Praktyka Lekarska Marcin Łata

lekarz w trakcie specjalizacji
Umów wizytę
O nas

Praktyka Lekarska Marcin Łata   -  www.telemedyk.online

Zapraszam do korzystania z usług medycznych on-line w ramach Telemedycyny :
+ tele-konsultacje - kontynuacja leczenia - (e-recepty)
+ e-zwolnienia ( e-ZLA)*
+ e-recepty - możliwość wypisania recepty REFUNDOWANEJ ! - proszę załączyć niezbędną dokumentację, z rozpoznaniem medycznym/kartą wypisową ze szpitala.

www.telemedyk.online

Zapewniam nieodpłatnie możliwość kontaktu Pacjenta z lekarzem w trakcie zaleconej przeze mnie terapii.
Dotychczas przeprowadziłem  ok.10 tysięcy telekonsultacji medycznych dla PZU i innych ubezpieczycieli 
w zakresie: 

w zakresie:

medycyna ogólna, medycyna pierwszego kontaktu,
porady żywieniowe, porady treningowe - w zakładce zdjęcia certyfikaty.

Absolwent Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy w roku (2018)
Staż lekarski w Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie (2018-2019)
Rezydentura z Psychiatrii w I Klinice Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji w Lublinie, SPSK1 (2019 - 2025)

Zainteresowania : medycyna stylu życia, sport - triathlon (pływanie, bieganie, kolarstwo); dodatkowo jestem trenerem personalnym oraz trenerem Nordic Walking, co poświadczają odpowiednie certyfikaty.

 

Możliwość uzyskania e-recepty oraz  e-zwolnienia lekarskiego.

e-recepty m.in.: na leki stosowane w terapii chorób przewlekłych, antykoncepcję (na stałe oraz awaryjną "dzień po"), szczepionki - np. na grypę, na potencję seksualną.

W ramach konsultacji otrzymasz leki m.in. na : nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, astmę, alergie, niewydolność oddechową, cukrzycę typu I i II, bezsenność, depresję, leki przeciwbólowe i inne leki. 

Gdy dopadnie Cię grypa lub przeziębienie dostaniesz adekwatne leki i ewentualnie zostanie wystawione zwolnienie lekarskie e-zla*

www.telemedyk.online


Darmowa i anonimowa pomoc psychologiczno- psychiatryczna "Pomoc w Kryzysie" - w dobie pandemii COVID-19 nr telefonów:

535-674-379
535-658-549


Ponadto zachęcam do zapoznania się z materiałami I Kliniki Psychiatrii w Lublinie, specjalnie przygotowywanymi dla Pacjentów doświadczających trudności w sferze psychiki pod adresem :

https://www.youtube.com/channel/UCNFBH1grwqta20Igz6uS22Q/featured

(kanał na youtube : "I Klinika Psychiatrii")

Dni Walki z Depresją 2021: https://gallery.umlub.pl/

 

Doświadczenie w zakresie udzielania pomocy doraźnej/ nocna pomoc lekarska (NPL)

Aktualnie : rezydentura z Psychiatrii

* e-zla możliwe do wystawienia tylko w przypadku, gdy lekarz uzna za stosowne wystawienie takiego dokumentu, z uwagi na ewidentne objawy choroby prezentowane przez Pacjenta.

www.telemedyk.online

 

1. Szczepionka przeciwko grypie – czy warto żebym się zaszczepił w 2020 roku?

Tak, w dobie pandemii covid-19 nie należy zapominać o innych wirusach, które mogą nas zaatakować. Szczepionka przeciwko grypie nie chroni nas w 100 % ale daje szansę na: uniknięcie zakażenia wirusem grypy bądź lżejszy przebieg infekcji tym wirusem.

2. Czy mogę zachorować jednocześnie na grypę i na koronawirusa?

Niestety tak, ale osoba zaszczepiona na grypę ma szansę uniknąć podwójnego zakażenia – wirusem grypy oraz wirusem covid-19 jednocześnie – takie „podwójne zakażenie” mogłoby się wiązać z gorszym rokowaniem i ewentualnymi, cięższymi powikłaniami u pacjenta.

