1. Artykuły
  2. Jak pies z kotem. Agresja wśród rodzeństwa

Jak pies z kotem. Agresja wśród rodzeństwa

Do trzymania sztamy prowadzi długa i wyboista droga, czasami pojawia się złość, eskaluje niechęć i wzajemna agresja. Dzieci przechodzą przez kłótnie, wrzaski i wzajemne oskarżenia, a rodzice czują bezradność i zastanawiają się gdzie popełnili błąd? O relacjach między rodzeństwem i sytuacjach, w których konieczna jest interwencja, opowiada psychoterapeutka i psycholożka Sylwia Rosłaniec z Volta Medica. 

Jak pies z kotem. Agresja wśród rodzeństwa Jak pies z kotem. Agresja wśród rodzeństwa
Spis treści
Zachowania agresywne wieku dorastania Agresja w rodzinie. Dlaczego rodzeństwo zachowuje się wobec siebie agresywnie? Agresja wśród rodzeństwa. Czasami winni bywają rodzice Agresja wśród rodzeństwa. Na co należy zwrócić uwagę? Agresja wśród rodzeństwa. Kiedy i gdzie należy szukać pomocy?

Zachowania agresywne wieku dorastania

 

Raport UNICEF prezentuje smutne, statystyczne fakty na temat agresji wśród polskich nastolatków.

 

W Polsce 48% uczniów w wieku 13-15 lat deklaruje, że co najmniej raz w ciągu ostatnich kilku miesięcy doświadczyło przemocy ze strony rówieśników w szkole. Gorszy wynik uzyskała m.in. Kanada (50%), Francja (51%) czy Węgry (51%). Najgorzej w zestawieniu wypada Litwa (66%) i Łotwa (63%) - czytamy w raporcie „An Everyday Lesson: #ENDviolence in Schools”

 

Nasza ekspertka Sylwia Rosłaniec wyjaśnia, co należy rozumieć przez agresję rówieśniczą:

 

Zachowania agresywne wieku dorastania odnoszą się do działań i zachowań młodzieży w okresie dojrzewania, które są zarówno werbalne, jak i fizyczne, i które mają na celu zaszkodzenie innym osobom lub ich mieniu. Agresja w tym okresie rozwojowym może przybierać różne formy, takie jak przemoc fizyczna, przemoc werbalna, znieważanie, prześladowanie, zastraszanie, niszczenie mienia lub pobudzanie do walki.

 

Psycholożka zaznacza, że do zachowań agresywnych adolescentów należy zaliczyć nie tylko przemoc werbalną i fizyczną, ale również: cyberprzemoc, agresję seksualną, pobudzanie do walki i manipulację, niszczenie przedmiotów i otoczenia, prześladowanie oraz znieważanie.

 

Szczególną uwagę zwraca pojęcie cyberprzemocy, której doświadcza ponad połowa polskich uczniów:

 

Cyberprzemoc, polega na wykorzystywaniu nowych technologii, takich jak media społecznościowe, SMS-y czy e-maile, do zastraszania, szykanowania, obrażania lub poniżania innych ludzi - wyjaśnia Sylwia Rosłaniec.

arrow Straszenie dzieci. Kiedy rodzice serwują dzieciom lęki i nieufność
arrow Uzależnienie dziecka od gier komputerowych. Jak je rozpoznać?
arrow Mózg dziecka. Jak rodzice mogą zadbać o jego rozwój?
arrow Jak wychowywać rodzeństwo? Terapeuta nie ma wątpliwości co najważniejsze
arrow Odporność psychiczna dziecka. Rodzicu, ważne zadanie przed tobą
arrow Kobiecość to miłość do siebie. Jak wychować dziewczynkę na szczęśliwą kobietę?

Agresja w rodzinie. Dlaczego rodzeństwo zachowuje się wobec siebie agresywnie?

 

Rodzice rodzeństwo wspominają to tak - wojna domowa, wrzaski, awantury, dokuczanie, wyzwanie, które niejednokrotnie wieńczyły rękoczyny. Wtedy interweniowaliśmy - mówią.

 

Dlaczego najbliżsi, nastoletni członkowie rodziny dopuszczają się wobec siebie agresji. Na to nie ma jednoznacznej odpowiedzi:

 

Istnieje wiele czynników, które mogą wpływać na agresywne zachowanie między rodzeństwem - podkreśla Sylwia Rosłaniec.

