1. Artykuły
 2. Test oksytocynowy w pytaniach i odpowiedziach

Test oksytocynowy w pytaniach i odpowiedziach

Test oksytocynowy jest zazwyczaj przeprowadzany w określonych sytuacjach, takich jak: przekroczenie terminu porodu, podejrzenie niedotlenienia płodu, czy w przypadkach, gdy istnieją inne czynniki ryzyka mogące wpłynąć na zdrowie płodu lub matki. - Ze względu na możliwe ryzyko wywołania przedwczesnego porodu, wykonuje się go tylko wtedy, gdy potencjalne korzyści przewyższają ryzyko - wyjaśniają ginekolodzy Łukasz Blukacz i Michał Kaszubski z Centrum Medycznego Severux. Czym jest test oksytocynowy? W jaki sposób i jak często się go wykonuje? Jakie są wskazania i przeciwwskazania do jego wykonania? Na te pytania odpowiadają nasi eksperci w artykule. 

Test oksytocynowy w pytaniach i odpowiedziach Test oksytocynowy w pytaniach i odpowiedziach
Spis treści
Co to jest test oksytocynowy? Jak często wykonuje się test oksytocynowy? Czym jest oksytocyna i jaka jest jej funkcja fizjologicznie? Test oksytocynowy. Jakie są wskazania do wykonania testu? Test oksytocynowy. Jakie są przeciwwskazania do wykonania testu? Jak przebiega test oksytocynowy? Z jakimi zagrożeniami wiąże się wykonanie testu oksytocynowego?

Co to jest test oksytocynowy?

 

Test oksytocynowy, znany również jako test obciążenia oksytocyną (OCT), to badanie stosowane w położnictwie do oceny zdolności płodu do tolerowania stresu wywołanego skurczami porodowymi. Test polega na indukowaniu skurczów macicy u ciężarnej kobiety przez podanie oksytocyny, hormonu stymulującego skurcze. Następnie monitoruje się reakcję serca płodu na skurcze, aby ocenić jego dobrostan.

 

Zdrowy płód jest w stanie przystosować się do zmniejszonego dopływu krwi i tlenu podczas skurczów, co jest naturalnym zjawiskiem podczas porodu. Odpowiedź serca płodu na skurcze, obserwowana za pomocą kardiotokografii (KTG), może wskazać na jego zdolność do przetrwania porodu naturalnego. Jeśli w czasie testu oksytocynowego stwierdzi się niepokojące zmiany w rytmie serca płodu, może to sugerować konieczność interwencji, takiej jak cesarskie cięcie.

 

Ze względu na potencjalne ryzyko, jakie wiąże się z indukowaniem skurczów, decyzję o przeprowadzeniu testu zawsze należy omówić z lekarzem prowadzącym ciążę.

 

Jak często wykonuje się test oksytocynowy?

 

Częstość wykonania testu oksytocynowego (OCT) zależy od indywidualnej oceny ryzyka w ciąży i jest ustalana przez lekarza prowadzącego. Test ten nie jest standardową procedurą dla wszystkich ciąż; zamiast tego jest zarezerwowany dla specyficznych sytuacji klinicznych, gdzie istnieje podejrzenie, że płód może nie być w stanie odpowiednio przetrwać naturalnego porodu.

 

Decyzja o wykonaniu testu jest indywidualna, dokonywana przez zespół opieki zdrowotnej w oparciu o konkretne potrzeby kliniczne danej ciężarnej.

 

Współczesna praktyka położnicza coraz częściej polega na użyciu mniej inwazyjnych metod oceny stanu płodu, takich jak monitorowanie tętna płodu (kardiotokografia, KTG) czy ultrasonografia dopplerowska pozwalająca na ocenę przepływów w naczyniach płodu i matki.

 

Test oksytocynowy stosowany jest w wyraźnie określonych przypadkach, gdy inne metody nie dostarczają wystarczających informacji lub gdy istnieje bezpośrednie wskazanie do jego przeprowadzenia. Wszelkie wątpliwości dotyczące przeprowadzenia testu oraz jego częstotliwości powinny być szczegółowo omówione z lekarzem prowadzącym ciążę.

 

Czym jest oksytocyna i jaka jest jej funkcja fizjologicznie?

