1. Artykuły
  2. Jak pies z kotem. Agresja wśród rodzeństwa

Jak pies z kotem. Agresja wśród rodzeństwa

Do trzymania sztamy prowadzi długa i wyboista droga, czasami pojawia się złość, eskaluje niechęć i wzajemna agresja. Dzieci przechodzą przez kłótnie, wrzaski i wzajemne oskarżenia, a rodzice czują bezradność i zastanawiają się gdzie popełnili błąd? O relacjach między rodzeństwem i sytuacjach, w których konieczna jest interwencja, opowiada psychoterapeutka i psycholożka Sylwia Rosłaniec z Volta Medica. 

Jak pies z kotem. Agresja wśród rodzeństwa Jak pies z kotem. Agresja wśród rodzeństwa
Spis treści
Zachowania agresywne wieku dorastania Agresja w rodzinie. Dlaczego rodzeństwo zachowuje się wobec siebie agresywnie? Agresja wśród rodzeństwa. Czasami winni bywają rodzice Agresja wśród rodzeństwa. Na co należy zwrócić uwagę? Agresja wśród rodzeństwa. Kiedy i gdzie należy szukać pomocy?

Zachowania agresywne wieku dorastania

 

Raport UNICEF prezentuje smutne, statystyczne fakty na temat agresji wśród polskich nastolatków.

 

W Polsce 48% uczniów w wieku 13-15 lat deklaruje, że co najmniej raz w ciągu ostatnich kilku miesięcy doświadczyło przemocy ze strony rówieśników w szkole. Gorszy wynik uzyskała m.in. Kanada (50%), Francja (51%) czy Węgry (51%). Najgorzej w zestawieniu wypada Litwa (66%) i Łotwa (63%) - czytamy w raporcie „An Everyday Lesson: #ENDviolence in Schools”

 

Nasza ekspertka Sylwia Rosłaniec wyjaśnia, co należy rozumieć przez agresję rówieśniczą:

 

Zachowania agresywne wieku dorastania odnoszą się do działań i zachowań młodzieży w okresie dojrzewania, które są zarówno werbalne, jak i fizyczne, i które mają na celu zaszkodzenie innym osobom lub ich mieniu. Agresja w tym okresie rozwojowym może przybierać różne formy, takie jak przemoc fizyczna, przemoc werbalna, znieważanie, prześladowanie, zastraszanie, niszczenie mienia lub pobudzanie do walki.

 

Psycholożka zaznacza, że do zachowań agresywnych adolescentów należy zaliczyć nie tylko przemoc werbalną i fizyczną, ale również: cyberprzemoc, agresję seksualną, pobudzanie do walki i manipulację, niszczenie przedmiotów i otoczenia, prześladowanie oraz znieważanie.

 

Szczególną uwagę zwraca pojęcie cyberprzemocy, której doświadcza ponad połowa polskich uczniów:

 

Cyberprzemoc, polega na wykorzystywaniu nowych technologii, takich jak media społecznościowe, SMS-y czy e-maile, do zastraszania, szykanowania, obrażania lub poniżania innych ludzi - wyjaśnia Sylwia Rosłaniec.

arrow Agresja: jak sobie z nią poradzić? Psycholog o skutecznych technikach
arrow Adaptacja przedszkolna: zacznij przygotowania wcześniej. Wskazówki psychologa dziecięcego
arrow Straszenie dzieci. Kiedy rodzice serwują dzieciom lęki i nieufność
arrow Uzależnienie dziecka od gier komputerowych. Jak je rozpoznać?
arrow Mózg dziecka. Jak rodzice mogą zadbać o jego rozwój?
arrow Jak wychowywać rodzeństwo? Terapeuta nie ma wątpliwości co najważniejsze

Agresja w rodzinie. Dlaczego rodzeństwo zachowuje się wobec siebie agresywnie?

 

Rodzice rodzeństwo wspominają to tak - wojna domowa, wrzaski, awantury, dokuczanie, wyzwanie, które niejednokrotnie wieńczyły rękoczyny. Wtedy interweniowaliśmy - mówią.