3. Czy mogę zachorować na grypę pomimo szczepienia przeciwko grypie?

Tak, niemniej jednak lekarz pierwszego kontaktu, do którego przyjdzie zaszczepiony na grypę pacjent z objawami wirusowego zakażenia dróg oddechowych, będzie mógł łatwiej przeprowadzić diagnostykę różnicową, podejrzewając tym samym z większym prawdopodobieństwem np. zakażenie koronawirusem u pacjenta.

4. Czy są testy na grypę, które szybko wykryłyby tę chorobę?

Tak, są testy immunochromatograficzne, niekiedy wskazana jest ich weryfikacja testem genetycznym, z uwagi na potencjalnie fałszywe ujemne wyniki (wynik pokaże wtedy, że jesteśmy zdrowi, a w rzeczywistości chorujemy na grypę). Czas oczekiwania na wynik wynosi 1-3 dni w zależności od laboratorium. Materiałem do badań jest wymaz z gardła.

5. Jak dużo ludzi umiera na świecie z powodu grypy?

Kilkaset tysięcy rocznie w skali całego świata.

6. Czy infekcja koronawirusem jest cięższa w przebiegu od infekcji wirusem grypy?

Tak, jest to infekcja, która charakteryzuje się cięższym obrazem klinicznym, a w skali globalnej charakteryzuje się wyższą śmiertelnością.

7. Czy szczepionka przeciwko grypie wpływa na lżejszy przebieg zakażenia koronawirusem?

Nie, aktualnie nie ma pewnych danych, które potwierdzałyby tę hipotezę. Trwają aktualnie badania w wielu krajach na świecie nad szczepionką przeciwko gruźlicy (szczepionka bcg), które mają wykazać, czy szczepionka ta wykazuje efekt ochronny względem covid-19. Np. w Australii naukowcy badają wpływ szczepionki bcg na 4000 pracownikach tamtejszej ochrony zdrowia. Wstępne wyniki badań mają się ukazać w jesieni 2020.

8. Ile kosztuje szczepionka na grypę?

Koszt 1 szczepionki na grypę to około 45-50 zł.

9. Czy mogę zaszczepić swoje dziecko na grypę?

Tak, pod warunkiem, że dziecko ukończyło 6 miesiąc życia. Ponadto, dziecku do 9. roku życia, które nie było wcześniej szczepione przeciw grypie należy podać drugą dawkę szczepionki po co najmniej 4 tygodniach od podania pierwszej dawki. Szczepienie należy odroczyć w przypadku wystąpienia ostrej choroby, infekcji oraz gdy występuje gorączka.

10. Czy można kupić szczepionkę na grypę w aptece bez recepty?

Niestety, nie. Potrzebna jest recepta od lekarza. 

 

ZABURZENIA SNU - częsty powód zgłaszania się Pacjentów do telekonsultacji 

W rozpoczynaniu leczenia należy najpierw zasięgnąć substancji roślinnych: melisa, waleriana lub leków przeciwhistaminowych np. doksylamina.

Można je dostać w każdej aptece bez recepty.

https://www.doz.pl/apteka/k4755-Zielarnia?f_16=1607

Jedynymi lekami zarejestrowanymi w Polsce do leczenia bezsenności są zopiklon, zolpidem, zaleplon. Terapia nimi powinna być przerywana i trwać jak najkrócej, gdyż długotrwałe stosowanie niesie za sobą wysokie ryzyko uzależnienia oraz wytworzenia efektu tolerancji, co może przełożyć się na brak ich skuteczności. Dlatego też NIE są one zalecane w rozpoczynaniu de novo leczenia zaburzeń snu! (w terapii przerywanej najdłużej należy stosować te leki przez 3 następne po sobie noce i nie więcej niż 15 tabletek na miesiąc) – na przykład można zalecić Pacjentowi, aby nie przyjmował leku w weekendy i dodatkowo pominął dawkę leku w połowie tygodnia.

