1. Artykuły
 2. L4 na dziecko: komu i w jakich sytuacjach przysługuje?

L4 na dziecko: komu i w jakich sytuacjach przysługuje?

L4 na dziecko przysługuje nie tylko w sytuacji, gdy nasza pociecha zachoruje, ale również gdy nieoczekiwanie zamknięty zostanie żłobek czy przedszkole, zachoruje niania lub ktoś inny, kto sprawuje codzienną nad nim opiekę. Ile razy w roku możemy skorzystać z L4 na dziecko, w jakich jeszcze sytuacjach przysługuje i czy podczas zwolnienia należy przebywać w domu? Na te i wiele innych budzących wątpliwości kwestii związanych z L4 na dziecko odpowiadamy w artykule.

 

L4 na dziecko: komu i w jakich sytuacjach przysługuje? L4 na dziecko: komu i w jakich sytuacjach przysługuje?
Spis treści
L4 na dziecko: komu przysługuje? L4 na dziecko zdrowe, L4 na dziecko chore L4 na dorosłe dziecko L4 dla ojca po porodzie L4 na dziecko: ile dni w roku L4 na dziecko: ile jest płatne? L4 na dziecko: jakie dokumenty potrzebne do wypłaty zasiłku opiekuńczego? L4 na dziecko: czy trzeba siedzieć w domu? Opieka na dziecko to nie to samo co L4 na dziecko

L4 na dziecko: komu przysługuje?

 

Zwolnienie lekarskie na dziecko i zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem zdrowotnym. Może z niego skorzystać matka lub ojciec dziecka albo osoba, która podjęła się wychowania dziecka.

 

Co ważne, L4 na dziecko przysługuje tylko jednemu z rodziców - temu, który wystąpi z wnioskiem o jego przyznanie. I tylko w sytuacji, gdy nie ma innych członków rodziny, którzy mogą  zapewnić opiekę. (Nie dotyczy to jednak opieki nad chorym dzieckiem w wieku do lat 2.)

 

Przepisy Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych precyzują natomiast - członkiem rodziny, który może zapewnić opiekę, nie jest osoba, która: jest całkowicie niezdolna do pracy, chora, nie jest sprawna fizycznie lub psychicznie ze względu na swój wiek, prowadzi gospodarstwo rolne lub jest pracownikiem albo odpoczywa po pracy na nocnej zmianie,

 

Jeśli natomiast rodzice pracują w systemie zmianowym - L4 przysługuje za okres, kiedy pracują na tych samych zmianach lub różnych zmianach - o ile chore dziecko pozostawałoby bez opieki w sytuacji częściowego pokrywania się godzin pracy, z powodu dojazdu do pracy i z pracy.

arrow e-Zwolnienie w ciąży. Co ciężarna powinna wiedzieć?
arrow Polacy chcą L4 na żądanie. Jest jedno „ale”…
arrow L4 na żądanie. Co na to pracodawcy?
arrow W jakich sytuacjach nie dostaniesz L4?
arrow L4. Wszystko co musisz wiedzieć o zwolnieniu lekarskim
arrow Pobyt w domu w czasie L4. ZUS zmienia zasady

L4 na dziecko zdrowe, L4 na dziecko chore

 

L4 na dziecko przysługuje jednemu rodzicowi, gdy konieczne jest sprawowanie opieki nad pociechą. Dotyczy to więc nie tylko sytuacji, kiedy maluch jest chory.

 

Możesz otrzymać zwolnienie lekarskie z pracy również w momencie, kiedy musisz się opiekować zdrowym dzieckiem do lat 8 - w szczególnych sytuacjach, czyli:

 

 • nieoczekiwane zamknięcie żłobka, klubu malucha, przedszkola czy szkoły,
 • poród, pobyt w szpitalu lub choroba osoby sprawującej stałą opiekę nad dzieckiem, czyli najczęściej drugiego z rodziców,
 • choroba niani czy innego dziennego opiekuna (osoby sprawującej instytucjonalną opiekę nad dziećmi).

