1. Artykuły
 2. Nie każda ciąża kończy się porodem. Ginekolog wyjaśnia czym jest obumarcie płodu

Nie każda ciąża kończy się porodem. Ginekolog wyjaśnia czym jest obumarcie płodu

Zachodząc w ciążę chcemy wierzyć, że czeka nas jedno - pełne radości rozwiązanie. Niestety, wiele tysięcy rodziców doświadcza straty dziecka jeszcze na etapie jego życia płodowego. Wraz z nim niejednokrotnie umiera nadzieja, marzenia i plany, a rodzi się strach, wątpliwości i poczucie winy. Dlatego niezwykle ważne jest empatyczna edukacja. W naszym artykule lekarz ginekolog z Centrum Medycznego Severux dr n. med. Łukasz Blukacz  przedstawia przyczyny, objawy oraz aspekty emocjonalne związane z obumarciem płodu.

Nie każda ciąża kończy się porodem. Ginekolog wyjaśnia czym jest obumarcie płodu Nie każda ciąża kończy się porodem. Ginekolog wyjaśnia czym jest obumarcie płodu
Spis treści
Kiedy mówimy o tym, że ciąża obumarła? Na jakim etapie ciąży najczęściej dochodzi do jej obumarcia? Poronienie a poród przedwczesny Obumarcie płodu. Przyczyny Ciężarna. Kiedy powinna natychmiast skontaktować się z lekarzem? Obumarcie ciąży. Czego może spodziewać się kobieta? Obumarcie płodu. Kiedy możliwa jest kolejna ciąża?

Kiedy mówimy o tym, że ciąża obumarła?

 

Ciąża jest okresem rozwoju człowieka pomiędzy implantacją zapłodnionego zarodka w jamie macicy aż do jej rozwiązania. Dr n. med. Łukasz Blukacz wskazuje, że okres ciąży podzielić można na trzy etapy:

 

 • jaja płodowego (zygoty) - pomiędzy zapłodnieniem a implantacją zarodka, czyli pomiędzy 3. a 4. tygodniem ciąży,
 • zarodkowy (embrionalny) - do czasu wytworzenia łożyska, 5-10 tydzień ciąży,
 • płodowy (fetalny) - do porodu, 11-40 tydzień ciąży.

 

I jak dodaje ginekolog:

 

Pomyślnym zakończeniem ciąży jest poród o czasie, czyli w po około 40 tygodniach, przy czym pamiętać należy, że tygodnie ciąży liczymy od pierwszego dnia ostatniej miesiączki, a nie od zapłodnienia.

 

Niestety nie każda ciąża kończy się porodem w tym terminie.

 

W zależności od tego, na jakim etapie ciąży dochodzi do zahamowania jej rozwoju, przedwczesnego porodu, czy obumarcia różne mogą być tego przyczyny i konsekwencje. W przypadku, gdy do obumarcia i wydalenia jaja płodowego dochodzi przed 22. tygodniem ciąży, nazywamy to poronieniem. Od 23. tygodnia ciąży mówimy o porodzie przedwczesnym - wyjaśnia ekspert, ginekolog Łukasz Blukacz.

 

Ostateczna diagnoza zapada po badaniu obrazowym:

 

O obumarciu zarodka lub później płodu mówimy, gdy stwierdzamy jednoznacznie w badaniu ultrasonograficznym ustanie wcześniej obserwowanej czynności serca.

arrow Toksoplazmoza. Może być niebezpieczna
arrow Stan przedrzucawkowy. Jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla ciężarnych
arrow Ciąża pozamaciczna - objawy, przyczyny, zagrożenia i powikłania
arrow Jakie badania przed zajściem w ciążę?
arrow USG w ciąży. Czego mogą dowiedzieć się rodzice i lekarz?
arrow Konflikt serologiczny w ciąży. Kiedy jest groźny dla dziecka?

Na jakim etapie ciąży najczęściej dochodzi do jej obumarcia?