Jeśli natomiast niezbędne jest przewlekłe leczenie zaburzeń snu (ponad 4 tygodnie), istnieją inne, skuteczne leki promujące sen, których stosowanie nie niesie ze sobą ryzyka uzależnienia i wytworzenia wysokiej tolerancji na lek, tak jak w przypadku leków z grupy „z”, gdzie istnieje wysokie ryzyko stosowania coraz większych dawek leku przez pacjenta i brak współpracy pomiędzy lekarzem a pacjentem.

Inne leki stosowane w Polsce w leczeniu zaburzeń snu, to m.in.:

Trazodon CR, chlorprotiksen, kwetiapina, lewomepromazyna, olanzapina, prometazyna, promazyna, hydroksyzyna, doksepina, mianseryna, mirtazapina

Bardzo ważnym aspektem w leczeniu bezsenności jest rozpoznanie czynników, które mogą pogłębiać bezsenność, takich na przykład jak: stres, wiek, choroba, zła higiena snu, zwiększone napięcie psychiczne, lęk przed zaburzeniami snu, wyczerpanie psychiczne, zwiększony czas spędzany w łóżku, oszczędzanie się, dosypianie. Według poznawczo-behawioralnego modelu genezy bezsenności Spielmana [Spielman i wsp., 1987] czynniki takowe mogą mieć kluczowe znaczenie w ugruntowaniu się problemu bezsenności u pacjenta, stąd też niebagatelną rolę w terapii zaburzeń snu odgrywa terapia poznawczo-behawioralna bezsenności (CBT), która w efekcie może doprowadzić do przerwania błędnego koła, które utrwala bezsenność.

 

 

Testy na zakażenie COVID19 - w pytaniach i odpowiedziach:

Dookoła testów wykrywających zakażenie COVID19 krąży wiele mitów i kontrowersji. Warto przyjrzeć się częstym niejasnościom, wynikającym częściowo z różnorodności dostępnych metod.

 

Czy istnieje wiele metod wykrycia wirusa?

Wirus COVID19 jest zbudowany z pojedynczej nici RNA oraz otoczki lipidowej, na której znajdują się specyficzne dla wirusa białka powierzchniowe, czyli antygeny (wykryto 5 głównych antygenów wirusa). Metody stosowane w testach opierają się na wykryciu wymienionych struktur, a także odpowiedzi organizmu na obecność zakażenia. 

 

Jakie rodzaje metod są wykorzystywane do wykrycia COVID19?

Wyróżnia się następujące rodzaje testów:

Test PCR – jest to test wykrywający materiał genetyczny wirusa. Technika wykrycia wirusowego RNA polega na łańcuchowej reakcji chemicznej, której skutkiem jest wielokrotne powielenie materiału genetycznego, co pozwala na wykrycie nawet minimalnej ilości wirusa w próbce. Uważany za najdokładniejszy wskaźnik obecności wirusa. 

Test antygenowy – test antygenowy pozwala wykryć białka otoczki wirusa. Test wykonywany jest przy pomocy immunochromatografii. Jest to metoda, która wykorzystuje zjawisko łączenia się specyficznych, specjalnie dobranych przeciwciał (pełniących rolę barwnego znacznika) z antygenami wirusa. Test uważany jest w Polsce za wystarczający do potwierdzenia zakażenia.

Test serologiczny – test pozwalający na wykrycie przeciwciał, powstałych w organizmie jako odpowiedź na infekcję wirusem COVID19. Wykonywane testy pozwalają na wykrycie klas przeciwciał, co pomaga w dalszej diagnozie. Przeciwciała klasy IgG są długo utrzymującymi się białkami odporności. Wykrycie specyficznego IgG świadczy o toczącym się procesie walki z wirusem lub o przebytym zakażeniu. Przeciwciała klasy IgM są białkami krótko utrzymującymi się w krwioobiegu. Wykrycie specyficznego IgM świadczy o aktualnie toczących się procesach odpornościowych lub o niedawno przebytym zakażeniu.

