1. Artykuły
 2. Choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD) - jak się objawia i kiedy konieczne jest leczenie?

Choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD) - jak się objawia i kiedy konieczne jest leczenie?

Choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD, cyklofrenia) jest klasyfikowana jako zespół objawów, w których skład wchodzą epizody depresji i faz maniakalnych lub hipomaniakalnych. Cierpi na nią aż 6-11% społeczeństwa, zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Czym się objawia, jak ją leczyć i czy psychoterapia może mieć pozytywny wpływ na jej przebieg?

Choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD) - jak się objawia i kiedy konieczne jest leczenie? Choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD) - jak się objawia i kiedy konieczne jest leczenie?
Spis treści
Czym właściwie jest ChAD? Jakie wyróżniamy podtypy? Kogo w szczególności może dotykać ChAD? Objawy ChAD Epizod depresyjny - objawy Epizod maniakalny - objawy Epizod hipomaniakalny - objawy Epizod mieszany Okres remisji Leczenie choroby afektywnej dwubiegunowej ChAD u dzieci i nastolatków Depresja a choroba afektywna dwubiegunowa Jak pomóc bliskiej osobie, która zmaga się z ChAD?

Czym właściwie jest ChAD?

 

Prócz objawów manii, hipomanii lub depresji, bądź też stanów mieszanych występujących w przebiegu choroby obserwujemy również okresy remisji (okres schorzenia charakteryzujący się brakiem objawów chorobowych). Ilość występujących podtypów zaburzenia sprawia, że jest ono kłopotliwe do zdiagnozowania i zostaje często mylone z samodzielnie występującą depresją, a nawet schizofrenią. Każdy z nas doświadcza czasem smutku bądź euforii, ale duże nasilenie tych stanów i ich cykliczność odróżnia te fizjologiczne reakcje od ChAD.

 

arrow Zaburzenia afektywne dwubiegunowe. Psychiatra: to choroba o wielu maskach

Jakie wyróżniamy podtypy?

 

 • typ I: epizody depresji rozdzielone co najmniej jednym (lub kilkoma) epizodami manii,
 • typ II: epizody depresji (zazwyczaj częstsze niż w typie I) rozdzielone jednym lub kilkoma epizodami hipomanii,
 • typ III: epizody depresji nawracające, stany maniakalne/hipomaniakalne wywoływane zbyt silnym działaniem leków przeciwdepresyjnych - nie pojawiają się samoistnie, dochodzi do obsesji maniakalnych,
 • typ III i półmania lub hipomania: zazwyczaj na skutek nadużycia alkoholu bądź innych substancji psychoaktywnych,
 • choroba afektywna sezonowa: epizody depresji w miesiącach jesienno-zimowych, a epizody manii lub hipomanii w okresie wiosenno-letnim,
 • cyklotymia: stan przewlekły, dystymia (przewlekła depresja) na przemian z hipomianią,
 • „miękkie” spektrum choroby afektywnej dwubiegunowej: brak epizodów manii lub hipomanii, ale pewne cechy dwubiegunowości występują w odpowiedniej konfiguracji, liczbie i nasileniu,
 • mania jednobiegunowa: wyłącznie nawracające stany maniakalne lub hipomaniakalne bez epizodów depresyjnych, postać rzadka.

 

W najczęstszych przypadkach epizody choroby następują po sobie raz w roku. Jeśli natomiast liczba nawrotów przekracza 4 w ciągu jednego roku, to mówimy o chorobie dwubiegunowej z szybką zmianą faz (rapid cycling). Gdy epizody choroby przechodzą jeden w drugi, bądź nawracają z bardzo dużą częstością (zmiana nastroju z depresyjnego na maniakalny (hipomaniakalny) lub odwrotnie w ciągu jednego dnia lub tygodnia, co kilka-, kilkanaście godzin), to określamy ten stan jako choroba afektywna dwubiegunowa z bardzo szybką zmianą faz (ultra rapid cycling).

