1. Artykuły
  2. Uzależnienie od adrenaliny. Kiedy nie możesz żyć bez poszukiwania ryzyka

Uzależnienie od adrenaliny. Kiedy nie możesz żyć bez poszukiwania ryzyka

Świadome wybieranie ryzykownych aktywności mających na celu wywołanie wysokiego pobudzenia - może być przejawem uzależnienia od adrenaliny. To nie tylko powszechnie kojarzone z poszukiwaniem adrenaliny sporty ekstremalne, ale i ryzykowne zachowania - przekraczanie prędkości, przygodny seks, hulaszczy tryb życia, a także praca na stanowisku z dużą ilością stresu i odpowiedzialności. - Działanie pod stresem i wpływem adrenaliny pozwala niektórym na zrealizowanie o wiele więcej aktywności i większą wydajność w pracy, co jest dobrze widziane w miejscu pracy, mimo indywidualnego kosztu dla pracownika. Z tej przyczyny, chociaż uzależnienie od adrenaliny może prowadzić na dłuższą metę do wypalenia w życiu zawodowym i osobistym, nie jest ono tak stygmatyzowane w społeczeństwie jak uzależnienie od alkoholu czy hazardu - przyznaje w rozmowie z HaloDoctor mgr Alicja Woźnica, psycholog osób dorosłych z Psychoklinika Poradnie Zdrowia Psychicznego www.psychoklinika.pl

Uzależnienie od adrenaliny. Kiedy nie możesz żyć bez poszukiwania ryzyka Uzależnienie od adrenaliny. Kiedy nie możesz żyć bez poszukiwania ryzyka
Spis treści
Psycholog o tym dlaczego adrenalina uzależnia Adrenalina. Cechy osoby podatnej na uzależnienie od adrenaliny Adrenalina. Objawy uzależnienia od adrenaliny Uzależnienie od adrenaliny. Gdzie szukać pomocy? Psycholog o leczeniu uzależnienia od adrenaliny

Psycholog o tym dlaczego adrenalina uzależnia

 

HaloDoctor: Dlaczego adrenalina uzależnia?

 

Psycholog mgr Alicja Woźnica: Adrenalina, zwana także epinefryną, jest neuroprzekaźnikiem z grupy katecholamin wytwarzanym przez rdzeń nadnerczy w sytuacjach spostrzeganych jako zagrażające - czyli wiążących się z odczuwanym stanem stresu, lęku czy ekscytacji. Proces jej wydzielania jest bardzo krótki - trwa zaledwie parę sekund - jednak jest to wystarczające, aby przygotować organizm do nagłego trybu “walki albo ucieczki”, charakteryzującego się wysokim pobudzeniem fizjologicznym i natychmiastową reakcją na zagrożenie.

 

Wskutek tych procesów biochemicznych można zauważyć nie tylko znane nam szybsze bicie serca, rozkurcz naczyń w mięśniach, umożliwiających większy dopływ tlenu, i zwiększone wydzielanie  potu - adrenalina również zmniejsza odczuwany ból fizyczny, zwiększa świadomość otoczenia wokół i dostarcza więcej siły do organizmu. Innymi słowy, człowiek pod wpływem adrenaliny ma więcej energii do reagowania w stresie, może być tymczasowo szybszy w działaniu, silniejszy i odporniejszy na ból - wchodzi wtedy w ewolucyjnie uwarunkowany mechanizm przetrwania. Noradrenalina (norepinefryna), inna katecholamina wytwarzana razem z adrenaliną w sytuacji stresowej, wpływa także na zwiększenie koncentracji w stanie czujności, i może prowadzić do poczucia euforii wskutek ekspozycji na sytuację stresową.