 

Czy testy mogą dawać fałszywe wyniki?

Każdy test i badanie obarczone jest ryzykiem błędu. W celu opisania dokładności testów stosuje się dwa parametry: czułość i swoistość. Wysoka czułość związana jest z niskim ryzykiem przeoczenia wirusa (otrzymaniem wyniku fałszywie negatywnego). Wysoka swoistość pozwala natomiast ocenić, że pozytywny wynik badania wynika z obecności infekcji wirusa COVID19 ( niskie ryzyko otrzymania wyniku fałszywie dodatniego).

 

Czy testy na COVID19 są wiarygodne?

Omówione wcześniej metody wykrycia infekcji różnią się swoistością oraz czułością nie tylko między sobą, a również w obrębie samych metod (w zależności od kolejnych generacji testów oraz producenta). Z czasem wprowadzane są testy o coraz większej wartości diagnostycznej. 

Test nie może być traktowany jako ostateczny wyznacznik choroby, badanie wykonywane jest zawsze w kontekście objawów oraz wywiadu epidemiologicznego. Badanie wykonane „na sucho” wiąże się z większym ryzykiem wyniku fałszywie ujemnego lub fałszywie dodatniego. Testy na COVID19, mimo wysokiej swoistości i czułości, są obarczone ryzykiem błędów, tym bardziej w przypadku testów przesiewowych zdrowej populacji. W celu uniknięcia pomyłek diagnostycznych stosuje się łączenie metod oraz powtarzanie testów. 

 

Jakie są przyczyny fałszywie dodatnich testów na obecność infekcji COVID19?

Każda z metod obarczona jest ryzykiem fałszywie dodatniego wyniku. W przypadku badania PCR uważa się, że resztkowe, niezakaźne fragmenty wirusowego RNA, pozostałe w komórkach nabłonka po infekcji, stanowią podłoże pod fałszywie dodatnie wyniki testu. 

Przyczyny fałszywie dodatnich testów antygenowych jest podobna, przetrwałe antygeny mogą być wykryte mimo zwalczonej infekcji. W przypadku jednej z generacji testów antygenowych, badane antygeny były charakterystyczne nie tylko dla wirusa COVID19. Badana przez część testów obecność białka N wiąże się z ryzykiem fałszywie dodatniego wyniku ze względu na obecność białka zarówno na otoczce wirusa COVID19, jak również wirusa odpowiedzialnego za epidemię SARS-CoV „1”.

Pozytywny wynik badania serologicznego, wykrywającego przeciwciała, niekoniecznie świadczy o toczącej się infekcji. Przeciwciała klasy IgG mogą utrzymywać się długo po kontakcie z wirusem. Przeciwciała IgM (świadczące o świeżym zakażeniu) zanikają najczęściej parę dni po zakażeniu, szybkość zanikania różni się jednak wśród poszczególnych ludzi co może doprowadzić do niewłaściwej interpretacji testu.

W celu minimalizowania ryzyka pomyłki najczęściej zleca się wykonanie więcej niż jednego typu testu, a testowanie powtarza się.

 

Jakie są przyczyny fałszywie ujemnych wyników testów na obecność infekcji COVID 19?

Wykonanie testu wiąże się z ryzykiem wyniku fałszywie ujemnego. W celu wykonania testu antygenowego lub PCR niezbędne jest pobranie komórek nabłonka z okolic nosogardla, gdzie najczęściej lokalizuje się infekcja. Brak antygenu czy materiału genetycznego na pobranej próbce może być spowodowany nie tylko brakiem wprawy w pobraniu próbki ale również z sytuacją, kiedy pobrane komórki nie były zainfekowane wirusem mimo zainfekowania innych komórek. Wynik negatywny nie oznacza zatem zawsze braku infekcji. W celu uniknięcia pomyłki testy są powtarzane.