 

Oksytocyna to hormon peptydowy i neuroprzekaźnik produkowany w podwzgórzu, a uwalniany przez przysadkę mózgową. Odgrywa kluczową rolę w wielu procesach fizjologicznych i zachowaniach społecznych u ssaków, w tym u ludzi. Jej działanie jest wszechstronne, obejmując między innymi aspekty reprodukcji, więzi społecznych, zachowań seksualnych i procesów laktacji.

 

W kontekście reprodukcji, oksytocyna ma zasadnicze znaczenie w indukowaniu i przyspieszeniu porodu. Wzrost poziomu oksytocyny prowadzi do nasilania się skurczów macicy, co jest kluczowe dla rozpoczęcia i postępu porodu. Po porodzie, oksytocyna wspomaga obkurczanie się macicy, przyczyniając się do zapobiegania nadmiernemu krwawieniu.

 

Oksytocyna pełni również kluczową rolę w procesie laktacji; stymuluje wydzielanie mleka z gruczołów piersiowych w odpowiedzi na ssanie przez noworodka. Ponadto, hormon ten jest znany ze swojego wpływu na zachowania społeczne, w tym rozwijanie więzi emocjonalnych między matką a dzieckiem, jak również wzmocnienie więzi partnerskich i społecznych. Badania sugerują, że oksytocyna może wpływać na zaufanie, empatię i redukcję lęku w interakcjach społecznych.

 

Jej rola nie ogranicza się jednak wyłącznie do aspektów reprodukcyjnych i społecznych; oksytocyna może mieć również wpływ na regulację ciśnienia krwi i odpowiedź na stres. Odkrycia dotyczące oksytocyny i jej wszechstronnego wpływu na ciało ludzkie i zachowanie nadal są przedmiotem intensywnych badań, które rzucają światło na złożoność systemów biologicznych i społecznych.

 

Test oksytocynowy. Jakie są wskazania do wykonania testu?

 

Test obciążenia oksytocyną (test oksytocynowy) jest zaawansowanym narzędziem diagnostycznym używanym w położnictwie do oceny dobrostanu płodu w sytuacjach, które mogą zwiększać ryzyko powikłań podczas porodu. Wskazania do przeprowadzenia tego testu są zróżnicowane i obejmują różne stany kliniczne, które mogą wpłynąć na zdrowie matki lub płodu. Oto niektóre z głównych wskazań do wykonania testu oksytocynowego:

 

 • Przekroczenie terminu porodu - gdy ciąża przekracza wyznaczony termin porodu (zazwyczaj po 40 tygodniach), ryzyko dla płodu i matki wzrasta. Test może pomóc w ocenie, czy płód nadal dobrze toleruje środowisko wewnątrzmaciczne.
 • Podejrzenie niedotlenienia płodu - jeśli istnieją obawy co do wystarczającego dopływu tlenu do płodu (na przykład z powodu problemów z łożyskiem), test może ocenić zdolność płodu do radzenia sobie ze stresem spowodowanym skurczami.
 • Cukrzyca u matki - w ciążach powikłanych przez cukrzycę, zwłaszcza źle kontrolowaną, istnieje większe ryzyko wystąpienia komplikacji. Test może być używany do monitorowania płodu w takich przypadkach.
 • Małe przyrosty masy ciała płodu - jeśli obserwuje się ograniczony przyrost masy ciała płodu, może to wskazywać na potencjalne problemy z dostarczaniem składników odżywczych i tlenu. Test oksytocynowy może pomóc w ocenie, czy płód jest wystarczająco odporny na stres porodowy.
 • Niewydolność łożyska - w przypadkach podejrzenia niewydolności łożyska, test może dostarczyć ważnych informacji na temat zdolności płodu do przetrwania naturalnego procesu porodu.
 • Starszy wiek matki - w przypadku starszych ciężarnych, które mogą mieć wyższe ryzyko komplikacji, test oksytocynowy może być zalecany jako część oceny ryzyka.
 • Rzadziej, w przypadku pewnych chorób matki lub płodu - W sytuacjach, gdy matka lub płód mają określone schorzenia, które mogą wpłynąć na przebieg porodu, test może być przeprowadzony w celu lepszego zrozumienia ryzyka i planowania bezpiecznego porodu.

