1. Artykuły
 2. Zaprzestanie palenia papierosów. Dlaczego tak trudno zrezygnować z nikotyny?

Zaprzestanie palenia papierosów. Dlaczego tak trudno zrezygnować z nikotyny?

Palenie papierosów albo zażywanie nikotyny często jest postrzegane jako proste i łatwo dostępne źródło przyjemności, relaksu lub redukcji stresu. Działanie nikotyny na mózg powoduje uczucie euforii i odprężenia. Istnieją również psychologiczne i społeczne czynniki, które przyczyniają się do uzależnienia od nikotyny. Palenie może stać się częścią tożsamości palacza i wpływać na kontakty społeczne. Dlatego zerwanie z nałogiem nie jest łatwe. - Należy się przygotować na pewien proces i określony czas, w którym będzie raz łatwiej, a raz trudniej. Pomóc mogą pewne metody, które są wspólne wychodzeniu z różnych innych nałogów - przekonuje nasz specjalista, terapeuta uzależnień Marek Marzel.

Zaprzestanie palenia papierosów. Dlaczego tak trudno zrezygnować z nikotyny? Zaprzestanie palenia papierosów. Dlaczego tak trudno zrezygnować z nikotyny?
Spis treści
Co to jest nałóg? Dlaczego palenie papierosów jest nałogiem? Zaprzestanie palenia papierosów. Od czego zacząć? Metody rzucania palenia. Który są skuteczne? Zaprzestanie palenia z terapeutą uzależnień. Jak to przebiega? Jak nie wrócić do nałogu palenia papierosów?

Co to jest nałóg?

 

Nałóg to stan, w którym osoba odczuwa przymus przyjmowania jakiejś substancji lub wykonywania określonego zachowania. Wszystko może stać się dla człowieka nałogiem i uzależnieniem.

 

Ze względu na to, co jest stosowane przez człowieka możemy mówić o uzależnieniu fizjologicznym organizmu, uzależnieniu od określonego zachowania oraz o uzależnieniu psychicznym. Często też formy uzależnienia mogą się łączyć powodując np. zależność psychiczną i fizyczną - tłumaczy nasz specjalista, Marek Marzel.

 

Nałogi mogą mieć różne formy, takie jak uzależnienie od substancji psychoaktywnych (np. alkoholu, narkotyków, nikotyny) lub uzależnienie behawioralne (np. hazard, kompulsywne jedzenie, uzależnienie od internetu).

 

Cechą wspólną dla różnych zachowań nałogowych jest silne pragnienie kontynuowania przyjmowania danej substancji lub zachowania mimo negatywnych konsekwencji, takich jak problemy zdrowotne, finansowe, zawodowe, a nawet prawne. Praktycznie zawsze szkody można zaobserwować w relacjach interpersonalnych, szczególnie tych bliskich - wylicza skutki nałogu nasz ekspert.

 

Upośledzona zostaje kontrola dotycząca ilości i częstości. Występują też różne specyficzne objawy związane z zaprzestaniem przyjmowania substancji. Może też się pojawić tolerancja, czyli potrzeba większej ilości substancji albo wydłużania danego zachowania, żeby uzyskać ten sam pożądany efekt.

 

Ogromny jest też wpływ zachowań nałogowych na sferę zainteresowań, ponieważ z czasem jest coraz mniej rzeczy, które przynoszą równie dużo przyjemności, jak nałóg. A jeśli nawet przynoszą przyjemność to często są bardziej wymagające - dodaje.

arrow Wstrząśnienie mózgu może być groźne. Działaj natychmiast
arrow Czy aura migrenowa jest niebezpieczna?
arrow Toksoplazmoza. Może być niebezpieczna
arrow Choroba lokomocyjna u dorosłych i dzieci. Co robić, aby podróż nie była udręką
arrow Zaburzenia mowy. Pomoc musi być kompleksowa
arrow Opryszczka narządów płciowych. Kiedy jest niebezpieczna?

Dlaczego palenie papierosów jest nałogiem?

 

Palenie papierosów jest uważane za nałóg, ponieważ jego wpływ na różne aspekty funkcjonowania człowieka jest bardzo duży. Do głównych czynników, które przyczyniają się do uzależnienia od palenia papierosów, a szerzej także uzależnienia od nikotyny, należą cechy samej substancji, która silnie uzależnia fizycznie. Dodatkowo występuje silny wpływ zażywania na funkcjonowanie psychiczne i społeczne człowieka.

 

Nasz ekspert wyjaśnia mechanizm uzależnienia od nikotyny:

 

Nikotyna jest psychoaktywną substancją chemiczną, która powoduje wystąpienie zależności fizjologicznej. W mózgu występują specjalne receptory, tzw. receptory nikotynowe, których stymulacja przez nikotynę powoduje uwalnianie neuroprzekaźników, takich jak dopamina, która jest związana z wzbudzeniem stanu uwagi i koncentracji, uczuciem przyjemności i nagrody. Regularne wprowadzanie do organizmu nikotyny prowadzi do rozwinięcia tolerancji, a więc żeby uzyskać efekt początkowy konieczne jest zwiększenie ilości przyjmowanej substancji.

 

Palenie papierosów, czy też przyjmowanie nikotyny z innych źródeł prowadzi do fizycznej i psychicznej zależności. Fizyczna zależność wynika z przystosowania organizmu do obecności nikotyny, co powoduje objawy odstawienne, gdy poziom nikotyny we krwi spada.

 

Objawy odstawienne charakterystyczne dla nikotyny to drażliwość, niepokój, problemy z koncentracją, zmiany nastroju i silne pragnienie zażycia nikotyny. Psychiczna zależność wiąże się z nawykami, rytuałami i skojarzeniami z paleniem, które stają się silnie zakodowane w umyśle palacza - zauważa terapeuta uzależnień.

 

Czy inne formy przyjmowania nikotyny, jak e-papierosy, saszetki nikotynowe, tytoń do żucia czy tabaka są mniej groźne dla zdrowia? Nasz ekspert odpowiada:

 

Wrażenie, że są one mniej groźne dla zdrowia , może być związane z mniejszą ilością badań i obserwacji. Niezależnie od sposobu przyjmowania  nikotyny proces uzależnienia fizjologicznego i psychicznego występuje bardzo podobnie. Często występują też różne negatywne skutki mające wpływ na zdrowie i funkcjonowanie organizmu. Dla przykładu, żucie tytoniu może łączyć się ze zwiększonym prawdopodobieństwem wystąpienia nowotworów jamy ustnej.

 

Zaprzestanie palenia papierosów. Od czego zacząć?

 

Jedną z kluczowych kwestii jest motywacja do zaprzestania palenia papierosów. Należy sobie uświadomić, dlaczego to jest dla człowieka ważne. Terapeuta uzależnień podpowiada:

 

Źródłem motywacji mogą być szkody, których osoba doznaje ze względu na używanie nikotyny. Przypominanie sobie tych powodów oraz przeciwstawianie się myślom nałogowym, które będą się pojawiały może wspierać utrzymanie swojej decyzji. Źródłem motywacji mogą też być konkretne cele oraz wartości, które są dla osoby ważne, a używanie nikotyny może utrudniać ich realizację. Dla biegacza rzucenie palenia będzie poprawiało osiągi, a dla kogoś dbającego o wygląd skóry może spowodować znaczącą poprawę cery. 

 

Dobrym sposobem jest też wybranie konkretnej daty rzucenia palenia oraz trzymanie się swoich ustaleń, niezależnie od okoliczności.

 

Będą dni trudniejsze oraz łatwiejsze i na to trzeba być przygotowanym. Nawet jak zdarzy się złamanie swoich postanowień to najlepiej uznać to za jeden z etapów zmiany i wyciągnąć z chwilowej wpadki lekcję - przyznaje nasz ekspert.

 

Ważne jest też poszukanie wsparcia innych osób, ponieważ możliwość rozmawiania o tym, czego się doświadcza w trakcie rzucania papierosów może bardzo pomóc.

 

Często myśli przyzwalające, które przeciwdziałają podjętej decyzji rzucenia palenia, jeśli są wypowiedziane na głos brzmią absurdalnie. Również grupy wsparcia i różne fora, gdzie ludzie dzielą się swoimi doświadczeniami, mogą być nieocenionym źródłem informacji i pomocy - radzi Marek Marzel.

 

Palenie papierosów często jest sposobem na poradzenie sobie ze stresem. Znalezienie innych sposobów radzenia sobie, takich jak medytacja, czy wysiłek fizyczny, może zmniejszyć potrzebę sięgania po papierosa.

