1. Artykuły
 2. Metotreksat - działanie i wskazania do stosowania

Metotreksat - działanie i wskazania do stosowania

Metotreksat jest silną substancją stosowaną w leczeniu niektórych nowotworów i wybranych chorób o podłożu autoimmunologicznym. Na czym polega mechanizm jego działania i jakie znamy przeciwwskazania do jego stosowania?

Metotreksat - działanie i wskazania do stosowania Metotreksat - działanie i wskazania do stosowania
Spis treści
Metotreksat - działanie preparatu Wskazania do stosowania Przeciwwskazania do stosowania Kiedy zachować ostrożność? Interakcje Działania niepożądane Przedawkowanie Ciąża i laktacja Dawkowanie

Metotreksat - działanie preparatu

 

Metotreksat jest analogiem kwasu foliowego o zwiększonym powinowactwie do reduktazy dihydrofolianowej - hamuje jej aktywność. Stosowany jako lek przeciwnowotworowy i immunosupresyjny. Jego działanie polega na hamowaniu syntezy nukleotydów purynowych i tymidynianów, które to niezbędne są do syntezy, naprawy DNA i replikacji komórkowej. Hamuje syntezę DNA, a pośrednio także RNA i białek, zachowując swoistość działania w stosunku do proliferujących komórek, głównie w fazie S cyklu komórkowego.

 

arrow Komórki macierzyste. Jaka jest ich rola w organizmie
arrow Glejak wielopostaciowy mózgu. Rozpoznanie i terapia
arrow Nowotwory złośliwe zabijają polskie kobiety. Które są najbardziej niebezpieczne?
arrow Rak szyjki macicy. Ginekolog: wzrasta liczba przypadków wśród młodych kobiet
arrow Reumatoidalne zapalenie stawów. Kiedy RZS odbiera radość z życia
arrow Ginekomastia. Przyczyny, diagnoza, leczenie

Wskazania do stosowania

 

 • nowotwory - lite i rozlane, ostra białaczka limfoblastyczna i szpikowa u dorosłych, ostra białaczka limfoblastyczna u dzieci, kosmówczak, chłoniaki, mięsaki kościopochodne, rak jajnika, rak jądra, rak piersi, rak szyjki macicy, rak pęcherza, rak płuca (drobnokomórkowy i wielkokomórkowy), rak głowy i szyi, gruczolak komórkowy, nabłoniak kosmówkowy, ziarniniak grzybiasty, zaśniad groniasty,
 • choroby autoimmunologiczne - RZS, łuszczyca (postać ciężka).

 

UWAGA! Przed rozpoczęciem leczenia dużymi dawkami metotreksatu należy zapewnić pacjentowi odpowiednią ilość folinianu wapnia do późniejszej terapii osłonowej. Aby zapobiec wytrącaniu się metotreksatu w nerkach powinno się zastosować alkalizację ogólnoustrojową.

 

Przeciwwskazania do stosowania

 

Niestety, istnieje wiele sytuacji, gdzie zażywanie tego leku nie jest zalecane, pomimo iż równolegle występują wskazania do jego stosowania. Należą do nich:

 

 • nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu,
 • ostre lub przewlekłe zakażenia (np. HIV, gruźlica),
 • znaczne upośledzenie czynności nerek i/lub wątroby,
 • leukopenia,
 • hipoplazja szpiku kostnego, 
 • niedokrwistość,
 • małopłytkowość,
 • niedobory odporności,
 • okres laktacji,
 • ciąża,
 • świeżo przebyte zabiegi operacyjne,
 • owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej i przewodu pokarmowego,
 • szczepienia - podczas leczenia metotreksatem nie powinno się przeprowadzać szczepień szczepionkami zawierającymi żywe drobnoustroje, metotreksat może upośledzać odpowiedź immunologiczną na szczepienie,
 • biegunka, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, wrzodziejące zapalenie dziąseł - zwiększone ryzyko krwotocznego zapalenia jelit i zgonu z powodu ich perforacji,
 • przyjmowanie leków o działaniu hepatotoksycznym

 

Kiedy zachować ostrożność?

