1. Artykuły
  2. Glejak wielopostaciowy mózgu. Rozpoznanie i terapia

Glejak wielopostaciowy mózgu. Rozpoznanie i terapia

Nowotwory stanowią drugą po chorobach serca przyczynę zgonów w XXI wieku, codziennie pozbawiają życia olbrzymią liczbę osób, a prognozuje się, że w 2040 roku liczba nowych przypadków zachorowań na nowotwory wyniesie nawet 29.5 mln, stąd istnieje potrzeba prowadzenia badań mających na celu dokładne poznanie ich biologii i opracowania terapii przeciwnowotworowej.

Glejak wielopostaciowy mózgu. Rozpoznanie i terapia Glejak wielopostaciowy mózgu. Rozpoznanie i terapia
Spis treści
Czym jest glejak wielopostaciowy? Glejak – jakie wykonać badania? Glejak – leczenie

Czym jest glejak wielopostaciowy?

 

Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego (OUN) stanowią grupę guzów litych, które zlokalizowane są w mózgu lub/i w rdzeniu kręgowym. Ze względu na konieczność przekroczenia bariery krew-mózg przez stosowane leki, stanowią istotny problem terapeutyczny. Jednym z najbardziej złośliwych i jednocześnie wiążącym się z krótkim czasem przeżycia chorych jest glejak wielopostaciowy (GBM – glioblastoma multiforme).

 

Glejak wielopostaciowy rozwija się z niskozróżnicowancych komórek. Zwykle diagnozowany jest u osób między 40 a 50 rokiem życia, a zauważa się tendencję coraz częstszego diagnozowania glejaków mózgu u dzieci. Ponadto glejak stanowi najczęściej występującą postać nowotworu tkanki glejowej u ludzi i jest to nowotwór wysoce inwazyjny, atypowy, z towarzyszącą martwicą w obszarze guza. [1] Trudno jest jednoznacznie określić przyczynę powstawania nowotworów ośrodkowego układu nerwowego, jednak należy mieć świadomość, iż są to zarówno czynniki środowiskowe jak i genetyczne. Do szkodliwych czynników środowiskowych zaliczyć można czynniki chemiczne – np. pestycydy, herbicydy, węglowodory aromatyczne, chlorek poliwinylu, dym tytoniowy czy substancje petrochemiczne oraz czynniki fizyczne – np. promieniowanie jonizujące, pole elektromagnetyczne. Zwraca się uwagę także na urazy mózgu w okresie okołoporodowym i dzieciństwie oraz zakażenie wirusem Espsteina-Barr’a. Dziedziczne choroby takie jak neurofibromatoza typu I i II, choroba Hippel-Lindaua, zespół Turcota czy Li-Fraumeni także mają związek z predyspozycją do zachorowania. [2,3]

 

Objawy kliniczne to tzw „triada objawowa” - ból głowy, wymioty i zaburzenia świadomości, a związane są ze wzrostem ciśnienia środczaszkowego. Ponadto chorych mogą pojawić się  inne objawy zależne często od lokalizacji guza, tj zaburzenia wzroku, słuchu, mowy, równowagi, zaburzenia czucia, czy padaczka, a nawet niedowład. [4]

arrow Komórki macierzyste. Jaka jest ich rola w organizmie
arrow Nowotwory złośliwe zabijają polskie kobiety. Które są najbardziej niebezpieczne?
arrow Mięśniaki macicy. Zwykle nie dają żadnych objawów
arrow Dieta onkologiczna. Co jeść i pić, gdy organizm walczy z nowotworem?
arrow Metotreksat - działanie i wskazania do stosowania
arrow Ból jąder - przyczyny i leczenie

Glejak – jakie wykonać badania?

 

Podstawową metodę obrazowania, tak zwane badanie z wyboru u osób z objawami które mogą sugerować zmiany śródczaszkowe, stanowi rezonans magnetyczny. W badaniu tym wykorzystuje się kontrast paramagnetyczny, który warunkuje, że zmiany złośliwe pojawiają się jako wzmocnione strefy. W przypadku braku możliwości wykonania badania rezonansu magnetycznego alternatywą okazuje się być tomografia komputerowa, która dokładniej prezentuje zwapnienia oraz struktury kości. Aby określić stopień zaawansowania nowotworu wykonuje się pozytonową tomografię emisyjną (PET). Z kolei do oceny unaczynienia nowotworu wykonuje się angiografię. Pozwala ona zaplanować leczenie chirurgiczne i ewentualne zamknięcie naczyń nowotworu. Metodą pozwalającą na ocenę rozprzestrzeniania się cząsteczek wody w obszarze guza nazywamy badaniem dyfuzyjnym. Służy ono do oceny stopnia złośliwości glejaków. [5,6]

