1. Artykuły
 2. Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) - jak złagodzić objawy?

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) - jak złagodzić objawy?

RZS, czyli reumatoidalne zapalenie stawów to choroba o podłożu immunologicznym o nieznanej etiologii. Kobiety chorują częściej niż mężczyźni, a całkowite wyleczenie nie jest możliwe. Jakie są objawy RZS i co robić aby je złagodzić?

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) - jak złagodzić objawy? Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) - jak złagodzić objawy?
Spis treści
Czym jest RZS? Główne objawy RZS Układ ruchu Guzki reumatoidalne Narząd wzroku Układ krążenia Układ oddechowy Układ nerwowy Nerki Osteoporoza Przyczyny reumatoidalnego zapalenia stawów Rozpoznanie RZS Badania laboratoryjne Analiza płynu stawowego Diagnostyka obrazowa Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów

Czym jest RZS?

 

Reumatoidalne zapalenie stawów klasyfikujemy jako przewlekłą układową chorobę tkanki łącznej o podłożu immunologicznym. W jej przebiegu dochodzi do zapalenia symetrycznych stawów, ale także tzw. objawów układowych, czyli ze strony innych narządów. Nieleczona może prowadzić nawet do przedwczesnej śmierci. Jej przebieg charakteryzuje występowanie wielu groźnych powikłań.

 

arrow Ból stawów. Kiedy wizyta u lekarza jest koniecznością?
arrow Reumatoidalne zapalenie stawów. Kiedy RZS odbiera radość z życia
arrow Dysplazja stawu biodrowego u dziecka. Co zaleca fizjoterapeuta?
arrow Kiedy strzyka i boli. Czym jest artretyzm?
arrow Zwyrodnienie kolana. Co zaleca fizjoterapeuta?
arrow Łokieć golfisty. Najczęstsza przypadłość… pracowników biurowych

Główne objawy RZS

 

Pierwsze symptomy zazwyczaj rozwijają się jakiś czas i są niejednoznaczne. Zwykle dopiero ich zaostrzenie skłania pacjentów do wizyty u lekarza. Do tych pierwotnych, niecharakterystycznych objawów zaliczamy:

 

 • stan podgorączkowy,
 • spadek masy ciała,
 • bóle mięśniowe,
 • bóle i obrzęki stawów rąk i stóp,
 • wzrost ocieplenia stawów.

 

Charakterystyczne objawy dla RZS dzielimy ze względu na lokalizację układową:

 

Układ ruchu

 

Dochodzi zazwyczaj do symetrycznego zapalenia stawów, w pierwszej kolejności zostają zajęte stawy nadgarstka, rąk i stóp. Następuje do inwazji stawów ramiennych, łokciowych, kolanowych i biodrowych. Stawy kończyny górnej są znacznie częściej dotknięte zapaleniem niż kończyny dolnej. Nietypowym początkiem choroby może być zapalenie jednego dużego stawu, np. kolanowego.

 

Do objawów zapalenia stawów zaliczamy:

 

 • ból stawu przy ucisku,
 • sztywność poranna stawów,
 • obrzęk (może mu towarzyszyć wysięk przez nadprodukcję płynu stawowego o charakterze zapalnym),
 • deformacja stawów,
 • ograniczona ruchomość, brak możliwości wykonania pełnego zakresu ruchów.

 

Guzki reumatoidalne

 

Zlokalizowane najczęściej pod skórą, nie dostarczają wrażeń bólowych. Znajdują się na powierzchniach wyprostnych oraz w miejscach narażonych na ucisk, np. pośladki, ale także nad stawami i w ścięgnach. Mogą powstawać także w obrębie narządów wewnętrznych.

 

Narząd wzroku

 

Dochodzi do zapalenia spojówek i rogówki, co skutkuje uczuciem suchości oraz piasku/ciała obcego pod powiekami. Może także wystąpić zapalenie twardówki i nadtwardówki.

