1. Artykuły
  2. Lęk i jego odsłony, czyli zaburzenia lękowe

Lęk i jego odsłony, czyli zaburzenia lękowe

Stałe uczucie lęku, bojaźliwość, napięcie, ból i dyskomfort w klatce piersiowej to tylko niektóre z objawów zaburzeń lękowych, na które cierpi ok. 1 - 3% społeczeństwa (w tym dwa razy więcej kobiet niż mężczyzn). Jakie znamy rodzaje zaburzeń lękowych, czym się objawiają i czy istnieją skuteczne metody ich leczenia? 

Lęk i jego odsłony, czyli zaburzenia lękowe Lęk i jego odsłony, czyli zaburzenia lękowe
Spis treści
Jak definiujemy zaburzenia lękowe? Rodzaje zaburzeń lękowych Zaburzenia obsesyjno - kompulsyjne (nerwica natręctw) Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne) Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną  Zaburzenia hipochondryczne Zaburzenia somatyzacyjne Zaburzenia autonomiczne występujące pod postacią somatyczną Uporczywe bóle psychogenne Lęki fobiczne Fobia społeczna Zaburzenia lękowe uogólnione Epizodyczny lęk paniczny Przyczyny zaburzeń lękowych Jak leczyć zaburzenia lękowe?

Jak definiujemy zaburzenia lękowe?

 

Zaburzenia lękowe to grupa zaburzeń psychiatrycznych, do których zaliczamy zaburzenia obsesyjno - kompulsyjne (OCD), zaburzenia adaptacyjne, dysocjacyjne, występujące pod postacią somatyczną, reakcję na ciężki stres, a także inne zaburzenia nerwicowe.

 

Lęk jest fizjologiczną reakcją organizmu pojawiającą się w życiu człowieka na co dzień w odpowiedzi na adekwatne lub mniej adekwatne zagrożenia. Emocja ta jest niezbędna do różnicowania bodźców z otoczenia, np. unikania sytuacji niebezpiecznych i radzenia sobie z nimi. W niektórych okolicznościach natomiast lęk może przybrać formę patologiczną, wówczas mamy do czynienia z przewlekłym odczuwaniem ciągłego lęku lub strachu.

 

arrow Ciągły lęk przed poważną chorobą. Skąd bierze się hipochondria?
arrow Urojenia. Mogą dotknąć każdego. Jak je rozpoznać?
arrow Zniekształcenie poznawcze. Kiedy umysł płata figla
arrow Zespół Lęku Uogólnionego (GAD). Kiedy życiem rządzi lęk
arrow Sezonowe zaburzenia afektywne. Kiedy pogoda jest przyczyną choroby
arrow Syndrom DDD. Kiedy rodzina odciska piętno na dorosłym życiu

Rodzaje zaburzeń lękowych

 

Zaburzenia obsesyjno - kompulsyjne (nerwica natręctw)

 

Częściej spotykane u kobiet, aczkolwiek u mężczyzn ujawniają się zazwyczaj nieco wcześniej. Osoby nimi dotknięte zwykle świadome są chorobowej formy swoich czynów i myśli, nie akceptują ich jednak i nie zgadzają się na ich występowanie, ale nie są w stanie ich kontrolować dłużej niż przez krótką chwilę.

 

Jakie są objawy nerwicy natręctw?

 

  • Nawracające, stereotypowe natrętne myśli (obsesje) / przymusowe czynności (kompulsje),
  • bezskuteczne próby przeciwstawienia się obsesjom i kompulsom,
  • myśli i czynności zazwyczaj przykre dla pacjenta,
  • obsesje często dotyczą rzeczy nieprzyjemnych, bluźnierczych, obscenicznych czy agresywnych - podobnie z kompulsjami, ale pacjent “musi” je wykonać, aby zniwelować wewnętrzne napięcie,
  • mogą przebiegać z przewagą myśli lub czynności natrętnych,
  • kiedy myśli i czynności natrętne są równie mocno nasilone - myśli i czynności natrętne mieszane, ale myśli natrętne występują zawsze - kompulsje natomiast pojawiają się w odpowiedzi na obsesje.