 

Dlaczego najbliżsi, nastoletni członkowie rodziny dopuszczają się wobec siebie agresji. Na to nie ma jednoznacznej odpowiedzi:

 

Istnieje wiele czynników, które mogą wpływać na agresywne zachowanie między rodzeństwem - podkreśla Sylwia Rosłaniec.

 

I wymienia potencjalne przyczyny dla których rodzeństwo wchodzi ze sobą w ostry, agresywny konflikt:

 

Rywalizacja o uwagę i zasoby

 

Rodzeństwo może rywalizować o uwagę rodziców, zasoby materialne, takie jak zabawki lub przestrzeń, a także o pozycję w rodzinie. Ta rywalizacja może prowadzić do agresji w celu zdobycia przewagi - wyjaśnia ekspertka.

 

Presja rówieśnicza

 

Rówieśnicy mogą wpływać na agresywne zachowanie między rodzeństwem. Jeśli dziecko ma rówieśników, którzy wykazują agresywne zachowanie, może być skłonne do naśladowania tych wzorców w stosunku do swojego rodzeństwa - tłumaczy.

 

Nierówność traktowania

 

Zazdrość i frustracja może wynikać z odczuwanej nierówności w traktowaniu przez rodziców, takiej jak różnice w ilości uwagi, obowiązkach czy nagrodach. Dzieci mogą wykazywać agresję wobec rodzeństwa jako reakcję na odczuwanie niesprawiedliwości - przekazuje Sylwia Rosłaniec.

 

Wśród innych powodów, które mogą wyzwalać agresję wśród rodzeństwa psycholożka wskazuje: brak umiejętności radzenia sobie ze swoimi emocjami i konfliktami przez nastolatków, brak umiejętności i narzędzi komunikacyjnych, powielanie wzorców zachowań obserwowanych w najbliższym otoczeniu:

 

Dzieci często uczą się przez obserwację zachowań innych, w tym swoich rodziców. Jeśli w rodzinie lub otoczeniu społecznym występuje agresywne zachowanie, dzieci mogą to naśladować w stosunku do swojego rodzeństwa - wyjaśnia Sylwia Rosłaniec z Volta Medica.

 

Agresja wśród rodzeństwa. Czasami winni bywają rodzice

 

Czasami źródłem konfliktu i agresji między rodzeństwem bywają sami rodzice:

 

W kwestii zachowań agresywnych między rodzeństwem, rodzice mogą popełniać pewne błędy, które mogą nasilać problemy i trudności - potwierdza ekspertka.

 

Okazuje się, że rodzice bądź opiekunowie niejednokrotnie nieświadomie ignorują bądź minimalizują znaczenie agresywnych zachowań wśród rodzeństwa, traktując je jako normę w procesie dorastania.

 

Brak reakcji na takie zachowania może sprawić, że dzieci czują się niezauważone i mogą utrwalać te wzorce - przestrzega Sylwia Rosłaniec.

 

Agresja między rodzeństwem może być również wynikiem braku konsekwencji rodziców

 

Jeśli rodzice nie wprowadzają spójnych i odpowiednich konsekwencji za agresywne zachowania, dzieci mogą nie rozumieć, że ich działania mają negatywne konsekwencje. Brak konsekwencji może przyczynić się do utrzymania lub wzrostu agresywnych zachowań - tłumaczy psychoterapeutka.

 

Niedopuszczalne jest również porównywanie i faworyzowanie, które może wywoływać zazdrość, frustrację i poczucie niesprawiedliwości. Równie szkodliwe zdaniem psycholożki jest nieuczciwe traktowanie rodzeństwa, brak umiejętności rozwiązywania konfliktów rodzinnych, brak empatii i bierna, a a czasami świadoma, akceptacja zachowań agresywnych:

 

Niektórzy rodzice akceptują agresywne zachowania między rodzeństwem jako normalne lub niezbyt poważne. To może prowadzić do utrwalania takich zachowań i utrudniać budowanie zdrowych relacji między rodzeństwem - wyjaśnia Sylwia Rosłaniec.

 

Agresja wśród rodzeństwa. Na co należy zwrócić uwagę?

