1. Artykuły
 2. Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) - jak złagodzić objawy?

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) - jak złagodzić objawy?

RZS, czyli reumatoidalne zapalenie stawów to choroba o podłożu immunologicznym o nieznanej etiologii. Kobiety chorują częściej niż mężczyźni, a całkowite wyleczenie nie jest możliwe. Jakie są objawy RZS i co robić aby je złagodzić?

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) - jak złagodzić objawy?
Spis treści
Czym jest RZS? Główne objawy RZS Układ ruchu Guzki reumatoidalne Narząd wzroku Układ krążenia Układ oddechowy Układ nerwowy Nerki Osteoporoza Przyczyny RZS Rozpoznanie RZS Badania laboratoryjne Analiza płynu stawowego Diagnostyka obrazowa Leczenie RZS

Czym jest RZS?

 

Reumatoidalne zapalenie stawów klasyfikujemy jako przewlekłą układową chorobę tkanki łącznej o podłożu immunologicznym. W jej przebiegu dochodzi do zapalenia symetrycznych stawów, ale także tzw. objawów układowych, czyli ze strony innych narządów. Nieleczona może prowadzić nawet do przedwczesnej śmierci. Jej przebieg charakteryzuje występowanie wielu groźnych powikłań.

 

arrow Komórki macierzyste leczą stawy
arrow Łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS) – czym jest i jak postępuje choroba?
arrow Dna moczanowa - przyczyny, objawy, leczenie
arrow Strzelanie w stawach. Czy trzeba je leczyć?
arrow Wirus HPV. Czy mężczyźni powinni się badać na obecność wirusa HPV?
arrow Angina. Dlaczego nie należy jej lekceważyć?

Główne objawy RZS

 

Pierwsze symptomy zazwyczaj rozwijają się jakiś czas i są niejednoznaczne. Zwykle dopiero ich zaostrzenie skłania pacjentów do wizyty u lekarza. Do tych pierwotnych, niecharakterystycznych objawów zaliczamy:

 

 • stan podgorączkowy,
 • spadek masy ciała,
 • bóle mięśniowe,
 • bóle i obrzęki stawów rąk i stóp,
 • wzrost ocieplenia stawów.

 

Charakterystyczne objawy dla RZS dzielimy ze względu na lokalizację układową:

 

Układ ruchu

 

Dochodzi zazwyczaj do symetrycznego zapalenia stawów, w pierwszej kolejności zostają zajęte stawy nadgarstka, rąk i stóp. Następuje do inwazji stawów ramiennych, łokciowych, kolanowych i biodrowych. Stawy kończyny górnej są znacznie częściej dotknięte zapaleniem niż kończyny dolnej. Nietypowym początkiem choroby może być zapalenie jednego dużego stawu, np. kolanowego.

 

Do objawów zapalenia stawów zaliczamy:

 

 • ból stawu przy ucisku,
 • sztywność poranna stawów,
 • obrzęk (może mu towarzyszyć wysięk przez nadprodukcję płynu stawowego o charakterze zapalnym),
 • deformacja stawów,
 • ograniczona ruchomość, brak możliwości wykonania pełnego zakresu ruchów.

 

Guzki reumatoidalne

 

Zlokalizowane najczęściej pod skórą, nie dostarczają wrażeń bólowych. Znajdują się na powierzchniach wyprostnych oraz w miejscach narażonych na ucisk, np. pośladki, ale także nad stawami i w ścięgnach. Mogą powstawać także w obrębie narządów wewnętrznych.

 

Narząd wzroku

 

Dochodzi do zapalenia spojówek i rogówki, co skutkuje uczuciem suchości oraz piasku/ciała obcego pod powiekami. Może także wystąpić zapalenie twardówki i nadtwardówki.

 

Układ krążenia

 

Może dojść do stanu zapalnego w obrębie naczyń krwionośnych, choć jest to rzadki objaw, acz niebezpieczny, bo skutkuje niedokrwieniem narządów wewnętrznych. Obserwujemy również miażdżycę tętnic oraz nadciśnienie płucne, czemu mogą towarzyszyć incydenty zakrzepowo-zatorowe. W obrębie serca natomiast stan zapalny obejmuje osierdzie, pojawiają się też guzki reumatoidalne, uszkodzenie zastawek oraz kardiomiopatia, czemu towarzyszą nietolerancja na wysiłek fizyczny, duszności i ból w klatce piersiowej. Jeśli przebieg choroby jest długotrwały, to mamy do czynienia z umiarkowaną postacią anemii, a także zaburzeniem ilości białych krwinek. Występuje też limfadenopatia i powiększenie śledziony.

 

Osoby cierpiące na RZS są o wiele bardziej narażone na wystąpienie zawału oraz niewydolności serca niż ludzie zdrowi.