 

 • Podczas leczenia osób w podeszłym wieku,
 • gdy u chorych na łuszczycę lub RZS współistnieje alkoholizm, marskość wątroby lub jej niewydolność z innych przyczyn,
 • gdy występuje upośledzona czynność szpiku kostnego jako wynik uprzedniej radioterapii/chemioterapii lub długotrwałego leczenia,
 • gdy wystąpi indukowane przez metotreksat uszkodzenie płuc - zalecane przerwanie leczenia,
 • podczas leczenia łuszczycy - zmiany skórne mogą ulec zaostrzeniu przy ekspozycji na promieniowanie UV.

 

Interakcje

 

Przed rozpoczęciem przyjmowania metotreksatu należy poinformować lekarza o wszystkich dotychczas stosowanych lekach, łącznie z tymi wydawanymi bez recepty, bowiem preparat ten może wchodzić w istotne interakcje z innymi substancjami.

 

Substancje, w przypadku których należy zachować szczególną ostrożność:

 

 • kwas folinowy - może osłabić działanie metotreksatu, ponieważ metotreksat jest jego antagonistą kompetycyjnym podczas transportu czynnego przez błony komórkowe,
 • NLPZ - zwiększają toksyczność metotreksatu,
 • penicyliny - zmniejszają klirens nerkowy metotreksatu,
 • salicylany, sulfonamidy, fenytoina, tetracykliny, chloramfenikol, kwas paraaminobenzoesowy, barbiturany, doustne środki antykoncepcyjne, doksorubicyna, cyklofosfamid, leki hipoglikemizujące, moczopędne - wypierają metotreksat z wiązań z białkami osocza, zwiększają jego toksyczność,
 • probenecyd - zwiększa toksyczność metotreksatu,
 • alkaloidy Vinca - mogą zwiększać wewnątrzkomórkowe stężenia metotreksatu,
 • kortykosteroidy - mogą zmniejszać skuteczność metotreksatu,
 • kotrimoksazol - może dojść do nasilenia supresji szpiku kostnego,
 • środki nefro- i hepatotoksyczne - nie zaleca się ich równoległego stosowania z metotreksatem, np. alkohol, retinoidy,
 • teofilina - metotreksat może zmniejszać jej klirens - należy kontrolować jej stężenie w osoczu,
 • inne leki wydalane przez nerki - zwiększenie stężenia metotreksatu w osoczu.

 

Działania niepożądane

 

Jak każdy lek, metotreksat wywołuje w niektórych przypadkach skutki uboczne, do których zaliczamy:

 

 • świąd,
 • zaczerwienienie skóry,
 • pokrzywka,
 • odbarwienia,
 • trądzik,
 • nadwrażliwość na światło,
 • teleangiektazje,
 • czyrakowatość,
 • łysienie,
 • utrata włosów,
 • wylewy podskórne,
 • mielosupresja - krwawienia, posocznica, leukopenia, małopłytkowość, niedokrwistość, hipogammaglobulinemia, bóle brzucha, nudności i wymioty, owrzodzenia przewodu pokarmowego, krwawienia z przewodu pokarmowego, zapalenie dziąseł, zapalenie gardła i zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, trudności w połykaniu, perforacja jelit, krwotoczne zapalenie jelit,
 • nefrotoksyczność - krwiomocz, anuria, oliguria, zaburzenia elektrolitowe, zapalenie pęcherza moczowego, azotemia,
 • hepatotoksyczność - zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej, ALT i AST, zwiększone stężenie bilirubiny, zaburzenia metabolizmu tłuszczowego hepatocytów, marskość wątroby, okołowrotne zwłóknienie, ostra atrofia wątroby (w przypadku długotrwałego stosowania),
 • zaburzenia metaboliczne - osteoporoza, cukrzyca,
 • nieprawidłowości w obrębie płuc - śródmiąższowe zwłóknienie płuc, śródmiąższowe zapalenie płuc, ostry obrzęk płuc, odwracalne nacieki eozynofilów w płucach,
 • zaburzenia w obrębie układu nerwowego - bóle i zawroty głowy, drażliwość, zaburzenia widzenia, afazja, ciężkie zaburzenia świadomości, dysfunkcje motoryczne, porażenie połowicze, leukodystrofia, porażenie nerwów czaszkowych, zapalenie pajęczynówki, otępienie, drgawki, śpiączka,
 • zaburzenia jajeczkowania i spermatogenezy, przejściowa oligospermia, zaburzenia miesiączkowania, poronienia, niepłodność, uszkodzenia płodu.

 

Przedawkowanie

 

W przypadku przedawkowania metotreksatu swoistą odtrutką jest folinian wapnia - należy go podać możliwie jak najszybciej. Dodatkowo zaleca się nawadnianie i podawanie środków alkalizujących mocz. W razie wystąpienia konieczności wykonać przetoczenie preparatów krwiopochodnych.

 

Jeśli przedawkowanie po podaniu dokanałowym - podać duże dawki folinianu wapnia, środków alkalizujących mocz oraz przeprowadzić perfuzję komorowo-lędźwiową i drenaż PMR.

 

Ciąża i laktacja

 

Stosowanie metotreksatu jest przeciwwskazane u kobiet w ciąży, które chorują na łuszczycę lub RZS. Lek wykazuje działanie teratogenne i może spowodować śmierć płodu - przed rozpoczęciem leczenia konieczne wykluczenie ewentualnej ciąży. Jeśli chodzi o nowotwory, należy rozważyć potencjalne korzyści i ryzyko dla płodu. Metotreksat przenika do pokarmu kobiecego - jego stosowanie podczas laktacji jest przeciwwskazane.

 

UWAGA! Podczas leczenia oraz 3 miesiące po jego zakończeniu zaleca się stosowanie skutecznych metod antykoncepcji.

 

Dawkowanie

 

Metotreksat podaje się doustnie, we wlewie dożylnym/bolusie, domięśniowo, dotętniczo lub dokanałowo.

 

Dawkowanie leku różni się w zależności od leczonego schorzenia. Leczenie powinno odbywać się pod nadzorem lekarza onkologa klinicznego.

 

 • łuszczyca - 10-25 mg tygodniowo, 1 x na tydzień lub w 2-3 dawkach podzielonych,
 • RZS - podanie doustne, początkowo 2,5-7,5 mg na tydzień, później dawkę można zwiększyć do 10-25 mg na tydzień. Podskórnie, domięśniowo i dożylnie początkowo stosować 7,5 mg raz na tydzień, w razie potrzeby można zwiększać dawkę o 2,5 mg na tydzień. Dawka maksymalna - 25 mg na tydzień,
 • nowotwory lite i białaczka - dawka ustalana indywidualnie, zależnie od stanu pacjenta i wyniku morfologii krwi obwodowej,
 • nabłoniak kosmówkowy złośliwy - 15-30 mg na dzień przez 5 dni, przerwy w leczeniu powinny wynosić tydzień lub więcej,
 • rak piersi - 40 mg na m2 pc. w pierwszym dniu lub w 1. i 3. dniu lub w 1. i 8. dniu lub 3 razy w roku.

 

UWAGA! Podczas terapii metotreksatem konieczna jest regularna kontrola:

 

 • obrazu krwi, w szczególności liczby leukocytów i płytek krwi (konieczne może okazać się także badanie szpiku kostnego) - w leczeniu łuszczycy min. raz w miesiącu,
 • czynności wątroby,
 • czynności nerek,
 • RTG klatki piersiowej.
Szybka konsultacja:
Tabletka "dzień po" e-Recepta L4 Online

Wypełnij formularz e-Recepty i przejdź do konsultacji lekarskiej.

