L4 online

Konsultacja lekarska z możliwością zwolnienia lekarskiego

4,89/5  116 tys. opinii
Formularz L4
eWizyta dostępna w 5 minut / 89 zł
Wypełnij formularz wywiadu lekarskiego i przejdź do konsultacji. Lekarz zweryfikuje zasadność zwolnienia i w razie potrzeby wystawi L4 (online).
powrót Wróć do formularza Więcej  

Uzyskaj zwolnienie lekarskie (L4) przez Internet podczas teleporady

Elektroniczne zwolnienie lekarskie (inaczej określane jako L4 lub e‑ZLA) może wystawić każdy lekarz specjalista. Lekarz, jednak musi zweryfikować, czy zachodzi zasadność co do wystawienia dokumentu, dlatego uzyskanie e‑Zwolnienia wymaga konsultacji Twojego stanu zdrowia.

Dzięki haloDoctor cały proces od znalezienia lekarza z wolnym terminem, umówienia się na e‑Wizytę, uczestniczenia w konsultacji online oraz wystawienia e‑Zwolnienia przez specjalistę zajmuje jedynie 15 minut i nie wymaga wychodzenia z domu.

Pamiętaj jednak, że to lekarz każdorazowo podejmuje decyzję czy wymagane jest wystawienie e‑Zwolnienia! Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. Lekarz po przeprowadzeniu wywiadu z pacjentem i zapoznaniu się z wynikami badań i/lub historią choroby podejmie decyzję o zasadności wystawienia zwolnienia lekarskiego (eZLA).

Jakie są zalety uzyskania L4 za pośrednictwem konsultacji online?

Wygoda
Wygoda

L4 online jest wygodnym rozwiązaniem - nie ma konieczności, aby wychodzić z domu

Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo
swoich danych oraz nie ryzykujesz zgubieniem L4
Szybkość
Szybkość
e‑Konsultację możesz umówić i odbyć w ciągu kilku minut
Czytelność
Intuicyjność
cały proces otrzymania L4 jest niezwykle prosty

Jak otrzymać L4 online?

Żeby zamówić konsultacje z lekarzem, gdy potrzebujesz zwolnienie lekarskie, wejdź na halodoctor.pl i:

 

 • sprawdź placówki i lekarzy udzielających konsultacji online z opcją e‑Zwolnienia i wybierz konkretnego lekarza
 • zarezerwuj i opłać swoją eWizytę
 • rozpocznij konsultację z lekarzem klikając w link otrzymany e-mailem (lekarz skontaktuje się z Tobą o wybranej przez Ciebie porze)
 • jeśli w trakcie e-Wizyty zajdzie taka potrzeba udostępnij lekarzowi wyniki badań lub inne potrzebne dokumenty (poprzez okno czatu)
 • omów swój stan zdrowia z lekarzem online – jeżeli będzie to uzasadnione podejmie on decyzję o wystawieniu e‑Zwolnienia
 • następnie lekarz poprosi Cię o Twój PESEL – wszystkie pozostałe dane zostaną pobrane przez system do formularza e-ZLA (czyli elektronicznej wersji L4)
 • po podpisaniu przez lekarza Twoje L4 zostanie automatycznie przesłane do pracodawcy i ZUS-u
e-Recepta

Jakie dane trzeba podać lekarzowi, aby otrzymać e‑Zwolnienie?

Podczas konsultacji online lekarzowi wystarczy jedynie numer PESEL pacjenta. Reszta danych niezbędnych do wypisania e‑Zwolnienia zostanie pobrana z systemu e‑ZLA. Także, nie musisz się przejmować przed wizytą, że lekarz będzie Cię wypytywał o ogromną ilość danych. Warto jedynie mieć pod ręką swój dowód osobisty, jeśli nie znamy numeru PESEL na pamięć.

Czy występują jakieś różnice pomiędzy e‑Zwolnieniem otrzymanym w gabinecie stacjonarnym a tym poprzez konsultacje online?

