1. Artykuły
 2. Osobowość dyssocjalna. Terapia jest konieczna

Osobowość dyssocjalna. Terapia jest konieczna

Osoby z osobowością dyssocjalną (ASPD) doświadczają porażki w wielu płaszczyznach swojego życia. Przede wszystkim trudno im nawiązać i utrzymać satysfakcjonujące relacje międzyludzkie. Ma to ogromny wpływ na funkcjonowanie w środowisku rodzinnym, zawodowym i społeczności lokalnej. Frustracja z tego wynikająca najczęściej prowadzi do zachowań agresywnych, konfliktów lub izolacji społecznej. W takiej sytuacji ważne jest właściwa diagnoza i zindywidualizowana terapia-podkreśla ekspertka, psycholożka z Volta Medica-Magdalena Papierz.

Osobowość dyssocjalna. Terapia jest konieczna Osobowość dyssocjalna. Terapia jest konieczna
Spis treści
Osobowość dyssocjalna. Konieczna jest pomoc specjalisty Osobowość dyssocjalna. Diagnoza Osobowość dyssocjalna. Przyczyny Osobowość dyssocjalna. Charakterystyka Osobowość dyssocjalna a funkcjonowanie społeczne Osobowość dyssocjalna. Terapia

Osobowość dyssocjalna. Konieczna jest pomoc specjalisty

 

Trudności w nawiązaniu stałych relacji społecznych, brak zrozumienia emocji drugiego człowieka, uczuciowa oziębłość. Brzmi koszmarnie. Nie jest jednak zjawiskiem rzadkim. Specjaliści mówią o osobowości dyssocjalnej:

 

Pojęcie osobowości dyssocjalnej odnosi się do stanu, w którym osoba wykazuje poważne zaburzenia w zakresie społecznych norm i relacji interpersonalnych. Osoby z dyssocjalną osobowością często mają trudności w nawiązywaniu trwałych i zdrowych relacji z innymi ludźmi, a także przejawiają brak empatii i poczucie odpowiedzialności za swoje działania - wyjaśnia psycholożka Magdalena Papierz.

 

I dodaje:

 

Osobowość dyssocjalna jest często związana z zachowaniami antyspołecznymi, agresją i łamaniem praw i reguł społecznych. Osoby z tym typem osobowości mogą być impulsywne, skłonne do manipulacji innych i nie przejmować się uczuciami czy potrzebami innych ludzi. Mogą także przejawiać brak wyrzutów sumienia lub poczucia winy za swoje działania.

arrow Myśli samobójcze. Kiedy doświadczamy niechęci do życia
arrow Depresja nawracająca. Kiedy smutek nie odpuszcza
arrow Zaburzenia seksualne u młodzieży. Medycyna może pomóc
arrow W zdrowym ciele zdrowy duch. Wpływ ruchu na zdrowie psychiczne
arrow Relacja z samym sobą. Jak o nią zadbać i dlaczego to takie ważne?
arrow Toksyczna relacja. Kiedy bliska osoba jest jak bluszcz

Osobowość dyssocjalna. Diagnoza

 

Osobowość dyssocjalna podlega diagnozie specjalistów z dziedziny psychologii i psychiatrii. Kierują  się oni określonymi kryteriami, takimi jak: trwałe i powtarzające się zachowania antyspołeczne, agresja, łamanie praw, brak empatii i poczucia winy.

 

Ważne jest jednak zauważyć, że osobowość dyssocjalna jest diagnozowana jako zaburzenie osobowości i nie należy mylić jej z okresowymi zachowaniami antyspołecznymi czy problemami adaptacyjnymi, które mogą występować u większości ludzi w różnych momentach życia - wyjaśnia ekspertka.

 

Wśród zachowań osób z osobowością dyssocjalną należy podkreślić następujące:

 

 • Ignorowanie praw i zasad społecznych, często łamanie ich bez poczucia winy.
 • Skłonność do agresji, zarówno werbalnej, jak i fizycznej, w stosunku do innych ludzi.
 • Brak wyczucia moralnego lub poczucia odpowiedzialności za swoje czyny.
 • Tendencyjność do kłamstw i manipulacji w celu osiągnięcia swoich celów.
 • Często łamanie prawa i regulacji społecznych, co może prowadzić do kryminalizacji zachowań.
 • Trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu trwałych i prawidłowych relacji interpersonalnych.