 

I wymienia potencjalne przyczyny dla których rodzeństwo wchodzi ze sobą w ostry, agresywny konflikt:

 

Rywalizacja o uwagę i zasoby

 

Rodzeństwo może rywalizować o uwagę rodziców, zasoby materialne, takie jak zabawki lub przestrzeń, a także o pozycję w rodzinie. Ta rywalizacja może prowadzić do agresji w celu zdobycia przewagi - wyjaśnia ekspertka.

 

Presja rówieśnicza

 

Rówieśnicy mogą wpływać na agresywne zachowanie między rodzeństwem. Jeśli dziecko ma rówieśników, którzy wykazują agresywne zachowanie, może być skłonne do naśladowania tych wzorców w stosunku do swojego rodzeństwa - tłumaczy.

 

Nierówność traktowania

 

Zazdrość i frustracja może wynikać z odczuwanej nierówności w traktowaniu przez rodziców, takiej jak różnice w ilości uwagi, obowiązkach czy nagrodach. Dzieci mogą wykazywać agresję wobec rodzeństwa jako reakcję na odczuwanie niesprawiedliwości - przekazuje Sylwia Rosłaniec.

 

Wśród innych powodów, które mogą wyzwalać agresję wśród rodzeństwa psycholożka wskazuje: brak umiejętności radzenia sobie ze swoimi emocjami i konfliktami przez nastolatków, brak umiejętności i narzędzi komunikacyjnych, powielanie wzorców zachowań obserwowanych w najbliższym otoczeniu:

 

Dzieci często uczą się przez obserwację zachowań innych, w tym swoich rodziców. Jeśli w rodzinie lub otoczeniu społecznym występuje agresywne zachowanie, dzieci mogą to naśladować w stosunku do swojego rodzeństwa - wyjaśnia Sylwia Rosłaniec z Volta Medica.

 

Agresja wśród rodzeństwa. Czasami winni bywają rodzice

 

Czasami źródłem konfliktu i agresji między rodzeństwem bywają sami rodzice:

 

W kwestii zachowań agresywnych między rodzeństwem, rodzice mogą popełniać pewne błędy, które mogą nasilać problemy i trudności - potwierdza ekspertka.

 

Okazuje się, że rodzice bądź opiekunowie niejednokrotnie nieświadomie ignorują bądź minimalizują znaczenie agresywnych zachowań wśród rodzeństwa, traktując je jako normę w procesie dorastania.

 

Brak reakcji na takie zachowania może sprawić, że dzieci czują się niezauważone i mogą utrwalać te wzorce - przestrzega Sylwia Rosłaniec.

 

Agresja między rodzeństwem może być również wynikiem braku konsekwencji rodziców

 

Jeśli rodzice nie wprowadzają spójnych i odpowiednich konsekwencji za agresywne zachowania, dzieci mogą nie rozumieć, że ich działania mają negatywne konsekwencje. Brak konsekwencji może przyczynić się do utrzymania lub wzrostu agresywnych zachowań - tłumaczy psychoterapeutka.

 

Niedopuszczalne jest również porównywanie i faworyzowanie, które może wywoływać zazdrość, frustrację i poczucie niesprawiedliwości. Równie szkodliwe zdaniem psycholożki jest nieuczciwe traktowanie rodzeństwa, brak umiejętności rozwiązywania konfliktów rodzinnych, brak empatii i bierna, a a czasami świadoma, akceptacja zachowań agresywnych:

 

Niektórzy rodzice akceptują agresywne zachowania między rodzeństwem jako normalne lub niezbyt poważne. To może prowadzić do utrwalania takich zachowań i utrudniać budowanie zdrowych relacji między rodzeństwem - wyjaśnia Sylwia Rosłaniec.

 

Agresja wśród rodzeństwa. Na co należy zwrócić uwagę?

 

Psycholożka podkreśla, że kluczem do porozumienia między rodzeństwem jest wysoka jakość komunikacji, w której stawia się na otwartość, szczere wyrażanie uczuć i myśli, a także umiejętność słuchania.

 

Rodzice, opiekunowie i nauczyciele w szczególny sposób powinni dbać o kształtowanie empatii i postawy szacunku:

 

Wspieranie rozwoju empatii i szacunku wobec siebie nawzajem jest kluczowe. Wspieranie zrozumienia i akceptacji różnic między rodzeństwem może przyczynić się do budowania zdrowych relacji i zmniejszać ryzyko zachowań agresywnych - wyjaśnia Sylwia Rosłaniec.

 

Jest to możliwe dzięki wsparciu emocjonalnemu i atmosferze bezpieczeństwa.