Zwolnienie lekarskie, które otrzymamy podczas stacjonarnej wizyty, niczym się nie różni od tego, które otrzymamy podczas e‑Konsultacji. Oba w takim samym stopniu upoważniają pracownika do zwolnienia z pracy. L4 online jest pełnoprawnym dokumentem potwierdzającym zwolnienie lekarskie.

Czy pracodawca widzi powód zwolnienia lekarskiego?

Zgodnie z art. 22 Kodeksu pracy - pracodawca nie może żądać od pracownika podania informacji o swoim stanie zdrowia. Wyjątek stanowi jedynie sytuacja, kiedy ta informacja jest niezbędna w celu skorzystania przez pracownika ze szczególnych uprawnień prawa pracy. Wynika z tego, że pracownik nie ma żadnego obowiązku, aby informować pracodawcę o przyczynach swojej choroby.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku choroby, pracownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować pracodawcę, że nie będzie go w pracy. Dodatkowo powinien też powiedzieć o przewidywanym okresie jej trwania oraz nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy.

Czy podczas konsultacji online mogę uzyskać zarówno e‑Zwolnienie, jak i e-Receptę?

Tak, podczas konsultacji online – jeśli będzie to uzasadnione – pacjent może otrzymać e‑Zwolnienie jak i e‑Receptę na odpowiednie leki. Opłata występuje tylko za samą wizytę online. Na platformie haloDoctor, pacjent nie dokonuje dodatkowej opłaty za wystawienie e‑Recepty lub L4 online.

Jak długo trwa uzyskiwanie L4 online przez platformę haloDoctor?

Cały proces od umówienia e-Wizyty po jej zakończenie z wystawieniem dokumentu zazwyczaj zajmuje nie więcej niż 15 minut, przy czym zależy to również od kompleksowości wywiadu i problemu zdrowotnego, w zakresie którego pacjent chce otrzymać poradę lekarza.

Konsultacja w haloDoctor

Gdy mamy wyniki wcześniej wykonanych badań, jest możliwość konsultacji lekarskiej online wraz z otrzymaniem L4.

Skorzystaj z formularza L4

Jakie informacje są widoczne na zwolnieniu lekarskim?

Zwolnienie lekarskie (e-Zwolnienie, L4 przez internet) zawiera dane płatnika składek (najczęściej zakładu pracy), dane osoby ubezpieczonej, okres choroby, zalecenia lekarza (czy pacjent może chodzić czy nie) oraz czy zwolnienie lekarskie jest spowodowane chorobą pacjenta, czy jego członka rodziny. L4 przez internet zawiera też wpisany przez lekarza kod numeryczny i literowy odpowiadający rodzajowi choroby oraz literowy. Kod choroby jest jednak dla pracodawcy niewidoczny.

 

 

Jakie są rodzaje zwolnień lekarskich?

Najczęściej rodzaje zwolnień lekarskich określa się według kodów literowych umieszczanych na L4. Lekarz ma do dyspozycji 5 takich kodów:

 • Kod A - oznacza niezdolność do pracy powstałą po przerwie nieprzekraczającej 60 dni, spowodowaną tą samą chorobą, która była przyczyną niezdolności do pracy przed przerwą,
 • Kod B - oznacza niezdolność do pracy w trakcie zwolnienia lekarskiego w ciąży,
 • Kod C - oznacza niezdolność do pracy, spowodowaną nadużyciem alkoholu,
 • Kod D - oznacza niezdolność do pracy, spowodowaną gruźlicą,
 • Kod E - oznaczający niezdolność do pracy na skutek choroby zakaźnej.

 

Na pisemny wniosek ubezpieczonego lekarz nie umieszcza w treści zwolnienia lekarskiego kodu B lub D. Taką możliwość przewiduje art. 57 ust.2 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

 

 

Czy L4 online jest wystawianie zawsze, gdy pacjent tego oczekuje?

To lekarz online na podstawie wywiadu i ewentualnych wyników badań ocenia, czy wystawienie e-Zwolnienia jest uzasadnione i niezbędne ze względu na stan zdrowia pacjenta.

 

 

Czy zwolnienie L4 online jest legalne?