 

Psycholożka podkreśla, że kluczem do porozumienia między rodzeństwem jest wysoka jakość komunikacji, w której stawia się na otwartość, szczere wyrażanie uczuć i myśli, a także umiejętność słuchania.

 

Rodzice, opiekunowie i nauczyciele w szczególny sposób powinni dbać o kształtowanie empatii i postawy szacunku:

 

Wspieranie rozwoju empatii i szacunku wobec siebie nawzajem jest kluczowe. Wspieranie zrozumienia i akceptacji różnic między rodzeństwem może przyczynić się do budowania zdrowych relacji i zmniejszać ryzyko zachowań agresywnych - wyjaśnia Sylwia Rosłaniec.

 

Jest to możliwe dzięki wsparciu emocjonalnemu i atmosferze bezpieczeństwa.

 

Ważne jest, aby rodzice byli dostępni emocjonalnie i wsparli dzieci w radzeniu sobie ze swoimi uczuciami - podkreśla.

 

Dla uniknięcia ryzyka zachowań agresywnych wśród rodzeństwa ważna jest edukacja w zakresie rozwiązywania konfliktów:

 

Konflikty między rodzeństwem są nieuniknione, dlatego ważne jest, aby nauczyć dzieci zdrowych, konstruktywnych strategii rozwiązywania konfliktów. Rodzice mogą wspierać rozumienie perspektyw drugiej osoby, negocjacje, kompromisy i poszukiwanie rozwiązań win-win w konfliktach - dodaje terapeutka.

 

Drogą do tego może okazać się tworzenie okazji do współpracy i wspólnej zabawy:

 

Zachęcanie dzieci do współpracy, wspólnej zabawy i pomocy sobie nawzajem rozwija pozytywne relacje. Wspólne działania, dzielenie obowiązków domowych i wspieranie siebie nawzajem budują więzi i pozytywne relacje - tłumaczy Sylwia Rosłaniec.

 

Agresja wśród rodzeństwa. Kiedy i gdzie należy szukać pomocy?

 

Jeśli w rodzeństwie występują poważne problemy z agresją, ważne jest, aby szukać pomocy i wsparcia. Warunkiem skuteczności udzielanej pomocy jest wczesne rozpoznanie problemu.

 

W takiej sytuacji warto postawić na szczerość i uczciwość, a także szukać pomocy w środowisku zewnętrznym:

 

Warto skontaktować się z nauczycielami, pedagogiem szkolnym lub psychologiem szkolnym. Oni mogą udzielić dodatkowej pomocy, wskazówek, wsparcia emocjonalnego lub informacji na temat programów edukacyjnych, które mogą pomóc w radzeniu sobie z agresywnymi zachowaniami i wskazać odpowiednie strategie zarządzania konfliktami - radzi Sylwia Rosłaniec.

 

Zachęca również do skorzystania z pomocy terapeuty:

 

Jeśli zachowania agresywne między rodzeństwem są poważne i trudne do rozwiązania, warto skonsultować się z terapeutą specjalizującym się w pracy z rodzinami lub dziećmi. Terapeuta może pomóc zidentyfikować przyczyny problemu, opracować strategie radzenia sobie i wspierać rodzeństwo w budowaniu zdrowych relacji. Może zapewnić indywidualne poradnictwo lub terapię rodzinną.

Sylwia Rosłaniec psychoterapeuta uzależnień, psychoterapeuta psychodynamiczny, psycholog, terapeuta uzależnień 4.33 / 6 opinii artykuły 1 artykuł więcej informacji Umów wizytę więcej informacji

Ukończyła 5-letnie studia magisterskie z psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie, kurs psychoterapii uzależnień rekomendowany przez Ministerstwo Zdrowia Szkoła Psychoterapii Osób z Problemem Uzależnienia w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, a także Psychoterapię psychodynamiczną w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów.
Nieustannie rozwija się i doskonali swoje kompetencje uczestnicząc w kursach specjalistycznych. Jest w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.
W kontakcie z drugim człowiekiem ważne jest dla niej nawiązanie swoistej i pełnej empatii relacji. Dużą wagę przykłada do autentycznego i akceptującego kontaktu. W pracy z pacjentami stara się z uwagą towarzyszyć im na drodze zmian, na które czekają, podejmując odważną decyzje o terapii.