 

Kolejnym wykonywanym badaniem stanowiącym podstawę diagnostyki jest badanie histopatologiczne. Materiał do badania należy pobrać z kilku różnych regionów guza, ze względu na jego budowę heterogenną. Jednakże bardzo często położenie nowotworu z towarzyszącym złym stanem chorego nie pozwalają na wykonanie biopsji guza i rozpoznanie uzyskuje się na podstawie obrazu radiologicznego. [4,8]

 

Glejak – leczenie

 

Pierwszoplanowym celem leczenia chorych jest wydłużenie czasu życia i gwarancja możliwie najlepszej jakości życia (leczenie paliatywne). Leczenie zwykle polega na zastosowaniu w tym samym czasie środków zachowawczych i zabiegowych, jednak dokładna procedura postępowania zależ od rodzaju nowotworu, stąd niezwykle ważne jest wcześniejsze rozpoznanie histopatologiczne. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż trwałe i skuteczne wyleczenie w przypadku tego nowotworu nie ma miejsca. Mimo dokładnej diagnostyki i prób stosowania skutecznych zabiegów i leków, rokowanie u chorych nie poprawia się i stanowi niezwykle ważny problem kliniczny. [2] Wskaźnik czasu przeżycia w przypadku tego nowotworu wynosi zaledwie 12,1 miesiąca przy stosowaniu radioterapii oraz 14,6 miesiąca przy włączeniu do terapii dodatkowo cytostatycznego leku - temozolomidu. Tylko 3-8% chorych przeżywa dłużej niż 3 lata. [9] Masa i gęstość komórkowa guza, wysokie ciśnienie wewnątrz czaszki czy utrudniony przepływ krwi przez mózg utrudnia działanie wielu leków. [7] Najczęściej terapię rozpoczyna zabieg chirurgiczny, a decyzje podejmowane są zgodnie z zaleceniami NCCN (ang. National Comprehensive Cancer Network) i podyktowane są czynnikami takimi jak wiek chorego, jego stan, umiejscowienie guza czy moment od ostatniego zabiegu chirurgicznego (dotyczy choroby nawrotowej). Ze względu na fakt, iż glejak to struktura naciekająca zabieg chirurgiczny pomaga w rozpoznaniu histopatologicznym, ale nie umożliwia całkowitego wycięcia guza, stąd leczenie chirurgiczne ma na celu wydłużenie życia pacjenta, ale nie prowadzi do wyleczenia.

 

Kolejnym krokiem w przebiegu leczenia glejaków jest pooperacyjna radioterapia, mająca wpływ zarówno na ogólny czas przeżycia chorego jak i na czas remisji choroby. Istnieje wiele technik radioterapii, jednak obecnie często stosuje się zastosowanie dawki 60 Gy w 30 frakcjach w czasie 6-tygodniowego leczenia. Czynnikiem wpływającym na ograniczone działanie radioterapii jest obecność ognisk martwiczych, co skutkuje często miejscową hipoksją która ogranicza promienioczułość komórek nowotworowych. Dodatkowym ograniczeniem jest obecność bariery krew-mózg, zmniejszająca skuteczność działania wielu stosowanych leków. W związku z powyższym zaczęto skojarzać metodę radiologiczną z chemioterapią. Najczęściej stosuje się radiochemioterapię z zastosowaniem temozolomidu, który podaje się w dawce 75mg/m2 na dobę. Po zakończeniu terapii pacjent nadal przyjmuje 6 cykli temozolomidu o dawce 150-200mg/m2 przez 5 dni powtarzanych co 28dni. [3]

 

Bibliografia:

