1. Artykuły
  2. Nowe wytyczne świadczenia teleporad – co oznaczają one dla pacjentów?

Nowe wytyczne świadczenia teleporad – co oznaczają one dla pacjentów?

Wraz z dniem 24 lipca 2020 roku w życie weszła znowelizowana Uchwała Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, co do udzielania świadczeń telemedycznych. Podstawową wiedzę odnośnie tych wytycznych powinni mieć jednak nie tylko sami lekarze, ale również pacjenci, zwłaszcza ci regularnie korzystający z tego typu porad.

Nowe wytyczne świadczenia teleporad – co oznaczają one dla pacjentów?
Spis treści
Kto jest administratorem danych pacjentów? Czy porady telemedyczne mogą odbywać się transgranicznie? Czy pacjent może liczyć na pełnoprawną konsultację medyczną? Czy porada telemedyczna jest poufna? Czy lekarz może zweryfikować tożsamość pacjenta? Jak uzyskać dostęp do wystawionych dokumentów? Jaka jest specyfika porad telemedycznych? Czy lekarz prowadzi dokumentację wizyt? Co, gdy z winy technologii porada nie może być kontynuowana?

Kto jest administratorem danych pacjentów?

 

Administratorami danych pacjentów są co do zasady lekarze, którzy prowadzą indywidualną albo grupową praktykę lekarską. Jeśli jednak medyk zatrudniony jest w podmiocie leczniczym, wtedy to podmiot ten jest administratorem danych. Z faktu tego wynikają m.in. obowiązki wdrożenia odpowiednich środków bezpieczeństwa, w tym dedykowanego oprogramowania z którego ma korzystać lekarz świadczący porady telemedyczne, by uchronić przed wyciekiem danych.

 

Czy porady telemedyczne mogą odbywać się transgranicznie?

 

Z Uchwały wynika dodatkowo, że teleporady mogą być udzielane transgranicznie, zaś lekarze mają stosować się wówczas do tych samych zasad, jak miałoby to miejsce w przypadku świadczenia ich na terenie Polski. Pacjentom przysługują więc te same prawa, a lekarze podlegają tym samym zasadom co do odpowiedzialności cywilnej, zawodowej oraz karnej, co w przypadku porady gabinetowej realizowanej na terenie naszego kraju.

 

Czy pacjent może liczyć na pełnoprawną konsultację medyczną?

 

Teleporada jest obecnie traktowana na równi względem osobistej porady gabinetowej. Dodatkowo zgodnie z obecnymi wytycznymi oraz w dobie pandemii COVID-19, takie konsultacje są wręcz zalecane i lekarze mają traktować je jako standard postępowania medycznego.

 

Pacjent powinien oczekiwać więc, że teleporada zostanie udzielona z należytą starannością oraz rzetelnie i z zaangażowaniem.

 

Czy porada telemedyczna jest poufna?

 

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku konsultacji w gabinecie, pacjent może oczekiwać od lekarza, że rozmowa będzie poufna. W praktyce więc każdy lekarz jest zobligowany do sprawdzenia przed konsultacją, czy korzysta on z własnego konta w systemie telemedycznym, by nie doszło do naruszenia tajemnicy lekarskiej.

 

Dodatkowo w pomieszczeniu z którego lekarz udziela teleporady nie mogą znajdować się osoby postronne chyba, że dotyczy to innych pracowników medycznych niezbędnych do udzielenia świadczenia albo osób, które zaakceptował pacjent, np. tłumacza.

 

Sam pacjent także powinien zadbać o dyskretne warunki rozmowy z lekarzem, bowiem podczas niej mogą paść istotne informacje na temat jego stanu zdrowia.

 

Czy lekarz może zweryfikować tożsamość pacjenta?

 

Osoby korzystające z porady telemedycznej powinny mieć w pobliżu dokument potwierdzający tożsamość, najlepiej dowód osobisty. Lekarz może bowiem poprosić o jego okazanie, aby upewnić się, czy osoba nawiązująca połączenie jest pacjentem, który na taką konsultację się zapisał.

 

Jakie są najczęstsze sposoby weryfikowania tożsamości? W przypadku lekarzy świadczących pomoc poprzez platformę haloDoctor.pl, zazwyczaj chodzi o podanie numeru PESEL, drugiego imienia lub daty urodzenia oraz zestawienie ich z danymi zawartymi w systemie. Jeśli dodatkowo teleporada odbywa się przy pomocy wideo, wówczas medyk może poprosić o okazanie dokumentu poprzez zbliżenie go do kamery.