 

Jeśli w danym momencie życia ktoś doświadcza wielu różnych stresów i kryzysów to modyfikowanie swojego zachowania i wychodzenie z uzależnienia od nikotyny może być trudniejsze. Warto w takim momencie przeprowadzić bilans zysków i strat - przekonuje terapeuta.

 

Nieoceniona jest też pewna refleksja dotycząca sytuacji, w których osoba ma największą chęć sięgnięcia po nikotynę. Są to wyzwalacze, które będą zwiększały chęć sięgnięcia, aby uzyskać oczekiwane efekty.

 

Należy zachować czujność, szczególnie w tych sytuacjach, które są związane z nawykami i rytuałami. Dla przykładu, jeśli ktoś palił papierosa do porannej kawy, albo podczas przerwy w pracy, to może być konieczne zmodyfikowanie tych rytuałów, albo ich zaprzestanie, przynajmniej na jakiś czas.

 

Metody rzucania palenia. Który są skuteczne?

 

Nasz specjalista przekonuje, że istnieje wiele skutecznych metod rzucania palenia, które mogą być stosowane zależnie od preferencji i potrzeb każdej osoby.

 

 1. Metody oparte o motywację i samokontrolę.

 

Ustalenie celów i nagród za osiągnięcie kolejnych etapów rzucania palenia może obniżać chęć powrotu do nałogu. Zapisywanie dni bez palenia, albo odkładanie określonej sumy pieniędzy, które będą wydane na jakąś przyjemność dla siebie.

 

 1. Książki, które mogą ułatwić rzucanie palenia.

 

Dzięki temu, że dostarczają wiedzę o możliwych problemach, umożliwiają uświadomienie sobie wpływu nikotyny na życie człowieka.

 

 1. Stopniowe zmniejszanie ilość wypalanych papierosów, albo przyjmowanej nikotyny.

 

Dzięki tej metodzie objawy zespołu odstawiennego są słabsze. Jest to metoda wymagająca dużej samokontroli i konsekwencji.

 

 1. Terapia behawioralna może też być skutecznym narzędziem w procesie rzucania palenia.

 

Odpowiednio przeszkolony terapeuta w trakcie sesji indywidualnych, lub grupowych służy swoją wiedzą i doświadczeniem w procesie uwalniania się od nałogu.

 

Terapeuta pomaga zidentyfikować czynniki wyzwalające palenie, rozwijać zdrowe strategie radzenia sobie z trudnościami i modyfikować myślenie związane z paleniem, a także nałogowym regulowaniem emocji i nastroju - tłumaczy Marek Marzel.

 

 1. Pomocne są również grupy wsparcia dla osób, które również starają się rzucić palenie.

 

Uczestniczenie w takich grupach umożliwia dzielenie się swoimi doświadczeniami, obawami i sukcesami.

 

Powyższe metody często się uzupełniają, ale kluczowe jest zmodyfikowanie swojego stylu życia. Wprowadzanie zdrowych zmian, takich jak regularna aktywność fizyczna, zdrowa dieta i redukcja stresu, może pomóc w procesie rzucania palenia. Zajęcie się innymi aktywnościami i rozwijanie zdrowszych nawyków może również odciągnąć uwagę od palenia.

 

 1. Do kolejnych metod wspomagających rzucenie palenia i używania nikotyny należą metody oparte o środki farmakologiczne.

 

W aptekach dostępne są specjalne produkty zawierające nikotynę, takie jak gumy do żucia, plastry transdermalne, inhalatory lub aerozole do nosa, które dostarczają organizmowi nikotyny w mniejszych dawkach niż papierosy. Stopniowe zmniejszanie dawek nikotyny może pomóc złagodzić objawy odstawienne i stopniowo zmniejszyć fizyczną potrzebę palenia.

 

 1. Występują również specjalne leki, takie jak wareniklina, bupropion i cytryzyna, które mogą pomóc w rzuceniu palenia.

 

Te leki wpływają na ośrodkowy układ nerwowy i mogą zmniejszać pragnienie nikotyny oraz łagodzić objawy fizjologiczne zaprzestania palenia, ale zazwyczaj są to substancje dostępne na receptę. Jedyną substancją, która wykazuje działanie łagodzące głód nikotynowy, dostępną bez recepty jest cytyzyna. Występują również specjalne mieszanki ziołowe, które mogą dawać podobne skutki.

