1. Artykuły
 2. Metotreksat - działanie i wskazania do stosowania

Metotreksat - działanie i wskazania do stosowania

Metotreksat jest silną substancją stosowaną w leczeniu niektórych nowotworów i wybranych chorób o podłożu autoimmunologicznym. Na czym polega mechanizm jego działania i jakie znamy przeciwwskazania do jego stosowania?

Metotreksat - działanie i wskazania do stosowania Metotreksat - działanie i wskazania do stosowania
Spis treści
Metotreksat - działanie preparatu Wskazania do stosowania Przeciwwskazania do stosowania Kiedy zachować ostrożność? Interakcje Działania niepożądane Przedawkowanie Ciąża i laktacja Dawkowanie

Metotreksat - działanie preparatu

 

Metotreksat jest analogiem kwasu foliowego o zwiększonym powinowactwie do reduktazy dihydrofolianowej - hamuje jej aktywność. Stosowany jako lek przeciwnowotworowy i immunosupresyjny. Jego działanie polega na hamowaniu syntezy nukleotydów purynowych i tymidynianów, które to niezbędne są do syntezy, naprawy DNA i replikacji komórkowej. Hamuje syntezę DNA, a pośrednio także RNA i białek, zachowując swoistość działania w stosunku do proliferujących komórek, głównie w fazie S cyklu komórkowego.

 

arrow Zaburzenia mowy. Pomoc musi być kompleksowa
arrow Reumatoidalne zapalenie stawów. Kiedy RZS odbiera radość z życia
arrow Ginekomastia. Przyczyny, diagnoza, leczenie
arrow Mięśniaki macicy. Zwykle nie dają żadnych objawów
arrow Dieta onkologiczna. Co jeść i pić, gdy organizm walczy z nowotworem?
arrow Neuropsycholog dziecięcy. Umów wizytę, gdy rozwój dziecka wzbudza niepokój

Wskazania do stosowania

 

 • nowotwory - lite i rozlane, ostra białaczka limfoblastyczna i szpikowa u dorosłych, ostra białaczka limfoblastyczna u dzieci, kosmówczak, chłoniaki, mięsaki kościopochodne, rak jajnika, rak jądra, rak piersi, rak szyjki macicy, rak pęcherza, rak płuca (drobnokomórkowy i wielkokomórkowy), rak głowy i szyi, gruczolak komórkowy, nabłoniak kosmówkowy, ziarniniak grzybiasty, zaśniad groniasty,
 • choroby autoimmunologiczne - RZS, łuszczyca (postać ciężka).

 

UWAGA! Przed rozpoczęciem leczenia dużymi dawkami metotreksatu należy zapewnić pacjentowi odpowiednią ilość folinianu wapnia do późniejszej terapii osłonowej. Aby zapobiec wytrącaniu się metotreksatu w nerkach powinno się zastosować alkalizację ogólnoustrojową.

 

Przeciwwskazania do stosowania

 

Niestety, istnieje wiele sytuacji, gdzie zażywanie tego leku nie jest zalecane, pomimo iż równolegle występują wskazania do jego stosowania. Należą do nich:

 

 • nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu,
 • ostre lub przewlekłe zakażenia (np. HIV, gruźlica),
 • znaczne upośledzenie czynności nerek i/lub wątroby,
 • leukopenia,
 • hipoplazja szpiku kostnego, 
 • niedokrwistość,
 • małopłytkowość,
 • niedobory odporności,
 • okres laktacji,
 • ciąża,
 • świeżo przebyte zabiegi operacyjne,
 • owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej i przewodu pokarmowego,
 • szczepienia - podczas leczenia metotreksatem nie powinno się przeprowadzać szczepień szczepionkami zawierającymi żywe drobnoustroje, metotreksat może upośledzać odpowiedź immunologiczną na szczepienie,
 • biegunka, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, wrzodziejące zapalenie dziąseł - zwiększone ryzyko krwotocznego zapalenia jelit i zgonu z powodu ich perforacji,
 • przyjmowanie leków o działaniu hepatotoksycznym

 

Kiedy zachować ostrożność?

