1. Artykuły
 2. Choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD) - jak się objawia i kiedy konieczne jest leczenie?

Choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD) - jak się objawia i kiedy konieczne jest leczenie?

Choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD, cyklofrenia) jest klasyfikowana jako zespół objawów, w których skład wchodzą epizody depresji i faz maniakalnych lub hipomaniakalnych. Cierpi na nią aż 6-11% społeczeństwa, zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Czym się objawia, jak ją leczyć i czy psychoterapia może mieć pozytywny wpływ na jej przebieg?

Choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD) - jak się objawia i kiedy konieczne jest leczenie? Choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD) - jak się objawia i kiedy konieczne jest leczenie?
Spis treści
Czym właściwie jest ChAD? Jakie wyróżniamy podtypy? Kogo w szczególności może dotykać ChAD? Objawy ChAD Epizod depresyjny - objawy Epizod maniakalny - objawy Epizod hipomaniakalny - objawy Epizod mieszany Okres remisji Leczenie choroby afektywnej dwubiegunowej ChAD u dzieci i nastolatków Depresja a choroba afektywna dwubiegunowa Jak pomóc bliskiej osobie, która zmaga się z ChAD?

Czym właściwie jest ChAD?

 

Prócz objawów manii, hipomanii lub depresji, bądź też stanów mieszanych występujących w przebiegu choroby obserwujemy również okresy remisji (okres schorzenia charakteryzujący się brakiem objawów chorobowych). Ilość występujących podtypów zaburzenia sprawia, że jest ono kłopotliwe do zdiagnozowania i zostaje często mylone z samodzielnie występującą depresją, a nawet schizofrenią. Każdy z nas doświadcza czasem smutku bądź euforii, ale duże nasilenie tych stanów i ich cykliczność odróżnia te fizjologiczne reakcje od ChAD.

 

arrow Czy szczoteczka soniczna dla dziecka to dobry wybór?
arrow Najlepsze szczoteczki elektryczne dla dzieci – którą wybrać?
arrow Najczęściej występujące choroby zakaźne wieku dziecięcego
arrow Produkty odpowiednie dla cukrzyka. Co powinien jeść diabetyk?
arrow Suplement ułatwiający odchudzanie
arrow Najciekawsze kawowe zwyczaje na świecie - odkryj, jak pije się kawę w różnych krajach!

Jakie wyróżniamy podtypy?

 

 • typ I: epizody depresji rozdzielone co najmniej jednym (lub kilkoma) epizodami manii,
 • typ II: epizody depresji (zazwyczaj częstsze niż w typie I) rozdzielone jednym lub kilkoma epizodami hipomanii,
 • typ III: epizody depresji nawracające, stany maniakalne/hipomaniakalne wywoływane zbyt silnym działaniem leków przeciwdepresyjnych - nie pojawiają się samoistnie, dochodzi do obsesji maniakalnych,
 • typ III i półmania lub hipomania: zazwyczaj na skutek nadużycia alkoholu bądź innych substancji psychoaktywnych,
 • choroba afektywna sezonowa: epizody depresji w miesiącach jesienno-zimowych, a epizody manii lub hipomanii w okresie wiosenno-letnim,
 • cyklotymia: stan przewlekły, dystymia (przewlekła depresja) na przemian z hipomianią,
 • „miękkie” spektrum choroby afektywnej dwubiegunowej: brak epizodów manii lub hipomanii, ale pewne cechy dwubiegunowości występują w odpowiedniej konfiguracji, liczbie i nasileniu,
 • mania jednobiegunowa: wyłącznie nawracające stany maniakalne lub hipomaniakalne bez epizodów depresyjnych, postać rzadka.