 

L4 przysługuje również na niepełnosprawne dziecko do lat 18 - w przypadku porodu, pobytu w szpitalu lub choroby jednego z rodziców lub innego stałego opiekuna.

 

L4 na dorosłe dziecko

 

Zasiłek opiekuńczy możesz otrzymać również na dorosłe dziecko - w sytuacji, gdy musisz się nim zaopiekować z uwagi na chorobę.

 

Warto wiedzieć, że zasiłek opiekuńczy przysługuje ponadto na innych chorych członków rodziny - małżonka, rodziców, teściów, dziadków, wnuków, rodzeństwo. Osoba, którą się opiekujesz musi w tym czasie przebywać z Tobą domu.

 

L4 dla ojca po porodzie

 

Tuż po porodzie ojciec lub inny członek najbliższej rodziny mogą uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Dotyczy to sytuacji, kiedy matka:

 

 •  przebywa w szpitalu i jej stan zdrowia nie pozwala na opiekę nad dzieckiem,
 • ma orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o niepełnosprawności i jej stan nie pozwala  na opiekę nad dzieckiem,
 • porzuciła dziecko.

 

Zasiłek przestaje przysługiwać po ukończeniu przez dziecko 8 tygodni. Co istotne, okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie jest wliczany do maksymalnego okresu, przez który przysługuje zasiłek opiekuńczy.

 

L4 na dziecko: ile dni w roku

 

Przez ile dni w roku przysługuje L4 na dziecko? W zależności od sytuacji, w której przysługuje zasiłek opiekuńczy:

 

 • 60 dni opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8,
 • 60 dni opieki nad chorym dzieckiem do lat 14,
 • 14 dni opieki nad chorym dzieckiem powyżej 14 roku życia lub innym chorym członkiem rodziny,
 • 30 dni opieki nad chorym dzieckiem niepełnosprawnym, które ma od 14 do 18 lat,
 • 30 dni opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, które ma od 8 do 18 lat, w szczególnej sytuacji.

 

O czym warto pamiętać, to że łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego nie może przekroczyć 60 dni w roku - niezależnie od liczby dzieci i członków rodziny, które wymagają opieki. To oznacza w praktyce, że:

 

 Liczba dzieci na ile weźmiemy zasiłek opiekuńczy nie ma znaczenia. Zasiłek opiekuńczy przysługuje na ubezpieczonego, zatem nie ma tutaj podwojenie go ze względu na liczbę dzieci - rozwiewa wątpliwości Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim.

 

L4 na dziecko: ile jest płatne?

 

Zgodnie z przepisami, za okres L4 na dziecko pracownikowi przysługuje 80% wynagrodzenia. Zasiłek opiekuńczy wypłacany jest za każdy dzień sprawowania opieki - również za dni wolne od pracy (weekendy).

 

L4 na dziecko: jakie dokumenty potrzebne do wypłaty zasiłku opiekuńczego?

 

Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy na dziecko należy złożyć wniosek na druku Z15-A. Jeśli opiekujesz się chorym dzieckiem potrzebne będzie zwolnienie lekarskie.

 

Dokumenty należy złożyć w miejscu pracy lub w ZUS.

 

W sytuacji sprawowania opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 8:

 

 • w przypadku zamknięcia placówki opiekuńczej - potrzebne będzie Twoje oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola czy szkoły,
 • w przypadku choroby drugiego rodzica czy innego stałego opiekuna - potrzebne będzie zaświadczenie lekarskie dla tej osoby,
 • kiedy zachoruje niania lub inny dzienny opiekun - potrzebne będzie Twoje oświadczenie o chorobie tejże osoby i dokument potwierdzający chorobę np. zwolnienie lekarskie.

 

W sytuacji opieki nad chorym dzieckiem niepełnosprawnym, które ma od 14 do 18 lat potrzebne będzie zwolnienie lekarskie oraz orzeczenie o niepełnosprawności.

 

Kiedy opiekujesz się dzieckiem niepełnosprawnym, które ma od 8 do 18 lat, z powodu niedostępności stałego opiekuna - składasz takie same dokumenty jak w przypadku opieki nad dzieckiem do lat 8 w tych okolicznościach oraz orzeczenie o niepełnosprawności.

