1. Artykuły
 2. Choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD) - jak się objawia i kiedy konieczne jest leczenie?

Choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD) - jak się objawia i kiedy konieczne jest leczenie?

Choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD, cyklofrenia) jest klasyfikowana jako zespół objawów, w których skład wchodzą epizody depresji i faz maniakalnych lub hipomaniakalnych. Cierpi na nią aż 6-11% społeczeństwa, zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Czym się objawia, jak ją leczyć i czy psychoterapia może mieć pozytywny wpływ na jej przebieg?

Choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD) - jak się objawia i kiedy konieczne jest leczenie?
Spis treści
Czym właściwie jest ChAD? Jakie wyróżniamy podtypy? Kogo w szczególności może dotykać ChAD? Objawy ChAD Epizod depresyjny - objawy Epizod maniakalny - objawy Epizod hipomaniakalny - objawy Epizod mieszany Okres remisji Leczenie choroby afektywnej dwubiegunowej ChAD u dzieci i nastolatków Depresja a choroba afektywna dwubiegunowa Jak pomóc bliskiej osobie, która zmaga się z ChAD?

Czym właściwie jest ChAD?

 

Prócz objawów manii, hipomanii lub depresji, bądź też stanów mieszanych występujących w przebiegu choroby obserwujemy również okresy remisji (okres schorzenia charakteryzujący się brakiem objawów chorobowych). Ilość występujących podtypów zaburzenia sprawia, że jest ono kłopotliwe do zdiagnozowania i zostaje często mylone z samodzielnie występującą depresją, a nawet schizofrenią. Każdy z nas doświadcza czasem smutku bądź euforii, ale duże nasilenie tych stanów i ich cykliczność odróżnia te fizjologiczne reakcje od ChAD.

 

arrow Ciągły lęk przed poważną chorobą. Skąd bierze się hipochondria?
arrow Wenlafaksyna – wskazania, działanie i skutki uboczne
arrow Leki psychotropowe i narkotyczne - co warto o nich wiedzieć i kto je może przepisać?
arrow Ataki paniki - jak pomóc sobie i bliskim?
arrow Zaburzenia ze spektrum autyzmu i ich różne odcienie
arrow Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (OCD)

Jakie wyróżniamy podtypy?

 

 • typ I: epizody depresji rozdzielone co najmniej jednym (lub kilkoma) epizodami manii,
 • typ II: epizody depresji (zazwyczaj częstsze niż w typie I) rozdzielone jednym lub kilkoma epizodami hipomanii,
 • typ III: epizody depresji nawracające, stany maniakalne/hipomaniakalne wywoływane zbyt silnym działaniem leków przeciwdepresyjnych - nie pojawiają się samoistnie, dochodzi do obsesji maniakalnych,
 • typ III i półmania lub hipomania: zazwyczaj na skutek nadużycia alkoholu bądź innych substancji psychoaktywnych,
 • choroba afektywna sezonowa: epizody depresji w miesiącach jesienno-zimowych, a epizody manii lub hipomanii w okresie wiosenno-letnim,
 • cyklotymia: stan przewlekły, dystymia (przewlekła depresja) na przemian z hipomianią,
 • „miękkie” spektrum choroby afektywnej dwubiegunowej: brak epizodów manii lub hipomanii, ale pewne cechy dwubiegunowości występują w odpowiedniej konfiguracji, liczbie i nasileniu,
 • mania jednobiegunowa: wyłącznie nawracające stany maniakalne lub hipomaniakalne bez epizodów depresyjnych, postać rzadka.

 

W najczęstszych przypadkach epizody choroby następują po sobie raz w roku. Jeśli natomiast liczba nawrotów przekracza 4 w ciągu jednego roku, to mówimy o chorobie dwubiegunowej z szybką zmianą faz (rapid cycling). Gdy epizody choroby przechodzą jeden w drugi, bądź nawracają z bardzo dużą częstością (zmiana nastroju z depresyjnego na maniakalny (hipomaniakalny) lub odwrotnie w ciągu jednego dnia lub tygodnia, co kilka-, kilkanaście godzin), to określamy ten stan jako choroba afektywna dwubiegunowa z bardzo szybką zmianą faz (ultra rapid cycling).

 

Należy pamiętać, że częściej występują epizody depresyjne i czas ich trwania jest zazwyczaj dłuższy niż epizodów maniakalnych.

 

Kogo w szczególności może dotykać ChAD?