 

Należy pamiętać, że częściej występują epizody depresyjne i czas ich trwania jest zazwyczaj dłuższy niż epizodów maniakalnych.

 

Kogo w szczególności może dotykać ChAD?

 

Z zebranych danych wynika, że zarówno mężczyźni, jak i kobiety chorują tak samo często. Początek choroby notuje się zazwyczaj przed ukończeniem 35. roku życia, co wpływa bardzo negatywnie na wiele istotnych aspektów życia pacjentów - funkcjonowanie w społeczeństwie i rodzinie, życie zawodowe, realizacja swojego potencjału intelektualnego.

 

Istnieją natomiast czynniki predysponujące do wystąpienia tego zaburzenia:

 

 • biologiczne: tutaj w szczególności czynniki genetyczne, jeśli rozpoznano ChAD/depresję u jednego lub obojga rodziców (wtedy ryzyko choroby wynosi aż 75%),
 • psychologiczne, społeczne i środowiskowe: tj. stresujące wydarzenia życiowe (np. utrata bliskiej osoby, wszelkie rewolucje w życiu rodzinnym, poród, a nawet zmiana pracy). Czynniki te mogą wyzwalać chorobę lub nasilać jej przebieg.

 

Warto podkreślić, że pojedyncze wymienione wyżej czynniki zazwyczaj nie warunkują rozwoju choroby, natomiast ich wzajemne współdziałanie, np. śmierć partnera i znaczne obciążenie genetyczne zwiększają podatność na jej wystąpienie.

 

Pamiętajmy, że satysfakcjonujące związki z bliskimi osobami, właściwy rytm dnia i nocy oraz umiarkowana aktywność fizyczna mają dodatni wpływ na stabilność psychiczną osoby cierpiącej na ChAD i należy o nie w szczególności zadbać.

 

Objawy ChAD

 

Na co zwłaszcza warto zwrócić uwagę?

 

Epizod depresyjny - objawy

 

 • obniżenie nastroju,
 • smutek,
 • niemożność czerpania przyjemności z czynności, które dawniej sprawiały radość,
 • przewlekłe zmęczenie,
 • zaburzenia pamięci i koncentracji,
 • zaburzenia apetytu,
 • obniżony popęd seksualny,
 • trudności ze wstawaniem rano z łóżka.

 

Liczba epizodów depresji jest zwykle większa niż epizodów manii u osób cierpiących na ChAD.

 

Dowiedz się więcej - przeczytaj artykuł o symptomach, diagnozowaniu i leczeniu depresji.

 

Epizod maniakalny - objawy

 

 • znacznie podwyższony nastrój,
 • uczucie szczęścia,
 • nadpobudliwość,
 • podwyższone libido (czasem dochodzi do aktów z przypadkowymi osobami, bez zabezpieczenia),
 • gwałtowne przechodzenie stanów nadmiernej radości w drażliwość, agresję czy też wrogość,
 • impulsywne działania (bez zastanawiania się nad konsekwencjami, mogą być niebezpieczne zarówno dla pacjenta, jak i dla jego otoczenia),
 • słowotok,
 • gonitwa myśli,
 • nielogiczne wypowiedzi,
 • brak krytycyzmu wobec swoich objawów, pacjent może mówić, że “nic mu nie jest”, “czuje się wspaniale, lepiej niż kiedykolwiek”, odrzuca pomoc,
 • nadużywanie alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych,
 • nadmierny optymizm, nieadekwatnie wysoka samoocena,
 • wyostrzenie zmysłów (chorzy odczuwają intensywniej barwy, dźwięki i smaki).

 

Manii towarzyszyć mogą także m.in. słabszy apetyt czy ograniczenie przyjmowania płynów. W konsekwencji dochodzi do spadku masy ciała i - na co warto zwrócić szczególna uwagę - odwodnienia i wyczerpania organizmu.

 

Epizod hipomaniakalny - objawy

 

Objawy hipomanii są zbliżone do tych występujących w manii, natomiast ich nasilenie jest o wiele mniejsze, nie prowadzą do skrajności oraz trwają krócej.

 

Wyróżniamy:

 

 • podwyższenie nastroju i napędu psychoruchowego (z możliwością kontroli swoich zachowań i częściowym krytycyzmem wobec nich),
 • zwiększoną radość z życia,
 • zmniejszoną potrzebę snu,
 • nieco przyspieszone tempo myślenia,
 • zaburzenia koncentracji i uwagi, ale bez objawów wytwórczych,
 • zwiększone poczucie siły i własnych możliwości, pacjent “ma czas na wszystko”,
 • chory podejmuje się zadań, których nie kończy,
 • działania i czyny są lekkomyślne,
 • wszystkie zaplanowane czyny muszą być wykonane “tu i teraz”, w przeciwnym razie chory doświadcza frustracji, jest rozdrażniony,
 • apetyt jest zwykle normalny, ale mogą pojawiać się okresy objadania się.

 

Epizody hipomanii nie zawsze muszą być objawem dwubiegunowości, niemniej jednak należy poddać się konsultacji i obserwacji psychiatrycznej. Zachowania hipomaniakalne często odbierane są pozytywnie przez otoczenie, bowiem osoby je przejawiające mogą wydawać się bardziej atrakcyjne towarzysko - zarażają optymizmem czy też z chęcią organizują zabawy/imprezy.

 

Epizod mieszany

 

W tym przypadku wymienione wcześniej objawy depresji i manii/hipomanii mogą występować jednocześnie, co jest szczególnie męczące dla chorego, jak i jego najbliższego otoczenia. Nastrój pacjenta zmienia się diametralnie w ciągu kilku chwil, np. zwiększonemu pobudzeniu psychoruchowemu towarzyszy uczucie smutku i utraty sensu życia.

 

Okres remisji

 

Czas, w którym chory nie przejawia dotychczasowych objawów (remisja pełna) lub występują one z o wiele mniejszym nasileniem i/lub nielicznymi objawami choroby (remisja niepełna).

 

Leczenie choroby afektywnej dwubiegunowej

 

Głównym i podstawowym celem w terapii ChAD jest jej remisja, która zapewnia powrót do normalnego funkcjonowania (sprzed choroby).

 

Jako że schorzenie to ma charakter przewlekły i nawrotowy,  leczenie jest długotrwałe i wymagające ogromnych pokładów cierpliwości (często wiąże się z przyjmowaniem leków do końca życia). Terapią objęte jest leczenie zarówno pierwszego epizodu choroby, jak i jej kolejnych nawrotów, a także profilaktykę w zakresie przeciwdziałania nawrotom. Mówimy tutaj o leczeniu kompleksowym i wsparciu zarówno ze strony psychologa (w zakresie psychoterapii), jak i lekarza psychiatry (w zakresie farmakoterapii).

 

 • Psychoterapia

 

W większości przypadków stosowana jest w okresach długotrwałych remisji. W przypadkach remisji niepełnej oraz podczas trwających epizodów jest oczywiście również zalecana, ale w formie wsparcia trwającej farmakoterapii. Warto także pomyśleć o działaniach nakierowanych na konkretne potrzeby pacjentów, np. rozwijanie umiejętności kontrolowania własnych zachowań.

 

Psychoterapia powinna zawierać także elementy psychoedukacji jako formy przekazywania choremu wiedzy na temat ChAD, uświadamianiu go o możliwych przejawach nawrotu choroby (tzw. zwiastuny choroby), aby pacjent wiedział jak postępować.

 

 • Farmakoterapia

 

Przed zastosowaniem jakichkolwiek środków farmakologicznych w leczeniu ChAD należy skonsultować się z lekarzem psychiatrą, który stawia diagnozę, ustala dawkowanie i nadzoruje efekty terapii.