 

L4 na dziecko: czy trzeba siedzieć w domu?

 

Opieka nad chorym dzieckiem nie budzi wątpliwości co do konieczności pozostania w domu. Inaczej ma się już kwestia w sytuacji, gdy maluch jest zdrowy. Aż się prosi, aby wykorzystać ten czas na wspólne wyjście na spacer czy na plac zabaw.

 

Co przewidują w tym temacie przepisy Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych?  Rzecznik prasowy Beata Kopczyńska stawia sprawę jasno:

 

Będąc na zasiłku opiekuńczym, tak jak w przypadku każdego zwolnienia lekarskiego, należy przebywać pod wskazanym na zwolnieniu adresem i opiekować się dzieckiem.

 

Opieka na dziecko to nie to samo co L4 na dziecko

 

Warto również rozróżnić L4 na dziecko od opieki nad dzieckiem. Pracującym rodzicom w ciągu roku przysługują 2 dni lub 16 godzin (w zależności od decyzji pracownika) zwolnienia z pracy do sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 14. Ta ilość jest niezależna od liczby posiadanych dzieci.

 

Ponadto, z opieki na dziecko może skorzystać jeden z rodziców lub rodzice mogą podzielić się uprawnieniami w ten sposób, że każdy wykorzysta po jednym dniu zwolnienia w roku. Niewykorzystane dni nie przechodzą na rok następny.

Szybka konsultacja:
Tabletka "dzień po" e-Recepta L4 Online

Wypełnij formularz L4 i przejdź do konsultacji lekarskiej.

