1. Artykuły
  2. Terapia poznawczo-behawioralna. Psychoterapeuta o plusach i minusach CBT

Terapia poznawczo-behawioralna. Psychoterapeuta o plusach i minusach CBT

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) jest uznawana za jedną z najbardziej efektywnych metod leczenia różnorodnych problemów psychicznych (zaburzeń lękowych, depresji, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych i in.) -  Podstawą CBT jest idea, że nie same wydarzenia powodują nasze emocje i zachowania, ale raczej sposób, w jaki interpretujemy te wydarzenia. Przez zrozumienie i zmianę naszych myśli, możemy zmienić nasze emocjonalne reakcje i zachowania - przekonuje Barbara Wesołowska-Budka, psycholożka i psychoterapeutka CBT, właścicielka Poradni Zdrowia Psychicznego PSYCHOKLINIKA.

Terapia poznawczo-behawioralna. Psychoterapeuta o plusach i minusach CBT Terapia poznawczo-behawioralna. Psychoterapeuta o plusach i minusach CBT
Spis treści
Co to jest terapia poznawczo-behawioralna? Na czym polega terapia poznawczo-behawioralna? Terapia poznawczo-behawioralna. Plusy i minusy Terapia poznawczo-behawioralna. Dla kogo? 5 warunków skuteczności terapii poznawczo-behawioralnej

Co to jest terapia poznawczo-behawioralna?

 

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) to forma terapii psychologicznej, która koncentruje się na identyfikowaniu i zmienianiu destrukcyjnych lub zaburzających wzorców myślenia, które mają wpływ na emocje i zachowanie. Jak wyjaśnia nasza ekspertka, psycholożka psychoterapeutka Barbara Wesołowska-Budka:

 

Jest to podejście oparte na idei, że sposób, w jaki myślimy o sytuacjach, wpływa na sposób, w jaki reagujemy emocjonalnie i zachowawczo. CBT integruje dwa podejścia terapeutyczne – poznawcze i behawioralne. Terapia poznawcza koncentruje się na przekonaniach i myślach, które wpływają na nasze uczucia i zachowania, podczas gdy terapia behawioralna koncentruje się na naszych działaniach i zachowaniach.

 

Jest to także podejście zwykle skupione na rozwiązywaniu konkretnych problemów.

 

W CBT, terapeuta współpracuje z klientem w procesie identyfikacji negatywnych wzorców myślowych i zachowań, a następnie w ich zmienianiu. Terapeuci wykorzystują różnorodne techniki, takie jak techniki restrukturyzacji poznawczej, eksponowanie, techniki relaksacyjne i trening umiejętności, aby pomóc klientom w osiągnięciu ich celów terapeutycznych - dodaje.

Na czym polega terapia poznawczo-behawioralna?

 

Na to pytanie Barbara Wesołowska-Budka odpowiada następująco:

 

Terapia poznawczo-behawioralna polega na współpracy terapeuty z klientem w celu identyfikacji i zmiany negatywnych wzorców myślenia i zachowania, które przyczyniają się do problemów psychicznych. Proces ten obejmuje kilka kluczowych elementów. Pierwszym z nich jest identyfikacja negatywnych myśli i przekonań, które są nazywane automatycznymi myślami. Te myśli często są nieświadome i mogą mieć znaczący wpływ na emocje i zachowania.

 

Kolejnym krokiem jest wyzwanie tych automatycznych myśli poprzez techniki takie jak restrukturyzacja poznawcza.

 

Ta technika polega na zastanowieniu się nad dowodami na rzecz i przeciwko danym myślom, a następnie zastąpieniu ich bardziej realistycznymi i pomocnymi myślami. Celem jest rozwijanie bardziej zrównoważonego i mniej negatywnego sposobu myślenia o sobie, innych i świecie.

 

CBT wykorzystuje również techniki behawioralne, takie jak eksponowanie, które są stosowane np. w leczeniu fobii i zaburzeń lękowych. Eksponowanie polega na stopniowym i kontrolowanym narażaniu klienta na obiekty lub sytuacje, które wywołują lęk, w celu zmniejszenia reakcji lękowych.

 

Jak podkreśla nasza ekspertka, ważnym elementem CBT jest także praca domowa, czyli zadania wykonywane przez klienta między sesjami.