 

Powyższe podziały wynikają z faktu, iż spośród zapłodnionych komórek jajowych do etapu implantacji zarodka dotrwa zaledwie 20-50% z nich. Pozostała część nie zagnieździ się i w sposób zazwyczaj niezauważalny ulega wydaleniu - tłumaczy dr n. med. Łukasz Blukacz.

 

Na kolejnym etapie w wyniku działania różnych czynników toksycznych, nieprawidłowości genetycznych, rozwojowych czy niezgodności immunologicznych około 1/3 zarodków ulega resorpcji lub poronieniu. Okres zarodkowy różni się jednak od okresu jaja płodowego występowaniem objawów ciąży. Poza tym badania biochemiczne i ultrasonograficzne wykazują już obecność ciąży wraz z czynnością serca rozwijającego się zarodka.

 

W przypadku ustania czynności serca lub braku wzrostu wynikającego z wieku ciąży mówimy o obumarciu zarodka. Ma to również odzwierciedlenia w spadku parametrów biochemicznych obserwowanych w badaniach laboratoryjnych.

 

Nasz rozmówca uściśla:

 

Ryzyko obumarcia rozwijającej się ciąży statystycznie spada wraz z upływem kolejnych tygodni. Niestety również w okresie płodowym dochodzić może do ustania czynności serca płodu w związku z różnymi przyczynami.

 

Poronienie a poród przedwczesny

 

Jeszcze raz podkreślmy, obumarciem płodu nazywamy ustanie jego czynności życiowych na etapie życia płodowego. Uściślając:

 

Poronieniem jest wydalenie płodu z jamy macicy przed ukończeniem 22. tygodnia ciąży. Po 23. tygodniu nazywane bywa to porodem przedwczesnym. Gdy w chwili porodu nie stwierdza się oznak życia płodu - czyli czynności serca, ruchów oddechowych, tętnienia pępowiny czy skurczów mięśni określa się taki stan mianem urodzenia martwego - wyjaśnia szczegółowo ginekolog Łukasz Blukacz.

 

Obumarcie płodu. Przyczyny

 

Lista potencjalnych przyczyn obumarcia płodu jest bardzo długa. Dr. n. med. Łukasz Blukacz wylicza te najczęstsze:

 

 • wady wrodzone,
 • infekcje bakteryjne i wirusowe,
 • niekontrolowana lub źle kontrolowana cukrzyca,
 • nadciśnienie tętnicze,
 • urazy mechaniczne,
 • choroby metaboliczne płodu,
 • obrzęk płodu,
 • ciąża wielopłodowa,
 • ograniczony wewnątrzmaciczny rozwój płodu,
 • łożysko przodujące,
 • niewydolność łożyska,
 • konflikt serologiczny.

 

Między innymi z tego powodu tak ważne są systematyczne wizyty w gabinecie lekarskim w czasie ciąży:

 

Jednym z zadań ginekologa prowadzącego ciążę jest wykrywanie tych zagrożeń podczas rutynowych wizyt oraz wdrożenie odpowiedniego postępowania mające na celu oddalenie ryzyka. W związku z tym lekarz przeprowadza zarówno badanie ginekologiczne i ultrasonograficzne oraz analizuje zlecone badania laboratoryjne, które zgodnie z zaleceniami należy wykonywać w określonym etapie ciąży - dodaje ekspert.

 

I podkreśla:

 

Kluczowa jest jednak dobra współpraca pacjentki z lekarzem, a zatem skrupulatne stosowanie się do zaleceń przede wszystkim w zakresie wykonywania badań i stosowania odpowiednich leków.

 

Ciężarna. Kiedy powinna natychmiast skontaktować się z lekarzem?

 

Każda przyszła mama powinna wiedzieć, kiedy powinna natychmiast skontaktować się z lekarzem:

 

Na każdym etapie trwania ciąży wystąpienie silnego bólu oraz krwawienie są niezwykle niepokojącymi objawami. W późniejszym etapie ciąży, gdy już ruchy płodu są odczuwalne, uwagę zwrócić powinno ich osłabienie bądź całkowite ustanie. Sytuacja taka wymagać będzie niezwłocznej konsultacji lekarskiej z badaniem ginekologicznym i ultrasonograficznym oraz badaniem kardiotokograficznym (KTG) w późniejszym etapie ciąży - wyjaśnia ginekolog Łukasz Blukacz.