 

Efekt adrenaliny i towarzyszące mu uniesienie są odczuwane przez godzinę po ustąpieniu sytuacji stresowej. Niektóre osoby mogą w związku z tym świadomie wybierać ryzykowne aktywności, które mają na celu wywołanie wysokiego pobudzenia - działają w stanie bojowym i doznawana euforia pozwala im zaspokoić swoje potrzeby stymulacji oraz odczuć satysfakcję z odzyskiwanego poczucia kontroli - porównywalnego do “przejmowania sterów” podczas sztormu.

 

Takimi aktywnościami mogą być nie tylko powszechnie kojarzone z poszukiwaniem adrenaliny sporty ryzykowne (np. skoki ze spadochronem czy snowboarding ekstremalny), czy zachowania ryzykowne (hulaszczy tryb życia, przekraczanie prędkości, przygodny seks), ale także praca na stanowisku z dużą ilością stresu oraz odpowiedzialności (z dosłownym narażeniem na fizyczne zagrożenie, jak straż pożarna czy pogotowie, albo też z nałożeniem intensywnego rygoru i dynamicznego trybu pracy, tak jak wysokie stanowisko w korporacji). Niektórzy mogą też w ten sposób reagować na własne nieprzyjemne emocje - są zastępowane przez intensywny “pozytywny” stres, a przez to poszukiwanie ryzyka staje się behawioralnie wzmacnianym sposobem radzenia sobie z własnym smutkiem, złością czy określonego rodzaju sytuacją kryzysową w życiu.

 

Adrenalina. Cechy osoby podatnej na uzależnienie od adrenaliny

 

HaloDoctor: Kto jest podatny na uzależnienie od adrenaliny?

 

Alicja Woźnica: Carole Castanier wraz ze współpracownikami w badaniu z 2013 roku opisała typowy profil osoby poszukującej adrenaliny w oparciu o przeprowadzone testy mierzące przejawiane cechy osobowości u mężczyzn pasjonujących się sportami ekstremalnymi. Okazało się, że większą skłonność do poszukiwania adrenaliny mają osoby z odpowiednią kombinacją niskiego poziomu sumienności i wysokiej ekstrawersji i/lub wysokiej neurotyczności (jeśli neurotyczność przejawia się poprzez zachowania hedonistyczne, impulsywność czy brak pewności siebie).

 

Marvin Zuckerman w latach 70. stworzył teorię poszukiwania doznań, która opisuje tą cechę jako poszukiwanie optymalnego poziomu stymulacji. Poziom umiarkowany, występujący u większości ludzi, charakteryzuje się balansowaniem swojego stanu fizjologicznego, z poszukiwaniem doznań w sytuacji doświadczania znudzenia, oraz odpowiednim powrotem do stanu wyciszenia po zmęczeniu intensywnym bodźcem. Zuckerman twierdził również, że, tak jak ekstrawertycy i introwertycy różnią się  indywidualnym zapotrzebowaniem na stymulację poprzez towarzystwo innych osób i wspólne aktywności, osoby z wysoką i niską tendencją do poszukiwania doznań różnią się biologicznym poziomem aktywności układów katecholaminowych (CSA) - do których należą adrenalina, noradrenalina i dopamina. Osoby ze stale obniżonym poziomem CSA odczuwają znacznie większy dyskomfort w stanie znudzenia i trwale dążą do podwyższenia odczuwanych sensacji, żeby móc optymalnie funkcjonować. Na odwrót sytuacja przedstawia się przy stale podwyższonym poziomie CSA - tacy ludzie raczej unikają poszukiwania doznań i lepiej funkcjonują w stanie obniżonego pobudzenia. Osoby z tendencją do poszukiwania doznań mają większe skłonności do zachowań ryzykownych, uprawiania sportów ekstremalnych, rozhamowania czy ewentualnego nadużywania substancji psychoaktywnych.

 

Na uzależnienie od adrenaliny narażeni są też ci, którzy poprzez poszukiwanie ryzyka nauczyli się radzić z własnym stresem (poprzez “zastąpienie” niepożądanej emocji), oraz osoby pracujące w bardzo intensywnych zawodach.

