1. Artykuły
 2. Afazja, czyli złożone zaburzenie sprawności językowej

Afazja, czyli złożone zaburzenie sprawności językowej

Afazja należy do zaburzeń związanych z dysfunkcjami w zakresie mowy, jako wynik uszkodzenia mózgu. Mamy z nią najczęściej do czynienia po udarach, ale nie tylko. Czy afazja może objawiać się u dzieci i jakie symptomy powinny być dla nas alarmujące?

Afazja, czyli złożone zaburzenie sprawności językowej
Spis treści
Definicja afazji Rodzaje afazji Afazja ruchowa (Broki) Afazja czuciowa (Wernickego) Afazja amnestyczna Afazja przewodzenia (kondukcyjna) Afazja globalna Przyczyny afazji Jak diagnozuje się afazję? Afazja dziecięca Terapia afazji

Definicja afazji

 

Afazją nazywamy zespół zaburzeń związanych z naruszeniem sprawności językowej, nie zaś samego uszkodzenia mowy, jak uważano wcześniej. Powstaje na skutek uszkodzenia struktur mózgowych, a osoba nią dotknięta, która pierwotnie umiała komunikować się przy pomocy mowy, traci tę zdolność. Dysfunkcja ośrodkowego układu nerwowego może odnosić się do urazów czaszkowo-mózgowych lub udarów mózgu. Wyróżniamy kilka rodzajów afazji i na ich podstawie możliwe jest stwierdzenie lokalizacji uszkodzenia w OUN. Występowanie afazji zawsze jest groźnym objawem i powinno wzbudzać naszą szczególną czujność, bowiem nigdy nie objawia u osób zdrowych.

 

arrow Jak rozmawiać z dzieckiem o śmierci? Psychoonkolog: nie warto tego odwlekać
arrow Dziecko nie chce jeść? Dietetyk ma proste wskazówki dla rodziców
arrow Jak rozmawiać z nastolatkiem o seksie?
arrow Co na wigilię dla dzieci? Dietetyk: tego nie serwuj
arrow Dziecko moczy się w nocy. Kiedy do lekarza?
arrow Wadę postawy ma większość dzieci. A tak łatwo jej uniknąć

Rodzaje afazji

 

W korze mózgowej znajdują się tzw. ośrodki mowy, gdzie wyróżniamy:

 

 • ruchowy ośrodek mowy (ośrodek Broki) - odpowiada za generowanie ruchów umożliwiających wytwarzanie mowy,
 • słuchowy ośrodek mowy (ośrodek Wernickego) - odpowiada za rozumienie znaczenia poszczególnych słów.

 

Znaczną rolę w wytwarzaniu mowy odgrywa również kora ruchowa, zwłaszcza struktury odpowiedzialne za ruchy jamy ustnej. Obszary odpowiedzialne za mowę zlokalizowane są w mózgu niesymetrycznie. Do prawidłowego powstawania, ale też rozumienia mowy i języka pisanego istotna jest współpraca obu półkul.

 

Podział na rodzaje afazji wynika z różnie zlokalizowanych uszkodzeń ośrodków mowy lub połączeń między nimi.

 

Afazja ruchowa (Broki)

 

Występuje jako następstwo uszkodzenia ośrodka Broki. Mimo rozumienia znaczenia mowy, pacjent ma kłopoty z wypowiadaniem się. Może używać pojedynczych słów, ale jego wypowiedzi są nieskładne i niezrozumiałe. Nie potrafi spontanicznie się wyrażać, powtarzać ani nazywać na głos. Wie co chce powiedzieć, ale nie daje rady wymówić słów ani zdań. Chory myli znaczenia wyrazów i ma problemy z dobraniem właściwego słowa. Najczęściej jest świadomy swoich dysfunkcji, wie co chce powiedzieć, ale wydobywane myśli dźwięczą jako nieskładne słowa, nie dające się ułożyć w logiczną całość.