 

 • Podczas leczenia osób w podeszłym wieku,
 • gdy u chorych na łuszczycę lub RZS współistnieje alkoholizm, marskość wątroby lub jej niewydolność z innych przyczyn,
 • gdy występuje upośledzona czynność szpiku kostnego jako wynik uprzedniej radioterapii/chemioterapii lub długotrwałego leczenia,
 • gdy wystąpi indukowane przez metotreksat uszkodzenie płuc - zalecane przerwanie leczenia,
 • podczas leczenia łuszczycy - zmiany skórne mogą ulec zaostrzeniu przy ekspozycji na promieniowanie UV.

 

Interakcje

 

Przed rozpoczęciem przyjmowania metotreksatu należy poinformować lekarza o wszystkich dotychczas stosowanych lekach, łącznie z tymi wydawanymi bez recepty, bowiem preparat ten może wchodzić w istotne interakcje z innymi substancjami.

 

Substancje, w przypadku których należy zachować szczególną ostrożność:

 

 • kwas folinowy - może osłabić działanie metotreksatu, ponieważ metotreksat jest jego antagonistą kompetycyjnym podczas transportu czynnego przez błony komórkowe,
 • NLPZ - zwiększają toksyczność metotreksatu,
 • penicyliny - zmniejszają klirens nerkowy metotreksatu,
 • salicylany, sulfonamidy, fenytoina, tetracykliny, chloramfenikol, kwas paraaminobenzoesowy, barbiturany, doustne środki antykoncepcyjne, doksorubicyna, cyklofosfamid, leki hipoglikemizujące, moczopędne - wypierają metotreksat z wiązań z białkami osocza, zwiększają jego toksyczność,
 • probenecyd - zwiększa toksyczność metotreksatu,
 • alkaloidy Vinca - mogą zwiększać wewnątrzkomórkowe stężenia metotreksatu,
 • kortykosteroidy - mogą zmniejszać skuteczność metotreksatu,
 • kotrimoksazol - może dojść do nasilenia supresji szpiku kostnego,
 • środki nefro- i hepatotoksyczne - nie zaleca się ich równoległego stosowania z metotreksatem, np. alkohol, retinoidy,
 • teofilina - metotreksat może zmniejszać jej klirens - należy kontrolować jej stężenie w osoczu,
 • inne leki wydalane przez nerki - zwiększenie stężenia metotreksatu w osoczu.

 

Działania niepożądane

 

Jak każdy lek, metotreksat wywołuje w niektórych przypadkach skutki uboczne, do których zaliczamy:

 

 • świąd,
 • zaczerwienienie skóry,
 • pokrzywka,
 • odbarwienia,
 • trądzik,
 • nadwrażliwość na światło,
 • teleangiektazje,
 • czyrakowatość,
 • łysienie,
 • utrata włosów,
 • wylewy podskórne,
 • mielosupresja - krwawienia, posocznica, leukopenia, małopłytkowość, niedokrwistość, hipogammaglobulinemia, bóle brzucha, nudności i wymioty, owrzodzenia przewodu pokarmowego, krwawienia z przewodu pokarmowego, zapalenie dziąseł, zapalenie gardła i zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, trudności w połykaniu, perforacja jelit, krwotoczne zapalenie jelit,
 • nefrotoksyczność - krwiomocz, anuria, oliguria, zaburzenia elektrolitowe, zapalenie pęcherza moczowego, azotemia,
 • hepatotoksyczność - zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej, ALT i AST, zwiększone stężenie bilirubiny, zaburzenia metabolizmu tłuszczowego hepatocytów, marskość wątroby, okołowrotne zwłóknienie, ostra atrofia wątroby (w przypadku długotrwałego stosowania),
 • zaburzenia metaboliczne - osteoporoza, cukrzyca,
 • nieprawidłowości w obrębie płuc - śródmiąższowe zwłóknienie płuc, śródmiąższowe zapalenie płuc, ostry obrzęk płuc, odwracalne nacieki eozynofilów w płucach,
 • zaburzenia w obrębie układu nerwowego - bóle i zawroty głowy, drażliwość, zaburzenia widzenia, afazja, ciężkie zaburzenia świadomości, dysfunkcje motoryczne, porażenie połowicze, leukodystrofia, porażenie nerwów czaszkowych, zapalenie pajęczynówki, otępienie, drgawki, śpiączka,
 • zaburzenia jajeczkowania i spermatogenezy, przejściowa oligospermia, zaburzenia miesiączkowania, poronienia, niepłodność, uszkodzenia płodu.

