Tolnexa

Nazwa Produktu Leczniczego
Tolnexa
Nazwa powszechnie stosowana
Docetaxelum
Postać farmaceutyczna
Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Substancja czynna
Docetaxelum 20 mg/ml
Podmiot odpowiedzialny
Krka, d.d., Novo mesto
Konsultacja z e-receptą Konsultacja z Receptą Konsultacja z e-receptą

Tolnexa - podstawowe informacje o leku:

Tolnexa, znana również jako docetaksel, to lek przeciwnowotworowy z grupy taksoidów, pozyskiwany z igieł cisu. Jest on przepisywany przez lekarza w celu leczenia różnych rodzajów nowotworów, takich jak rak piersi, niedrobnokomórkowy rak płuca, rak gruczołu krokowego, rak żołądka oraz rak głowy i szyi. W przypadku zaawansowanego raka piersi, Tolnexa może być stosowany zarówno w monoterapii, jak i w połączeniu z doksorubicyną, trastuzumabem lub kapecytabiną. W leczeniu wczesnego stadium raka piersi z przerzutami lub bez przerzutów do węzłów chłonnych, lek Tolnexa może być podawany w połączeniu z doksorubicyną i cyklofosfamidem. W przypadku raka płuca, Tolnexa może być stosowany zarówno w monoterapii, jak i w połączeniu z cisplatyną. W leczeniu raka gruczołu krokowego, lek Tolnexa jest podawany w połączeniu z prednizonem lub prednizolonem. W przypadku raka żołądka z przerzutami, Tolnexa jest podawany w połączeniu z cisplatyną i 5-fluorouracylem. W leczeniu raka głowy i szyi, lek Tolnexa jest podawany w połączeniu z cisplatyną i 5-fluorouracylem.

Wskazania do stosowania:

Rak piersi

Docetaksel w połączeniu z doksorubicyną i cyklofosfamidem wskazany jest w leczeniu uzupełniającym u pacjentów z:

  • operacyjnym rakiem piersi z przerzutami do węzłów chłonnych,
  • operacyjnym rakiem piersi bez przerzutów do węzłów chłonnych.

Leczenie uzupełniające u pacjentów z operacyjnym rakiem piersi bez przerzutów do węzłów chłonnych powinno być ograniczone do pacjentów kwalifikujących się do otrzymania chemioterapiizgodnie z międzynarodowymi kryteriami dotyczącymi leczenia wczesnego raka piersi.

Docetaksel w skojarzeniu z doksorubicyną jest wskazany w leczeniu miejscowo zaawansowanegoraka piersi lub raka piersi z przerzutami u pacjentów, którzy nie otrzymywali poprzednio leków cytotoksycznych w tym wskazaniu.

Docetaksel w monoterapii jest wskazany w leczeniu pacjentów z rakiem piersi miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, po niepowodzeniu uprzednio stosowanych leków cytotoksycznych. Poprzednie leczenie powinno zawierać antracykliny lub lek alkilujący.

Docetaxel w połączeniu z trastuzumabem wskazany jest w leczeniu raka piersi z przerzutami u pacjentów, u których guzy wykazują nadekspresję genu HER2 i którzy uprzednio nie otrzymywali chemioterapii w leczeniu przerzutów.

Docetaksel w skojarzeniu z kapecytabiną jest wskazany w leczeniu pacjentów z rakiem piersi miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, po niepowodzeniu uprzednio stosowanej chemioterapii. Poprzednie leczenie powinno zawierać antracykliny.

Niedrobnokomórkowy rak płuc

Docetaksel jest wskazany w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami, po niepowodzeniu uprzednio stosowanej chemioterapii.

Docetaksel w skojarzeniu z cisplatyną jest wskazany w leczeniu pacjentów z nieresekcyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami u pacjentów, którzy nie otrzymywali poprzednio chemioterapii w tym wskazaniu.

Rak gruczołu krokowego

Docetaksel w połączeniu z prednizonem lub prednizolonem wskazany jest do leczenia pacjentów z hormononiezależnym rakiem gruczołu krokowego z przerzutami.

Gruczolakorak żołądka

Docetaksel w połączeniu z cisplatyną i 5-fluorouracylem wskazany jest w leczeniu gruczolakoraka żołądka z przerzutami, w tym gruczolakoraka wpustu żołądka u pacjentów, którzy nie otrzymywali wcześniej chemioterapii w celu leczenia przerzutów.

Rak głowy i szyi

Docetaksel w połączeniu z cisplatyną i 5-fluorouracylem jest wskazany do leczenia indukcyjnego pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem płaskonabłonkowym głowy i szyi

Pliki do pobrania

Tolnexa  - ulotka (pdf) Pobierz separator download Tolnexa  - ChPL (Charakterystyka Produktu Leczniczego) Pobierz separator download

Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

więcej więcej

Znajdź specjalistę w swojej okolicy

Miasto
search
search
Warszawa
Wrocław
Poznań
Kraków
Łódź
Katowice
Gdańsk
Szczecin
Opole
Rzeszów
Bydgoszcz
Lublin
Gorzów Wielkopolski
Białystok
Kielce
Olsztyn
Specjaliści
search
search
Schorzenia
search
search
Usługi
search
search
Powyższe informacje mają tylko i wyłącznie charakter poglądowy. Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
e-Recepta Przeziębienie Znajdź lekarza L4 L4 baza leków e-Recepta