnienie lekarskie od dwóch różnych lekarzy?
W czwartek mam wizytę u psychiatry, nie daję już rady psychicznie i jutro chcę się...
12.03.2023
O ile istnieje ku temu medyczne uzasadnienie to każdy lekarz może wystawić zwolnienie lekarskie.
Łukasz Blukacz
ginekolog - położnik
Umów wizytę
O ile istnieje ku temu medyczne uzasadnienie to każdy lekarz może wystawić zwolnienie lekarskie.
Czy pracodawca zagraniczny musi otrzymać oryginał zwolnienia, czy wystarczy skan?
Pracuję i przebywam na terenie Niemiec. Czy pracodawcy wystarczy przedstawić skan oryginału...
30.11.2022
Skan powinien Pracodawcy wystarczyć. Należy pamiętać, że na zwolnieniu musi znajdować się pieczątka lekarska i kod choroby (najbezpieczniej koło kodu też powinien podbić się Lekarz, spotkałam się z sytuacją, gdy zwolnienie zostało nieuznane, bo obok ICD 10 nie było pieczątki i parafki). I koniecznie pamiętamy, że w Niemczech należy przestawić zwolnienie do czwartego dnia nieobecności w pracy (włącznie).
Skan z pieczątką i podpisem. Szczególnie w Niemczech
Zbigniew Walter
internista, lekarz chorób wewnętrznych
Umów wizytę
W większości przypadków wystarcza skan zwolnienia z pieczątką lekarza i wpisanym kodem choroby. Czasami niestety zdarza się, że niektórzy niemieccy pracodawcy chcą oryginały. Wynika to z braku prawnego uregulowania w Niemczech.
Łukasz Blukacz
ginekolog - położnik
Umów wizytę
Pytanie to powinno być skierowane raczej do pracodawcy. Z reguły skan z pieczątką powinien wystarczyć.
Marlena Kałużna
lekarz, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Scan z pieczątką lekarska i podpisem , z numerem ICD 10 choroby powinien wystarczyć, chyba, że pracodawca wymaga inaczej.
Ewa Jastrzębska
lekarz w trakcie specjalizacji, lekarz
Umów wizytę
Skan powinien Pracodawcy wystarczyć. Należy pamiętać, że na zwolnieniu musi znajdować się pieczątka lekarska i kod choroby (najbezpieczniej koło kodu też powinien podbić się Lekarz, spotkałam się z sytuacją, gdy zwolnienie zostało nieuznane, bo obok ICD 10 nie było pieczątki i parafki). I koniecznie pamiętamy, że w Niemczech należy przestawić zwolnienie do czwartego dnia nieobecności w pracy (włącznie).
Czy mając L4 od psychiatry mogę wychodzić z domu?
Obecnie przebywam na zwolnieniu lekarskim od psychiatry i boję się kontroli z zakładu pracy. Nie...
13.10.2022
Adnotacja "może chodzić" oznacza przede wszystkim, że pacjent może wychodzić np. do apteki czy na terapię/rehabilitację. W przypadku schorzeń natury psychicznej ważnym elementem terapii mogą być spacery, aktywność fizyczna-warto poprosić lekarza o wydanie zaleceń, które mogłyby być przedłożone w razie ew.kontroli.
Sylwia Dżaman
lekarz
Umów wizytę
Adnotacja "może chodzić" oznacza przede wszystkim, że pacjent może wychodzić np. do apteki czy na terapię/rehabilitację. W przypadku schorzeń natury psychicznej ważnym elementem terapii mogą być spacery, aktywność fizyczna-warto poprosić lekarza o wydanie zaleceń, które mogłyby być przedłożone w razie ew.kontroli.
Łukasz Blukacz
ginekolog - położnik
Umów wizytę
Warto przy najbliższej wizycie zatroszczyć się o stosowną adnotację w dokumentacji medycznej w postaci zaleceń umiarkowanego wysiłku fizycznego, np. spacerów.