 

Układ oddechowy

 

W tym przypadku również mogą ujawniać się guzki reumatoidalne, tym razem w obrębie płuc. Z czasem ulegają one zwłóknieniu, zwapnieniu, a nawet zakażeniu. Występuje także zapalenie opłucnej i śródmiąższowe zapalenie płuc, co objawia się dusznościami, suchym kaszlem i bólem w klatce piersiowej.

 

Układ nerwowy

 

Najczęściej mamy do czynienia z zespołem kanału nadgarstka (kiedy tkanki otaczające ścięgna  mięśni zginaczy w obrębie nadgarstka są obrzęknięte i uciskają na nerw pośrodkowy). Może dojść także do niebezpiecznych powikłań w postaci ucisku na rdzeń kręgowy, a w konsekwencji do drętwienia, zaburzeń czucia, mrowienia, a nawet niedowładu kończyn.

 

Nerki

 

Zaburzenia funkcji nerek związane są nie tyle z samą chorobą, a ze skutkami ubocznymi stosowanych leków. Wystąpić mogą:

 

 • amyloidoza wtórna,
 • śródmiąższowe zapalenie nerek,
 • odmiedniczkowe zapalenie nerek.

 

Osteoporoza

 

Osteoporoza u pacjentów cierpiących na choroby reumatyczne, w tym RZS występuje stosunkowo często, bo aż w 50% przypadków. Uogólniony stan zapalny oraz terapia glikokortykosteroidami w znacznym stopniu przyspieszają rozwój jej rozwój.

 

Przyczyny RZS

 

Dokładne przyczyny reumatoidalnego zapalenia stawów nie zostały jeszcze w pełni zbadane. Za najbardziej prawdopodobną i najpowszechniejszą uważa się obciążenie genetyczne, bowiem istnieją predyspozycje do występowania tej dolegliwości u osób blisko spokrewnionych. Ryzyko ujawnienia się RZS u dzieci, których rodzice są chorzy jest nawet do 5 razy większe.

 

Do pozostałych potencjalnych powodów występowania RZS należą:

 

 • Zaburzenia układu immunologicznego: organizm produkuje przeciwciała przeciw swoim tkankom. Ustalono, że są za to odpowiedzialne m.in. geny HLA DRB1.
 • Drobnoustroje: niektóre bakterie i wirusy mogą stanowić czynniki wywołujące RZS.
 • Płeć żeńska: zachorowalność wśród kobiet jest ok. 3 razy większa niż u mężczyzn.
 • Stres: przeżywanie silnego stresu może prowadzić do ujawnienia RZS.
 • Palenie papierosów: nałogowe palenie tytoniu przyczynia się do rozwoju choroby.

 

Rozpoznanie RZS

 

Diagnostykę tego schorzenia prowadzi się w oparciu o badania laboratoryjne, analizę płynu stawowego, a także badania obrazowe, tj. USG, RTG, rezonans magnetyczny czy tomograf komputerowy.

 

Badania laboratoryjne

 

 • podwyższone CRP,
 • podwyższone stężenie fibrynogenu,
 • OB > 30 mm po 1 godzinie,
 • podwyższony poziom leukocytów,
 • podwyższony poziom płytek krwi (lub obniżony jako pokłosie stosowania leków),
 • obecność czynnika reumatoidalnego (RF) w klasie IgM we krwi,
 • obecność anty-CCP we krwi (mogą pojawić się wcześniej niż właściwe objawy choroby, występują prawie wyłącznie w RZS, a ich wysokie miano może świadczyć o ciężkiej postaci choroby),
 • obecność przeciwciał ACPA we krwi (nie u wszystkich chorych one występują).

 

Jeśli niepokoją Cię wyniki wykonanych wcześniej badań, wszelkie wątpliwości możesz rozwiać korzystając z konsultacji z internistą online.

 

Analiza płynu stawowego

 

Koniecznym może okazać się przeprowadzenie badania płynu stawowego. Polega ono na nakłuciu igłą wybranego stawu i pobraniu płynu, który składa się ze składników osocza krwi i komponenty produkowanej wewnątrz stawu. Płyn zapalny charakteryzuje się tym, że jego objętość w stawie wynosi ponad 3,5 ml, jest koloru żółtego, lekko mętny, o obniżonym pH i podwyższonej ilości granulocytów.

 

Diagnostyka obrazowa

 

Pomocne w diagnozowaniu RZS mogą okazać się RTG, USG, MRI oraz TK stawów, co umożliwia wykrycie zmian zapalnych błony maziowej i obecności płynu w jamie stawowej. Za najbardziej miarodajne badanie w wykrywaniu RZS uważa się tomografię komputerową. Typowo w obrazie radiologicznym obserwuje się obrzęki tkanek miękkich, ubytki kostne, zwężone szpary stawowe, a przy dużym zaawansowaniu choroby zniekształcenia dotkniętych stawów.

