1. Artykuły
 2. Opieka paliatywna. Na co może liczyć pacjent i jego rodzina?

Opieka paliatywna. Na co może liczyć pacjent i jego rodzina?

W obliczu nieuleczalnych chorób, gdzie medycyna nie zawsze może zaoferować efektywne leczenie, opieka paliatywna może być rzeczywistym źródłem wsparcia zarówno dla pacjenta, jak i jego rodziny. To nie tylko medyczne podejście do łagodzenia objawów terminalnych chorób, ale kompleksowe, holistyczne podejście do poprawy jakości życia. 

Opieka paliatywna. Na co może liczyć pacjent i jego rodzina? Opieka paliatywna. Na co może liczyć pacjent i jego rodzina?
Spis treści
Opieka paliatywna. Na co może liczyć pacjent? Opieka paliatywna. Kiedy rozważyć tę formę opieki medycznej? Opieka paliatywna. Warunki jej udzielania

Głównym celem opieki paliatywnej jest łagodzenie objawów, zapewnienie wsparcia emocjonalnego oraz pomaganie pacjentom i ich rodzinom w radzeniu sobie z chorobą i jej skutkami.

 

NFZ finansuje kilka rodzajów takiej opieki:

 • ambulatoryjną – poradnia medycyny paliatywnej
 • stacjonarną – hospicjum lub oddział medycyny paliatywnej w szpitalu
 • domową – hospicjum domowe.

 

Podstawowe elementy opieki paliatywnej to:

 

Leczenie objawów.

 

Opieka paliatywna koncentruje się na kontrolowaniu i łagodzeniu objawów choroby, takich jak ból, nudności, duszność, zmęczenie, lęk czy depresja. Lekarze i personel medyczny starają się maksymalnie poprawić komfort pacjenta.

 

Wsparcie psychospołeczne.

 

Pacjenci otrzymują wsparcie emocjonalne, pomagające im radzić sobie z trudnościami wynikającymi z choroby. Rodziny również otrzymują wsparcie w procesie opieki nad swoimi bliskimi.

 

Komunikacja i podejmowanie decyzji.

 

Opieka paliatywna zachęca do otwartej i uczciwej komunikacji z pacjentem dotyczącej jego życzeń, wartości i preferencji. Pomaga także w podejmowaniu decyzji medycznych, zwłaszcza w sytuacjach, gdy pacjent nie jest w stanie wyrazić swojej woli.

 

Dostosowanie opieki.

 

Opieka paliatywna jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb pacjenta, uwzględniając jego fizyczne, emocjonalne, duchowe i społeczne potrzeby.

 

Opieka na różnych etapach choroby.

 

Opieka paliatywna może być świadczona przez cały czas trwania choroby, od momentu diagnozy aż do końca życia pacjenta. Obejmuje również opiekę w okresie pośmiertnym, pomagając rodzinom w procesie żałoby.

 

Opieką paliatywną i hospicyjną objęte są głównie osoby z: nowotworami, AIDS, następstwami chorób ośrodkowego układu nerwowego, niektórymi rodzajami niewydolności oddechowej, kardiomiopatią, ranami przewlekłymi, owrzodzeniami od odleżyn.

 

Opieka paliatywna nie jest jednoznaczna z leczeniem w celu wyleczenia choroby. Zamiast tego koncentruje się na poprawie jakości życia pacjenta poprzez łagodzenie objawów, zapewnienie komfortu i wsparcia w trudnych chwilach. Ta forma opieki jest szczególnie istotna dla pacjentów w zaawansowanym stadium choroby lub w przypadku, gdy leczenie nie jest skuteczne.

Opieka paliatywna. Na co może liczyć pacjent?

 

Opieka paliatywna oferuje kompleksowe wsparcie dla pacjentów cierpiących na ciężkie, przewlekłe lub terminalne choroby oraz dla ich rodzin. Głównym celem opieki paliatywnej jest poprawa jakości życia poprzez łagodzenie objawów fizycznych, emocjonalnych, duchowych i społecznych związanych z chorobą.