 

Myśli obsesyjne dotyczą najczęściej religii, przemocy, seksualności oraz dążenia do symetrii i porządku. Często także związane są z zamartwianiem się o zdrowie i obawami dotyczącymi zakażenia się jakąś chorobą. Myśli te są nawracające i powodują u pacjenta duży stres.

 

Przykłady czynności kompulsyjnych: natrętne mycie rąk, wielokrotne sprawdzanie zamknięcia drzwi, okien, wyłączenia żelazka, liczenie przedmiotów, trudności w wyrzucaniu rzeczy.

 

Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne)

 

Zaburzenia te zwykle objawiają się w postaci różnych dysfunkcji, tj. utrata świadomej kontroli nad własną tożsamością, myśleniem, przeżywaniem czy pamięcią. Ma to ścisły związek z przeżywaniem stresu.

 

Wyróżniamy, m.in.:

 

  • Osłupienie dysocjacyjne - osoba jest przytomna, ale nie da się z nią nawiązać żadnego kontaktu słownego, emocjonalnego czy ruchowego, jest to czynność niekontrolowana.
  • Amnezja dysocjacyjna - częściowa lub całkowita utrata pamięci (zwykle jako skutek traumatycznych wydarzeń życiowych). Amnezja dotyczy jednego lub kilku obszarów życia mających związek z tym wydarzeniem, w pozostałych chory funkcjonuje prawidłowo.
  • Trans i opętanie - niezależna od woli utrata kontroli nad ciałem, myślami, przeżywaniem, a także własną tożsamością z poczuciem kontrolowania jej przez “siły zewnętrzne”.
  • Drgawki dysocjacyjne - podobne do tych, występujących w czasie pełnoobjawowego napadu padaczkowego, ale świadomość chorego jest przy tym w pełni lub częściowo zachowana.

 

Zaliczamy do nich także zaburzenia, tj. fuga dysocjacyjna, dysocjacyjne zaburzenia ruchu, dysocjacyjne znieczulenie i utrata czucia zmysłowego, osobowość mnogą oraz zespół Gansera. Patologie te wymagają uważnej obserwacji oraz szczegółowego różnicowania z innymi zaburzeniami psychicznymi, jak i somatycznymi.

 

Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną 

 

Zaburzenia hipochondryczne

 

Przewlekłe, uciążliwe przekonanie występowania co najmniej jednego ciężkiego schorzenia somatycznego, które ma wiele negatywnych konsekwencji. Pacjent uskarża się na występowanie licznych objawów sugerujących tę chorobę. Gdy lekarz wykluczy daną dolegliwość, osoba ta często odnajduje u siebie kolejne objawy świadczące o innej chorobie, bądź tej samej, które potwierdzają występowanie u niej schorzenia. Taki człowiek często odwiedza różnych specjalistów i zwykle czuje się urażony, gdy lekarz sugeruje skorzystanie z konsultacji psychiatrycznej.

 

Zaburzenia somatyzacyjne

 

Pacjent notorycznie uskarża się na różne dolegliwości somatyczne, które zwykle nie odnoszą się do konkretnych schorzeń somatycznych. Zazwyczaj są to symptomy takie jak: biegunki, nudności, duszność, przyspieszony oddech, przyspieszone bicie serca, bóle i zawroty głowy. Osoby takie poddają się diagnostyce, a wyniki badań nie odbiegają od normy.

 

Zaburzenia autonomiczne występujące pod postacią somatyczną

 

Pacjent skarży się na przypadłości związane z pracą układów kontrolowanych w dużym stopniu przez autonomiczny układ nerwowy, czyli układ sercowo - naczyniowy, pokarmowy czy oddechowy, np. objawy “nerwicy żołądka”, “nerwicy serca”, przyspieszony oddech, przyspieszone bicie serca, drżenie ciała, biegunki, niestrawności, wzdęcia. Chory mimo prawidłowych wyników badań odczuwa cierpienie, bo skupia swoją uwagę na dolegliwościach i ich możliwych konsekwencjach.