 

Układ krążenia

 

Może dojść do stanu zapalnego w obrębie naczyń krwionośnych, choć jest to rzadki objaw, acz niebezpieczny, bo skutkuje niedokrwieniem narządów wewnętrznych. Obserwujemy również miażdżycę tętnic oraz nadciśnienie płucne, czemu mogą towarzyszyć incydenty zakrzepowo-zatorowe. W obrębie serca natomiast stan zapalny obejmuje osierdzie, pojawiają się też guzki reumatoidalne, uszkodzenie zastawek oraz kardiomiopatia, czemu towarzyszą nietolerancja na wysiłek fizyczny, duszności i ból w klatce piersiowej. Jeśli przebieg choroby jest długotrwały, to mamy do czynienia z umiarkowaną postacią anemii, a także zaburzeniem ilości białych krwinek. Występuje też limfadenopatia i powiększenie śledziony.

 

Osoby cierpiące na RZS są o wiele bardziej narażone na wystąpienie zawału oraz niewydolności serca niż ludzie zdrowi.

 

Układ oddechowy

 

W tym przypadku również mogą ujawniać się guzki reumatoidalne, tym razem w obrębie płuc. Z czasem ulegają one zwłóknieniu, zwapnieniu, a nawet zakażeniu. Występuje także zapalenie opłucnej i śródmiąższowe zapalenie płuc, co objawia się dusznościami, suchym kaszlem i bólem w klatce piersiowej.

 

Układ nerwowy

 

Najczęściej mamy do czynienia z zespołem kanału nadgarstka (kiedy tkanki otaczające ścięgna  mięśni zginaczy w obrębie nadgarstka są obrzęknięte i uciskają na nerw pośrodkowy). Może dojść także do niebezpiecznych powikłań w postaci ucisku na rdzeń kręgowy, a w konsekwencji do drętwienia, zaburzeń czucia, mrowienia, a nawet niedowładu kończyn.

 

Nerki

 

Zaburzenia funkcji nerek związane są nie tyle z samą chorobą, a ze skutkami ubocznymi stosowanych leków. Wystąpić mogą:

 

 • amyloidoza wtórna,
 • śródmiąższowe zapalenie nerek,
 • odmiedniczkowe zapalenie nerek.

 

Osteoporoza

 

Osteoporoza u pacjentów cierpiących na choroby reumatyczne, w tym RZS występuje stosunkowo często, bo aż w 50% przypadków. Uogólniony stan zapalny oraz terapia glikokortykosteroidami w znacznym stopniu przyspieszają rozwój jej rozwój.

 

Przyczyny reumatoidalnego zapalenia stawów

 

Dokładne przyczyny reumatoidalnego zapalenia stawów nie zostały jeszcze w pełni zbadane. Za najbardziej prawdopodobną i najpowszechniejszą uważa się obciążenie genetyczne, bowiem istnieją predyspozycje do występowania tej dolegliwości u osób blisko spokrewnionych. Ryzyko ujawnienia się RZS u dzieci, których rodzice są chorzy jest nawet do 5 razy większe.

 

Do pozostałych potencjalnych powodów występowania RZS należą:

 

 • Zaburzenia układu immunologicznego: organizm produkuje przeciwciała przeciw swoim tkankom. Ustalono, że są za to odpowiedzialne m.in. geny HLA DRB1.
 • Drobnoustroje: niektóre bakterie i wirusy mogą stanowić czynniki wywołujące RZS.
 • Płeć żeńska: zachorowalność wśród kobiet jest ok. 3 razy większa niż u mężczyzn.
 • Stres: przeżywanie silnego stresu może prowadzić do ujawnienia RZS.
 • Palenie papierosów: nałogowe palenie tytoniu przyczynia się do rozwoju choroby.

 

Rozpoznanie RZS

 

Diagnostykę tego schorzenia prowadzi się w oparciu o badania laboratoryjne, analizę płynu stawowego, a także badania obrazowe, tj. USG, RTG, rezonans magnetyczny czy tomograf komputerowy.

 

Badania laboratoryjne

 

 • podwyższone CRP,
 • podwyższone stężenie fibrynogenu,
 • OB > 30 mm po 1 godzinie,
 • podwyższony poziom leukocytów,
 • podwyższony poziom płytek krwi (lub obniżony jako pokłosie stosowania leków),
 • obecność czynnika reumatoidalnego (RF) w klasie IgM we krwi,
 • obecność anty-CCP we krwi (mogą pojawić się wcześniej niż właściwe objawy choroby, występują prawie wyłącznie w RZS, a ich wysokie miano może świadczyć o ciężkiej postaci choroby),
 • obecność przeciwciał ACPA we krwi (nie u wszystkich chorych one występują).

