1. Artykuły
  2. Uzależnienia. Po jakie substancje psychoaktywne sięgają Polacy?

Uzależnienia. Po jakie substancje psychoaktywne sięgają Polacy?

Pięć procent dorosłych Polaków co najmniej raz w życiu ma kontakt z narkotykami. Szara strefa uzależnionych od środków psychoaktywnych wymyka się statystykom, nauce i medycynie. Dziś wiadomo tyle, że uzależnieni najchętniej sięgają po alkohol, marihuanę i amfetaminę - mówi psychiatra Gniewko Więckiewicz, naukowiec ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach współorganizujący ogólnopolskie badanie użytkowników substancji psychoaktywnych PolDrugs.

Uzależnienia. Po jakie substancje psychoaktywne sięgają Polacy? Uzależnienia. Po jakie substancje psychoaktywne sięgają Polacy?
Spis treści
Uzależnienia. Ważne terminy Uzależnienie od środków psychoaktywnych to choroba Uzależnienia. Najczęściej wybieramy alkohol Profil uzależnionego Skutki uzależnień od środków psychoaktywnych Uzależnienie. Terapia Współuzależnienie. Jak pomóc rodzinom uzależnionych Pomocne dane kontaktowe dla osób uzależnionych

Uzależnienia. Ważne terminy

 

Ten wstęp nie służy teoretycznemu rozważaniu terminologii związanej z uzależnieniem, ale podkreśla szeroką skalę problemu, który swoim zasięgiem zdecydowanie wykracza poza pojęcie narkomanii:

 

Chciałbym podkreślić, że nie warto używać wyrażenia „narkotyki” albo „narkoman”. Obecnie stosowana nomenklatura zakłada użycie wyrażenia „substancje psychoaktywne”. Dzisiejsza nauka już wie, że alkohol to tak samo narkotyk, jak kokaina czy heroina, dlatego tego najlepiej używać tego szerszego terminu.
 

 

I tłumaczy odwołując się do mechanizmu uzależnienia:

 

Uzależnienie to nie różni się od innych uzależnień - jeśli zażywanie substancji psychoaktywnych wymyka się spod kontroli i my bądź nasi bliscy zaczynają tracić kontrolę nad zażywaniem zaniechując codziennych obowiązków to znak, że pora na interwencję. Nie jest to proste bowiem osoba uzależniona musi chcieć coś zmienić w swoim życiu.

 

arrow Głód nikotynowy. Jak sobie z nim poradzić? 4 sposoby
arrow Uzależnienie dziecka od gier komputerowych. Jak je rozpoznać?
arrow Fentanyl. Psychoterapeutka o niepokojącym zjawisku w Polsce
arrow Mefedron: groźny narkotyk nowej generacji
arrow Czy nawet małe ilości alkoholu uzależniają?
arrow DDA, czyli Dorosłe Dzieci Alkoholików. Z jakimi problemami się zmagają?

Uzależnienie od środków psychoaktywnych to choroba

 

Uzależnienie od narkotyków jest uznawane przez organizacje medyczne, takie jak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) za chorobę. W klasyfikacji chorób opracowanej przez instytucję, narkomania jest zaliczana do kategorii zaburzeń spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych. W tej kategorii mieszczą się różne rodzaje uzależnień, w tym również uzależnienie od alkoholu, nikotyny i innych substancji psychoaktywnych, takich jak kokaina, heroina, amfetamina, metamfetamina, LSD i wiele innych:

 

Uzależnienie to zdecydowanie choroba o podłożu biochemicznym, najczęściej związana z dysregulacją tzw. układu nagrody, struktur naszego mózgu, które ewolucyjnie odpowiadają za „nagradzanie” nas dobrym samopoczuciem za codzienny trud jaki wkładamy w codzienne funkcjonowanie czy przedłużanie gatunku - wyjaśnia psychiatra Gniewko Więckiewicz.