 

Przedawkowanie

 

W przypadku przedawkowania metotreksatu swoistą odtrutką jest folinian wapnia - należy go podać możliwie jak najszybciej. Dodatkowo zaleca się nawadnianie i podawanie środków alkalizujących mocz. W razie wystąpienia konieczności wykonać przetoczenie preparatów krwiopochodnych.

 

Jeśli przedawkowanie po podaniu dokanałowym - podać duże dawki folinianu wapnia, środków alkalizujących mocz oraz przeprowadzić perfuzję komorowo-lędźwiową i drenaż PMR.

 

Ciąża i laktacja

 

Stosowanie metotreksatu jest przeciwwskazane u kobiet w ciąży, które chorują na łuszczycę lub RZS. Lek wykazuje działanie teratogenne i może spowodować śmierć płodu - przed rozpoczęciem leczenia konieczne wykluczenie ewentualnej ciąży. Jeśli chodzi o nowotwory, należy rozważyć potencjalne korzyści i ryzyko dla płodu. Metotreksat przenika do pokarmu kobiecego - jego stosowanie podczas laktacji jest przeciwwskazane.

 

UWAGA! Podczas leczenia oraz 3 miesiące po jego zakończeniu zaleca się stosowanie skutecznych metod antykoncepcji.

 

Dawkowanie

 

Metotreksat podaje się doustnie, we wlewie dożylnym/bolusie, domięśniowo, dotętniczo lub dokanałowo.

 

Dawkowanie leku różni się w zależności od leczonego schorzenia. Leczenie powinno odbywać się pod nadzorem lekarza onkologa klinicznego.

 

 • łuszczyca - 10-25 mg tygodniowo, 1 x na tydzień lub w 2-3 dawkach podzielonych,
 • RZS - podanie doustne, początkowo 2,5-7,5 mg na tydzień, później dawkę można zwiększyć do 10-25 mg na tydzień. Podskórnie, domięśniowo i dożylnie początkowo stosować 7,5 mg raz na tydzień, w razie potrzeby można zwiększać dawkę o 2,5 mg na tydzień. Dawka maksymalna - 25 mg na tydzień,
 • nowotwory lite i białaczka - dawka ustalana indywidualnie, zależnie od stanu pacjenta i wyniku morfologii krwi obwodowej,
 • nabłoniak kosmówkowy złośliwy - 15-30 mg na dzień przez 5 dni, przerwy w leczeniu powinny wynosić tydzień lub więcej,
 • rak piersi - 40 mg na m2 pc. w pierwszym dniu lub w 1. i 3. dniu lub w 1. i 8. dniu lub 3 razy w roku.

 

UWAGA! Podczas terapii metotreksatem konieczna jest regularna kontrola:

 

 • obrazu krwi, w szczególności liczby leukocytów i płytek krwi (konieczne może okazać się także badanie szpiku kostnego) - w leczeniu łuszczycy min. raz w miesiącu,
 • czynności wątroby,
 • czynności nerek,
 • RTG klatki piersiowej.
Szybka konsultacja:
Tabletka "dzień po" e-Recepta L4 Online

Wypełnij formularz e-Recepty i przejdź do konsultacji lekarskiej.