Fałszywie negatywny wynik obecności przeciwciał może oznaczać, że przeciwciała jeszcze są nieprodukowane, lub produkowane są w niewielkiej ilości. Problem braku swoistej odpowiedzi dotyczy w dużym stopniu ludzi o osłabionej odporności.

 

Mam dodatni wynik w teście na COVID19, mogę lecieć samolotem?

W sytuacji kiedy mimo braku objawów otrzymujemy pozytywny wynik testu na COVID19 należy powstrzymać się przed podejmowaniem ryzyka mogącego doprowadzić do rozprzestrzenienia choroby. Do czasu powtórzenia testu i potwierdzenia braku infekcji nie możemy zakładać, że nasz wynik jest fałszywie dodatni, mimo braku objawów. Rozprzestrzenienie się pandemii było możliwe właśnie ze względu na duży odsetek ludzi o bezobjawowym przebiegu SARS-CoV2, jednocześnie zdolnych do zarażania.

Na podstawie:

N. Ravia, Dana L.Cortade, Elaine Ng, Shan X.Wang, Science Direct, Diagnostics for SARS-CoV-2 detection: A comprehensive review of the FDA-EUA COVID-19 testing landscape

 

telemedyk.online

Nasi specjaliści
Lekarz Marcin Łata
lekarz w trakcie specjalizacji, lekarz
4.94 / opinii
umów wizytę
5,0
Karolina 2021.11.27 godz. 17:18
Polecam!

Usługi

Konsultacja lekarska z eReceptą
10 min · 69 zł
Nawet 50% więcej wizyt! Promowanie na stronie głównej - wyświetlanie na górze listy, poprzez odpowiednie oznaczenie kolorystyczne, powiększenie, wyznaczenie specjalnego miejsca itp.
Telemedyk.online - #1 Konsultacja Lekarska ogólnomedyczna z e-Receptą
5 min · 89 zł
Znany Lekarz
Telemedyk.online - #2 Kontynuacja, przedłużenia leczenia - wizyta recepturowa
5 min · 79 zł
(e-recepta) - kontynuacja dotychczasowego leczenia
Telemedyk.online - #3 ANTYKONCEPCJA hormonalna oraz AWARYJNA
5 min · 79 zł
Telemedyk.online - #4 English Medical Consultation with English-Speaking Doctor
5 min · 100 zł
The best English-speaking patients reviews

