1. Artykuły
 2. Opieka paliatywna. Na co może liczyć pacjent i jego rodzina?

Opieka paliatywna. Na co może liczyć pacjent i jego rodzina?

W obliczu nieuleczalnych chorób, gdzie medycyna nie zawsze może zaoferować efektywne leczenie, opieka paliatywna może być rzeczywistym źródłem wsparcia zarówno dla pacjenta, jak i jego rodziny. To nie tylko medyczne podejście do łagodzenia objawów terminalnych chorób, ale kompleksowe, holistyczne podejście do poprawy jakości życia. 

Opieka paliatywna. Na co może liczyć pacjent i jego rodzina? Opieka paliatywna. Na co może liczyć pacjent i jego rodzina?
Spis treści
Opieka paliatywna. Na co może liczyć pacjent? Opieka paliatywna. Kiedy rozważyć tę formę opieki medycznej? Opieka paliatywna. Warunki jej udzielania

Głównym celem opieki paliatywnej jest łagodzenie objawów, zapewnienie wsparcia emocjonalnego oraz pomaganie pacjentom i ich rodzinom w radzeniu sobie z chorobą i jej skutkami.

 

NFZ finansuje kilka rodzajów takiej opieki:

 • ambulatoryjną – poradnia medycyny paliatywnej
 • stacjonarną – hospicjum lub oddział medycyny paliatywnej w szpitalu
 • domową – hospicjum domowe.

 

Podstawowe elementy opieki paliatywnej to:

 

Leczenie objawów.

 

Opieka paliatywna koncentruje się na kontrolowaniu i łagodzeniu objawów choroby, takich jak ból, nudności, duszność, zmęczenie, lęk czy depresja. Lekarze i personel medyczny starają się maksymalnie poprawić komfort pacjenta.

 

Wsparcie psychospołeczne.

 

Pacjenci otrzymują wsparcie emocjonalne, pomagające im radzić sobie z trudnościami wynikającymi z choroby. Rodziny również otrzymują wsparcie w procesie opieki nad swoimi bliskimi.

 

Komunikacja i podejmowanie decyzji.

 

Opieka paliatywna zachęca do otwartej i uczciwej komunikacji z pacjentem dotyczącej jego życzeń, wartości i preferencji. Pomaga także w podejmowaniu decyzji medycznych, zwłaszcza w sytuacjach, gdy pacjent nie jest w stanie wyrazić swojej woli.

 

Dostosowanie opieki.

 

Opieka paliatywna jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb pacjenta, uwzględniając jego fizyczne, emocjonalne, duchowe i społeczne potrzeby.

 

Opieka na różnych etapach choroby.

 

Opieka paliatywna może być świadczona przez cały czas trwania choroby, od momentu diagnozy aż do końca życia pacjenta. Obejmuje również opiekę w okresie pośmiertnym, pomagając rodzinom w procesie żałoby.

 

Opieką paliatywną i hospicyjną objęte są głównie osoby z: nowotworami, AIDS, następstwami chorób ośrodkowego układu nerwowego, niektórymi rodzajami niewydolności oddechowej, kardiomiopatią, ranami przewlekłymi, owrzodzeniami od odleżyn.

 

Opieka paliatywna nie jest jednoznaczna z leczeniem w celu wyleczenia choroby. Zamiast tego koncentruje się na poprawie jakości życia pacjenta poprzez łagodzenie objawów, zapewnienie komfortu i wsparcia w trudnych chwilach. Ta forma opieki jest szczególnie istotna dla pacjentów w zaawansowanym stadium choroby lub w przypadku, gdy leczenie nie jest skuteczne.

Opieka paliatywna. Na co może liczyć pacjent?

 

Opieka paliatywna oferuje kompleksowe wsparcie dla pacjentów cierpiących na ciężkie, przewlekłe lub terminalne choroby oraz dla ich rodzin. Głównym celem opieki paliatywnej jest poprawa jakości życia poprzez łagodzenie objawów fizycznych, emocjonalnych, duchowych i społecznych związanych z chorobą.