e-Recepta. Lekarz online w 5 min / 59zł

pole wymagane
pole wymagane
pole wymagane
pole wymagane
pole wymagane
pole wymagane
pole wymagane
Lekarz po zapoznaniu się z danymi każdorazowo decyduje o zasadności wystawienia recepty.
Najnowsze pytania pacjentów
Czy metotreksat wpływa na skuteczność antykoncepcji?
Czy metotreksat zmniejsza skuteczność tabletek antykoncepcyjnych Vines? Czy przy terapii metotreksatem muszę stosować dodatkowe zabezpieczenie (prezerwatywę)?
Piotr Szuba
lekarz w trakcie specjalizacji, pediatra, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Ze względu na teratogenność leku, zalecane jest stosowanie dodatkowo prezerwatywy.
Dawid Luwański
Umów wizytę
należy dodatkowo sie zabezpieczyć
Sylwester Król
ginekolog - położnik
Umów wizytę
Dzień dobry, należy dodatkowo się zabezpieczyć gdyż metotrexat jest lekiem, który powoduje wady płodu - jest teratogenny
Łukasz Blukacz
ginekolog - położnik
Umów wizytę
Metotreksat nie powinien zmniejszać skuteczności antykoncepcji, ale antykoncepcja może nasilać działanie metotreksatu. Proszę dokładnie omówić dawkowanie poinformować o zażywaniu tabletek antykoncepcyjnych z lekarzem zlecającym terapię metotreksatem.
Jak zaszczepić się na covid stosując metotreksat?
Biorę metotreksat 25mg 1x w tygodniu (RZS), czy chcąc się zaszczepić na covid, należy pominąć dawkę metotreksat? Czy może są inne zalecenia?
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Proszę przyjmować wszystkie leki zgodnie ze schematem. Jeśli nie wystąpią inne przeciwwskazania do szczepienia np. choroba infekcyjna można bezpiecznie przyjąć szczepionkę na COVID-19.
Aleksandra Myszura
lekarz
Umów wizytę
Stałe leki należy przyjmować wg codziennego schematu. Nie koliduja ze szczepieniem na Covid
Co mam dalej zrobić, aby rozpocząć leczenie prawidłowe?
Mam powiększoną po lewej stronie chrząstkę tarczowate (jabłko Adama). Leczę się ponadto na raka jelita grubego. Byłem u czterech lekarzy. Onkolog stwierdził, że to problem tarczycy i mam udać się do lekarza POZ, lekarz z POZ po badaniach uznał, że jestem zdrowy, a to powstało w wyniku...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Jeśli jest to powiększona tarczyca - należy zgłosić się do endokrynologa. Wcześniej można wykonać badanie USG.
Co znaczy zaburzona faza proliferacyjna?
Czy mogą się tworzyć komórki nowotworowe w źle funkcjonujących komórkach w macicy?
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Konsultacja z ginekologiem prowadzącym.
Karolina Raczyńska
lekarz
Umów wizytę
Najczęściej zaburzona faza proliferacyjna (np. jej wydłużenie) ma miejsce w takich schorzeniach jak zespół policystycznych jajników lub endometrioza. Sama w sobie hiperplazja komórek endometrium jest owszem jednym z wielu czynników ryzuyka rozwoju raka trzonu macicy jednak równie do rze nowotór ten może wystąpić u pacjentki bez tego czynnika. Sama w sobie hiperplazja prosta nie jest przyczyną nowotworu, muszą się tam jeszcze pojawić komórki atypowe. Jeśli ginekolog zaobserwował taki problem u Pani to należy z nim omówić ten temat, z pewnością powie więcej co oznacza ten proces właśnie u Pani.
Naczyniak na wątrobie - jakie leczenie podjąć?
Mój lekarz jest, jaki jest i nie za bardzo tłumaczy mi co z moimi wynikami, a ja już sama nie wiem, co mam myśleć, miałam ostatnio zrobione usg jamy brzusznej, ponieważ juz od dawna narzekam i ostatnio się nasiliły objawy, nudności codziennie rano i ból w prawym boku pod żebrami, na...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Najprościej zmienić lekarza prowadzącego i udać się do nowego z wynikami badań na wizytę stacjonarną.
Karolina Raczyńska
lekarz
Umów wizytę