 

Uporczywe bóle psychogenne

 

Chronicznie występujące uciążliwe silne bóle, np. psychogenne bóle głowy/dolnego odcinka kręgosłupa, które nie mają związku z chorobami somatycznymi, a w ich powstawaniu główną rolę odgrywają czynniki psychologiczne.

 

Lęki fobiczne

 

Lęki fobiczne (fobie) wywoływane są zwykle przez jeden konkretny (obiektywnie niegroźny) obiekt, np. zwierzę, przedmiot, wydarzenie zewnętrzne odbierane przez pacjenta jako zagrożenie, a gdy się pojawiają w jego otoczeniu, to odczuwa on dyskomfort, a nawet lęk i cierpienie. Samo myślenie o nich może być czynnikiem wywołującym lęk. Niektóre fobie w znacznym stopniu utrudniają funkcjonowanie osób ich dotkniętymi, a żadne logiczne argumenty nie mają wpływu na poprawę sytuacji.

 

Fobia społeczna

 

Pacjenci odczuwają silny lęk przed ewentualną oceną innych i ośmieszeniem w sytuacjach społecznych, głównie jeśli chodzi o przebywanie w małej, określonej grupie osób (oprócz najbliższej rodziny), np. wyjście do sklepu, spożywanie posiłków w miejscu publicznym, rozmowa przez telefon, korzystanie z publicznych toalet czy też przebywanie w obecności osób płci przeciwnej. Lękom tym zwykle współtowarzyszą nieprzyjemne objawy wegetatywne, tj. uczucie czerwienienia się, pocenie, przyspieszone bicie serca, drżenie rąk i mięśni. Niepokój dodatkowo wzmaga wrażenie, że powyższe objawy są widoczne i rozpoznawalne przez osoby wokół. Pacjent jest świadom irracjonalności swoich obaw, jednak nie daje rady ich opanować.

 

Silny lęk towarzyszący wyżej wymienionym sytuacjom doprowadza zwykle do zaniechania uczestnictwa w nich i znacznie upośledza funkcjonowanie społeczne i zawodowe. Objawy zazwyczaj ujawniają się w okresie dorastania, a wraz z nimi mogą występować inne schorzenia lękowe, afektywne lub nadużywanie substancji psychoaktywnych w celu “dodania sobie odwagi” w sytuacjach społecznych. Działanie takie jest jednak nieskuteczne, nasila wręcz objawy.

 

Fobia społeczna figuruje wśród najczęściej występujących zaburzeń psychicznych. Zmaga się z nią aż 5 - 10% populacji.

 

Fobia społeczna vs nieśmiałość:

 

  • Cechy wspólne: autonomiczne pobudzenie w sytuacjach społecznych, np. rumienienie się, pocenie, przyspieszone bicie serca, słabiej rozwinięte umiejętności społeczne oraz ich unikanie.
  • Różnice: stopień nasilenia unikania sytuacji społecznych, poziom pogorszenia funkcjonowania społecznego i zawodowego, przebieg dolegliwości.

 

Osoby nieśmiałe funkcjonują lepiej, a objawy u nich występujące mają charakter nieregularny i przejściowy.

 

Inne rodzaje fobii (niektóre z nich):

 

  • agorafobia (silny lęk przed tłumem ludzi, miejscami publicznymi, np. podróż zatłoczonym autobusem, stanie w kolejce),
  • klaustrofobia (lęk przed przebywaniem w małych, zamkniętych przestrzeniach),
  • tanatofobia (lęk przed śmiercią),
  • filofobia (lęk przed zakochaniem się),
  • kynofobia (lęk przed psami).