 

Zawsze decyzja o wykonaniu testu oksytocynowego powinna być podejmowana przez lekarza, który kieruje się indywidualną oceną stanu zdrowia matki i płodu oraz aktualnymi wytycznymi medycznymi. Ważne jest, aby każdy przypadek był omówiony z lekarzem prowadzącym, który może najlepiej ocenić potencjalne korzyści i ryzyko związane z przeprowadzeniem testu w kontekście konkretnego przypadku.

 

Test oksytocynowy. Jakie są przeciwwskazania do wykonania testu?

 

Przeciwwskazania do wykonania testu oksytocynowego dotyczą sytuacji, w których ryzyko dla zdrowia matki lub płodu mogłoby być zbyt duże. Obejmują one:

 

 • Historia cesarskiego cięcia lub innej operacji na macicy - ryzyko rozerwania się blizny na macicy podczas skurczów może być przeciwwskazaniem względnym.
 • Łożysko przodujące - gdy łożysko przysłania szyjkę macicy, co zwiększa ryzyko krwawienia.
 • Przedwczesne oddzielenie się łożyska - stan, który może zagrażać życiu zarówno matki, jak i dziecka.
 • Niewłaściwe ułożenie płodu - takie jak ułożenie pośladkowe, które może wymagać cesarskiego cięcia.
 • Wielowodzie lub małowodzie - nietypowe ilości płynu owodniowego, co może wskazywać na problemy z płodem.
 • Ciąża wielopłodowa - w szczególności, jeśli jedno z bliźniąt jest w nieprawidłowej pozycji.
 • Wąska miednica - co może uniemożliwić bezpieczny poród siłami natury.
 • Aktywne genitalne infekcje wirusowe - takie jak opryszczka, które mogą być przeniesione na dziecko podczas porodu naturalnego.
 • Poważne problemy zdrowotne matki - takie jak ciężka preeklampsja lub choroby serca, które mogą zwiększyć ryzyko dla zdrowia matki podczas indukowanego porodu.
 • Obciążona historia położnicza - gdy istnieje ryzyko, że poród nastąpi zbyt szybko, by bezpiecznie przeprowadzić test.

 

Przed przystąpieniem do testu oksytocynowego, konieczna jest dokładna ocena stanu zdrowia matki i płodu, aby uniknąć niepotrzebnego ryzyka. Decyzja o jego wykonaniu powinna być zawsze podjęta przez specjalistę położnictwa, biorąc pod uwagę indywidualne okoliczności każdej ciąży.

 

Jak przebiega test oksytocynowy?

 

Test oksytocynowy, znany również jako test obciążenia oksytocyną, jest procedurą wykonaną w środowisku szpitalnym, gdzie można zapewnić odpowiedni nadzór medyczny i szybko zareagować w przypadku wystąpienia jakichkolwiek komplikacji. Przed przystąpieniem do testu, kobieta ciężarna jest dokładnie monitorowana, aby ocenić stan zdrowia jej i płodu. Procedura rozpoczyna się od podłączenia kobiety do monitora serca płodu (kardiotokografu), który śledzi tętno płodu i skurcze macicy.

 

Następnie, oksytocyna, hormon stymulujący skurcze macicy, jest podawana dożylnie w kontrolowanych dawkach, aby wywołać skurcze macicy. W niektórych przypadkach, zamiast podawania oksytocyny, może być stosowana stymulacja sutków, co również prowadzi do naturalnego wydzielania oksytocyny przez organizm kobiety. Celem jest indukowanie skurczów naśladujących te podczas porodu, co pozwala ocenić, jak płód radzi sobie z potencjalnym niedotlenieniem związanym ze skurczami.

 

Monitorowanie jest kontynuowane przez cały czas trwania testu, co pozwala lekarzom obserwować reakcję serca płodu na skurcze. Szukają zmian w tętnie płodu, które mogą wskazywać na jego niedotlenienie. Zazwyczaj test trwa do 2 godzin, podczas których skurcze są indukowane i monitorowane wliczając czas potrzebny na obserwację po zakończeniu testu. W zależności od wyników, lekarz może podjąć decyzje o dalszym postępowaniu, na przykład o potrzebie indukcji porodu lub wykonania cesarskiego cięcia, jeśli wyniki testu wskazują na potencjalne ryzyko dla płodu.

 

Z jakimi zagrożeniami wiąże się wykonanie testu oksytocynowego?

