1. Artykuły
  2. Zaburzenia afektywne dwubiegunowe. Psychiatra: to choroba o wielu maskach

Zaburzenia afektywne dwubiegunowe. Psychiatra: to choroba o wielu maskach

Choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD). Budzi niepokój i stwarza trudności w diagnozie. Pacjenci latami czekają na właściwe rozpoznanie, z uwagi na różnorodność objawów. - Rozpoczyna się zazwyczaj w młodym wieku - przed 35 rokiem życia. Jest jedną z częstszych przyczyn niesprawności młodych osób i powodem zwiększonej umieralności, głównie w wyniku samobójstw - zwraca uwagę dr Marta Piasecka, specjalistka psychiatrii osób dorosłych kliniki Psychomedic we Wrocławiu. 

Zaburzenia afektywne dwubiegunowe. Psychiatra: to choroba o wielu maskach Zaburzenia afektywne dwubiegunowe. Psychiatra: to choroba o wielu maskach
Spis treści
Co to są zaburzenia afektywne dwubiegunowe? Zaburzenia afektywne dwubiegunowe. Nie można wskazać jednej przyczyny Epizody depresji: typowe i nietypowe objawy Epizody manii. Alarmujące zachowania Epizod mieszany. Urojenia i halucynacje Zaburzenia afektywne dwubiegunowe. Trudna diagnoza Zaburzenia afektywne dwubiegunowe. Długotrwałe leczenie Jak mogą pomóc bliscy i rodzina chorego?

Co to są zaburzenia afektywne dwubiegunowe?

 

Zaburzenia afektywne dwubiegunowe (określane dawniej jako zaburzenia maniakalno-depresyjne), często kojarzone ze skrótem ChAD - chorobą afektywną dwubiegunową to jak tłumaczy nasza ekspertka:

 

Grupa nawracających epizodów, w których występują objawy zaburzeń nastroju o przeciwległych, skrajnych biegunach - od depresji do hipomanii czy też manii i epizodów mieszanych. Możliwe jest również współwystępowanie objawów psychotycznych w każdej z faz choroby - tłumaczy nasza ekspertka, Marta Piasecka.

 

Pomiędzy epizodami występują okresy remisji trwające nawet kilkanaście lat, ale są postaci choroby afektywnej dwubiegunowej z szybką zmianą faz (rapid cycling- liczba epizodów to, co najmniej, cztery w ciągu roku) oraz z bardzo szybką zmianą faz (ultra rapid cycling - epizody nawracają z bardzo dużą częstotliwością, a zmiany nastroju z maniakalnego na depresyjny i odwrotnie, występują w ciągu jednego tygodnia, dnia czy kilku godzin).

 

W przeszłości zaburzenia afektywne dwubiegunowe nazywano chorobą/psychozą maniakalno- depresyjną, cyklofrenią, reakcją maniakalno - depresyjną, a historia opisów melancholii, która była określeniem depresji, przeplatanej manią sięga czasów starożytnych - przyznaje psychiatra.

 

Częstość występowania choroby afektywnej dwubiegunowej szacuje się na około 3-5%. Równie często występuje u kobiet i mężczyzn.

 

Częste nawroty choroby oraz jej konsekwencje zdrowotne potrafią bardzo zakłócać codzienne życie chorych. Okresy depresji powodują wycofywanie z podstawowych rodzajów aktywności, zaniedbywanie obowiązków, rezygnację z własnych celów życiowych, zrywanie relacji z otoczeniem. Pojawiające się przeświadczenia o byciu gorszym, bezużytecznym, poczucie winy, niespełnianie oczekiwań otoczenia mogą prowadzić do podejmowania działań samobójczych - zwraca uwagę nasza specjalistka.

 

Stany hipomanii i manii mogą prowadzić natomiast do dezorganizacji na płaszczyźnie zawodowej, ekonomicznej i w relacjach interpersonalnych.

 

W tych okresach na skutek braku krytycyzmu zaciągają kredyty, podważają autorytety, mogą zachowywać agresywnie i nie przestrzegać reguł społecznych. Działają chaotycznie, podejmują niekorzystne, lekkomyślne decyzje, które mogą istotnie wpłynąć na ich życie - dodaje.

 

arrow Choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD) - jak się objawia i kiedy konieczne jest leczenie?

