1. Artykuły
  2. Zaburzenia seksualne u młodzieży. Medycyna może pomóc

Zaburzenia seksualne u młodzieży. Medycyna może pomóc

Polscy rodzice ciągle unikają rozmów o seksie i zdrowiu seksualnym swoich dorastających dzieci. A szkoda - wiele tracą, szczególnie, jeśli konieczna jest reakcja. Zdrowie seksualne wpływa na cały dobrostan człowieka. Jeśli ono szwankuje, traci na tym również zdrowie psychiczne młodego człowieka - podkreśla Iwona Radaczyńska z Centrum Pacjenta Online.

Zaburzenia seksualne u młodzieży. Medycyna może pomóc Zaburzenia seksualne u młodzieży. Medycyna może pomóc
Spis treści
Czym są zaburzenia seksualne? Najczęstsze zaburzenia seksualne u adolescentów Zaburzenia seksualne u młodzieży. Przyczyny Jak przebiega leczenie zaburzeń seksualnych u adolescentów? Gdzie szukać pomocy? Jak młodego pacjenta mogą wesprzeć rodzice?

Czym są zaburzenia seksualne?

 

Szacuje się, że w Polsce blisko 40% populacji zmaga się z różnymi dysfunkcjami seksualnymi. Wiele z tych osób nigdy nie zgłosi się do specjalisty, skazując się niejednokrotnie na ogromne cierpienie.

 

Zaburzenie seksualne (inaczej mówiąc dysfunkcja) to stan, w którym dana osoba nie może prowadzić satysfakcjonującej oraz odpowiadającej jej potrzebom aktywności seksualnej - tłumaczy Iwona Radaczyńska.

 

Jak wyjaśnia ekspertka, w literaturze przedmiotu zaburzenia seksualne dzielimy na:

 

Zaburzenia funkcji seksualnych, do których zaliczamy:

zaburzenia pożądania – np. zespół obniżonego pobudzenia seksualnego;

zaburzenia podniecenia – np. zaburzenia erekcji, zaburzenia lubrykacji;

zaburzenia orgazmu – np. zahamowanie lub opóźnienie wytrysku, anorgazmia; zaburzenia fazy odprężenia – np. zespół przewlekłego napięcia seksualnego.

 

Zaburzenia preferencji seksualnych, definiowane jako parafilie. To rodzaj zaburzenia, w którym wystąpienie podniecenia seksualnego i pełnej satysfakcji seksualnej skorelowane jest z pojawieniem się specyficznych obiektów (w tym osób), rytuałów czy sytuacji. Do najczęstszych parafilii zaliczamy: fetyszyzm, sadomasochizm czy pedofilię;

 

Zaburzenia identyfikacji płciowej zwane inaczej dysforią.  Osoby cierpiące w wyniku rozbieżności między płcią przypisaną i tożsamością płciową często, choć nie zawsze decydują się na korekcję płci.

 

Problem zaburzeń seksualnych jest niezwykle istotny, szczególnie w sytuacji, kiedy dotyczy dzieci i młodzieży. A wbrew powszechnej opinii dotyczy, i to często:

 

Dzieci przejawiające problemy z zachowaniami seksualnymi definiuje się jako dzieci, które inicjują zachowania skoncentrowane na intymnych częściach ciała, niewłaściwe dla ich fazy rozwoju bądź potencjalnie niebezpieczne dla nich samych lub innych osób. Problemy z zachowaniami seksualnymi nie są osobną jednostką medyczną, ale obejmują grupę zachowań spostrzeganych jako problematyczne - tłumaczy ekspertka Iwona Radaczyńska.

arrow 5 mitów na temat seksu i antykoncepcji
arrow Zaburzenia orgazmu. Kiedy kobieta nie może osiągnąć satysfakcji
arrow Udany seks krok po kroku. Co radzi seksuolog?
arrow Cyberseks: anonimowość i łatwy dostęp. Terapeuta uzależnień podlicza koszty
arrow Chemseks zyskuje na popularności. Psycholog: to droga na skróty, niszczy zdrowie psychiczne
arrow Kiedy seks staje się ryzykowny. Seksuolog: cierpi ciało, cierpi psychika

Najczęstsze zaburzenia seksualne u adolescentów

 

Zachowania seksualne towarzyszą człowiekowi na każdym etapie jego życia. Każdy z tych etapów posiada pewne zachowania typowe dla danego wieku. Nie mniej jednak duże znaczenie ma również indywidualny rozwój emocjonalny oraz wpływy środowiska. Tylko całościowa ocena sytuacji danej osoby może pozwolić na wyodrębnienie zaburzeń rozwoju psychoseksualnego.