 

Zaburzenia lękowe uogólnione

 

Zaburzenie to charakteryzuje się przewlekłym, przesadnym i nierealistycznym lękiem, który nie jest przypisany do konkretnych sytuacji. Wyraża się on jako nieustanne poczucie wewnętrznego napięcia, rozdrażnienia, niepokoju. Mogą występować także kłopoty ze snem, zaburzenia koncentracji, niemożność relaksacji i odpoczynku, a dodatkowo również objawy wegetatywne, tj. przyspieszone bicie serca, ból i kłucie w klatce piersiowej, przyspieszony oddech, napięcie mięśniowe. Pacjent nieustannie się obawia o rzeczy, które mogą się wydarzyć w przyszłości, ma poczucie “przewidywania” nadchodzących zdarzeń. Jest to niesłychanie uciążliwa dolegliwość i może znacznie upośledzać funkcjonowanie chorego. Aby móc postawić diagnozę objawy muszą występować z dużym nasileniem i przez co najmniej pół roku.

 

Epizodyczny lęk paniczny

 

Objawia się napadami niezwykle silnego lęku z towarzyszącymi mu symptomami wegetatywnymi, tj. szybkie bicie i kołatanie serca, ból w klatce piersiowej, duszność, zawroty głowy, uderzenia gorąca. Dodatkowo występują także katastroficzne myśli, np. “umrę”, “uduszę się”, “zaraz zemdleję”. Często mamy do czynienia z derealizacją (“jak gdyby to się nie działo naprawdę”) i depersonalizacją (poczucie obcości siebie). Objawy te potęgują strach przed chorobą psychiczną (napady paniki występują często - 9% populacji - i nie świadczą o chorobie psychicznej). Napad lęku panicznego szybko narasta i trwa zazwyczaj ok. 20 minut, lecz nie jest ograniczony do konkretnej sytuacji, co sprawia, że trudno go przewidzieć.

 

Przyczyny zaburzeń lękowych

 

Przyczyny występowania zaburzeń lękowych są niezwykle złożone i rozpatrując je należy brać pod uwagę szerokie spektrum zdarzeń, czynniki środowiskowe, a także genetyczne konkretnego pacjenta.

 

Niektóre cechy osobowościowe predysponują do rozwoju zaburzeń psychicznych, np. perfekcjonizm, nasilona potrzeba kontroli czy też niska samoocena. Pewne kombinacje genów jak również stresujące (wszelkie “duże”) zmiany (np. zmiana pracy, mieszkania, poród) i traumatyczne wydarzenia, tj. przemoc słowna, fizyczna lub seksualna mogą wywołać przewlekłe konsekwencje. “Wyzwalaczami” lęku mogą być także substancje psychoaktywne, m.in. alkohol, marihuana, środki uspokajające, które często zażywane z myślą o tłumieniu odczuwania emocji tylko je potęgują (mowa tu o lęku). Często osoby już cierpiące na zaburzenia lękowe sięgają po wyżej wymienione substancje, co utrudnia i uniemożliwia leczenie, wprowadzając “mechanizm błędnego koła”.  Za czynniki ryzyka rozwoju zaburzeń lękowych uznawane są także płeć żeńska, niższy poziom wykształcenia, młody wiek oraz samotność.

 

Jak leczyć zaburzenia lękowe?

 

Proces leczenia zaburzeń lękowych zawsze wymaga indywidualnego podejścia do pacjenta, jego potrzeb oraz czynników powodujących lęk. Za najskuteczniejszą formę terapii psychologicznych uznawana jest psychoterapia poznawczo - behawioralna (CBT) (skupia się na wydarzeniach bieżących, a  jej celem jest uwidocznienie pacjentowi dysfunkcyjnych wzorców myślenia i zachowania oraz poznanie możliwości ich zmiany). W niektórych przypadkach koniecznym może się okazać także wprowadzenie farmakoterapii. Przykładowo w leczeniu fobii społecznej stosuje się niektóre leki przeciwdepresyjne (np. inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny). Krótkotrwale mogą zostać włączone także pochodne benzodiazepiny.