 

Wykonanie testu oksytocynowego wiąże się z pewnymi zagrożeniami, choć jest to procedura kontrolowana i przeprowadzana w odpowiednich warunkach medycznych. Głównym ryzykiem jest możliwość wywołania nadmiernie silnych lub częstych skurczów macicy, co może prowadzić do stresu dla płodu lub nawet do przedwczesnego oddzielenia się łożyska. Zwiększa to również ryzyko pęknięcia macicy, szczególnie u kobiet z historią cesarskiego cięcia lub innej operacji na macicy. Innym potencjalnym zagrożeniem jest niedotlenienie płodu, jeśli skurcze macicy zbytnio ograniczą dopływ krwi i tlenu.

 

Ponadto, podczas testu może dojść do zmian w rytmie serca płodu, które wymagają natychmiastowej interwencji medycznej, a w niektórych przypadkach może to oznaczać konieczność przeprowadzenia pilnego cesarskiego cięcia. Choć te zagrożenia są poważne, warto pamiętać, że test oksytocynowy jest stosowany w ściśle określonych sytuacjach, kiedy lekarz oceni, że korzyści z jego wykonania przeważają nad potencjalnymi ryzykami.

 

Kwalifikacje do przeprowadzenia testu oksytocynowego wykonuje doświadczony lekarz, który dokładnie oceni stan zdrowia matki i płodu. Decyzja o jego zastosowaniu opiera się na kompleksowej analizie medycznej i ma na celu przede wszystkim dobro pacjentki i jej dziecka. Lekarz uwzględnia historię medyczną, obecny stan zdrowia oraz wszelkie potencjalne ryzyka, aby zapewnić, że procedura będzie przeprowadzona z najwyższą ostrożnością.

Łukasz Blukacz ginekolog - położnik 5.00 / 194 opinie artykuły 37 artykułów więcej informacji Umów wizytę więcej informacji

Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Jest w trakcie specjalizacji z zakresu ginekologii i położnictwa. Zatrudniony w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Katowicach. Zajmuje się leczeniem takich schorzeń jak: niepłodność, patologie ciąży czy zespół policystycznych jajników. Uczestnik licznych kursów i staży z zakresu kosmetologii lekarskiej, medycyny estetycznej oraz diagnostyki ultrasonograficznej ginekologiczno-położniczej. Więcej informacji zapraszam na stronę placówki Centrum Medycznego Severux (https://severux.pl/).

Michał Kaszubski ginekolog - położnik 5.00 / 12 opinii artykuły 6 artykułów więcej informacji Umów wizytę więcej informacji

Ginekolog-położnik. Jest absolwentem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Tychach. Aktualnie jest lekarzem rezydentem w PPZOZ w Wodzisławiu Śląskim. Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie operacji laparoskopowych i klasycznych, laparoskopowego sprawdzania drożności jajowodów, HSG, histeroskopii, torbieli jajnika, mięśniaków macicy, amputacji nadszyjkowej macicy, cięć cesarskich, operacji przy wysiłkowym nietrzymaniu moczu, wypadania narządów rodnych oraz plastyki ścian pochwy i krocza.