 

 

Leczenie RZS

 

Całkowite wyleczenie RZS bez konieczności zażywania leków nie jest możliwe. Cel terapii opiera się na osiągnięciu remisji choroby i łagodzeniu jej objawów. Z remisją mamy do czynienia zwykle u kobiet ciężarnych, natomiast objawy w ok. 3 miesiące po porodzie zaczynają powracać. Skutkiem odstawienia środków farmakologicznych jest zazwyczaj nawrót, a u ok. 15% pacjentów pomimo leczenia symptomy się nasilają. Stosuje się jednak leki modyfikujące przebieg choroby (LMPCh), co ma na celu:

 

 • złagodzenie lub całkowite ustąpienie objawów choroby,
 • polepszenie jakości życia pacjenta,
 • zachowanie sprawności fizycznej,
 • zahamowanie niszczenia stawów.

 

Do syntetycznych leków modyfikujących przebieg choroby (LMPCh) zaliczamy metotreksat, leflunomid (stosowany jeśli występuje nietolerancja na metotreksat), związki złota, chlorochinę, hydroksychlorochinę, sulfasalazynę, barycytynib, tofacytynib. Istnieją także biologiczne leki modyfikujące przebieg choroby, gdzie wyróżniamy anakinrę, certolizumab, adalimumab (antycytokinowe), a także abatacept i rytuksymab (nieantycytokinowe).

 

Wybór środków farmakologicznych zależny jest od czynników rokowniczych, choć lekiem pierwszego rzutu jest zazwyczaj metotreksat. Do niekorzystnych czynników rokowniczych zaliczamy:

 

 • duże miano przeciwciał RF i ACPA,
 • dużą liczb obrzękniętych stawów,
 • wysoką aktywność choroby,
 • wczesne pojawienie się nadżerek.

 

U chorych o niekorzystnym rokowaniu najczęściej łączy się 2-3 preparaty należące do grupy LMPCh. Rodzaj leków i dawkowanie ustala lekarz. Zazwyczaj pierwsze efekty terapii widać po 2-6 tygodniach, należy jednak pamiętać, że odstawienie farmakoterapii w zdecydowanej większości przypadków będzie skutkowało nawrotem choroby. Lekarz może zlecić dodatkowo stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) celem złagodzenia objawów bólu i sztywności stawów. Dodatkowo na początku przebiegu stosuje się glikokortykosteroidy zmniejszające objawy zapalenia stawów i hamujące proces niszczenia. Jako, że środki te wywołują wiele działań niepożądanych zaleca się stosowanie ich tylko przez krótki czas. Glikokortykosteroidy mogą być także aplikowane w formie punkcji do wnętrza stawu.

 

Oprócz leczenia farmakologicznego zaleca się:

 