 

Interesują Cię tematy związane z psychologią? Zapraszamy do zapoznania się z resztą naszych artykułów o psychologii.

Szybka konsultacja:
Tabletka "dzień po" e-Recepta L4 Online
Najnowsze pytania pacjentów
Czy to początki zaburzeń lękowych lub depresji?
Od dłuższego czasu mam problem ze strasznie mocnym stresem. Kiedy jest bliżej ważnych egzaminów czy innych sytuacji - potrafią mi się trząść ręce na tyle, że nie jestem w stanie nic zrobić, a słowa wypływają w niezrozumiałym toku. Dodatkowo mam potrzebę wiecznego przepraszania za wszystkie...
Katarzyna Lorentz-Nejno
lekarz rehabilitacji medycznej, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Myślę ze powinna Pani umówić się z lekarzem psychiatrą.
Dariusz Jasonek
lekarz
Umów wizytę
Dobrym rozwiązaniem będzie konsultacja z psychologiem lub psychiatrą.
Powracający lęk po wyjściu z zaburzeń odżywiania
Jak byłam mała w wieku od 8 do 10 lat zdarzało mi się że miałam momenty, w których czegoś się bałam (sama nie wiem czego). W tych momentach zaczynałam kogoś przepraszać, ale nikt nie wie dlaczego. Trwało to około pół minuty. Od około ośmiu lat nie miałam takich momentów. W...
Katarzyna Lorentz-Nejno
lekarz rehabilitacji medycznej, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
To mogą być objawy padaczki, proszę zgłosić się do neurologa.
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja psychiatryczna.
Cały czas czuje się spięta i wystraszona, czy to zaburzenie lękowe?
Od miesiąca cierpię na dziwne zawroty głowy, czasem do tego szumi mi w uszach, te zawroty są prawie ciągle, całodniowe, cały czas się boję, że się przewrócę, nie jestem w stanie normalnie funkcjonować, boję się gdziekolwiek wychodzić, bo kreci mi się w głowie, momentami wpadam w...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja psychiatryczna.
Tomasz Matjas
psycholog kliniczny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta rodzinny, terapeuta uzależnień, Psycholog diagnosta dorosłych, Psycholog dzieci i młodzieży
Umów wizytę
Witam, zalecam konsultację u lekarza, ewentualnie w moim gabinecie- psychologa klinicznego. Po przeprowadzonym badaniu, można postawić ewentualną diagnozę. Pozdrawiam, Tomasz Matjas, Purdue Corona
Czy mój lęk jest irracjonalny i ojciec najpewniej się zatruł?
Jestem dziewczyną lat 19 i mam (chyba) dość nietypowy problem. Od lat zmagam się z emetofobią (lęk przed wymiotowaniem). Moja fobia wiąże się z OGROMNYM lękiem, który powodują przeróżne sytuacje. Z tego powodu od prawie 2 lat biorę lek przypisany przez psychiatrę. Do rzeczy -...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja z psychiatrą prowadzącym leczenie.
Tomasz Matjas
psycholog kliniczny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta rodzinny, terapeuta uzależnień, Psycholog diagnosta dorosłych, Psycholog dzieci i młodzieży
Umów wizytę
Zalecam konsultację w moim gabinecie, pozdrawiam, Tomasz Matjas, Purdue Corona.
Czy mój lęk jest uzasadniony?
Cierpię na zaburzenia lękowe, w listopadzie ubiegłego roku miałem nieprzyjemną sytuację z obcym psem (ugryzł mnie przez spodnie, zerwania ciągłości naskórka nie stwierdzono). Od niedzieli zacząłem odczuwać mocny lęk przed psami puszczanymi luzem w mojej dzielnicy - ostatnio miałem dwie...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja z psychiatrą prowadzącym leczenie.
Adam Cisowski
lekarz rodzinny, lekarz w trakcie specjalizacji
Umów wizytę