 

funkcje opieki paliatywnej

leczenie objawów

Opieka paliatywna skupia się na kontrolowaniu i łagodzeniu objawów choroby, takich jak ból, nudności, duszność, zmęczenie, czy problemy z odżywianiem. Lekarze i personel medyczny pracują nad zapewnieniem maksymalnego komfortu pacjentowi.

wsparcie psychospołeczne

Pacjenci i ich rodziny otrzymują wsparcie emocjonalne w radzeniu sobie z trudnościami wynikającymi z choroby. Psychologowie, kapelani i inni specjaliści mogą być zaangażowani w proces zapewniania wsparcia psychicznego.

komunikacja i planowanie opieki

Opieka paliatywna promuje otwartą komunikację z pacjentem dotyczącą jego życzeń, wartości i preferencji związanych z opieką medyczną. Pomaga również w planowaniu opieki, szczególnie w sytuacjach, gdy pacjent nie może wyrazić swoich życzeń.

dostosowanie opieki do indywidualnych potrzeb

Opieka paliatywna jest indywidualnie dostosowywana do potrzeb pacjenta, biorąc pod uwagę jego unikalne wymagania fizyczne, emocjonalne, duchowe i społeczne.

wsparcie dla rodziny i bliskich

Rodziny pacjentów są również objęte opieką paliatywną. Oferuje im się wsparcie w procesie opieki, pomaga w radzeniu sobie z emocjami związanymi z chorobą i umieraniem bliskiej osoby, oraz udziela praktycznych informacji i porad.

opieka na różnych etapach choroby

Opieka paliatywna nie jest ograniczona do określonego etapu choroby. Może być świadczona od momentu diagnozy aż do końca życia pacjenta, obejmując także opiekę pośmiertną i wsparcie dla rodzin w procesie żałoby.

współpraca zespołowa

Opieka paliatywna zazwyczaj obejmuje zespołowe podejście, w którym lekarze, pielęgniarki, psychologowie, kapelani, fizjoterapeuci i inni specjaliści pracują razem, aby zapewnić kompleksową opiekę.

 

Opieka paliatywna. Kiedy rozważyć tę formę opieki medycznej?

 

Decyzja o rozpoczęciu opieki paliatywnej zależy od wielu czynników, w tym od rodzaju choroby, stopnia zaawansowania, potrzeb pacjenta i jego rodziny. Istnieją jednak pewne wskaźniki i sytuacje, które mogą sugerować, że czas na rozpoczęcie opieki paliatywnej. Wśród nich należy wyróżnić:

 

 • Choroby terminalne lub nieuleczalne
 • Złe rokowania zdrowot
 • Wielokrotne hospitalizacje
 • Pogorszenie się stanu zdrowia
 • Problemy z kontrolowaniem objawów
 • Decyzje dotyczące końca życia
 • Wielowymiarowe potrzeby pacjenta i rodziny

 

Warto podkreślić, że decyzja o rozpoczęciu opieki paliatywnej powinna być podejmowana we współpracy z zespołem medycznym, pacjentem i jego rodziną. Konsultacja z lekarzem może pomóc w zrozumieniu dostępnych opcji i dostosowaniu opieki do indywidualnych potrzeb pacjenta.

 

Opieka paliatywna. Warunki jej udzielania

 

Pacjent w opiece paliatywnej może liczyć na świadczenia medyczno-opiekuńcze w warunkach:

 

 • stacjonarnych – w hospicjum stacjonarnym lub na oddziale medycyny paliatywnej,
 • domowych – w hospicjum domowym dla dorosłych lub dla dzieci do ukończenia 18. roku życia,
 • ambulatoryjnych – w poradni medycyny paliatywnej;

 

forma

grupa docelowa

oferta

poradnia medycyny paliatywnej

Przeznaczona dla pacjentów, których stan ogólny jest stabilny i sami mogą zgłosić się do niej.

konsultacje lekarskie, pomoc pielęgniarska, wsparcie psychologiczne (również dla rodzin chorych)

hospicjum stacjonarne

Opieka hospicyjna w warunkach stacjonarnych jest ciągła lub tymczasowa. Może też przyjąć formę opieki wyręczającej – maksymalnie 10 dni – gdy bliscy nie są w stanie jej zapewnić lub chcą odpocząć. Hospicjum oferuje również profesjonalną konsultację psychologiczną opiekunom pacjenta.

opiekę lekarzy i pielęgniarek, ale też psychologa i rehabilitanta, leczenie farmakologiczne bólu i innych objawów somatycznych, zapobieganie powikłaniom, dostęp do wyrobów medycznych koniecznych do wykonania świadczenia, badania zlecone przez lekarza zatrudnionego w hospicjum lub oddziale medycyny paliatywnej

hospicjum domowe

Dla pacjentów, którzy wymagają opieki paliatywnej i hospicyjnej. Jednocześnie ich stan zdrowia, warunki mieszkaniowe i zaangażowanie bliskich w opiekę pozwalają na pobyt w domu.

Wizyty pielęgniarskie odbywają się co najmniej 2 razy w tygodniu, a lekarskie co najmniej 2 razy w miesiącu. W zależności od potrzeb mogą odbywać się częściej – pacjent ma zapewniony dostęp do tej pomocy całodobowo - 7 dni w tygodniu.
 Wizyty pozostałego personelu ustala indywidualnie lekarz w porozumieniu z chorym i opiekunami.

pomoc i wsparcie lekarza, pielęgniarki, psychologa, fizjoterapeuty, podawanie leków, leczenie bólu i innych objawów, zapobieganie powikłaniom, bezpłatne wypożyczenie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego (np. inhalatory, glukometry, wózki inwalidzkie, kule, sprzęt do pomiaru ciśnienia krwi), badania zlecone przez lekarza zatrudnionego w hospicjum domowym


 

Rodzice mogą skorzystać również z perinatalnej opieka paliatywnej w ośrodku diagnostyki prenatalnej, w ośrodku kardiologii prenatalnej, w zakładzie genetyki, w poradni medycyny paliatywnej, w hospicjum domowym dla dzieci lub w hospicjum stacjonarnym.

 

By pacjent mógł zostać objęty pomocą i opieką paliatywną konieczne jest posiadanie:

 

 • skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
 • zgody pacjenta, jego rodziny lub opiekuna na objęcie opieką paliatywną i hospicyjną, wyrażona na piśmie; w przypadku dzieci – przez rodziców/opiekunów prawnych, a po 16 roku życia także przez chore dziecko,
 • wskazania medycznego, w szczególności to występowanie u chorego schorzenia nierokującego nadziei na wyleczenie.

 

Dla pacjentów dostępna jest wyszukiwarka placówek współpracujących z NFZ, która umożliwia znalezienie placówki najbliżej miejsca zamieszkania. Należy do niej wpisać hasła: hospicjum domowe lub hospicjum stacjonarne, lub medycyna paliatywna, następnie wybrać województwo, powiat i miejscowość i nacisnąć „szukaj”.