 

Z zebranych danych wynika, że zarówno mężczyźni, jak i kobiety chorują tak samo często. Początek choroby notuje się zazwyczaj przed ukończeniem 35. roku życia, co wpływa bardzo negatywnie na wiele istotnych aspektów życia pacjentów - funkcjonowanie w społeczeństwie i rodzinie, życie zawodowe, realizacja swojego potencjału intelektualnego.

 

Istnieją natomiast czynniki predysponujące do wystąpienia tego zaburzenia:

 

 • biologiczne: tutaj w szczególności czynniki genetyczne, jeśli rozpoznano ChAD/depresję u jednego lub obojga rodziców (wtedy ryzyko choroby wynosi aż 75%),
 • psychologiczne, społeczne i środowiskowe: tj. stresujące wydarzenia życiowe (np. utrata bliskiej osoby, wszelkie rewolucje w życiu rodzinnym, poród, a nawet zmiana pracy). Czynniki te mogą wyzwalać chorobę lub nasilać jej przebieg.

 

Warto podkreślić, że pojedyncze wymienione wyżej czynniki zazwyczaj nie warunkują rozwoju choroby, natomiast ich wzajemne współdziałanie, np. śmierć partnera i znaczne obciążenie genetyczne zwiększają podatność na jej wystąpienie.

 

Pamiętajmy, że satysfakcjonujące związki z bliskimi osobami, właściwy rytm dnia i nocy oraz umiarkowana aktywność fizyczna mają dodatni wpływ na stabilność psychiczną osoby cierpiącej na ChAD i należy o nie w szczególności zadbać.

 

Objawy ChAD

 

Na co zwłaszcza warto zwrócić uwagę?

 

Epizod depresyjny - objawy

 

 • obniżenie nastroju,
 • smutek,
 • niemożność czerpania przyjemności z czynności, które dawniej sprawiały radość,
 • przewlekłe zmęczenie,
 • zaburzenia pamięci i koncentracji,
 • zaburzenia apetytu,
 • obniżony popęd seksualny,
 • trudności ze wstawaniem rano z łóżka.

 

Liczba epizodów depresji jest zwykle większa niż epizodów manii u osób cierpiących na ChAD.

 

Dowiedz się więcej - przeczytaj artykuł o symptomach, diagnozowaniu i leczeniu depresji.

 

Epizod maniakalny - objawy

 

 • znacznie podwyższony nastrój,
 • uczucie szczęścia,
 • nadpobudliwość,
 • podwyższone libido (czasem dochodzi do aktów z przypadkowymi osobami, bez zabezpieczenia),
 • gwałtowne przechodzenie stanów nadmiernej radości w drażliwość, agresję czy też wrogość,
 • impulsywne działania (bez zastanawiania się nad konsekwencjami, mogą być niebezpieczne zarówno dla pacjenta, jak i dla jego otoczenia),
 • słowotok,
 • gonitwa myśli,
 • nielogiczne wypowiedzi,
 • brak krytycyzmu wobec swoich objawów, pacjent może mówić, że “nic mu nie jest”, “czuje się wspaniale, lepiej niż kiedykolwiek”, odrzuca pomoc,
 • nadużywanie alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych,
 • nadmierny optymizm, nieadekwatnie wysoka samoocena,
 • wyostrzenie zmysłów (chorzy odczuwają intensywniej barwy, dźwięki i smaki).

 

Manii towarzyszyć mogą także m.in. słabszy apetyt czy ograniczenie przyjmowania płynów. W konsekwencji dochodzi do spadku masy ciała i - na co warto zwrócić szczególna uwagę - odwodnienia i wyczerpania organizmu.

 

Epizod hipomaniakalny - objawy

 

Objawy hipomanii są zbliżone do tych występujących w manii, natomiast ich nasilenie jest o wiele mniejsze, nie prowadzą do skrajności oraz trwają krócej.

 

Wyróżniamy:

 

 • podwyższenie nastroju i napędu psychoruchowego (z możliwością kontroli swoich zachowań i częściowym krytycyzmem wobec nich),
 • zwiększoną radość z życia,
 • zmniejszoną potrzebę snu,
 • nieco przyspieszone tempo myślenia,
 • zaburzenia koncentracji i uwagi, ale bez objawów wytwórczych,
 • zwiększone poczucie siły i własnych możliwości, pacjent “ma czas na wszystko”,
 • chory podejmuje się zadań, których nie kończy,
 • działania i czyny są lekkomyślne,
 • wszystkie zaplanowane czyny muszą być wykonane “tu i teraz”, w przeciwnym razie chory doświadcza frustracji, jest rozdrażniony,
 • apetyt jest zwykle normalny, ale mogą pojawiać się okresy objadania się.