Opinie o placówce

5,0
Pacjent 2021.02.22 godz. 07:17
Bez treści
5,0
Monika 2020.10.05 godz. 11:32
Bardzo sprawna przeprowadzona konsultacja, a byłam tak sceptycznie nastawiona do tej formy "wizyty u lekarza" - dziękuję za udzieloną pomoc.
5,0
Konrad 2020.10.04 godz. 14:57
najwyzsza mozliwa ocena.polecam
5,0
iwona 2020.10.04 godz. 14:41
Bardzo dziękuję za pomoc!
5,0
Pacjent 2020.10.04 godz. 14:02
polecam serdecznie!
5,0
Jacek 2020.10.04 godz. 10:55
sprawnie, bardzo dobry kontakt z lekarzem
5,0
Maciek 2020.10.03 godz. 12:09
mój problem został szybko rozwiązany - POLECAM
5,0
Radek 2020.10.02 godz. 10:09
będę polecać
5,0
Pacjentka 2020.09.30 godz. 18:26
najlepszy lekarz
5,0
Adam 2020.09.30 godz. 17:15
dziekuje za udzielona pomoc
5,0
D. 2020.09.30 godz. 14:19
Konsultacja odbyła się przed planowaną godziną, wszystko jak najbardziej OK
5,0
Krzysztof 2020.09.30 godz. 09:37
Wspaniały i wyrozumiały lekarz. Polecam
5,0
Krystian 2020.09.29 godz. 18:45
Dziękuję, będę Pana polecał znajomym
5,0
Barbara 2020.09.29 godz. 17:36
Ekspresowa pomoc na najwyższym poziomie
5,0
Piotr 2020.09.29 godz. 16:59
Dziękuję za pomoc po raz drugi
5,0
Kasia 2020.09.29 godz. 12:19
Sprawna i szybka pomoc
5,0
Anita 2020.09.28 godz. 18:10
6/5
5,0
Damian 2020.09.28 godz. 13:52
Bardzo polecam Pana doktora!
5,0
Krystyna 2020.09.28 godz. 13:46
pan Marcin przyjął mnie nawet przed planowaną godziną konsultacji i otrzymałam receptę, dziękuję bardzo.
5,0
Kinga 2020.09.28 godz. 12:44
Bez treści
5,0
Iwona 2020.09.28 godz. 12:32
P. Marcin jako jeden z nielicznych rozumie mój problem zdrowotny za co mu dziękuję z całego serca
5,0
maciej 2020.09.28 godz. 12:30
bdb
5,0
Darek 2020.09.28 godz. 11:39
Szybko i bezboleśnie
5,0
Gość 2020.09.28 godz. 11:15
dziękuję
5,0
Gość 2020.09.28 godz. 11:10
inni powinni brać przykład. ekstra lekarz
5,0
Gość 2020.09.28 godz. 10:25
6gwiazdek!
5,0
Justyna 2020.09.28 godz. 10:05
Doktor Marcin jest bardzo wyrozumiały, nie miałam pieniędzy na konsultację i mogłam zapłacić dzień później, dzięki!
5,0
Maria 2020.09.28 godz. 10:04
Polecam!
5,0
Pacjent 2020.09.28 godz. 09:47
Szybko i sprawnie, otrzymałem receptę na lek który stale przyjmuję. Kiedyś jeszcze na pewno skorzystam
5,0
Jerzy 2020.09.28 godz. 09:43
Świetny, młody lekarz. telekonsultacje to przyszłość!
5,0
Justyna 2020.09.28 godz. 08:53
Drugi raz korzystam z konsultacji z Panem Doktorem i jestem bardzo zadowolona
5,0
Janek 2020.09.28 godz. 08:39
bez stania w kolejek, zamówiłem konsultację, lekarz był na czas, jestem pozytywnie zaskoczony. miły człowiek
5,0
Jarek 2020.09.27 godz. 17:38
5/5
5,0
Marzena 2020.09.27 godz. 17:38
Dobrego tygodnia doktorze; dziękuję za pomoc;)
5,0
Maciej 2020.09.27 godz. 17:36
Dziękuję za szybką i fachową pomoc
5,0
Justyna 2020.09.27 godz. 11:46
Lekarz, którego z czystym sercem mogę polecić
5,0
Grzesiek 2020.09.27 godz. 11:45
Szybko i sprawnie, mimo że kontakt z lekarzem nastąpił w niedzielę.
5,0
Maciek 2020.09.26 godz. 21:55
Nawet w weekendy doktor znajdzie dla mnie czas; dziękuję
5,0
Renata 2020.09.26 godz. 21:54
Szybko i sprawnie
5,0
Mariusz 2020.09.26 godz. 20:10
Jedyny, który pochylił się prawdziwie nad moim problemem zdrowotnym
5,0
Krystyna 2020.09.26 godz. 20:09