Szybka konsultacja:
Tabletka "dzień po" e-Recepta L4 Online
Najnowsze pytania pacjentów
Czy objawy grypy mogą powodować pogorszenie ostrości widzenia?
Mam taki problem, że od kilku dni przechodzę ciężką grypę.
Sylwester Król
ginekolog - położnik
Umów wizytę
stacjonarnie wizyta u lekarza rodzinnego
Ewgenij Mozgunow
lekarz rodzinny, anestezjolog, lekarz w trakcie specjalizacji, lekarz medycyny pracy
Umów wizytę
Witam, zapraszamy na poradę. Życzę dużo zdrowia, pozdrawiam serdecznie dr n med Ewgenij Mozgunow
Czy są jakieś leki, które pomogą, a niekoniecznie jest to antybiotyk?
Od kilku dni mam katar oraz flegmę w gardle. Rano koloru biało/lekko żółta, a w ciągu dnia bezbarwna/białą. 
Ewgenij Mozgunow
lekarz rodzinny, anestezjolog, lekarz w trakcie specjalizacji, lekarz medycyny pracy
Umów wizytę
Witam, zalecane jesy wykonanie szybkich aptecznych testów antygenowych - COMBO (w kierunku RSV, grypa, COVID-19), streptotest (w kierunku paciorkowce). Zapraszamy na poradę. Życzę dużo zdrowia, pozdrawiam serdecznie dr n med Ewgenij Mozgunow
Karolina Raczyńska
lekarz
Umów wizytę
Z całą pewnością są i są dostępne bez recepty, należałoby jednak wiedzieć trochę więcej o ewentualnych innych objawach lub ich braku oraz o chorobach przewlekłych aby polecić coś konkretnego.
Lek przeciwpasożytniczy, a alkohol.
Czy po wzięciu leku przeciwpasożytniczemu - 3 tabletki jednorazowo dzisiaj o 9 rano, mogę napić się alkoholu na drugi dzień wieczorem około 19? Albo po kilku dniach? Oczywiście nie w maksymalnych ilościach.
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Konsultacja z lekarzem prowadzącym leczenie.
Czy w takim razie jest brak grzybicy, czy jest ona niezauważalna do wykrycia?
Odczuwałam objawy grzybicy, przyjęłam leki przepisane i mam wrażenie, że jest to niedoleczone. W badaniu bakteriologicznym nic nie stwierdzono, w mykologicznym brak wzrostu. 
Ewgenij Mozgunow
lekarz rodzinny, anestezjolog, lekarz w trakcie specjalizacji, lekarz medycyny pracy
Umów wizytę
Witam, Zalecana jest porada ginekologiczna. Życzę dużo zdrowia i pozdrawiam serdecznie dr n med Ewgenij Mozgunow
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Konsultacja z lekarzem prowadzącym.
Co powinna zrobić w tej sytuacji? Co może być tego przyczyną?
Moja małżonka strasznie męczy się z brakiem kichania. Bardzo często ma tak, że zbiera się jej na kichnięcie, ale ostatecznie do tego nie dochodzi. Zdarzają się wręcz miesiące bez ani jednego kichnięcia.
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Małżonka powinna udać się do lekarza na wizytę stacjonarną.
Ćwiczenie mózgu - jak robić to najskuteczniej.
Czy rozwiązywanie wykreślanek, zabawę w Familiadę i Koło fortuny, kolorowanie po numerach oraz grę warcaby, można zaliczyć do ćwiczenia mózgu i treningu funkcji poznawczych?
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Konsultacja z lekarzem prowadzącym.
Co to może być? Czy może być to początek anginy?
Po obudzeniu czułam duży ból lewego migdałka przy przełykaniu. Poszłam zobaczyć, jak wyglądają migdałki, czy są powiększone itd. Nie zauważyłam nic takiego tylko biały nalot na migdale podobny do tego przy anginie. Ale czuje się bardzo dobrze, a przy anginie nie mogłam nigdy nawet palca...
Sylwester Król
ginekolog - położnik
Umów wizytę
należy się zglosić do lekarza rodzinnego na badanie oraz konsultację.
Marlena Kałużna
lekarz, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Wskazana wizyta stacjonarna i konsultacja lekarska.
Czy mogę dostać takie zaświadczenie o chorobie za pośrednictwem haloDoctor?
Pracuję na B2B i nie jestem płatnikiem składki chorobowej, w związku z czym nie potrzebuję e-ZLA, ale mój klient wymaga przedstawienia zaświadczenia lekarskiego w celu uzasadnienia przerwy w świadczeniu usługi. Klient nie zaakceptuje e-ZLA.
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Tak można uzyskać zaświadczenie o niezdolności do pracy.
Ewgenij Mozgunow
lekarz rodzinny, anestezjolog
Umów wizytę
Witam, pewnie zapraszam na poradę, będę w stanie wystawić zwolnienie lekarskie. Życzę dużo zdrowia i pozdrawiam serdecznie dr n med Ewgenij Mozgunow
Marlena Kałużna
lekarz, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Można uzyskać zaświadczenie lekarskie na platformie HaloDoctor.
Czy w taki sposób można bezpiecznie wyleczyć infekcję?
Czy można w celu wyleczenia infekcji ból gardła i lekki katar przyjmować ekstrakt z pelargonii afrykańskiej tydzień przed badaniem alergologicznym na alergię? Muszę być zdrowa do tego czasu, ale czy to nie zafałszuje wyników z krwi i testów skórnych. 
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja lekarska celem przepisania odpowiednich leków.