 

Mogą to być zadania, takie jak dziennik myśli, gdzie pacjenci zapisują swoje negatywne myśli i pracują nad ich restrukturyzacją, czy ćwiczenia behawioralne, takie jak stopniowe eksponowanie się na sytuacje wywołujące lęk. Dzięki temu klient może praktykować nowe umiejętności w rzeczywistych sytuacjach i przyspieszyć proces zdrowienia.

 

W trakcie terapii poznawczo-behawioralnej kładzie się duży nacisk na edukację pacjenta. Pacjenci uczą się rozumieć mechanizmy leżące u podstaw ich problemów i nauczyć się, jak mogą na nie wpływać Dzięki temu terapia CBT nie tylko pomaga w leczeniu aktualnych problemów, ale także przekazuje klientom narzędzia, które mogą wykorzystać w przyszłości, aby lepiej radzić sobie z trudnościami.

 

Terapia poznawczo-behawioralna. Plusy i minusy

 

Psycholożka i psychoteraputka CBT przyznaje, że terapia poznawczo-behawioralna ma wiele zalet, ale jak każda forma terapii, ma również pewne ograniczenia:

 

Jednym z głównych plusów CBT jest jej skuteczność w leczeniu szerokiej gamy zaburzeń psychicznych. Jest to podejście oparte na dowodach, co oznacza, że jest poparte licznymi badaniami naukowymi potwierdzającymi jego skuteczność.

 

CBT jest również uznawana za szybką i skoncentrowaną na problemie formę terapii, co może być korzystne dla osób szukających krótkoterminowego wsparcia. Ponadto, techniki i strategie wykorzystywane w CBT są praktyczne i mogą być stosowane do różnych aspektów życia klienta, co daje trwałe korzyści.

 

Jednym z minusów CBT może być konieczność aktywnego zaangażowania klienta w proces terapeutyczny, w tym wykonywania zadań domowych i ćwiczeń. Dla niektórych osób może to być wyzwaniem, szczególnie jeśli mają trudności z motywacją lub organizacją. Ponadto, CBT może nie być odpowiednia dla osób z poważnymi zaburzeniami psychicznymi, takimi jak ciężka depresja lub schizofrenia, które mogą wymagać bardziej złożonych form terapii lub leczenia farmakologicznego - zwraca uwagę Barbara Wesołowska-Budka.

 

Innym ograniczeniem CBT jest to, że skupia się głównie na obecnych problemach i sposobach myślenia, co może nie być wystarczające dla osób, które potrzebują głębszego zrozumienia przyczyn swoich problemów, które mogą mieć korzenie w dalekiej przeszłości. W takich przypadkach, inne formy terapii, takie jak terapia psychodynamiczna, mogą być bardziej odpowiednie.

 

Terapia poznawczo-behawioralna. Dla kogo?

 

Terapia poznawczo-behawioralna jest skierowana do osób cierpiących na różnorodne problemy psychiczne i emocjonalne.

 

Jest szczególnie skuteczna w przypadku zaburzeń lękowych, takich jak zaburzenia paniki, fobie, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, a także w leczeniu depresji. Może być również pomocna w radzeniu sobie z problemami związanymi z niską samooceną, problemami interpersonalnymi, zarządzaniem stresem, problemami ze snem, i problemami związanymi z kontrolą impulsów, takimi jak zaburzenia odżywiania czy nadużywanie substancji - wylicza psycholożka.

 

CBT jest stosowana również w leczeniu osób z przewlekłymi bólami i chorobami somatycznymi, pomagając im w lepszym radzeniu sobie z bólem i związanymi z nim trudnościami psychicznymi. Jest to również podejście wykorzystywane w pracy z osobami, które doświadczyły traumy, w tym zaburzenia stresu pourazowego (PTSD).

 

Jest to terapia odpowiednia dla różnych grup wiekowych, od dzieci po dorosłych, i może być dostosowana do potrzeb indywidualnego klienta. CBT jest również skuteczna zarówno w formacie indywidualnym, jak i grupowym, co daje klientom różne możliwości leczenia - dopowiada nasza ekspertka.