Szybka konsultacja:
Tabletka "dzień po" e-Recepta L4 Online
Najnowsze pytania pacjentów
Co może mi dolegać?
Potrzebuje porady psychologa, psychiatry. Wielokrotnie zdarzyła mi się sytuacja, której nie potrafię wyjaśnić. Kiedy ktoś w mojej obecności krzyczy - wywołuje to u mnie nieuzasadniona złość albo zaczynam płakać i bardzo ciężko mi się uspokoić. Zawsze jest to nieadekwatne do sytuacji, nie...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja psychiatryczna.
Sylwia Dżaman
lekarz
Umów wizytę
Proszę umówić konsultację (w dogodnej dla siebie formie) psychiatryczną, ale też zgłosić się do psychologa.
Tomasz Matjas
psycholog kliniczny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta rodzinny, terapeuta uzależnień, Psycholog diagnosta dorosłych, Psycholog dzieci i młodzieży
Umów wizytę
Zalecana konsultacja z lekarzem psychiatrą i psychologiem- istnieje możliwość, że posiada Pani depresję endogenną- wtedy potrzebne są leki antydepresyjne oraz psychoterapia. Pozdrawiam serdecznie, Tomasz Matjas
Beata Lipska
psycholog, psychotraumatolog, terapeuta EMDR
Umów wizytę
Jeśli doświadcza Pani aktualnie depresji, trudnych emocji to konsultacja psychiatryczna jest niezbędna. Objawy, które Pani opisuje są wskazaniem do konsultacji z psychoterapeutą, psychotraumatologiem i możliwe, że do rozpoczęcia pracy terapeutycznej.
Co robić w takiej sytuacji, kiedy czuję absolutną pustkę?
Ostatnie 6 miesięcy były dla mnie ciężkie, przez to jak się czuje. Od około 6 miesięcy odczuwam absolutną pustkę, obojętność, bardzo często także przygnębienie. Nie odczuwam strachu, stresu czy też szczęścia. Nic mi nie sprawia przyjemności, to co kochałam - już jest dla mnie nieważne. Wszystkie...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja psychiatryczna.
Tomasz Andrzej Szczęsny
onkolog, lekarz chorób wewnętrznych
Umów wizytę
Napewno konsultacje które zawierają ocenę opisanych dolegliwości jest podstawą ,nie mniej konsultacja Lekarza POZ może tez mieć znaczenie.
Beata Lipska
psycholog, psychotraumatolog, terapeuta EMDR
Umów wizytę
Opisywane objawy sugeruję silne przewlekłe przeciążenie emocjonalne. Niezbędna jest konsultacja psychiatryczna w celu oceny stanu, rozważenia farmakologii, diagnozy i prawdopodobnie rozpoczęcie psychoterapii.
W jaki sposób mogę podratować moje zdrowie psychiczne?
Mam 25 lat. Ostatnie dni są dla mnie bardzo ciężkie. Nic złego się nie dzieje, a chodzę cały czas zdenerwowana. Nawet najmniejsze drobnostki potrafią mnie bardzo mocno zdenerwować i wtedy nie poznaje sama siebie. Jest mi źle samej ze sobą. Nie wiem, co mam zrobić. Mieszkam z partnerem. On czasem...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja psychiatryczna.
Agnieszka Molas-Biesiada
lekarz rodzinny, psychodietetyk
Umów wizytę
Zalecam konsultację u psychiatry / psychologa
Zbigniew Walter
internista, specjalista chorób wewnętrznych
Umów wizytę
wskazana konsultacja psychiatryczna
Tomasz Matjas
psycholog kliniczny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta rodzinny, terapeuta uzależnień, Psycholog diagnosta dorosłych, Psycholog dzieci i młodzieży
Umów wizytę
Zalecam konsultację z psychiatrą oraz podjęcie psychoterapii. Pozdrawiam, Tomasz Matjas
Czy moje obawy są uzasadnione?
Boję się, że przez pustkę w głowie w sytuacjach społecznych i zaburzenia funkcji poznawczych mogę sobie nie dać rady w psychoterapii. 
Agnieszka Molas-Biesiada
lekarz rodzinny, psychodietetyk
Umów wizytę