 • regularne ćwiczenia - dobrym rozwiązaniem będą spacery, jazda na rowerze czy pływanie. Aktywność fizyczna pomaga w zapobieganiu niekorzystnym zmianom w stawach, a nawet może je odwracać,
 • fizykoterapię - np. masaże, ultradźwięki czy krioterapia, co łagodzi ból i rozluźnia mięśnie,
 • wsparcie psychologiczne - choroba ta może mieć znaczący wpływ na psychikę pacjenta, bowiem prowadzi ona często do niesprawności fizycznej, a także wywołuje znaczny ból. Osoby nią dotknięte potrzebują wsparcia i wyrozumiałości ze strony bliskich, a także jeśli to niezbędne pomocy ze strony psychologa.
Szybka konsultacja:
Tabletka "dzień po" e‑Recepta L4 Online
Najnowsze pytania pacjentów
COVID-19
Reumatoidalne zapalenie stawów, a szczepienie na covid
Czy osoby chore na RZS, leczone lekami tłumiącymi system odporności, mogą się szczepić przeciwko...
07.12.2020
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Oczywiście, przeciwwskazaniem do szczepienia jest uczulenie na składniki szczepionki oraz choroby przebiegające z gorączką.
Trudno jednoznacznie odpowiedzieć, preparat nie ma badań retrospektywnych.
łuszczyca
Czy ŁZS (łuszczycowe zapalenie stawów) jest przeciwwskazaniem do szczepienia na COVID-19?
Od roku leczę się na łuszczycowe zapalenie stawów. Biorę Metex w zastrzykach i zastrzyk...
07.01.2022
Sebastian Łaźniak
lekarz
Umów wizytę
O kwalifikacji do szczepienia decyduje stan w dniu szczepienia. proszę rozważyć wizytę to omówimy szczegóły.
internista, stomatolog, lekarz rodzinny
Leczenie kanałowe podczas przeziębienia - jakie mogą być negatywne skutki?
Mam przeziębienie i czuję się osłabiony. Na wizycie u dentysty miałem leczenie...
24.11.2022
Jakub Woźniak
lekarz rodzinny, pediatra, lekarz, lekarz chorób wewnętrznych
Umów wizytę
Niewielkie objawy choroby przeziębieniowej z reguły nie stanowią do leczenia kanałowego - w razie pojawienia się gorączki - zapraszam na konsultacje online - wytłumaczę dokładnie wytyczne postępowania - specjalista medycyny rodzinnej lekarz Jakub Woźniak
Marlena Kałużna
lekarz, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Warto stosować leki przeciwzapalne, nikłe ryzyko powikłań uogólnionych w postaci sepsy.
pediatra, internista, lekarz rodzinny
Czy omdlenie na widok krwi powinno być skonsultowane z lekarzem?
Mój 10-letni wnuczek podczas treningu w hali sportowej obtarł sobie palec u...
23.11.2022
Jakub Woźniak
lekarz rodzinny, pediatra, lekarz, lekarz chorób wewnętrznych
Umów wizytę
Zapraszam na konsultacje online - wytłumaczę dokładnie wytyczne postępowania - specjalista medycyny rodzinnej lekarz Jakub Woźniak
internista, lekarz rodzinny, radiolog
Czy rok po rezonansie magnetycznym wynik może bardzo się różnić od ostatniego badania?
Od kilku dni czuję mrowienie na twarzy, głowie oraz łopatce i lewej ręce. Również...
15.11.2022
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana stacjonarna konsultacja neurologiczne.
Jakub Woźniak
lekarz rodzinny, pediatra, lekarz, lekarz chorób wewnętrznych
Umów wizytę
Należy przeprowadzić diagnostykę różnicową - zapraszam na konsultacje online - wytłumaczę dokładnie wytyczne postępowania - specjalista medycyny rodzinnej lekarz Jakub Woźniak
Zbigniew Walter
internista, lekarz chorób wewnętrznych, specjalista chorób wewnętrznych
Umów wizytę
po roku oczywiście wyniki mogą być inne, wskazana konsultacja neurologiczna
Dawid Luwański
lekarz, ginekolog - położnik
Umów wizytę
Zalecana stacjonarna konsultacja neurologiczne.
internista, okulista, lekarz rodzinny
Czy pęknięte naczynko w oku uniemożliwi lot samolotem?
Wczoraj żonie pękło naczynko w oku, a jutro mamy wylot samolotem i moje pytanie brzmi, czy żona...
10.11.2022
Jakub Woźniak
lekarz rodzinny, pediatra, lekarz, lekarz chorób wewnętrznych
Umów wizytę
Prawdopodobnie doszło do wylewu podspojówkowego - zapraszam na konsultacje online - wytłumaczę dokładnie wytyczne postępowania - specjalista medycyny rodzinnej lekarz Jakub Woźniak
Sylwia Dżaman
lekarz
Umów wizytę
Powinna odbyć się stacjonarna konsultacja z ustaleniem dalszego postępowania po przeprowadzonym badaniu.
Zbigniew Walter
internista, lekarz chorób wewnętrznych, specjalista chorób wewnętrznych
Umów wizytę
Wskazana konsultacja okulistyczna z badaniem.
Dawid Luwański
lekarz, ginekolog - położnik
Umów wizytę
Powinna odbyć się stacjonarna konsultacja z ustaleniem dalszego postępowania po przeprowadzonym badaniu.
Zobacz więcej
CHCESZ ZADAĆ PYTANIE?
Musisz napisać jeszcze: 50 znaków.
Dziękujemy
Twoje pytanie zostało wysłane. Nasi specjaliści udzielają odpowiedzi zwykle do kilkunastu godzin od zadanego pytania. Wszystkie odpowiedzi zostaną wysłane na adres e‑mail, który podałeś w formularzu.
lub Umów się na konsultację
Serwis HaloDoctor ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny i w żadnym wypadku nie zastępuje konsultacji medycznej. W celu dokładnej diagnozy zalecany jest kontakt z lekarzem. Jeśli potrzebujesz konsultacji lekarskiej, e‑recepty lub zwolnienia lekarskiego   umów wizytę teraz. Nasi lekarze są do Twojej dyspozycji 24 godziny na dobę!
Lekarz online czeka na Ciebie
Polecani lekarze
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
5.00 / 11669 opinii
Jakub Woźniak
lekarz rodzinny, pediatra, lekarz, lekarz chorób wewnętrznych
4.95 / 278 opinii
Zbigniew Walter
internista, lekarz chorób wewnętrznych, specjalista chorób wewnętrznych
4.90 / 541 opinii
Adam Mallach
lekarz, ginekolog - położnik, internista
4.80 / 670 opinii
Umów wizytę