 

Nie wolno również ignorować lub zatajać przed lekarzem innych objawów:

 

Należy również zgłaszać podczas rutynowych wizyt inne objawy, w szczególności sugerujące infekcję narządów rodnych czy dróg moczowych oraz dolegliwości uogólnione takie jak obrzęki, świąd, duszność i inne.

 

Obumarcie ciąży. Czego może spodziewać się kobieta?

 

Niestety, jak podpowiada statystyka i doświadczenie pacjentek, obumarcie płodu nie jest zjawiskiem izolowanym. Co zatem czeka pacjentkę dotkniętą taką tragedią?

 

Gdy do obumarcia ciąży już dojdzie, w pierwszej kolejności należy je potwierdzić w badaniu. Podstawową i najłatwiej dostępną metodą jest badanie ultrasonograficzne, które w sposób jednoznaczny pozwala potwierdzić ustanie czynności serca zarodka czy płodu. Następnie w zależności od etapu rozwoju ciąży i prawdopodobnej przyczyny obumarcia dalsze postępowanie może znacznie się różnić - informuje doktor Blukacz.

 

I dzieli je zasadniczo na trzy grupy:

 

 • postępowanie wyczekujące - mające na celu objęcie pacjentki opieką do czasu samoistnego wydalenie obumarłej ciąży. Jest to zazwyczaj domyślne postępowanie w przypadku wczesnej ciąży przy braku powikłań.
 • postępowanie farmakologiczne - polegające na podaniu leków mających na celu pobudzenie organizmu do wydalania obumarłej ciąży. Postępowanie to ma na celu indukcję poronienia lub porodu.
 • postępowanie zabiegowe - gdy wydalenie obumarłego zarodka czy płodu wspomagane jest mechanicznie przy pomocy odpowiednich narzędzi. Zarezerwowane jest ona głównie dla przypadków powikłanych, niecierpiących zwłoki.

 

Wybór właściwego postępowanie wymaga znacznego doświadczenia i właściwej oceny wskazań do zastosowania danej metody.

 

Z reguły wybiera się początkowo metodę najmniej obciążoną ryzykiem powikłań, jak najmniej ingerując w zdrowie pacjentki. Z założenia metody zabiegowe obarczone są największym ryzykiem. Ważnym aspektem jest również wpływ wybranej metody na czas powrotu do płodności, co umożliwia zajście w kolejną ciążę. Niezależnie od obranego postępowaniem kluczowym jest objęcie pacjentki opieką i odpowiednim leczeniem. W przypadku stwierdzenia powikłań lub nieskuteczności obranej metody konieczna może być zmiana postępowania - podsumowuje nasz rozmówca.

 

Obumarcie płodu. Kiedy możliwa jest kolejna ciąża?

 

Częstym pytaniem, jakie pada z ust kobiety z doświadczeniem utraty ciąży, jest pytanie o możliwość zajścia w kolejną

 

W zależności od przebiegu leczenia, a przede wszystkim obranej metody zakończenia ciąży obumarłej kolejna ciąża możliwa jest nie wcześniej niż po upływie kilku tygodni lub nawet miesięcy. W przypadku znanej przyczyny obumarcia zasadne może być rozważenie odpowiedniego leczenia, które ma na celu oddalenie ryzyka obumarcia w kolejnych ciążach. W takiej sytuacji dalsze plany macierzyńskie należy odłożyć do czasu zakończenia leczenia - wyjaśnia doktor Blukacz.

 

Z kolei:

 

W przypadku przyczyny nieznanej, w szczególności, gdy do utraty ciąży dochodziło już kilkukrotnie zasadnym może być podjęcie dalszej diagnostyki celem ustalenia przyczyny niepowodzeń i włączenia odpowiedniego leczenia mającego na celu zminimalizowanie ryzyka w kolejnych ciążach.

 

Nie bagatelizuje on również kondycji psychicznej kobiety:

 

Niezwykle istotnym aspektem jest jednak gotowość pacjentki do podjęcia dalszych starań o ciążę. Utrata ciąży bywa zdarzeniem bardzo traumatycznym i często wymagać może pomocy innych specjalistów niż ginekolog w szczególności, gdy rzuca cień na życie osobiste pacjentki.

 

I z pełnym zrozumieniem podkreśla:

 

Niezależnie od przyczyny i czasu, jaki upłynął od utraty ciąży pacjentka, która go doświadczyła wymagać może szczególnej opieki i uwagi podczas kolejnych wizyt ginekologicznych, w szczególności w kolejnych ciążach. Wymaga to od lekarza odpowiedniej cierpliwości i empatii przede wszystkim w odpowiedzi na często padające pytania o prawidłowość rozwoju ciąży.

 

 

Bibliografia:

-  Położnictwo i ginekologia. Tom I Grzegorz H. Bręborowicz (red.). Wydawnictwo
Lekarskie PZWL
-  Zbigniew Słomko (red.): Ginekologia T. 1. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL
-  R.C. Benson, Położnictwo i ginekologia, Warszawa 1988
-  K. Ostrowski, Embriologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny, Warszawa 1985
-  Andrzej Malinowski, Wstęp do antropologii i ekologii człowieka, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999
-  Antropologia pod redakcją A. Malinowskiego i J. Strzałko, Warszawa-Poznań 1985
-  Fizjologia człowieka z elementami fizjologii klinicznej pod redakcją Z. Traczyka i A. Trzebskiego, PZWL Warszawa 1980
Łukasz Blukacz ginekolog - położnik 5.00 / 164 opinie artykuły 23 artykuły więcej informacji Umów wizytę więcej informacji

Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Jest w trakcie specjalizacji z zakresu ginekologii i położnictwa.

Zatrudniony w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Katowicach. Zajmuje się leczeniem takich schorzeń jak: niepłodność, patologie ciąży czy zespół policystycznych jajników.

Uczestnik licznych kursów i staży z zakresu kosmetologii lekarskiej, medycyny estetycznej oraz diagnostyki ultrasonograficznej ginekologiczno-położniczej. Więcej informacji zapraszam na stronę placówki Centrum Medycznego Severux

Szybka konsultacja:
Tabletka "dzień po" e-Recepta L4 Online
Najnowsze pytania pacjentów
Bardzo się waham co wybrać, która metoda jest bezpieczniejsza?
Jestem w 7 tygodniu ciąży i został u mnie zdiagnozowany pusty pęcherzyk ciążowy. Nigdy nie byłam usypiania, nie miałam operacji ani tego typu zabiegów. Mam do wyboru wywołanie poronienia farmakologicznie lub zabieg w znieczuleniu ogólnym. 
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Konsultacja z ginekologiem prowadzącym.
Sylwester Król
ginekolog - położnik
Umów wizytę
nalezy sie zglosic do lekarza ginekologa
Czy będąc w ciąży mogę suplementować jod przy prawidłowym TSH?
Mam 30 lat. Jestem po usunięciu tarczycy z powodu raka brodawkowatego. Staram się o dziecko za zgodą lekarza prowadzącego. Według moich informacji kobieta w ciąży powinna suplementować kwas foliowy, jod, witaminę D3 i kwasy omega 3. Proszę o pomoc.
Ewgenij Mozgunow
lekarz rodzinny, anestezjolog, lekarz w trakcie specjalizacji, lekarz medycyny pracy
Umów wizytę
Witam, pewnie! Suplementacja jest zalecana! Bliższych informacji może udzielić specjalista położnictwa lub lekarz rodzinny w trakcie porady. Życzę dużo zdrowia i pozdrawiam serdecznie dr n med Ewgenij Mozgunow
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Konsultacja z ginekologiem prowadzącym.
Zator wodami płodowymi, a 2 ciąża.
Jestem po porodzie, w którym doszło do zatoru wodami płodowymi, czy mogę starać się o drugie dziecko, czy w moim przypadku ciąża jest niemożliwa, mam 38 lat.
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Konsultacja z ginekologiem prowadzącym.
Czy takie rozwiązanie było odpowiednie?
W czwartek wzięłam tabletkę z pierwszego tygodnia (4) jednak po 2,5h wystąpiły skąpe wymioty. Nie wzięłam już kolejnej. Stosunek odbyłam w czwartek rano oraz piątek rano po incydencie jednak partner nie doszedł we mnie. Wieczorem w piątek wzięłam tylko tabletkę piątkową i zorientowałam się po...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Konsultacja z ginekologiem prowadzącym.
Czym może być to spowodowane?
Jestem w 15+1 tc, od dwóch dni odczuwam w środku pochwy takie pulsowanie, wibrowanie. Wizytę u ginekologa mam dopiero za 2 tygodnie.
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Konsultacja z ginekologiem prowadzącym ciążę.
Czy jest on to w stanie stwierdzić tydzień po zapłodnieniu?
Staramy się o dziecko, w około 6 dniu po owulacji wystąpiło plamienie — czerwona krew jednorazowo, kolejnego dnia ponownie — kawowy kolor, również tylko raz rano. Ginekolog powiedział, że z usg wynika raczej, że nadchodzi miesiączka. Krwawienie występuje u mnie generalnie...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Należy to skonsultować z ginekologiem prowadzącym.
Czy jestem w ciąży na 100%?
Dwa dni temu zrobiłam dwa testy ciążowe, które pokazały wynik pozytywny na obu różnych firm jeden strumieniowy jeden płytkowy. Do tego odczuwam czasem omdlenia, obolałe piersi, spóźniony okres 13 dni. Czuję zmęczenie, gdzie w ciągu dnia robię krótkie drzemki, szybko...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Należy to skonsultować z ginekologiem prowadzącym.
Co na to lekarz medycyny pracy? Czy dopuści mnie do pracy?
Dostałam skierowanie na badanie okresowe pracownicze w tym rtg klatki piersiowej. Jestem w 4 tygodniu ciąży. Czy powinnam je zrobić? Czy mogę odmówić?
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Należy to skonsultować ze specjalistą medycyny pracy, który wystawił skierowanie.
Karolina Raczyńska
lekarz
Umów wizytę
Dawka promieniowania w RTG jest na tyle mała że osobiście nie stosuję w ciąży nawet żadnych osłon, większe promieniowanie pochłania Pani jadąc samochodem dłuższą trasę. Natomiast stanowisko pracy należy dostosować do Pani stanu, dopuszczenie do pracy nie jest wykluczone.
Jaka jest szansa na zajście w ciążę w czasie owulacji?
Odbyłem stosunek z partnerką. W tym dniu najprawdopodobniej partnerka miała owulację. Po stosunku okazało się, ze prezerwatywa ześlizgnęła się, a wytrysk nastąpił poza prezerwatywą, w pochwie. W ciągu dwóch godzin po odbyciu stosunku zorganizowaliśmy tabletkę dzień po. W internecie...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