W ww przypadku będzie potrzebne leczenie uzupełniającę w postaci farmakoterapii. Proszę udać się na konsultację do lekarza psychiatrii.
Marlena Kałużna
lekarz, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Konieczna konsultacja u psychiatry.
Czy zapisując się na konsultację, mam szansę ma pomóc?
Od kilku dni cierpię na napady nieuzasadnionego w danym momencie lęku. Wczoraj wieczorem objawy zaczęły się nasilać, powodując uczucie "braku tlenu w powietrzu", przez co zaczynam wpadać w panikę, mimo że wszystkie moje parametry są w normie. Ok pół roku temu miałam podobną...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Konsultacja z psychiatrą prowadzącym leczenie.
Dawid Luwański
Umów wizytę
Konsultacja z psychiatrą prowadzącym leczenie.
Tomasz Matjas
psycholog kliniczny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta rodzinny, terapeuta uzależnień, Psycholog diagnosta dorosłych, Psycholog dzieci i młodzieży
Umów wizytę
Polecam leki uspokajające z przepisu lekarza psychiatry oraz połączenie z terapią, może Pani zarezerwować ją u mnie na profilu lub u innego specjalisty- ważne jest to, aby znaleźć przyczynę i tym samym rozpocząć odpowiednią terapię, zarówno dla siebie jak i dla dzieci. Pozdrawiam, Tomasz Matjas
Czy w tym wieku może to wskazywać na raka płuc bez innych objawów tylko te 2?
Mam 18 lat i od pewnego czasu mam 2 dokuczliwe objawy. Od jakiegoś miesiąca, bo pod koniec grudnia zacząłem odczuwać łaskotanie w gardle i świszczący oddech, mianowicie jak biorę wdech, to czuje łaskotanie w gardle i czasami mam takie napady łaskotek po 15 minut i przechodzi. Czasami odkaszluje...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana stacjonarna wizyta lekarska z badaniem fizykalnym.
Agnieszka Molas-Biesiada
lekarz rodzinny, psychodietetyk
Umów wizytę
Proszę skorzystać z wizyty stacjonarnej u lekarza.
Tomasz Matjas
psycholog kliniczny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta rodzinny, terapeuta uzależnień, Psycholog diagnosta dorosłych, Psycholog dzieci i młodzieży
Umów wizytę
Zalecana jest mimo wszystko wizyta fizykalna, tzn taka, kiedy lekarz będzie mógł Pana zbadać osobiście a w przypadku kiedy etiologia stanu Pana zdrowia nie będzie zagrażać życiu, zalecane jest rozpoczęcie psychoterapii- proszę wtedy o konsultację ze mną pod numerem 575696287. Pozdrawiam serdecznie Tomasz Matjas
Czy psychiatra może mi wystawić zwolnienie za tamte dni?
Zdiagnozowano u mnie depresje i zaburzenia lękowe. Z tego powodu kilka razy wzywałem karetkę i jeździłem na SOR (tachykardia, zawroty głowy, skoki ciśnienia). Z tego powodu straciłem prace w Listopadzie. Niestety zostałem zdiagnozowany dopiero teraz. 
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Tak może - w tej sprawie należy zwrócić się do psychiatry prowadzącego obecnie leczenie.
Tomasz Matjas
psycholog kliniczny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta rodzinny, terapeuta uzależnień, Psycholog diagnosta dorosłych, Psycholog dzieci i młodzieży
Umów wizytę
Zalecam wizytę u lek. psychiatry celem dobrania odpowiednich leków antydepresyjnych oraz rozpoczęcie dobrze dobranej terapii. Pozdrawiam, Tomasz Matjas, terapeuta
Ogromy stres w życiu codziennym - jak nad nim zapanować?
Mam bardzo duże problemy z samopoczuciem. W styczniu tego roku dowiedziałam się, że choruję na hipoglikemie reaktywna. Po powtórzeniu badań w maju cukier po wypiciu glukozy po 2 godzinach wynosił 80. Fakt stwierdziłam, że jest lepiej i trochę odpuściłam sobie swoje zdrowe i regularne...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Należy stosować się do zaleceń specjalisty psychiatry i przyjmować przepisane leki.