e-Recepta. Lekarz online w 5 min / 59zł

pole wymagane
pole wymagane
pole wymagane
pole wymagane
pole wymagane
pole wymagane
pole wymagane
Lekarz po zapoznaniu się z danymi każdorazowo decyduje o zasadności wystawienia recepty.
Najnowsze pytania pacjentów
Czy metotreksat wpływa na skuteczność antykoncepcji?
Czy metotreksat zmniejsza skuteczność tabletek antykoncepcyjnych Vines? Czy przy terapii metotreksatem muszę stosować dodatkowe zabezpieczenie (prezerwatywę)?
Piotr Szuba
lekarz w trakcie specjalizacji, pediatra, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Ze względu na teratogenność leku, zalecane jest stosowanie dodatkowo prezerwatywy.
Dawid Luwański
Umów wizytę
należy dodatkowo sie zabezpieczyć
Sylwester Król
ginekolog - położnik
Umów wizytę
Dzień dobry, należy dodatkowo się zabezpieczyć gdyż metotrexat jest lekiem, który powoduje wady płodu - jest teratogenny
Łukasz Blukacz
ginekolog - położnik
Umów wizytę
Metotreksat nie powinien zmniejszać skuteczności antykoncepcji, ale antykoncepcja może nasilać działanie metotreksatu. Proszę dokładnie omówić dawkowanie poinformować o zażywaniu tabletek antykoncepcyjnych z lekarzem zlecającym terapię metotreksatem.
Jak zaszczepić się na covid stosując metotreksat?
Biorę metotreksat 25mg 1x w tygodniu (RZS), czy chcąc się zaszczepić na covid, należy pominąć dawkę metotreksat? Czy może są inne zalecenia?
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Proszę przyjmować wszystkie leki zgodnie ze schematem. Jeśli nie wystąpią inne przeciwwskazania do szczepienia np. choroba infekcyjna można bezpiecznie przyjąć szczepionkę na COVID-19.
Aleksandra Myszura
lekarz
Umów wizytę
Stałe leki należy przyjmować wg codziennego schematu. Nie koliduja ze szczepieniem na Covid
Do jakiego lekarza ma się udać?
Mój wujek w 1995 roku miał amputowaną prawą rękę - został tylko bark. Amputacja była spowodowana nowotworem. Od 3 miesięcy ma silny ból barku promieniujący do łopatki i karku.  Doktor rodzinna nie chce mu pomóc, nie daje mu żadnego skierowania do specjalisty. 
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana stacjonarna wizyta neurologiczna.
Co mam zrobić, aby zostać profesjonalnie zbadanym?
Mam jednostronnie powiększoną szyję w okolicy Jabłka Adama. Byłem u kilku lekarzy, żaden bez żadnych badań stwierdza, że jestem zdrowy. Ponadto leczę się raka jelita grubego. 
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana stacjonarna wizyta lekarska.
Czy mogłam w ten sposób przenieść sobie komórki nowotworowe?
Mój znajomy ma przerzuty nowotworowe w brzuchu. Podając mu insulinę, właśnie w brzuch, lekko ukulam się penem. 
Tomasz Andrzej Szczęsny
onkolog, lekarz chorób wewnętrznych
Umów wizytę
Jesli nawet udało by się przenieść a prawodobienstwo żadne .To jest jeszcze układ immunologiczny ktory zniszczy komórki traktując jako obce białko .
Możliwość zarażenia się nowotworem.
Czy rakiem (nowotworem) można się zarazić przez krew chorego i dużą otwartą rankę zdrowej osoby?
Tomasz Andrzej Szczęsny
onkolog, lekarz chorób wewnętrznych
Umów wizytę
Jeśli by doszło do przeniesienia komórek nowotworowych ,to zostanę one odrzucone(zniszczone) dokładnie w takim mechanizmie w jaki dochodzi do odrzucenia przeszczepu .Powsżechniej możemy się w pośredni sposób zarazić się choroba nowotworowa przenosząc (zarażając) wirusem HPV .
Co zrobić z takimi guzkami?
Mikro guzki na płucach wykryte podczas tk klatki piersiowej bez kontrastu. Największy ma 2.5 mm są jeszcze dwa wielkości 2 mm i jeden 1.5 mm - opisane jako odpowiadają guzkom pozapalnym. Jestem byłym palaczem i mam 33 lata. Wizyta u pulmonologa za 2 miesiące, czy powinnam szukać szybciej? Czy...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Wynik należy skonsultować z lekarzem kierującym na badanie TK.
Co mam dalej zrobić, aby rozpocząć leczenie prawidłowe?