Marlena Kałużna
lekarz, lekarz rodzinny
Umów wizytę
"Chory może chodzić” to oznacza, że chory może podjąć różne formy aktywności, które nie zakłócą jego okresu rekonwalescencji.
Jakub Woźniak
lekarz rodzinny, pediatra, lekarz, lekarz chorób wewnętrznych
Umów wizytę
W zależności od rodzaju zwolnienia lekarskie można pozostawać w domu lub przebywać na terapii poza domem - zapraszam na konsultacje -wytłumaczę dokładnie wytyczne postępowania - specjalista medycyny rodzinnej lekarz Jakub Woźniak
Ważność e-zwolnienia bez pieczątki i podpisu lekarza.
Czy e-zwolnienia lekarskie są ważne bez podpisu i pieczątki lekarza? Wysłano mi na...
11.10.2022
E-zwolnienie lekarskie, jest ważne bez pieczątki i podpisu lekarza, jeżeli zostało wysłane do pracodawcy, który posiada profil ZUS PUE, ponieważ takie zwolnienie jest podpisywane przez lekarza podpisem elektronicznym i takiej formie wysyłane jest do ZUS. Jeżeli pracodawca nie posiada profilu ZUS PUE lub jest pracodawcą spoza granic Polski , to egzemplarz zwolnienia przeznaczony dla pacjenta musi być wydrukowany i zaopatrzony w pieczątkę i podpis lekarza , i w takiej formie dostarczony pacjentowi -przekazany osobiście lub wysłany scanem na e-maila.
Sylwia Dżaman
lekarz
Umów wizytę
Jeżeli kopia zwolnienia przeznaczona dla pacjenta była wysłana informacyjnie (jedynie w celu potwierdzenia wystawienia zwolnienia) to tak, jest ważne, bo w takiej właśnie formie wysyłane jest do ZUS. Jeśli natomiast istnieje potrzeba przedłożenia przez pacjenta tego dokumentu pracodawcy (który nie posiada profilu na PUE ZUS lub jest pracodawcą zagranicznym) to wówczas ten egzemplarz zwolnienia przeznaczony dla pacjenta musi być zaopatrzony w pieczątkę i podpis lekarza (i na wizycie stacjonarnej pacjent otrzymuje kopię, na wizycie online-jej skan).
Marlena Kałużna
lekarz, lekarz rodzinny
Umów wizytę
E-zwolnienie lekarskie, jest ważne bez pieczątki i podpisu lekarza, jeżeli zostało wysłane do pracodawcy, który posiada profil ZUS PUE, ponieważ takie zwolnienie jest podpisywane przez lekarza podpisem elektronicznym i takiej formie wysyłane jest do ZUS. Jeżeli pracodawca nie posiada profilu ZUS PUE lub jest pracodawcą spoza granic Polski , to egzemplarz zwolnienia przeznaczony dla pacjenta musi być wydrukowany i zaopatrzony w pieczątkę i podpis lekarza , i w takiej formie dostarczony pacjentowi -przekazany osobiście lub wysłany scanem na e-maila.
Zbigniew Walter
internista, lekarz chorób wewnętrznych
Umów wizytę
Jeśli ubezpieczony pracuje w Polsce w placówce mającej PUE otrzymuje wyłącznie informacyjną kopię, która nie musi być opieczętowana i podpisana. Wersja z podpisem elektronicznym lekarza jest przekazywana bezpośrednio z ZUS do pracodawcy. Tak było prawdopodobnie w tym przypadku.
Łukasz Blukacz
ginekolog - położnik
Umów wizytę
Jeśli pracodawca korzysta z PUE ZUS to nie ma konieczności przedkładania mu żadnego dodatkowego dokumentu potwierdzającego zwolnienie lekarskie - taki dokument przesyłany jest bezpośrednio przez ZUS. W przypadku, gdy pracodawca nie posiada PUE ZUS, jak jest w przypadku pracodawców zagranicznych zwolnienie powinno być wydrukowane i opatrzone pieczątką lekarską i podpisem.