 

Afazja czuciowa (Wernickego)

 

Następuje jako skutek uszkodzenia ośrodka Wernickego. Mimo płynności mowy jest ona całkowicie lub częściowo pozbawiona sensu. Dochodzi także do zaburzenia rozumienia mowy, pacjent nie jest w stanie różnicować ani utożsamiać dźwięków mowy. Wypowiadane słowa są często wymyślone i nie mają znaczenia, a czytanie ze zrozumieniem i pisanie są zaburzone. W tym przypadku jednak pacjenci nie są świadomi swoich dysfunkcji.

 

Afazja amnestyczna

 

Występują problemy z nazywaniem przedmiotów, mimo że są prawidłowo rozpoznawane przez pacjenta. Wie do czego dana rzecz służy, zna jej zastosowanie, ale nie potrafi jej nazwać. Dokładna lokalizacja tego uszkodzenia nie jest znana.

 

Afazja przewodzenia (kondukcyjna)

 

Przy zachowaniu płynności mowy jej rozumienie jest zaburzone, występują także trudności z powtarzaniem słów oraz czytaniem na głos. Pacjent potrafi pisać, czytać, rozumieć komunikaty mówione i mówić, ale pojawiają się problemy ze znajdowaniem słów. Chorzy często zastępują słowa dźwiękami, zwykle są świadomi swoich błędów. Za przyczynę uznaje się przerwanie pęczka łukowatego (łączy ośrodek Wernickego z ośrodkiem Broki).

 

Afazja globalna

 

Uznawana za najcięższy rodzaj afazji, chory nie jest w stanie czytać ani pisać, nie posługuje się też językiem mówionym. Przyczyną jest uszkodzenie wielu obszarów mózgu, w tym ośrodków Wernickego i Broki. Obserwujemy ją zazwyczaj zaraz po przebytym udarze, bądź uszkodzeniu mózgu. Pacjenci najczęściej mają w pełni zachowane zdolności intelektualne, które nie są związane z językiem i mową. Objawy te najczęściej mijają w ciągu kilku miesięcy od udaru.

 

Przyczyny afazji

 

Wśród przyczyn występowania afazji wymienia się uszkodzenie lub niedokrwienie ośrodków mowy (głównie Broki i Wernickego). Jako, że w mózgu sytuują się one blisko siebie, często mamy do czynienia z afazją mieszaną. W wyniku udaru afazja zwykle przybiera ciężką postać, zwłaszcza jeśli chodzi o pacjentów starszych. Z udarem mamy do czynienia, gdy skrzep krwi lub pęknięte naczynie odcina dostęp krwi do zaopatrywanych części mózgu. Dochodzi do martwicy tych obszarów na skutek niedoboru tlenu i substancji odżywczych. Podobne konsekwencje mogą wywołać także niektóre nowotwory, urazy mechaniczne tkanki mózgowej (np. po postrzałach), infekcje, miażdżyca naczyń mózgowych, miejscowe stany zapalne, a także choroby neurodegeneracyjne, tj. choroba Alzheimera.

 

Jak diagnozuje się afazję?

 

Diagnozowanie afazji rozpoczyna się zwykle jako postępowanie po urazie mózgu, który zostaje stwierdzony przy pomocy np. rezonansu magnetycznego lub tomografii komputerowej. Lekarz zazwyczaj weryfikuje zdolność mowy i rozumienia języka przez pacjenta poprzez polecenia powtarzania komend, odpowiadania na zadane pytania, nazywania przedmiotów, a także prowadzenia rozmowy. Jeśli nieprawidłowości w mowie zostaną stwierdzone, chory kierowany jest do logopedy diagnozującego szczegółowo lokalizację i rodzaj dysfunkcji mózgu.

 

Afazja dziecięca

 

Afazję dziecięcą od tej występującej u dorosłych odróżniamy poprzez wzgląd na to, że pojawiła się ona na skutek uszkodzenia mózgu w czasie trwania procesu rozwojowego.  Zaburzenia te klasyfikujemy jako patologie mózgowe, a nie wynikające z głuchoty, zaburzeń emocjonalnych czy niedorozwoju umysłowego, od których należy je różnicować.