 

Ze względu na złożoność diagnozy oraz możliwość zgłoszenia do różnych specjalistów, niezwykle trudno jest z całą pewnością ocenić, jakie zaburzenia występują najczęściej. Można zakładać, że prawdopodobnie jednym z pojawiających się zaburzeń jest masturbacja instrumentalna, tj. mająca na celu regulowanie przede wszystkim napięcia emocjonalnego, ale czasem również pełniąca rolę nagrody - przekazuje Iwona Radaczyńska.

 

Ekspertka, tłumaczy jednak, że masturbacja sama w sobie nie jest zaburzeniem:

 

O ile masturbacja ma charakter rozwojowy czy eksperymentalny, to „mieści się” w ramach zachowań typowych, natomiast masturbacja instrumentalna zdecydowanie poza te ramy wykracza.

 

Wśród młodzieży rozpoczynającej swoją aktywność seksualną mogą się również pojawić dolegliwości bólowe podczas stosunku. Dolegliwości te mogą wynikać z wielu przyczyn, nie tylko fizycznych, ale nierzadko również psychologicznych.

 

U młodych mężczyzn mogą wystąpić również zaburzenia erekcji, z kolei u młodych kobiet obserwujemy zaburzenia lubrykacji - wskazuje specjalistka.

 

I tu pojawia się bardzo istotna wskazówka dla rodziców lub opiekunów nastolatków: nie lekceważmy problemów seksualnych, nie wstydźmy się o  nich rozmawiać. Dlaczego?

 

Wymienione zaburzenia funkcji seksualnych, mogą z czasem mieć również przełożenie na zdrowie psychiczne, stąd bardzo istotny jest odpowiednio dostosowany wywiad oraz skierowanie do odpowiednich specjalistów by w razie potrzeby, możliwie najszybciej znaleźć odpowiednie rozwiązanie - postuluje seksuolożka.

 

Wskazuje również na inny istotny problem, który wykracza daleko poza problem natury seksualnej:

 

Częstym zaburzeniem wydaje się być również dysforia (cierpienie wynikające z rozbieżności między płcią przypisaną i tożsamością płciową) lub niezgodność płciowa. W związku jednak z tym, że czasowe zainteresowanie osobami tej samej płci, jest normatywnym zachowaniem w ramach rozwoju psychoseksualnego, diagnozowanie powinno być bardzo uważne oraz pozbawione pochopnego wyciągania wniosków.

 

Zaburzenia seksualne u młodzieży. Przyczyny

 

Rozważając przyczyny zaburzeń seksualnych dzieci i młodzieży, należy zawsze wziąć pod uwagę ich rozwój na poszczególnych etapach życia.

 

Często bowiem okazuje się, że aktualne zaburzenia mają swoje źródło w nieprawidłowym rozwoju psychoseksualnym na wcześniejszym etapie życia - tłumaczy ten mechanizm Iwona Radaczyńska.

 

Przyczyn zaburzeń seksualnych można szukać w fizjologii, w psychice ale również w otoczeniu adolescenta:

 

Na nieprawidłowości w rozwoju psychoseksualnym z kolei, ma wpływ wiele czynników nie tylko wewnętrznych (jak np. uwarunkowania fizjologiczne), ale i zewnętrznych (jak najbliższe otoczenie, wszechobecna seksualizacja i erotyzacja, dostęp do treści pornograficznych w internecie itd).