 

Magdalena Papierz przestrzega przed pochopną oceną:

 

Ważne jest zrozumienie, że osoby z osobowością dyssocjalną nie zawsze są przestępcami, ale ich zachowanie i sposób funkcjonowania mogą prowadzić do problemów w społeczeństwie i relacjach z innymi ludźmi. W diagnozie i leczeniu osobowości dyssocjalnej pomocne jest wsparcie specjalistów, takich jak psychoterapeuci, psychiatrzy i psychologowie, aby pomóc osobie zrozumieć swoje zachowanie i nauczyć się bardziej adaptacyjnych sposobów interakcji społecznych.

 

Osobowość dyssocjalna. Przyczyny

 

Przyczyny osobowości dyssocjalnej są złożone i wynikają z interakcji wielu czynników: biologicznych, psychologicznych i środowiskowych.

 

Ekspertka wymienia kilka z nich i tłumaczy:

 

Wśród czynników mogących przyczynić się do rozwoju osobowości dyssocjalnej należy zwrócić uwagę na czynniki genetyczne. Aktualne badania wskazują, że istnieje dziedziczna skłonność do prezentowania zachowań dyssocjalnych. Najprościej rzecz ujmując osoby, których rodzice cierpią na zaburzenia osobowości dyssocjalnej lub inne zaburzenia psychiczne, mogą być obarczone większym ryzykiem rozwoju tego typu osobowości.

 

Magdalena Papierz wskazuje również na czynniki neurobiologiczne, traumatyczne doświadczenia z dzieciństwa, czynniki środowiskowe i kulturowe. Jednak i tu przestrzega:

 

Ważne jest zrozumienie, że nie każda osoba z doświadczeniem traumy czy trudnym środowiskiem społecznym rozwinie osobowość dyssocjalną. Te czynniki są jedynie czynnikami ryzyka, a rozwój tej osobowości jest wynikiem skomplikowanej interakcji wielu czynników.

 

Osobowość dyssocjalna. Charakterystyka

 

Mimo, że rozpoznanie osobowości dyssocjalnej nie jest łatwe, specjaliści wskazują na spektrum charakterystycznych jej przejawów. Psycholożka Magdalena Papierz wskazuje na:

 

 • Ignorowanie norm społecznych przez osoby z osobowością dyssocjalną.
 • Pacjenci często wykazują się brakiem zrozumienia dla norm społecznych i reguł życia społecznego. Mogą świadomie łamać te normy bez poczucia winy lub odpowiedzialności - tłumaczy ekspertka.
 • Niejednokrotnie osobowość dyssocjalna manifestuje się skłonnością do agresji
 • Osoby z osobowością dyssocjalną mogą być skłonne do używania przemocy wobec innych ludzi w celu osiągnięcia swoich celów lub wyrażenia swojej frustracji - wyjaśnia.

 

Ponadto Magdalena Papierz wskazuje na: brak wyczucia moralnego, skłonność do manipulowania innymi, podejmowanie zachowań ryzykownych, trudności w relacjach interpersonalnych

 

Osoby z osobowością dyssocjalną często mają trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu trwałych, zdrowych relacji interpersonalnych. Mogą być mało empatyczne i niezdolne do rozumienia emocji i potrzeb innych ludzi, co utrudnia im budowanie satysfakcjonujących relacji społecznych - dodaje.

 

Warto zauważyć, że te cechy i zachowania mogą występować w różnym stopniu u osób z osobowością dyssocjalną.

 

Nie każda osoba z tym zaburzeniem wykazuje wszystkie wymienione cechy, ale ogół tych zachowań przekracza normy społeczne i może powodować trudności w funkcjonowaniu społecznym i międzyludzkim - podkreśla Magdalena Papierz.

 

Osobowość dyssocjalna a funkcjonowanie społeczne

 

Osobowość dyssocjalna może stanowić poważne zagrożenie dla różnych sfer życia społecznego, rodzinnego i zawodowego - akcentuje ekspertka, psycholożka z Volta Medic.

 

Oto potencjalne zagrożenia wypływające z  osobowości dyssocjalnej:

 

Może stanowić ona sporą przeszkodę w nawiązaniu i utrzymaniu zdrowych, prawidłowych i trwałych relacji interpersonalnych. Patologizacja tej sfery życia człowieka prowadzi najczęściej do konfliktów, rozpadu relacji, izolacji społecznej i osamotnienia - tłumaczy.