Szybka konsultacja:
Tabletka "dzień po" e-Recepta L4 Online
Najnowsze pytania pacjentów
Czy mogli się pomylić? Może wykonać dodatkowo test z krwi? 
9 dni po spóźnionym okresie zrobiłam test ciążowy z porannego moczu - wyszedł negatywny. Byłam na 2 usg .jeden lekarz powiedział, że ciąży w macicy nie ma tylko jakiś tan zapalny. Drugi też nie widział ciąży, tylko jakąś jasną plamę. 
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana wizyta u ginekologa z badaniem USG.
Czy na usg już powinna być widoczna ciąża? Co może hamować okres?
Od 9 dni spóźnia mi się okres, robiłam 3 testy wszystkie negatywne. Dziś byłam u lekarza - ciąży w macicy nie widzi, ale powiedział, że widzi jakąś plamkę i nie jest pewien czy to stan zapalny, czy ciąża pozamaciczna. 
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
W tej sprawie należy skonsultować się WYŁĄCZNIE z lekarzem, który wykonywał USG.
Czy są jakieś leki bezpiecznie w ciąży, które można brać? Jak leczyć takie przeziębienie?
Jestem w 14 tygodniu ciąży, dopadło mnie jakieś prawdopodobnie zapalenie gardła, ponieważ zaczęło się od chrypy i bólu gardła, gardło zaczerwienione. Dzisiaj doszła temperatura 37,5 wieczorem 38. 
Sylwia Dżaman
lekarz
Umów wizytę
Wskazana wizyta stacjonarna u lekarza. Po zbadaniu wdroży odpowiednie leczenie, właściwe dla Pani stanu.
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana stacjonarna wizyta lekarska.
Adam Cisowski
lekarz rodzinny, lekarz w trakcie specjalizacji
Umów wizytę
W ciąży leczenie kobiet jest mocno ograniczone ze względu na szereg działań teratogennych leków. Wskazana jest badanie fizykalne w Poradni POZ.
Agnieszka Molas-Biesiada
lekarz rodzinny, psychodietetyk
Umów wizytę
Wskazana wizyta stacjonarna u lekarza rodzinnego.
Daniel Biesiada
lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecam wizytę stacjonarną u lekarza
Czy jest szansa na kolejną zdrową ciążę?
Pierwsza ciąża — poronienie (puste jajo płodowe) druga — zdrowe dziecko ciąża idealna, wyniki książkowe, trzecia poronienie. Co może być nie tak? 
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Należy w tej sprawie skonsultować się z ginekologiem prowadzącym ciążę.
Agnieszka Molas-Biesiada
lekarz rodzinny, psychodietetyk
Umów wizytę
Wskazana konsultacja stacjonarna z lekarzem ginekologiem.
Czy powinniśmy szukać już pomocy lekarskiej?
Staramy się o dziecko od 5 miesięcy. Wcześniej była ciąża 2 miesiącach starań, która skończyła się poronieniem. Żona miała zabieg łyżeczkowania macicy, a teraz ma drobne krwawienia przed okresem. Mamy po 35 lat. 
Sylwia Dżaman
lekarz
Umów wizytę
Zalecana wizyta u ginekologa, który po zebraniu szczegółowego wywiadu, zapoznaniu się z dokumentacją, zbadaniu żony - ukierunkuje dalsze postępowanie.
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja z ginekologiem prowadzącym.
Żaneta Petryka
dietetyk kliniczny, dietetyk
Umów wizytę
Należy udać się do lekarza prowadzącego oraz ginekologa. Często przygotowanie do ciąży wymaga także zmiany nawyków żywieniowych oraz diety. Pozdrawiam, mgr Żaneta Petryka
Ciąża, a kłucie w piersi.
Jestem w ciąży w 6 miesiącu. Dlaczego delikatne rwanie lub kłucie odczuwam w jednej piersi w okolicy sutka, a w drugiej piersi jest to bardzo sporadyczne?
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Konsultacja z ginekologiem prowadzącym ciążę.
Adam Cisowski
lekarz rodzinny, lekarz w trakcie specjalizacji
Umów wizytę
W ciązy ból sutka może występować najcześciej w I i II symestrze.
Plamienia w 7 tygodniu ciąży.
Witam. Jestem w 7 tygodniu ciąży, która przebiega prawidłowo, serduszko bije. Jedyną ciekawostką jest to, że pojawiają się plamienia, ale ewidentnie są one spowodowane tym, że zrobię przysłowiową "dwójkę" bo pojawiają się tylko raz lub dwa razy w ten dzień, kiedy jest ta...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja ginekologiczna.
Czy w ciąży można chodzić na solarium?
Jestem w 13 tygodniu i się zastanawiam właśnie czy można.
Agnieszka Molas-Biesiada
lekarz rodzinny, psychodietetyk
Umów wizytę
Proszę skonsultować się z lekarzem ginekologiem prowadzącym ciążę
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