Naczyniaki wątroby są zmianami łagodnymi i zazwyczaj są przypadkowym znaleziskiem w USG gdyż nie powodują żadnych dolegliwości do czasu aż są bardzo duże (rzędu powyżej 10 cm ) i powodują ucisk np. na drogi żółciowe. Naczyniak wielkości 7x10 mm nie powoduje dolegliwości bólowych, wymaga jedynie kontroli w USG nie częściej niż raz do roku- lekarz skieruje Panią/Pana sam na to badanie ponownie w swoim czasie dlatego nie kierował nigdzie dalej.
Czy ten podejrzany pieprzyk mógł przejść na zdrowego pieprzyka i być groźny ten na szyi przez dotknięcie mamy palców?
Wczoraj moja mama dotknęła palcami na mojej skórze (dekolt) podejrzany wystający pieprzyk i po sekundzie nie myjąc rąk, dotknęła mojego normalnego, zdrowego pieprzyka,  którego mam od dziecka i jest on na szyi. Za tydzień idę do chirurga onkologa. Martwię się o to i ciągle...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Pieprzyki nie przenoszą się przez dotyk.
Tatuaż, a nowotwór - czy są przeciwskazania?
Czy mogę zrobić tatuaż na ręce gdy chorowałem na nowotwór żuchwy szczękowej? To było z 8 lat temu, jestem już wyleczony z tego.
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Należy skonsultować się z onkologiem prowadzącym.
Czy te zabiegi mają wpływ na uczucie częstego parcia na mocz?
Mam 70 lat jestem po dwóch zabiegach TURP, pierwszy zabieg był z powodu łagodnego rozrostu gruczołu krokowego, który był w styczniu. Drugi zabieg też TURP był w maju z powodu zwężenia cewki moczowej i zarośniętej loży, które usunięto poprzez elekroresekcję uzyskują szeroki...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja z urologiem prowadzącym.
Wyczuwalny guzek w piersi i nadmierne pocenie.
Mam 34 lata i kilka dni temu zauważyłam guzek w prawej piersi od strony pachy. Pierś jest większa od drugiej i pobolewa, a w dodatku zauważyłam, że prawa pacha zdecydowanie mocniej się poci (pot jest bardziej intensywny i nieprzyjemny). Aktualnie zaczęła mi się miesiączka i być może ten guzek...
Sylwester Król
ginekolog - położnik
Umów wizytę
Proszę się zgłosić do poradni ginekologicznej
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana stacjonarna wizyta lekarska.
Czy obrzęk odźwiernika może być wczesnym objawem raka?
Tydzień temu miałam wykonaną gastroskopię, z wynikiem: odźwiernik obrzęknięty, na tylnej ścianie żołądka na wysokości kąta żołądka zmiana płasko wyniosła 4mm. Pobrano wycinek oraz wycinek z antrum. Czy zmiana może być wczesnym rakiem?
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Wynik należy skonsultować z lekarzem, który kierował na badanie.
Guzek nowotworowy w piersi - czy może występować też na żebrach?
Mam pytania o guzek nowotworowy w piersi. Czy guzek może występować bezpośrednio na kości/żebrach? Czy guzek nowotworowy może być nieprzesuwalny względem podłoża? Czy guzek nowotworowy to faktycznie jak mówią gładka kuleczka czy może być rozlanym zgrubieniem? Taki guzek jest...
Łukasz Blukacz
ginekolog - położnik
Umów wizytę
Praktycznie na wszystkie Pani pytania można odpowiedzieć twierdząco. W praktyce jednak niektóre zmiany są mają charakterystykę mniej lub bardziej sugerującą podłoże nowotworowe. Proponuję poszerzyć badanie o konsultację specjalistyczną z badaniem ultrasonograficznym, podczas której omówi Pani z lekarzem podejrzany guzek.
Marlena Kałużna
lekarz, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Wskazane wykonanie badania, np.usg piersi i konsultacja onkologiczna w celu omówienia Pani schorzenia.
Adam Mallach
lekarz, ginekolog - położnik, internista
Umów wizytę
Wskazane wykonanie badania, np.usg piersi i konsultacja onkologiczna
Czy po usunięciu mięsaka z uda może nastąpić przerzut na płuca?
3 lata temu miałem usuwanego mięsaka z uda. Podczas kontrolnego TK płuc pojawił się guzek 6 mm typu matowa szyba. Czy możliwe, że jest to przerzut? Konsultacja z onkologiem dopiero za miesiąc.