Tak, zwolnienie L4 online (może też być nazywane "e-Zwolnienie lekarskie online") jest w pełni legalnym dokumentem, uznawanym zarówno przez Ministerstwo Zdrowia, jak i ZUS. Żeby uzyskać L4 przez internet wystarczy wejść na serwis halodoctor.pl i uzyskać zwolnienie lekarskie poprzez konsultacje online.

 

 

Na jak długo otrzymam L4?

Długość L4 zależy od diagnozy postawionej przez lekarza. W zależności od sygnalizowanych objawów, samopoczucia, a także w razie konieczności wyników morfologicznych, bądź obrazowych lekarz decyduje o czasie niezdolności do pracy. Warto pamiętać, że zwolnienie lekarskie może zostać wydłużone, w razie braku poprawy, bądź pogorszenia stanu pacjenta.

 

 

Jak długo można przebywać na zwolnieniu lekarskim?

Od 2022 roku maksymalna ilość dni zwolnienia lekarskiego w roku wynosi 182 dni.

 

 

L4 na jeden dzień?

Nie ma żadnego ograniczenia, które uniemożliwiałoby lekarzowi wystawienie L4 tylko na jeden dzień. Jeśli ten uzna, że pracownik w tym konkretnym dniu z przyczyn zdrowotnych nie może świadczyć pracy, ma pełne prawo wystawić mu zwolnienie lekarskie.

 

 

Na jaki okres może być wystawione zwolnienie lekarskie w ciąży?

Kobiecie w ciąży przysługuje do 270 dni zwolnienia lekarskiego, co oznacza, że w uzasadnionych przypadkach kobieta może przebywać na L4 przez cały okres ciąży.

 

 

Czy można dostać L4 wstecz (zwolnienie lekarskie wstecz)?

Tak, w sytuacji gdy lekarz stwierdzi, że pacjent był niezdolny do pracy w okresie poprzedzającym konsultację lekarską, może wystawić zwolnienie l4 z datą wsteczną (zwolnienie lekarskie wsteczne), ale nie dłuższą niż 3 dni przed badaniem. Jedynie lekarz psychiatra może w zwolnieniu określić większą liczbę dni wstecz niż 3 jeżeli uzna to za zasadne.

 

 

Czy e-Zwolnienie uzyskane online jest akceptowane przez pracodawców?

Tak, e-Zwolnienie uzyskane online nie różni się od tego przepisanego przez lekarza podczas osobistej wizyty i pracodawca ma obowiązek takie zwolnienie lekarskie honorować na równi z tradycyjnym.

 

 

Kiedy elektroniczne L4 trafi do pracodawcy?

Lekarz jest zobowiązany przekazać zaświadczenie lekarskie wystawione w formie dokumentu elektronicznego do ZUS w ciągu następnych 3 dni roboczych od wystawienia zaświadczenia na formularzu wydrukowanym z systemu. Następnie informacja o zwolnieniu chorobowym trafia do pracodawcy.

 

 

Czy otrzymam zwolnienie lekarskie będąc na umowie zlecenie?

Zwolnienie lekarskie z tytułu choroby przysługuje również pracownikowi zatrudnionemu w oparciu o umowę zlecenie, o ile ten dobrowolnie przystąpił do ubezpieczenia chorobowego. Jeśli zleceniodawca zdecydował się na takie rozwiązanie przysługuje mu prawo do zasiłku chorobowego.

 

 

Czy trzeba mieć ubezpieczenie chorobowe, aby otrzymać L4?

Tak. Zwolnienie lekarskie przysługuje tylko i wyłącznie pracownikom oraz przedsiębiorcom, którzy są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym.

 

 

Czy w trakcie choroby dziecka przysługuje zwolnienie lekarskie dla rodzica?

Tak. Zwolnienie i zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom posiadającym ubezpieczenie chorobowe. Zwolnienie przysługuje na opiekę nad chorym dzieckiem do ukończenia 14 lat. Co ważne, z tego świadczenia może jednocześnie korzystać tylko jeden z rodziców.

 

 

Czy lekarz psychiatra może wystawić zwolnienie lekarskie online?

Oczywiście, lekarz psychiatra, podobnie jak inni specjaliści, może wystawić L4 (e-ZLA) online. Zwolnienie lekarskie od psychiatry jest równoznaczne z e-Zwolnieniem otrzymanym od innego specjalisty. Elektroniczne zwolnienie lekarskie może też wystawić np. ginekolog, a może temu posłużyć konsultacja ginekologiczna online. Możliwość wystawienia zwolnienia ma więc lekarz każdej specjalizacji.

 

 

Jakie dane zawiera zwolnienie lekarskie od psychiatry?

Zwolnienie lekarskie od psychiatry zawiera dokładnie te same dane co L4 od innego specjalisty. Pracodawca nie ma więc informacji u jakiego rodzaju specjalisty miała miejsce konsultacja medyczna oraz kto dokładnie wystawił zwolnienie lekarskie.

 

 

Czy student może otrzymać zwolnienie lekarskie podczas e‑Wizyty?

Jeśli osoba, która studiuje, nagle zachoruje i nie ma możliwości uczestniczyć w zajęciach, lekarz podczas wizyty online ma możliwość wystawienia zaświadczenia o niezdolności do uczestnictwa w zajęciach. e-Zwolnienie lekarskie jest w pełni akceptowalne przez uczelnie wyższe w Polsce, jako usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach.

 

 

FAQ
Komu przysługuje zwolnienie lekarskie?

Prawo do skorzystania ze świadczenia chorobowego mają osoby, które podlegały ubezpieczeniu przez okres minimum 30 dni przy zatrudnieniu na etat i 90 dni przy zatrudnieniu ma umowę zlecenie.

Czy zaświadczenie lekarskie to to samo co zwolnienie lekarskie?

"Zaświadczenie lekarskie" to pojęcie szerokie, a jego znaczenie zależy od kontekstu i sytuacji. Jednakże "Zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy" jest odpowiednikiem zwolnienia lekarskiego, czy takich pojęć jak "e-Zwolnienie" czy "L4 online".

Czy podczas zwykłej wizyty u internisty mogę poprosić o zwolnienie lekarskie?

Tak. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby konsultacja internistyczna posłużyła wypisaniu przez lekarza L4.

Czy otrzymać można L4 przez telefon?

Tak, można otrzymać zwolnienie lekarskie telefonicznie. Telemedycyna daje możliwość realizacji porady lekarskiej w formie telefonicznej, czatu bądź wideoczatu. Teleporada lekarska jest więc pełnoprawną i legalną formą, podczas której możemy otrzymać zwolnienie L4. Teleporada bywa też potocznie nazywana jako "e-Wizyta zdalna".

Jaki jest koszt L4 online? Ile kosztuje konsultacja z lekarzem?

W serwisie haloDoctor e-Konsultacja L4 online kosztuje 89 złotych. W zależności od platformy telemedycznej, tego rodzaju e-Wizyta lekarska może być różnie nazywana, np. "L4 w 15 minut", "L4 przez internet" czy "L4 (zwolnienie lekarskie) przez internet".

Gdzie można sprawdzić swoje zwolnienie lekarskie? Jak sprawdzić L4 online?

Wystawione przez lekarza zwolnienie przez internet każdorazowo jest widoczne na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) w zakładce: Historia leczenia / Zwolnienia. Na IKP można znaleźć również inne informacje na temat historii leczenia oraz procedur medycznych obowiązujących w Polsce, w tym jak działa L4.

Czy mogę otrzymać zwolnienie lekarskie z lekcji wychowania fizycznego?

Jeżeli zwolnienie ma charakter krótkotrwały, związany z przemijającą i przejściową niedyspozycją ucznia, możliwe jest uzyskanie zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego podczas wizyty online. Jeśli jednak zwolnienie ma dotyczyć dłuższego czasu, bądź nawet całego roku szkolnego specjaliści zalecają wizytę w gabinecie stacjonarnym i pogłębienie diagnostyki medycznej.

Wszystko co musisz
wiedzieć o L4
Sprawdź! Sprawdź!
Baza wiedzy o L4