 

Najczęstszym wzorem leczenia w przewlekłej terapii farmakologicznej jest stosowanie leków stabilizujących nastrój, tj. sole litu, lamotrygina czy kwas walproinowy. Ich efekt skupia się na działaniu przeciwdepresyjnym, przeciwmaniakalnym, a także profilaktycznym. Coraz częściej zapisuje się dodatkowo  atypowe leki przeciwpsychotyczne, czyli aripiprazol, olanzepinę czy kwetiapinę. Podczas epizodów depresyjnych stosuje się czasami leki przeciwdepresyjne.

 

Gdy mamy do czynienia z nasiloną manią - zwykle włącza się do terapii haloperidol, zuklopentiksol czy pochodne benzodiazepiny (BDZ). Należy pamiętać, aby nie robić przerw podczas farmakoterapii (przyjmować je ciągle). Pominięcie dawek może skutkować pogorszeniem stanu.

 

Wielu chorych cierpiących na zaburzenia związane z choroba afektywną dwubiegunową nie zgłasza się do specjalisty bagatelizując problem. Większość z nich ma opory przed pójściem na terapię, czy też wstydzi się wizyty u psychiatry. Jedynie kompleksowe leczenie zapewnione przez wykwalifikowanych specjalistów może zagwarantować poprawę jakości życia z chorobą. Obecny postęp technologiczny gwarantuje opiekę psychologiczną i psychiatryczną także w formie zdalnej, bez wychodzenia z domu (online).

 

Czytaj także: Czy psychoterapia online to dobre rozwiązanie?

 

ChAD u dzieci i nastolatków

 

Diagnozowanie choroby afektywnej dwubiegunowej u dzieci wzbudza w środowisku medycznym wiele kontrowersji. Dzieci bowiem przejawiają inne objawy niż dorośli, a wiele z nich pokrywa się także z objawami innych zaburzeń, np. ADHD. Proces diagnozowania może więc ulec znacznemu wydłużeniu, ale podstawowych objawów nie należy bagatelizować (wszystkie dzieci doświadczają zmian nastroju, ale  zmiany spowodowane chorobą afektywną dwubiegunową są bardzo wyraźne - na przemian występujące epizody manii i depresji).

 

W przypadku nastolatków zachodzące w ich organizmie zmiany hormonalne zwykle powodują wahania nastrojów, ale jeśli obserwujemy objawy typowe dla ChAD warto się im przyjrzeć i w razie potrzeby skonsultować ze specjalistą.

 

Depresja a choroba afektywna dwubiegunowa

 

Jak odróżnić depresję jednobiegunową, czyli tę “klasyczną” od omawianej w ChAD? Uważa się, że depresja dwubiegunowa objawia się bardziej uciążliwie zarówno dla pacjenta, jak i dla osób z jego najbliższego otoczenia. W depresji jednobiegunowej najczęściej mamy do czynienia z bezsennością i spadkiem apetytu, w przeciwieństwie do dwubiegunowej, w której może dochodzić nawet do nadmiernego objadania się. Jak wspomniano wyżej - na ChAD chorują zarówno mężczyźni, jak i kobiety, z taką samą częstotliwością. Na depresję jednobiegunową natomiast zapada więcej kobiet.

 

Jak pomóc bliskiej osobie, która zmaga się z ChAD?

 

Podstawową kwestią w zakresie wsparcia bliskich cierpiących na ChAD jest samoedukacja w zakresie tej przypadłości w celu lepszego ich zrozumienia. Warto też zachęcać chorego do podjęcia umiarkowanej aktywności fizycznej (np. pływanie, taniec, spacer). Najważniejszym aspektem wydaje się być zasugerowanie konsultacji z psychologiem i/lub psychiatrą, a także wsparcie w trakcie trwającej terapii.

Szybka konsultacja:
Tabletka "dzień po" e-Recepta L4 Online
Najnowsze pytania pacjentów
Czy chorobę dwubiegunową można nabyć w inny sposób niż dziedzicznie?
Czy chorobę dwubiegunową po prostu odziedzicza się? Wiem, że można nabawić się tego również przez narkotyki, ale gdy nie ma się do czynienia z nimi ani nie miało osoby chorej w rodzinie, to czy po prostu można ją mieć? Od kilkunastu miesięcy zauważyłam...
Sylwester Król
ginekolog - położnik
Umów wizytę
Jest wiele czynników, które predysponują do ChAD, dziedziczenie, narkotyki, przyczyny nieznane.
Sebastian Łaźniak
lekarz
Umów wizytę
Proszę zgłosić się do psychiatry.
Beata Lipska
psycholog, psychotraumatolog, terapeuta EMDR
Umów wizytę
Konsultacja z psychiatrą pomoże otrzymać odpowiedzi na wszystkie wymienione przez Panią pytania .
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja psychiatryczna.
Co można zrobić dla osoby, która ma myśli samobójcze?
Co zrobić, gdzie się udać po pomoc lub jak wspierać osobę przy bardzo nasilonych myślach samobójczych, niskiej samoocenie, która przez swoje problemy bardzo się zmieniła i nie jest taka jak kiedyś?
Sylwia Dżaman
lekarz
Umów wizytę
Konieczna jest opieka psychiatry i psychologa. W sytuacjach nagłych, gdy zachowanie danej osoby zagraża jej życiu bądź zdrowiu bądź życiu innych osób, konieczne jest leczenie szpitalne (można udać się bezpośrednio na izbę przyjęć szpitala psychiatrycznego). W sytuacjach kryzysowych można również uzyskać wsparcie pod udostępnionymi całodobowo infoliniami (centrum wsparcia, fundacje)
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Niezbędna jest konsultacja psychiatryczna.
Katarzyna Lorentz-Nejno
lekarz rehabilitacji medycznej, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Proszę zwrócić się do psychiatry, to prawdopodobnie depresja.
Czy taki stan po operacji przeminie?
Mój dziadek 80 lat po operacji usunięcia kawałka jelita przez zmiany nowotworowe dostał psychozy w szpitalu i jest obecnie przywiązany do łóżka. Obecnie wyrywa sobie szwy itp, każdego wyzywa. Czy można coś zrobić? To drugi dzień po operacji. 
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Należy to zgłosić lekarzowi opiekującemu się dziadkiem w szpitalu.
Sylwia Dżaman
lekarz
Umów wizytę
Wszystkie zmiany w zachowaniu dziadka należy zgłosić lekarzowi prowadzącemu, będzie mógł wówczas w oparciu o ew.bad.kontrolne czy konsultacje znaleźć przyczynę tych zachowań.
Tomasz Matjas
psycholog kliniczny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta rodzinny, terapeuta uzależnień, Psycholog diagnosta dorosłych, Psycholog dzieci i młodzieży
Umów wizytę
Wszystkie niepokojące objawy które zostały przez Pana/nią zaobserwowane, należy zgłosić lekarzowi prowadzącemu leczenie dziadka. Pozdrawiam, Tomasz Matjas
Czym mogą być spowodowane moje duszności?
Od dwóch lat leczę się na nerwice lękowa u psychiatry. Przez te 2 lata totalnie nic się nie działo. Od niedawna mam duszności, najczęściej rano i wieczorem, natomiast w trakcie dnia również się pojawiają. Są męczące, od razu myślę, że jestem na coś poważnie chora. Poszłabym do...
Sylwia Dżaman
lekarz
Umów wizytę
Zalecana wizyta kontrolna u lekarza prowadzącego psychiatry ze zgłoszeniem obecnych objawów. Ponadto wskazana terapia u psychologa. W celu wykluczenia innych, niż tło psychiczne, przyczyn dolegliwości proszę zgłosić się na stacjonarną wizytę kontrolną do lekarza rodzinnego.
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana stacjonarna wizyta lekarska z pełnym badaniem fizykalnym.
Tomasz Matjas
psycholog kliniczny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta rodzinny, terapeuta uzależnień, Psycholog diagnosta dorosłych, Psycholog dzieci i młodzieży
Umów wizytę
Zalecam konsultację u lekarza prowadzącego . Połączenie farmakoterapii z psychoterapią pod okiem specjalistów z różnych obszarów nauki dają Pacjentowi najlepsze alternatywy - pozdrawiam, Tomasz Matjas
Aktywność fizyczna, a depresja.
Czy zwiększenie ruchu ma szansę pomóc na zaburzenia funkcji poznawczych w depresji?
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Konsultacja z psychiatrą prowadzącym.
Tomasz Matjas
psycholog kliniczny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta rodzinny, terapeuta uzależnień, Psycholog diagnosta dorosłych, Psycholog dzieci i młodzieży
Umów wizytę
Jak najbardziej. Wg moich obserwacji w pracy z osobami cierpiącymi na depresję, ruch wpływa jak najbardziej pozytywnie na epizody depresyjne. Zapraszam do kontaktu. Tomasz Matjas
Czy nerwica może pogłębiać niedomykalność mitralną?
Mam stwierdzoną nerwicę lękową napadową. Kardiolog stwierdził u mnie łagodną niedomykalność mitralną. 
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
W tej sprawie należy skonsultować się z kardiologiem prowadzącym leczenie.
Tomasz Matjas
psycholog kliniczny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta rodzinny, terapeuta uzależnień, Psycholog diagnosta dorosłych, Psycholog dzieci i młodzieży
Umów wizytę
Zalecana wizyta u kardiologa oraz lekarza psychiatry
Nerwica lękowa, a piwo bezalkoholowe.
Czy przy nerwicy lękowej można napić się piwa bezalkoholowego, ale faktycznie takiego co naprawdę nie posiada grama alkoholu.
Tomasz Matjas
psycholog kliniczny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta rodzinny, terapeuta uzależnień, Psycholog diagnosta dorosłych, Psycholog dzieci i młodzieży
Umów wizytę
Witam, teoretycznie piwo bezalkoholowe nie powinno negatywnie wpłynąć na stan zdrowia. Pozdrawiam, Tomasz Matjas, Purdue Corona
Czy objawy depresji zostaną potraktowane poważnie?
Chodzi o to, że zauważam u siebie objawy depresji takie jak: nic mnie nie cieszy, jem dużo, ale nie mam apetytu, ogólnie nie mam siły na nic. To trwa od dwóch lat. Byłam u psychiatry, ale podczas rozmowy skupiałam się tylko na moim perfekcjonizmie, dziwnych myślach, obsesjach...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja z psychiatrą prowadzącym leczenia.
Tomasz Matjas
psycholog kliniczny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta rodzinny, terapeuta uzależnień, Psycholog diagnosta dorosłych, Psycholog dzieci i młodzieży
Umów wizytę
Zalecana konsultacja psychiatryczna i psychologiczna- zaraszam do gabinetu. Pozdrawiam, Tomasz Matjas, Purdue Corona
Cały czas czuje się spięta i wystraszona, czy to zaburzenie lękowe?
Od miesiąca cierpię na dziwne zawroty głowy, czasem do tego szumi mi w uszach, te zawroty są prawie ciągle, całodniowe, cały czas się boję, że się przewrócę, nie jestem w stanie normalnie funkcjonować, boję się gdziekolwiek wychodzić, bo kreci mi się w głowie, momentami wpadam w...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja psychiatryczna.
Tomasz Matjas
psycholog kliniczny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta rodzinny, terapeuta uzależnień, Psycholog diagnosta dorosłych, Psycholog dzieci i młodzieży
Umów wizytę
Witam, zalecam konsultację u lekarza, ewentualnie w moim gabinecie- psychologa klinicznego. Po przeprowadzonym badaniu, można postawić ewentualną diagnozę. Pozdrawiam, Tomasz Matjas, Purdue Corona
Czy mój lęk jest irracjonalny i ojciec najpewniej się zatruł?
Jestem dziewczyną lat 19 i mam (chyba) dość nietypowy problem. Od lat zmagam się z emetofobią (lęk przed wymiotowaniem). Moja fobia wiąże się z OGROMNYM lękiem, który powodują przeróżne sytuacje. Z tego powodu od prawie 2 lat biorę lek przypisany przez psychiatrę. Do rzeczy -...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja z psychiatrą prowadzącym leczenie.
Tomasz Matjas
psycholog kliniczny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta rodzinny, terapeuta uzależnień, Psycholog diagnosta dorosłych, Psycholog dzieci i młodzieży
Umów wizytę
Zalecam konsultację w moim gabinecie, pozdrawiam, Tomasz Matjas, Purdue Corona.
Czy badanie ginekologiczne może wskazać, w jakim momencie cyklu jestem?
 Nie dostałam miesiączki poprzez zażywanie leku przeciwdepresyjnego, a muszę szybko zrobić rezonans piersi. Co w takiej sytuacji?
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Należy wykonać test ciążowy, którego wynik będzie podstawą do podjęcia decyzji o wykonaniu badana obrazowego.
Tomasz Matjas
psycholog kliniczny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta rodzinny, terapeuta uzależnień, Psycholog diagnosta dorosłych, Psycholog dzieci i młodzieży
Umów wizytę
Polecam test ciążowy - dzięki wynikowi podejmie Pani dalsze decyzje leczenia
Czy mój lęk jest uzasadniony?
Cierpię na zaburzenia lękowe, w listopadzie ubiegłego roku miałem nieprzyjemną sytuację z obcym psem (ugryzł mnie przez spodnie, zerwania ciągłości naskórka nie stwierdzono). Od niedzieli zacząłem odczuwać mocny lęk przed psami puszczanymi luzem w mojej dzielnicy - ostatnio miałem dwie...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja z psychiatrą prowadzącym leczenie.
Adam Cisowski
lekarz rodzinny, lekarz w trakcie specjalizacji
Umów wizytę
W ww przypadku będzie potrzebne leczenie uzupełniającę w postaci farmakoterapii. Proszę udać się na konsultację do lekarza psychiatrii.
Marlena Kałużna
lekarz, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Konieczna konsultacja u psychiatry.
Proszę o pomoc i udzielenie wskazówek co mam zrobić, bardzo się martwię. 
Chciałabym skonsultować się w sprawie dziecka. Syn ma 9 lat, od 4 r.ż. posiada diagnozę CAPD (centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego), a od 7 r.ż. ADHD (hiperkinetyczne zaburzenia zachowania) oraz ODD (zaburzenia opozycyjno-buntownicze) z aktualnie nasilonymi objawami agresji. W tej chwili...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Należy skonsultować się ze specjalistami prowadzącymi terapię.
Czy tabletki antydepresyjne mogą powodować zwiększenie kaloryczności posiłków?
Na tabletkach przytyłam 40 kilo, bez zmiany diety ani stylu życia. Wiem, że im wyższa dawka leku, tym więcej tyje. Pomimo stosowania diety, diety pudełkowej oraz wysiłku fizycznym. Mój stan z dnia na dzień jest gorszy do tego stopnia, że moje BMI wynosi 40. Jestem wykończona, a...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Leki nie mają wpływu na kaloryczność posiłków. Zalecana konsultacja z psychiatrą prowadzącym - być może zasadna będzie zmiana leków.
Agnieszka Molas-Biesiada
lekarz rodzinny, psychodietetyk
Umów wizytę
Zalecam konsultacje z lekarzem prowadzącym
Adam Cisowski
lekarz rodzinny, lekarz w trakcie specjalizacji
Umów wizytę