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Wynik należy skonsultować z lekarzem, który kierował na badanie.
Wpływ tabletek hormonalnych na leczenie raka podstawnokomórkowego.
Od roku zmagam się z rakiem podstawnokomórkowym skóry rozsianym. Jestem po 16 zabiegach i jeszcze sporo przede mną. Typ raka szerzący się powierzchownie oraz guzkowo wrzodziejący z naciekaniem. Ostatnio byłam u ginekologa i doktor powiedział, że jego zdaniem powinnam...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Proszę się skonsultować z onkologiem prowadzącym leczenie.
Marlena Kałużna
lekarz, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Wskazana konsultacja z lekarzem prowadzącym chorobę nowotworową skóry.
Łukasz Blukacz
ginekolog - położnik
Umów wizytę
Odpowiedź na to pytanie wymaga szerszej wiedzy o Pani stanie zdrowia. Proszę skonsultować się z lekarzem prowadzącym Pani leczenie onkologiczne celem uzyskania wiążącej opinii.
Czy brodawczak może być objawem raka, zmianą nowotworową?
Ostatnio zauważyłam u swojej mamy z tyłu na głowie czerwoną plamkę. Lekarz rodzinny skierował ją do chirurga onkologa (mama zapisała się na wizytę), ale ponadto udała się również do dermatologa, który stwierdził, że jest to brodawczak, jednak o nowotworze nie wspomniał. W...
Marlena Kałużna
lekarz, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Brodawczak jest zmianą nowotworową. Chirurg lub chirurg onkolog zdecyduje , czy można go wyciąć. Jeśli tak, to wyciętą zmianę przekaże do badania histopatologicznego.
Łukasz Blukacz
ginekolog - położnik
Umów wizytę
Rozpoznanie nowotworu opiera się o wynik badania histologicznego biopsji lub wyciętej zmiany. Proszę zgłosić się na konsultację celem kwalifikacji do usunięcia wspomnianej zmiany.
Dawid Luwański
Umów wizytę
Brodawczak jest zmianą nowotworową. Chirurg lub chirurg onkolog zdecyduje , czy można go wyciąć. Jeśli tak, to wyciętą zmianę przekaże do badania histopatologicznego.
Sylwia Dżaman
lekarz
Umów wizytę
Onkolog zadecyduje o dalszym postępowaniu-jeśli zmiana zostanie zakwalifikowana do usunięcia będzie przeprowadzone jej badanie w celu ustalenia jej charakteru.
Zbigniew Walter
internista
Umów wizytę
konieczna badanie histopatologiczne
Piotr Matysik
lekarz rodzinny, lekarz chorób wewnętrznych
Umów wizytę
Wskazane badanie histopatologiczne.
Adam Mallach
lekarz, ginekolog - położnik, internista
Umów wizytę
Onkolog zadecyduje o dalszym postępowaniu-jeśli zmiana zostanie zakwalifikowana do usunięcia będzie przeprowadzone jej badanie w celu ustalenia jej charakteru.
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Decyzję podejmie chirurg onkolog podczas umówionej wizyty stacjonarnej.
Jakub Woźniak
lekarz rodzinny
Umów wizytę
Należy się zgłosić do chirurga onkologa zgodnie z zaleceniami lekarza rodzinnego - w razie dodatkowych pytań zapraszam na wizytę - wytłumaczę dokładnie wytyczne postępowania - specjalista medycyny rodzinnej lekarz Jakub Woźniak
Czy powiększony węzeł chłonny może być objawem chłoniaka?
Mam 19 lat, kilka miesięcy temu zachorowałam (prawdopodobnie mnie przewiało) i wystąpił u mnie katar, ból głowy, ale co najbardziej niepokojące też powiększenie kilku węzłów chłonnych na szyi po prawej stronie. Udałam się do lekarza rodzinnego, przeprowadził badanie palpacyjne szyi,...
Sylwia Dżaman
lekarz
Umów wizytę
W celu uspokojenia i wykluczenia niepokojących Panią schorzeń proszę udać się na usg - badanie powinno rozwiać wątpliwości.
Piotr Matysik
lekarz rodzinny, lekarz chorób wewnętrznych
Umów wizytę
Proszę się udać do swojego lek. rodzinnego.
Dawid Luwański
Umów wizytę
należy zgłosić się do lekarza rodzinnego oraz wykonać usg celem diagnostyki
