1. Artykuły
 2. L4 na dziecko: komu i w jakich sytuacjach przysługuje?

L4 na dziecko: komu i w jakich sytuacjach przysługuje?

L4 na dziecko przysługuje nie tylko w sytuacji, gdy nasza pociecha zachoruje, ale również gdy nieoczekiwanie zamknięty zostanie żłobek czy przedszkole, zachoruje niania lub ktoś inny, kto sprawuje codzienną nad nim opiekę. Ile razy w roku możemy skorzystać z L4 na dziecko, w jakich jeszcze sytuacjach przysługuje i czy podczas zwolnienia należy przebywać w domu? Na te i wiele innych budzących wątpliwości kwestii związanych z L4 na dziecko odpowiadamy w artykule.

 

L4 na dziecko: komu i w jakich sytuacjach przysługuje? L4 na dziecko: komu i w jakich sytuacjach przysługuje?
Spis treści
L4 na dziecko: komu przysługuje? L4 na dziecko zdrowe, L4 na dziecko chore L4 na dorosłe dziecko L4 dla ojca po porodzie L4 na dziecko: ile dni w roku L4 na dziecko: ile jest płatne? L4 na dziecko: jakie dokumenty potrzebne do wypłaty zasiłku opiekuńczego? L4 na dziecko: czy trzeba siedzieć w domu? Opieka na dziecko to nie to samo co L4 na dziecko

L4 na dziecko: komu przysługuje?

 

Zwolnienie lekarskie na dziecko i zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem zdrowotnym. Może z niego skorzystać matka lub ojciec dziecka albo osoba, która podjęła się wychowania dziecka.

 

Co ważne, L4 na dziecko przysługuje tylko jednemu z rodziców - temu, który wystąpi z wnioskiem o jego przyznanie. I tylko w sytuacji, gdy nie ma innych członków rodziny, którzy mogą  zapewnić opiekę. (Nie dotyczy to jednak opieki nad chorym dzieckiem w wieku do lat 2.)

 

Przepisy Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych precyzują natomiast - członkiem rodziny, który może zapewnić opiekę, nie jest osoba, która: jest całkowicie niezdolna do pracy, chora, nie jest sprawna fizycznie lub psychicznie ze względu na swój wiek, prowadzi gospodarstwo rolne lub jest pracownikiem albo odpoczywa po pracy na nocnej zmianie,

 

Jeśli natomiast rodzice pracują w systemie zmianowym - L4 przysługuje za okres, kiedy pracują na tych samych zmianach lub różnych zmianach - o ile chore dziecko pozostawałoby bez opieki w sytuacji częściowego pokrywania się godzin pracy, z powodu dojazdu do pracy i z pracy.

arrow Polacy chcą L4 na żądanie. Jest jedno „ale”…
arrow L4 na żądanie. Co na to pracodawcy?
arrow W jakich sytuacjach nie dostaniesz L4?
arrow L4. Wszystko co musisz wiedzieć o zwolnieniu lekarskim
arrow Pobyt w domu w czasie L4. ZUS zmienia zasady
arrow e-Zwolnienie lekarskie. Jak to działa? Od kiedy widoczne w PUE?

L4 na dziecko zdrowe, L4 na dziecko chore

 

L4 na dziecko przysługuje jednemu rodzicowi, gdy konieczne jest sprawowanie opieki nad pociechą. Dotyczy to więc nie tylko sytuacji, kiedy maluch jest chory.

 

Możesz otrzymać zwolnienie lekarskie z pracy również w momencie, kiedy musisz się opiekować zdrowym dzieckiem do lat 8 - w szczególnych sytuacjach, czyli:

 

 • nieoczekiwane zamknięcie żłobka, klubu malucha, przedszkola czy szkoły,
 • poród, pobyt w szpitalu lub choroba osoby sprawującej stałą opiekę nad dzieckiem, czyli najczęściej drugiego z rodziców,
 • choroba niani czy innego dziennego opiekuna (osoby sprawującej instytucjonalną opiekę nad dziećmi).

 

L4 przysługuje również na niepełnosprawne dziecko do lat 18 - w przypadku porodu, pobytu w szpitalu lub choroby jednego z rodziców lub innego stałego opiekuna.

 

L4 na dorosłe dziecko

 

Zasiłek opiekuńczy możesz otrzymać również na dorosłe dziecko - w sytuacji, gdy musisz się nim zaopiekować z uwagi na chorobę.

 

Warto wiedzieć, że zasiłek opiekuńczy przysługuje ponadto na innych chorych członków rodziny - małżonka, rodziców, teściów, dziadków, wnuków, rodzeństwo. Osoba, którą się opiekujesz musi w tym czasie przebywać z Tobą domu.

 

L4 dla ojca po porodzie

 

Tuż po porodzie ojciec lub inny członek najbliższej rodziny mogą uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Dotyczy to sytuacji, kiedy matka:

 

 •  przebywa w szpitalu i jej stan zdrowia nie pozwala na opiekę nad dzieckiem,
 • ma orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o niepełnosprawności i jej stan nie pozwala  na opiekę nad dzieckiem,
 • porzuciła dziecko.

 

Zasiłek przestaje przysługiwać po ukończeniu przez dziecko 8 tygodni. Co istotne, okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie jest wliczany do maksymalnego okresu, przez który przysługuje zasiłek opiekuńczy.

 

L4 na dziecko: ile dni w roku

 

Przez ile dni w roku przysługuje L4 na dziecko? W zależności od sytuacji, w której przysługuje zasiłek opiekuńczy:

 

 • 60 dni opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8,
 • 60 dni opieki nad chorym dzieckiem do lat 14,
 • 14 dni opieki nad chorym dzieckiem powyżej 14 roku życia lub innym chorym członkiem rodziny,
 • 30 dni opieki nad chorym dzieckiem niepełnosprawnym, które ma od 14 do 18 lat,
 • 30 dni opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, które ma od 8 do 18 lat, w szczególnej sytuacji.

 

O czym warto pamiętać, to że łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego nie może przekroczyć 60 dni w roku - niezależnie od liczby dzieci i członków rodziny, które wymagają opieki. To oznacza w praktyce, że:

 

 Liczba dzieci na ile weźmiemy zasiłek opiekuńczy nie ma znaczenia. Zasiłek opiekuńczy przysługuje na ubezpieczonego, zatem nie ma tutaj podwojenie go ze względu na liczbę dzieci - rozwiewa wątpliwości Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim.

 

L4 na dziecko: ile jest płatne?

 

Zgodnie z przepisami, za okres L4 na dziecko pracownikowi przysługuje 80% wynagrodzenia. Zasiłek opiekuńczy wypłacany jest za każdy dzień sprawowania opieki - również za dni wolne od pracy (weekendy).

 

L4 na dziecko: jakie dokumenty potrzebne do wypłaty zasiłku opiekuńczego?

 

Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy na dziecko należy złożyć wniosek na druku Z15-A. Jeśli opiekujesz się chorym dzieckiem potrzebne będzie zwolnienie lekarskie.

 

Dokumenty należy złożyć w miejscu pracy lub w ZUS.

 

W sytuacji sprawowania opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 8:

 

 • w przypadku zamknięcia placówki opiekuńczej - potrzebne będzie Twoje oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola czy szkoły,
 • w przypadku choroby drugiego rodzica czy innego stałego opiekuna - potrzebne będzie zaświadczenie lekarskie dla tej osoby,
 • kiedy zachoruje niania lub inny dzienny opiekun - potrzebne będzie Twoje oświadczenie o chorobie tejże osoby i dokument potwierdzający chorobę np. zwolnienie lekarskie.

 

W sytuacji opieki nad chorym dzieckiem niepełnosprawnym, które ma od 14 do 18 lat potrzebne będzie zwolnienie lekarskie oraz orzeczenie o niepełnosprawności.

 

Kiedy opiekujesz się dzieckiem niepełnosprawnym, które ma od 8 do 18 lat, z powodu niedostępności stałego opiekuna - składasz takie same dokumenty jak w przypadku opieki nad dzieckiem do lat 8 w tych okolicznościach oraz orzeczenie o niepełnosprawności.

 

L4 na dziecko: czy trzeba siedzieć w domu?

 

Opieka nad chorym dzieckiem nie budzi wątpliwości co do konieczności pozostania w domu. Inaczej ma się już kwestia w sytuacji, gdy maluch jest zdrowy. Aż się prosi, aby wykorzystać ten czas na wspólne wyjście na spacer czy na plac zabaw.

 

Co przewidują w tym temacie przepisy Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych?  Rzecznik prasowy Beata Kopczyńska stawia sprawę jasno:

 

Będąc na zasiłku opiekuńczym, tak jak w przypadku każdego zwolnienia lekarskiego, należy przebywać pod wskazanym na zwolnieniu adresem i opiekować się dzieckiem.

 

Opieka na dziecko to nie to samo co L4 na dziecko

 

Warto również rozróżnić L4 na dziecko od opieki nad dzieckiem. Pracującym rodzicom w ciągu roku przysługują 2 dni lub 16 godzin (w zależności od decyzji pracownika) zwolnienia z pracy do sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 14. Ta ilość jest niezależna od liczby posiadanych dzieci.

 

Ponadto, z opieki na dziecko może skorzystać jeden z rodziców lub rodzice mogą podzielić się uprawnieniami w ten sposób, że każdy wykorzysta po jednym dniu zwolnienia w roku. Niewykorzystane dni nie przechodzą na rok następny.

Szybka konsultacja:
Tabletka "dzień po" e-Recepta L4 Online

Wypełnij formularz L4 i przejdź do konsultacji lekarskiej.

L4. Konsultacja lekarska w 5 min / 89zł

pole wymagane
pole wymagane
pole wymagane
pole wymagane
pole wymagane
pole wymagane
pole wymagane
Lekarz po zapoznaniu się z danymi każdorazowo decyduje o zasadności wystawienia L4.
Najnowsze pytania pacjentów
L4, a wyjazd za granicę.
Czy będąc na L4 chodzącym mogę jechać do rodziny za granicę na podratowanie zdrowia?
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Należy w tej sprawie skonsultować się z lekarzem, który stwierdził niezdolność do pracy.
Sylwia Dżaman
lekarz
Umów wizytę
Tylko lekarz, który prowadzi leczenie i wystawia w związku z tym zwolnienie może odpowiedzieć na to pytanie.
Czy po takim działaniu mogę na drugi dzień normalnie pracować zawodowo? Nie będzie potrzebę zwolnienie lekarskie? 
Zmagam się od kilku lat z gruczołem bartholina. Ma ponad 2 cm. Nie daje odczuć bólowych. Lekko go odczuwam podczas cyklu miesiączkowego. Na ostatniej wizycie lekarz zalecił nakłucie i odbarczenie treści. Będzie to wykonane w gabinecie podczas normalnej wizyty w znieczuleniu miejscowym....
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Decyzję podejmie lekarz wykonujący zabieg.
Od którego tygodnia ciąży lekarz ginekolog może wystawić zwolnienie?
 Byłam u ginekologa w 5 tygodniu i niestety powiedział, że nie może wystawić zwolnienia, że dopiero od 7 tygodnia. 
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Decyzję podejmuje lekarz po przeprowadzonym badaniu.
Łukasz Blukacz
ginekolog - położnik
Umów wizytę
Dzień dobry, Zasady dotyczące wystawiania zwolnienia lekarskiego (L4) w ciąży mogą różnić się w zależności od indywidualnej oceny lekarza, jak również od przepisów i praktyk w danym kraju czy placówce medycznej. W Polsce, lekarz ginekolog może wystawić zwolnienie lekarskie w ciąży, gdy uzna, że jest to konieczne ze względów zdrowotnych – zarówno dla dobra matki, jak i dziecka. Nie ma ściśle określonego, od którego tygodnia ciąży lekarz „może” wystawić zwolnienie, ponieważ decyzja ta zależy od oceny stanu zdrowia kobiety ciężarnej i potencjalnych zagrożeń dla ciąży. Jeśli lekarz stwierdził, że zwolnienie może być wystawione dopiero od 7. tygodnia ciąży, może to wynikać z jego osobistej praktyki lub interpretacji przepisów. Warto jednak pamiętać, że każdy przypadek jest indywidualny, a decyzja o zwolnieniu powinna być uzasadniona medycznie, na przykład obecnością objawów, które mogą negatywnie wpłynąć na przebieg ciąży lub stan zdrowia przyszłej matki. Jeśli Pani stan zdrowia lub warunki pracy stanowią potencjalne ryzyko dla ciąży, a czuje Pani, że potrzebuje Pani wsparcia już teraz, warto poruszyć ten temat ponownie przy kolejnej wizycie lub zasięgnąć drugiej opinii. Można również omówić sytuację z pracodawcą, który w niektórych przypadkach może dostosować warunki pracy do aktualnej sytuacji bez konieczności posiadania zwolnienia lekarskiego. Jeżeli ma Pani dodatkowe pytania lub wątpliwości dotyczące swojej sytuacji, zachęcam do ponownej rozmowy z lekarzem prowadzącym ciążę lub konsultacji z innym specjalistą, aby uzyskać pełne wsparcie, na które Pani zasługuje w tym wyjątkowym czasie. Z poważaniem, dr n. med. Łukasz Blukacz
Czy w związku z powyższym powinienem udać się na badanie stacjonarne?
Leczę dolegliwości na odcinku krzyżowo-lędźwiowym. Jestem pod opieką osteopaty i fizjoterapeuty, natomiast e-zwolnienie przedłużyłem do 25 dni. Okazuje się, że potrzebuje kolejnych 13 dni, do pełnego wyzdrowienia i regeneracji mięśni. Dodam, że pracuje za granicą i mam zielone światło od...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Tak, zalecana jest stacjonarna wizyta u lekarza prowadzącego leczenie.
Dawid Luwański
Umów wizytę
Zalecana stacjonarna wizyta lekarska celem wdrożenia odpowiedniego leczenia.
Czy mogę otrzymać zaświadczenie lekarskie w celu usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach na studiach?
Jak pójdę do lekarza dzisiaj to czy za poprzednie dni też mogę otrzymać zaświadczenie lekarskie?
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Decyzję podejmie lekarz po przeprowadzonym badaniu.
Agnieszka Molas-Biesiada
lekarz rodzinny, psychodietetyk
Umów wizytę
O zaświadczeniu obejmującym poprzednie dni decyduje lekarz na wizycie.
Paweł Ratuski
lekarz rehabilitacji medycznej
Umów wizytę
Tak, jeśli będą wskazania to nie będzie problemu.
Tak, jeśli będą wskazania to nie będzie problemu. Ja ewentualnie mogę na czas terapii wystawić zaświadczenie dla lekarza POZ lub specjalisty z informacją o prowadzonej terapii, moich spotrzeżeniach, diagnozie oraz prośbie o wystawienie zwolnienia lekarskiego- ale decyzja należy do lekarza. Pozdrawiam, Tomasz Matjas
Co robić w takiej sytuacji?
Jestem po operacji stabilizacji kręgosłupa, moje zwolnienie lekarskie dobiega końca, ale jeszcze nie jestem zdrowa, boli mnie prawa strona od góry do dołu. Nie poszłam do lekarza, który operował, tylko do innego. Kazała mi skontaktować się z lekarzem, nie będzie kontynuował mojego...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym leczenie, gdyż to on podejmie decyzję czy nadal występuje niezdolność do pracy.
zalecana jest wizyta u Operatora celem kontroli po operacji oraz ewentualnego dalszego przedłużenia zwolnienia
Daniel Biesiada
lekarz rodzinny
Umów wizytę
Decyzję o zwolnieniu podejmuje lekarz na wizycie. Proszę udać się do lekarza prowadzącego.
Jakie dane będą potrzebne do L4?
Czy jest możliwość uzyskania zwolnienia lekarskiego do pracodawcy w Austrii i czy Polskie zwolnienie będzie honorowane? 
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Polski lekarz wystawi zwolnienie dla pracodawcy zagranicznego. Proszę się zorientować czy takie zwolnienie będzie honorowane u konkretnego pracodawcy.
Tomasz Andrzej Szczęsny
onkolog, lekarz chorób wewnętrznych
Umów wizytę
W zwolnienia Zus tradycyjnych L4 istnieje opcja wystawienia zwolnienia lekarskiego dla Pracodawcy Zagranicznego - jedynym wymaganiem jest przesłanie w formie PDF - i czasem podpis z pieczątka . Obecnie posługujemy się popisem cyfrowym ktory nie jest uznawany za granica
Paweł Ratuski
lekarz rehabilitacji medycznej
Umów wizytę
Tak, z reguły pracodawca wymaga, aby zwolnienie było z fizyczną pieczątką lekarza, który je wystawia.
Czy jest możliwość dostać zwolnienie lekarskie na opiekę nad niepełnosprawną mamą?
 Mama została bez pielęgnacji z powodu choroby opiekunki, którą zatrudniam na co dzień. Musiałem wczoraj pilnie przyjechać do miejscowości, w której mieszka moja Mama, żeby się nią zająć, więc w tym tygodniu nie będę mógł chodzić do pracy, bo będę 500 km dalej.
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
W tej sprawie należy zwrócić się do lekarza prowadzącego mamy.
Zwolnienie dla pracodawcy za granicy.
Jakie dane są potrzebne do zwolnienia dla Niemieckiego pracodawcy?
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Takie same jak do pracodawcy polskiego.
Zwolnienie lekarskie u ojca po porodzie.
Czy jako ojciec, a partner mamy dziecka, dostane l4 na opiekę po cesarskim cieciu?
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Tak, od lekarza prowadzącego leczenie partnerki.
Łukasz Blukacz
ginekolog - położnik
Umów wizytę
Dzień dobry, Tak, jako ojciec dziecka i partner mamy, można uzyskać zwolnienie lekarskie (L4) w celu opieki nad dzieckiem oraz partnerką po porodzie, w tym także po cesarskim cięciu. Jest to możliwe, jeżeli lekarz uzna, że istnieje taka zasadność z uwagi na stan zdrowia matki i dziecka. Zwolnienie takie jest formalnie znane jako zwolnienie z powodu konieczności opieki nad członkiem rodziny. Lekarz prowadzący matkę lub dziecko może wystawić takie zwolnienie, jeżeli uzna, że stan zdrowia matki po operacji cesarskiego cięcia wymaga opieki ze strony partnera. Warto jednak pamiętać, że decyzja o wystawieniu zwolnienia lekarskiego zależy od indywidualnej oceny sytuacji przez lekarza. Proszę rozmawiać z lekarzem prowadzącym ciążę partnerki lub lekarzem opiekującym się dzieckiem na temat potrzeby takiego zwolnienia. Mogą oni ocenić sytuację i zdecydować o zasadności wystawienia zwolnienia. Ponadto, przepisy mogą różnić się w zależności od kraju oraz konkretnych przepisów dotyczących urlopów rodzicielskich i zasiłków, więc warto sprawdzić również lokalne przepisy i zasady dotyczące zwolnień lekarskich w takich okolicznościach. Proszę pamiętać, że wsparcie partnera po porodzie, zwłaszcza po cesarskim cięciu, jest bardzo ważne dla zdrowia matki, jak również dla opieki i budowania więzi z nowonarodzonym dzieckiem.
Czy pracując na stałe w Niemczech, mogę otrzymać zwolnienie?
 Jak wygląda informowanie mojego pracodawcy i ubezpieczalni? Czy samemu muszę ich poinformować?
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zwolnienie należy przekazać pracodawcy.
Czy pracodawca widzi na zwolnieniu lekarskim pobyt w szpitalu?
 Czy jest to ujęte jako całościowy okres niezdolności do pracy?
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Tak, jest to okres niezdolności do pracy.
Czy mogę dostać takie zaświadczenie o chorobie za pośrednictwem haloDoctor?
Pracuję na B2B i nie jestem płatnikiem składki chorobowej, w związku z czym nie potrzebuję e-ZLA, ale mój klient wymaga przedstawienia zaświadczenia lekarskiego w celu uzasadnienia przerwy w świadczeniu usługi. Klient nie zaakceptuje e-ZLA.
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Tak można uzyskać zaświadczenie o niezdolności do pracy.
Ewgenij Mozgunow
lekarz rodzinny, anestezjolog
Umów wizytę
Witam, pewnie zapraszam na poradę, będę w stanie wystawić zwolnienie lekarskie. Życzę dużo zdrowia i pozdrawiam serdecznie dr n med Ewgenij Mozgunow
Marlena Kałużna
lekarz, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Można uzyskać zaświadczenie lekarskie na platformie HaloDoctor.
Czy lekarze wystawiają zwolnienia na ZUS-ZLA aby b
Czy lekarze wystawiają zwolnienia na ZUS-ZLA może zrobić tak, aby było ono refundowane w Niemczech?
Ewgenij Mozgunow
lekarz rodzinny, anestezjolog, lekarz w trakcie specjalizacji, lekarz medycyny pracy
Umów wizytę
Witam, jeżeli Pacjent, pracujący w Niemczech w trakcie pobytu w Polsce z powodu choroby miał orzeczoną niezdolność do pracy (wystawienie ZUS ZLA), ww orzeczenie lekarskie (ZUS ZLA) powinno być respektowane przez Pracodawcę w kraju wspólnotowym (Niemcy). Życzę dużo zdrowia i pozdrawiam serdecznie dr n med Ewgenij Mozgunow
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Na druku zwolnienia lekarz zaznacza, że pacjent jest ubezpieczony "w innym państwie".
Stany lękowe i depresja, a L4 z pracy.
Miałam silne stany lękowe i mam od dziś stwierdzoną depresję, jednak lekarz nie chce mi wystawić zwolnienia tydzień wstecz. Od tygodnia leżę w łóżku i mam wszystkiego dość. Nie miałam siły nawet zadzwonić do lekarza, a jak nie będę miała z czego żyć, to całkiem się załamię. Czy jest taka...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Decyzję w sprawie niezdolności do pracy każdorazowo podejmuje wyłącznie lekarz.
Witam, w przypadku depresji, lekarz może wystawiać zwolnienia L4 na dłużej niż 3 dni. Z własnej praktyki wiem, że lecząc Pacjentów u których diagnozowałem podczas terapii depresję lub stany depresyjno-lękowe, wystawiałem zaświadczenie dla Lekarza z informacją o leczeniu takiego Pacjenta, diagnozie, a w skrajnych przypadkach , dla jego uznania, zaświadczałem o potrzebie zwolnienia lekarskiego Pacjenta na czas trwania terapii od x do y czasu. Nigdy nie spotkałem się z odmową Lekarza POZ lub Specjalisty po przeczytaniu zaświadczenia o stanie zdrowia Pacjenta z wystawieniem zwolnienia lekarskiego z powodu depresji, która de facto jest chorobą. Ale proszę pamiętać, że to Lekarz podejmuje taką decyzję. Pozdrawiam, Tomasz Matjas PS. Gdyby potrzebowała Pani terapii z powodu depresji lub lęków, zapraszam na rezerwację terminu na moim profilu lub kontakt bezpośredni pod numerem 575696287
Pokaż więcej pytań więcej
CHCESZ ZADAĆ PYTANIE?
Musisz napisać jeszcze: 50 znaków.
Dziękujemy
Twoje pytanie zostało wysłane. Nasi specjaliści udzielają odpowiedzi zwykle do kilkunastu godzin od zadanego pytania. Wszystkie odpowiedzi zostaną wysłane na adres e‑mail, który podałeś w formularzu.
lub Umów się na konsultację

Serwis HaloDoctor ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny i w żadnym wypadku nie zastępuje konsultacji medycznej. W celu dokładnej diagnozy zalecany jest kontakt z lekarzem. Jeśli jesteś chory, potrzebujesz konsultacji lekarskiej, e‑Recepty lub zwolnienia lekarskiego umów wizytę teraz. Nasi lekarze są do Twojej dyspozycji 24 godziny na dobę!

Lekarz online czeka na Ciebie

Baza wiedzy o e-Zwolnieniu

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
e-Zwolnienie online arrow
Konsultacja L4
e-Recepta Przeziębienie Znajdź lekarza L4 L4 Umów wizytę