  1. Biernat W, Molekularne podłoże procesu progresji złośliwości glejaków rozlanych ośrodkowego układu nerwowego. Onkol. Pol. 1999, 2:113-119.
  2. Fijuth i wsp, Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego, 2013, 42-57
  3.  Bigos E, Spych M, Masłowski M, Gottwald L, Fijuth J, Glejak wielopostaciowy mózgu –problem coraz bardziej aktualny, 2014
  4. Meder J, Aktualne zasady postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w onkologii, Warszawa, 2014:21-29
  5. [5] Lisa M, DeAngelis, MD, Jay S, Loeffl er, MD, John de Groot, MD, Nicole Shonka,Pierwotne i przerzutowe guzy mózgu, [https://czelej.com.pl/images/file/fragmenty%20ksiazek/Nowotwory%20z%C5%82o%C5%9Bliwe/Nowotwory%20z%C5%82o%C5%9Bliwe%20t2%20r23.pdf],
  6. Fijuth J, Nowacki P, Neuroonkologia , ISSN 1734–5251:12-17
  7. Gliński B, Ząbek M, Urbański J,Glejak wielopostaciowy: impas czy
  8. Cieślak E, Nawrocki S, Postępy w leczeniu nawrotów złośliwych glejaków mózgu, Współczesna Onkologia,2006, vol. 10; 7:334–339
  9. Rojek A, Zub W.L, Waliszewska-Prosół M, Bladowska M, Obara K, Ejma M, Wieloletnie przeżycie chorych z glejakiem wielopostaciowym — opisy przypadków, Polski Przegląd Neurologiczny 2015; 12 (2):107–115
Szybka konsultacja:
Tabletka "dzień po" e-Recepta L4 Online
Najnowsze pytania pacjentów
Do jakiego lekarza ma się udać?
Mój wujek w 1995 roku miał amputowaną prawą rękę - został tylko bark. Amputacja była spowodowana nowotworem. Od 3 miesięcy ma silny ból barku promieniujący do łopatki i karku.  Doktor rodzinna nie chce mu pomóc, nie daje mu żadnego skierowania do specjalisty. 
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana stacjonarna wizyta neurologiczna.
Czy mogłam w ten sposób przenieść sobie komórki nowotworowe?
Mój znajomy ma przerzuty nowotworowe w brzuchu. Podając mu insulinę, właśnie w brzuch, lekko ukulam się penem. 
Tomasz Andrzej Szczęsny
onkolog, lekarz chorób wewnętrznych
Umów wizytę
Jesli nawet udało by się przenieść a prawodobienstwo żadne .To jest jeszcze układ immunologiczny ktory zniszczy komórki traktując jako obce białko .
Możliwość zarażenia się nowotworem.
Czy rakiem (nowotworem) można się zarazić przez krew chorego i dużą otwartą rankę zdrowej osoby?
Tomasz Andrzej Szczęsny
onkolog, lekarz chorób wewnętrznych
Umów wizytę
Jeśli by doszło do przeniesienia komórek nowotworowych ,to zostanę one odrzucone(zniszczone) dokładnie w takim mechanizmie w jaki dochodzi do odrzucenia przeszczepu .Powsżechniej możemy się w pośredni sposób zarazić się choroba nowotworowa przenosząc (zarażając) wirusem HPV .
Możliwe, żeby w tak szybkim czasie nowotwór dał tak silne objawy?
Narzeczony 5 dni temu zauważył u siebie dużą, bolesną opuchliznę i zaczerwienie na wysokości szczęki. Pod skórą wyczuwalna jest duża, twarda zmiana. Pod wieczór pojawiła się u niego wysoka gorączka sięgająca 40 stopni. Na drugi dzień poszedł do lekarza POZ. Diagnoza: ropień...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
W przypadku braku poprawy należy zgłosić się na SOR.
Potworniak, a ogromny ból.
Czy to możliwe, że od potworniaka (w skierowaniu na operacje pisze: nowotwór niezłośliwy potworniak?) na jajniku boli mnie cała strona? Czuje jakby wątroba nerka i w ogóle mnie bolała i tak jak mnie nie bolało w miarę, to od czasu badania boli. Podkreślam, że od 3 dni jestem ciągle...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Konsultacja z lekarzem prowadzącym.
Łukasz Blukacz
ginekolog - położnik
Umów wizytę
Dzień dobry, Potworniak, znany również jako teratoma, to rodzaj guza jajnika, który może być niezłośliwy, ale mimo to powodować różnego rodzaju objawy, w zależności od jego wielkości, lokalizacji i ewentualnego nacisku na sąsiednie organy. Ból odczuwany w okolicy brzucha może być związany z obecnością guza, szczególnie jeśli jest on duży lub wywiera nacisk na inne struktury w jamie brzusznej, takie jak nerki czy wątroba. Jednakże, warto również rozważyć, że intensywny stres związany z nadchodzącą operacją może nasilać odczuwanie bólu lub powodować inne dolegliwości, takie jak uczucie dyskomfortu w różnych obszarach ciała. Reakcja na stres może objawiać się na wiele sposobów, w tym poprzez napięcie mięśniowe, co może prowadzić do odczuwania bólu w różnych partiach ciała. Jeśli ból jest intensywny, utrzymuje się lub nasila, zalecam jak najszybszą konsultację z lekarzem. Lekarz może ocenić, czy ból ma bezpośredni związek z guzem, czy też może mieć inne przyczyny. Przed operacją ważne jest, aby wszystkie niepokojące objawy zostały zgłoszone lekarzowi prowadzącemu, aby mógł on podjąć odpowiednie działania, zmniejszyć dyskomfort i odpowiednio przygotować Panią do zabiegu. Proszę pamiętać, że troska o stan psychiczny jest równie ważna jak dbałość o zdrowie fizyczne, szczególnie w okresie przedoperacyjnym. Rozważenie wsparcia psychologicznego lub metod relaksacyjnych może pomóc w złagodzeniu stresu i lepszym przygotowaniu do operacji. Życzę dużo zdrowia i siły w tym trudnym dla Pani okresie.
Tatuaż, a nowotwór - czy są przeciwskazania?
Czy mogę zrobić tatuaż na ręce gdy chorowałem na nowotwór żuchwy szczękowej? To było z 8 lat temu, jestem już wyleczony z tego.
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Należy skonsultować się z onkologiem prowadzącym.
Dlaczego nie ma możliwości wykrycia raka?
U 62 latka wykryto złośliwego raka żołądka po pobraniu jego kawałka, jednak po przeprowadzeniu kolejnych badań mających na celu dokładne zlokalizowanie jego położenia/uwidocznienia go, by stwierdzić, jaką dokładnie część zajmuje, wyniki wyszły negatywne — nic nie wykazały, nowotwór...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Konsultacja z onkologiem prowadzącym.
Czy atypowe unaczynienie oznacza złośliwy nowotwór skóry?
Byłam u dermatologa, gdyż zauważyłam na szyi mały guzek w kolorze skóry tak ok. 0.5-1 cm. Dermatolog stwierdził, że jest stylowo unaczyniony i dla pewności - trzeba go wyciąć i zbadać, co też zostało zrobione. Na wynik trzeba jednak czekać 2-3 tygodnie, a ja się bardzo denerwuje. 
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Nie ma to wpływu na czas oczekiwania na wynik.
Czy powinnam się martwić zmianami ogniskowymi tarczycy?
Mam 53 lata, w badaniu usg tarczycy wyszło mi coś takiego: torbiel wzmocniona ze zmianami ogniskowymi, Badania tarczycy TSH, FT3, FT4 w normie. Moja mama miała niegroźne torbiele w tarczycy, w rodzinie wystąpił też rak złośliwy tarczycy. Mam zleconą biopsję. Czy ten opis badania usg już na...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja endokrynologiczna.
Rezonans magnetyczny kręgosłupa.
Czy podczas wykonywania rezonansu magnetycznego kręgosłupa (odcinek L-S) widać zmiany nowotworowe w narządach jamy brzusznej? Czy w przypadku wystąpienia takich zmian osoba wykonująca badanie poinformuje o tym pacjenta?
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
W tym celu należy wykonać rezonans jamy brzusznej.
Dawid Luwański
Umów wizytę
W tym celu należy wykonać rezonans jamy brzusznej.
Adam Mallach
lekarz, ginekolog - położnik, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
W tym celu należy wykonać rezonans jamy brzusznej.
Wyczuwalny guzek w piersi i nadmierne pocenie.
Mam 34 lata i kilka dni temu zauważyłam guzek w prawej piersi od strony pachy. Pierś jest większa od drugiej i pobolewa, a w dodatku zauważyłam, że prawa pacha zdecydowanie mocniej się poci (pot jest bardziej intensywny i nieprzyjemny). Aktualnie zaczęła mi się miesiączka i być może ten guzek...
Sylwester Król
ginekolog - położnik
Umów wizytę
Proszę się zgłosić do poradni ginekologicznej
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana stacjonarna wizyta lekarska.
Czy obrzęk odźwiernika może być wczesnym objawem raka?
Tydzień temu miałam wykonaną gastroskopię, z wynikiem: odźwiernik obrzęknięty, na tylnej ścianie żołądka na wysokości kąta żołądka zmiana płasko wyniosła 4mm. Pobrano wycinek oraz wycinek z antrum. Czy zmiana może być wczesnym rakiem?
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Wynik należy skonsultować z lekarzem, który kierował na badanie.
Czy w MR bez kontrastu będzie można zauważyć tętniaki, guzy lub glejak?
Na jakie badanie rezonansu magnetycznego (z kontrastem czy bez) zdecydować się przy bólach głowy, którym towarzywą mdłości i wymioty. Badanie będzie wykonywane prywatnie.