 

 • afazja rozwojowa (wrodzona)  - zaburzenia mowy wynikające z okołoporodowej, wrodzonej lub następującej w pierwszych miesiącach życia patologii w obrębie mózgu dziecka. Istotnym aspektem jest fakt, że mowa dziecka nigdy nie była prawidłowo rozwinięta.
 • afazja nabyta - zaburzenia mowy spowodowane uszkodzeniem mózgu nabytym najwcześniej w 2. roku życia (u 2-letniego dziecka zaczyna rozwijać się język). W tym przypadku istotne jest odnotowanie, że przed stwierdzeniem afazji rozwój mowy u dziecka nie był zaburzony. Występuje często u dzieci z autyzmem.

 

Obawa, iż dziecko może mieć afazję najczęściej pojawia się u rodziców, gdy mówi ono mało lub nie wypowiada poprawnie wyrazów. Można brać ją pod uwagę jednak dopiero wtedy, gdy ponad 2-letnie dziecko nie wykazuje żadnych postępów w zakresie mowy, nie rozumie co się do niego mówi lub rozumienie jest prawidłowe, ale nie potrafi ono odpowiedzieć.

 

Podstawowe objawy afazji u dzieci:

 • niewyraźna artykulacja,
 • trudności w rozpoznawaniu słów (ale rozumienie gestów),
 • brak spontanicznego wypowiadania się,
 • trudności w rozumieniu pełnych wypowiedzi,
 • ubogie słownictwo,
 • dzielenie słów na sylaby.

 

Jeśli stwierdzisz wymienione wyżej objawy u swojego dziecka, umów się na konsultację z neurologiem lub neurologopedą. Może się ona odbyć online, bez wychodzenia z domu lub w gabinecie. Specjalista na podstawie przeprowadzonego wywiadu oraz niezbędnych badań będzie mógł stwierdzić rodzaj i podłoże zaburzenia. W przypadku zdiagnozowania afazji dziecięcej duże znaczenia ma wczesne wprowadzenie terapii.

 

Terapia afazji

 

Leczenie afazji polega głównie na łagodzeniu objawów choroby, która ją spowodowała. Poza farmakoterapią stosuje się także zajęcia logopedyczne. W rezultacie pacjenci poprawiają sposób mowy, a także uczą się wysławiania na nowo, w zależności od rodzaju zaburzenia. W niektórych przypadkach dysfunkcje nabyte w przebiegu udaru mózgu mijają samoistnie po ok. 1-3 miesiącach. Należy pamiętać, iż możliwości kompensacyjne mózgu to aspekt indywidualny, zależny od konkretnego pacjenta.

Szybka konsultacja:
Tabletka "dzień po" e‑Recepta L4 Online
Najnowsze pytania pacjentów
neurolog
Syndrom Touretta, niebezpieczne tiki, jak je powstrzymać?
Chciałabym dowiedzieć się jak można pomóc mojej córce. Ma syndrom Touretta. Bierze...
27.08.2021
są leki któe zmniejszają te objawy, musi je włączyć lekarz specjalista
Adam Mallach
lekarz, ginekolog - położnik, internista
Umów wizytę
są leki któe zmniejszają te objawy, musi je włączyć lekarz specjalista
internista, neurolog
Czy zryw podczas zasypiania może oznaczać coś poważnego?
Od kilku dni zaobserwowałem u mojej żony w trakcie zasypiania i podczas snu zryw-szarpnięcie...
11.05.2021
Szarpnięcia ciała podczas zasypiania mogą być fizjologicznymi ruchami mimowolnymi, nie wymagającymi leczenia. Jeśli jednak objawy będą się utrzymywały, bądź ich natężenie będzie wzrastało, warto skonsultować się z lekarzem (rodzinny/neurolog), żeby wykluczyć schorzenia mogące być przyczyną takich ruchów mimowolnych.
Sylwia Dżaman
lekarz
Umów wizytę
Szarpnięcia ciała podczas zasypiania mogą być fizjologicznymi ruchami mimowolnymi, nie wymagającymi leczenia. Jeśli jednak objawy będą się utrzymywały, bądź ich natężenie będzie wzrastało, warto skonsultować się z lekarzem (rodzinny/neurolog), żeby wykluczyć schorzenia mogące być przyczyną takich ruchów mimowolnych.
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Najpewniej jest to reakcja fizjologiczna.
ból głowy, neurolog
Co może powodować huczenie w głowie i następujący po nim ból głowy?
Chciałabym spytać z czego mogą wynikać następujące dolegliwości. Mojej 78-letniej mamie od...
24.01.2023
W opisanym przypadku wymagana jest stacjonarna wizyta u lekarza rodzinnego do czas ustalonej wizyty u neurologa. Lekarz rodzinny na wizycie wykona badanie przedmiotowe i oceni czy Pańska mama wymaga szybkiej interwencji - specjalista medycyny naturalnej Mariusz Bek
W opisanym przypadku wymagana jest stacjonarna wizyta u lekarza rodzinnego do czas ustalonej wizyty u neurologa. Lekarz rodzinny na wizycie wykona badanie przedmiotowe i oceni czy Pańska mama wymaga szybkiej interwencji - specjalista medycyny naturalnej Mariusz Bek
internista, neurolog, lekarz rodzinny
Czy drżenie rąk po koszmarach sennych należy diagnozować dodatkowymi badaniami?
Od około 2 miesięcy budzę się prawie codziennie około godziny 5:00 w trakcie snu, który...
06.12.2022
Zapraszam na konsultacje online - poszerzymy diagnostykę i wytłumaczę dokładnie wytyczne postępowania - specjalista medycyny rodzinnej lekarz Jakub Woźniak
Jakub Woźniak
lekarz rodzinny, pediatra, lekarz, lekarz chorób wewnętrznych
Umów wizytę
Zapraszam na konsultacje online - poszerzymy diagnostykę i wytłumaczę dokładnie wytyczne postępowania - specjalista medycyny rodzinnej lekarz Jakub Woźniak
kardiolog, internista, neurolog, lekarz rodzinny
Jaki lekarz pomoże zdiagnozować chwilowy zanik poczucia rzeczywistości?
Ostatnio miałam dziwny atak - stałam koło krzesła i nagle "zniknęłam", nic nie...
19.10.2022
Wskazana jest diagnostyka i konsultacja kardiologiczna oraz neurologiczna. W pierwszej kolejności można udać się do lek.rodz. w celu wykonania m.in. ekg i bad.laboratoryjnych.
Marlena Kałużna
lekarz, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Do neurologa ze względu na chwilową utratę świadomości oraz do kardiologa w celu zbadania serca- np. ekg, echo serca , Holter.
Sylwia Dżaman
lekarz
Umów wizytę
Wskazana jest diagnostyka i konsultacja kardiologiczna oraz neurologiczna. W pierwszej kolejności można udać się do lek.rodz. w celu wykonania m.in. ekg i bad.laboratoryjnych.
Jakub Woźniak
lekarz rodzinny, pediatra, lekarz, lekarz chorób wewnętrznych
Umów wizytę
Zapraszam na konsultacje, w razie potrzeby wytłumaczę dokładnie wytyczne dalszego postępowania - specjalista medycyny rodzinnej lekarz Jakub Woźniak
Adam Mallach
lekarz, ginekolog - położnik, internista
Umów wizytę
Do neurologa ze względu na chwilową utratę świadomości oraz do kardiologa w celu zbadania serca- np. ekg, echo serca , Holter.
fizjoterapeuta, neurolog, drętwienie
O czym może świadczyć ból kręgosłupa szyjnego z drętwieniem twarzy?
Mam bóle kręgosłupa szyjnego od dłuższego czasu i od około 2 miesięcy z przerwami mam...
18.10.2022
Dzień dobry, mogą to być objawy dyskopatii odcinka szyjnego kręgosłupa - zapraszam na konsultacje, w razie potrzeby wytłumaczę dokładnie wytyczne dalszego postępowania - specjalista medycyny rodzinnej lekarz Jakub Woźniak
Dawid Luwański
lekarz, ginekolog - położnik
Umów wizytę
może oznaczać ucisk na naczynia, należy wykonać rezonans magnetyczny kregosłupa
Marlena Kałużna
lekarz, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Wskazana konsultacja u neurologa, objaw może wskazywać na neuralgię nerwu twarzowego.
Jakub Woźniak
lekarz rodzinny, pediatra, lekarz, lekarz chorób wewnętrznych
Umów wizytę
Dzień dobry, mogą to być objawy dyskopatii odcinka szyjnego kręgosłupa - zapraszam na konsultacje, w razie potrzeby wytłumaczę dokładnie wytyczne dalszego postępowania - specjalista medycyny rodzinnej lekarz Jakub Woźniak
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana stacjonarna konsultacja neurologiczna.
Zbigniew Walter
internista, lekarz chorób wewnętrznych, specjalista chorób wewnętrznych
Umów wizytę
wskazana stacjonarna konsultacja neurologiczna
Wskazana konsultacja neurologiczna stacjonarna.
Adam Mallach
lekarz, ginekolog - położnik, internista
Umów wizytę
może oznaczać ucisk na naczynia, należy wykonać rezonans magnetyczny kregosłupa
neurolog, drętwienie
Czy neurolog po podstawowym badaniu może zdiagnozować powód drętwienia?
Od kilku tygodni drętwieją mi obie ręce i jedna lewa noga. Byłam już u neurologa, który...
18.09.2022
Wskazana byłaby diagnostyka uzupełniająca (obrazowa, laboratoryjna). Proszę zgłosić się do lekarza, który po zebraniu szczegółowego wywiadu ukierunkuje diagnostykę i dalsze postępowanie.
Sylwia Dżaman
lekarz
Umów wizytę
Wskazana byłaby diagnostyka uzupełniająca (obrazowa, laboratoryjna). Proszę zgłosić się do lekarza, który po zebraniu szczegółowego wywiadu ukierunkuje diagnostykę i dalsze postępowanie.
Beata Lipska
psycholog, terapeuta
Umów wizytę
Jeśli diagnostyka nie wykaże powodów drętwienia, prośba o konsultację z psychologiem w celu oceny poziomu stresu, napięć i dolegliwości psychosomatycznych.
Dawid Luwański
lekarz, ginekolog - położnik
Umów wizytę
zalecane wykonania badanie rezonansu magnetycznego.
Adam Mallach
lekarz, ginekolog - położnik, internista
Umów wizytę
zalecane poszerzenie diagnostyki np. rezonans magnetyczny
Zbigniew Walter
internista, lekarz chorób wewnętrznych, specjalista chorób wewnętrznych
Umów wizytę
wskazana jest dalsza diagnostyka w tym obrazowa
Jakub Woźniak
lekarz rodzinny, pediatra, lekarz, lekarz chorób wewnętrznych
Umów wizytę
Proponowałby rozszerzyć diagnostykę - zapraszam na konsultacje, w razie potrzeby wytłumaczę dokładnie wytyczne postępowania - specjalista medycyny rodzinnej lekarz Jakub Woźniak
Zobacz więcej
CHCESZ ZADAĆ PYTANIE?
Musisz napisać jeszcze: 50 znaków.
Dziękujemy
Twoje pytanie zostało wysłane. Nasi specjaliści udzielają odpowiedzi zwykle do kilkunastu godzin od zadanego pytania. Wszystkie odpowiedzi zostaną wysłane na adres e‑mail, który podałeś w formularzu.
lub Umów się na konsultację
Serwis HaloDoctor ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny i w żadnym wypadku nie zastępuje konsultacji medycznej. W celu dokładnej diagnozy zalecany jest kontakt z lekarzem. Jeśli potrzebujesz konsultacji lekarskiej, e‑recepty lub zwolnienia lekarskiego   umów wizytę teraz. Nasi lekarze są do Twojej dyspozycji 24 godziny na dobę!
Lekarz online czeka na Ciebie
Polecani lekarze
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
5.00 / 13416 opinii
Marlena Kałużna
lekarz, lekarz rodzinny
4.95 / 77 opinii
Jakub Woźniak
lekarz rodzinny, pediatra, lekarz, lekarz chorób wewnętrznych
4.96 / 475 opinii
Adam Mallach
lekarz, ginekolog - położnik, internista
4.80 / 670 opinii
Umów wizytę