 

Warto jednak zauważyć, że o ile zastosowanie środków farmakologicznych zostało udowodnione w wielu badaniach naukowych to mieszanki ziołowe oraz metody takie jak hipnoza i akupunktura umykają często naukowej weryfikacji.

 

Zaprzestanie palenia z terapeutą uzależnień. Jak to przebiega?

 

Nasz ekspert tłumaczy, w jaki sposób terapeuta uzależnień może pomóc przy zaprzestaniu palenia papierosów.

 

Terapeuci uzależnień posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą sposobów wychodzenia z uzależnień i technik radzenia sobie z różnymi problemami, które mogą pojawić się na różnych etapach zaprzestania używania nikotyny i rzucania palenia. Niezbędne jest przeprowadzenie oceny stopnia uzależnienia oraz sytuacji osoby uzależnionej od papierosów, biorąc pod uwagę nawyki palenia i motywację do rzucenia palenia.

 

I dodaje:

 

Na podstawie tych informacji terapeuta może wspólnie z pacjentem opracować indywidualny plan rzucania palenia, uwzględniający cele, strategie i kroki konieczne do podjęcia. Specjaliści terapii uzależnień dzielą się swoją wiedzą i przeprowadzają również edukację związaną z możliwymi objawami odstawiennymi oraz różnymi innymi problemami, które mogą wystąpić podczas procesu rzucania palenia.

 

Nie bez znaczenia są też pewne strategie i techniki, które pomagają wzmacniać motywację pacjenta oraz radzić sobie z występującymi wątpliwościami. Jak zauważa Marek Marzel, terapeuta może udzielać wsparcia emocjonalnego i zrozumienia, wzbudzać motywację oraz pomagać w monitorowaniu postępów osoby w procesie rzucania palenia.

 

Regularne sesje terapeutyczne pozwalają na śledzenie postępów, identyfikowanie trudności i dostosowywanie strategii do aktualnej sytuacji. Nieoceniona jest też rola doświadczonego terapeuty w sytuacjach, w których klient przerwał abstynencję lub przestał stosowanie opracowanego planu. Wzbudzanie i utrzymanie motywacji do zmiany nierzadko przekracza ramy samego uzależnienia i koncentruje się na wypracowaniu różnych innych nawyków i sposobów radzenia sobie z trudnościami, które będą wspierały utrzymanie abstynencji również po zakończeniu spotkań terapeutycznych.

 

Jak nie wrócić do nałogu palenia papierosów?

 

Terapeuta uzależnień podpowiada w jaki sposób nie wrócić do nałogu:

 

 1. W utrzymaniu abstynencji od papierosów i nikotyny może pomóc unikanie tak zwanych wyzwalaczy, czyli sytuacji, które wzmacniają głód nikotynowy. Unikanie miejsc, które kojarzą się z  paleniem papierosów może ułatwić radzenie sobie z nałogiem. Tak samo jak świadomość, kiedy ten głód nikotynowy jest silniejszy, ponieważ wtedy można się bardziej przygotować na jego odparcie, albo wytrzymanie.
 2. Zdrowe nawyki, takie jak aktywność fizyczna mogą pomóc redukować stres, a poza tym zajęcie się swoimi zainteresowaniami lub hobby może być świetnym sposobem radzenia sobie z nudą i wolnym czasem oraz stać się źródłem radości i satysfakcji. Stosowanie różnych technik radzenia sobie ze stresem i emocjami może również pomóc.
 3. Utrzymywanie wysokiej motywacji jest też niezbędne żeby nie wrócić do nałogu palenia papierosów. Wspominanie o sukcesach w walce z nałogiem, myślenie o pozytywnych zmianach w życiu oraz przypominanie sobie o powodach podjętej decyzji też może wzmacniać motywację. Dla niektórych osób przypominanie sobie jak było trudno na początku może też przeciwdziałać wejściu na drogę uzależnienia ponownie.
 4. Jeśli ktoś zmagał się z bardzo silnym uzależnieniem i udało mu się osiągnąć pełną abstynencję od nikotyny to pozwolenie sobie na jednorazowe zapalenie papierosa może spowodować nawrót i powrócenie do wcześniejszych schematów zachowań. Obserwowanie swoich myśli i reakcji fizjologicznych może pomóc w przeciwdziałaniu nawrotom i radzeniu sobie z głodem substancji, który może się pojawić nawet wiele miesięcy po zaprzestaniu palenia.
Marek Marzel terapeuta uzależnień, psycholog 5.00 / 3 opinie artykuły 2 artykuły więcej informacji Umów wizytę więcej informacji

Psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Absolwent studiów magisterskich oraz doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. W swojej pracy wykorzystuje elementy nurtu terapii integracyjnej, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu i dialogu motywującego. Od wielu lat pracuje w obszarze psychoterapii indywidualnej oraz poradnictwa psychologicznego. Zajmuje się przede wszystkim terapią uzależnień, pomocą Dorosłym Dzieciom Alkoholików i Dorosłym Dzieciom z rodzin Dysfunkcyjnych, a także pomocą osobom współuzależnionym. 

Szybka konsultacja:
Tabletka "dzień po" e-Recepta L4 Online
Najnowsze pytania pacjentów
W jaki sposób mogę podratować moje zdrowie psychiczne?
Mam 25 lat. Ostatnie dni są dla mnie bardzo ciężkie. Nic złego się nie dzieje, a chodzę cały czas zdenerwowana. Nawet najmniejsze drobnostki potrafią mnie bardzo mocno zdenerwować i wtedy nie poznaje sama siebie. Jest mi źle samej ze sobą. Nie wiem, co mam zrobić. Mieszkam z partnerem. On czasem...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja psychiatryczna.
Agnieszka Molas-Biesiada
lekarz rodzinny, psychodietetyk
Umów wizytę
Zalecam konsultację u psychiatry / psychologa
Zbigniew Walter
internista, specjalista chorób wewnętrznych
Umów wizytę
wskazana konsultacja psychiatryczna
Czy moje obawy są uzasadnione?
Boję się, że przez pustkę w głowie w sytuacjach społecznych i zaburzenia funkcji poznawczych mogę sobie nie dać rady w psychoterapii. 
Agnieszka Molas-Biesiada
lekarz rodzinny, psychodietetyk
Umów wizytę
Proszę skorzystać z możliwości psychoterapii. Typ psychoterapii jest odpowiednio dobierany do potrzeb pacjenta.
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja z psychiatrą prowadzącym leczenie.
Victoria Perovic-Kaczmarek
lekarz
Umów wizytę
jak najbardziej jest zalecana pyschoterapia, proszę spróbować
Czy psychiatrze albo psychoterapeutce należy powiedzieć o innych problemach zdrowotnych, jakich doświadczamy?
Ja mam ich bardzo wiele, też parę wstydliwych, nie wiem, czy trzeba o nich wszystkich powiedzieć. U mnie to hemoroidy, grzybica paznokci, nieregularny okres, krótkowzroczność, nadwaga, rozstępy, wycięty woreczek żółciowy, wysoki cholesterol, refluks, wysoki puls (obniżany...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Należy te kwestie skonsultować z psychiatrą prowadzącym.
Psychoterapia na NFZ, a brak ubezpieczenia.
Czy można chodzić do psychoterapeuty na NFZ z depresją, fobią społeczną czy nerwicą lękową nie będąc ubezpieczonym?
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
W tej sprawie należy skonsultować się z psychiatrą prowadzącym leczenie.
Victoria Perovic-Kaczmarek
lekarz
Umów wizytę
aby korzystać z usług świadczonych przez NFZ należy być ubezpieczonym.
O czym to świadczy, jeśli doświadczam takich uczuć? 
Jestem w dłuższym i pierwszym związku i pojawiają się u mnie silne fascynacje i zauroczenia w innych mężczyznach. W związku mamy lepsze i gorsze momenty. Wiem, że kocham mojego partnera, ale bardzo mnie niepokoją moje myśli, fantazje oraz uczucia. Czuję się z tym źle jeśli fascynacje i...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja seksuologiczna.
Marlena Kałużna
lekarz, lekarz rodzinny
Umów wizytę
O tym , że nie panuje Pani nad myślami i pragnieniamin i jeszcze czegoś , kogoś poszukuje myśląc, że może gdzieś indziej jest lepiej niz tu ...Kochać to znaczy być odpowiedzialnym za osobę kochaną, a także ta miłośc powinna być lojalna i wierna, zarówno w myślach jak i uczynkach.Wskazana konsultacja z seksuologiem.
Czy moje objawy mogą mieć związek z długotrwałym używaniem telefonu?