W tej sprawie należy skonsultować się z ginekologiem prowadzącym ciążę.
Adam Cisowski
lekarz rodzinny, lekarz w trakcie specjalizacji
Umów wizytę
Działanie solarium jest szkodliwe w każdym przypadku.
Czy to wczesny objaw poronienia? Bądź początek poronienia?
Dzień dobry, jestem w 6 tygodniu ciąży. 4 dni temu potwierdziłam ciążę. Dolegliwości takie jak ból podbrzusza oraz tkliwość piersi ustały wczoraj. 
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana stacjonarna wizyta u ginekologa prowadzącego ciążę.
Agnieszka Molas-Biesiada
lekarz rodzinny, psychodietetyk
Umów wizytę
Proszę umówić wizytę stacjonarną u lek ginekologa.
Czy powinnam przyjąć szczepionkę? 
Na co dzień pracuje i mieszkam w Wielkiej Brytanii. Aktualnie jestem w 18 tygodniu ciąży. Przychodnia rodzinna i położne (ponieważ od początku ciąży nie miałam ani jednej wizyty z ginekologiem) bombardują mnie zaproszeniami na szczepienie różnej maści oraz na krztusiec już od 16 tygodnia...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
W tej sprawie należy skonsultować się z ginekologiem prowadzącym ciążę.
Daniel Biesiada
lekarz rodzinny
Umów wizytę
Szczepienia te są zalecane w trakcie ciąży. Należy skonsultować się z ginekologiem prowadzącym ciążę.
Czy leczenie zęba tzn. borowanie, plombowanie albo usuwanie kamienia może mi zaszkodzić, pogorszyć krwiaka?
Jestem w 18 tygodniu ciąży i mam 8 cm krwiaka podkosmówkowego. Mogę się ruszać, ale oszczędzać. Mam za kilka dni zaplanowaną wizytę u dentysty i nie wiem, czy mogę iść. Wizytę u mojego ginekologa mam dopiero za miesiąc. Proszę o poradę, nie wiem, co robić.
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja z ginekologiem prowadzącym.
Czy można nam współżyć podczas mojej miesiączki? 
Jestem nosicielką wirusa HIV, wykryty szybko i podjęte zostało leczenie lekami. Aktualnie HIV RNA - nie wykryto. Mój partner nie jest nosicielem, zabezpieczamy się prezerwatywa, ale chcieliśmy przestać (planujemy niedługo starania o dziecko), czy gdybyśmy przestali używać prezerwatywy to,...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
W tej sprawie należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym.
Czy podwyższona temperatura w czasie gorączki występuje także w drogach rodnych i może tam zniszczyć plemniki?
Staramy się z mężem o dziecko. Do współżycia doszło raz ok 2 dni przed spodziewaną owulacją, a ja na drugi dzień dostałam gorączki 38,0 która trwała dwie doby. W czasie gorączki najprawdopodobniej wystąpiła owulacja (dużo płynnego śluzu i czułam pęknięcie pęcherzyka). Czy moja...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja z ginekologiem prowadzącym.
Czy jest się czym denerwować?
Jestem w 10+5 tc ciąży zauważyłam dziś niewielkie plamienie na bieliźnie w kolorze brązowym dosłownie dwie plamki. 
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana stacjonarna wizyta u ginekologa prowadzącego ciążę.
Co mam dalej robić? Czy może cierpliwie czekać?
Pod koniec sierpnia albo początek września 2023 odstawiłam tabletki antykoncepcyjne, dlatego że zaczęliśmy z mężem starać się o dziecko. Pierwsze 2 miesiączki były regularne, a później się zaczęło przesuwanie o parę dni, a ostatnie miesiączki po ponad tydzień się poprzesuwały. W lutym...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana stacjonarna wizyta u ginekologa prowadzącego.
Pokaż więcej pytań więcej
CHCESZ ZADAĆ PYTANIE?
Musisz napisać jeszcze: 50 znaków.
Dziękujemy
Twoje pytanie zostało wysłane. Nasi specjaliści udzielają odpowiedzi zwykle do kilkunastu godzin od zadanego pytania. Wszystkie odpowiedzi zostaną wysłane na adres e‑mail, który podałeś w formularzu.
lub Umów się na konsultację

Serwis HaloDoctor ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny i w żadnym wypadku nie zastępuje konsultacji medycznej. W celu dokładnej diagnozy zalecany jest kontakt z lekarzem. Jeśli jesteś chory, potrzebujesz konsultacji lekarskiej, e‑Recepty lub zwolnienia lekarskiego umów wizytę teraz. Nasi lekarze są do Twojej dyspozycji 24 godziny na dobę!

Lekarz online czeka na Ciebie
Umów wizytę
e-Recepta Przeziębienie Znajdź lekarza L4 L4 Umów wizytę