L4. Konsultacja lekarska w 5 min / 89zł

pole wymagane
pole wymagane
pole wymagane
pole wymagane
pole wymagane
pole wymagane
pole wymagane
Lekarz po zapoznaniu się z danymi każdorazowo decyduje o zasadności wystawienia L4.
Najnowsze pytania pacjentów
Czy mogę dostać takie zaświadczenie o chorobie za pośrednictwem haloDoctor?
Pracuję na B2B i nie jestem płatnikiem składki chorobowej, w związku z czym nie potrzebuję e-ZLA, ale mój klient wymaga przedstawienia zaświadczenia lekarskiego w celu uzasadnienia przerwy w świadczeniu usługi. Klient nie zaakceptuje e-ZLA.
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Tak można uzyskać zaświadczenie o niezdolności do pracy.
Czy lekarze wystawiają zwolnienia na ZUS-ZLA aby b
Czy lekarze wystawiają zwolnienia na ZUS-ZLA może zrobić tak, aby było ono refundowane w Niemczech?
Ewgenij Mozgunow
lekarz rodzinny, anestezjolog
Umów wizytę
Witam, jeżeli Pacjent, pracujący w Niemczech w trakcie pobytu w Polsce z powodu choroby miał orzeczoną niezdolność do pracy (wystawienie ZUS ZLA), ww orzeczenie lekarskie (ZUS ZLA) powinno być respektowane przez Pracodawcę w kraju wspólnotowym (Niemcy). Życzę dużo zdrowia i pozdrawiam serdecznie dr n med Ewgenij Mozgunow
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Na druku zwolnienia lekarz zaznacza, że pacjent jest ubezpieczony "w innym państwie".
Stany lękowe i depresja, a L4 z pracy.
Miałam silne stany lękowe i mam od dziś stwierdzoną depresję, jednak lekarz nie chce mi wystawić zwolnienia tydzień wstecz. Od tygodnia leżę w łóżku i mam wszystkiego dość. Nie miałam siły nawet zadzwonić do lekarza, a jak nie będę miała z czego żyć, to całkiem się załamię. Czy jest taka...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Decyzję w sprawie niezdolności do pracy każdorazowo podejmuje wyłącznie lekarz.
Czy lekarz może odmówić wystawienia mi L4?
Jestem nauczycielem. Specyfika mojej pracy nie pozwala mi na wzięcie wolnego dnia na wizytę u specjalisty. Lekarz przyjmuje tylko w godzinach mojej pracy. 
Ewgenij Mozgunow
lekarz rodzinny, anestezjolog
Umów wizytę
Witam, w sensie prawnym wystawienie zwolnienia jest orzeczeniem o czasowej niezdolności do pracy. Więc lekarz powienien orzekać o istnieniu ww niezdolności zgodnie z przeprowadzonym badaniem oraz zebranym w trakcie wizyty badaniem. Jeżeli przesłanki do orzeczenia nie będą spełnione (brak objawów choroby itp), rzeczywiści lekarz może odmówić wystawienia zwolnienia. Życzę dużo zdrowia i pozdrawiam serdecznie dr n med Ewgenij Mozgunow
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Oczywiście tak. Decyzję zawsze podejmuje lekarz.
Co teraz się robi dalej obecnie, jak nie ma kwarantanny?
Mam pytanie odnośnie covid. Mam objawy i jestem niezaszczepiony, dodatkowo test z apteki wyszedł mi pozytywnie. Moje objawy to typowe przeziębienie, ale takie słabe. Mogę wziąć wizytę online i dostać zwolnienie lekarskie, żeby nie zarażać innych ludzi? Czy raczej to trzeba gdzieś zgłosić?
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja lekarska. Niczego nigdzie nie trzeba zgłaszać.
Marlena Kałużna
lekarz, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Wskazana konultacja lekarska, nie ma potrzeby zgłaszania .
Czy można w taki sposób załatwić sprawę?
Czy lekarz rodzinny może przedłużyć l4 jak byłam prywatnie u specjalisty?
Marlena Kałużna
lekarz, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Konieczne są wskazania, aby wystawić zwolnienie czy też je przedłużyć. Zwolnienie lekarskie jest związane z niezdolnością do pracy z powodu choroby.
W jaki sposób mogę to rozwiązać i co może być tego przyczyną?
Jestem od jakiegoś czasu na zwolnieniu L4 od lekarza. Zazwyczaj po kilku dniach od wizyty zwolnienie widniało na ZUS i e-pacjent. Byłam u niego w zeszły czwartek i na ZUS widnieje zaświadczenie o zwolnieniu, ale na e-pacjent nie ma. 
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
W tej sprawie należy skontaktować się z ZUS.
Jakie informacje są widoczne na zwolnieniu?
Czy na e zwolnieniu, które idzie do pracodawcy widać adres lekarza czy tylko imię i nazwisko?
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Widoczny jest adres placówki medycznej.
Marlena Kałużna
lekarz, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Widoczny jest adres miejsca placówki medycznej , z której wystawiono zwolnienie lekarskie.
Co mam zrobić w sytuacji gdy odczuwam lęk i ataki paniki przed każdym wf, skurcze brzuchu oraz wymioty?
 Strasznie mi to przeszkadza, boję się przed każdymi zajęciami w-f czy jest to możliwe bym dostała z tego powodu zwolnienie lekarskie?