Proszę skorzystać z możliwości psychoterapii. Typ psychoterapii jest odpowiednio dobierany do potrzeb pacjenta.
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja z psychiatrą prowadzącym leczenie.
jak najbardziej jest zalecana pyschoterapia, proszę spróbować
Tomasz Matjas
psycholog kliniczny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta rodzinny, terapeuta uzależnień, Psycholog diagnosta dorosłych, Psycholog dzieci i młodzieży
Umów wizytę
Proszę skorzystać z psychoterapii a sądzę, że psycholog/psychiatra odpowiednio dopasuje model leczenia do Pan/i osobowości. Pozdrawiam, Tomasz Matjas
Czy psychiatrze albo psychoterapeutce należy powiedzieć o innych problemach zdrowotnych, jakich doświadczamy?
Ja mam ich bardzo wiele, też parę wstydliwych, nie wiem, czy trzeba o nich wszystkich powiedzieć. U mnie to hemoroidy, grzybica paznokci, nieregularny okres, krótkowzroczność, nadwaga, rozstępy, wycięty woreczek żółciowy, wysoki cholesterol, refluks, wysoki puls (obniżany...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Należy te kwestie skonsultować z psychiatrą prowadzącym.
Tomasz Matjas
psycholog kliniczny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta rodzinny, terapeuta uzależnień, Psycholog diagnosta dorosłych, Psycholog dzieci i młodzieży
Umów wizytę
Wszystkie kwestie które uzna Pani za ważne proszę powiedzieć Terapeucie Pozdrawiam, Tomasz Matjas
Mam objawy depresji, fobii społecznej i nerwicy lękowej.
W związku z tym chciałabym wiedzieć, czy te przypadłości to zaburzenia psychiczne, czy choroby psychiczne? Ktoś mi powiedział, że schizofrenia czy CHAD to choroby psychiczne, a co z tym co ja mam?
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Konsultacja z psychiatrą prowadzącym leczenie.
Paweł Komarzyniec
psychiatra
Umów wizytę
W przeszłości termin „choroby psychiczne” był powszechnie stosowany w medycynie do opisania różnorodnych stanów związanych z umysłem. W miarę postępu wiedzy naukowej i ewolucji społecznego postrzegania, termin ten zaczął być uznawany za stygmatyzujący. Współczesna klasyfikacja medyczna, jaką reprezentuje Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób (ICD-11), zastąpiła go bardziej neutralnym określeniem „zaburzenia psychiczne”. Zmiana ta odzwierciedla rosnące zrozumienie, że problemy zdrowia psychicznego powinny być traktowane na równi z innymi problemami zdrowotnymi – mogą być skutecznie diagnozowane, leczone i nie powinny definiować tożsamości osoby. Terminologia dotycząca takich stanów jak ChAD również uległa ewolucji. Dawniej używane określenie „choroba afektywna dwubiegunowa” (ChAD) zostało zastąpione przez „zaburzenia afektywne dwubiegunowe”. Zaburzenia afektywne dwubiegunowe są częścią szerszej kategorii, znanej jako zaburzenia nastroju, która obejmuje zarówno zaburzenia dwubiegunowe, jak i zaburzenia depresyjne. Diagnozowanie zaburzeń psychicznych jest złożonym procesem, który wymaga dokładnej oceny medycznej. Psychiatra, korzystając z aktualnych kryteriów diagnostycznych, jest w stanie dokonać precyzyjnej diagnozy, stanowiącej podstawę do zaplanowania efektywnej strategii terapeutycznej. Proces ten obejmuje ocenę historii medycznej pacjenta, objawów oraz przeprowadzenie odpowiednich testów psychologicznych i badań laboratoryjnych, co umożliwia głębsze zrozumienie sytuacji pacjenta oraz dopasowanie optymalnych metod leczenia. Z tego powodu, osoby doświadczające problemów ze zdrowiem psychicznym, niezależnie od stopnia nasilenia objawów, powinny być zachęcane do poszukiwania wsparcia medycznego. Dzięki dostępnym obecnie metodom leczenia, współczesna psychiatria jest w stanie znacząco poprawić jakość życia pacjentów, co przekłada się na ich szczęśliwsze i bardziej satysfakcjonujące życie.