 

I jak podkreśla:

 

Ważnym aspektem jest to, że CBT wymaga aktywnego zaangażowania klienta w proces terapeutyczny. Oznacza to, że jest to szczególnie skuteczna dla osób, które są gotowe do pracy nad sobą i chętne do wdrażania zmian w swoim myśleniu i zachowaniach.

 

5 warunków skuteczności terapii poznawczo-behawioralnej

 

Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby terapia poznawczo-behawioralna przyniosła zamierzone korzyści? Psycholożka i psychoterapeutka Barbara Wesołowska-Budka wylicza  pięć najważniejszych:

 

  1. Pierwszym jest zaangażowanie i gotowość klienta do pracy w terapii. Oznacza to otwartość na naukę nowych umiejętności, gotowość do eksplorowania i wyzwanie swoich myśli i przekonań, oraz konsekwentne stosowanie się do zaleceń terapeuty, w tym wykonywanie zadań domowych.

 

  1. Drugim warunkiem jest dobrze ugruntowana relacja terapeutyczna oparta na wzajemnym zaufaniu i szacunku. Bezpieczna, wspierająca i otwarta relacja z terapeutą jest kluczowa, aby klient mógł otworzyć się na proces terapeutyczny i czuć się komfortowo, dzieląc się swoimi myślami i uczuciami.

 

  1. Kolejnym ważnym aspektem jest właściwa diagnoza i zrozumienie problemów klienta, co pozwala na skuteczne dostosowanie technik CBT do konkretnych potrzeb i celów. Terapia powinna być również elastyczna, aby móc dostosować się do zmieniających się okoliczności i postępów klienta.

 

  1. Warunkiem jest również regularność sesji i konsekwencja w pracy terapeutycznej. Systematyczne sesje pomagają utrzymać ciągłość procesu terapeutycznego i umożliwiają monitorowanie postępów oraz dostosowywanie interwencji.

 

  1. Na koniec, ważne jest, aby klient miał realistyczne oczekiwania wobec terapii. CBT nie oferuje natychmiastowych rozwiązań, ale jest procesem, który wymaga czasu, cierpliwości i ciężkiej pracy.

 

Sukces terapii zależy zarówno od umiejętności terapeuty, jak i od aktywnego zaangażowania klienta w proces leczenia - podsumowuje nasza ekspertka. 

Barbara Wesołowska-Budka psychoterapeuta, psycholog, seksuolog artykuły 7 artykułów więcej informacji Umów wizytę więcej informacji

Psycholog, psychoterapeuta, seksuolog, superwizor.
Prowadzi instagram Psychoterapia i życie oraz sieć Poradni Zdrowia Psychicznego Psychoklinika.
Absolwentka pięcioletnich studiów magisterskich WSFiZ w Warszawie na kierunku psychologia, z dodatkową specjalizacją: psychoterapia i terapia seksualna, pod opieką prof. dr hab. Zbigniew Lew- Starowicz. Jest certyfikowanym psychoterapeutą w nurcie poznawczo – behawioralnym. Pracuje pod stałą superwizją kliniczną, dzięki której cały czas doskonali własne umiejętności psychoterapeutyczne, które w sposób istotny przekładają się na owocną pomoc pacjentom. Przynależy do: Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.
Doświadczenie i praktykę zawodową zdobywała między innymi: w znanym Zakładzie Seksuologii Medycznej i Psychoterapii, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na oddziale F9 i F5, III Kliniki Psychiatrycznej, w Szpitalu Wolskim, pawilon 12- Oddział psychiatryczny dzienny, w Centrum Terapii Autyzmu SOTIS oraz innych prywatnych ośrodkach zajmujących się zdrowiem psychicznym. Posiada 12 certyfikatów psychologiczno – seksuologicznych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Pracuje w Szpitalu im. Orłowskiego w Warszawie w Zakładzie Seksuologii Medycznej i Psychoterapii (NFZ). Ponadto cały czas doskonali swoje umiejętności poprzez czynne uczęszczanie w kongresach – konferencjach psychiatrycznych i seksuologicznych oraz regularnie uczestniczy w szkoleniach Terapii Schematu po to, aby doskonalić swoją wiedzę praktyka klinicznego i uzyskać certyfikat ISST umożliwiający dalsze szkolenie w kierunku uzyskania certyfikatu Terapeuty Schematu.
Zawodowo zajmuje się prawidłowym rozpoznaniem, diagnozowaniem i leczeniem różnorodnych zaburzeń psychicznych oraz seksualnych kobiet i mężczyzn. Pomocą i poradnictwem psychoterapeutycznym oraz seksuologicznym, uzupełnieniem i wzbogaceniem wiedzy z zakresu życia seksualnego, psychoedukacją oraz edukacją seksualną młodzieży i dorosłych. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży zarówno długo jak i krótkoterminową, terapię małżeńską / par (praca nad konfliktami małżeńskimi, treningi komunikacji i inne). Zaprasza na spotkania o charakterze konsultacyjno – diagnostycznym oraz psychoterapeutycznym. Prowadzi psychoterapię grupową.

Szybka konsultacja:
Tabletka "dzień po" e-Recepta L4 Online
Najnowsze pytania pacjentów
Czy jest możliwość wystawienia takiego dokumentu?
Potrzebuje do niemieckiej kasy chorych zaświadczenie o tym, że mój mąż prowadzi terapię psychologiczną na depresję. Gdzie się udać po takie zaświadczenie? 
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Do ośrodka gdzie prowadzona jest terapia psychologiczna.
W jaki sposób pomóc sobie w zaburzeniach psychotycznych?
Jestem osobą chora na zaburzenie psychotyczne podobne do schizofrenii, wywołanej na tle używania substancji psychoaktywnych. Od czasu stwierdzenia przez lekarzy oraz przymusowych wakacjach, jestem czysty, nie biorę żadnych narkotyków. Nie mam ataków schizofrenii, jak twierdzi...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Kontrolna wizyta u psychiatry prowadzącego leczenie.
Tomasz Matjas
psycholog kliniczny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta PTP, psychoterapeuta rodzinny, terapeuta uzależnień
Umów wizytę
Bardzo skuteczne są leki przeciwpsychotyczne z przepisu lekarza psychiatry, monitorowanie stanu chorego a także, aby zapobiec nawrotom, skuteczna terapia, do której gorąco zachęcam. W przypadku gdyby się Państwo na nią zdecydowali, proszę o kontakt pod numerem 575 696 287 Pozdrawiam, Tomasz Matjas
W jaki sposób mogę podratować moje zdrowie psychiczne?
Mam 25 lat. Ostatnie dni są dla mnie bardzo ciężkie. Nic złego się nie dzieje, a chodzę cały czas zdenerwowana. Nawet najmniejsze drobnostki potrafią mnie bardzo mocno zdenerwować i wtedy nie poznaje sama siebie. Jest mi źle samej ze sobą. Nie wiem, co mam zrobić. Mieszkam z partnerem. On czasem...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja psychiatryczna.
Agnieszka Molas-Biesiada
lekarz rodzinny, psychodietetyk
Umów wizytę
Zalecam konsultację u psychiatry / psychologa
Zbigniew Walter
internista, specjalista chorób wewnętrznych
Umów wizytę
wskazana konsultacja psychiatryczna
Tomasz Matjas
psycholog kliniczny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta PTP, psychoterapeuta rodzinny, terapeuta uzależnień
Umów wizytę
Zalecam konsultację z psychiatrą oraz podjęcie psychoterapii. Pozdrawiam, Tomasz Matjas
Czy moje obawy są uzasadnione?
Boję się, że przez pustkę w głowie w sytuacjach społecznych i zaburzenia funkcji poznawczych mogę sobie nie dać rady w psychoterapii. 
Agnieszka Molas-Biesiada
lekarz rodzinny, psychodietetyk
Umów wizytę
Proszę skorzystać z możliwości psychoterapii. Typ psychoterapii jest odpowiednio dobierany do potrzeb pacjenta.
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja z psychiatrą prowadzącym leczenie.
jak najbardziej jest zalecana pyschoterapia, proszę spróbować
Tomasz Matjas
psycholog kliniczny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta PTP, psychoterapeuta rodzinny, terapeuta uzależnień
Umów wizytę
Proszę skorzystać z psychoterapii a sądzę, że psycholog/psychiatra odpowiednio dopasuje model leczenia do Pan/i osobowości. Pozdrawiam, Tomasz Matjas
Czy w tym przypadku może pomóc jeszcze neurolog, czy już psychiatra/psycholog? 
Ojciec 63 lata, ok. 10 lat po udarze. Jakiś czas przed udarem wystąpił zawał. Leczony stale na nadciśnienie. Fizycznie w pełni sprawny, nie znam niestety większej ilości szczegółów udaru, w jakiej części mózgu miał miejsce itp. Problemem natomiast jest zmiana w zachowaniu...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja psychiatryczna.
Czy psychiatrze albo psychoterapeutce należy powiedzieć o innych problemach zdrowotnych, jakich doświadczamy?
Ja mam ich bardzo wiele, też parę wstydliwych, nie wiem, czy trzeba o nich wszystkich powiedzieć. U mnie to hemoroidy, grzybica paznokci, nieregularny okres, krótkowzroczność, nadwaga, rozstępy, wycięty woreczek żółciowy, wysoki cholesterol, refluks, wysoki puls (obniżany...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Należy te kwestie skonsultować z psychiatrą prowadzącym.
Tomasz Matjas
psycholog kliniczny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta PTP, psychoterapeuta rodzinny, terapeuta uzależnień
Umów wizytę
Wszystkie kwestie które uzna Pani za ważne proszę powiedzieć Terapeucie Pozdrawiam, Tomasz Matjas
Psychoterapia na NFZ, a brak ubezpieczenia.
Czy można chodzić do psychoterapeuty na NFZ z depresją, fobią społeczną czy nerwicą lękową nie będąc ubezpieczonym?
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
W tej sprawie należy skonsultować się z psychiatrą prowadzącym leczenie.
aby korzystać z usług świadczonych przez NFZ należy być ubezpieczonym.
Tomasz Matjas
psycholog kliniczny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta PTP, psychoterapeuta rodzinny, terapeuta uzależnień
Umów wizytę
Jeżeli nie jest Pan/i osobą ubezpieczoną to NFZ nie refunduje wizyt u psychoterapeuty/ psychologa, który ma podpisaną umowę z NFZ. W takiej sytuacji pozostaje wizyta prywatna u specjalisty. Pozdrawiam, Tomasz Matjas, Purdue Corona
O czym to świadczy, jeśli doświadczam takich uczuć? 
Jestem w dłuższym i pierwszym związku i pojawiają się u mnie silne fascynacje i zauroczenia w innych mężczyznach. W związku mamy lepsze i gorsze momenty. Wiem, że kocham mojego partnera, ale bardzo mnie niepokoją moje myśli, fantazje oraz uczucia. Czuję się z tym źle jeśli fascynacje i...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja seksuologiczna.
Marlena Kałużna
lekarz, lekarz rodzinny
Umów wizytę
O tym , że nie panuje Pani nad myślami i pragnieniamin i jeszcze czegoś , kogoś poszukuje myśląc, że może gdzieś indziej jest lepiej niz tu ...Kochać to znaczy być odpowiedzialnym za osobę kochaną, a także ta miłośc powinna być lojalna i wierna, zarówno w myślach jak i uczynkach.Wskazana konsultacja z seksuologiem.
Tomasz Matjas
psycholog kliniczny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta PTP, psychoterapeuta rodzinny, terapeuta uzależnień
Umów wizytę
Zalecam odpowiednią psychoterapię. Tomasz Matjas, Purdue Corona
Czy moje lęki są uzasadnione?
Mam tak, że jak mam iść do psycholożki to się boję, stresuję i najchętniej bym nie szła, a podczas wizyty chcę, żeby jak najszybciej dobiegła końca. I mam tak też z psychiatrką. Jest tak przez moją fobię społeczną. Teraz obawiam się, że będzie tak też z psychoterapeutką, z którą zacznę się...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja z psychiatrą prowadzącym.
Bartosz Rybienik
psycholog, psycholog dziecięcy
Umów wizytę
Lęki zazwyczaj są nieuzasadnione. Ale z pomocą - w przypadku ich dużego nasilenia - może przyjść farmakologia. Bardzo typowe jest też przewidywanie "a co jeśli nie zdołam...", to tzw lęki antycypacyjne. Warto to wiedzieć, czasem pozwala to zapanować nad swoimi myślami. Poza tym relacja terapeutyczna to nie kwestia jednego spotkania, zawsze i na każdym etapie może Pani zmienić terapeutę na takiego, z którym będzie się Pani lepiej rozmawiało :) Życzę powodzenia!
Tomasz Matjas
psycholog kliniczny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta PTP, psychoterapeuta rodzinny, terapeuta uzależnień
Umów wizytę
Zalecam wizytę u lekarza psychiatry- zaleci on odpowiednią farmakologię, najprawdopodobniej używając lekkich benzodiazepin- oraz psychoterapię. Tak połączona kompozycja leczenia powinna przynieść najlepsze efekty. Pozdrawiam, Tomasz Matjas Purdue Corona
Czy to była tylko nieśmiałość, czy już początki fobii społecznej?
Czy mogę powiedzieć, że mam fobię społeczną od zawsze jeśli jedyne co pamiętam to fakt, że moja siostra od razu załapała kontakt z kuzynką gdy po raz pierwszy ją spotkała a ja (byłam wtedy jeszcze przed przedszkolem) miałam z tym problemy i nie chciałam się ruszyć na podwórko bez mamy...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja z psychiatrą prowadzącym.
Tomasz Matjas
psycholog kliniczny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta PTP, psychoterapeuta rodzinny, terapeuta uzależnień
Umów wizytę
Ciężko zdiagnozować nieśmiałość od fobii społecznej przez Internet- dlatego zapraszam na badanie wstępne. Pozdrawiam, Tomasz Matjas
Czy to normalne? Czy raczej podchodzi to pod obsesję?
Jestem w trakcie oczekiwania na rozpoczęcie psychoterapii i na rozpoczęcie chodzenia do nowej psychiatrki, oba na NFZ i oba rozpoczną się w marcu 2024 r. Mam objawy depresji, fobii społecznej i nerwicy lękowej, które negatywnie wpływają na moje codzienne funkcjonowanie, nie mogę pracować,...
Tomasz Matjas
psycholog kliniczny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta PTP, psychoterapeuta rodzinny, terapeuta uzależnień
Umów wizytę
W tej sytuacji, zalecana jest konsultacja psychiatryczna- lekarz może wypisać leki- ale one nie rozwiązują problemów. Jako psychoterapeuta, zalecam zastosowanie jednocześnie zażywania leków z przepisu lekarza specjalisty jak również rozpoczęcie psychoterapii aby znaleźć setno problemu- tylko takie rozpoczęcie leczenia może przynieść pożądane rezultaty. Pozdrawiam, Tomasz Matjas
Czy psychoterapia psychodynamiczna wyklucza się w założeniach z poznawczo-behawioralną?
Obejrzałam ostatnio wypowiedź pewnego psychoterapeuty, że jest sceptykiem jeśli chodzi o podejście eklektyczne (integratywne, integracyjne) do leczenia, bo psychoterapeuci w tym nurcie, jego zdaniem nie mają przekonania do żadnego z paradygmatów, a powinni mieć przekonanie tylko do...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Konsultacja z psychiatrą prowadzącym.
Bartosz Rybienik
psycholog, psycholog dziecięcy
Umów wizytę
Kluczowa w leczeniu jest skuteczność, a w terapii relacja. W tym kontekście pytanie do klienta/pacjenta: czy to istotna rożnica, gdy ktoś odkręci mu koło kluczem niebieskim, czy czerwonym? Aczkolwiek prawdą jest, że w pewnego typu zaburzeniach skuteczność jednej szkoły nad druga może być różna. Ostatnie badania mówią jednak, że skuteczność terapii w 5 głównych nurtach jest... porównywalna. Nie łączyłbym więc tego z "ideologią", ale dobrostanem pacjenta.
Tomasz Matjas
psycholog kliniczny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta PTP, psychoterapeuta rodzinny, terapeuta uzależnień
Umów wizytę
Zalecam odpowiednią psychoterapię oraz wizytę u lekarza psychiatry. Pozdrawiam, Tomasz Matjas
Czy istnieje sposób, w jaki można mnie pocieszyć? A może mam rację?
Raz mam dobre myśli, a co do psychoterapii, która mnie czeka w nadchodzącym roku, że to będzie wreszcie to, co mnie uratuje i to, czego naprawdę potrzebuję, a raz złe, że to ciężka praca, której ja nie podołam. Obecnie przeważają te złe... Mam zamiar obgadać mój brak wiary w...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja psychiatryczna.
Karolina Raczyńska
lekarz
Umów wizytę
Warto udać się dodatkowo do psychiatry, możliwe że wymaga Pan/Pani wsparcia farmakoterapią lub jej modyfikacji.
Tomasz Matjas
psycholog kliniczny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta PTP, psychoterapeuta rodzinny, terapeuta uzależnień
Umów wizytę
Warto wdrożyć farmakokoterapię, takie połączenie z leczeniem behawioralnym przynosi najlepsze efekty. Pozdrawiam, Tomasz Matjas
Iść do pracy (na co naciska psycholożka), czy poczekać na psychoterapię u psychoterapeutki (która rozpocznie się najprawdopodobniej w marcu) z takimi odważnymi krokami?
Ja czuję, że nie dałabym rady w pracy, przeraża mnie myśl o jej zaczęciu, nawet najłatwiejsza praca pod słońcem byłaby dla mnie ciężka. Psycholożka twierdzi, że zasiedziałam się w domu i pora wprowadzić do swojego życia zatrudnienie, by nadać jakiś sens swoim dniom. Ja chciałabym iść do pracy tak...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja psychiatryczna celem wdrożenia odpowiedniego leczenia.
Tomasz Matjas
psycholog kliniczny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta PTP, psychoterapeuta rodzinny, terapeuta uzależnień
Umów wizytę
Jeżeli czuje się Pani na siłach to zalecana jest aktywność zarówno fizyczna jak i emocjonalna, depresja niestety ją wyniszcza. Pozdrawiam, Tomasz Matjas
Czy mogę przejść na terapię trt?
Mam 36 lat i od jakiegoś czasu nie mam ochoty na nic, ciągle bym spał, a rano jak mam wstać jest tragedia. Życie seksualne już nie pamiętam, jak wygląda. Robiłem wszelkie badania i  jest wszystko ok, zrobiłem nawet badanie testosteronu mam 3.00. Chcę powiedzieć, że uprawiam sport i nie...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja endokrynologiczna.
Ewgenij Mozgunow
lekarz rodzinny, anestezjolog, lekarz w trakcie specjalizacji, lekarz medycyny pracy
Umów wizytę
Witam, polecam wykonać badania krwi - morfologia, biochemia, hormony tarczycy. Także wskazana jest konsultacja psychologa, ewentualnie konsultacja psychiatryczna. Coraz cięściej mamy do czynienia u młodych ludzi z tzw maskowaną depresją. Pozdrawiam serdecznie dr n med Ewgenij Mozgunow
Tomasz Matjas
psycholog kliniczny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta PTP, psychoterapeuta rodzinny, terapeuta uzależnień
Umów wizytę
Polecam wizytę u psychiatry. Pozdrawiam, Tomasz Matjas, Purdue Corona
Pokaż więcej pytań więcej
CHCESZ ZADAĆ PYTANIE?
Musisz napisać jeszcze: 50 znaków.
Dziękujemy
Twoje pytanie zostało wysłane. Nasi specjaliści udzielają odpowiedzi zwykle do kilkunastu godzin od zadanego pytania. Wszystkie odpowiedzi zostaną wysłane na adres e‑mail, który podałeś w formularzu.
lub Umów się na konsultację

Serwis HaloDoctor ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny i w żadnym wypadku nie zastępuje konsultacji medycznej. W celu dokładnej diagnozy zalecany jest kontakt z lekarzem. Jeśli jesteś chory, potrzebujesz konsultacji lekarskiej, e‑Recepty lub zwolnienia lekarskiego umów wizytę teraz. Nasi lekarze są do Twojej dyspozycji 24 godziny na dobę!

Lekarz online czeka na Ciebie
Umów wizytę
e-Recepta Przeziębienie Znajdź lekarza L4 L4 Umów wizytę