Lek. Jarosław Lenartowicz
psychiatra, seksuolog
PRAKTYKA LEKARSKO-TERAPEUTYCZNA Jarosław Lenartowicz
Rejestrujesz się do:
PRAKTYKA LEKARSKO-TERAPEUTYCZNA Jarosław Lenartowicz | Warszawa | Aleje Jerozolimskie 11/19
Ten specjalista nie ma włączonej rejestracji on-line.
Zapytaj o termin wizyty
O mnie
Lekarz, specjalista psychiatra, specjalista seksuolog, absolwent I Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W naszym Zespole konsultuje pacjentów psychiatrycznie i seksuologicznie, kwalifikuje do terapii, decyduje o leczeniu farmakologicznym, orzeka o czasowej niezdolności do pracy (ZUS-ZLA-L4), jak również udziela porad terapeutycznych i kontrolnych z zakresu psychiatrii przed, w trakcie i po zakończeniu terapii.

Ma doświadczenie w opiniowaniu jako Biegły Sądowy z zakresu psychiatrii, jako specjalista-konsultant ZUS ds orzekania o czasowej/trwałej niezdolności do pracy, nabycia/utraty uprawnień do świadczeń rentowych, kontrolował prawidłowość wystawiania druków L-4 przez innych lekarzy-psychiatrów, jako współorzekający w sprawach wydawania/przedłużenia zezwoleń na posiadanie broni.

Mimo zdobycia tytułów specjalisty w dziedzinach psychiatrii i seksuologii, nadal nieustannie podnosi swoje kwalifikacje oraz zdobywa nowe umiejętności, uczestnicząc w licznych szkoleniach, kursach, warsztatach, konferencjach i zjazdach naukowych organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie oraz Polskie Towarzystwo Seksuologiczne, których jest członkiem.

Ma kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z Pacjentami z zaburzeniami nastroju, psychozami, nerwicami, Pacjentami z zaburzeniami odżywiania, lękowymi oraz uzależnionymi od alkoholu i innych środków psychoaktywnych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Klinikach Psychiatrycznych Uniwersytetów Medycznych w Poznaniu i Warszawie, w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, w Wojewódzkich Szpitalach dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Poradniach Zdrowia Psychicznego, Poradni Seksuologii i Patologii Więzi Międzyludzkich, Poradniach Odwykowych, Oddziałach Sądowych, Dziennych i Całodobowych początkowo pod merytorycznym nadzorem znanych Profesorów Psychiatrii, Seksuologii i doświadczonych specjalistów w tych dziedzinach, a później już sam, jako specjalista. Ma również doświadczenia w pracy w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych, Domach Pomocy Społecznej, z Pacjentami w warunkach pozbawienia wolności - Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych.

Prowadził szkolenia z zakresu psychiatrii dla lekarzy i średniego personelu medycznego oraz wykłady dla lekarzy specjalizujących się w seksuologii w Centrum Medycznym Kształcenia podyplomowego w Warszawie.

Zawodowo interesuje się leczeniem zaburzeń nastroju, zaburzeń psychotycznych, seksualnych, otępiennych, zaburzeń lękowych i snu; szeroko pojętym opiniowaniem psychiatrycznym - zarówno na potrzeby Organów Wymiaru Sprawiedliwości jak i orzecznictwem rentowym oraz psychofarmakologią.
Więcej
Wykształcenie
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Zakład Seksuologii, Psychosomatyki i Psychoterapii. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. W. Orłowskiego. Poradnia Seksuologii i Patologii Współżycia. Seksuologia – specjalizacja lekarska II stopnia Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Kierunek: Lekarski II. Katedra i Klinika Psychiatrii. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Nr 4. Psychiatria – specjalizacja lekarska II stopnia Uniwersytet (d. Akademia) Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Kierunek: Lekarski I. Lekarz
Języki
Angielski, Polski, Rosyjski
Dodatkowe informacje
♦ Uprawnienia ♦

wypisywanie recept na leki (w tym refundowane dla osób posiadających prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych z NFZ )

wystawianie zwolnień lekarskich ZUS ZLA (L4)

wystawianie zaświadczeń lekarskich (posiadanie broni, zdolność do pracy w szczególnym charakterze)

wystawianie wniosków do ZUS N-9 (rentowych), oraz wniosków wymaganych przy orzeczeniach o stopniu
niepełnosprawności

♦ OFERTA ♦

→ Kompleksowa diagnostyka i leczenie zaburzeń nastroju (np. depresja, subdepresja, dystymia, mania); psychotycznych (np. schizofrenia, zespoły urojeniowe), i afektywnych (choroby afektywne jedno- i dwubiegunowa),

→ Terapia zaburzeń psychosomatycznych, reaktywnych (reakcje na ostry i przewlekly stres) i lękowych,