 

Uzależnienia. Najczęściej wybieramy alkohol

 

Trudno sklasyfikować i dookreślić rodzaj substancji psychoaktywnych, od których ludzie uzależniają się najczęściej. Jest to wypadkowa wielu czynników: regionu geograficznego, grupy wiekowej, dostępności narkotyków, skłonności genetycznych, mody i innych czynników.

 

W swojej praktyce lekarskiej doktor Gniewko Więckiewicz obserwuje przede wszystkim uzależnienie od powszechnie dostępnego alkoholu:

 

Klinicznie zdecydowanie najczęściej spotykam się z uzależnieniem od alkoholu, marihuany i amfetaminy, chociaż zdarzają się też inne, rzadsze uzależnienia.

 

Profil uzależnionego

 

Zatrważającym wnioskiem jest ten, który mówi, że na uzależnienie potencjalnie jesteśmy narażeni wszyscy bez względu na płeć, kolor skóry, orientację seksualną czy wykształcenie. Nie mniej jednak można wyróżnić kilka czynników, które jak wynika z badań mogą predestynować do szybszego uzależnienia od środków psychoaktywnych: 

 

  • Wiek. Osoby pomiędzy 15 a 25 rokiem życia statystycznie należą do grupy, w której wzrasta ryzyko uzależnienia. Wynika to z naturalnej w tym wieku potrzeby eksperymentowania i zmian biochemicznych w mózgu adolescentów.
  • Doświadczenie wcześniejszych uzależnień. Biograficzne doświadczenie uzależnienia bez względu na rodzaj środka uzależniającego ułatwia jego powtórzenie.
  • Osoby z rodzin z problemami z uzależnieniem: osoby, których bliscy krewni mieli problemy z uzależnieniem, są bardziej narażone na ryzyko uzależnienia
  • Trudne warunki życia. Ludzie żyjący w biedzie, osoby w kryzysie bezdomności, braku wsparcia społecznego lub związanym z przestępczością są bardziej narażeni na uzależnienie.

 

Nie należy ignorować również skłonności genetycznych:

 

Coraz więcej mówi się o podłożu genetycznym uzależnień natomiast należy wziąć, natomiast wiedza ta jest w dużej mierze w dalszym ciągu wiedzą eksperymentalną i na dzień dzisiejszy ma bardzo ograniczone zastosowanie kliniczne - wyjaśnia nasz ekspert.

 

Skutki uzależnień od środków psychoaktywnych

 

Uzależnienie od środków psychoaktywnych ma dewastujące skutki dla zdrowia psychicznego i fizycznego, relacji społecznych, życia zawodowego i rodzinnego. Uzależnienie  prowadzi do poważnych i nieodwracalnych problemów zdrowotnych: uszkodzenia mózgu, wątroby, nerek, chorób serca i problemów z oddychaniem. Warto również pamiętać, że stałe zażywanie środków psychoaktywnych skutkuje poważnymi kryzysami psychicznymi, pogłębieniem istniejących wcześniej chorób psychicznych lub sprowokowaniem wystąpienia takich jak: depresja, lęki, psychozy.

 

Szczególnie niebezpieczne w przypadku wielu substancji jest ryzyko przedawkowania. Nie dotyczy ono tylko popularnych opioidów, ale również chociażby alkoholu - podkreśla psychiatra Gniewko Więckiewicz.

 

Osoba uzależniona traci również znacznie w relacjach społecznych. Najczęściej doprowadza ono do izolacji społecznej, kłopotów z wymiarem sprawiedliwości, problemów rodzinnych i koleżeńskich. Zresztą warto pamiętać, że uzależnienie od substancji psychoaktywnych znacząco modeluje nową przestrzeń relacji społecznych - pojawiają się nowi znajomi, z którymi jedynym spoiwem relacyjnym jest mechanizm uzależnienia. 

 

Uzależnienie powoduje również skutki zdrowotne dla osób trzecich, nie podlegających bezpośrednio działaniu substancji psychoaktywnych: noworodków rodzonych przez uzależnione matki, ofiar wypadków drogowych, spowodowanych przez będących pod wpływem kierowców, ofiar przemocy domowej i ofiar przestępstw.