 

Epizody hipomanii nie zawsze muszą być objawem dwubiegunowości, niemniej jednak należy poddać się konsultacji i obserwacji psychiatrycznej. Zachowania hipomaniakalne często odbierane są pozytywnie przez otoczenie, bowiem osoby je przejawiające mogą wydawać się bardziej atrakcyjne towarzysko - zarażają optymizmem czy też z chęcią organizują zabawy/imprezy.

 

Epizod mieszany

 

W tym przypadku wymienione wcześniej objawy depresji i manii/hipomanii mogą występować jednocześnie, co jest szczególnie męczące dla chorego, jak i jego najbliższego otoczenia. Nastrój pacjenta zmienia się diametralnie w ciągu kilku chwil, np. zwiększonemu pobudzeniu psychoruchowemu towarzyszy uczucie smutku i utraty sensu życia.

 

Okres remisji

 

Czas, w którym chory nie przejawia dotychczasowych objawów (remisja pełna) lub występują one z o wiele mniejszym nasileniem i/lub nielicznymi objawami choroby (remisja niepełna).

 

Leczenie choroby afektywnej dwubiegunowej

 

Głównym i podstawowym celem w terapii ChAD jest jej remisja, która zapewnia powrót do normalnego funkcjonowania (sprzed choroby).

 

Jako że schorzenie to ma charakter przewlekły i nawrotowy,  leczenie jest długotrwałe i wymagające ogromnych pokładów cierpliwości (często wiąże się z przyjmowaniem leków do końca życia). Terapią objęte jest leczenie zarówno pierwszego epizodu choroby, jak i jej kolejnych nawrotów, a także profilaktykę w zakresie przeciwdziałania nawrotom. Mówimy tutaj o leczeniu kompleksowym i wsparciu zarówno ze strony psychologa (w zakresie psychoterapii), jak i lekarza psychiatry (w zakresie farmakoterapii).

 

 • Psychoterapia

 

W większości przypadków stosowana jest w okresach długotrwałych remisji. W przypadkach remisji niepełnej oraz podczas trwających epizodów jest oczywiście również zalecana, ale w formie wsparcia trwającej farmakoterapii. Warto także pomyśleć o działaniach nakierowanych na konkretne potrzeby pacjentów, np. rozwijanie umiejętności kontrolowania własnych zachowań.

 

Psychoterapia powinna zawierać także elementy psychoedukacji jako formy przekazywania choremu wiedzy na temat ChAD, uświadamianiu go o możliwych przejawach nawrotu choroby (tzw. zwiastuny choroby), aby pacjent wiedział jak postępować.

 

 • Farmakoterapia

 

Przed zastosowaniem jakichkolwiek środków farmakologicznych w leczeniu ChAD należy skonsultować się z lekarzem psychiatrą, który stawia diagnozę, ustala dawkowanie i nadzoruje efekty terapii.

 

Najczęstszym wzorem leczenia w przewlekłej terapii farmakologicznej jest stosowanie leków stabilizujących nastrój, tj. sole litu, lamotrygina czy kwas walproinowy. Ich efekt skupia się na działaniu przeciwdepresyjnym, przeciwmaniakalnym, a także profilaktycznym. Coraz częściej zapisuje się dodatkowo  atypowe leki przeciwpsychotyczne, czyli aripiprazol, olanzepinę czy kwetiapinę. Podczas epizodów depresyjnych stosuje się czasami leki przeciwdepresyjne.

 

Gdy mamy do czynienia z nasiloną manią - zwykle włącza się do terapii haloperidol, zuklopentiksol czy pochodne benzodiazepiny (BDZ). Należy pamiętać, aby nie robić przerw podczas farmakoterapii (przyjmować je ciągle). Pominięcie dawek może skutkować pogorszeniem stanu.

 

Wielu chorych cierpiących na zaburzenia związane z choroba afektywną dwubiegunową nie zgłasza się do specjalisty bagatelizując problem. Większość z nich ma opory przed pójściem na terapię, czy też wstydzi się wizyty u psychiatry. Jedynie kompleksowe leczenie zapewnione przez wykwalifikowanych specjalistów może zagwarantować poprawę jakości życia z chorobą. Obecny postęp technologiczny gwarantuje opiekę psychologiczną i psychiatryczną także w formie zdalnej, bez wychodzenia z domu (online).