 

funkcje opieki paliatywnej

leczenie objawów

Opieka paliatywna skupia się na kontrolowaniu i łagodzeniu objawów choroby, takich jak ból, nudności, duszność, zmęczenie, czy problemy z odżywianiem. Lekarze i personel medyczny pracują nad zapewnieniem maksymalnego komfortu pacjentowi.

wsparcie psychospołeczne

Pacjenci i ich rodziny otrzymują wsparcie emocjonalne w radzeniu sobie z trudnościami wynikającymi z choroby. Psychologowie, kapelani i inni specjaliści mogą być zaangażowani w proces zapewniania wsparcia psychicznego.

komunikacja i planowanie opieki

Opieka paliatywna promuje otwartą komunikację z pacjentem dotyczącą jego życzeń, wartości i preferencji związanych z opieką medyczną. Pomaga również w planowaniu opieki, szczególnie w sytuacjach, gdy pacjent nie może wyrazić swoich życzeń.

dostosowanie opieki do indywidualnych potrzeb

Opieka paliatywna jest indywidualnie dostosowywana do potrzeb pacjenta, biorąc pod uwagę jego unikalne wymagania fizyczne, emocjonalne, duchowe i społeczne.

wsparcie dla rodziny i bliskich

Rodziny pacjentów są również objęte opieką paliatywną. Oferuje im się wsparcie w procesie opieki, pomaga w radzeniu sobie z emocjami związanymi z chorobą i umieraniem bliskiej osoby, oraz udziela praktycznych informacji i porad.

opieka na różnych etapach choroby

Opieka paliatywna nie jest ograniczona do określonego etapu choroby. Może być świadczona od momentu diagnozy aż do końca życia pacjenta, obejmując także opiekę pośmiertną i wsparcie dla rodzin w procesie żałoby.

współpraca zespołowa

Opieka paliatywna zazwyczaj obejmuje zespołowe podejście, w którym lekarze, pielęgniarki, psychologowie, kapelani, fizjoterapeuci i inni specjaliści pracują razem, aby zapewnić kompleksową opiekę.

 

arrow Żałoba. Jak sobie radzić po stracie ukochanej osoby?
arrow Jak rozmawiać z dzieckiem o śmierci? Psychoonkolog: nie warto tego odwlekać
arrow Ataki paniki - jak pomóc sobie i bliskim?

Opieka paliatywna. Kiedy rozważyć tę formę opieki medycznej?

 

Decyzja o rozpoczęciu opieki paliatywnej zależy od wielu czynników, w tym od rodzaju choroby, stopnia zaawansowania, potrzeb pacjenta i jego rodziny. Istnieją jednak pewne wskaźniki i sytuacje, które mogą sugerować, że czas na rozpoczęcie opieki paliatywnej. Wśród nich należy wyróżnić:

 

 • Choroby terminalne lub nieuleczalne
 • Złe rokowania zdrowotne
 • Wielokrotne hospitalizacje
 • Pogorszenie się stanu zdrowia
 • Problemy z kontrolowaniem objawów
 • Decyzje dotyczące końca życia
 • Wielowymiarowe potrzeby pacjenta i rodziny

 

Warto podkreślić, że decyzja o rozpoczęciu opieki paliatywnej powinna być podejmowana we współpracy z zespołem medycznym, pacjentem i jego rodziną. Konsultacja z lekarzem może pomóc w zrozumieniu dostępnych opcji i dostosowaniu opieki do indywidualnych potrzeb pacjenta.