Adam Mallach
lekarz, ginekolog - położnik, internista
Umów wizytę
Proszę się udać do swojego lekarza rodzinnego
Zbigniew Walter
internista
Umów wizytę
wskazane usg węzła, które pokaże jego charakter
Jakub Woźniak
lekarz rodzinny
Umów wizytę
W celu dokładnej oceny węzłów chłonnych, przy odpowiednich wskazaniach zlecamy biopsję/badania USG węzłów chłonnym lub inne - zapraszam na konsultacje, w razie potrzeby wytłumaczę dokładnie wytyczne postępowania - specjalista medycyny rodzinnej lekarz Jakub Woźniak
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Jeśli się Pani niepokoi proszę zgłosić się na badanie USG.
Czy po chorobie nowotworowej przebytej 5.5 roku temu mogę poddać się zabiegowi depilacji laserowej bikini?
Czy po chorobie nowotworowej przebytej 5.5 roku temu (guz graniczny jajnika) mogę poddać się zabiegowi depilacji laserowej bikini?
Łukasz Blukacz
ginekolog - położnik
Umów wizytę
Kwalifikację do zabiegu przeprowadzić powinien specjalista wykonujący zabieg i w razie wątpliwości należy od zabiegu odstąpić lub zalecić konsultację ginekologiczną z racji iż wspomniana zmiana zlokalizowana była w jajniku.
Jakub Woźniak
lekarz rodzinny
Umów wizytę
Dzień dobry, kwalifikacje do zabiegu przeprowadza lekarz na miejscu, w celu oceny stanu zdrowia przed zabiegiem - zapraszam na konsultacje - specjalista medycyny rodzinnej lekarz Woźniak Jakub
Zbigniew Walter
internista
Umów wizytę
Wskazana konsultacja ginekologiczna u specjalisty prowadzącego ale raczej nie powinno być przeciwwskazań.
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Proszę się skonsultować ze swoim onkologiem prowadzącym leczenie.
Dawid Luwański
Umów wizytę
Wskazana konsultacja ginekologiczna u specjalisty prowadzącego ale raczej nie powinno być przeciwwskazań.
Adam Mallach
lekarz, ginekolog - położnik, internista
Umów wizytę
Kwalifikację do zabiegu przeprowadzić powinien specjalista wykonujący zabieg i w razie wątpliwości należy od zabiegu odstąpić lub zalecić konsultację ginekologiczną z racji iż wspomniana zmiana zlokalizowana była w jajniku.
Czy wstrzemięźliwość u mężczyzny zwiększa ryzyko raka prostaty?
Dzień dobry. 1. Mam 38 lat. Jestem kawalerem. Od kilku lat nie współżyłem oraz nie masturbuje się. Do początki 2021 roku zdarzały mi się nocne polucje, do dwóch razy w miesiącu. Ostatni raz miałem w styczniu 2021, dwie noce po kolei. Od tamtej pory jednak już nie. Czy to...
Łukasz Blukacz
ginekolog - położnik
Umów wizytę
Są pewne badania, które łączą ejakulację z mniejszym ryzykiem pewnych nowotworów prostaty, ale nie uważa się, aby ejakulacja w istotny sposób zmniejszała ryzyko najgroźniejszych nowotworów tego narządu. W razie obaw proszę skonsultować się z urologiem celem przeprowadzenia badania prostaty.
Jakub Woźniak
lekarz rodzinny
Umów wizytę
Wskazana jest dalsza diagnostyka - zapraszam na konsultacje online - wytłumaczę dokładnie wytyczne postępowania - specjalista medycyny rodzinnej lekarz Jakub Woźniak
Pokaż więcej pytań więcej
CHCESZ ZADAĆ PYTANIE?
Musisz napisać jeszcze: 50 znaków.
Dziękujemy
Twoje pytanie zostało wysłane. Nasi specjaliści udzielają odpowiedzi zwykle do kilkunastu godzin od zadanego pytania. Wszystkie odpowiedzi zostaną wysłane na adres e‑mail, który podałeś w formularzu.
lub Umów się na konsultację

Serwis HaloDoctor ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny i w żadnym wypadku nie zastępuje konsultacji medycznej. W celu dokładnej diagnozy zalecany jest kontakt z lekarzem. Jeśli jesteś chory, potrzebujesz konsultacji lekarskiej, e‑Recepty lub zwolnienia lekarskiego umów wizytę teraz. Nasi lekarze są do Twojej dyspozycji 24 godziny na dobę!

Lekarz online czeka na Ciebie
Umów wizytę
e-Recepta e‑Recepta L4 L4 Tabletka po Przeziębienie