Marlena Kałużna
lekarz, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Wskazana wizyta u psychologa, który wystawi stosowne zaświadczenie dotyczące lęków i ataków paniki.
Gdzie udać się dalej na leczenie?
Jestem po wypadku i złamaniu przedniej kości zatokowej, w piątek zakończyło się moje leczenie bez prześwietleń oraz jakichkolwiek badań. Co dalej robić? L4 zakończone w piątek, teoretycznie w poniedziałek badania w medycynie pracy, lecz nie czuję się na siłach — zawroty głowy oraz...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Należy zgłosić się do lekarza prowadzącego leczenie.
Co w takim przypadku mam zrobić, żeby dostać wynagrodzenie?
Od 23.09.23 do 22.10.23 miałam ciągłość zwolnienia. Lekarz nie zapytał się o NIP pracodawcy. Nie dostałam wynagrodzenia. Lekarz już po tak długim czasie nie może nic zrobić. 
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Lekarz, który wystawiał zwolnienie może je skorygować.
Marlena Kałużna
lekarz, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Tylko lekarz, który wystawił to zwolnienie, może je anulować, a w miejsce anulowanego wystawić nowe, prawidłowe.
Czy ja i siostra możemy wziąć L4 na chorego ojca, czy L4 może się pokrywać z drugim L4?
 Siostra chce wziąć L4 w tym tygodniu a ja w następnym tygodniu. Siostra pracuje gdzie indziej i ja też. Nie mieszkamy razem, wszyscy mieszkamy osobno.
Karolina Raczyńska
lekarz
Umów wizytę
Tak, o ile w jednym tygodniu faktycznie będzie z nim przebywać pod jednym adresem pani a w drugim tygodniu pani siostra, stały adres zamieszkania nie ma znaczenia jeśli na czas sprawowania opieki nad chorym przebywacie pod jednym adresem. Można również zabrać chorego tatę do siebie a wtedy w jego zla lekarz zaznaczy że będzie on przebywał pod innym adresem.
Czy można online uzyskać zwolnienie z wychowania fizycznego na trzy miesiące?
Nadchodzi okres zimowy, mój syn często choruje, a lekcje wychowania fizycznego odbywają się na drugim końcu miasta, po czym trzeba iść do szkoły. W związku z tym syn często choruje, opuszcza lekcje I są zaległości.
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Należy w tej sprawie udać się na wizytę do pediatry prowadzącego.
Sylwester Król
ginekolog - położnik
Umów wizytę
prosze sie zgłosić do lekarza rodzinnego prowadzącego.
Czy w moim przypadku powinnam przedłużyć L4?
Tydzień temu wykryto i mnie nawroty częstoskurcz węzłowy — oczywiście miałam zabieg ablacji. Dostałam 2 tyg zwolnienia lekarskiego, ale za tydzień powinnam wrócić do pracy. Pracuje w miejscu, gdzie muszę dźwigać dość ciężkie rzeczy i jest to praca stojąca. Nie wiem, czy powinnam udać...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Należy zgłosić się w tej sprawie do kardiologa prowadzącego.
Karolina Raczyńska
lekarz
Umów wizytę
Jeśli zabieg był skuteczny to spowodował "wyleczenie" można bez obaw iść do pracy chyba że ma Pani jakieś inne dolegliwości związane z zabiegiem np. duży krwiak w pachwinie gdyż to realnie może powodować nasilenie dolegliwości w czasie pracy. Pozdrawiam.
Sylwester Król
ginekolog - położnik
Umów wizytę
Należy się zglosić do lekarza prowadzącego.
Czy to możliwe dostać zwolnienie z tego powodu?
Co mam zrobić w sytuacji gdy odczuwam zaburzenia lękowe i ataki paniki przed lekcjami wf. Jest to straszne uciążliwe, przed każdym wf boję się i na myśl o tym potrafię się rozpłakać, nie daje mi to normalnie funkcjonować. 
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja psychiatryczna.
Sylwester Król
ginekolog - położnik
Umów wizytę
Należy sie zgłosić do lekarza psychiatry
Pokaż więcej pytań więcej
CHCESZ ZADAĆ PYTANIE?
Musisz napisać jeszcze: 50 znaków.
Dziękujemy
Twoje pytanie zostało wysłane. Nasi specjaliści udzielają odpowiedzi zwykle do kilkunastu godzin od zadanego pytania. Wszystkie odpowiedzi zostaną wysłane na adres e‑mail, który podałeś w formularzu.
lub Umów się na konsultację

Serwis HaloDoctor ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny i w żadnym wypadku nie zastępuje konsultacji medycznej. W celu dokładnej diagnozy zalecany jest kontakt z lekarzem. Jeśli jesteś chory, potrzebujesz konsultacji lekarskiej, e‑Recepty lub zwolnienia lekarskiego umów wizytę teraz. Nasi lekarze są do Twojej dyspozycji 24 godziny na dobę!

Lekarz online czeka na Ciebie

Baza wiedzy o e-Zwolnieniu

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
e-Zwolnienie online arrow
Konsultacja L4
e-Recepta e‑Recepta L4 L4 Tabletka po Przeziębienie