 

Opieka paliatywna. Warunki jej udzielania

 

Pacjent w opiece paliatywnej może liczyć na świadczenia medyczno-opiekuńcze w warunkach:

 

 • stacjonarnych – w hospicjum stacjonarnym lub na oddziale medycyny paliatywnej,
 • domowych – w hospicjum domowym dla dorosłych lub dla dzieci do ukończenia 18. roku życia,
 • ambulatoryjnych – w poradni medycyny paliatywnej;

 

forma

grupa docelowa

oferta

poradnia medycyny paliatywnej

Przeznaczona dla pacjentów, których stan ogólny jest stabilny i sami mogą zgłosić się do niej.

konsultacje lekarskie, pomoc pielęgniarska, wsparcie psychologiczne (również dla rodzin chorych)

hospicjum stacjonarne

Opieka hospicyjna w warunkach stacjonarnych jest ciągła lub tymczasowa. Może też przyjąć formę opieki wyręczającej – maksymalnie 10 dni – gdy bliscy nie są w stanie jej zapewnić lub chcą odpocząć. Hospicjum oferuje również profesjonalną konsultację psychologiczną opiekunom pacjenta.

opiekę lekarzy i pielęgniarek, ale też psychologa i rehabilitanta, leczenie farmakologiczne bólu i innych objawów somatycznych, zapobieganie powikłaniom, dostęp do wyrobów medycznych koniecznych do wykonania świadczenia, badania zlecone przez lekarza zatrudnionego w hospicjum lub oddziale medycyny paliatywnej

hospicjum domowe

Dla pacjentów, którzy wymagają opieki paliatywnej i hospicyjnej. Jednocześnie ich stan zdrowia, warunki mieszkaniowe i zaangażowanie bliskich w opiekę pozwalają na pobyt w domu.

Wizyty pielęgniarskie odbywają się co najmniej 2 razy w tygodniu, a lekarskie co najmniej 2 razy w miesiącu. W zależności od potrzeb mogą odbywać się częściej – pacjent ma zapewniony dostęp do tej pomocy całodobowo - 7 dni w tygodniu.
 Wizyty pozostałego personelu ustala indywidualnie lekarz w porozumieniu z chorym i opiekunami.

pomoc i wsparcie lekarza, pielęgniarki, psychologa, fizjoterapeuty, podawanie leków, leczenie bólu i innych objawów, zapobieganie powikłaniom, bezpłatne wypożyczenie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego (np. inhalatory, glukometry, wózki inwalidzkie, kule, sprzęt do pomiaru ciśnienia krwi), badania zlecone przez lekarza zatrudnionego w hospicjum domowym


 

Rodzice mogą skorzystać również z perinatalnej opieka paliatywnej w ośrodku diagnostyki prenatalnej, w ośrodku kardiologii prenatalnej, w zakładzie genetyki, w poradni medycyny paliatywnej, w hospicjum domowym dla dzieci lub w hospicjum stacjonarnym.

 

By pacjent mógł zostać objęty pomocą i opieką paliatywną konieczne jest posiadanie:

 

 • skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
 • zgody pacjenta, jego rodziny lub opiekuna na objęcie opieką paliatywną i hospicyjną, wyrażona na piśmie; w przypadku dzieci – przez rodziców/opiekunów prawnych, a po 16 roku życia także przez chore dziecko,
 • wskazania medycznego, w szczególności to występowanie u chorego schorzenia nierokującego nadziei na wyleczenie.

 

Dla pacjentów dostępna jest wyszukiwarka placówek współpracujących z NFZ, która umożliwia znalezienie placówki najbliżej miejsca zamieszkania. Należy do niej wpisać hasła: hospicjum domowe lub hospicjum stacjonarne, lub medycyna paliatywna, następnie wybrać województwo, powiat i miejscowość i nacisnąć „szukaj”.