Mam powiększoną po lewej stronie chrząstkę tarczowate (jabłko Adama). Leczę się ponadto na raka jelita grubego. Byłem u czterech lekarzy. Onkolog stwierdził, że to problem tarczycy i mam udać się do lekarza POZ, lekarz z POZ po badaniach uznał, że jestem zdrowy, a to powstało w wyniku...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Jeśli jest to powiększona tarczyca - należy zgłosić się do endokrynologa. Wcześniej można wykonać badanie USG.
Co znaczy zaburzona faza proliferacyjna?
Czy mogą się tworzyć komórki nowotworowe w źle funkcjonujących komórkach w macicy?
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Konsultacja z ginekologiem prowadzącym.
Karolina Raczyńska
lekarz
Umów wizytę
Najczęściej zaburzona faza proliferacyjna (np. jej wydłużenie) ma miejsce w takich schorzeniach jak zespół policystycznych jajników lub endometrioza. Sama w sobie hiperplazja komórek endometrium jest owszem jednym z wielu czynników ryzuyka rozwoju raka trzonu macicy jednak równie do rze nowotór ten może wystąpić u pacjentki bez tego czynnika. Sama w sobie hiperplazja prosta nie jest przyczyną nowotworu, muszą się tam jeszcze pojawić komórki atypowe. Jeśli ginekolog zaobserwował taki problem u Pani to należy z nim omówić ten temat, z pewnością powie więcej co oznacza ten proces właśnie u Pani.
Łukasz Blukacz
ginekolog - położnik
Umów wizytę
Dzień dobry, Zaburzona faza proliferacyjna to nieprawidłowość w cyklu menstruacyjnym, podczas której dochodzi do nadmiernej lub niedostatecznej proliferacji komórek nabłonka wewnętrznej warstwy macicy, czyli endometrium. Ta faza cyklu, która zwykle następuje po miesiączce i trwa do owulacji, jest kluczowa dla przygotowania macicy na potencjalną implantację zarodka. Nieprawidłowości w tej fazie mogą wpływać na płodność i regularność cyklu menstruacyjnego. Co do drugiej części pytania, teoretycznie, nieprawidłowo funkcjonujące komórki w macicy mogą ulec transformacji nowotworowej, co może prowadzić do powstania zmian łagodnych, jak i złośliwych. Warto podkreślić, że większość zmian w obrębie endometrium nie jest nowotworowa, jednak niektóre schorzenia, jak np. przerost endometrium, mogą zwiększać ryzyko rozwoju raka endometrium. Proszę pamiętać, aby regularnie wykonywać badania kontrolne, w tym wymazy bakteriologiczne i mykologiczne, oraz zgłaszać się do specjalisty ginekologa na szczegółową diagnostykę i konsultację w przypadku jakichkolwiek niepokojących objawów. Pamiętajmy, że wczesne wykrycie i leczenie nieprawidłowości jest kluczowe dla zdrowia. Proszę pamiętać, aby dbać o regularne wizyty kontrolne u specjalisty, co pozwoli na wczesne wykrywanie potencjalnych nieprawidłowości i ich odpowiednie leczenie. Z poważaniem, dr n. med. Łukasz Blukacz
Naczyniak na wątrobie - jakie leczenie podjąć?
Mój lekarz jest, jaki jest i nie za bardzo tłumaczy mi co z moimi wynikami, a ja już sama nie wiem, co mam myśleć, miałam ostatnio zrobione usg jamy brzusznej, ponieważ juz od dawna narzekam i ostatnio się nasiliły objawy, nudności codziennie rano i ból w prawym boku pod żebrami, na...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Najprościej zmienić lekarza prowadzącego i udać się do nowego z wynikami badań na wizytę stacjonarną.
Karolina Raczyńska
lekarz
Umów wizytę
Naczyniaki wątroby są zmianami łagodnymi i zazwyczaj są przypadkowym znaleziskiem w USG gdyż nie powodują żadnych dolegliwości do czasu aż są bardzo duże (rzędu powyżej 10 cm ) i powodują ucisk np. na drogi żółciowe. Naczyniak wielkości 7x10 mm nie powoduje dolegliwości bólowych, wymaga jedynie kontroli w USG nie częściej niż raz do roku- lekarz skieruje Panią/Pana sam na to badanie ponownie w swoim czasie dlatego nie kierował nigdzie dalej.
Czy ten podejrzany pieprzyk mógł przejść na zdrowego pieprzyka i być groźny ten na szyi przez dotknięcie mamy palców?
Wczoraj moja mama dotknęła palcami na mojej skórze (dekolt) podejrzany wystający pieprzyk i po sekundzie nie myjąc rąk, dotknęła mojego normalnego, zdrowego pieprzyka,  którego mam od dziecka i jest on na szyi. Za tydzień idę do chirurga onkologa. Martwię się o to i ciągle...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Pieprzyki nie przenoszą się przez dotyk.