Dawid Luwański
lekarz, ginekolog - położnik
Umów wizytę
Jeśli ubezpieczony pracuje w Polsce w placówce mającej PUE otrzymuje wyłącznie informacyjną kopię, która nie musi być opieczętowana i podpisana. Wersja z podpisem elektronicznym lekarza jest przekazywana bezpośrednio z ZUS do pracodawcy. Tak było prawdopodobnie w tym przypadku.
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Pieczątka i podpis lekarza na druku eZLA są wymagane w przypadku zagranicznego pracodawcy.
Jakub Woźniak
lekarz rodzinny, pediatra, lekarz, lekarz chorób wewnętrznych
Umów wizytę
E-zwolnienia są automatycznie wysyłane do ZUS i do pracodawcy (polskiego) - są dokumentami elektronicznymi i nie wymagają podpisu ani pieczątki - w razie dalszy pytań zapraszam na wizytę - specjalista medycyny rodzinnej lekarz Jakub Woźniak
Adam Mallach
lekarz, ginekolog - położnik, internista
Umów wizytę
Pieczątka i podpis lekarza na druku eZLA są wymagane w przypadku zagranicznego pracodawcy.
Czy można uzyskać zwolnienie lekarskie na zabieg rehabilitacyjny po skręceniu kostki?
Dzień dobry, pod koniec miesiąca mam zabiegi rehabilitacyjne po skręceniu kostki w lipcu,...
05.09.2022
Dzień dobry, jeżeli posiada Pan/Pani dolegliwości bólowe uniemożliwiające prace - to oczywiście zwolnienie się należy - zapraszam na konsultacje - lekarz specjalista medycyny rodzinnej Jakub Woźniak
Jakub Woźniak
lekarz rodzinny, pediatra, lekarz, lekarz chorób wewnętrznych
Umów wizytę
Dzień dobry, jeżeli posiada Pan/Pani dolegliwości bólowe uniemożliwiające prace - to oczywiście zwolnienie się należy - zapraszam na konsultacje - lekarz specjalista medycyny rodzinnej Jakub Woźniak
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Jeśli po przeprowadzonym badaniu lekarz orzeknie niezdolność do pracy - wystawi odpowiedni dokument.
Zobacz więcej
CHCESZ ZADAĆ PYTANIE?
Musisz napisać jeszcze: 50 znaków.
Dziękujemy
Twoje pytanie zostało wysłane. Nasi specjaliści udzielają odpowiedzi zwykle do kilkunastu godzin od zadanego pytania. Wszystkie odpowiedzi zostaną wysłane na adres e‑mail, który podałeś w formularzu.
lub Umów się na konsultację

Serwis HaloDoctor ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny i w żadnym wypadku nie zastępuje konsultacji medycznej. W celu dokładnej diagnozy zalecany jest kontakt z lekarzem. Jeśli jesteś chory, potrzebujesz konsultacji lekarskiej, e‑Recepty lub zwolnienia lekarskiego umów wizytę teraz. Nasi lekarze są do Twojej dyspozycji 24 godziny na dobę!

Lekarz online czeka na Ciebie
Polecani lekarze
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
5.00 / 14549 opinii
Łukasz Blukacz
ginekolog - położnik
5.00 / 121 opinii
Klaudia Ułamek
dietetyk, psychodietetyk
Jakub Woźniak
lekarz rodzinny, pediatra, lekarz, lekarz chorób wewnętrznych
4.96 / 626 opinii

Baza wiedzy o e-Zwolnieniu

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
e-Zwolnienie online arrow
L4 za pośrednictwem internetu
L4 za pośrednictwem internetu
L4 online podczas teleporady
Daty / długość L4
Daty / długość L4
L4 na jeden dzień
Konsultacja L4