Tomasz Matjas
psycholog kliniczny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta rodzinny, terapeuta uzależnień, Psycholog diagnosta dorosłych, Psycholog dzieci i młodzieży
Umów wizytę
Zalecam odpowiednią psychoterapię, pozdrawiam, Tomasz Matjas
Psychoterapia na NFZ, a brak ubezpieczenia.
Czy można chodzić do psychoterapeuty na NFZ z depresją, fobią społeczną czy nerwicą lękową nie będąc ubezpieczonym?
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
W tej sprawie należy skonsultować się z psychiatrą prowadzącym leczenie.
aby korzystać z usług świadczonych przez NFZ należy być ubezpieczonym.
Tomasz Matjas
psycholog kliniczny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta rodzinny, terapeuta uzależnień, Psycholog diagnosta dorosłych, Psycholog dzieci i młodzieży
Umów wizytę
Jeżeli nie jest Pan/i osobą ubezpieczoną to NFZ nie refunduje wizyt u psychoterapeuty/ psychologa, który ma podpisaną umowę z NFZ. W takiej sytuacji pozostaje wizyta prywatna u specjalisty. Pozdrawiam, Tomasz Matjas, Purdue Corona
O czym to świadczy, jeśli doświadczam takich uczuć? 
Jestem w dłuższym i pierwszym związku i pojawiają się u mnie silne fascynacje i zauroczenia w innych mężczyznach. W związku mamy lepsze i gorsze momenty. Wiem, że kocham mojego partnera, ale bardzo mnie niepokoją moje myśli, fantazje oraz uczucia. Czuję się z tym źle jeśli fascynacje i...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja seksuologiczna.
Marlena Kałużna
lekarz, lekarz rodzinny
Umów wizytę
O tym , że nie panuje Pani nad myślami i pragnieniamin i jeszcze czegoś , kogoś poszukuje myśląc, że może gdzieś indziej jest lepiej niz tu ...Kochać to znaczy być odpowiedzialnym za osobę kochaną, a także ta miłośc powinna być lojalna i wierna, zarówno w myślach jak i uczynkach.Wskazana konsultacja z seksuologiem.
Tomasz Matjas
psycholog kliniczny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta rodzinny, terapeuta uzależnień, Psycholog diagnosta dorosłych, Psycholog dzieci i młodzieży
Umów wizytę
Zalecam odpowiednią psychoterapię. Tomasz Matjas, Purdue Corona
Czy moje objawy mogą mieć związek z długotrwałym używaniem telefonu?
Odkąd skończyłam szkołę, nie mogłam znaleźć sobie żadnego zajęcia, większość czasu w ciągu dnia spędzam z telefonem. Ostatnio odczuwam zawroty głowy, ale nie takie zwykłe. Tzn nie kręci mi się w głowie, tylko czuje się, jakbym miała zaraz zemdleć lub upaść, ale nigdy się to nie dzieje. Czuje po...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana stacjonarna wizyta lekarska.
Tomasz Matjas
psycholog kliniczny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta rodzinny, terapeuta uzależnień, Psycholog diagnosta dorosłych, Psycholog dzieci i młodzieży
Umów wizytę
Zalecam wizytę u lekarza psychiatry i ewnentualną psychoterapię.
Czy moje lęki są uzasadnione?
Mam tak, że jak mam iść do psycholożki to się boję, stresuję i najchętniej bym nie szła, a podczas wizyty chcę, żeby jak najszybciej dobiegła końca. I mam tak też z psychiatrką. Jest tak przez moją fobię społeczną. Teraz obawiam się, że będzie tak też z psychoterapeutką, z którą zacznę się...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja z psychiatrą prowadzącym.
Bartosz Rybienik
psycholog, psycholog dziecięcy
Umów wizytę