Czy może mi ktoś doradzić, na jakie badania powinienem się skierować, by sprawdzić, w jakim stanie jest mój organizm?
Jestem osobą uzależnioną od opiatów, używająca prawie codziennie od około 2 lat. Zdaje sobie sprawę, że powinienem się też wybrać na terapię, to też mam w planach, ale na początku chciałbym mieć informacje na temat mojego stanu zdrowia.
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja psychiatryczna.
Marlena Kałużna
lekarz, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Wskazane badania podstawowe: laboratoryjne, usg jamy brzusznej, konsultacja neurologiczna oraz psychiatryczna.
Czy bez obaw kontynuować leczenie, które wg zaleceń lekarza powinno trwać 4 tygodnie?
Od 7 listopada zacząłem stosować lek w postaci aerozolu na przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa. Lek przyjmuję co 12 godzin. Przedtem przemywam nos roztworem soli izotonicznej. Zauważyłem dziś podczas czyszczenia nosa niewielkie ilości krwi na chusteczce. Zaniepokoiło mnie to. Czy powinienem...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Konsultacja z lekarzem prowadzącym leczenie.
Sylwester Król
ginekolog - położnik
Umów wizytę
Konsultacja z prowadzącym lekarzem.
Co może wywoływać takie objawy uszne?
Od ponad miesiąc co jakiś czas odczuwam pulsowanie, jakby bicie serca w prawym uchu. Zdarzają się też szumy i jakby ucho było delikatnie przytkane. Od czasu do czasu mam wrażenie jakby lekkiego ciepła w środku ucha. Nic nie boli ani nie wycieka z ucha. Leczę się na niedoczynności tarczycy i...
Ewgenij Mozgunow
lekarz rodzinny, anestezjolog, lekarz w trakcie specjalizacji, lekarz medycyny pracy
Umów wizytę
Witam, uważam że jest zalecana porada specjalistyczna Laryngologa, jeżeli nic to nie wniesie, to będzie wymagana porada Neurologiczna. Zyczę dużo zdrowia, pozdrawiam serdecznie dr n med Ewgenij Mozgunow
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Stacjonarna wizyta laryngologiczna.
Czy lekarze wystawiają zwolnienia na ZUS-ZLA aby b
Czy lekarze wystawiają zwolnienia na ZUS-ZLA może zrobić tak, aby było ono refundowane w Niemczech?
Ewgenij Mozgunow
lekarz rodzinny, anestezjolog, lekarz w trakcie specjalizacji, lekarz medycyny pracy
Umów wizytę
Witam, jeżeli Pacjent, pracujący w Niemczech w trakcie pobytu w Polsce z powodu choroby miał orzeczoną niezdolność do pracy (wystawienie ZUS ZLA), ww orzeczenie lekarskie (ZUS ZLA) powinno być respektowane przez Pracodawcę w kraju wspólnotowym (Niemcy). Życzę dużo zdrowia i pozdrawiam serdecznie dr n med Ewgenij Mozgunow
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Na druku zwolnienia lekarz zaznacza, że pacjent jest ubezpieczony "w innym państwie".
Co warto pić na chory pęcherz moczowy?
Co pić, żeby często nie oddawać tak często moczu. 
Ewgenij Mozgunow
lekarz rodzinny, anestezjolog, lekarz w trakcie specjalizacji, lekarz medycyny pracy
Umów wizytę
Witam, niestety nie przybliżyła Pani szerzej objawów i historii choroby. Częstość oddawania moczu jest badzo indywidualna i może różnić się od 6 do 10-15 raz na dobę. Przeważnie zależy od ilości spożytego płynu, stanu zdrowia, może różnić się w zależności od płci, bycia osobą ciężarną itp. Życzę dużo zdrowia i pozdrawiam serdecznie dr n med Ewgenij Mozgunow
Marlena Kałużna
lekarz, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Chory pęcherz moczowy wymaga leczenia. Częste oddawanie moczu w tym przypadku towarzyszy zaburzeniom w układzie moczowym.Wskazane wykonanie badania ogólnego moczu i posiewu moczu.
Czy takie przeskakiwanie powinno być powodem do niepokoju?
Czasami przeskakuje mi coś w okolicy karku i głowy i czuje, jakby rozlało mi się takie dziwne ciepło w głowie — czy to normalne?
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana stacjonarna wizyta lekarska.
Sylwester Król
ginekolog - położnik
Umów wizytę
należy się skonsultować z lekarzem
Marlena Kałużna
lekarz, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Wskazana wizyta u neurologa i wykonanie badań diagnostycznych,
Pokaż więcej pytań więcej
CHCESZ ZADAĆ PYTANIE?
Musisz napisać jeszcze: 50 znaków.
Dziękujemy
Twoje pytanie zostało wysłane. Nasi specjaliści udzielają odpowiedzi zwykle do kilkunastu godzin od zadanego pytania. Wszystkie odpowiedzi zostaną wysłane na adres e‑mail, który podałeś w formularzu.
lub Umów się na konsultację

Serwis HaloDoctor ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny i w żadnym wypadku nie zastępuje konsultacji medycznej. W celu dokładnej diagnozy zalecany jest kontakt z lekarzem. Jeśli jesteś chory, potrzebujesz konsultacji lekarskiej, e‑Recepty lub zwolnienia lekarskiego umów wizytę teraz. Nasi lekarze są do Twojej dyspozycji 24 godziny na dobę!

Lekarz online czeka na Ciebie
Umów wizytę
e-Recepta e‑Recepta L4 L4 Tabletka po Przeziębienie