 

Uzależnienie. Terapia

 

W Polsce funkcjonuje system opieki nad osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych. Obejmuje on dostęp do poradnictwa i terapii, oraz opiekę ambulatoryjną i szpitalną. Istnieją również ośrodki leczenia uzależnień. W Polsce prowadzone są także programy zapobiegające uzależnieniom poprzez edukację i promowanie zdrowego stylu życia.

 

Samo leczenie uzależnienia od środków psychoaktywnych jest procesem długotrwałym, który wymaga realizacji wielu etapów i dostosowania do indywidualnych potrzeb uzależnionego.

 

Terapia behawioralna w swojej istocie skupia się na zmianie zachowań i myśli pacjenta. Może obejmować kognitywną terapię behawioralną, terapię motywującą i terapię poznawczo-behawioralną. Z kolei farmakoterapia wykorzystuje leki, aby pomóc pacjentowi w kontrolowaniu objawów uzależnienia i zmniejszeniu ryzyka nawrotu. Uzależnienie mogą skorzystać również z terapii grupowej, która skupia się na pracy w grupie, aby pomóc pacjentom zrozumieć swoje problemy i uzależnienia oraz zbudować wsparcie społeczne. Przykłady to terapia grupowa oparta na modelu 12 kroków i terapia grupowa interpersonalna. Terapia zajęciowa pomaga pacjentom znaleźć zdrowe sposoby spędzania czasu i rozwijać umiejętności, takie jak rozwiązywanie problemów, budowanie relacji interpersonalnych i radzenie sobie z emocjami.

 

W polskim systemie pomocy funkcjonuje również terapia rodzinna adresowana do rodzin pacjentów. Jej zadaniem jest wspomożenie ich w zrozumieniu mechanizmu uzależnienia i wsparcia pacjenta na drodze do trzeźwości.

 

Współuzależnienie. Jak pomóc rodzinom uzależnionych

 

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, jak rodziny powinny traktować bliskie osoby zmagające się z problemem uzależnień. Popularnie zwane „współuzależnienie” to nic innego, jak problemy w codziennym funkcjonowaniu związane z bliską relacją z osobą zmagającą się z problemem uzależnień - wyjaśnia nasz ekspert.

 

Współuzależnienie to termin odnoszący się do osób, które związane są z osobą uzależnioną od środków psychoaktywnych. Współuzależnienie dotyczy tych, którzy funkcjonują w ciągłym stresie i lęku, ponieważ ich życie jest podporządkowane osobie uzależnionej. Ci, o których mowa często są związani z osobą uzależnioną emocjonalnie, rodzinnie, finansowo lub fizycznie. Ich codzienność wiąże się znacząco ze stanem osoby uzależnionej. 

 

Współuzależnienie to nieprawidłowy wzorzec adaptacji do problemu uzależnienia w bliskim otoczeniu. Osoby współuzależnione doświadczają niskiej samooceny, braku zaufania do siebie i do innych, a także poczucia beznadziei i poczucia winy. Współuzależnienie może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, takich jak depresja, lęki, zaburzenia snu i inne choroby.

 

Doktor Gniewko Więckiewicz podsumowuje:

 

Zawsze warto szukać pomocy. Można ją znaleźć w Poradniach Leczenia Uzależnień, Centrach Zdrowia Psychicznego lub prywatnych gabinetach lekarzy psychiatrów zajmujących się leczeniem uzależnień. Co ważne pomoc mogą uzyskać zarówno osoby chorujące, jak i ich bliscy.

 

Pomocne dane kontaktowe dla osób uzależnionych

 

801 199 990 Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki — Narkomania
— telefon zaufania oferuje profesjonalną pomoc w zakresie informacji, porad, wsparcia psychologicznego dla osób uzależnionych od narkotyków; osób okazjonalnie używających narkotyków; rodziców i przyjaciół osób używających narkotyków; pedagogów, nauczycieli, wychowawców; wszystkich innych osób zainteresowanych tym problemem
czynny: codziennie w godzinach 16—21
koszt połączenia: całe połączenie płatne 35 gr

 