 

W najczęstszych przypadkach epizody choroby następują po sobie raz w roku. Jeśli natomiast liczba nawrotów przekracza 4 w ciągu jednego roku, to mówimy o chorobie dwubiegunowej z szybką zmianą faz (rapid cycling). Gdy epizody choroby przechodzą jeden w drugi, bądź nawracają z bardzo dużą częstością (zmiana nastroju z depresyjnego na maniakalny (hipomaniakalny) lub odwrotnie w ciągu jednego dnia lub tygodnia, co kilka-, kilkanaście godzin), to określamy ten stan jako choroba afektywna dwubiegunowa z bardzo szybką zmianą faz (ultra rapid cycling).

 

Należy pamiętać, że częściej występują epizody depresyjne i czas ich trwania jest zazwyczaj dłuższy niż epizodów maniakalnych.

 

Kogo w szczególności może dotykać ChAD?

 

Z zebranych danych wynika, że zarówno mężczyźni, jak i kobiety chorują tak samo często. Początek choroby notuje się zazwyczaj przed ukończeniem 35. roku życia, co wpływa bardzo negatywnie na wiele istotnych aspektów życia pacjentów - funkcjonowanie w społeczeństwie i rodzinie, życie zawodowe, realizacja swojego potencjału intelektualnego.

 

Istnieją natomiast czynniki predysponujące do wystąpienia tego zaburzenia:

 

 • biologiczne: tutaj w szczególności czynniki genetyczne, jeśli rozpoznano ChAD/depresję u jednego lub obojga rodziców (wtedy ryzyko choroby wynosi aż 75%),
 • psychologiczne, społeczne i środowiskowe: tj. stresujące wydarzenia życiowe (np. utrata bliskiej osoby, wszelkie rewolucje w życiu rodzinnym, poród, a nawet zmiana pracy). Czynniki te mogą wyzwalać chorobę lub nasilać jej przebieg.

 

Warto podkreślić, że pojedyncze wymienione wyżej czynniki zazwyczaj nie warunkują rozwoju choroby, natomiast ich wzajemne współdziałanie, np. śmierć partnera i znaczne obciążenie genetyczne zwiększają podatność na jej wystąpienie.

 

Pamiętajmy, że satysfakcjonujące związki z bliskimi osobami, właściwy rytm dnia i nocy oraz umiarkowana aktywność fizyczna mają dodatni wpływ na stabilność psychiczną osoby cierpiącej na ChAD i należy o nie w szczególności zadbać.

 

Objawy ChAD

 

Na co zwłaszcza warto zwrócić uwagę?

 

Epizod depresyjny - objawy

 

 • obniżenie nastroju,
 • smutek,
 • niemożność czerpania przyjemności z czynności, które dawniej sprawiały radość,
 • przewlekłe zmęczenie,
 • zaburzenia pamięci i koncentracji,
 • zaburzenia apetytu,
 • obniżony popęd seksualny,
 • trudności ze wstawaniem rano z łóżka.

 

Liczba epizodów depresji jest zwykle większa niż epizodów manii u osób cierpiących na ChAD.

 

Dowiedz się więcej - przeczytaj artykuł o symptomach, diagnozowaniu i leczeniu depresji.

 

Epizod maniakalny - objawy

 

 • znacznie podwyższony nastrój,
 • uczucie szczęścia,
 • nadpobudliwość,
 • podwyższone libido (czasem dochodzi do aktów z przypadkowymi osobami, bez zabezpieczenia),
 • gwałtowne przechodzenie stanów nadmiernej radości w drażliwość, agresję czy też wrogość,
 • impulsywne działania (bez zastanawiania się nad konsekwencjami, mogą być niebezpieczne zarówno dla pacjenta, jak i dla jego otoczenia),
 • słowotok,
 • gonitwa myśli,
 • nielogiczne wypowiedzi,
 • brak krytycyzmu wobec swoich objawów, pacjent może mówić, że “nic mu nie jest”, “czuje się wspaniale, lepiej niż kiedykolwiek”, odrzuca pomoc,
 • nadużywanie alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych,
 • nadmierny optymizm, nieadekwatnie wysoka samoocena,
 • wyostrzenie zmysłów (chorzy odczuwają intensywniej barwy, dźwięki i smaki).