Tomasz Matjas
psycholog kliniczny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta rodzinny, terapeuta uzależnień, Psycholog diagnosta dorosłych, Psycholog dzieci i młodzieży
Umów wizytę
Stres jest tzw cichym zabójcą a jeżeli jest chroniczny, może doprowadzić do nieodwracalnych zmian. Aby nad nim zapanować, potrzebna jest odpowiednio dobrana terapia jak i ewentualnie benzodiazepiny- najlepszym połączeniem będzie farmakoterapia połączona z terapią do której gorąco zachęcam. Gdyby się Pani na nią zdecydowała, proszę o kontakt pod numerem 575-696-287. Pozdrawiam, Tomasz Matjas
Co mam zrobić w sytuacji gdy odczuwam lęk i ataki paniki przed każdym wf, skurcze brzuchu oraz wymioty?
 Strasznie mi to przeszkadza, boję się przed każdymi zajęciami w-f czy jest to możliwe bym dostała z tego powodu zwolnienie lekarskie?
Marlena Kałużna
lekarz, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Wskazana wizyta u psychologa, który wystawi stosowne zaświadczenie dotyczące lęków i ataków paniki.
Czy mam się czegoś bać, czy to jest jakiś nowy objaw choroby?
Cierpię na depresję, zaburzenia lękowe oraz schizofrenię - mój problem to patrzenie się kobietom na tyłek, taka jakby obsesja. Gdy idę ulicą, mój wzrok ląduje na tyłek czy to jest normalne? Przed chorobami nie miałem takiej obsesji.
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja psychiatryczna.
Karolina Raczyńska
lekarz
Umów wizytę
Osoby które nie cierpią na Pana/Pani choroby również miewają takie zachowania, w pewnym wieku są one wręcz "fizjologią" i niepokoić mógłby raczej ich brak. Proszę dla pewności podzielić się swoimi wątpliwościami z prowadzącym psychiatrą - on zna Pana/Panią najdłużej i z pewnością najlepiej rozwieje te wątpliwości. Serdecznie pozdrawiam!
Czy to możliwe dostać zwolnienie z tego powodu?
Co mam zrobić w sytuacji gdy odczuwam zaburzenia lękowe i ataki paniki przed lekcjami wf. Jest to straszne uciążliwe, przed każdym wf boję się i na myśl o tym potrafię się rozpłakać, nie daje mi to normalnie funkcjonować. 
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja psychiatryczna.
Sylwester Król
ginekolog - położnik
Umów wizytę
Należy sie zgłosić do lekarza psychiatry
Tomasz Matjas
psycholog kliniczny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta rodzinny, terapeuta uzależnień, Psycholog diagnosta dorosłych, Psycholog dzieci i młodzieży
Umów wizytę
wskazana jest konsultacja z terapeutą
Tomasz Matjas
psycholog kliniczny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta rodzinny, terapeuta uzależnień, Psycholog diagnosta dorosłych, Psycholog dzieci i młodzieży
Umów wizytę
wskazana jest konsultacja z terapeutą
Czy mogę stosować lek przeciwdepresyjny i przeciwlękowy, jeśli na EKG wyszło mi niedokrwienie serca?
Miałam wykonane EKG i echo serca. Kardiolog stwierdził, że jest to nieme niedokrwienie serca, które nie wymaga dalszego leczenia, jednak czy zażywanie tego leku będzie bezpieczne?
Jakub Woźniak
lekarz rodzinny
Umów wizytę
Nie napisał/ła Pan/i o jaki lek chodzi - zapraszam na konsultacje - wytłumaczę dokładnie wytyczne postępowania - specjalista medycyny rodzinnej lekarz Jakub Woźniak
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Jeśli pytanie dotyczy leków przeciwdepresyjnych i przeciwlękowych - jak w tytule - zalecana konsultacja z psychiatrą prowadzącym.