W ciągu 2 godzin od stosunku skuteczność antykoncepcji awaryjnej jest wysoka.
Dlaczego zrobili mi łyżeczkowanie, skoro się oczyszczałam sama?
Zacznę od tego, że byłam w 11 tygodniu ciąży, i miałam delikatne brązowe upławy. Pojechałam do szpitala I okazało się, że moje maleństwo nie żyje od 8 tygodnia i 5 dnia. Nie robiliśmy badań z jakiego powodu. Miałam łyżeczkowanie, chociaż rano przed łyżeczkowaniem sama poroniłam, podczas usg....
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Konsultacja z ginekologiem prowadzącym.
Czy coś może zaszkodzić dziecku?
Jestem w 32 tygodniu ciąży i wypiłam dziś łyka soku wiśniowego, po czym zorientowałam się, że jest zepsuty, sfermentowany. 
Ewgenij Mozgunow
lekarz rodzinny, anestezjolog, lekarz w trakcie specjalizacji, lekarz medycyny pracy
Umów wizytę
Witam, raczej nie powinno to zaszkodzić z uwagi na ilość spożytego soku. Jednak jeżeli Pani będzie obserwować objawy niestrawności należy zwrócić się po poradę do lekarza rodzinnego. Życzę dużo zdrowia i pozdrawiam serdecznie dr n med Ewgenij Mozgunow
Polina Eismont
pedagog specjalny
Umów wizytę
Witam, raczej nie powinno to zaszkodzić z uwagi na ilość spożytego soku. Jednak jeżeli Pani będzie obserwować objawy niestrawności należy zwrócić się po poradę do lekarza rodzinnego. Życzę dużo zdrowia i pozdrawiam serdecznie dr n med Ewgenij Mozgunow
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
W przypadku wystąpienia objawów zatrucia należy skontaktować się z lekarzem.
Co robić, by zajść w ciążę? Co warto przyjmować?
Od kilku miesięcy nie mogę zajść w ciąże. Owulacja niby potwierdzona, ale testy owulacyjne ujemne i brak śluzu płodnego. 
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Konsultacja z ginekologiem prowadzącym.
Czy jest to normalne, że mam tak szybko rozejście?
Jestem w 28 TC i mam rozejście łonowe na 7 mm - czy jest się czym martwić? Potwierdzone rozejście na USG.
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Konsultacja ginekologiem prowadzącym ciążę.
Czy mam jakąś szanse na kolejną ciążę?
Jestem po kardiomiopatii połogowej. Mam 38 lat. Niedawno poroniłam w 8 tygodniu.
Ewgenij Mozgunow
lekarz rodzinny, anestezjolog
Umów wizytę
Witam, niestety Pani nie przybliżyła swoje inne objawy, dolegliwości, historię choroby. Myślę że szerszy wywiad pozwolił by bardziej precyzyjne ocenić Pani szansę na zajście w ciąże. Życzę dużo zdrowia i pozdrawiam serdecznie dr n med Ewgenij Mozgunow
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Konsultacja z ginekologiem prowadzącym, który w razie potrzeby zleci inne konsultacje.
Czy to możliwe, że jestem w ciąży?
Dwa dni temu zrobiłam test ciążowy - wyszły dwie kreski tylko, że ta druga była dość blada. 4 dni brzuch mnie boli, a dziś wieczorem okres dostałam. 
Ewgenij Mozgunow
lekarz rodzinny, anestezjolog
Umów wizytę
Witam, plecam powtórzyć za killka dni/tydzień test ciążowy, w przypadku wątpliwości zalecane jest wykonanie badania Beta HCG (markeru ciąży) lub badania USG za 2-3 tygodnia. Życzę dużo zdrowia i pozdrawiam serdecznie dr n med Ewgenij Mozgunow
Sylwester Król
ginekolog - położnik
Umów wizytę
należy się zglosic do ginekologa na badanie oraz konsultacje.
Pokaż więcej pytań więcej
CHCESZ ZADAĆ PYTANIE?
Musisz napisać jeszcze: 50 znaków.
Dziękujemy
Twoje pytanie zostało wysłane. Nasi specjaliści udzielają odpowiedzi zwykle do kilkunastu godzin od zadanego pytania. Wszystkie odpowiedzi zostaną wysłane na adres e‑mail, który podałeś w formularzu.
lub Umów się na konsultację

Serwis HaloDoctor ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny i w żadnym wypadku nie zastępuje konsultacji medycznej. W celu dokładnej diagnozy zalecany jest kontakt z lekarzem. Jeśli jesteś chory, potrzebujesz konsultacji lekarskiej, e‑Recepty lub zwolnienia lekarskiego umów wizytę teraz. Nasi lekarze są do Twojej dyspozycji 24 godziny na dobę!

Lekarz online czeka na Ciebie
Umów wizytę
e-Recepta e‑Recepta L4 L4 Tabletka po Przeziębienie