 

Osoby z osobowością dyssocjalną mogą stwarzać trudności i niebezpieczeństwa w życiu rodzinnym.

 

Ich impulsywność, agresja i brak odpowiedzialności mogą prowadzić do przemocy domowej, niszczenia więzi rodzinnych, emocjonalnego zaniedbywania partnera lub dzieci, oraz stwarzania niezdrowego i niestabilnego środowiska dla wszystkich członków rodziny - wyjaśnia Magdalena Papierz.

 

Osobowość dyssocjalna nie ułatwia również funkcjonowania w sferze zawodowej:

 

Osoby z osobowością dyssocjalną mogą mieć trudności w utrzymaniu długotrwałych i satysfakcjonujących relacji zawodowych. Ich tendencja do łamania norm społecznych, brak odpowiedzialności i problemy z kontrolą impulsów mogą prowadzić do konfliktów w miejscu pracy, utraty pracy, a także trudności w znalezieniu i utrzymaniu stabilnego zatrudnienia - punktuje psycholożka.

 

Nie bez znaczenia jest również  wpływ osobowości dyssocjalnej na zdrowie psychiczne innych osób w swoim otoczeniu.

 

Ich manipulacyjne i destrukcyjne zachowania mogą prowadzić do traumatycznych doświadczeń, depresji, lęków i innych problemów psychicznych u osób z nimi związanych - wyjaśnia Magdalena Papierz.

 

Osobowość dyssocjalna. Terapia

 

Ważne jest zrozumienie, że osoby z osobowością dyssocjalną mogą wymagać profesjonalnej pomocy, aby zaradzić swoim zachowaniom i nauczyć się zdrowych wzorców społecznych. Terapia psychologiczna i wsparcie specjalistów mogą być niezbędne, aby pomóc tym osobom w radzeniu sobie z ich zachowaniami.

 

Istnieją różne formy terapii, które mogą być stosowane w przypadku osób z osobowością dyssocjalną. Choć leczenie osobowości dyssocjalnej może być wyzwaniem, to odpowiednia terapia może przynieść korzyści i pomóc osobom z tym zaburzeniem w lepszym funkcjonowaniu społecznym - podkreśla ekspertka.

 

Magdalena Papierz wymienia propozycje terapii stosowane w przypadku osobowości dyssocjalnej: terapia poznawczo-behawioralna (CBT):

 

CBT jest jedną z najczęściej stosowanych terapii w przypadku osobowości dyssocjalnej. Skupia się na identyfikowaniu i zmienianiu destrukcyjnych przekonań, myśli i zachowań. Celem terapii CBT jest nauczenie osób z osobowością dyssocjalną zdrowych strategii radzenia sobie, poprawy umiejętności społecznych, zarządzania emocjami oraz rozwoju empatii i odpowiedzialności - wyjaśnia.

 

Inną propozycją jest terapia dialektyczno-behawioralna (DBT). Jest to forma terapii opracowana specjalnie dla osób z trudnościami emocjonalnymi i zaburzeniami osobowości, w tym osobowością dyssocjalną.

 

Terapia ta koncentruje się na rozwoju umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami, regulacji emocji, zarządzaniu impulsami, poprawie umiejętności interpersonalnych oraz zwiększeniu świadomości i akceptacji siebie - tłumaczy specjalistka.

 

Inne wdrażane terapie to: terapia grupowa, terapia poznawcza i terapia oparta na relacjach.

 

Ważne jest, aby terapia była dostosowana do indywidualnych potrzeb i sytuacji danej osoby. Terapia dla osobowości dyssocjalnej może być długoterminowa i wymagać zaangażowania zarówno ze strony terapeuty, jak i klienta - podsumowuje psycholożka Magdalena Papierz.

artykuły 1 artykuł więcej informacji Umów wizytę więcej informacji
Absolwentka psychologii, terapeutka w trakcie certyfikacji, certyfikowany Trener Biznesu oraz Trener Umiejętności Społecznych. 
W pracy z człowiekiem najważniejsze jest dla niej zbudowanie relacji. Kieruje się filozofią Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, która skupia się na ludzkich zasobach.
Prowadzi terapię młodzieży, rodzin i osób dorosłych. Pomaga w budowaniu relacji interpersonalnych, tworzeniu zdrowych relacji ze sobą samym, wzmacnianiu kompetencji społecznych i poczuciu własnej wartości. Pomaga rodzinom i parom, które zmagają się z trudnościami na poziomie wychowawczym.-
Szybka konsultacja:
Tabletka "dzień po" e-Recepta L4 Online
Najnowsze pytania pacjentów
Czy mogę mieć rozdwojenie jaźni?
Zacząłem to bardziej u siebie zauważać od początku 2020 roku i zniknęło to na ponad 2 lata, ale 2 miesiące temu poczułem, że on zaczął wracać, a tydzień temu jego powrót się potwierdził, więc postanowiłem o tym napisać. Gdy jestem sobą, czuje pustkę i strach, ale gdy ON przejmuje nade mną...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja psychiatryczna.
Tomasz Matjas
psycholog kliniczny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta PTP, psychoterapeuta rodzinny, terapeuta uzależnień
Umów wizytę
Wszystkie wskazane objawy mogą mieć związek z chorobą lub zaburzeniem psychicznym, jednak aby lepiej zrozumieć wskazane przez Pana objawy, wskazana jest wizyta stacjonarna. Po dobraniu odpowiedniej farmakologii oraz diagnozy medycznej, zapraszam na terapię indywidualną. Tomasz Matjas
Jaki specjalista pomoże z uczuciem przytłoczenia i ciągłego stresu?
Jestem pracującą matką ze zbyt dużą odpowiedzialnością w pracy, która zaczyna mnie przytłaczać. Jestem zestresowana i zmęczona, wszystko zaczyna mnie przytłaczać. Czy w takim stanie powinnam udać się do psychologa, czy do psychiatry? 
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja psychiatryczna.
Anna Wilczyńska
psycholog
Umów wizytę
Wymienione: uczucie przytłoczenia, zmęczenie, zestresowanie mogą zostać skonsultowane zarówno z psychologiem, psychoterapeutą jak i psychiatrą. Wybrany specjalista wskaże kierunek dalszej diagnostyki / sposób leczenia w zależności od nasilenia Pani objawów i poziomu ich negatywnego wpływu na funkcjonowanie.
Marlena Kałużna
lekarz, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Wskazana konsultacja psychologiczna.
Karolina Jarząbek
psycholog, interwent kryzysowy
Umów wizytę
Dzień dobry. Może się Pani udać zarówno do psychiatry, jak i do psychologa/ psychoterapeuty. Psychiatra może zalecić farmakoterapię, która wspomoże Panią w obecnej sytuacji, natomiast psycholog/ psychoterapeuta pomoże dotrzeć do źródła problemu, pomoże w zrozumieniu go oraz w wypracowaniu odpowiednich dla Pani metod radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Psychoterapia nie wyklucza farmakoterapii, wręcz przeciwnie- razem mogą zdziałać cuda :) Zalecałabym konsultację z psychologiem, który po rozmowie z Panią może zaproponować wizytę u psychiatry oraz dalszą współpracę.
Tomasz Matjas
psycholog kliniczny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta PTP, psychoterapeuta rodzinny, terapeuta uzależnień
Umów wizytę
Zalecam konsultację u psychologa, który powinien odpowiednio Panią pokierować. Pozdrawiam
Czy ludzie cały czas czują jakieś emocje?
Często uważam, że w danej chwili nic nie czuję, ale może po prostu nie zauważam emocji. Czy to normalne?
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja psychiatryczna.
Dawid Luwański
Umów wizytę
Zalecana konsultacja psychiatryczna.
Adam Mallach
lekarz, ginekolog - położnik, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja psychiatryczna.
Joanna Górska
psycholog
Umów wizytę
Dzień dobry. Emocje to, w uproszczeniu, automatyczna reakcja naszego organizmu na wewnętrzną interpretację obserwowanych przez nas zdarzeń. Chociaż mogą one osiągać silne natężenie, czas ich trwania jest stosunkowo krótki (zazwyczaj kilka sekund do kilkunastu minut). Odczucia, które utrzymują się dłużej (np. kilka dni) nazywamy nastrojem. Emocje pełnią w naszym życiu rolę kierunkowskazu, mają również uchronić nas przed zagrożeniem. Okresy w których nie doświadczamy silnych emocji, nasze potrzeby są zaspokojone, a nastrój jest stabilny możemy określić jako stan równowagi czy spokoju. Wrażenie nieodczuwania emocji nie zawsze musi więc być niepokojącym sygnałem. Nieraz z różnych powodów możemy utracić kontakt z naszymi emocjami (inaczej "nie zauważać ich") lub nawet nigdy nie nauczyć się ich rozróżniać i nazywać. Jeśli ma Pan/Pani wrażenie, że problem ten może dotykać Pana/Panią z pewnością warto skorzystać z porady psychologicznej. Podczas psychoedukacji uczymy się rozumieć nasze emocje i role jakie spełniają. Psycholog może również zasugerować wizytę u lekarza psychiatry jeśli będzie istniało wskazanie do dalszej diagnostyki. Pozdrawiam!
Ciągłe czucie oszołomienia, czy to może być zaburzenie psychosomatyczne?
Od dwóch miesięcy odczuwam ciągłe uczucie oszołomienia, jakbym był cały czas pijany - 24h/7, co utrudnia mi codzienne funkcjonowanie. Byłem u neurologa, który zaproponował badanie krwi oraz rezonans magnetyczny głowy. Oba badania wyszły prawidłowo. Problem jest taki,...
Marlena Kałużna
lekarz, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Oprócz podstawowych badań :wskazane badania laboratoryjne: glukoza na czczo, insulina na czczo, hemoglobina glikowana, TSH, anty-TPO, CRP. poziom wit. D3, B12, magnezy, pomiary ciśnienia krwi. Konieczna konsultacja u otolaryngologa, również u psychologa.
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja psychiatryczna.
Masturbacja przy nietypowych kategoriach seksu - czy to normalne?
Podnieca mnie to co nietypowe np. seks: gejów, lesbijek, grupowy, ojca z synem, syna z matką, brata z siostrą, brata z bratem, przyjaciółek, na siłę, współlokatorów, kolegów z wojska, szefa sekty z podopiecznym, trenera sportowego z...
zalecam wizytę u psychologa, ponieważ może byc to zmiana psychiczna która powoduje takie zamiłowania
Jak przełamać się przed mówieniem do siebie na głos?
Ostatnio zaczęłam ćwiczyć/uczyć się angielskiego z aplikacją w ramach ćwiczenia mózgu (poleciła mi to psychiatra, żeby ustały moje zaburzenia funkcji poznawczych). Problem w tym, że tam jednym z zadań jest wypowiadanie się na głos by ćwiczyć angielską mowę, a ja czuję się...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja z psychiatrą prowadzącym.
Czy konsultacja online może potwierdzić konieczność badań w kierunku autyzmu?
Mam 22 lata i podejrzewam u siebie autyzm, jednak nigdy wcześniej nie miałam do czynienia z psychologiem ani psychiatrą. Chciałabym zamówić konsultację, ale zastanawia mnie czy to coś pomoże, tzn. czy po takiej konsultacji online zostanę nakierowana na jakąś ścieżkę....
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja psychiatryczna.
Czy zaburzenia osobowości muszą występować od dziecka?
Podejrzewam u siebie osobowość anankastyczną, bo mam tendencję do niepewności, wątpliwości, perfekcjonizmu, skrupulatności, potrzeby zajmowania się drobiazgami, uporu, ostrożności i niepożądanych myśli oraz mam potrzebę ujmowania spraw w sztywne ramy. Ale nie pamiętam, żebym była taka od dziecka....
Dzień dobry, objawy zaburzeń osobowości mogą, ale nie muszą pojawić się w okresie dzieciństwa. Jednak większość objawów znanych nam zaburzeń osobowości ujawnia się mniej więcej w okresie dojrzewania.
Utrata zainteresowania tematami, które wcześniej cieszyły - jak sobie poradzić.
Mam problem, że z powodu utraty zainteresowania rzeczami, które kiedyś cieszyły i anhedonii nie mam co robić, a to z kolei doprowadza do częstszego zamartwiania się. Kompletnie nie wiem jak sobie z tym poradzić.
Bartosz Rybienik
psycholog, psycholog dziecięcy
Umów wizytę
Proszę zgłosić się niezwłocznie do dostępnego psychologa. Objawy te mogą być początkiem depresji. Nie warto z tym czekać, im szybciej specjalista oceni stan rzeczy, tym większa nadzieja na szybszą poprawę stanu zdrowia. Pozdrawiam
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja psychiatryczna.
Marlena Kałużna
lekarz, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Konieczna wizyta u psychiatry i leczenie.
Czy lek przeciwdepresyjny zlikwiduje trudności z koncentracją i utratę zainteresowania zainteresowaniami które kiedyś cieszyły?
Czy lek przeciwdepresyjny zlikwiduje trudności z koncentracją i utratę zainteresowania zainteresowaniami które kiedyś cieszyły?
Sylwia Dżaman
lekarz
Umów wizytę
Odpowiednio dobrane leczenie (zarówno w zakresie preparatu jak i dawkowania) powinno pozwolić wrócić do aktywności/zainteresowań, które zostały zaniedbane z uwagi na samopoczucie. Warto dokładnie omówić swój stan, oczekiwania - z konsultującym lekarzem psychiatrą, jak również skorzystać z pomocy psychoterapeuty.
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja psychiatryczna.
Jakub Woźniak
lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zapraszam na konsultacje, przeprowadzimy wywiad i wytłumaczę dokładnie wytyczne postępowania - specjalista medycyny rodzinnej lekarz Jakub Woźniak
Marlena Kałużna
lekarz, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Wskazana konsultacja u psychologa oraz u psychiatry.
Czy zaburzenia urojeniowe mogą dotyczyć sytuacji codziennych?
Mam pytanie czy zaburzenia urojeniowe mogą dotyczyć też sytuacji życia codziennego, takich jak związek, przyjaciele, zdrowie. Koleżanka opowiadała mi różne rzeczy na swój temat, np. że jest właścicielką hotelu, jednak nie chciała podać jego nazwy. Te historie opowiadała...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja psychiatryczna.
Czy to depresja?
Mam 24 lata i od kilku lat jestem prześladowany przez nawracające złe samopoczucie psychiczne. Towarzyszą mi nieustannie uczucie bezradności, smutku, załamania, odczucie że nic mnie już w życiu nie spotka, silne wahania nastroju, problemy z koncentracją oraz pamięcią, bardzo niska samoocena,...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja psychiatryczna.
Agnieszka Witalewska
psychoterapeuta, psychoterapeuta integracyjny, psychoterapeuta dorosłych
Umów wizytę
To jak opisujesz swoje samopoczucie może wskazywać na depresję. Rozumiem, że możesz mieć negatywne doświadczenia z przeszłości, jednak sugerowałabym ponowić próbę i porozmawiać z z psychiatrą lub psychoterapeutą. Wczesne zajęcie się problemami związanymi z zaburzeniami nastroju, jest ważne i nie należy ignorować objawów, które źle wpływają na twoje samopoczucie.
Napady paniki i duszności - czy na pewno są ze sobą powiązane?
Od 5 miesięcy mam napady paniki, od ponad miesiąca uczęszczam na psychoterapię. Od 2 tygodni przyjmuje lek przeciwdepresyjny. Niestety od dłuższego czasu mam problem z dusznościami, które w ostatnim czasie się zaostrzyły. Nie mogę normalnie głęboko oddychać i zacząłem się szybciej męczyć....
Piotr Matysik
lekarz rodzinny, lekarz chorób wewnętrznych
Umów wizytę
Bardziej precyzyjną odpowiedź uzyska Pan od lekarzy prowadzących.
Sebastian Łaźniak
lekarz
Umów wizytę
Zalecam pilną konsultację psychiatryczną.
Aleksandra Myszura
lekarz
Umów wizytę
konieczna konsultacja psychiatryczna
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja psychiatryczna.
Pokaż więcej pytań więcej
CHCESZ ZADAĆ PYTANIE?
Musisz napisać jeszcze: 50 znaków.
Dziękujemy
Twoje pytanie zostało wysłane. Nasi specjaliści udzielają odpowiedzi zwykle do kilkunastu godzin od zadanego pytania. Wszystkie odpowiedzi zostaną wysłane na adres e‑mail, który podałeś w formularzu.
lub Umów się na konsultację

Serwis HaloDoctor ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny i w żadnym wypadku nie zastępuje konsultacji medycznej. W celu dokładnej diagnozy zalecany jest kontakt z lekarzem. Jeśli jesteś chory, potrzebujesz konsultacji lekarskiej, e‑Recepty lub zwolnienia lekarskiego umów wizytę teraz. Nasi lekarze są do Twojej dyspozycji 24 godziny na dobę!

Lekarz online czeka na Ciebie
Umów wizytę
e-Recepta Przeziębienie Znajdź lekarza L4 L4 Umów wizytę