Zaburzenia afektywne dwubiegunowe. Nie można wskazać jednej przyczyny

 

Eksperci wskazują szereg przyczyn choroby afektywnej dwubiegunowej. Są to czynniki społeczne, psychologiczne i biologiczne (uwarunkowania genetyczne), zaburzenia neuroprzekaźnictwa, neurohormonalne czy też procesy zapalne. .

 

Badania kliniczne pokazują, iż CHAD może być dziedziczona, tak więc czynniki genetyczne mają istotną rolę w rodzinnym występowaniu choroby. Nie oznacza to, że u każdej osoby obciążonej genetycznie wystąpi choroba dwubiegunowa, jednak ryzyko jej pojawienia się jest większe - przyznaje nasza specjalistka.

 

I jak dodaje:

 

Czynnikiem aktywującym pojawienie się epizodów jest między innymi długotrwały stres, traumatyczne przeżycia takie jak utrata bliskiej osoby, rozpad związku, utrata pracy itd. Nie bez znaczenia prawdopodobnie pozostają również trudne emocjonalnie doznania w dzieciństwie. Teoria biologiczna- monoaminowa natomiast wskazuje na zaburzenia równowagi w neuroprzekażnictwie. Zakłóceniom ulega poziom dopaminy, noradrenaliny, serotoniny w mózgu. Istotny wpływ ma również nadużywanie alkoholu i innych substancji psychoaktywnych

 

Epizody depresji: typowe i nietypowe objawy

 

Psychiatra zwraca uwagę, że epizody depresyjne w chorobie afektywnej dwubiegunowej to nie tylko stany obniżenia nastroju czy pesymistycznej oceny teraźniejszości i przyszłości. Występuje również szereg innych objawów:

 

  • zaburzenia koncentracji uwagi i pamięci,
  • spowolnienie psychoruchowe,
  • brak energii,
  • anhedonia (brak odczuwania przyjemności),
  • abulia (brak motywacji i chęci do działania),
  • zaburzenia apetytu – zarówno jego brak jak i kompulsywne epizody objadania się,
  • zaburzony rytm dobowy - trudności z zaśnięciem oraz charakterystyczne wybudzanie się o 4-5.00 rano, czemu może towarzyszyć natłok myśli, zamartwianie się, poczucie winy czy braku wyjścia z określonej sytuacji.

 

Osoba wycofuje się z dotychczasowych aktywności, porzuca zainteresowania, trudność sprawiają proste czynności jak wstawanie z łóżka czy wykonanie czynności higienicznych.

 

Temu stanowi może towarzyszyć lęk o charakterze uogólnionym, nieokreślonym, jednak niekiedy paraliżującym i uniemożliwiającym funkcjonowanie.  Spada aktywność, pojawia się negatywizm, wycofanie z kontaktów interpersonalnych, spadek zaangażowania w sprawy bliskich, brak dążeń, motywacji, objawy psychosomatyczne - wylicza Marta Piasecka.

 

Mniej typowym objawem jest nadmierna senność, która może być tłumaczona mechanizmem obronnym odcięcia od trudnych emocji - „podświadomą ucieczką w sen przed depresją”. 

 

Również drażliwość, impulsywność a tym samym ryzykowne zachowania, których osoba nie ujawniała wcześniej to mniej charakterystyczne objawy depresyjne, częściej występujące u mężczyzn. Mogą to być: szybka jazda samochodem, przyjmowanie substancji psychoaktywnych, wchodzenie w konflikty.

 

Bliscy dostrzegają wówczas wyraźną zmianę w funkcjonowaniu tej osoby, jakby „stał się kimś innym”. Nie jest to jednak interpretowane jako epizod depresyjny - przyznaje nasza ekspertka.

 

Kolejna maska to tzw. uśmiechnięta depresja, kiedy osoba zachowuje zdolność do funkcjonowania zawodowego czy rodzinnego jednak jest to okupione ogromnym cierpieniem, a dostęp do wewnętrznych przeżyć jest ściśle zablokowany.

 

Epizody manii. Alarmujące zachowania

 

Epizody maniakalne charakteryzują się podwyższonym, euforycznym nastrojem, nadmiarem energii, wielomównością, podejmowaniem ryzykownych decyzji (zaciąganie kredytów, hazard) i zachowań (nadużywanie substancji psychoaktywnych, przypadkowe kontakty seksuane, hazard).