Lęki zazwyczaj są nieuzasadnione. Ale z pomocą - w przypadku ich dużego nasilenia - może przyjść farmakologia. Bardzo typowe jest też przewidywanie "a co jeśli nie zdołam...", to tzw lęki antycypacyjne. Warto to wiedzieć, czasem pozwala to zapanować nad swoimi myślami. Poza tym relacja terapeutyczna to nie kwestia jednego spotkania, zawsze i na każdym etapie może Pani zmienić terapeutę na takiego, z którym będzie się Pani lepiej rozmawiało :) Życzę powodzenia!
Tomasz Matjas
psycholog kliniczny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta rodzinny, terapeuta uzależnień, Psycholog diagnosta dorosłych, Psycholog dzieci i młodzieży
Umów wizytę
Zalecam wizytę u lekarza psychiatry- zaleci on odpowiednią farmakologię, najprawdopodobniej używając lekkich benzodiazepin- oraz psychoterapię. Tak połączona kompozycja leczenia powinna przynieść najlepsze efekty. Pozdrawiam, Tomasz Matjas Purdue Corona
Czy to była tylko nieśmiałość, czy już początki fobii społecznej?
Czy mogę powiedzieć, że mam fobię społeczną od zawsze jeśli jedyne co pamiętam to fakt, że moja siostra od razu załapała kontakt z kuzynką gdy po raz pierwszy ją spotkała a ja (byłam wtedy jeszcze przed przedszkolem) miałam z tym problemy i nie chciałam się ruszyć na podwórko bez mamy...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja z psychiatrą prowadzącym.
Tomasz Matjas
psycholog kliniczny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta rodzinny, terapeuta uzależnień, Psycholog diagnosta dorosłych, Psycholog dzieci i młodzieży
Umów wizytę
Ciężko zdiagnozować nieśmiałość od fobii społecznej przez Internet- dlatego zapraszam na badanie wstępne. Pozdrawiam, Tomasz Matjas
Czy to normalne? Czy raczej podchodzi to pod obsesję?
Jestem w trakcie oczekiwania na rozpoczęcie psychoterapii i na rozpoczęcie chodzenia do nowej psychiatrki, oba na NFZ i oba rozpoczną się w marcu 2024 r. Mam objawy depresji, fobii społecznej i nerwicy lękowej, które negatywnie wpływają na moje codzienne funkcjonowanie, nie mogę pracować,...
Tomasz Matjas
psycholog kliniczny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta rodzinny, terapeuta uzależnień, Psycholog diagnosta dorosłych, Psycholog dzieci i młodzieży
Umów wizytę
W tej sytuacji, zalecana jest konsultacja psychiatryczna- lekarz może wypisać leki- ale one nie rozwiązują problemów. Jako psychoterapeuta, zalecam zastosowanie jednocześnie zażywania leków z przepisu lekarza specjalisty jak również rozpoczęcie psychoterapii aby znaleźć setno problemu- tylko takie rozpoczęcie leczenia może przynieść pożądane rezultaty. Pozdrawiam, Tomasz Matjas
Czy możliwe jest, że mogę całkowicie wyleczyć się z fobii społecznej, depresji i nerwicy lękowej?
Mam fobię społeczną od zawsze, która rozwijała się wraz z nieprzyjemnymi sytuacjami społecznymi, depresję mam od 2019 roku i ma ona charakter przewlekły, rozwija się ona z miesiąca na miesiąc samoistnie, a nerwicę lękową mam od dzieciństwa i obecnie nie zauważam, żeby się rozwijała. Czy...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Konsultacja z psychiatrą prowadzącym.
Hanna Markiewicz
psycholog, psychotraumatolog
Umów wizytę
Witam Panią, Aby skutecznie i bezpiecznie wyleczyć zaburzenia depresyjno-lękowe i fobię społeczną należy dotrzeć do źródła problemu i na tej podstawie opracować właściwą metodę terapii. Podstawową i często wystarczającą formą leczenia depresji, zaburzeń lękowych i fobii społecznej jest odpowiednia psychoterapia. Tak. Zarówno zaburzenia depresyjno-lękowe jak i fobia społeczna są w pełni uleczalne na drodze odpowiednio dopasowanej terapii. Gdyby chciała Pani ze mną porozmawiać o problemie, to zapraszam do kontaktu. Istnieje możliwość konsultacji online Pozdrawiam serdecznie, Hanna Markiewicz