 

Adrenalina. Objawy uzależnienia od adrenaliny

 

HaloDoctor: Kiedy poszukiwanie adrenaliny jest zwykłą relatywnie nieszkodliwą aktywnością, a kiedy staje się już uzależnieniem?

 

Alicja Woźnica: W Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD nie ma wyodrębnionej jednostki nozologicznej wskazującej na “uzależnienie od adrenaliny”. Jednakże zdarzają się u niektórych osób wzorce zachowań, które negatywnie wpływają na inne obszary życiowe, uporczywie powtarzane mimo występowania tych konsekwencji, co pozwala traktować uzależnienie od adrenaliny jako formę uzależnienia behawioralnego.

 

Z reguły poszukiwanie ryzyka może stać się niepokojące, jeżeli zauważymy u siebie:

 

  • uporczywe myślenie o danej intensywnej aktywności ryzykownej, bądź ciągłe poszukiwanie takiego działania
  • znacznie obniżone zainteresowanie innego rodzaju aktywnościami
  • doświadczanie psychologicznych objawów “odstawiennych” przy braku możliwości ekstremalnego działania - tj. napięcia, dystresu, irytacji, przy jednoczesnym doświadczaniu myśli na temat pożądanej aktywności
  • długotrwałe negatywne efekty psychologiczne u siebie bądź innych osób, tj. wspomniana wyżej irytacja i kompulsywna chęć poszukiwania adrenaliny, wyparcie problemu w obliczu konfrontacji, bądź stres u bliskich z powodu naszego narażania się na zagrożenie
  • wpływ wzmożonego zapotrzebowania na adrenalinę na zdolność do funkcjonowania i pełnienia obowiązków w innych obszarach życia tj. społecznym, zawodowym, rodzinnym
  • konsekwencje prawne wynikające z naszego zapotrzebowania na adrenalinę - na przykład zbieranie mandatów i punktów karnych za przekraczanie prędkości

 

Konsekwencje długotrwałego uzależnienia od adrenaliny można zauważyć również w aspekcie zdrowia fizycznego, który nie jest powiązany z samym ryzykiem. Regularne wprowadzanie się w stan stresu skutkuje nie tylko uwolnieniem pożądanych neuroprzekaźników (adrenalina i noradrenalina), ale także hormonu o nazwie kortyzol. Stale powtarzane wydzielanie kortyzolu może skutkować odczuwalnymi konsekwencjami zdrowotnymi - takimi jak wrzody żołądka, nadciśnienie, a nawet problemy kardiologiczne.

 

Bardziej subtelnym objawem uzależnienia od adrenaliny jest umyślne wytwarzanie sytuacji mających na celu wprowadzenie w stan stresu. Może to przejawiać się poprzez przekładanie projektów na ostatnią chwilę, przejmowanie na siebie większej ilości obowiązków, ale także i powodowanie konfliktów w relacjach osobistych.

 

Uzależnienie od adrenaliny. Gdzie szukać pomocy?

 

Red. Czy z uzależnieniem od adrenaliny można poradzić sobie samemu?

 

Alicja Woźnica: Przy każdym uzależnieniu najważniejszym pierwszym krokiem jest zauważenie tego problemu u samego siebie. Ciężko jest u siebie zauważyć uzależnienie, bo adrenalina jest naturalnie produkowana przez nasz organizm. Często osoby uzależnione reagują wyparciem w obliczu dokonywanej konfrontacji przez bliskich i przekierowują uwagę na niezliczone obowiązki i odpowiedzialności, jakim są poddani - unikając w ten sposób autorefleksji, w jaki sposób uzależnienie może napędzać tą sytuację. W takiej sytuacji trudno jest mówić o możliwości wyjścia z mechanizmu uzależnienia bez zgody pacjenta i jego świadomości, ile własnej pracy musi w to włożyć.