 

Manii towarzyszyć mogą także m.in. słabszy apetyt czy ograniczenie przyjmowania płynów. W konsekwencji dochodzi do spadku masy ciała i - na co warto zwrócić szczególna uwagę - odwodnienia i wyczerpania organizmu.

 

Epizod hipomaniakalny - objawy

 

Objawy hipomanii są zbliżone do tych występujących w manii, natomiast ich nasilenie jest o wiele mniejsze, nie prowadzą do skrajności oraz trwają krócej.

 

Wyróżniamy:

 

 • podwyższenie nastroju i napędu psychoruchowego (z możliwością kontroli swoich zachowań i częściowym krytycyzmem wobec nich),
 • zwiększoną radość z życia,
 • zmniejszoną potrzebę snu,
 • nieco przyspieszone tempo myślenia,
 • zaburzenia koncentracji i uwagi, ale bez objawów wytwórczych,
 • zwiększone poczucie siły i własnych możliwości, pacjent “ma czas na wszystko”,
 • chory podejmuje się zadań, których nie kończy,
 • działania i czyny są lekkomyślne,
 • wszystkie zaplanowane czyny muszą być wykonane “tu i teraz”, w przeciwnym razie chory doświadcza frustracji, jest rozdrażniony,
 • apetyt jest zwykle normalny, ale mogą pojawiać się okresy objadania się.

 

Epizody hipomanii nie zawsze muszą być objawem dwubiegunowości, niemniej jednak należy poddać się konsultacji i obserwacji psychiatrycznej. Zachowania hipomaniakalne często odbierane są pozytywnie przez otoczenie, bowiem osoby je przejawiające mogą wydawać się bardziej atrakcyjne towarzysko - zarażają optymizmem czy też z chęcią organizują zabawy/imprezy.

 

Epizod mieszany

 

W tym przypadku wymienione wcześniej objawy depresji i manii/hipomanii mogą występować jednocześnie, co jest szczególnie męczące dla chorego, jak i jego najbliższego otoczenia. Nastrój pacjenta zmienia się diametralnie w ciągu kilku chwil, np. zwiększonemu pobudzeniu psychoruchowemu towarzyszy uczucie smutku i utraty sensu życia.

 

Okres remisji

 

Czas, w którym chory nie przejawia dotychczasowych objawów (remisja pełna) lub występują one z o wiele mniejszym nasileniem i/lub nielicznymi objawami choroby (remisja niepełna).

 

Leczenie choroby afektywnej dwubiegunowej

 

Głównym i podstawowym celem w terapii ChAD jest jej remisja, która zapewnia powrót do normalnego funkcjonowania (sprzed choroby).

 

Jako że schorzenie to ma charakter przewlekły i nawrotowy,  leczenie jest długotrwałe i wymagające ogromnych pokładów cierpliwości (często wiąże się z przyjmowaniem leków do końca życia). Terapią objęte jest leczenie zarówno pierwszego epizodu choroby, jak i jej kolejnych nawrotów, a także profilaktykę w zakresie przeciwdziałania nawrotom. Mówimy tutaj o leczeniu kompleksowym i wsparciu zarówno ze strony psychologa (w zakresie psychoterapii), jak i lekarza psychiatry (w zakresie farmakoterapii).

 

 • Psychoterapia

 

W większości przypadków stosowana jest w okresach długotrwałych remisji. W przypadkach remisji niepełnej oraz podczas trwających epizodów jest oczywiście również zalecana, ale w formie wsparcia trwającej farmakoterapii. Warto także pomyśleć o działaniach nakierowanych na konkretne potrzeby pacjentów, np. rozwijanie umiejętności kontrolowania własnych zachowań.