 

Ważne jest, aby rodzice byli dostępni emocjonalnie i wsparli dzieci w radzeniu sobie ze swoimi uczuciami - podkreśla.

 

Dla uniknięcia ryzyka zachowań agresywnych wśród rodzeństwa ważna jest edukacja w zakresie rozwiązywania konfliktów:

 

Konflikty między rodzeństwem są nieuniknione, dlatego ważne jest, aby nauczyć dzieci zdrowych, konstruktywnych strategii rozwiązywania konfliktów. Rodzice mogą wspierać rozumienie perspektyw drugiej osoby, negocjacje, kompromisy i poszukiwanie rozwiązań win-win w konfliktach - dodaje terapeutka.

 

Drogą do tego może okazać się tworzenie okazji do współpracy i wspólnej zabawy:

 

Zachęcanie dzieci do współpracy, wspólnej zabawy i pomocy sobie nawzajem rozwija pozytywne relacje. Wspólne działania, dzielenie obowiązków domowych i wspieranie siebie nawzajem budują więzi i pozytywne relacje - tłumaczy Sylwia Rosłaniec.

 

Agresja wśród rodzeństwa. Kiedy i gdzie należy szukać pomocy?

 

Jeśli w rodzeństwie występują poważne problemy z agresją, ważne jest, aby szukać pomocy i wsparcia. Warunkiem skuteczności udzielanej pomocy jest wczesne rozpoznanie problemu.

 

W takiej sytuacji warto postawić na szczerość i uczciwość, a także szukać pomocy w środowisku zewnętrznym:

 

Warto skontaktować się z nauczycielami, pedagogiem szkolnym lub psychologiem szkolnym. Oni mogą udzielić dodatkowej pomocy, wskazówek, wsparcia emocjonalnego lub informacji na temat programów edukacyjnych, które mogą pomóc w radzeniu sobie z agresywnymi zachowaniami i wskazać odpowiednie strategie zarządzania konfliktami - radzi Sylwia Rosłaniec.

 

Zachęca również do skorzystania z pomocy terapeuty:

 

Jeśli zachowania agresywne między rodzeństwem są poważne i trudne do rozwiązania, warto skonsultować się z terapeutą specjalizującym się w pracy z rodzinami lub dziećmi. Terapeuta może pomóc zidentyfikować przyczyny problemu, opracować strategie radzenia sobie i wspierać rodzeństwo w budowaniu zdrowych relacji. Może zapewnić indywidualne poradnictwo lub terapię rodzinną.

Sylwia Rosłaniec psychoterapeuta uzależnień, psychoterapeuta psychodynamiczny, psycholog, terapeuta uzależnień 5.00 / 1 opinia artykuły 1 artykuł więcej informacji Umów wizytę więcej informacji

Ukończyła 5-letnie studia magisterskie z psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie, kurs psychoterapii uzależnień rekomendowany przez Ministerstwo Zdrowia Szkoła Psychoterapii Osób z Problemem Uzależnienia w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, a także Psychoterapię psychodynamiczną w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów.
Nieustannie rozwija się i doskonali swoje kompetencje uczestnicząc w kursach specjalistycznych. Jest w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.
W kontakcie z drugim człowiekiem ważne jest dla niej nawiązanie swoistej i pełnej empatii relacji. Dużą wagę przykłada do autentycznego i akceptującego kontaktu. W pracy z pacjentami stara się z uwagą towarzyszyć im na drodze zmian, na które czekają, podejmując odważną decyzje o terapii.