 

Alarmującym objawem jest zmniejszone zapotrzebowanie na sen, brak apetytu, znaczne pobudzenie psychoruchowe, co może stanowić poważne zagrożenie zdrowia a nawet życia. Osoby w epizodzie maniakalnym relacjonują poczucie gonitwy myśli, zaburzonej koncentracji uwagi. Pojawia się chęć realizowania spontanicznych aktywności i celów, które w danej chwili mogą wydawać się rewolucyjne. Przy braku poparcia czy możliwości realizacji swoich pomysłów osoby te mogą stać się drażliwe, agresywne, wchodzić w konflikty z uwagi na brak krytycyzmu wobec objawów chorobowych i braku poparcia ze strony innych - wylicza psychiatra.

 

W skrajnych przypadkach może dochodzić do zupełnej dezorganizacji zachowania, niejasnej komunikacji poprzez używanie niezrozumiałych słów i wątków.

 

Epizod mieszany. Urojenia i halucynacje

 

Epizod mieszany charakteryzuje się współwystępowaniem objawów depresyjnych i hipomaniakalnych lub maniakalnych. Obserwujemy tu m.in. niepokój, drażliwość, zmienność nastroju, gonitwę myśli.

 

Epizody hipomaniakalne charakteryzują się łagodnym podwyższeniem nastroju lub drażliwością a stan ten trwa kilka dni i nie ma dezorganizującego wpływu na funkcjonowanie społeczne jak w epizodzie maniakalnym. Może pozostać niezauważony i odbierany przez otoczenie jako poprawa w funkcjonowaniu i samopoczuciu danej osoby - tłumaczy Marta Piasecka.

 

W obu epizodach mogą pojawiać się objawy psychotyczne:

 

  • w depresji np. urojenia katastroficzne,  ksobne, nihilistyczne, winy, grzeszności,
  • w manii - wielkościowe, przeświadczenia o swojej wszechmocy i wyjątkowości, konieczności spełnienia specjalnych misji. 

 

Współwystępować mogą doznania omamowe, głównie w postaci halucynacji słuchowych - głosów komentujących, nakazujących.

 

Zaburzenia afektywne dwubiegunowe. Trudna diagnoza

 

Jak zauważa psychiatra Marta Piasecka:

 

Mimo, iż mamy coraz większą świadomość i wiedzę odnośnie zaburzeń psychicznych, ta jednostka chorobowa wciąż budzi niepokój, wydaje się być niezrozumiała i ulega stygmatyzacji. Sprawia trudności we właściwym rozpoznaniu, może sugerować, poprzez różnorodność objawów inne jednostki chorobowe, a diagnostyka różnicowa jest wówczas ogromnym wyzwaniem.

 

I przyznaje:

 

Niekiedy do właściwego rozpoznania dochodzi po wielu latach leczenia np. zaburzeń depresyjnych nawracających, ponieważ epizod hipomaniakalny może pozostać niezauważony. Lekooporność w przypadku depresji również powinna być sygnałem do weryfikacji rozpoznania. W różnicowaniu należy wziąć z pewnością zaburzenie osobowości borderline.

 

Zaburzenia afektywne dwubiegunowe. Długotrwałe leczenie

 

Zaburzenia afektywne mają charakter nawracający. Jak zauważa nasza ekspertka:

 

Pacjent z reguły wymaga wieloletniej profilaktycznej farmakoterapii oraz oddziaływań psychoterapeutycznych i psychoedukacji, która pozwoli na samodzielne zidentyfikowanie objawów prodromalnych (wczesnych objawów choroby).

 

I dodaje:

 

Oczywiście możliwe jest wyleczenie epizodu natomiast niezwykle rzadko obserwuje się całkowite ustąpienie zaburzeń.

 

Podstawą leczenia zaburzenia afektywnego dwubiegunowego jest farmakoterapia z zastosowaniem leków stabilizujących nastrój czyli normotymicznych. Są to sole litu, kwas walproinowy, karbamazepina, lamotrygina, a niekiedy atypowe leki przeciwpsychotyczne- aripiprazol, olanzapina, kwetiapina.

 

Niekiedy uzyskanie remisji nie jest możliwe przy wdrożonej monoterapii i konieczne jest zastosowanie politerapii. W epizodach depresyjnych możliwe jest niekiedy włączenie leków przeciwdepresyjnych. Leczenie zwykle jest długotrwałe - tłumaczy nasza specjalistka.

 

Przy ciężkim przebiegu choroby i stanach zagrażających życiu bywają wykorzystywane elektrowstrząsy, czasem w sytuacjach zagrażających życiu stosuje się leczenie bez zgody chorego.

 

Jak mogą pomóc bliscy i rodzina chorego?

 

Na koniec nasza ekspertka podpowiada co mogą zrobić bliscy i rodzina, aby wesprzeć pacjenta z chorobą afektywną dwubiegunową.

 

Charakter objawów i ich nawrotowość jest dużym wyzwaniem dla otoczenia i rodziny chorego. Formą pomocy jest poznanie samej istoty choroby, w ramach psychoedukacji. Zauważanie jej ewentualnych symptomów mogących zwiastować nawrót.

 

Ważne jest udzielanie wsparcia poprzez nieocenianie, motywowanie do systematycznego leczenia, a także niekiedy pomoc w podstawowych czynnościach, jak przypominanie o przyjmowaniu leków, wizytach u lekarza czy proponowaniu wspólnych aktywności. 

 

Marta Piasecka

Psychiatra. Absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu, ze specjalizacją z dziedziny psychiatrii. Specjalistka psychiatrii osób dorosłych kliniki Psychomedic we Wrocławiu. Pełniła m.in. rolę zastępcy Ordynatora Oddziału Psychiatrii Sądowej, Ordynatora Oddziału Ogólnopsychiatrycznego, kierownika Oddziału Psychiatrycznego. Przez

wiele lat pracowała również jako lekarz pogotowia ratunkowego. Aktualnie jest zastępcą ordynatora w Oddziale Psychogeriatrycznym w Ośrodku Badawczo-Naukowo- Dydaktycznym w Ścinawie.

 

Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu autyzmu, ADHD, zaburzeń afektywnych, lękowych, somatyzacyjnych, osobowości, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego i zespołu stresu pourazowego.

Szybka konsultacja:
Tabletka "dzień po" e-Recepta L4 Online
Najnowsze pytania pacjentów
Czy mój lęk jest irracjonalny i ojciec najpewniej się zatruł?
Jestem dziewczyną lat 19 i mam (chyba) dość nietypowy problem. Od lat zmagam się z emetofobią (lęk przed wymiotowaniem). Moja fobia wiąże się z OGROMNYM lękiem, który powodują przeróżne sytuacje. Z tego powodu od prawie 2 lat biorę lek przypisany przez psychiatrę. Do rzeczy -...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja z psychiatrą prowadzącym leczenie.
Czy badanie ginekologiczne może wskazać, w jakim momencie cyklu jestem?
 Nie dostałam miesiączki poprzez zażywanie leku przeciwdepresyjnego, a muszę szybko zrobić rezonans piersi. Co w takiej sytuacji?
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Należy wykonać test ciążowy, którego wynik będzie podstawą do podjęcia decyzji o wykonaniu badana obrazowego.
Czy mój lęk jest uzasadniony?
Cierpię na zaburzenia lękowe, w listopadzie ubiegłego roku miałem nieprzyjemną sytuację z obcym psem (ugryzł mnie przez spodnie, zerwania ciągłości naskórka nie stwierdzono). Od niedzieli zacząłem odczuwać mocny lęk przed psami puszczanymi luzem w mojej dzielnicy - ostatnio miałem dwie...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja z psychiatrą prowadzącym leczenie.
Adam Cisowski
lekarz rodzinny, lekarz w trakcie specjalizacji
Umów wizytę
W ww przypadku będzie potrzebne leczenie uzupełniającę w postaci farmakoterapii. Proszę udać się na konsultację do lekarza psychiatrii.
Marlena Kałużna
lekarz, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Konieczna konsultacja u psychiatry.
Proszę o pomoc i udzielenie wskazówek co mam zrobić, bardzo się martwię. 
Chciałabym skonsultować się w sprawie dziecka. Syn ma 9 lat, od 4 r.ż. posiada diagnozę CAPD (centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego), a od 7 r.ż. ADHD (hiperkinetyczne zaburzenia zachowania) oraz ODD (zaburzenia opozycyjno-buntownicze) z aktualnie nasilonymi objawami agresji. W tej chwili...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Należy skonsultować się ze specjalistami prowadzącymi terapię.
Czy tabletki antydepresyjne mogą powodować zwiększenie kaloryczności posiłków?
Na tabletkach przytyłam 40 kilo, bez zmiany diety ani stylu życia. Wiem, że im wyższa dawka leku, tym więcej tyje. Pomimo stosowania diety, diety pudełkowej oraz wysiłku fizycznym. Mój stan z dnia na dzień jest gorszy do tego stopnia, że moje BMI wynosi 40. Jestem wykończona, a...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Leki nie mają wpływu na kaloryczność posiłków. Zalecana konsultacja z psychiatrą prowadzącym - być może zasadna będzie zmiana leków.
Agnieszka Molas-Biesiada
lekarz rodzinny, psychodietetyk
Umów wizytę
Zalecam konsultacje z lekarzem prowadzącym
Adam Cisowski
lekarz rodzinny, lekarz w trakcie specjalizacji
Umów wizytę
Zalecam dodatkowo konsultację w poradni endokrynologicznej.
Tomasz Andrzej Szczęsny
lekarz chorób wewnętrznych, onkolog
Umów wizytę
Proponował bym konsultacje z lekarzem psychiatra który dobrać może inne leki antydepresyjne potwierdzając konieczność leczenia a jednocześnie mogące odwrócić obecna tendencję
Czy te ataki podczas snu mogą być od tarczycy?
Mam 32 lata. Od marca 2023 roku (3 miesiące po porodzie) borykam się z dziwnymi dolegliwościami mianowicie: zaburzenia pamięci i koncentracji, ciągłe zmęczenie, trądzik, bolące wypryski na ciele, wypadające włosy, bardzo obfite i nieregularne miesiączki, spadek libido do zera, spadki glukozy,...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zgłoszono wiele objawów nie mających ze sobą związku, z którymi należy zgłosić się do odpowiednich specjalistów.
Co robić w takiej sytuacji, kiedy czuję absolutną pustkę?
Ostatnie 6 miesięcy były dla mnie ciężkie, przez to jak się czuje. Od około 6 miesięcy odczuwam absolutną pustkę, obojętność, bardzo często także przygnębienie. Nie odczuwam strachu, stresu czy też szczęścia. Nic mi nie sprawia przyjemności, to co kochałam - już jest dla mnie nieważne. Wszystkie...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja psychiatryczna.
Tomasz Andrzej Szczęsny
lekarz chorób wewnętrznych, onkolog
Umów wizytę
Napewno konsultacje które zawierają ocenę opisanych dolegliwości jest podstawą ,nie mniej konsultacja Lekarza POZ może tez mieć znaczenie.
Do jakiego lekarza się udać? Gdzie szukać pomocy?
Od dziecka drżą mi ręce mięśnie mam niskie TSH, FT3, FT4 w normie, ale objawy nadczynności występują, jak drżenie, nerwowość, nadpobudliwość jestem bardzo szczupły, od dziecka nie mogę tak funkcjonować. Dziesięć lat temu miałem przeciwciała anty TG podwyższone, teraz nie. Lekarze mnie totalnie...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana stacjonarna wizyta lekarska.
W jaki sposób pomóc sobie w zaburzeniach psychotycznych?
Jestem osobą chora na zaburzenie psychotyczne podobne do schizofrenii, wywołanej na tle używania substancji psychoaktywnych. Od czasu stwierdzenia przez lekarzy oraz przymusowych wakacjach, jestem czysty, nie biorę żadnych narkotyków. Nie mam ataków schizofrenii, jak twierdzi...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Kontrolna wizyta u psychiatry prowadzącego leczenie.
Bardzo skuteczne są leki przeciwpsychotyczne z przepisu lekarza psychiatry, monitorowanie stanu chorego a także, aby zapobiec nawrotom, skuteczna terapia, do której gorąco zachęcam. W przypadku gdyby się Państwo na nią zdecydowali, proszę o kontakt pod numerem 575 696 287 Pozdrawiam, Tomasz Matjas
Czy zapisując się na konsultację, mam szansę ma pomóc?
Od kilku dni cierpię na napady nieuzasadnionego w danym momencie lęku. Wczoraj wieczorem objawy zaczęły się nasilać, powodując uczucie "braku tlenu w powietrzu", przez co zaczynam wpadać w panikę, mimo że wszystkie moje parametry są w normie. Ok pół roku temu miałam podobną...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Konsultacja z psychiatrą prowadzącym leczenie.
Dawid Luwański
Umów wizytę
Konsultacja z psychiatrą prowadzącym leczenie.
Polecam leki uspokajające z przepisu lekarza psychiatry oraz połączenie z terapią, może Pani zarezerwować ją u mnie na profilu lub u innego specjalisty- ważne jest to, aby znaleźć przyczynę i tym samym rozpocząć odpowiednią terapię, zarówno dla siebie jak i dla dzieci. Pozdrawiam, Tomasz Matjas
Badanie krwi, a zaburzenia psychiczne.
Poziom, jakich witamin (oprócz witaminy D) warto sobie zbadać, żeby wykluczyć somatyczne podłoże depresji, nerwicy lękowej i fobii społecznej?
Agnieszka Nowotnik
rehabilitant podologiczny, ortopodolog, dietetyk, podolog, dermatolog
Umów wizytę
dzien dobry; zalecam zrobić badania morfologii z rozmazem, oraz poszerzyć pakiet o żelazo, ferrytynę, b12 i kwas foliowy;
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Konsultacja z psychiatrą prowadzącym leczenie.
Witam, warto zrobić sobie całą morfologię krwi ale wątpie aby niedobór witamin miał wpływ na podłoże depresji- tutaj, w tej sytuacji potrzebna jest solidna terapia, na którą osobiście zapraszam- można zarezerwować wizytę na moim profilu bądź bezpośrednio pod moim numerem telefonu 575696287 Pozdrawiam, Tomasz Matjas
Czy w tym przypadku może pomóc jeszcze neurolog, czy już psychiatra/psycholog? 
Ojciec 63 lata, ok. 10 lat po udarze. Jakiś czas przed udarem wystąpił zawał. Leczony stale na nadciśnienie. Fizycznie w pełni sprawny, nie znam niestety większej ilości szczegółów udaru, w jakiej części mózgu miał miejsce itp. Problemem natomiast jest zmiana w zachowaniu...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja psychiatryczna.
Czy psychiatrze albo psychoterapeutce należy powiedzieć o innych problemach zdrowotnych, jakich doświadczamy?
Ja mam ich bardzo wiele, też parę wstydliwych, nie wiem, czy trzeba o nich wszystkich powiedzieć. U mnie to hemoroidy, grzybica paznokci, nieregularny okres, krótkowzroczność, nadwaga, rozstępy, wycięty woreczek żółciowy, wysoki cholesterol, refluks, wysoki puls (obniżany...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Należy te kwestie skonsultować z psychiatrą prowadzącym.
Mam objawy depresji, fobii społecznej i nerwicy lękowej.
W związku z tym chciałabym wiedzieć, czy te przypadłości to zaburzenia psychiczne, czy choroby psychiczne? Ktoś mi powiedział, że schizofrenia czy CHAD to choroby psychiczne, a co z tym co ja mam?
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Konsultacja z psychiatrą prowadzącym leczenie.
Zalecana konsultacja ze specjalistą, zapraszam do mojego gabinetu , Tomasz Matjas
Czy to możliwe, że jest to spowodowane nerwami/nerwicą?
Męczy mnie okropny lęk związany z dziwnym dźwiękiem pojawiającym się przy braniu pełnego, głębokiego oddechu (np. przy ziewaniu). Jest to dźwięk jakby "pompki" przy wdechu, towarzyszy temu napięcie klatki piersiowej. Zdarza się to rzadko, z reguły gdy zaczynam o tym uporczywie myśleć,...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana stacjonarna wizyta lekarska.
Zalecana wizyta /telewizyta, zapraszam do gabinetu, Tomasz Matjas
Pokaż więcej pytań więcej
CHCESZ ZADAĆ PYTANIE?
Musisz napisać jeszcze: 50 znaków.
Dziękujemy
Twoje pytanie zostało wysłane. Nasi specjaliści udzielają odpowiedzi zwykle do kilkunastu godzin od zadanego pytania. Wszystkie odpowiedzi zostaną wysłane na adres e‑mail, który podałeś w formularzu.
lub Umów się na konsultację

Serwis HaloDoctor ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny i w żadnym wypadku nie zastępuje konsultacji medycznej. W celu dokładnej diagnozy zalecany jest kontakt z lekarzem. Jeśli jesteś chory, potrzebujesz konsultacji lekarskiej, e‑Recepty lub zwolnienia lekarskiego umów wizytę teraz. Nasi lekarze są do Twojej dyspozycji 24 godziny na dobę!

Lekarz online czeka na Ciebie
Umów wizytę
e-Recepta Przeziębienie Znajdź lekarza L4 L4 Umów wizytę