 

Jeśli niepokoją Cię wyniki wykonanych wcześniej badań, wszelkie wątpliwości możesz rozwiać korzystając z konsultacji z internistą online.

 

Analiza płynu stawowego

 

Koniecznym może okazać się przeprowadzenie badania płynu stawowego. Polega ono na nakłuciu igłą wybranego stawu i pobraniu płynu, który składa się ze składników osocza krwi i komponenty produkowanej wewnątrz stawu. Płyn zapalny charakteryzuje się tym, że jego objętość w stawie wynosi ponad 3,5 ml, jest koloru żółtego, lekko mętny, o obniżonym pH i podwyższonej ilości granulocytów.

 

Diagnostyka obrazowa

 

Pomocne w diagnozowaniu RZS mogą okazać się RTG, USG, MRI oraz TK stawów, co umożliwia wykrycie zmian zapalnych błony maziowej i obecności płynu w jamie stawowej. Za najbardziej miarodajne badanie w wykrywaniu RZS uważa się tomografię komputerową. Typowo w obrazie radiologicznym obserwuje się obrzęki tkanek miękkich, ubytki kostne, zwężone szpary stawowe, a przy dużym zaawansowaniu choroby zniekształcenia dotkniętych stawów.

 

 

Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów

 

Całkowite wyleczenie RZS bez konieczności zażywania leków nie jest możliwe. Cel terapii opiera się na osiągnięciu remisji choroby i łagodzeniu jej objawów. Z remisją mamy do czynienia zwykle u kobiet ciężarnych, natomiast objawy w ok. 3 miesiące po porodzie zaczynają powracać. Skutkiem odstawienia środków farmakologicznych jest zazwyczaj nawrót, a u ok. 15% pacjentów pomimo leczenia symptomy się nasilają. Stosuje się jednak leki modyfikujące przebieg choroby (LMPCh), co ma na celu:

 

 • złagodzenie lub całkowite ustąpienie objawów choroby,
 • polepszenie jakości życia pacjenta,
 • zachowanie sprawności fizycznej,
 • zahamowanie niszczenia stawów.

 

Do syntetycznych leków modyfikujących przebieg choroby (LMPCh) zaliczamy metotreksat, leflunomid (stosowany jeśli występuje nietolerancja na metotreksat), związki złota, chlorochinę, hydroksychlorochinę, sulfasalazynę, barycytynib, tofacytynib. Istnieją także biologiczne leki modyfikujące przebieg choroby, gdzie wyróżniamy anakinrę, certolizumab, adalimumab (antycytokinowe), a także abatacept i rytuksymab (nieantycytokinowe).

 

Wybór środków farmakologicznych zależny jest od czynników rokowniczych, choć lekiem pierwszego rzutu jest zazwyczaj metotreksat. Do niekorzystnych czynników rokowniczych zaliczamy:

 

 • duże miano przeciwciał RF i ACPA,
 • dużą liczb obrzękniętych stawów,
 • wysoką aktywność choroby,
 • wczesne pojawienie się nadżerek.

 

U chorych o niekorzystnym rokowaniu najczęściej łączy się 2-3 preparaty należące do grupy LMPCh. Rodzaj leków i dawkowanie ustala lekarz. Zazwyczaj pierwsze efekty terapii widać po 2-6 tygodniach, należy jednak pamiętać, że odstawienie farmakoterapii w zdecydowanej większości przypadków będzie skutkowało nawrotem choroby. Lekarz może zlecić dodatkowo stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) celem złagodzenia objawów bólu i sztywności stawów. Dodatkowo na początku przebiegu stosuje się glikokortykosteroidy zmniejszające objawy zapalenia stawów i hamujące proces niszczenia. Jako, że środki te wywołują wiele działań niepożądanych zaleca się stosowanie ich tylko przez krótki czas. Glikokortykosteroidy mogą być także aplikowane w formie punkcji do wnętrza stawu.