Tomasz Matjas
psycholog kliniczny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta rodzinny, terapeuta uzależnień, Psycholog diagnosta dorosłych, Psycholog dzieci i młodzieży
Umów wizytę
Proszę prowadzić dalej leczenie oparte na farmakoterapii i psychoterapii- w przypadku dobrania odpowiedniej formy leczenia, zapraszam do kontaktu pod numerem 575696287 Pozdrawiam, Tomasz Matjas, terapeuta
Czy rzeczywiście to nie jest schizofreniczne, czy psychotyczne?
Mam wrażenie bycia obserwowaną i że ktoś zna moje myśli, ale niby nie jest to schizofreniczne ani psychotyczne. Wiem, że to nieprawda, że ktoś mnie obserwuje, ale nie potrafię przestać w to wierzyć/obawiać się tego. I nie chodzi o to, że czuję się obserwowana np. przez ludzi na poczekalni, tylko...
Marlena Kałużna
lekarz, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Wskazana ponowna konsultacja psychiatryczna, byc może trzeba zmienić specjalistę.
Tomasz Matjas
psycholog kliniczny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta rodzinny, terapeuta uzależnień, Psycholog diagnosta dorosłych, Psycholog dzieci i młodzieży
Umów wizytę
Pomóc może jedynie konsultacja z lek. psych. Pozdrawiam, Tomasz Matjas
Czy psychoterapia psychodynamiczna wyklucza się w założeniach z poznawczo-behawioralną?
Obejrzałam ostatnio wypowiedź pewnego psychoterapeuty, że jest sceptykiem jeśli chodzi o podejście eklektyczne (integratywne, integracyjne) do leczenia, bo psychoterapeuci w tym nurcie, jego zdaniem nie mają przekonania do żadnego z paradygmatów, a powinni mieć przekonanie tylko do...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Konsultacja z psychiatrą prowadzącym.
Bartosz Rybienik
psycholog, psycholog dziecięcy
Umów wizytę
Kluczowa w leczeniu jest skuteczność, a w terapii relacja. W tym kontekście pytanie do klienta/pacjenta: czy to istotna rożnica, gdy ktoś odkręci mu koło kluczem niebieskim, czy czerwonym? Aczkolwiek prawdą jest, że w pewnego typu zaburzeniach skuteczność jednej szkoły nad druga może być różna. Ostatnie badania mówią jednak, że skuteczność terapii w 5 głównych nurtach jest... porównywalna. Nie łączyłbym więc tego z "ideologią", ale dobrostanem pacjenta.
Tomasz Matjas
psycholog kliniczny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta rodzinny, terapeuta uzależnień, Psycholog diagnosta dorosłych, Psycholog dzieci i młodzieży
Umów wizytę
Zalecam odpowiednią psychoterapię oraz wizytę u lekarza psychiatry. Pozdrawiam, Tomasz Matjas
Pokaż więcej pytań więcej
CHCESZ ZADAĆ PYTANIE?
Musisz napisać jeszcze: 50 znaków.
Dziękujemy
Twoje pytanie zostało wysłane. Nasi specjaliści udzielają odpowiedzi zwykle do kilkunastu godzin od zadanego pytania. Wszystkie odpowiedzi zostaną wysłane na adres e‑mail, który podałeś w formularzu.
lub Umów się na konsultację

Serwis HaloDoctor ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny i w żadnym wypadku nie zastępuje konsultacji medycznej. W celu dokładnej diagnozy zalecany jest kontakt z lekarzem. Jeśli jesteś chory, potrzebujesz konsultacji lekarskiej, e‑Recepty lub zwolnienia lekarskiego umów wizytę teraz. Nasi lekarze są do Twojej dyspozycji 24 godziny na dobę!

Lekarz online czeka na Ciebie
Umów wizytę
e-Recepta Przeziębienie Znajdź lekarza L4 L4 Umów wizytę