 

Z całą pewnością jednak w sytuacji wątpliwości lub niepokojących objawów, należy skonsultować to ze specjalistą. Zdecydowanie należy się powstrzymać od diagnozowania sytuacji samodzielnie, np. wykorzystując różne informacje znalezione w internecie.

 

Jak przebiega leczenie zaburzeń seksualnych u adolescentów? Gdzie szukać pomocy?

 

Iwona Radaczyńska przestrzega przed złudnym przekonaniem, że działanie medycyny seksualnej ogranicza się jedynie do zaordynowania odpowiednich leków.  Okazuje się, że wymaga ono całościowego spojrzenia na problem.

 

Stąd badanie składa się nie tylko z części przedmiotowej (fizykalne, pozwalające wykryć np. wady anatomiczne, które mogą być przyczyną zaburzeń), ale i podmiotowej, obejmującej wywiad z pacjentem. Należy jednak zaznaczyć, że nie funkcjonuje jedna określona „procedura” badania. Dodatkowo problemy związane z seksualnością mogą wymagać konsultacji z innymi specjalistami - podkreśla znaczenie kompleksowej diagnostyki.

 

Współczesna medycyna czerpie z wielu narzędzi, by przynieść ulgę pacjentowi:

 

Leczenie może odbywać się za pomocą farmakoterapii, fizjoterapii i rehabilitacji seksuologicznej oraz psychoterapii (w której oprócz głównego procesu terapeutycznego wykorzystuje się również m.in. treningi relaksacyjne, biofeedback, treningi komunikacji seksualnej i inne).

 

Niezwykle istotną rolę w leczeniu zaburzeń seksualnych odgrywa psychoedukacja. Pomoc w zrozumieniu problemu, wyjaśnienie terminologii może być podstawą do ustąpienia objawów.

 

Z kolei na pytanie, gdzie szukać pomocy, odpowiada:

 

 „Pierwszą pomoc” w sytuacji niepokojących objawów zarówno nastolatek, jak i w razie potrzeby rodzice, mogą uzyskać ze strony psychologa szkolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub poradni zdrowia psychicznego. Jeśli konieczny jest kontakt z seksuologiem, należy udać się do lekarza pierwszego kontaktu, który wystawi stosowne skierowanie do specjalisty.

 

Jak młodego pacjenta mogą wesprzeć rodzice?

 

Dobrze jest, jeśli nastolatek zmagający się z trudnościami w sferze seksualnej może liczyć na swoich najbliższych:

 

Podstawą jest tutaj rozmowa, zaufanie i zapewnienie nastolatkowi poczucia bezpieczeństwa, tj. przekonanie, że rozmowy dotyczące ewentualnych zaburzeń, nie będą przedmiotem kpin lub opowieści skierowanych do znajomych, czy sąsiadów. Należy pamiętać, że nastolatek jest na tym etapie życia szczególnie wrażliwy na zachowanie swojej prywatności i niezależności, a jeśli rodzice zawiodą jego zaufanie, to będzie bardzo trudno je odbudować.

 

Powstrzymanie się od oceniania i wyciągania pochopnych wniosków dotyczących przyczyn wystąpienia ewentualnych zaburzeń, może również przyczynić się do zwiększenia zaufania między nastolatkami a rodzicami, a co za tym idzie do większego poczucia bezpieczeństwa. To zaś z kolei może okazać się hamulcem przed rozwiązaniami ostatecznymi, na które decyduje się młodzież, uznając, że nie zasługuje na akceptację społeczną:

 

We wsparciu młodego człowieka ogromne znaczenie mają też dotychczasowe relacje z rodzicami oraz poziom ich otwartości na rozmowę. Nie każdemu jest bowiem łatwo zaakceptować cierpienie dziecka, związane z niezgodnością płciową. Nie mniej jednak nikogo z nas przed urodzeniem nie zapytano jakiej płci chcemy być po urodzeniu, nie można więc obwiniać dziecka, za niezgodność płci biologicznej z tożsamościową - podkreśla Iwona Radaczyńska.