 

Ważnym aspektem w poradzeniu sobie z uzależnieniem jest rozpoznanie odczuwanej presji ze strony innych osób, szczególnie jeśli wcześniej przynosiło to estymę w towarzystwie znajomych bądź środowisko pracy wzmacniało ten mechanizm. Konieczne może być wytyczenie własnych granic przy propozycjach wspólnych wyjazdów i rodzajów aktywności, albo przy wytyczaniu zadań w pracy i zakresu faktycznej odpowiedzialności jaką na siebie przyjmujemy.

 

Często też warto jest zastanowić się nad ograniczeniem niektórych obszarów, w których poszukuje się adrenaliny, na zasadzie bilansu zysków i kosztów, jakie się ponosi przez dalsze podążanie za nawykiem. Dobrym przykładem tutaj jest już wspomniane przekraczanie prędkości - na którym zyskuje się jedynie pożądaną dawkę adrenaliny, a można ryzykować licznymi stratami w postaci mandatów, możliwego uszkodzenia pojazdu czy stanowienia zagrożenia dla siebie i innych.

 

HaloDoctor: Kiedy szukać pomocy u specjalisty? Do kogo się udać?

 

Alicja Woźnica: Po rozpoznaniu objawów uzależnienia i ich konsekwencji w funkcjonowaniu codziennym, warto jest skontaktować się ze specjalistą z obszaru zdrowia psychicznego, który pomoże określić plan leczenia. W szczególności odpowiedni będzie terapeuta specjalizujący się w uzależnieniach behawioralnych, gdyż psychoedukacja i leczenie uzależnienia od adrenaliny opiera się na pracy nad tymi samymi mechanizmami, które występują w uzależnieniach behawioralnych, a nawet przy spożywaniu substancji psychoaktywnych.

 

Psycholog o leczeniu uzależnienia od adrenaliny

 

HaloDoctor: W jaki sposób przebiega leczenie uzależnienia od adrenaliny?

 

Alicja Woźnica: Uzależnienie od adrenaliny może być traktowane tak jak uzależnienie behawioralne. Poza pracą nad mechanizmem uzależnienia i fazami tego uzależnienia, psychoterapeuta może pomóc opracować techniki radzenia sobie z codziennym stresem i doświadczanymi emocjami, które mogą stanowić substytut zachowań ryzykownych.

 

W procesie terapeutycznym można także opracować zastępowanie zachowań ryzykownych innymi aktywnościami substytowymi, które nie wiązałyby się z narażeniem samego siebie na zagrożenie oraz własnych bliskich na wtórne psychologiczne konsekwencje uzależnienia. Często proponowanymi aktywnościami są regularne ćwiczenia fizyczne (pozwalające na wyrzucenie z siebie energii i zmniejszające napięcie). Alternatywą może być także praktykowanie jogi czy mindfulness - nie tylko zwiększają one świadomość swoich emocji i odczuć z ciała, pomagając radzić sobie z napięciem, ale także wprowadzają w stan wyciszenia i relaksu, który zastępuje rozluźnienie po przypływie adrenaliny.

 

Terapeuta może także pomóc w zidentyfikowaniu psychologicznego podłoża zapotrzebowania na poszukiwanie adrenaliny - w zależności od tego czy to jest zachowanie unikowe, mechanizm radzenia sobie z trudnymi emocjami, czy też sposób na podbudowanie własnej samooceny. Ważnym aspektem dla osoby często wychodzącej z uzależnienia od adrenaliny jest nauka przyjmowania perspektywy i łapania oddechu w pędzącej codzienności  - aby móc sobie dać przestrzeń na rozejrzenie się i sprawdzenie, w jakim jest się miejscu w życiu rodzinnym i zawodowym, oraz co byłoby w danej chwili najważniejsze dla realizacji naszych celów i potrzeb.