 

Psychoterapia powinna zawierać także elementy psychoedukacji jako formy przekazywania choremu wiedzy na temat ChAD, uświadamianiu go o możliwych przejawach nawrotu choroby (tzw. zwiastuny choroby), aby pacjent wiedział jak postępować.

 

 • Farmakoterapia

 

Przed zastosowaniem jakichkolwiek środków farmakologicznych w leczeniu ChAD należy skonsultować się z lekarzem psychiatrą, który stawia diagnozę, ustala dawkowanie i nadzoruje efekty terapii.

 

Najczęstszym wzorem leczenia w przewlekłej terapii farmakologicznej jest stosowanie leków stabilizujących nastrój, tj. sole litu, lamotrygina czy kwas walproinowy. Ich efekt skupia się na działaniu przeciwdepresyjnym, przeciwmaniakalnym, a także profilaktycznym. Coraz częściej zapisuje się dodatkowo  atypowe leki przeciwpsychotyczne, czyli aripiprazol, olanzepinę czy kwetiapinę. Podczas epizodów depresyjnych stosuje się czasami leki przeciwdepresyjne.

 

Gdy mamy do czynienia z nasiloną manią - zwykle włącza się do terapii haloperidol, zuklopentiksol czy pochodne benzodiazepiny (BDZ). Należy pamiętać, aby nie robić przerw podczas farmakoterapii (przyjmować je ciągle). Pominięcie dawek może skutkować pogorszeniem stanu.

 

Wielu chorych cierpiących na zaburzenia związane z choroba afektywną dwubiegunową nie zgłasza się do specjalisty bagatelizując problem. Większość z nich ma opory przed pójściem na terapię, czy też wstydzi się wizyty u psychiatry. Jedynie kompleksowe leczenie zapewnione przez wykwalifikowanych specjalistów może zagwarantować poprawę jakości życia z chorobą. Obecny postęp technologiczny gwarantuje opiekę psychologiczną i psychiatryczną także w formie zdalnej, bez wychodzenia z domu (online).

 

Czytaj także: Czy psychoterapia online to dobre rozwiązanie?

 

ChAD u dzieci i nastolatków

 

Diagnozowanie choroby afektywnej dwubiegunowej u dzieci wzbudza w środowisku medycznym wiele kontrowersji. Dzieci bowiem przejawiają inne objawy niż dorośli, a wiele z nich pokrywa się także z objawami innych zaburzeń, np. ADHD. Proces diagnozowania może więc ulec znacznemu wydłużeniu, ale podstawowych objawów nie należy bagatelizować (wszystkie dzieci doświadczają zmian nastroju, ale  zmiany spowodowane chorobą afektywną dwubiegunową są bardzo wyraźne - na przemian występujące epizody manii i depresji).

 

W przypadku nastolatków zachodzące w ich organizmie zmiany hormonalne zwykle powodują wahania nastrojów, ale jeśli obserwujemy objawy typowe dla ChAD warto się im przyjrzeć i w razie potrzeby skonsultować ze specjalistą.

 

Depresja a choroba afektywna dwubiegunowa

 

Jak odróżnić depresję jednobiegunową, czyli tę “klasyczną” od omawianej w ChAD? Uważa się, że depresja dwubiegunowa objawia się bardziej uciążliwie zarówno dla pacjenta, jak i dla osób z jego najbliższego otoczenia. W depresji jednobiegunowej najczęściej mamy do czynienia z bezsennością i spadkiem apetytu, w przeciwieństwie do dwubiegunowej, w której może dochodzić nawet do nadmiernego objadania się. Jak wspomniano wyżej - na ChAD chorują zarówno mężczyźni, jak i kobiety, z taką samą częstotliwością. Na depresję jednobiegunową natomiast zapada więcej kobiet.

 

Jak pomóc bliskiej osobie, która zmaga się z ChAD?

 

Podstawową kwestią w zakresie wsparcia bliskich cierpiących na ChAD jest samoedukacja w zakresie tej przypadłości w celu lepszego ich zrozumienia. Warto też zachęcać chorego do podjęcia umiarkowanej aktywności fizycznej (np. pływanie, taniec, spacer). Najważniejszym aspektem wydaje się być zasugerowanie konsultacji z psychologiem i/lub psychiatrą, a także wsparcie w trakcie trwającej terapii.

Szybka konsultacja:
Tabletka "dzień po" e-Recepta L4 Online
Najnowsze pytania pacjentów
Czy chorobę dwubiegunową można nabyć w inny sposób niż dziedzicznie?
Czy chorobę dwubiegunową po prostu odziedzicza się? Wiem, że można nabawić się tego również przez narkotyki, ale gdy nie ma się do czynienia z nimi ani nie miało osoby chorej w rodzinie, to czy po prostu można ją mieć? Od kilkunastu miesięcy zauważyłam...
Sylwester Król
ginekolog - położnik
Umów wizytę
Jest wiele czynników, które predysponują do ChAD, dziedziczenie, narkotyki, przyczyny nieznane.
Sebastian Łaźniak
lekarz
Umów wizytę
Proszę zgłosić się do psychiatry.
Beata Lipska
psycholog, psychotraumatolog, terapeuta EMDR
Umów wizytę
Konsultacja z psychiatrą pomoże otrzymać odpowiedzi na wszystkie wymienione przez Panią pytania .
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja psychiatryczna.
Co można zrobić dla osoby, która ma myśli samobójcze?
Co zrobić, gdzie się udać po pomoc lub jak wspierać osobę przy bardzo nasilonych myślach samobójczych, niskiej samoocenie, która przez swoje problemy bardzo się zmieniła i nie jest taka jak kiedyś?
Sylwia Dżaman
lekarz
Umów wizytę
Konieczna jest opieka psychiatry i psychologa. W sytuacjach nagłych, gdy zachowanie danej osoby zagraża jej życiu bądź zdrowiu bądź życiu innych osób, konieczne jest leczenie szpitalne (można udać się bezpośrednio na izbę przyjęć szpitala psychiatrycznego). W sytuacjach kryzysowych można również uzyskać wsparcie pod udostępnionymi całodobowo infoliniami (centrum wsparcia, fundacje)
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Niezbędna jest konsultacja psychiatryczna.
Katarzyna Lorentz-Nejno
lekarz rehabilitacji medycznej, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Proszę zwrócić się do psychiatry, to prawdopodobnie depresja.
Dlaczego tak jest, że jak idę na spacer sama, to się mocno pocę, a jak idę tą samą trasą z mamą, to pot jest o wiele mniejszy?
Mam zespół lęku uogólnionego, depresję i fobię społeczną, ale już od jakiegoś czasu prawie w ogóle nie boję się, że ludzie mnie ocenią i się nie wstydzę siebie. Dotychczas myślałam, że pocenie się wynika z wysiłku fizycznego, bo mam mało ruchu i nadwagę, ale dzisiaj szłam z...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Konsultacja z psychiatrą prowadzącym leczenie.
Czy mogę mieć rozdwojenie jaźni?
Zacząłem to bardziej u siebie zauważać od początku 2020 roku i zniknęło to na ponad 2 lata, ale 2 miesiące temu poczułem, że on zaczął wracać, a tydzień temu jego powrót się potwierdził, więc postanowiłem o tym napisać. Gdy jestem sobą, czuje pustkę i strach, ale gdy ON przejmuje nade mną...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja psychiatryczna.
Ogromy stres w życiu codziennym - jak nad nim zapanować?
Mam bardzo duże problemy z samopoczuciem. W styczniu tego roku dowiedziałam się, że choruję na hipoglikemie reaktywna. Po powtórzeniu badań w maju cukier po wypiciu glukozy po 2 godzinach wynosił 80. Fakt stwierdziłam, że jest lepiej i trochę odpuściłam sobie swoje zdrowe i regularne...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Należy stosować się do zaleceń specjalisty psychiatry i przyjmować przepisane leki.