Szybka konsultacja:
Tabletka "dzień po" e-Recepta L4 Online
Najnowsze pytania pacjentów
Czy istnieje sposób, w jaki można mnie pocieszyć? A może mam rację?
Raz mam dobre myśli, a co do psychoterapii, która mnie czeka w nadchodzącym roku, że to będzie wreszcie to, co mnie uratuje i to, czego naprawdę potrzebuję, a raz złe, że to ciężka praca, której ja nie podołam. Obecnie przeważają te złe... Mam zamiar obgadać mój brak wiary w...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja psychiatryczna.
Karolina Raczyńska
lekarz
Umów wizytę
Warto udać się dodatkowo do psychiatry, możliwe że wymaga Pan/Pani wsparcia farmakoterapią lub jej modyfikacji.
Iść do pracy (na co naciska psycholożka), czy poczekać na psychoterapię u psychoterapeutki (która rozpocznie się najprawdopodobniej w marcu) z takimi odważnymi krokami?
Ja czuję, że nie dałabym rady w pracy, przeraża mnie myśl o jej zaczęciu, nawet najłatwiejsza praca pod słońcem byłaby dla mnie ciężka. Psycholożka twierdzi, że zasiedziałam się w domu i pora wprowadzić do swojego życia zatrudnienie, by nadać jakiś sens swoim dniom. Ja chciałabym iść do pracy tak...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja psychiatryczna celem wdrożenia odpowiedniego leczenia.
Czy mogę mieć rozdwojenie jaźni?
Zacząłem to bardziej u siebie zauważać od początku 2020 roku i zniknęło to na ponad 2 lata, ale 2 miesiące temu poczułem, że on zaczął wracać, a tydzień temu jego powrót się potwierdził, więc postanowiłem o tym napisać. Gdy jestem sobą, czuje pustkę i strach, ale gdy ON przejmuje nade mną...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja psychiatryczna.
Czy mogę przejść na terapię trt?
Mam 36 lat i od jakiegoś czasu nie mam ochoty na nic, ciągle bym spał, a rano jak mam wstać jest tragedia. Życie seksualne już nie pamiętam, jak wygląda. Robiłem wszelkie badania i  jest wszystko ok, zrobiłem nawet badanie testosteronu mam 3.00. Chcę powiedzieć, że uprawiam sport i nie...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja endokrynologiczna.
Ewgenij Mozgunow
lekarz rodzinny, anestezjolog, lekarz w trakcie specjalizacji, lekarz medycyny pracy
Umów wizytę
Witam, polecam wykonać badania krwi - morfologia, biochemia, hormony tarczycy. Także wskazana jest konsultacja psychologa, ewentualnie konsultacja psychiatryczna. Coraz cięściej mamy do czynienia u młodych ludzi z tzw maskowaną depresją. Pozdrawiam serdecznie dr n med Ewgenij Mozgunow
Proszę o poradę jak reagować na takie zachowanie i co zrobić, żeby jakoś temu zaradzić?
Mam problem z 3,5 letnim synem. Dostałam sygnały z przedszkola, że syn w ogóle nie skupia się na zajęciach, nie słucha i prowokuje inne dzieci do rozrabiania. Na szczęście nie bije innych dzieci, ale wyrywa im zabawki. Robi sobie to, co mu się podoba i gdy Panie mu tłumaczą, że coś ma...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Należy z dzieckiem zgłosić się do poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Czy mój obecny psychiatra dobrze robi?
Mam zamiar zmienić psychiatrę, bo obecna nie chce zmienić mi leków, mimo że nie do końca na mnie działają. Od kiedy je biorę, nie mam już zawrotów głowy, świądu, bezsenności, napięciowego bólu głowy czy suchości w ustach, problemy z oddychaniem, dyskomfort na skórze i...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Należy stosować się do zaleceń lekarskich, a jeśli nie ma do niego zaufania - należy zmienić specjalistę.
To uczucie przebodźcowania — jakiego zaburzenia może być objawem?
Miewam takie uczucie, że wszystko wokół jest zbyt wyraźne dla zmysłu wzroku, przez co trudno się skupić (to uczucie znika po jakimś czasie). Pojawia się ono wskutek wystawienia się na zbyt dużą ilość bodźców (np. po spacerze, po graniu w grę, po prysznicu), ale nie jest to...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Konsultacja z psychiatrą prowadzącym.
Sebastian Łaźniak
lekarz
Umów wizytę
Należy skonsultować się z psychiatrą.
Czy powinienem już teraz udać się do specjalisty, czy poczekać?
Od około 3 dni podczas zasypiania Odczuwam delikatne szarpnięcia głównie ramion. 
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja neurologiczna.
Czy jest na to jakikolwiek sposób?
Razem z moim partnerem zmagamy się z problemem tj. brak bliskości. Mój partner 2 miesiące spędził w szpitalu psychiatrycznym. Cały czas przyjmuję leki. Na początku lipca kiedy wyszedł ze szpitala, zaczął się nasz problem. Jego libido jest naprawdę niskie. Praktycznie nic go nie podnieca....