Alicja Woźnica psycholog artykuły 1 artykuł więcej informacji Umów wizytę więcej informacji

Psycholog osób dorosłych z Psychoklinika Poradnie Zdrowia Psychicznego www.psychoklinika.pl. Psycholog z doświadczeniem w zakresie poradnictwa psychologicznego oraz interwencji kryzysowej. Absolwentka Uniwersytetu SWPS w Warszawie, psychologia kliniczna i zdrowia. Ukończyła I stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Centrum PSR, półroczny staż wprowadzający do nurtu terapii poznawczo-behawioralnej, oraz szkolenia z przeprowadzania testu inteligencji Stanford-Binet 5. Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi na praktykach z diagnostyki i postępowania z osobami transpłciowymi i niebinarnymi oraz stażu na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w SPZOZ Wola-Śródmieście. Obecnie pracuje w Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym w obszarze zapewniania telefonicznego wsparcia psychologicznego oraz przeprowadzania interwencji kryzysowych, prowadzi również konsultacje psychologiczne z osobami dorosłymi w Poradni Zdrowia Psychicznego Psychoklinika na Bielanach i Białołęce. Ma doświadczenie w pracy z osobami w kryzysie emocjonalnym, między innymi po rozstaniu, w żałobie i doświadczających przemocy w relacji, oraz rozwojowych – takich jak rozpoczęcie studiów, opuszczenie domu rodzinnego czy zmiana kierunku kariery zawodowej. Pracuje również z osobami doświadczającymi lęku na co dzień, zmagającymi się z zaburzeniami nastroju, trudnymi emocjami oraz trudnościami w relacjach, a także z osobami LGBTQIA+. W pracy bliskie są jej TSR, techniki terapii poznawczo-behawioralnej oraz trzeciej fali, w szczególności terapii akceptacji i zaangażowania (ACT).