Problemy z oddychaniem - czy mogą być spowodowane flegmą po refluksie?
Czy problemy z oddychaniem mogą być spowodowane flegmą, która pochodzi od refluksu, a on z kolei bierze się z nerwicy lękowej/zespołu lęku uogólnionego? Podejrzewam, że moje problemy z oddychaniem biorą się z nerwicy, ale ostatnio zaczęłam się zastanawiać czy nie biorą się one...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana stacjonarna wizyta lekarska.
Czy nerwica może powodować problemy z oddychaniem?
Odczuwam problemy z oddychaniem w nerwicy lękowej/zespole lęku uogólnionego tak jakby coś stało mi na przeszkodzie w nosie i gardle. Czy w takim razie to rzeczywiście może być od nerwicy? Byłam badana przez 2 laryngologów na NFZ i stwierdzili, że nic w moich drogach...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja psychiatryczna.
Jak przetrwać ataki duszności powodowane zespołem lęku uogólnionego?
Czy są jakieś sposoby na to jak przetrwać ataki duszności spowodowane przez zespół lęku uogólnionego? Ostatnio łapie mnie to głównie gdy kładę się spać i jak oglądam telewizję. Nie jest to bezpośrednie następstwo lęku, bo duszności przychodzą bez powodu i niczego się...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja psychiatryczna.
Tomasz Matjas
psycholog kliniczny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta rodzinny, terapeuta uzależnień, Psycholog diagnosta dorosłych, Psycholog dzieci i młodzieży
Umów wizytę
Odpowiadając na postawione pytanie należy wziąść pod uwagę odpowiednie techniki dostępne w trakcie psychoterapii do której serdecznie zapraszam. Tomasz Matjas
Informacja dla psychologa - muszą być podane objawy, czy można podać podejrzenia zaburzeń?
Czy kartka o takiej treści: "Podejrzewam u siebie: zespół lęku uogólnionego, depresja, fobia społeczna, DDA, osobowość unikająca, osobowość anankastyczna, dystymia, uporczywe zaburzenia nastroju, agorafobia. Nie uważam, że mam te wszystkie zaburzenia, ale myślę, że występuje u...
Bartosz Rybienik
psycholog, psycholog dziecięcy
Umów wizytę
To lekarz psychiatra stawia rozpoznanie - polecam kontakt z lekarzem, nawet bez kartki.
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja psychiatryczna.
Tomasz Matjas
psycholog kliniczny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta rodzinny, terapeuta uzależnień, Psycholog diagnosta dorosłych, Psycholog dzieci i młodzieży
Umów wizytę
Zalecana jest najpierw wizyta u lek. psychiatry a potem rozpoczęcie odpowiedniej psychoterapii. Psycholog rozpoczyna leczenia zazwyczaj po rozpoznaniu ewentualnej choroby/ zaburzenia i wtedy odpowiednio może Pacjenta pokierować. Pozdrawiam, Tomasz Matjas, Purdue Corona
Pokaż więcej pytań więcej
CHCESZ ZADAĆ PYTANIE?
Musisz napisać jeszcze: 50 znaków.
Dziękujemy
Twoje pytanie zostało wysłane. Nasi specjaliści udzielają odpowiedzi zwykle do kilkunastu godzin od zadanego pytania. Wszystkie odpowiedzi zostaną wysłane na adres e‑mail, który podałeś w formularzu.
lub Umów się na konsultację

Serwis HaloDoctor ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny i w żadnym wypadku nie zastępuje konsultacji medycznej. W celu dokładnej diagnozy zalecany jest kontakt z lekarzem. Jeśli jesteś chory, potrzebujesz konsultacji lekarskiej, e‑Recepty lub zwolnienia lekarskiego umów wizytę teraz. Nasi lekarze są do Twojej dyspozycji 24 godziny na dobę!

Lekarz online czeka na Ciebie
Umów wizytę
e-Recepta Przeziębienie Znajdź lekarza L4 L4 Umów wizytę