 

Oprócz leczenia farmakologicznego zaleca się:

 

 • regularne ćwiczenia - dobrym rozwiązaniem będą spacery, jazda na rowerze czy pływanie. Aktywność fizyczna pomaga w zapobieganiu niekorzystnym zmianom w stawach, a nawet może je odwracać,
 • fizykoterapię - np. masaże, ultradźwięki czy krioterapia, co łagodzi ból i rozluźnia mięśnie,
 • wsparcie psychologiczne - choroba ta może mieć znaczący wpływ na psychikę pacjenta, bowiem prowadzi ona często do niesprawności fizycznej, a także wywołuje znaczny ból. Osoby nią dotknięte potrzebują wsparcia i wyrozumiałości ze strony bliskich, a także jeśli to niezbędne pomocy ze strony psychologa.
Szybka konsultacja:
Tabletka "dzień po" e-Recepta L4 Online
Najnowsze pytania pacjentów
Reumatoidalne zapalenie stawów, a szczepienie na covid
Czy osoby chore na RZS, leczone lekami tłumiącymi system odporności, mogą się szczepić przeciwko covid?
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Oczywiście, przeciwwskazaniem do szczepienia jest uczulenie na składniki szczepionki oraz choroby przebiegające z gorączką.
Piotr Matysik
lekarz rodzinny, lekarz chorób wewnętrznych
Umów wizytę
Trudno jednoznacznie odpowiedzieć, preparat nie ma badań retrospektywnych.
Czy ŁZS (łuszczycowe zapalenie stawów) jest przeciwwskazaniem do szczepienia na COVID-19?
Od roku leczę się na łuszczycowe zapalenie stawów. Biorę Metex w zastrzykach i zastrzyk biologiczny Imraldi adalimubab. Czy jest przeciwskazanie do szczepienia na Covid?
Sebastian Łaźniak
lekarz
Umów wizytę
O kwalifikacji do szczepienia decyduje stan w dniu szczepienia. proszę rozważyć wizytę to omówimy szczegóły.
Przeciwskazanie do rezonansu magnetycznego.
Mam mieć rezonans magnetyczny głowy z kontrastem i zastanawiam się, czy pozostawienie złamanego narzędzie w kanale, po leczeniu kanałowym jest przeciwwskazaniem do badania?
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Należy ten fakt zgłosić przed wykonaniem badania.
Agnieszka Molas-Biesiada
lekarz rodzinny, psychodietetyk
Umów wizytę
Należy to skonsultować z pracownią wykonującą badanie.
Daniel Biesiada
lekarz rodzinny
Umów wizytę
Proszę zgłosić ten fakt przed badaniem
Czy mogę być tego jakieś negatywne skutki?
Mam 28 lat i dziś miałem robioną tomografię komputerową zatok. Za pierwszym razem nie wyszła, a przy drugim podejściu nie założono mi kamizelki ochronnej. 
Paweł Ratuski
lekarz rehabilitacji medycznej
Umów wizytę
Jednorazowo nie powinno mieć to wpływu.
Czy jest to normalne po operacji fess?
Jestem 3 tygodnie po operacji fess, Po operacji miałam ciągłe gorączki po 40 stopni, później utrzymywały się po 38 - badania laboratoryjne są dobre crp też. Dodatkowo pojawiły się silne bóle zatok koło nosa, w czwartek trafiłam do szpitala przez pogotowie, ponieważ, miałam silne...
Tomasz Andrzej Szczęsny
onkolog, lekarz chorób wewnętrznych
Umów wizytę
Proszę o kontakt z lekarzem prowadzącym który jest na miejscu i jest odpowiednia osoba do wyjaśnienia wszystkich pytań i wątpliwości
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Kontrolna wizyta u lekarza prowadzącego leczenie.
Tomografia - jaki obszar obejmuje?
Czy tomografia komputerowa z kontrastem miednicy obejmuje obraz jąder?
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
W tej sprawie należy skonsultować się w ośrodku gdzie będzie wykonywane badanie.
Tomasz Andrzej Szczęsny
onkolog, lekarz chorób wewnętrznych
Umów wizytę