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zdecyduje o tym lekarz kierujący na badanie - wymaga ono skierowania.
Łukasz Blukacz
ginekolog - położnik
Umów wizytę
Zakres badania i cel jego wykonania najlepiej jest omówić z lekarzem. W zależności od potrzeby badanie wykonywane jest z kontrastem lub bez niego, w różnych sekwencjach i przy użyciu różnych ustawień, a przede wszystkim celowane jest na struktury, które chce się uwidocznić. W przypadku mdłości i wymiotów warto zasięgnąć porady neurologa.
Marlena Kałużna
lekarz, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Wskazana konsultacja neurologiczna.
Czy po chorobie nowotworowej przebytej 5.5 roku temu mogę poddać się zabiegowi depilacji laserowej bikini?
Czy po chorobie nowotworowej przebytej 5.5 roku temu (guz graniczny jajnika) mogę poddać się zabiegowi depilacji laserowej bikini?
Łukasz Blukacz
ginekolog - położnik
Umów wizytę
Kwalifikację do zabiegu przeprowadzić powinien specjalista wykonujący zabieg i w razie wątpliwości należy od zabiegu odstąpić lub zalecić konsultację ginekologiczną z racji iż wspomniana zmiana zlokalizowana była w jajniku.
Jakub Woźniak
lekarz rodzinny
Umów wizytę
Dzień dobry, kwalifikacje do zabiegu przeprowadza lekarz na miejscu, w celu oceny stanu zdrowia przed zabiegiem - zapraszam na konsultacje - specjalista medycyny rodzinnej lekarz Woźniak Jakub
Zbigniew Walter
internista, specjalista chorób wewnętrznych
Umów wizytę
Wskazana konsultacja ginekologiczna u specjalisty prowadzącego ale raczej nie powinno być przeciwwskazań.
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Proszę się skonsultować ze swoim onkologiem prowadzącym leczenie.
Dawid Luwański
Umów wizytę
Wskazana konsultacja ginekologiczna u specjalisty prowadzącego ale raczej nie powinno być przeciwwskazań.
Adam Mallach
lekarz, ginekolog - położnik, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Kwalifikację do zabiegu przeprowadzić powinien specjalista wykonujący zabieg i w razie wątpliwości należy od zabiegu odstąpić lub zalecić konsultację ginekologiczną z racji iż wspomniana zmiana zlokalizowana była w jajniku.
Czy potworniak jest powodem do wykluczenia z leczenia biologicznego?
Mam 27 lat, choruję na łuszczycowe zapalenie stawów. Przyjmuję lek biologiczny, ale ostatnio zdiagnozowano u mnie niezłośliwy nowotwór - potworniak na prawym jajniku (do operacji). Czy taki nowotwór jest powodem do wykluczenia z programu leczenia biologicznego?
Łukasz Blukacz
ginekolog - położnik
Umów wizytę
W zależności od stosowanego leku obecność zmiany nowotworowej, nawet niezłośliwej może być powodem wykluczenia Pani z programu lekowego. Proszę skonsultować to z lekarzem prowadzącym Pani leczenie.
Sylwia Dżaman
lekarz
Umów wizytę
Każdy program lekowy opiera się na ściśle określonych kryteriach włączania i wykluczania z danego leczenia biologicznego. Konieczne jest więc omówienie Pani sytuacji z lekarzem prowadzącym Pani terapię.
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Proszę skonsultować się z lekarzem prowadzącym.
Dawid Luwański
Umów wizytę
Proszę skonsultować się z lekarzem prowadzącym.
Adam Mallach
lekarz, ginekolog - położnik, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Każdy program lekowy opiera się na ściśle określonych kryteriach włączania i wykluczania z danego leczenia biologicznego. Konieczne jest więc omówienie Pani sytuacji z lekarzem prowadzącym Pani terapię.
Pokaż więcej pytań więcej
CHCESZ ZADAĆ PYTANIE?
Musisz napisać jeszcze: 50 znaków.
Dziękujemy
Twoje pytanie zostało wysłane. Nasi specjaliści udzielają odpowiedzi zwykle do kilkunastu godzin od zadanego pytania. Wszystkie odpowiedzi zostaną wysłane na adres e‑mail, który podałeś w formularzu.
lub Umów się na konsultację

Serwis HaloDoctor ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny i w żadnym wypadku nie zastępuje konsultacji medycznej. W celu dokładnej diagnozy zalecany jest kontakt z lekarzem. Jeśli jesteś chory, potrzebujesz konsultacji lekarskiej, e‑Recepty lub zwolnienia lekarskiego umów wizytę teraz. Nasi lekarze są do Twojej dyspozycji 24 godziny na dobę!

Lekarz online czeka na Ciebie
Umów wizytę
e-Recepta Przeziębienie Znajdź lekarza L4 L4 Umów wizytę