Paclimedac

Nazwa Produktu Leczniczego
Paclimedac
Nazwa powszechnie stosowana
Paclitaxelum
Postać farmaceutyczna
Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Substancja czynna
Paclitaxelum 6 mg/ml
Podmiot odpowiedzialny
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH
Konsultacja z e-receptą Konsultacja z Receptą Konsultacja z e-receptą

Paclimedac - podstawowe informacje o leku:

Lek Paclimedac to specyfik stosowany w leczeniu różnych typów nowotworów, w tym raka jajnika, piersi oraz zaawansowanej postaci niedrobnokomórkowego raka płuc u pacjentów, którzy nie kwalifikują się do zabiegu chirurgicznego lub radioterapii. Dodatkowo, lek ten może być stosowany w przypadku mięsaka Kaposiego, choroby nowotworowej związanej z AIDS, jeśli inne formy leczenia zawiodły, np. antracykliny liposomalne. Paclimedac działa poprzez hamowanie naturalnego podziału komórek, co przyczynia się do zahamowania rozwoju komórek rakowych. Dzięki temu, lek ten stanowi skuteczną formę terapii dla pacjentów z różnymi typami nowotworów.

Wskazania do stosowania:

Rak jajnika
Jako lek pierwszego rzutu w leczeniu raka jajnika, paklitaksel w połączeniu z cisplatyną jest wskazany u pacjentek z zaawansowaną lub resztkową postacią raka (>1 cm), po wcześniejszej laparotomii.

Jako lek drugiego rzutu w leczeniu raka jajnika, paklitaksel jest wskazany w leczeniu raka jajnika z przerzutami po niepowodzeniu standardowej terapii produktami leczniczymi zawierającymi platynę.

Rak piersi
Paklitaksel jest wskazany jako terapia uzupełniająca w leczeniu raka piersi z przerzutami do węzłów po zastosowaniu antracykliny i cyklofosfamidu (terapia AC). Terapia uzupełniająca z paklitakselem powinna być rozważana jako terapia alternatywna do przedłużonej terapii AC.

Paklitaksel jest wskazany w początkowym leczeniu raka piersi miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami w połączeniu z antracykliną u pacjentów, u których leczenie antracyklinami jest odpowiednie, lub w połączeniu z trastuzumabem, u pacjentówz nadmierną ekspresją HER-2 na poziomie 3+ określonym metodami immunohistochemicznymi oraz u pacjentów, u których leczenie antracyklinami nie jest odpowiednie.

Paklitaksel jest wskazany w monoterapii w leczeniu raka piersi z przerzutami u pacjentów, u których standardowa terapia antracykliną nie przyniosła poprawy lub u których terapia antracyklinami nie była odpowiednia.

Zaawansowana postać niedrobnokomórkowego raka płuca
Paklitaksel w połączeniu z cisplatyną jest wskazany do leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca (ang. non small cell lung cancer - NSCLC) u pacjentów, którzy nie kwalifikują się do zabiegu chirurgicznego dającego potencjalną szansę na wyleczenie i (lub) radioterapii.

Mięsak Kaposiego związany z AIDS
Paklitaksel jest wskazany do leczenia pacjentów z zaawansowanym mięsakiem Kaposiego związanym z AIDS, u których zawiodła terapia antracykliną liposomalną.

Wskazanie to jest poparte tylko ograniczonymi danymi na temat skuteczności.

Pliki do pobrania

Paclimedac  - ulotka (pdf) Pobierz separator download Paclimedac  - ChPL (Charakterystyka Produktu Leczniczego) Pobierz separator download

Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

więcej więcej

Znajdź specjalistę w swojej okolicy

Miasto
search
search
Warszawa
Wrocław
Poznań
Kraków
Łódź
Katowice
Gdańsk
Szczecin
Opole
Rzeszów
Bydgoszcz
Lublin
Gorzów Wielkopolski
Białystok
Kielce
Olsztyn
Specjaliści
search
search
Schorzenia
search
search
Usługi
search
search
Powyższe informacje mają tylko i wyłącznie charakter poglądowy. Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
e-Recepta Przeziębienie Znajdź lekarza L4 L4 baza leków e-Recepta