Tatuaż, a nowotwór - czy są przeciwskazania?
Czy mogę zrobić tatuaż na ręce gdy chorowałem na nowotwór żuchwy szczękowej? To było z 8 lat temu, jestem już wyleczony z tego.
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Należy skonsultować się z onkologiem prowadzącym.
Czy te zabiegi mają wpływ na uczucie częstego parcia na mocz?
Mam 70 lat jestem po dwóch zabiegach TURP, pierwszy zabieg był z powodu łagodnego rozrostu gruczołu krokowego, który był w styczniu. Drugi zabieg też TURP był w maju z powodu zwężenia cewki moczowej i zarośniętej loży, które usunięto poprzez elekroresekcję uzyskują szeroki...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja z urologiem prowadzącym.
Wyczuwalny guzek w piersi i nadmierne pocenie.
Mam 34 lata i kilka dni temu zauważyłam guzek w prawej piersi od strony pachy. Pierś jest większa od drugiej i pobolewa, a w dodatku zauważyłam, że prawa pacha zdecydowanie mocniej się poci (pot jest bardziej intensywny i nieprzyjemny). Aktualnie zaczęła mi się miesiączka i być może ten guzek...
Sylwester Król
ginekolog - położnik
Umów wizytę
Proszę się zgłosić do poradni ginekologicznej
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana stacjonarna wizyta lekarska.
Czy obrzęk odźwiernika może być wczesnym objawem raka?
Tydzień temu miałam wykonaną gastroskopię, z wynikiem: odźwiernik obrzęknięty, na tylnej ścianie żołądka na wysokości kąta żołądka zmiana płasko wyniosła 4mm. Pobrano wycinek oraz wycinek z antrum. Czy zmiana może być wczesnym rakiem?
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Wynik należy skonsultować z lekarzem, który kierował na badanie.
Guzek nowotworowy w piersi - czy może występować też na żebrach?
Mam pytania o guzek nowotworowy w piersi. Czy guzek może występować bezpośrednio na kości/żebrach? Czy guzek nowotworowy może być nieprzesuwalny względem podłoża? Czy guzek nowotworowy to faktycznie jak mówią gładka kuleczka czy może być rozlanym zgrubieniem? Taki guzek jest...
Łukasz Blukacz
ginekolog - położnik
Umów wizytę
Praktycznie na wszystkie Pani pytania można odpowiedzieć twierdząco. W praktyce jednak niektóre zmiany są mają charakterystykę mniej lub bardziej sugerującą podłoże nowotworowe. Proponuję poszerzyć badanie o konsultację specjalistyczną z badaniem ultrasonograficznym, podczas której omówi Pani z lekarzem podejrzany guzek.
Marlena Kałużna
lekarz, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Wskazane wykonanie badania, np.usg piersi i konsultacja onkologiczna w celu omówienia Pani schorzenia.
Adam Mallach
lekarz, ginekolog - położnik, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Wskazane wykonanie badania, np.usg piersi i konsultacja onkologiczna
Czy po usunięciu mięsaka z uda może nastąpić przerzut na płuca?
3 lata temu miałem usuwanego mięsaka z uda. Podczas kontrolnego TK płuc pojawił się guzek 6 mm typu matowa szyba. Czy możliwe, że jest to przerzut? Konsultacja z onkologiem dopiero za miesiąc.
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Wynik należy skonsultować z lekarzem, który kierował na badanie.
Pokaż więcej pytań więcej
CHCESZ ZADAĆ PYTANIE?
Musisz napisać jeszcze: 50 znaków.
Dziękujemy
Twoje pytanie zostało wysłane. Nasi specjaliści udzielają odpowiedzi zwykle do kilkunastu godzin od zadanego pytania. Wszystkie odpowiedzi zostaną wysłane na adres e‑mail, który podałeś w formularzu.
lub Umów się na konsultację

Serwis HaloDoctor ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny i w żadnym wypadku nie zastępuje konsultacji medycznej. W celu dokładnej diagnozy zalecany jest kontakt z lekarzem. Jeśli jesteś chory, potrzebujesz konsultacji lekarskiej, e‑Recepty lub zwolnienia lekarskiego umów wizytę teraz. Nasi lekarze są do Twojej dyspozycji 24 godziny na dobę!

Lekarz online czeka na Ciebie
e-Recepta Przeziębienie Znajdź lekarza L4 L4