 

Czytaj także: Czy psychoterapia online to dobre rozwiązanie?

 

ChAD u dzieci i nastolatków

 

Diagnozowanie choroby afektywnej dwubiegunowej u dzieci wzbudza w środowisku medycznym wiele kontrowersji. Dzieci bowiem przejawiają inne objawy niż dorośli, a wiele z nich pokrywa się także z objawami innych zaburzeń, np. ADHD. Proces diagnozowania może więc ulec znacznemu wydłużeniu, ale podstawowych objawów nie należy bagatelizować (wszystkie dzieci doświadczają zmian nastroju, ale  zmiany spowodowane chorobą afektywną dwubiegunową są bardzo wyraźne - na przemian występujące epizody manii i depresji).

 

W przypadku nastolatków zachodzące w ich organizmie zmiany hormonalne zwykle powodują wahania nastrojów, ale jeśli obserwujemy objawy typowe dla ChAD warto się im przyjrzeć i w razie potrzeby skonsultować ze specjalistą.

 

Depresja a choroba afektywna dwubiegunowa

 

Jak odróżnić depresję jednobiegunową, czyli tę “klasyczną” od omawianej w ChAD? Uważa się, że depresja dwubiegunowa objawia się bardziej uciążliwie zarówno dla pacjenta, jak i dla osób z jego najbliższego otoczenia. W depresji jednobiegunowej najczęściej mamy do czynienia z bezsennością i spadkiem apetytu, w przeciwieństwie do dwubiegunowej, w której może dochodzić nawet do nadmiernego objadania się. Jak wspomniano wyżej - na ChAD chorują zarówno mężczyźni, jak i kobiety, z taką samą częstotliwością. Na depresję jednobiegunową natomiast zapada więcej kobiet.

 

Jak pomóc bliskiej osobie, która zmaga się z ChAD?

 

Podstawową kwestią w zakresie wsparcia bliskich cierpiących na ChAD jest samoedukacja w zakresie tej przypadłości w celu lepszego ich zrozumienia. Warto też zachęcać chorego do podjęcia umiarkowanej aktywności fizycznej (np. pływanie, taniec, spacer). Najważniejszym aspektem wydaje się być zasugerowanie konsultacji z psychologiem i/lub psychiatrą, a także wsparcie w trakcie trwającej terapii.