 

 

Bibliografia:

 

Bancroft, J. (2012) Seksualność człowieka, Elsevier Urban & Partner, Wrocław

Grabski, B., Mijas, M., Dora, M., Iniewicz, G. (2020), Dysforia i niezgodność płciowa, PWZL, Warszawa

Jakima, S. (2019) Dysfunkcje seksualne, PWZL, Warszawa

Iwona Radaczyńska psycholog, psycholog kliniczny, seksuolog artykuły 2 artykuły więcej informacji Umów wizytę więcej informacji

Absolwentka psychologii klinicznej na Uniwersytecie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu i studiów podyplomowych w zakresie seksuologii praktycznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu. Ukończyła również kurs interwencji kryzysowej w Instytucie Terapii Poznawczo-Behawioralnej we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Centrum Terapii Nerwic w Mosznej.
Nieustannie poszerza zakres swoich kompetencji i stale uczestniczy w kursach, szkoleniach, studiach.
Zajmuje się poradnictwem oraz pomocą psychologiczną. Na co dzień pracuje z osobami dorosłymi oraz młodzieżą, m.in. w domu pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w szkole ponadpodstawowej.
W swojej pracy skupia się na poszukiwaniu rozwiązań, dlatego dobiera formy pomocy w zależności od sytuacji, czyli tego kto i z jakim problemem się zmaga. Jak sama o sobie mówi:
- Wykorzystuję możliwości płynące z różnych podejść psychoterapeutycznych zakładając, że działanie powinno być dostosowane do potrzeb klienta, a nie odwrotnie.

 

Szybka konsultacja:
Tabletka "dzień po" e-Recepta L4 Online
Najnowsze pytania pacjentów
Czy jest na to jakikolwiek sposób?
Razem z moim partnerem zmagamy się z problemem tj. brak bliskości. Mój partner 2 miesiące spędził w szpitalu psychiatrycznym. Cały czas przyjmuję leki. Na początku lipca kiedy wyszedł ze szpitala, zaczął się nasz problem. Jego libido jest naprawdę niskie. Praktycznie nic go nie podnieca....
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja z psychiatrą prowadzącym.
Łukasz Blukacz
ginekolog - położnik
Umów wizytę
Niektóre leki mogą mieć silny wpływ na libido, a tym samym przekładać się na intymny aspekt Państwa związku. W pierwszej kolejności należy ten problem zgłosić lekarzowi prowadzącemu leczenie Pani partnera i rozważyć zastosowanie innych leków. Nie zawsze taka możliwość jest jednak dostępna.
Bartosz Rybienik
psycholog, psycholog dziecięcy
Umów wizytę
Może wcale nie chodzić o Panią, lecz o działanie leków powodujących taki skutek.
Może jakieś badania powinienem wykonać?
Mam 25 lat. Normalna budowa ciała, czasami nawet bywam na siłowni. Brak partnerki od czasów szkoły, czyli dawno. Od około 3 miesięcy straciłem popęd seksualny, libido niskie. Nie czuje żadnej potrzeby seksualnej, nawet samemu się nie chce. Nie myślę już nawet o tych sprawach. Wcześniej to...
Łukasz Blukacz
ginekolog - położnik
Umów wizytę
Całkowita utrata popędu seksualnego jest niepokojącym objawem i może być związana z szeregiem różnych chorób. Proponuję w pierwszej kolejności zacząć od podstawowych badań i w razie stwierdzenia nieprawidłowych wyników rozpocząć dalszą konsultację specjalistyczną.
Jak zapobiec pękaniu skóry podczas stosunku?
Mam 23 lata. Od jakiegoś czasu podczas każdego stosunku w pewnym momencie czuję rozdzieranie, pęka mi skóra przy wejściu do pochwy. Problem znika po około dwóch dniach, ale piecze strasznie przy oddawaniu moczu. Dodam, że stosowałam wiele środków nawilżających, a problem...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Być może jest to infekcja. Zalecana stacjonarna wizyta u ginekologa.
Marlena Kałużna
lekarz, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Wskazana konsultacja ginekologiczna.
Łukasz Blukacz
ginekolog - położnik
Umów wizytę
Takie dolegliwości nie powinny towarzyszyć zbliżeniu. Proszę bezzwłocznie skonsultować się z ginekologiem i poszerzyć diagnostykę oraz dobrać odpowiednie leczenie.
Jakie są skutki uboczne przyjęcia estrogenu przez mężczyznę?
Jestem osobą transpłciową i planuję przyjęcie estrogenu. Jakie będą skutki uboczne po zastosowaniu tego hormonu u mężczyzny?
Sylwia Dżaman
lekarz
Umów wizytę
Szczegółowo będzie to omówione przez lekarza wdrażającego leczenie.
Łukasz Blukacz
ginekolog - położnik
Umów wizytę
Istnieje cała gama objawów zarówno oczekiwanych, jak i niepożądanych stosowania terapii opartej na pochodnych estrogenu. Proszę omówić to z lekarzem prowadzącym leczenie.
Dawid Luwański
Umów wizytę
wiele objawów może wystąpić w zależności od dawki.
Sylwester Król
ginekolog - położnik
Umów wizytę
Od zmian skórnych poprzez zmiany gruczołow ponzmiany zachowania Proszę omówić to z seksuologiem
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Proszę konsultować się w tej sprawie ze swoim lekarzem prowadzącym.
Problemy z erekcją, co robić?
Dzień dobry, Problem dotyczy erekcji i jest nietypowy. Obecnie mam 30 lat, w swoim życiu cały czas miałem silną potencję. W wieku 25 lat miałem operowaną małą przetokę odbytu nieinwazyjnym laserem filac. Po zabiegu wszystko było w jak najlepszym porządku przez kilka miesięcy, musiałem jednak...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana stacjonarna wizyta urologiczna.
Jaki może być powód problemów z erekcją?
Mój mąż od dwóch lat ma problemy związane z erekcją. Ma wzwód, ale nie osiąga orgazmu. Niby wszystko jest w porządku, ale jak ma dojść do wytrysku, to w ostatnim momencie wszystko się cofa.
Łukasz Blukacz
ginekolog - położnik
Umów wizytę
Proszę umówić wizytę u seksuologa i dokładnie omówić problem. Wskazana może być dalsza diagnostyka.
10-latka ogląda filmy pornograficzne. Czy zgłosić się z nią do specjalisty?
Mam córkę, która w grudniu będzie miała 10 lat. Od dłuższego czasu przyuważyliśmy, że oglądała w internecie filmy pornograficzne o treści lesbijskiej. Ponadto oglądała też filmy na temat LGBT, też głównie o lesbijkach. Jestem w szoku. Nadmienię, że została molestowana przez...
Małgorzata Krasnodębska- Kiljańska
androlog, endokrynolog
Umów wizytę
Warto się zglosić z córka do psychologa z uwagi na wywiad molestowania. Konieczna rozmowa z córką poprowadzona przez specjalistę psychologa dziecięcego.
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana wizyta u specjalisty - psychologa dziecięcego.
Adam Mallach
lekarz, ginekolog - położnik, internista
Umów wizytę
Należy pójść z córka do psychologa z uwagi na wywiad molestowania. Konieczna rozmowa z córką poprowadzona przez specjalistę psychologa dziecięcego.
Czy brak orgazmu u 20-latki może być spowodowany oglądaniem pornografii?
Mam 20 lat i nigdy nie miałam orgazmu. Z partnerem rozmawiam otwarcie o wszystkim, podczas seksu odczuwam dużą przyjemność, lecz orgazm nie przychodzi. Nie spieszymy się, raz nawet zdarzył mi się kobiecy wytrysk, ale bez orgazmu. W trakcie odczuwam małe podniecenie, jak mogłabym je podwyższyć? W...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Proszę skontaktować się z seksuologiem.
Piotr Szuba
lekarz w trakcie specjalizacji, pediatra, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Jest to bardzo trudne pytanie, samo oglądanie pornografii na pewno nie prowadzi do tego typu problemu. Konieczna będzie konsultacja psychiatryczna i pogłębiona analiza Pani problemu.
Dawid Luwański
Umów wizytę
zalecam wizyte u seksuologa i psychiatry
Adam Mallach
lekarz, ginekolog - położnik, internista
Umów wizytę
zalecam wykonanie badan laboratoryjnych i wizyte u seksuologa
Dariusz Jasonek
lekarz
Umów wizytę
Proszę rozważyć konsultację seksuologiczną.
Łukasz Blukacz
ginekolog - położnik
Umów wizytę
Zaburzenia czynności seksualnych mogą mieć różne przyczyny i wpływ pornografii wcale nie musu być tu decydujący. Warto odwiedzić seksuologa i omówić Pani problem ze strony psychologicznej, pomocna może okazać się również konsultacja ginekologa. Warto pamiętać iż część ginekologów również udziela porad z zakresu seksuologii.
Czy powstrzymanie się od masturbacji może powodować problemy z erekcją?
Jestem facetem w wieku 21 lat, odżywiam się zdrowo, jestem sportowcem, biorę zimne prysznice, dbam o swój sen, generalnie prowadzę zdrowy tryb życia. Od dłuższego czasu praktykuję noFAP, czyli powstrzymuję się od masturbacji, pornografii, praktycznie nie masturbuję się od ponad roku, z małymi...
Katarzyna Lorentz-Nejno
lekarz rehabilitacji medycznej, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Myślę ze tak długa abstynencja seksualna mogła mieć wpływ na obecny problem. To nie jest fizjologiczne iwlasciwie nie wiem, czemu miało służyć .Na pewno nie jest to dobre wyjście z sytuacji. Rozpatrując problem. z punktu widzenia fizjologii człowieka organ nieużywany zanika. Proszę pomyśleć dlaczego nie wstrzymał się Pan od picia, jedzenia , spania czy oddychania, to takie same fizjologiczne sptrzeby organizmu.
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja u lekarza seksuologa.
Czy moja długość penisa jest wystarczająca? Czy mogę ją jakoś zmienić?
Mam 20 lat. Mój penis we wzwodzie ma około 13,5 cm. Boję się, że to nie wystarczy aby zaspokoić partnerkę. Boję się również wyśmiania, albo tego, że będzie za mały i nie sprawie satysfakcji. Czy da jakieś ćwiczenia na wzrost penisa albo tabletki? A może ta długość jest wystarczająca?
Piotr Szuba
lekarz w trakcie specjalizacji, pediatra, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Konieczna będzie konsultacja urologiczna w tym przypadku, istnieją metody które mogą pomóc powiększyć członka.
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja seksuologiczna.
Łukasz Blukacz
ginekolog - położnik
Umów wizytę
Proszę omówić problem z urologiem, bądź seksuologiem.
Czy kontaktować się z seksuologiem lub endokrynologiem przed skończeniem 18 lat?
Czy mężczyzna trans, który za 3 miesiące kończy pełnoletność może już teraz skontaktować się z seksuologiem lub endokrynologiem, aby od razu, w dniu ukończenia 18 lat, dostać receptę na testosteron, aby jak najwcześniej rozpocząć terapię hormonalną? Albo, o ile to możliwe, już teraz rozpocząć...
Katarzyna Lorentz-Nejno
lekarz rehabilitacji medycznej, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Może w dowolnym momencie, o przebiegu terapii zadecyduje lekarz.
Marcin Myszura
lekarz
Umów wizytę
Należy zgłosić się do lekarza, on pedejmie decyzję o dalszym postępowaniu.
Aleksandra Myszura
lekarz
Umów wizytę
Należy zgłosić się do lekarza i to on podejmie decyzję co do dalszego leczenia.
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Jeżeli do lekarza zgłasza się pacjent niepełnoletni, powyżej 16. roku życia (i nie jest to przypadek niecierpiący zwłoki), dysponujący zgodą pisemną opiekuna prawnego na udzielenie świadczeń zdrowotnych, to lekarz może udzielić mu świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym zgodą opiekuna prawnego.
Nie mam miesiączki od prawie 90 dni. Czy mogłam zajść w ciążę?
Moje pytanie jest pewnie dość znane, aczkolwiek bardzo się stresuję. Jak wiadomo, edukacja seksualna w szkolnictwie niewiele mnie nauczyła, więc chcę rozwiać swoje wątpliwości ze specjalistami. Mianowicie, nie mam miesiączki od prawie 90 dni, dość prawdopodobne, że wynika to ze stresu oraz...
Piotr Matysik
lekarz rodzinny, lekarz chorób wewnętrznych
Umów wizytę
Rozstrzygające będzie badanie ginekologiczne.
Dawid Luwański
Umów wizytę
nalezy wykonac badanie bhcg i test ciążowy
Jak sobie poradzić z przedwczesnym wytryskiem?
Mój chłopak ma przedwczesny wytrysk. Dochodzi dosłownie po kilku ruchach. Urolog po badaniach uznał, że wszystko jest z nim w porządku. Kazał używać spray np. braveran, ale już po 1 psiknięciu członek jest tak znieczulony, że opada całkiem. Co może być tego przyczyną? Jak można sobie radzić inaczej?
Piotr Matysik
lekarz rodzinny, lekarz chorób wewnętrznych
Umów wizytę
Proszę się zwrócić do seksuologa, za mało informacji.
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Proszę skontaktować się z seksuologiem.
Aleksandra Myszura
lekarz
Umów wizytę
wskazana konsultacja ze specjalistą ( seksuologiem ) zebranie szczegółowego wywiadu
Dariusz Jasonek
lekarz
Umów wizytę
Oprócz leków miejscowo znieczulających można zastosować leczenie doustne. Poza metodami farmakologicznymi w postępowaniu terapeutycznym można wyróżnić metody treningowe, edukację pacjenta oraz psychoterapię. Sugeruję kontakt z lekarzem, który po pogłębieniu wywiadu dobierze odpowiedni sposó postępowania.
Spadek libido i problemy z erekcją po stosowaniu antydepresantów
Miałem bardzo trudny moment w życiu (rozwód) i zgłosiłem się do lekarza psychiatry. Po wywiadzie lekarz stwierdził że mam stany depresyjne i wystawił mi receptę na antydepresanty (Cital 20mg 1 tab./doba , Egzysta 75mg 2tab/doba, Ketrel 25mg 1 tab./doba). Leki te przyjmowałem przez 20 dni i...
Piotr Matysik
lekarz rodzinny, lekarz chorób wewnętrznych
Umów wizytę
Proszę się skontaktować z lekarzem prowadzącym.
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Proszę zwrócić się ze swoim problemem do seksuologa.
Czy masturbacja u mężczyzny w szczęśliwym związku jest normalna?
Czy masturbacja u mężczyzny w szczęśliwym związku jest normalna? Dlaczego niektóre kobiety mają problem z tym i czują się, jakby były zdradzone? Jak sobie z tym poradzić, przepracować, by świadomość, że partner może się masturbować podczas prysznica np. jest czymś normalnym? Nie wpływa to...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
W powyższej sprawie proszę zgłosić się do specjalisty seksuologa.
Pokaż więcej pytań więcej
CHCESZ ZADAĆ PYTANIE?
Musisz napisać jeszcze: 50 znaków.
Dziękujemy
Twoje pytanie zostało wysłane. Nasi specjaliści udzielają odpowiedzi zwykle do kilkunastu godzin od zadanego pytania. Wszystkie odpowiedzi zostaną wysłane na adres e‑mail, który podałeś w formularzu.
lub Umów się na konsultację

Serwis HaloDoctor ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny i w żadnym wypadku nie zastępuje konsultacji medycznej. W celu dokładnej diagnozy zalecany jest kontakt z lekarzem. Jeśli jesteś chory, potrzebujesz konsultacji lekarskiej, e‑Recepty lub zwolnienia lekarskiego umów wizytę teraz. Nasi lekarze są do Twojej dyspozycji 24 godziny na dobę!

Lekarz online czeka na Ciebie
e-Recepta e‑Recepta L4 L4 Tabletka po Przeziębienie