Stany lękowe i depresja, a L4 z pracy.
Miałam silne stany lękowe i mam od dziś stwierdzoną depresję, jednak lekarz nie chce mi wystawić zwolnienia tydzień wstecz. Od tygodnia leżę w łóżku i mam wszystkiego dość. Nie miałam siły nawet zadzwonić do lekarza, a jak nie będę miała z czego żyć, to całkiem się załamię. Czy jest taka...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Decyzję w sprawie niezdolności do pracy każdorazowo podejmuje wyłącznie lekarz.
Czy to może być autyzm, czy FAS tak się objawia?
Mój synek skończył niedawno 2 lata i od tego momentu dziwnie się zachowuje. Zaczął układać przedmioty w rzędy, często się zapatruje, bawi się kręceniem jakiś przedmiotów, niekiedy robi kuleczka rekami, jak się denerwuje, ogólnie jest dzieckiem bardzo nerwowym....
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Konsultacja z psychiatrą dziecięcym.
Proszę o poradę jak reagować na takie zachowanie i co zrobić, żeby jakoś temu zaradzić?
Mam problem z 3,5 letnim synem. Dostałam sygnały z przedszkola, że syn w ogóle nie skupia się na zajęciach, nie słucha i prowokuje inne dzieci do rozrabiania. Na szczęście nie bije innych dzieci, ale wyrywa im zabawki. Robi sobie to, co mu się podoba i gdy Panie mu tłumaczą, że coś ma...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Należy z dzieckiem zgłosić się do poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Antydepresanty - czy powodują szkody w organizmie?
Mam pytanie, czy jest możliwość, aby antydepresanty wyrządziły w mózgu szkody ze nie ma zmysłów smaku oraz węchu.
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Konsultacja z psychiatrą prowadzącym.
Ewgenij Mozgunow
lekarz rodzinny, anestezjolog
Umów wizytę
Witam, przeważnie nie maja takich skutków ubocznych. Natomiast, jeżeli orpócz ww objawów są również obecne objawy przeziębienia (katar, kaszel, osłabienie itp) wskazane jest wykonanie szybkich testów antygenowych w kierunku COVID-19. Ponieważ dla COVID-19 są powszechne zaburzenia węchu i smaku. Życzę dużo zdrowia, pozdrawiam serdecznie dr n med Ewgenij Mozgunow
Czy stosując leki antydepresyjne lub psychotropowe można stosować treonian magnezu?
Wiem, że można stosować ogólnie magnez, ale czytałam, że ta forma magnezu przekracza barierę krew-mózg. Czy w związku z tym jest korzystna, czy niekorzystna przy stosowaniu wyżej wymienionych leków?
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Należy w tej sprawie skonsultować się z psychiatrą prowadzącym.
Czy paraliże senne mogą być związane z jakąś chorobą?
Od czterech miesięcy mam paraliże senne co noc po kilka razy i głównie one są, jak próbuje zasnąć. Przykładowo, dzisiaj dostałam go 5 razy, gdy próbowałam zasnąć. Zdarzają się nawet po snach. Bardzo mnie to męczy, bo boję się spać i przez to się nie wysypiam i muszę spać w...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Niezbędne konsultacje neurologa i psychiatry.
Czy mogę mieć aż taką reakcję na ten lek?
Biorę antydepresant przez 5 tygodni. Po podwyższeniu dawki na 15 mg dostałem następnego dnia dysfagii. Mam ograniczony kontakt z psychiatrą. Przez 5 dni mam problemy z połykaniem, praktycznie nic nie jem. Co zrobić w takiej sytuacji? 