Szybka konsultacja:
Tabletka "dzień po" e-Recepta L4 Online
Najnowsze pytania pacjentów
Od czego to może być?
Od tygodnia miałam mokry kaszel, w nocy duszący. Lekarz rodzinny zdiagnozował ostre zapalenie oskrzeli i zmiany na płucach. Dzisiaj od rana nic mnie nie bolało. Nagle zaczęło boleć mnie jedno żebro na dole po prawej stronie. Jak siedzę nie boli, ale przy poruszaniu i kaszlu już tak. 
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana stacjonarna wizyta lekarska celem wdrożenia diagnostyki i ewentualnego leczenia.
Sylwia Dżaman
lekarz
Umów wizytę
Niezbędna kontrolna stacjonarna wizyta u lekarza-po zbadaniu Pani lekarz podejmie decyzję co do dalszego postępowania (np. rtg klatki piersiowej)
Czy konieczna jest wizyta u lekarza?
Bylem przeziębiony - miałem mokry kaszel i katar i bylem osłabiony. Po 1,5 tygodnia jestem zdrowy, nie kaszle już a flegmy mam coraz mniej. Pojawiło się zatkane ucho lewe i lekki szum w uchu, nie boli, tylko jest przytkane. Co mogę zrobić — jakieś inhalacje? 
Sylwia Dżaman
lekarz
Umów wizytę
Proszę zgłosić się na wizytę kontrolną do lekarza rodzinnego.
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Jeśli jest Pan zdrowy - to nie ma potrzeby wizyty lekarskiej, jeśli jednak występują objawy, o których Pan pisze - należy zgłosić się na stacjonarną wizytę lekarską.
Czy od kaszlu mogłem uszkodzić żebra?
Jestem w trakcie przechodzenia infekcji. Mam bardzo mocny kaszel z wykrztuszaniem znacznej ilości wydzieliny. Podczas kąpieli miałem napad kaszlu taki, że prawie zwymiotowałem i w pewnym momencie poczułem ból w lewym żebrze. Teraz nie mogę głęboko oddychać, śmiać się, kichać, kaszleć,...
Sylwia Dżaman
lekarz
Umów wizytę
Niezbędna wizyta u lekarza w warunkach stacjonarnych, wymaga Pan zbadania fizykalnego i wykonania rtg klatki piersiowej.
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana pilna stacjonarna wizyta lekarska.
Jak liczy się dni dawkowania leków?
Mam iniekcje leku co 3 tygodnie i nie wiem, czy dzień, w którym biorę zastrzyk wliczać w te 21 dni czy liczyć od następnego dnia od zastrzyku. Przykład zastrzyk 3.07 - następny ma być 23 czy 24.07?
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
W tej sprawie należy skonsultować się WYŁĄCZNIE z lekarzem, który zlecił leczenie.
Czy należy się martwić powyższymi wynikami krwi, czy może to być chwilowa sytuacja związana ze stresem?
Co oznacza niski poziom limfocytów i wysoki poziom neutrofili (procentowo), ilościowo w normie. Czy na wynik mógł mieć wpływ stres? Taka sytuacja zdarzyła się pierwszy raz. W przeciągu ostatnich dwóch miesięcy miałam morfologię robioną jeszcze dwa razy i zarówno...
Sylwia Dżaman
lekarz
Umów wizytę
Nie ocenia się pojedynczych parametrów morfologii; dokonuje się oceny jej wszystkich parametrów z danego badania (i porównawczo w stosunku do badań poprzednich), biorąc pod uwagę dodatkowo pełny wywiad zebrany z pacjentem, badanie fizykalne pacjenta, a także wyniki innych wykonanych badań. Tak więc oceny powinien dokonać lekarz, który zlecał badania z określonego powodu i ma wgląd w pełny obraz historii pacjenta.
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Należy zgłosić się do lekarza celem interpretacji wszystkich wyników badań, a nie tylko wybranych parametrów.
Jak długo probówka z krwią znajdująca się w temperaturze pokojowej nadaje się do badań?