Zalecam dodatkowo konsultację w poradni endokrynologicznej.
Tomasz Andrzej Szczęsny
onkolog, lekarz chorób wewnętrznych
Umów wizytę
Proponował bym konsultacje z lekarzem psychiatra który dobrać może inne leki antydepresyjne potwierdzając konieczność leczenia a jednocześnie mogące odwrócić obecna tendencję
Tomasz Matjas
psycholog kliniczny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta rodzinny, terapeuta uzależnień, Psycholog diagnosta dorosłych, Psycholog dzieci i młodzieży
Umów wizytę
Leki nie wpływają na kaloryczność posiłków- zalecana wizyta u psychiatry oraz dietetyka. Pozdrawiam, Tomasz Matjas, Purdue Corona
Czy te ataki podczas snu mogą być od tarczycy?
Mam 32 lata. Od marca 2023 roku (3 miesiące po porodzie) borykam się z dziwnymi dolegliwościami mianowicie: zaburzenia pamięci i koncentracji, ciągłe zmęczenie, trądzik, bolące wypryski na ciele, wypadające włosy, bardzo obfite i nieregularne miesiączki, spadek libido do zera, spadki glukozy,...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zgłoszono wiele objawów nie mających ze sobą związku, z którymi należy zgłosić się do odpowiednich specjalistów.
Żaneta Petryka
dietetyk kliniczny, dietetyk
Umów wizytę
Należy wykonać badania oraz udać się do lekarza internisty, psychiatry oraz dietetyka. Zapraszam serdecznie, mgr Żaneta Petryka
Co robić w takiej sytuacji, kiedy czuję absolutną pustkę?
Ostatnie 6 miesięcy były dla mnie ciężkie, przez to jak się czuje. Od około 6 miesięcy odczuwam absolutną pustkę, obojętność, bardzo często także przygnębienie. Nie odczuwam strachu, stresu czy też szczęścia. Nic mi nie sprawia przyjemności, to co kochałam - już jest dla mnie nieważne. Wszystkie...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja psychiatryczna.
Tomasz Andrzej Szczęsny
onkolog, lekarz chorób wewnętrznych
Umów wizytę
Napewno konsultacje które zawierają ocenę opisanych dolegliwości jest podstawą ,nie mniej konsultacja Lekarza POZ może tez mieć znaczenie.
Beata Lipska
psycholog, psychotraumatolog, terapeuta EMDR
Umów wizytę
Opisywane objawy sugeruję silne przewlekłe przeciążenie emocjonalne. Niezbędna jest konsultacja psychiatryczna w celu oceny stanu, rozważenia farmakologii, diagnozy i prawdopodobnie rozpoczęcie psychoterapii.
Do jakiego lekarza się udać? Gdzie szukać pomocy?
Od dziecka drżą mi ręce mięśnie mam niskie TSH, FT3, FT4 w normie, ale objawy nadczynności występują, jak drżenie, nerwowość, nadpobudliwość jestem bardzo szczupły, od dziecka nie mogę tak funkcjonować. Dziesięć lat temu miałem przeciwciała anty TG podwyższone, teraz nie. Lekarze mnie totalnie...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana stacjonarna wizyta lekarska.
Pokaż więcej pytań więcej
CHCESZ ZADAĆ PYTANIE?
Musisz napisać jeszcze: 50 znaków.
Dziękujemy
Twoje pytanie zostało wysłane. Nasi specjaliści udzielają odpowiedzi zwykle do kilkunastu godzin od zadanego pytania. Wszystkie odpowiedzi zostaną wysłane na adres e‑mail, który podałeś w formularzu.
lub Umów się na konsultację

Serwis HaloDoctor ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny i w żadnym wypadku nie zastępuje konsultacji medycznej. W celu dokładnej diagnozy zalecany jest kontakt z lekarzem. Jeśli jesteś chory, potrzebujesz konsultacji lekarskiej, e‑Recepty lub zwolnienia lekarskiego umów wizytę teraz. Nasi lekarze są do Twojej dyspozycji 24 godziny na dobę!

Lekarz online czeka na Ciebie
Umów wizytę
e-Recepta Przeziębienie Znajdź lekarza L4 L4 Umów wizytę