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja z psychiatrą prowadzącym.
Łukasz Blukacz
ginekolog - położnik
Umów wizytę
Niektóre leki mogą mieć silny wpływ na libido, a tym samym przekładać się na intymny aspekt Państwa związku. W pierwszej kolejności należy ten problem zgłosić lekarzowi prowadzącemu leczenie Pani partnera i rozważyć zastosowanie innych leków. Nie zawsze taka możliwość jest jednak dostępna.
Bartosz Rybienik
psycholog, psycholog dziecięcy
Umów wizytę
Może wcale nie chodzić o Panią, lecz o działanie leków powodujących taki skutek.
Czy zmiany pogody mają wpływ na mój lęk i samopoczucie?
Mam nerwice natręctw. Zauważyłem, że gdy zmieni się pogoda (np. deszcz, burza, zachmurzenie), to czuję się senny, głowa mnie boli albo mi się kręci w głowie, widzę plamki przed oczami, czuję się bardziej nerwowy i rozkojarzony. Gdy mówią, że ma być parno, to czuję się na dodatek, jakbym...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja z psychiatrą prowadzącym
Czy autyzm jest dziedziczny? 
Chciałam się zapytać, czy jak osoba ma siostrę lub brata w rodzinie, który/a choruje na autyzm, to jakby ta osoba założyła swoją rodzinę, to też dziecko może mieć to samo? 
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Proszę w tej sprawie skonsultować się z psychiatrą prowadzącym siostry/brata. Wyjaśni wszelkie wątpliwości.
Bartosz Rybienik
psycholog, psycholog dziecięcy
Umów wizytę
Nie da się na to pytanie odpowiedzieć jednoznacznie twierdząco. W diagnozie autyzmu bierze się pod uwagę obciążenia rodzinne/pokoleniowe, ale nie znaczy to, że dziecko na pewno będzie dziedziczyło cechy autyzmu.
Zmiana w zachowaniu męża - jak mu pomóc?
Mam problem z mężem. Jest strasznie nerwowy, bardzo szybko się irytuje i wpada w szał. Z reguły o błahostki. Często przeklina, wyzywa. Mamy dziecko 2-letnie i mam wrażenie, że ta agresja nasila się, odkąd wróciłam do pracy (rok temu). Wcześniej ta nerwowość nie była zauważalna. Zawsze miał...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja psychiatryczna.
Jak mogę sobie poradzić z moim długoletnim problemem?
Bardzo proszę o pomoc, gdzie szukać przyczyny, diagnozy. Jestem 30-letnia kobieta, w przeszłości chorowałam na anoreksje (2013r) od tej pory żywienie nadal nie jest normalne, choć waga jest w normie. W pierwszej fali covida miałam koło anorektyczne — ćwiczenia, znikome jedzenie,...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja psychiatryczna.
Złe samopoczucie, które nie mija.
Od kilku dni czuję się, jakbym był ciągle zestresowany. Objawia się to uczuciem "tremy", odczuwalnym biciem serca, odbijaniem się samym powietrzem, do tego dochodzi złe samopoczucie — lekkie zawroty głowy oraz nudności. Dzień przed tym jak to się zaczęło, doświadczyłem...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Proszę wykonać badania i zgłosić się na stacjonarną wizytę lekarską.
Czy można zdiagnozować zaburzenie Aspergera u dorosłego?
Jestem dorosłą osobą. Podejrzewam u siebie zaburzenie Aspergera. Czy udając się do lekarza psychiatry, otrzymam diagnozę? Czy może to zostać w jakikolwiek sposób udokumentowane?
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana stacjonarna wizyta psychiatryczna, podczas której specjalista wyjaśni wszystkie wątpliwości i ewentualnie postawi rozpoznanie.
Marlena Kałużna
lekarz, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Wskazana wizyta stacjonarna u specjalisty psychiatry.
Pokaż więcej pytań więcej
CHCESZ ZADAĆ PYTANIE?
Musisz napisać jeszcze: 50 znaków.
Dziękujemy
Twoje pytanie zostało wysłane. Nasi specjaliści udzielają odpowiedzi zwykle do kilkunastu godzin od zadanego pytania. Wszystkie odpowiedzi zostaną wysłane na adres e‑mail, który podałeś w formularzu.
lub Umów się na konsultację

Serwis HaloDoctor ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny i w żadnym wypadku nie zastępuje konsultacji medycznej. W celu dokładnej diagnozy zalecany jest kontakt z lekarzem. Jeśli jesteś chory, potrzebujesz konsultacji lekarskiej, e‑Recepty lub zwolnienia lekarskiego umów wizytę teraz. Nasi lekarze są do Twojej dyspozycji 24 godziny na dobę!

Lekarz online czeka na Ciebie
Umów wizytę
e-Recepta e‑Recepta L4 L4 Tabletka po Przeziębienie