800 120 289 Infolinia Stowarzyszenia KARAN
— informacja skierowująca i pomoc w problemach związanych z narkotykami
czynny: w dni powszednie w godzinach 9—17
koszt połączenia: bezpłatne

 

22 823 65 31 Telefon Zaufania Uzależnień Stowarzyszenia „Monar”
czynny: w dni powszednie w godzinach 9—21
koszt połączenia: brak danych

 

22 844 44 70 Telefon Zaufania dla Rodzin z Problemem Uzależnienia
— telefon jest prowadzony przez Warszawskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”
czynny: w dni powszednie w godzinach 10—20, w soboty w godz. 10—15
koszt połączenia: brak danych

 

801 889 880 Telefon zaufania dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych i ich bliskich
- działający pod auspicjami Instytutu Psychologii Zdrowia PTP pierwszy w Polsce telefon zaufania dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych – tj. uzależnienia od hazardu, Internetu, seksu, zakupów, pracy czy jedzenia
czynny: codziennie (z wyjątkiem świąt państwowych) w godz. 17—22
koszt połączenia: całe połączenie płatne 35 gr.

Gniewko Więckiewicz psychiatra 4.97 / 119 opinii artykuły 9 artykułów więcej informacji Umów wizytę więcej informacji

Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Lekarz specjalizujący się w psychiatrii. Pracownik Kliniki Psychiatrii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, naukowiec wyróżniony stypendium za osiągnięcia naukowe.
Współpracuje z naukowcami krajowych i międzynarodowych ośrodków naukowych w tym Tel Aviv University, University of Alberta, Polską Akademia Nauk, Uniwersytetem Medyczny we Wrocławiu. Doświadczenie zdobywał podczas staży zagranicznych na Univille Universidade w Brazylii oraz Universidad de Cantabria w Hiszpanii.
Pomaga między innymi osobom z doświadczeniem stresu pourazowego, pacjentom z zaburzeniami zachowania, z zaburzeniami snu, z zaburzeniami pamięci, z zaburzeniami emocjonalnymi, schizofrenią, nerwicą, bezsennością, chorobą Alzheimera. 

 

