Katarzyna Stachowska
psycholog, seksuolog, psychoterapeuta
5.00 / 4 opinie
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Sp. z o.o.
Umów wizytę
Rejestrujesz się do:
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Sp. z o.o. | Wrocław | Dyrekcyjna 37 / 47
O mnie
Serdecznie zapraszam do przestrzeni gabinetu, w której Zgodnie z Kodeksem Etycznym Zawodu Psychologa, będę uważną i szanującą partnerką w rozmowie, a Ty będziesz mogła/ mógł swobodnie znaleźć swój sposób na okazanie tego co czujesz. Spotkamy się w miejscu, gdzie nie ma dobrych i złych odpowiedzi. Spotkania opierają się na dialogu, przyjdziesz do mnie jako mój gość i opowiesz mi co Cię sprowadza. Z pewnością będziesz miała/ miał możliwość odczucia swojego ciała, tego co Ci mówi i doświadczenia różnych emocji. Własną historią zaprosisz mnie do swojego świata, a ja postaram się go pokolorować. Wspólnie będziemy mogli wrócić do Twojej przeszłości jeśli obawiasz się zrobić to sam, a czujesz potrzebę domknięcia rozdziałów niedokończonych. Być może rozpoczniemy nowy etap w przyjaznej atmosferze.

Jestem psychoterapeutą, psychologiem oraz seksuologiem. Specjalizuję się w pomocy psychologicznej w nurcie Gestalt i Ericksonowskim oraz poradnictwie seksuologicznym. Rozpoczęłam proces certyfikacji o tytuł psychoterapeuty we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii w nurcie systemowym. W pracy z klientem korzystam z wiedzy zdobytej podczas studiów 'Psychologia' ukończonych na Uniwersytecie Wrocławskim, Ośrodku Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu w nurcie Gestalt, a także Podyplomowych Studiów 'Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia' powołanych przy Instytucie Psychologii UAM w Poznaniu.

Studia jednak to nie wszystko w relacji z klientem.. Każda bowiem jest indywidualnym spotkaniem, które wzbogacam o elementy innych podejść terapeutycznych oraz własne doświadczenia.

W poradnictwie seksuologicznym wyznaję wartości pozytywnej seksualności postrzeganej jako bardzo ważny element funkcjonowania ludzkiego- nie budzący poczucia winy i wstydu, będący aspektem życia, o który dba się równie troskliwie jak o zdrowie, samopoczucie i ogólny dobrostan. Podejście to zachęca do edukacji seksualnej, akceptacji swojej seksualności, afirmacji jej, a także poczucia bezpieczeństwa w byciu takim jakim się jest.

Dlaczego Gestalt i nurt Ericksonowski?

Nurty te zakładają spojrzenie na człowieka jako na całość, usadzają go w kontekście wszystkich okoliczności dookoła. Starają się łączyć wszystkie wymiary egzystencji- życia emocjonalnego, duchowego, cielesnego, racjonalnego i relacji z innymi. Kiedy równowaga pomiędzy wymiarami ulega zachwianiu, pojawiają się trudności w naszym życiu. Problemy osobiste, w pracy, kłopoty zdrowotne. I tu właśnie przyjrzenie się temu ze wsparciem psychologa/ terapeuty może być pierwszym, często przyjemnym, krokiem do znalezienia wewnętrznego balansu, prostego rozwiązania, a często odpowiedzi na wiele wątpliwości.

Dla Klientów nieznających języka polskiego proponuję konsultacje w języku angielskim.
I will do my best to help with good energy if you find yourself in a situation where:
- you cannot cope with your emotions when the space is not comfortable,
- you feel depressed, lonely, out of society,
- you are experiencing difficulties due to the loss of a loved one, work or other unpleasant event,
- you feel dissatisfied with your sex life or have difficulties in sexual relations,
- you would like to get to know your emotionality and broaden the horizons of awareness,
- you care about creating good and deep relationships with others.

I specialize in Gestalt and Erickson's therapy as well as sexological counseling. I am currently certifying for the title of psychotherapist at the Wrocław Institute of Psychotherapy. While working with the client, I use the knowledge gained during 'Psychology' studies completed at the University of Wrocław, Center for Psychological Education in Wrocław base on Gestalt, as well as the Postgraduate Studies 'Clinical Sexology - Opinion, Education, Therapy' established at the Institute of Psychology, Adam Mickiewicz University Poznań.
Studies, however, are not all in relation with the client. Each one is an individual meeting, which I enrich with elements of other therapeutic approaches and my own experience.

In sexological counseling, I believe in the value of positive sexuality perceived as a very important element of human functioning - not evoking guilt and shame, being an aspect of life that is as important as health and well-being. This approach encourages sex education, accepting your sexuality, affirming it, and feeling secure in being who you are.
Więcej
Wykształcenie
psycholog, psychoterapeuta, seksuolog
Języki
Angielski, Polski
Adresy
ul. Dyrekcyjna 37/47, Wrocław
Dyrekcyjna 37/47
Najbliższy wolny termin ...
713323670
Usługi
Seksuolog (psycholog) - Terapia Par w gabinecie
60 min · 360 zł
Psycholog - Terapia par (w gabinecie)
60 min · 300 zł
Seksuolog (psycholog) - Terapia indywidualna (w gabinecie)
60 min · 260 zł
Psycholog - Terapia indywidualna - osoba dorosła w języku angielskim (w gabinecie)
60 min · 250 zł
Psycholog - Terapia indywidualna - osoba dorosła w gabinecie
60 min · 220 zł
Psycholog - Porada psychologiczna - osoba dorosła w języku angielskim (w gabinecie).
60 min · 250 zł
Psycholog - Porada psychologiczna - osoba dorosła (w gabinecie)
60 min · 220 zł
Couple psychotherapy in English (w gabinecie)
60 min · 340 zł
Opinie pacjentów
5,0
5,0
Manages the session well. Very balanced approach.
5,0
Pani Kasia jest nie tylko świetną specjalistką i dobrą słuchaczką, ale też bardzo empatyczną, zaangażowaną i ciepłą osobą. Po kilku wizytach czuję, że mamy znakomity kontakt i nie mogłam trafić lepiej. Dzięki temu mogłam się otworzyć i odnaleźć, czując wsparcie i zrozumienie. Zdecydowanie polecam! :)
Więcej
Rejestrujesz się do:
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Sp. z o.o. | Wrocław | Dyrekcyjna 37 / 47
Strona WWW placówki medycznej: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Sp. z o.o. Wrocław, Dyrekcyjna 37 / 47 Regulamin świadczenia usług
Przeczytaj o nas: