ASPD

Zdrowie A-Z

Antyspołeczne zaburzenie osobowości (ASPD) to rodzaj zaburzenia osobowości charakteryzujący się brakiem empatii, nieodpowiedzialnym zachowaniem, impulsywnością oraz powtarzającymi się naruszeniami norm społecznych. Osoby z ASPD mogą wykazywać tendencje do kłamstw, oszustw, agresji, braku skruchy za swoje czyny oraz braku zrozumienia lub szacunku dla praw i uczuć innych. ASPD często ma swoje korzenie w czynnikach genetycznych, wychowaniu, doświadczeniach traumatycznych lub zaburzeniach neurobiologicznych. Leczenie ASPD może być trudne i złożone, często obejmuje terapię behawioralną, terapię poznawczo-behawioralną oraz leczenie farmakologiczne w celu zarządzania objawami współistniejącymi, takimi jak depresja czy lęki.

Najczęściej wyszukiwane schorzenia

e-Recepta Przeziębienie Znajdź lekarza L4 L4