 

Jak uzyskać dostęp do wystawionych dokumentów?

 

Teleporada daje pacjentom szereg możliwości, od otrzymania e-Recepty, przez zwolnienia lekarskiego, aż po skierowania na badania. Co ważne, lekarz powinien udzielić informacji, jak uzyskać dostęp do takich dokumentów. W przypadku e-Recept, pacjenci mają kilka możliwości:

 

  • dostęp poprzez Internetowe Konto Pacjenta (osoby korzystające z haloDoctor.pl nie muszą go zakładać),
  • kod SMS dostarczany na numer telefonu podany przez pacjenta, który to kod wraz z numerem PESEL trzeba podać w aptece,
  • plik PDF przesyłany na adres e-mail,
  • odbiór dokumentu w siedzibie świadczeniodawcy, jeśli recepta, np. na życzenie pacjenta, została wydana w formie papierowej.

 

W przypadku e-ZLA, czyli elektronicznego zwolnienia lekarskiego, jest ono w sposób automatyczny przesyłane do ZUS i na profil PUE płatnika. Jeśli jednak pracodawca nie posiada profilu w PUE, wówczas pacjent ma 7 dni, by dostarczyć wydruk do miejsca zatrudnienia. O tym również powinien poinformować lekarz podczas e-Konsultacji.

 

Jaka jest specyfika porad telemedycznych?

 

Choć teleporady są równoprawną formą świadczenia pomocy lekarskiej, to oczywiście mają pewne ograniczenia, o których pacjent powinien zostać poinformowany. Przykładowo nie ma możliwości wystawiania recept na leki, które wymagają przeprowadzenia badania fizykalnego. Dodatkowo pacjent może liczyć, że przeprowadzony wywiad będzie bardziej wnikliwy, aby lekarz uzyskał wszystkie niezbędne informacje, by móc prawidłowo wskazać wstępne rozpoznanie problemu.

 

Dodatkowo to lekarz powinien ocenić, czy e-Konsultacja jest wystarczająca, by móc nawiązać kontakt z pacjentem oraz ocenić jego stan zdrowia. Jeśli tak, oczywiście medyk powinien w pełni ją wykorzystać.

 

Czy lekarz prowadzi dokumentację wizyt?

 

Zgodnie z opisywanymi wytycznymi z Uchwały Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 24 lipca 2020 r., lekarzy obowiązują określone zasady co do prowadzenia dokumentacji medycznej z e-Porad. Jaka płynie z tego korzyść dla samego pacjenta? Przede wszystkim w przypadku dalszych konsultacji u tego samego specjalisty, będzie on zaznajomiony ze stanem zdrowia danej osoby i będzie mógł kontynuować świadczenie pomocy medycznej, bez każdorazowego poznawania historii chorobowej.

 

Co, gdy z winy technologii porada nie może być kontynuowana?

 

Gdy z jakichś powodów, np. awarii technicznej komputera, porada telemedyczna w formie wideo nie może być kontynuowana, wówczas lekarz może podjąć decyzję o telefonicznym skonsultowaniu się z pacjentem. Właśnie dlatego zawsze powinien być podawany aktualny numer telefonu.

 

Jedną z najważniejszych informacji płynących z uaktualnionych wytycznych jest to, że pacjenci mogą liczyć na pełne zaangażowanie lekarzy, podobnie jak powinno mieć to miejsce w przypadku osobistych wizyt w gabinetach. Wynika to ze zrównania rangi telemedycyny z konsultacjami osobistymi, ta pierwsza jest bowiem szczególnie zalecana w związku z pandemią COVID-19.

 

Pacjenci szukający możliwości takiej konsultacji, mogą skorzystać z platformy haloDoctor.pl zintegrowanej z bezpiecznym oprogramowaniem MedFile przeznaczonej dla lekarzy.

Szybka konsultacja:
Tabletka "dzień po" e‑Recepta L4 Online
Lekarz online czeka na Ciebie
Polecani lekarze
Zbigniew Walter
internista, lekarz chorób wewnętrznych, specjalista chorób wewnętrznych
4.91 / 517 opinii
Sylwia Dżaman
lekarz
4.99 / 269 opinii
Jakub Woźniak
lekarz rodzinny, pediatra, lekarz, lekarz chorób wewnętrznych
4.91 / 146 opinii
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
5.00 / 11034 opinie
Umów wizytę