Szybka konsultacja:
Tabletka "dzień po" e-Recepta L4 Online
Najnowsze pytania pacjentów
Czy moje objawy mogą mieć związek z długotrwałym używaniem telefonu?
Odkąd skończyłam szkołę, nie mogłam znaleźć sobie żadnego zajęcia, większość czasu w ciągu dnia spędzam z telefonem. Ostatnio odczuwam zawroty głowy, ale nie takie zwykłe. Tzn nie kręci mi się w głowie, tylko czuje się, jakbym miała zaraz zemdleć lub upaść, ale nigdy się to nie dzieje. Czuje po...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana stacjonarna wizyta lekarska.
Tomasz Matjas
psycholog kliniczny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta rodzinny, terapeuta uzależnień, Psycholog diagnosta dorosłych, Psycholog dzieci i młodzieży
Umów wizytę
Zalecam wizytę u lekarza psychiatry i ewnentualną psychoterapię.
Czy może mi ktoś doradzić, na jakie badania powinienem się skierować, by sprawdzić, w jakim stanie jest mój organizm?
Jestem osobą uzależnioną od opiatów, używająca prawie codziennie od około 2 lat. Zdaje sobie sprawę, że powinienem się też wybrać na terapię, to też mam w planach, ale na początku chciałbym mieć informacje na temat mojego stanu zdrowia.
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja psychiatryczna.
Marlena Kałużna
lekarz, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Wskazane badania podstawowe: laboratoryjne, usg jamy brzusznej, konsultacja neurologiczna oraz psychiatryczna.
Jak rozpocząć leczenie uzależnienia od środków psychoaktywnych?
W problematyce leczenia uzależnień od środków psychoaktywnych prezentowane są dwie ścieżki rozpoczęcia leczenia. Pierwsza, to udanie się do specjalisty terapii uzależnień (w większości to psychoterapeuci), a druga to udanie się do lekarza psychiatrii, który w wyniku analizy stanu...
Bartosz Rybienik
psycholog, psycholog dziecięcy
Umów wizytę
W przypadku silnego uzależnienia zazwyczaj najpierw konieczna jest hospitalizacja (detoksykacja), a następnie terapia indywidualna lub grupowa (zalecana).
Sylwester Król
ginekolog - położnik
Umów wizytę
proszę się zgłosić do lekarza psychiatry.
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana wizyta u specjalisty psychiatry.
Czy powinnam empatycznie podejść do mojego ojca alkoholika?
Kiedy byłam dzieckiem, wolał wydawać pieniądze na alkohol niż na rodzinę - na początku dawał mało pieniędzy (dało się z tego wyżyć, ale nic ponad to), a potem już wcale. Zawsze miałam mu to za złe i przez to nie utrzymuję z nim kontaktu. Niedawno chciał się spotkać ze mną i z moją siostrą, kilka...
Jakub Woźniak
lekarz rodzinny
Umów wizytę
Proszę pamiętać, że alkoholizm to choroba, którą można leczyć - należy zgłosić się na leczenie odwykowe.
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja psychologiczna.
Tomasz Matjas
psycholog kliniczny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta rodzinny, terapeuta uzależnień, Psycholog diagnosta dorosłych, Psycholog dzieci i młodzieży
Umów wizytę
Najprawdopodobniej jest Pani osobą z zespołem DDA Zapraszam na terapię, bynajmniej konsultację podczas której wykluczymy lub potwierdzimy moją hipotezę. Pozdrawiam, Tomasz Matjas, terapeuta ds uzależnień. Ewentualnie proszę o kontakt bezpośredni pod numerem 575696287
Co oznacza ostry ból żołądka i wymioty po zapaleniu papierosa?
Paliłam 6 lat bez przerwy. Od 2 tygodni nie paliłam i teraz po zapaleniu papierosa poczułam ostry ból żołądka, a następnie zwymiotowałam. Nadal bardzo mocno boli mnie żołądek (ostry, kłujący ból), mam nudności i nie mogę jeść. Żuję gumy na rzucenie palenia. Kiedyś paliłam 2...
Jakub Woźniak
lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zapraszam na konsultacje dołączymy leki zmniejszające te objawy niepożądane oraz wytłumaczę dokładnie wytyczne postępowania - specjalista medycyny rodzinnej lekarz Jakub Woźniak
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Objawy najpewniej spowodowane są nikotyną zawartą w gumach do żucia.
Jakie badanie jest bardziej szczegółowe - tomograf czy rezonans?
Cierpię na zaburzenia nastroju afektywne i uzależnienie od substancji psychoaktywnych. Mam podejrzenie padaczki. Objawy to między innymi zanikanie pamięci (coś robię, a potem tego nie pamiętam), bóle głowy. Jak byłam małym dzieckiem to dostałam metalową huśtawką w głowę...
Łukasz Blukacz
ginekolog - położnik
Umów wizytę