→ Diagnostyka i leczenie zaburzeń erekcji, przedwczesnego wytrysku, spadku pożądania, innych dysfunkcji seksualnych u kobiet i mężczyzn,

→ Leczenie bezsenności, otępień, zaburzen odżywiania się, zespołów abstynencyjnych poalkoholowych oraz po środkach psychoaktywnych,

→ Badania w celach administracyjnych i orzeczniczych (skierowania do Domów Pomocy Społecznej, Zakładów Opiekuńczo - Leczniczych. Oddziałów Psychiatrycznych i Odwykowych, orzekanie o czasowej niezdolności do pracy ZUS-ZLA, na posiadanie broni)

♦ Dla Pacjenta ♦

Przed pierwszą wizytą warto się przygotować i zabrać ze sobą:
Kserokopie dokumentacji medycznej (jeśli posiadacie Państwo wcześniejsze wyniki badań, karty informacyjne, zaświadczenia lekarskie, opinie psychologiczne, orzeczenia itp.)
Listę leków aktualnie zażywanych (również internistycznych itd.)
Dowód osobisty (PESEL)
Leczone schorzenia
 • Zespół stresu pourazowego
 • Zespół lęku uogólnionego
 • Zaburzenia zachowania
 • Zaburzenia w relacjach międzyludzkich
 • Zaburzenia świadomości
 • Zaburzenia snu
 • Zaburzenia seksualne
 • Zaburzenia psychosomatyczne
 • Zaburzenia psychiczne
 • Zaburzenia potencji u mężczyzn
 • Zaburzenia pamięci
 • Zaburzenia osobowości
 • Zaburzenia odżywiania
 • Zaburzenia nastroju
 • Zaburzenia napadowe
 • Zaburzenia lękowe
 • Zaburzenia koncentracji
 • Zaburzenia erekcji
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Zaburzenia czucia
 • Wzdęcia
 • Wykorzystywanie seksualne
 • Uzależnienie od hazardu
 • Uzależnienia
 • Upośledzenie umysłowe
 • Stres
 • Schizofrenia
 • Psychoza
 • Przedwczesny wytrysk
 • Problemy zawodowe
 • Problemy wychowawcze
 • Problemy osobiste
 • Poszukiwanie sensu i swojego miejsca w życiu
 • Otyłość
 • Otępienie
 • Omdlenia
 • Odchudzanie
 • Nokturie
 • Niskie poczucie własnej wartości
 • Nieśmiałość
 • Niepłodność
 • Niepełnosprawność
 • Neuropatia
 • Nerwica natręctw
 • Nerwica
 • Narkomania
 • Napięciowy ból głowy
 • Myśli samobójcze
 • Molestowanie seksualne
 • Moczenie nocne
 • Migrena
 • Menopauza
 • Lęki
 • Kryzyz w związku
 • Kryzys życiowy
 • Kryzys zawodowy
 • Kryzys emocjonalny
 • Kręcz szyi
 • Klimakterium
 • Impotencja
 • Hipochondria
 • Hiperlipidemia
 • Hazard
 • Fobie
 • Fobia społeczna
 • Dystonie
 • Drżenie rąk
 • Depresja
 • Deficyty uwagi
 • DDD - dorosłe dzieci dysfunkcji
 • DDA - dorosłe dzieci alkoholików
 • Choroby narządów płciowych
 • Choroby męskich narządów płciowych
 • Choroba Alzheimera
 • Choroba afektywna dwubiegunowa
 • Bulimia
 • Bruksizm
 • Ból neuropatyczny
 • Ból emocjonalny
 • Bezsenność
 • Anoreksja
 • Andropauza
 • Alkoholizm
Więcej
Adresy
ul. Aleje Jerozolimskie 11/19, Warszawa
PRAKTYKA LEKARSKO-TERAPEUTYCZNA Jarosław Lenartowicz
+48500205800
Usługi
Zaświadczenie OL-9 (renta), do orzekania o stopniu niepełnosprawności
20 min · 150 zł
Konsultacja specjalistyczna pierwszorazowa
40 min · 250 zł
Konsultacja specjalistyczna - kontynuowanie L4
20 min · 180 zł
Konsultacja specjalistyczna kolejna
30 min · 200 zł
Konsultacja - kontynuowanie leczenia - wystawienie e-Recepty
do 15 min · 70 zł
Opinie pacjentów
Specjalista nie posiada żadnych opinii
Galeria
Rejestrujesz się do:
PRAKTYKA LEKARSKO-TERAPEUTYCZNA Jarosław Lenartowicz | Warszawa | Aleje Jerozolimskie 11/19
Ten specjalista nie ma włączonej rejestracji on-line.
Zapytaj o termin wizyty
Strona WWW placówki medycznej: PRAKTYKA LEKARSKO-TERAPEUTYCZNA Jarosław Lenartowicz Warszawa, Aleje Jerozolimskie 11/19
Przeczytaj o nas: