Posaconazole Teva

Nazwa Produktu Leczniczego
Posaconazole Teva
Nazwa powszechnie stosowana
Posaconazolum
Postać farmaceutyczna
Zawiesina doustna
Substancja czynna
Posaconazolum 40 mg/ml
Podmiot odpowiedzialny
Teva B.V.
Konsultacja z e-receptą Konsultacja z Receptą Konsultacja z e-receptą

Posaconazole Teva - podstawowe informacje o leku:

Preparat Posaconazole Teva zawiera substancję czynną o nazwie pozakonazol, która należy do grupy leków przeciwgrzybiczych. Dzięki swoim właściwościom, lek ten jest skuteczny w zapobieganiu i leczeniu wielu rodzajów zakażeń wywołanych przez grzyby. Posaconazole Teva działa poprzez zabicie lub zahamowanie wzrostu grzybów, które mogą powodować zakażenia. Lek ten jest przeznaczony dla dorosłych pacjentów i może być stosowany w leczeniu różnych rodzajów zakażeń grzybiczych, zwłaszcza w przypadkach, gdy inne leki przeciwgrzybicze okazały się nieskuteczne lub pacjent musiał przerwać ich stosowanie. Posaconazole Teva jest skuteczny w leczeniu zakażeń wywołanych przez gatunki z rodzaju Aspergillus, które nie reagują na leki przeciwgrzybicze, takie jak amfoterycyna B lub itrakonazol, lub w przypadku, gdy leczenie tymi lekami musi być przerwane. Lek ten jest również skuteczny w leczeniu zakażeń wywołanych przez gatunki z rodzaju Fusarium, które nie reagują na amfoterycynę B lub w przypadku, gdy leczenie amfoterycyną B musi być przerwane. Posaconazole Teva może być stosowany w leczeniu zakażeń wywołanych przez grzyby, takie jak chromoblastomikoza i grzybniak, które nie reagują na leczenie itrakonazolem lub w przypadku, gdy leczenie itrakonazolem musi być przerwane. Lek ten jest również skuteczny w leczeniu zakażeń wywołanych przez grzyby zwane Coccidioides, które nie reagują na jeden lub więcej z następujących leków: amfoterycyna B, itrakonazol lub flukonazol, lub w przypadku, gdy leczenie tymi lekami musi być przerwane. Posaconazole Teva może być stosowany w leczeniu nieleczonych wcześniej zakażeń jamy ustnej i gardła (pleśniawki), spowodowanych przez grzyby zwane Candida. Lek ten może być również stosowany w celu zapobiegania zakażeniom grzybiczym u osób dorosłych, u których występuje wysokie ryzyko takich zakażeń. Dzięki swojej skuteczności i bezpieczeństwu stosowania, Posaconazole Teva jest jednym z najczęściej wybieranych leków przeciwgrzybiczych na rynku.

Wskazania do stosowania:

Posaconazole Teva, zawiesina doustna jest wskazany w leczeniu następujących zakażeń grzybiczych u dorosłych:

  • inwazyjna aspergiloza oporna na amfoterycynę B lub itrakonazol, lub w przypadku nietolerancji tych leków przez pacjenta;
  • fuzarioza oporna na amfoterycynę B lub w przypadku nietolerancji amfoterycyny B przez pacjenta;
  • chromoblastomikoza i grzybniak oporne na itrakonazol lub w przypadku nietolerancji itrakonazolu przez pacjenta;
  • kokcydioidomikoza oporna na amfoterycynę B, itrakonazol lub flukonazol, lub w przypadku nietolerancji tych leków przez pacjenta;
  • kandydoza jamy ustnej i gardła: jako terapia pierwszego rzutu u pacjentów z ciężką postacią choroby lub u pacjentów o obniżonej odporności, u których przewiduje się słabą odpowiedź na leczenie miejscowe.

Oporność definiowana jest jako progresja zakażenia lub brak poprawy po co najmniej 7 dniach stosowania dawek terapeutycznych, dotychczas skutecznych w leczeniu przeciwgrzybiczym.

Posaconazole Teva zawiesina doustna jest również wskazany w zapobieganiu inwazyjnym zakażeniom grzybiczym u następujących pacjentów:

  • pacjentów z ostrą białaczką szpikową (ang. acute myelogenous leukemia, AML) lub zespołem mielodysplastycznym (ang. myelodysplastic syndromes, MDS), którzy otrzymują chemioterapię w celu indukcji remisji i mogą w związku z tym mieć długotrwałą neutropenię oraz duże ryzyko rozwoju inwazyjnych zakażeń grzybiczych;
  • pacjentów po przeszczepieniu macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. hematopoietic stem cell transplant - HSCT), którzy otrzymują duże dawki leków immunosupresyjnych z powodu choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (ang. graft versus host disease, GVHD) i u których jest duże ryzyko rozwoju inwazyjnych zakażeń grzybiczych.

Pliki do pobrania

Posaconazole Teva  - ulotka (pdf) Pobierz separator download Posaconazole Teva  - ChPL (Charakterystyka Produktu Leczniczego) Pobierz separator download

Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

więcej więcej

Znajdź specjalistę w swojej okolicy

Miasto
search
search
Warszawa
Wrocław
Poznań
Kraków
Łódź
Katowice
Gdańsk
Szczecin
Opole
Rzeszów
Bydgoszcz
Lublin
Gorzów Wielkopolski
Białystok
Kielce
Olsztyn
Specjaliści
search
search
Schorzenia
search
search
Usługi
search
search
Powyższe informacje mają tylko i wyłącznie charakter poglądowy. Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
e-Recepta Przeziębienie Znajdź lekarza L4 L4 baza leków e-Recepta