Szybka konsultacja:
Tabletka "dzień po" e‑Recepta L4 Online
Najnowsze pytania pacjentów
psychiatra, psycholog
Czy chorobę dwubiegunową można nabyć w inny sposób niż dziedzicznie?
Czy chorobę dwubiegunową po prostu odziedzicza się? Wiem, że można nabawić się...
30.06.2021
Sylwester Król
lekarz, ginekolog - położnik
Umów wizytę
Jest wiele czynników, które predysponują do ChAD, dziedziczenie, narkotyki, przyczyny nieznane.
Maciej Porczyński
lekarz
Umów wizytę
Wiele jest przyzcyn ChAD, od chorób neurologicznych po nieznane przyzcyny. Bardzo ważny jest wywiad lekarski
Beata Lipska
psycholog, terapeuta
Umów wizytę
Konsultacja z psychiatrą pomoże otrzymać odpowiedzi na wszystkie wymienione przez Panią pytania .
psychiatra, psycholog
Co można zrobić dla osoby, która ma myśli samobójcze?
Co zrobić, gdzie się udać po pomoc lub jak wspierać osobę przy bardzo nasilonych myślach...
12.05.2021
Sylwia Dżaman
lekarz
Umów wizytę
Konieczna jest opieka psychiatry i psychologa. W sytuacjach nagłych, gdy zachowanie danej osoby zagraża jej życiu bądź zdrowiu bądź życiu innych osób, konieczne jest leczenie szpitalne (można udać się bezpośrednio na izbę przyjęć szpitala psychiatrycznego). W sytuacjach kryzysowych można również uzyskać wsparcie pod udostępnionymi całodobowo infoliniami (centrum wsparcia, fundacje)
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Niezbędna jest konsultacja psychiatryczna.
Katarzyna Lorentz-Nejno
lekarz rehabilitacji medycznej, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Proszę zwrócić się do psychiatry, to prawdopodobnie depresja.
depresja, psychiatra, psycholog
Czy antydepresanty mogą pomóc w psychoterapii?
Przez depresję nie mam siły pracować nad sobą na psychoterapii. Czy dzięki antydepresantowi będę...
16.11.2022
Marlena Kałużna
lekarz, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Można zastosować lek farmakologiczny lub spróbować odmienić sposób myślenia . Zamiast : "Przez depresję nie mam siły pracować nad sobą na psychoterapii "mówić i powtarzać : "Mam chęć uczestniczyć w zajęciach psychoterapii, ponieważ to jest dla mnie dobre i korzystne"
Jakub Woźniak
lekarz rodzinny, pediatra, lekarz, lekarz chorób wewnętrznych
Umów wizytę
Najlepsze efekty leczenia depresji osiągamy poprzez leczenie farmakologiczne w połączeniu z psychoterapią - zapraszam na konsultacje online - wytłumaczę dokładnie wytyczne postępowania - specjalista medycyny rodzinnej lekarz Jakub Woźniak
Zbigniew Walter
internista, lekarz chorób wewnętrznych, specjalista chorób wewnętrznych
Umów wizytę
wskazana konsultacja psychiatryczna i ewentualne wdrożenie farmakoterapii
psychiatra, psycholog
Co może świadczyć o zaburzeniu obsesyjno-kompulsyjnym?
Czy natrętne, codzienne nucenie piosenek w myślach jest zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym?
20.10.2022
Marlena Kałużna
lekarz, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Gdy w ciągu dnia nucimy w myślach tę samą piosenkę, i następnego dnia ponownie powtarza się myślenie, nucenie jakiegoś utworu, to może to być zaburzenie obsesyjno-kompulsywne( skrót OCD, od angielskiego obsessive-compulsive disorder, a potocznie nerwica natręctw). Stan taki zakłóca myślenie i koncentrację w dniu codziennym np. przy wykonywaniu pracy, w nauce i innych czynnościach.
Sylwia Dżaman
lekarz
Umów wizytę
Tak; zalecana jest konsultacja psychologiczna.
Jakub Woźniak
lekarz rodzinny, pediatra, lekarz, lekarz chorób wewnętrznych
Umów wizytę
Należy przeprowadzić dokładniejszy wywiad - zapraszam na wizytę - specjalista medycyny rodzinnej lekarz Jakub Woźniak
zwolnienie lekarskie, psychiatra, Elektroniczna Dokumentacja Medyczna, Elektroniczna Dokumentacja Medyczna
Czy mając L4 od psychiatry mogę wychodzić z domu?
Obecnie przebywam na zwolnieniu lekarskim od psychiatry i boję się kontroli z zakładu pracy. Nie...
13.10.2022
Sylwia Dżaman
lekarz
Umów wizytę
Adnotacja "może chodzić" oznacza przede wszystkim, że pacjent może wychodzić np. do apteki czy na terapię/rehabilitację. W przypadku schorzeń natury psychicznej ważnym elementem terapii mogą być spacery, aktywność fizyczna-warto poprosić lekarza o wydanie zaleceń, które mogłyby być przedłożone w razie ew.kontroli.
Łukasz Blukacz
ginekolog - położnik
Umów wizytę
Warto przy najbliższej wizycie zatroszczyć się o stosowną adnotację w dokumentacji medycznej w postaci zaleceń umiarkowanego wysiłku fizycznego, np. spacerów.
Marlena Kałużna
lekarz, lekarz rodzinny
Umów wizytę
"Chory może chodzić” to oznacza, że chory może podjąć różne formy aktywności, które nie zakłócą jego okresu rekonwalescencji.
Jakub Woźniak
lekarz rodzinny, pediatra, lekarz, lekarz chorób wewnętrznych