Odkąd skończyłam szkołę, nie mogłam znaleźć sobie żadnego zajęcia, większość czasu w ciągu dnia spędzam z telefonem. Ostatnio odczuwam zawroty głowy, ale nie takie zwykłe. Tzn nie kręci mi się w głowie, tylko czuje się, jakbym miała zaraz zemdleć lub upaść, ale nigdy się to nie dzieje. Czuje po...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana stacjonarna wizyta lekarska.
Czy moje lęki są uzasadnione?
Mam tak, że jak mam iść do psycholożki to się boję, stresuję i najchętniej bym nie szła, a podczas wizyty chcę, żeby jak najszybciej dobiegła końca. I mam tak też z psychiatrką. Jest tak przez moją fobię społeczną. Teraz obawiam się, że będzie tak też z psychoterapeutką, z którą zacznę się...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja z psychiatrą prowadzącym.
Bartosz Rybienik
psycholog, psycholog dziecięcy
Umów wizytę
Lęki zazwyczaj są nieuzasadnione. Ale z pomocą - w przypadku ich dużego nasilenia - może przyjść farmakologia. Bardzo typowe jest też przewidywanie "a co jeśli nie zdołam...", to tzw lęki antycypacyjne. Warto to wiedzieć, czasem pozwala to zapanować nad swoimi myślami. Poza tym relacja terapeutyczna to nie kwestia jednego spotkania, zawsze i na każdym etapie może Pani zmienić terapeutę na takiego, z którym będzie się Pani lepiej rozmawiało :) Życzę powodzenia!
Czy to była tylko nieśmiałość, czy już początki fobii społecznej?
Czy mogę powiedzieć, że mam fobię społeczną od zawsze jeśli jedyne co pamiętam to fakt, że moja siostra od razu załapała kontakt z kuzynką gdy po raz pierwszy ją spotkała a ja (byłam wtedy jeszcze przed przedszkolem) miałam z tym problemy i nie chciałam się ruszyć na podwórko bez mamy...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja z psychiatrą prowadzącym.
Czy to normalne? Czy raczej podchodzi to pod obsesję?
Jestem w trakcie oczekiwania na rozpoczęcie psychoterapii i na rozpoczęcie chodzenia do nowej psychiatrki, oba na NFZ i oba rozpoczną się w marcu 2024 r. Mam objawy depresji, fobii społecznej i nerwicy lękowej, które negatywnie wpływają na moje codzienne funkcjonowanie, nie mogę pracować,...
W tej sytuacji, zalecana jest konsultacja psychiatryczna- lekarz może wypisać leki- ale one nie rozwiązują problemów. Jako psychoterapeuta, zalecam zastosowanie jednocześnie zażywania leków z przepisu lekarza specjalisty jak również rozpoczęcie psychoterapii aby znaleźć setno problemu- tylko takie rozpoczęcie leczenia może przynieść pożądane rezultaty. Pozdrawiam, Tomasz Matjas
Czy psychoterapia psychodynamiczna wyklucza się w założeniach z poznawczo-behawioralną?
Obejrzałam ostatnio wypowiedź pewnego psychoterapeuty, że jest sceptykiem jeśli chodzi o podejście eklektyczne (integratywne, integracyjne) do leczenia, bo psychoterapeuci w tym nurcie, jego zdaniem nie mają przekonania do żadnego z paradygmatów, a powinni mieć przekonanie tylko do...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Konsultacja z psychiatrą prowadzącym.
Bartosz Rybienik
psycholog, psycholog dziecięcy
Umów wizytę
Kluczowa w leczeniu jest skuteczność, a w terapii relacja. W tym kontekście pytanie do klienta/pacjenta: czy to istotna rożnica, gdy ktoś odkręci mu koło kluczem niebieskim, czy czerwonym? Aczkolwiek prawdą jest, że w pewnego typu zaburzeniach skuteczność jednej szkoły nad druga może być różna. Ostatnie badania mówią jednak, że skuteczność terapii w 5 głównych nurtach jest... porównywalna. Nie łączyłbym więc tego z "ideologią", ale dobrostanem pacjenta.
Czy istnieje sposób, w jaki można mnie pocieszyć? A może mam rację?