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Konsultacja z psychiatra prowadzącym celem rozważenia zmiany sposobu leczenia.
Kofeina w tabletkach, a leki antydepresyjne.
Czy przyjmowanie kofeiny w tabletkach 200 g raz dziennie może mieć wpływ na działanie leków antydepresyjnych? 
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Należy w tej sprawie skonsultować się z psychiatrą prowadzącym.
Ewgenij Mozgunow
lekarz rodzinny, anestezjolog
Umów wizytę
Witam, raczej zwykła dostępna dawka kofeiny nie powinna mieć wpływu na działanie leków p/depresyjnych. Życzę dużo zdrowia i pozdrawiam serdecznie dr n med Ewgenij Mozgunow
Czy mój obecny psychiatra dobrze robi?
Mam zamiar zmienić psychiatrę, bo obecna nie chce zmienić mi leków, mimo że nie do końca na mnie działają. Od kiedy je biorę, nie mam już zawrotów głowy, świądu, bezsenności, napięciowego bólu głowy czy suchości w ustach, problemy z oddychaniem, dyskomfort na skórze i...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Należy stosować się do zaleceń lekarskich, a jeśli nie ma do niego zaufania - należy zmienić specjalistę.
Co mam zrobić w sytuacji gdy odczuwam lęk i ataki paniki przed każdym wf, skurcze brzuchu oraz wymioty?
 Strasznie mi to przeszkadza, boję się przed każdymi zajęciami w-f czy jest to możliwe bym dostała z tego powodu zwolnienie lekarskie?
Marlena Kałużna
lekarz, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Wskazana wizyta u psychologa, który wystawi stosowne zaświadczenie dotyczące lęków i ataków paniki.
To uczucie przebodźcowania — jakiego zaburzenia może być objawem?
Miewam takie uczucie, że wszystko wokół jest zbyt wyraźne dla zmysłu wzroku, przez co trudno się skupić (to uczucie znika po jakimś czasie). Pojawia się ono wskutek wystawienia się na zbyt dużą ilość bodźców (np. po spacerze, po graniu w grę, po prysznicu), ale nie jest to...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Konsultacja z psychiatrą prowadzącym.
Sebastian Łaźniak
lekarz
Umów wizytę
Należy skonsultować się z psychiatrą.
Czy mogę to w jakiś sposób złagodzić?
Witam, jestem w trakcie odstawiania leków z wenlafaksyną. Leki brałam od prawie 4 lat, za zgodą lekarza zeszłam ze 150, przed 75 aż do 37,5 mg teraz. Chciałabym już całkowicie odstawić, ale nie mogę poradzić sobie ze skutkami ubocznymi. Prądy w głowie, biegunka, bezsenność i szumy nie...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Konsultacja z lekarzem prowadzącym.
Marlena Kałużna
lekarz, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Konieczna wizyta z lekarzem specjalistą, który zalecił stosowanie tego leku.
Sebastian Łaźniak
lekarz
Umów wizytę
Konsultacja u lekarza prowadzącego.
Pokaż więcej pytań więcej
CHCESZ ZADAĆ PYTANIE?
Musisz napisać jeszcze: 50 znaków.
Dziękujemy
Twoje pytanie zostało wysłane. Nasi specjaliści udzielają odpowiedzi zwykle do kilkunastu godzin od zadanego pytania. Wszystkie odpowiedzi zostaną wysłane na adres e‑mail, który podałeś w formularzu.
lub Umów się na konsultację

Serwis HaloDoctor ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny i w żadnym wypadku nie zastępuje konsultacji medycznej. W celu dokładnej diagnozy zalecany jest kontakt z lekarzem. Jeśli jesteś chory, potrzebujesz konsultacji lekarskiej, e‑Recepty lub zwolnienia lekarskiego umów wizytę teraz. Nasi lekarze są do Twojej dyspozycji 24 godziny na dobę!

Lekarz online czeka na Ciebie
Umów wizytę
e-Recepta e‑Recepta L4 L4 Tabletka po Przeziębienie