Umów wizytę
W zależności od rodzaju zwolnienia lekarskie można pozostawać w domu lub przebywać na terapii poza domem - zapraszam na konsultacje -wytłumaczę dokładnie wytyczne postępowania - specjalista medycyny rodzinnej lekarz Jakub Woźniak
psychiatra, psycholog
Czy można zdiagnozować autyzm u dziecka w ramach wizyty online?
Mieszkamy w UK. Syn był w czasie diagnozy na autyzm, ale zmieniły się wytyczne i...
11.10.2022
Sylwia Dżaman
lekarz
Umów wizytę
Diagnostyka wymaga obserwacji pacjenta, konsultacji i opinii m.in.psychiatry, pedagoga, psychologa; zbierany jest również wywiad od rodziców, nauczycieli. Tak więc diagnostyka powinna odbyć się w warunkach stacjonarnych, z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych kryteriów i wytycznych.
Dawid Luwański
lekarz, ginekolog - położnik
Umów wizytę
Diagnostyka wymaga obserwacji pacjenta, konsultacji i opinii m.in.psychiatry, pedagoga, psychologa; zbierany jest również wywiad od rodziców, nauczycieli. Tak więc diagnostyka powinna odbyć się w warunkach stacjonarnych, z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych kryteriów i wytycznych.
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Proszę zgłosić się do specjalisty w miejscy pobytu pacjenta na wizytę stacjonarną. Podczas wizyty udzieli on odpowiedzi na powyższe pytania.
Jakub Woźniak
lekarz rodzinny, pediatra, lekarz, lekarz chorób wewnętrznych
Umów wizytę
Diagnostyka i leczenie wymaga konsultacji stacjonarny - online można jedynie kontynuować leczenie wcześniej zalecone - w razie pytań zapraszam na konsultacje - wytłumaczę dokładnie wytyczne postępowania - specjalista medycyny rodzinnej lekarz Jakub Woźniak
Adam Mallach
lekarz, ginekolog - położnik, internista
Umów wizytę
Proszę zgłosić się do specjalisty w miejscy pobytu pacjenta na wizytę stacjonarną. Podczas wizyty udzieli on odpowiedzi na powyższe pytania.
psychiatra
Jak szybko można zdiagnozować osobowość schizoidalną?
Czy osobowość schizoidalną (charakterystyka jawna) można zdiagnozować po 1-2 wizytach u...
09.10.2022
Sylwia Dżaman
lekarz
Umów wizytę
Rozpoznanie stawiane jest w oparciu o określone kryteria; tak więc w trakcie wizyt u psychiatry musi być zebrany szczegółowy wywiad i przeprowadzona obserwacja, aby móc potwierdzić lub wykluczyć konkretne rozpoznanie.
Marlena Kałużna
lekarz, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Osobowość schizoidalną można podejrzewać na podstawie występujących 3 warunków, spośród podanych we wzorcu wg Klasyfikacji Międzynarodowej Chorób, jednak diagnoza nie powinna pojawić się poprzez pojawiające się epizodyczne zachowania lecz na podstawie długotrwałych ich obserwacji.
Jakub Woźniak
lekarz rodzinny, pediatra, lekarz, lekarz chorób wewnętrznych
Umów wizytę
Ilość wizyt nie ma znaczenia, jeżeli lekarza posiadał dokumentacje medyczną i był objawy, mógł postawić powyższe rozpoznanie - zapraszam na konsultacje, w razie potrzeby wytłumaczę dokładnie wytyczne postępowania - specjalista medycyny rodzinnej lekarz Jakub Woźniak
Dawid Luwański
lekarz, ginekolog - położnik
Umów wizytę
Osobowość schizoidalną można podejrzewać na podstawie występujących 3 warunków, spośród podanych we wzorcu wg Klasyfikacji Międzynarodowej Chorób, jednak diagnoza nie powinna pojawić się poprzez pojawiające się epizodyczne zachowania lecz na podstawie długotrwałych ich obserwacji.
Zbigniew Walter
internista, lekarz chorób wewnętrznych, specjalista chorób wewnętrznych
Umów wizytę
psychiatra stawia rozpoznanie na podstawie wywiadu i wypełnienia kryteriów choroby
Zobacz więcej
CHCESZ ZADAĆ PYTANIE?
Musisz napisać jeszcze: 50 znaków.
Dziękujemy
Twoje pytanie zostało wysłane. Nasi specjaliści udzielają odpowiedzi zwykle do kilkunastu godzin od zadanego pytania. Wszystkie odpowiedzi zostaną wysłane na adres e‑mail, który podałeś w formularzu.
lub Umów się na konsultację
Serwis HaloDoctor ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny i w żadnym wypadku nie zastępuje konsultacji medycznej. W celu dokładnej diagnozy zalecany jest kontakt z lekarzem. Jeśli potrzebujesz konsultacji lekarskiej, e‑recepty lub zwolnienia lekarskiego   umów wizytę teraz. Nasi lekarze są do Twojej dyspozycji 24 godziny na dobę!
Lekarz online czeka na Ciebie
Polecani lekarze
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
5.00 / 11669 opinii
Jakub Woźniak
lekarz rodzinny, pediatra, lekarz, lekarz chorób wewnętrznych
4.95 / 278 opinii
Zbigniew Walter
internista, lekarz chorób wewnętrznych, specjalista chorób wewnętrznych
4.90 / 541 opinii
Adam Mallach
lekarz, ginekolog - położnik, internista
4.80 / 670 opinii
Umów wizytę