W standardowym badaniu nie powinno obejmować. W przypadku potrzeby rozszerzenia należy to przeanalizować z lekarzem wystawiającym zleceni. Pozatym -Dawka promieniowania X wczasie badania TK nie ma wpływu na płodność .
Wykonany tatuaż, a rezonans.
Chciałabym się dowiedzieć czy jest możliwość wykonania rezonansu magnetycznego kolana jeżeli w przeciągu tygodnia został zrobiony tatuaż na ręce.
Paweł Ratuski
lekarz rehabilitacji medycznej
Umów wizytę
Tak, tatuaż nie jest przeciwwskazaniem.
Czy torbiel wykryta w USG na śledzionie może zostać potwierdzona w badaniu jamy brzusznej MR bez kontrastu? 
Czytałam, że do potwierdzenia torbieli nie potrzeba podawać kontrastu.
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Konsultacja z lekarzem kierującym na badanie.
Czy po urazie mógł mimo tego powstać krwiak?
2.08 chciałam położyć się na łóżko i uderzyłam impetem w ścianę za łóżkiem, ale dalej odczuwam bóle głowy i nudności, czasem czuje się, jakbym miała zemdleć oraz nie mogę zaczerpnąć głębokiego oddechu. Tk wykonane 4.08 nie wykazało żadnych zmian. Byłam także u neurologa...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Konsultacja z lekarzem prowadzącym leczenie.
Karolina Raczyńska
lekarz
Umów wizytę
Krwiaki przewlekłe nawet jeśli są, są małych rozmiarów i nie dają objawów neurologicznych - są leczone zachowawczo, było kontrolne TK po 2 miesiącach, także spokojnie. Należałoby się zastanowić nad innymi przyczynami zgłaszanych dolegliwości np. o jakiej porze dnia występują objawy, czy mają związek z posiłkami. Nie wiem jakie badania krwi miała Pan/Pani wykonywane - należałoby zebrać dokładny wywiad i rozszerzyć diagnostykę chociażby o EKG.
Operacja niedrożności jelit, a alkohol.
Czy po dwóch miesiącach od operacji niedrożności jelit (skręt jelit) na uchyłku meckela i wycięciu wyrostka robaczkowego (zapalenie) jest możliwość picia alkoholu? Idę na urodziny i chce wiedzieć, czy będzie taka możliwość. Nie występują żadne dolegliwości, bóle, jedynie czasem...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Konsultacja z lekarzem prowadzącym.
Jakie leczenie podjąć po ugryzieniu kleszczy?
W niedzielę w sierpniu spacerowałem po lesie, kilka rozcięć na nogach miałem i nic poza tym. We wtorek znalazłem na ciele trzy dojrzałe kleszcze i ponad 10 sztuk limf kleszcza. Przypominały one pieprzyki, ciężko było je dostrzec, ale ostatecznie udało się ostrożnie wyciągnąć. Wydawało się,...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana stacjonarna wizyta lekarska.
Dlaczego w ciągu jednego dnia spuchły mi nogi i dłonie?
Mam 50 lat, pracowałem na upale, nosiłem ciężary na budowie na 3 piętro, ale piłem bardzo dużo wody. Dziś mija 5 dzień i obrzęki zeszły gdzieś o 50%. Nigdy nie miałem problemu z przewlekłą opuchlizną kończyn. Czy nadwyrężyłem sobie coś np. serce, nerki?
Dawid Luwański
Umów wizytę
proszę się zgłosić na konsultacje do lekarza stacjonarnie nalezy wykonac badania usg i laboratoryjne
Adam Mallach
lekarz, ginekolog - położnik, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
proszę się zgłosić na konsultacje do lekarza stacjonarnie nalezy wykonac badania usg i laboratoryjne
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana stacjonarna wizyta lekarska
Czy w takim przypadku nie ma ryzyka zawalu albo zatorowości?
Jakiś czas temu byłem w szpitalu celem zabiegu operacyjnego. Przed operacją zakładano mi wenflon, jednak zaniepokoiło mnie, że w wenflonie została krew. Nie miałem do niego od razu nic podawane żadnej kroplówki itp., pielęgniarka także wenflonu niczym nie przepłukała. Czy tam nie powstał...
Marlena Kałużna