Jest to kwestia kilku godzin, jeśli tak, to ilu w przybliżeniu?
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Laboratoria wykonujące badania krwi posiadają odpowiednie procedury i ściśle do nich się stosują.
Jeśli rodzice nie będą mieli objawów żadnych przez tw dwa tygodnie, mogę spokojnie do nich pojechać czy jakiś czas odczekać?
Siostra przechodziła krztusiec. Ona i syn dostali antybiotyk, ale córka i młodszy syn nie. Przyjechali do rodziców na wakacje na 2 tygodnie. Nie mam z nimi kontaktu, ponieważ stwierdziłam ze 7-latek i 2-miesięczna córka, mogą się zarazić. Czy przez dotknięcie rzeczy tej samej...
Sylwia Dżaman
lekarz
Umów wizytę
Największa zaraźliwość występuje w pierwszych dwóch tygodniach choroby i utrzymuje się przez około 3–4 tygodnie (odpowiednio dobrana antybiotykoterapia skraca zaraźliwość do 5 dni). Zakażenie przenosi się drogą kropelkową podczas kaszlu i kichania, a także poprzez kontakt bezpośredni (w tym przypadku zaraźliwość jest znacznie mniejsza).
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Maksymalna zakaźność występuje w ciągu 2 tygodni i może utrzymywać się do 5 tygodni.
Czy rozcieńczenie moczu mogło wpłynąć na wynik i białko w rzeczywistości jest?
Z powodu nadciśnienia ciążowego muszę badać czy w moczu znajduje się białko. Dziś otrzymany wynik jest negatywny, ale mocz ma obniżony ciężar z powodu tego, że dużo piłam. 
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Należy w tej sprawie skonsultować się z ginekologiem prowadzącym ciążę.
Sylwia Dżaman
lekarz
Umów wizytę
Najlepiej wynik skonsultować z lekarzem prowadzącym, który ma wgląd w poprzednie wyniki i będzie wiedział o czynnikach towarzyszących kolejnym badaniom (takich jak np.ilość przyjmowanych płynów).
Adam Cisowski
lekarz rodzinny, lekarz w trakcie specjalizacji
Umów wizytę
Obniżony ciężar moczu może świadczyć zarówno o dużej ilości spożywanych płynów.
Czy mam iść do lekarza rodzinnego poprosić o inny antybiotyk lub mocniejszą dawkę?
Parę dni temu okazało się, że mam boreliozę - biorę antybiotyk od ponad tygodnia, niestety żadnej poprawy. 
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Należy w tej sprawie skonsultować się z lekarzem prowadzącym, który zlecił antybiotykoterapię.
Sylwia Dżaman
lekarz
Umów wizytę
Ocena leczenia należy do lekarza, który to leczenie wdrożył.
Agnieszka Molas-Biesiada
lekarz rodzinny, psychodietetyk
Umów wizytę
Warto skonsultować wątpliwość z lekarzem prowadzącym leczenie.
Dawid Korona
dietetyk, dietetyk kliniczny, psychodietetyk
Umów wizytę
Warto skonsultować z innym lekarzem w razie wątpliwości
Zostałam odesłana bez diagnozy ze szpitala - co mi może być?
Mam 31 lat, od kilku lat szukam przyczyny moich dolegliwości: Przyćmione zmysły, gorsze odczucia, drżenie karku, głowy, mimo braku wady gorsze widzenie — zamglone. Mam niedoczynność tarczycy. Osłabienie mięśni, zmęczenie, spadek motywacji, piski szumy w uszach, bóle sztywność...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana stacjonarna wizyta lekarska.
Sylwia Dżaman
lekarz
Umów wizytę
Z pełną, dotychczasową dokumentacją medyczną (wyniki badań-laboratoryjnych, obrazowych, wypisy ze szpitala) proszę zgłosić się na wizytę stacjonarną do lekarza (rodzinny, internista), który zadecyduje o dalszej diagnostyce.
Do jakiego specjalisty powinnam się zgłosić?