Badanie rezonansu magnetycznego czy tomografii komputerowej wykorzystują inne metody obrazowania i w niektórych sytuacjach lepszym będzie jedno, a w innych drugie badanie. Podanie kontrastu również uzależnione jest od charakteru podejrzewanej zmiany. Nie są to metody, które można stopniować jako lepsza czy gorsza. Badanie powinno być zlecone przez lekarza, który wykorzystuje je do diagnostyki określonego problemu.
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zarówno badanie RM jak i TK wymagają skierowania. Lekarz kierujący podejmie decyzję, które z badań będzie odpowiednie.
Jak poradzić sobie ze stresem pourazowym?
Jak poradzić sobie ze stresem po wypadku? Czy istnieje coś takiego jak blokada psychiczna, jeśli tak to co to jest? Drugie pytanie dotyczy uzależnień, czy wyjście z jednego uzależnienia może wpędzać w drugie, np. zakupocholizm? Miałem problemy z porno od dziecka i rzuciłem to nagle nie radzę...
Piotr Szuba
lekarz w trakcie specjalizacji, pediatra, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Konieczna jest konsultacja psychiatryczna w tym przypadku.
Sylwia Dżaman
lekarz
Umów wizytę
Wskazana wizyta u psychiatry i terapia psychologiczna.
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja psychiatryczna.
Dawid Luwański
Umów wizytę
są leki pomagające w objawach stresu pourazowego.
Adam Mallach
lekarz, ginekolog - położnik, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Konieczna wizyta u psychiatry i włączenie leczenia
Tomasz Matjas
psycholog kliniczny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta rodzinny, terapeuta uzależnień, Psycholog diagnosta dorosłych, Psycholog dzieci i młodzieży
Umów wizytę
W tej sytuacji proponuję wizytę u lekarza psychiatry, który oceni stan psychiczny oraz stwierdzi czy potrzebna jest interwencja innego specjalisty. Pozdrawiam, Tomasz Matjas
Czy długo utrzymujące się drgawki mogą mieć inne podłoże niż alkohol?
Mój brat (lat 30) jest alkoholikiem. Od 5 tygodni jest na oddziale odwykowym i ma duże problemy z drgawkami. Niekontrolowane ruchy kończyn są coraz większym problemem. Czy to jest wynikiem długotrwałego spożywania alkoholu, czy może mieć inne podłoże? Czy te objawy mają szansę ustąpić...
Katarzyna Lorentz-Nejno
lekarz rehabilitacji medycznej, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Najprawdopodobniej jest to efekt nadmiernego spożywania alkoholu.Stan deliryczny albo padaczka poalkoholowa.Samo odstawienie alkoholu może wywołać stan drgawkowy
Marcin Myszura
lekarz
Umów wizytę
Należy być pod kontrolą psychiatry.
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Objawy mają związek z odstawieniem alkoholu. Konieczna jest specjalistyczna opieka.
Aleksandra Myszura
lekarz
Umów wizytę
Należy być pod ścisłą kontrolą psychiatry.
Dariusz Jasonek
lekarz
Umów wizytę
Konieczna opieka psychiatry oraz neurologa.
Jak zachęcić osobę do leczenia alkoholizmu?
Potrzebuję pomocy dla chłopaka, wpada w ciąg alkoholowy, nie wiem jak mu pomóc. Jak zachęcić do leczenia jeśli on twierdzi, że nie ma problemu?
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Proszę skontaktować się w tej sprawie z lekarzem psychiatrą specjalizującym się w leczeniu uzależnień.
Dariusz Jasonek
lekarz
Umów wizytę
W tej kwestii należy porozmawiać ze specjalistą. Aby unaocznić problem uzależnienia od alkoholu warto przeprowadzić test AUDIT.
Chłopak wpada w uzależnienie, ponieważ ma problem z nawiązaniem bliskiej więzi z drugą osobą. To nie jest problem od teraz, ale od dzieciństwa. Trudna sprawa. Najpierw powinien pokochać siebie, nie robić sobie krzywdy... Łatwo się mówi , łatwo się pisze. To jego wola, jego życie, a dla dziewczyny-udręka i ekstaza.
Dawid Luwański
Umów wizytę
należy porozmawiać z lekarzem psychiatrą
Pokaż więcej pytań więcej
CHCESZ ZADAĆ PYTANIE?
Musisz napisać jeszcze: 50 znaków.
Dziękujemy
Twoje pytanie zostało wysłane. Nasi specjaliści udzielają odpowiedzi zwykle do kilkunastu godzin od zadanego pytania. Wszystkie odpowiedzi zostaną wysłane na adres e‑mail, który podałeś w formularzu.
lub Umów się na konsultację

Serwis HaloDoctor ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny i w żadnym wypadku nie zastępuje konsultacji medycznej. W celu dokładnej diagnozy zalecany jest kontakt z lekarzem. Jeśli jesteś chory, potrzebujesz konsultacji lekarskiej, e‑Recepty lub zwolnienia lekarskiego umów wizytę teraz. Nasi lekarze są do Twojej dyspozycji 24 godziny na dobę!

Lekarz online czeka na Ciebie
e-Recepta Przeziębienie Znajdź lekarza L4 L4