lekarz, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Nie ma zagrożenia, w wenflonie z reguły pojawia się krew.
Wyniki biopsji, a przesunięta wizyta w czasie.
Co zrobić kiedy mam wyniki biopsji stercza, a umówioną wizytę przesunięto o 6 tygodni i to jeszcze do innego lekarza, a przecież czas tu gra rolę?
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zgłosić się do lekarza, do którego są krótsze terminy.
Jak rozwiązać wieloletni problem z puchnącymi kostkami?
Odkąd skończyłam 12 lat, zaczęły mi puchnąć nogi aż do kostek. W 2013 zaczęła jedną nogą, druga rok później. Trafiłam w tej sprawie oczywiście do szpitala, wykonano EKG i RTG klatki piersiowej, ale nadal nie potrafiono podać przyczyny. Nogi są cały czas spuchnięte, lecz pogarsza się to...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana stacjonarna wizyta lekarska.
Czy można zajść w ciążę mając dnę moczanową?
Została u mnie zdiagnozowana dna moczanowa. Myślałam o staraniu się o dziecko za rok lub dwa. Czy zajście w ciążę jest możliwe w przypadku tej choroby?
Jakub Woźniak
lekarz rodzinny
Umów wizytę
Oczywiście. Wiele kobiet w ciąży choruje na dnę moczanową - zapraszam na konsultacje online w razie potrzeby wytłumaczę dokładnie wytyczne postępowania - specjalista medycyny rodzinnej lekarz Jakub Woźniak
Adam Mallach
lekarz, ginekolog - położnik, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Oczywiście. Wiele kobiet w ciąży choruje na dnę moczanową
Paweł Przetacznik
reumatolog
Umów wizytę
Choroba nie wpływa negatywnie na płodność.
Ból brzucha przez kilka dni - do jakiego specjalisty się udać?
Mam 22 lata i cały czas mam skurcze brzucha. Dziś mija 5 dni i dodatkowo mam straszny ból głowy z tyłu. Żadne leki mi nie pomagają, a dziś miałam bóle prawej strony na samym dole.
Marlena Kałużna
lekarz, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Konieczna wizyta stacjonarna u lekarza POZ lub w razie nieustającego bólu brzucha zgłoszenie się do Szpitala na SOR w celu wykonania badań diagnostycznych i ukierunkowania leczenia.
Sebastian Łaźniak
lekarz
Umów wizytę
proszę sie zglosić do lekarza rodzinnego lub do szpitala na badanie.
Sylwester Król
ginekolog - położnik
Umów wizytę
konieczna wizyta u lekarza stacjonarnie lub nasilających bólach brzucha zgłosić się na sor.
Jakub Woźniak
lekarz rodzinny
Umów wizytę
Wskazana wizyta stacjonarna - zapraszam na konsultacje osobistą - specjalista medycyny rodzinnej lekarz Jakub Woźniak
Dawid Luwański
Umów wizytę
proszę sie zglosić do lekarza rodzinnego lub do szpitala na badanie.
Adam Mallach
lekarz, ginekolog - położnik, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
konieczna wizyta u lekarza stacjonarnie lub nasilających bólach brzucha zgłosić się na sor.
Pokaż więcej pytań więcej
CHCESZ ZADAĆ PYTANIE?
Musisz napisać jeszcze: 50 znaków.
Dziękujemy
Twoje pytanie zostało wysłane. Nasi specjaliści udzielają odpowiedzi zwykle do kilkunastu godzin od zadanego pytania. Wszystkie odpowiedzi zostaną wysłane na adres e‑mail, który podałeś w formularzu.
lub Umów się na konsultację

Serwis HaloDoctor ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny i w żadnym wypadku nie zastępuje konsultacji medycznej. W celu dokładnej diagnozy zalecany jest kontakt z lekarzem. Jeśli jesteś chory, potrzebujesz konsultacji lekarskiej, e‑Recepty lub zwolnienia lekarskiego umów wizytę teraz. Nasi lekarze są do Twojej dyspozycji 24 godziny na dobę!

Lekarz online czeka na Ciebie
Umów wizytę
e-Recepta Przeziębienie Znajdź lekarza L4 L4 Umów wizytę