Zauważyłem u siebie następujące objawy: częste duszności, bóle w klatce piersiowej (piekące/uciskające), przewlekły ból pleców między łopatkami, oraz ślina podbarwiona na brązowo, lub z brązowymi „plamami". Ostatnio pojawiły się również zawroty głowy. Mam 21...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Stacjonarna wizyta u lekarza rodzinnego.
Sylwia Dżaman
lekarz
Umów wizytę
Proszę zgłosić się do lekarza rodzinnego, który zleci Panu niezbędne badania diagnostyczne.
Czy powinnam odczekać dłużej przed rozpoczęciem przyjmowania kolejnych antybiotyków?
Po ekstrakcji ósemki został mi przepisany antybiotyk (10 tabletek), jestem w trakcie jego przyjmowania. Czeka mnie również dwutygodniowa antybiotykoterapia związana z IMO. Czy tygodniowa przerwa pomiędzy tymi kuracjami jest wystarczająca? 
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
W tej sprawie należy konsultować się z lekarzem prowadzącym leczenie.
Sylwia Dżaman
lekarz
Umów wizytę
Proszę skonsultować zaistniałą sytuację z lekarzem, który prowadzi terapię IMO.
L4, a wyjazd za granicę.
Czy będąc na L4 chodzącym mogę jechać do rodziny za granicę na podratowanie zdrowia?
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Należy w tej sprawie skonsultować się z lekarzem, który stwierdził niezdolność do pracy.
Sylwia Dżaman
lekarz
Umów wizytę
Tylko lekarz, który prowadzi leczenie i wystawia w związku z tym zwolnienie może odpowiedzieć na to pytanie.
Czy jest to na tle zdrowotnym, czy bardziej mam iść w stronę psychiki?
Mój problem jest dosyć nietypowy - mianowicie od kilku dni mam wstręt do dotykania różnych materiałów czy to bawełna, czy wełna to moje ręce zrobiły się bardziej czułe po wewnętrznej stronie, a sprawia mi to ogromny kłopot, ponieważ mam dwumiesięczne dziecko, które...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana stacjonarna wizyta lekarska.
Sylwia Dżaman
lekarz
Umów wizytę
Wskazana stacjonarna wizyta lekarska (np.u lekarza rodzinnego).
Czy powinnam się martwić i udać jutro znowu do lekarza?
W niedzielę doznałam urazu szyjnego, jechałam za pasażera i kierowca przy dużej prędkości gwałtownie zahamował, ponieważ wjechał nam przed maskę inny samochód i pas wbił mi się w szyję po prawej stronie i czuję ból, byłam u lekarza w poniedziałek, ale nie widział żadnych zmian i nie...
Sylwia Dżaman
lekarz
Umów wizytę
Wskazana stacjonarna wizyta kontrolna u lekarza.
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana stacjonarna wizyta lekarska.
Adam Cisowski
lekarz rodzinny, lekarz w trakcie specjalizacji
Umów wizytę
Wskazana jest dalsza diagnostyka obrazowa.
Pokaż więcej pytań więcej
CHCESZ ZADAĆ PYTANIE?
Musisz napisać jeszcze: 50 znaków.
Dziękujemy
Twoje pytanie zostało wysłane. Nasi specjaliści udzielają odpowiedzi zwykle do kilkunastu godzin od zadanego pytania. Wszystkie odpowiedzi zostaną wysłane na adres e‑mail, który podałeś w formularzu.
lub Umów się na konsultację

Serwis HaloDoctor ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny i w żadnym wypadku nie zastępuje konsultacji medycznej. W celu dokładnej diagnozy zalecany jest kontakt z lekarzem. Jeśli jesteś chory, potrzebujesz konsultacji lekarskiej, e‑Recepty lub zwolnienia lekarskiego umów wizytę teraz. Nasi lekarze są do Twojej dyspozycji 24 godziny na dobę!

Lekarz online czeka na Ciebie
Umów wizytę
e-Recepta Przeziębienie Znajdź lekarza L4 L4 Umów wizytę