Raz mam dobre myśli, a co do psychoterapii, która mnie czeka w nadchodzącym roku, że to będzie wreszcie to, co mnie uratuje i to, czego naprawdę potrzebuję, a raz złe, że to ciężka praca, której ja nie podołam. Obecnie przeważają te złe... Mam zamiar obgadać mój brak wiary w...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja psychiatryczna.
Karolina Raczyńska
lekarz
Umów wizytę
Warto udać się dodatkowo do psychiatry, możliwe że wymaga Pan/Pani wsparcia farmakoterapią lub jej modyfikacji.
Iść do pracy (na co naciska psycholożka), czy poczekać na psychoterapię u psychoterapeutki (która rozpocznie się najprawdopodobniej w marcu) z takimi odważnymi krokami?
Ja czuję, że nie dałabym rady w pracy, przeraża mnie myśl o jej zaczęciu, nawet najłatwiejsza praca pod słońcem byłaby dla mnie ciężka. Psycholożka twierdzi, że zasiedziałam się w domu i pora wprowadzić do swojego życia zatrudnienie, by nadać jakiś sens swoim dniom. Ja chciałabym iść do pracy tak...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja psychiatryczna celem wdrożenia odpowiedniego leczenia.
Czy może mi ktoś doradzić, na jakie badania powinienem się skierować, by sprawdzić, w jakim stanie jest mój organizm?
Jestem osobą uzależnioną od opiatów, używająca prawie codziennie od około 2 lat. Zdaje sobie sprawę, że powinienem się też wybrać na terapię, to też mam w planach, ale na początku chciałbym mieć informacje na temat mojego stanu zdrowia.
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja psychiatryczna.
Marlena Kałużna
lekarz, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Wskazane badania podstawowe: laboratoryjne, usg jamy brzusznej, konsultacja neurologiczna oraz psychiatryczna.
Czy mogę przejść na terapię trt?
Mam 36 lat i od jakiegoś czasu nie mam ochoty na nic, ciągle bym spał, a rano jak mam wstać jest tragedia. Życie seksualne już nie pamiętam, jak wygląda. Robiłem wszelkie badania i  jest wszystko ok, zrobiłem nawet badanie testosteronu mam 3.00. Chcę powiedzieć, że uprawiam sport i nie...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja endokrynologiczna.
Ewgenij Mozgunow
lekarz rodzinny, anestezjolog, lekarz w trakcie specjalizacji, lekarz medycyny pracy
Umów wizytę
Witam, polecam wykonać badania krwi - morfologia, biochemia, hormony tarczycy. Także wskazana jest konsultacja psychologa, ewentualnie konsultacja psychiatryczna. Coraz cięściej mamy do czynienia u młodych ludzi z tzw maskowaną depresją. Pozdrawiam serdecznie dr n med Ewgenij Mozgunow
Proszę o poradę jak reagować na takie zachowanie i co zrobić, żeby jakoś temu zaradzić?
Mam problem z 3,5 letnim synem. Dostałam sygnały z przedszkola, że syn w ogóle nie skupia się na zajęciach, nie słucha i prowokuje inne dzieci do rozrabiania. Na szczęście nie bije innych dzieci, ale wyrywa im zabawki. Robi sobie to, co mu się podoba i gdy Panie mu tłumaczą, że coś ma...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Należy z dzieckiem zgłosić się do poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Pokaż więcej pytań więcej
CHCESZ ZADAĆ PYTANIE?
Musisz napisać jeszcze: 50 znaków.
Dziękujemy
Twoje pytanie zostało wysłane. Nasi specjaliści udzielają odpowiedzi zwykle do kilkunastu godzin od zadanego pytania. Wszystkie odpowiedzi zostaną wysłane na adres e‑mail, który podałeś w formularzu.
lub Umów się na konsultację

Serwis HaloDoctor ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny i w żadnym wypadku nie zastępuje konsultacji medycznej. W celu dokładnej diagnozy zalecany jest kontakt z lekarzem. Jeśli jesteś chory, potrzebujesz konsultacji lekarskiej, e‑Recepty lub zwolnienia lekarskiego umów wizytę teraz. Nasi lekarze są do Twojej dyspozycji 24 godziny na dobę!

Lekarz online czeka na Ciebie
Umów wizytę
e-Recepta Przeziębienie Znajdź lekarza L4 L4 Umów wizytę