Szybka konsultacja:
Tabletka "dzień po" e-Recepta L4 Online
Najnowsze pytania pacjentów
Czy powinnam empatycznie podejść do mojego ojca alkoholika?
Kiedy byłam dzieckiem, wolał wydawać pieniądze na alkohol niż na rodzinę - na początku dawał mało pieniędzy (dało się z tego wyżyć, ale nic ponad to), a potem już wcale. Zawsze miałam mu to za złe i przez to nie utrzymuję z nim kontaktu. Niedawno chciał się spotkać ze mną i z moją siostrą, kilka...
Jakub Woźniak
lekarz rodzinny
Umów wizytę
Proszę pamiętać, że alkoholizm to choroba, którą można leczyć - należy zgłosić się na leczenie odwykowe.
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja psychologiczna.
Jak zachęcić osobę do leczenia alkoholizmu?
Potrzebuję pomocy dla chłopaka, wpada w ciąg alkoholowy, nie wiem jak mu pomóc. Jak zachęcić do leczenia jeśli on twierdzi, że nie ma problemu?
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Proszę skontaktować się w tej sprawie z lekarzem psychiatrą specjalizującym się w leczeniu uzależnień.
Piotr Matysik
lekarz rodzinny, lekarz chorób wewnętrznych
Umów wizytę
Potrzebna jest pomoc specjalisty.
Dariusz Jasonek
lekarz
Umów wizytę
W tej kwestii należy porozmawiać ze specjalistą. Aby unaocznić problem uzależnienia od alkoholu warto przeprowadzić test AUDIT.
Aleksandra Myszura
lekarz
Umów wizytę
polecam kontakt z psychiatrą
Dawid Luwański
Umów wizytę
należy porozmawiać z lekarzem psychiatrą
Czy moje objawy mogą mieć związek z długotrwałym używaniem telefonu?
Odkąd skończyłam szkołę, nie mogłam znaleźć sobie żadnego zajęcia, większość czasu w ciągu dnia spędzam z telefonem. Ostatnio odczuwam zawroty głowy, ale nie takie zwykłe. Tzn nie kręci mi się w głowie, tylko czuje się, jakbym miała zaraz zemdleć lub upaść, ale nigdy się to nie dzieje. Czuje po...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana stacjonarna wizyta lekarska.
Tomasz Matjas
psycholog kliniczny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta rodzinny, terapeuta uzależnień, Psycholog diagnosta dorosłych, Psycholog dzieci i młodzieży
Umów wizytę
Zalecam wizytę u lekarza psychiatry i ewnentualną psychoterapię.
Beata Lipska
psycholog, psychotraumatolog, terapeuta EMDR
Umów wizytę
Opisuje Pani objawy mogące mieć źródło w różnych dolegliwościach, warto skonsultować się na wizycie stacjonarnej u lekarza pierwszego kontaktu, żeby zbadać ogólny stan zdrowia. Możliwe, że lekarz zaleci konsultację z psychologiem lub psychiatrą, żeby rozpoznać powód Pani objawów.
Czy może mi ktoś doradzić, na jakie badania powinienem się skierować, by sprawdzić, w jakim stanie jest mój organizm?
Jestem osobą uzależnioną od opiatów, używająca prawie codziennie od około 2 lat. Zdaje sobie sprawę, że powinienem się też wybrać na terapię, to też mam w planach, ale na początku chciałbym mieć informacje na temat mojego stanu zdrowia.
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja psychiatryczna.
Marlena Kałużna
lekarz, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Wskazane badania podstawowe: laboratoryjne, usg jamy brzusznej, konsultacja neurologiczna oraz psychiatryczna.
Jak rozpocząć leczenie uzależnienia od środków psychoaktywnych?
W problematyce leczenia uzależnień od środków psychoaktywnych prezentowane są dwie ścieżki rozpoczęcia leczenia. Pierwsza, to udanie się do specjalisty terapii uzależnień (w większości to psychoterapeuci), a druga to udanie się do lekarza psychiatrii, który w wyniku analizy stanu...
Bartosz Rybienik
psycholog, psycholog dziecięcy
Umów wizytę
W przypadku silnego uzależnienia zazwyczaj najpierw konieczna jest hospitalizacja (detoksykacja), a następnie terapia indywidualna lub grupowa (zalecana).
Sylwester Król
ginekolog - położnik
Umów wizytę
proszę się zgłosić do lekarza psychiatry.
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana wizyta u specjalisty psychiatry.
Co oznacza ostry ból żołądka i wymioty po zapaleniu papierosa?
Paliłam 6 lat bez przerwy. Od 2 tygodni nie paliłam i teraz po zapaleniu papierosa poczułam ostry ból żołądka, a następnie zwymiotowałam. Nadal bardzo mocno boli mnie żołądek (ostry, kłujący ból), mam nudności i nie mogę jeść. Żuję gumy na rzucenie palenia. Kiedyś paliłam 2...
Jakub Woźniak
lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zapraszam na konsultacje dołączymy leki zmniejszające te objawy niepożądane oraz wytłumaczę dokładnie wytyczne postępowania - specjalista medycyny rodzinnej lekarz Jakub Woźniak
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Objawy najpewniej spowodowane są nikotyną zawartą w gumach do żucia.
Jakie badanie jest bardziej szczegółowe - tomograf czy rezonans?
Cierpię na zaburzenia nastroju afektywne i uzależnienie od substancji psychoaktywnych. Mam podejrzenie padaczki. Objawy to między innymi zanikanie pamięci (coś robię, a potem tego nie pamiętam), bóle głowy. Jak byłam małym dzieckiem to dostałam metalową huśtawką w głowę...
Łukasz Blukacz
ginekolog - położnik
Umów wizytę
Badanie rezonansu magnetycznego czy tomografii komputerowej wykorzystują inne metody obrazowania i w niektórych sytuacjach lepszym będzie jedno, a w innych drugie badanie. Podanie kontrastu również uzależnione jest od charakteru podejrzewanej zmiany. Nie są to metody, które można stopniować jako lepsza czy gorsza. Badanie powinno być zlecone przez lekarza, który wykorzystuje je do diagnostyki określonego problemu.
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zarówno badanie RM jak i TK wymagają skierowania. Lekarz kierujący podejmie decyzję, które z badań będzie odpowiednie.
Jak poradzić sobie ze stresem pourazowym?
Jak poradzić sobie ze stresem po wypadku? Czy istnieje coś takiego jak blokada psychiczna, jeśli tak to co to jest? Drugie pytanie dotyczy uzależnień, czy wyjście z jednego uzależnienia może wpędzać w drugie, np. zakupocholizm? Miałem problemy z porno od dziecka i rzuciłem to nagle nie radzę...
Piotr Szuba
lekarz w trakcie specjalizacji, pediatra, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Konieczna jest konsultacja psychiatryczna w tym przypadku.
Sylwia Dżaman
lekarz
Umów wizytę
Wskazana wizyta u psychiatry i terapia psychologiczna.
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja psychiatryczna.
Dawid Luwański
Umów wizytę
są leki pomagające w objawach stresu pourazowego.
Adam Mallach
lekarz, ginekolog - położnik, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Konieczna wizyta u psychiatry i włączenie leczenia
Tomasz Matjas
psycholog kliniczny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta rodzinny, terapeuta uzależnień, Psycholog diagnosta dorosłych, Psycholog dzieci i młodzieży
Umów wizytę
W tej sytuacji proponuję wizytę u lekarza psychiatry, który oceni stan psychiczny oraz stwierdzi czy potrzebna jest interwencja innego specjalisty. Pozdrawiam, Tomasz Matjas
Czy długo utrzymujące się drgawki mogą mieć inne podłoże niż alkohol?
Mój brat (lat 30) jest alkoholikiem. Od 5 tygodni jest na oddziale odwykowym i ma duże problemy z drgawkami. Niekontrolowane ruchy kończyn są coraz większym problemem. Czy to jest wynikiem długotrwałego spożywania alkoholu, czy może mieć inne podłoże? Czy te objawy mają szansę ustąpić...
Katarzyna Lorentz-Nejno
lekarz rehabilitacji medycznej, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Najprawdopodobniej jest to efekt nadmiernego spożywania alkoholu.Stan deliryczny albo padaczka poalkoholowa.Samo odstawienie alkoholu może wywołać stan drgawkowy
Marcin Myszura
lekarz
Umów wizytę
Należy być pod kontrolą psychiatry.
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Objawy mają związek z odstawieniem alkoholu. Konieczna jest specjalistyczna opieka.
Aleksandra Myszura
lekarz
Umów wizytę
Należy być pod ścisłą kontrolą psychiatry.
Dariusz Jasonek
lekarz
Umów wizytę
Konieczna opieka psychiatry oraz neurologa.
Pokaż więcej pytań więcej
CHCESZ ZADAĆ PYTANIE?
Musisz napisać jeszcze: 50 znaków.
Dziękujemy
Twoje pytanie zostało wysłane. Nasi specjaliści udzielają odpowiedzi zwykle do kilkunastu godzin od zadanego pytania. Wszystkie odpowiedzi zostaną wysłane na adres e‑mail, który podałeś w formularzu.
lub Umów się na konsultację

Serwis HaloDoctor ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny i w żadnym wypadku nie zastępuje konsultacji medycznej. W celu dokładnej diagnozy zalecany jest kontakt z lekarzem. Jeśli jesteś chory, potrzebujesz konsultacji lekarskiej, e‑Recepty lub zwolnienia lekarskiego umów wizytę teraz. Nasi lekarze są do Twojej dyspozycji 24 godziny na dobę!

Lekarz online czeka na Ciebie
Umów wizytę
e-Recepta Przeziębienie Znajdź lekarza L4 L4 Umów wizytę