Lekarz poświecił mi tyle czasu ile powinien, dokładna diagnoza, Leczenie które zadziałało. Moje zapalenie zatok minęło po 2 dniach terapii
5,0
Danuta 2020.09.26 godz. 19:04
Lekarz z powołania ; zawsze na czas ; dziękuję doktorze
5,0
Gość 2020.09.26 godz. 19:03
młody ale doświadczony i empatyczny
5,0
A.Ł. 2020.09.25 godz. 22:09
Usługa medyczna świadczona przez Pana Doktora została wykonana prawidłowo, zgodnie z moimi oczekiwaniami. Dziękuję bardzo za konsultację.
5,0
Radek 2020.09.25 godz. 22:08
Kolejny raz nie rozczarowałem się
5,0
Monika 2020.09.25 godz. 22:07
Jestem bardzo wdzięczna. Pozdrawiam !
5,0
Gość 2020.09.25 godz. 21:48
Dziękuję doktorze. M.
5,0
Rafał 2020.09.25 godz. 21:48
Najlepszy lekarz z jakim miałem do czynienia
5,0
Lucyna B 2020.09.25 godz. 20:12
Jestem zadowolona i polecam innym. Pierwszy raz korzystam z telemedycyny, o dziwo jestem mile zaskoczona !!
5,0
Marek 2020.09.25 godz. 20:10
Bardzo dziękuję Panie Doktorze!
5,0
Weronika 2020.09.25 godz. 19:43
Lekarz na 6 z plusem !
5,0
Michał S 2020.09.25 godz. 19:42
Baardzo dziękuję za pomoc o późnej porze.
5,0
Iwona 2020.09.25 godz. 18:59
Nie zawiodłam się kolejny już raz. Dziękuję za pomoc
5,0
Jan 2020.09.25 godz. 18:59
Lekarz z powołania!
5,0
Maria 2020.09.25 godz. 18:49
Kolega polecił mi tego lekarza. Nie rozczarowałam się. Dziękuję za pomoc
5,0
Mariusz 2020.09.25 godz. 18:48
Jestem zadowolony z kontaktu z lekarzem ; młody ; ambitny
5,0
Marlena 2020.09.25 godz. 18:01
Dziękuję Panie Doktorze za szybką pomoc
5,0
Jerzy 2020.09.25 godz. 18:00
Dziękuję za konsultację; lekarz wysłuchał mnie cierpliwie ; wytłumaczył w zrozumiały sposób jak mam postępować i przedstawił plan leczenia
5,0
Janina 2020.09.25 godz. 11:06
jestem zadowolona w 100 %
5,0
Bartosz 2020.09.23 godz. 19:48
Kolejny raz się na Panu Doktorze nie zawiodłem. Polecam
5,0
Marzena 2020.09.23 godz. 19:23
Lekarz spełnił moje oczekiwania ; zostałam dobrze potraktowana i otrzymałam dokładne zalecenia
5,0
Pacjent 2020.09.23 godz. 18:47
Bez treści
5,0
Maciej 2020.09.23 godz. 13:31
Bardzo ale to bardzo szybka pomoc. Będąc na drugim końcu kraju, nie mogłem skorzystać z wizyty u swojego lekarza rodzinnego i skorzystałem z teleporady, jestem bardzo mile zaskoczony. Będę polecał
5,0
Oliwia 2020.09.23 godz. 09:57
Pan Doktor pomógł błyskawicznie w potrzebie, dziękuję!
5,0
Gość 2020.09.23 godz. 08:03
kolejny raz korzystam z usług doktora; jak zawsze na najwyższym poziomie. polecam
5,0
Rafał 2020.09.22 godz. 20:44
W czasach kiedy wizyta w przychodni nie jest taka łatwa jak kiedyś polecam telekonsultacje u doktora Marcina. Szybka fachowa i miła obsluga. Jestem bardzo zadowolony
5,0
Gość 2020.09.22 godz. 20:38
wszystko ok!
5,0
Weronika 2020.09.22 godz. 20:33
Błyskawiczna pomoc, więcej takich lekarzy! Na pewno w razie potrzeby skorzystam ponownie z konsultacji z Panem Doktorem. Dziękuję
5,0
Rafał Wroński 2020.09.22 godz. 20:33
Polecam. Miła szybka i rzetelna obsluga pacjenta. Pełen profesjonalizm????
5,0
Gość 2020.09.22 godz. 20:22
jak zwykle dobry kontakt; jestem zadowolona!
5,0
Pacjent 2020.09.22 godz. 20:18
Polecam bardzo, w czasie gdy ciężko się dostać do lekarza na normalną wizytę, bardzo dobra opcja. Pierwszy raz skorzystałem i nie żałuję
5,0
Aleksandra Mulawa 2020.09.22 godz. 20:14
polecam serdecznie ! szybki i bezproblemowy kontakt. jestem zadowolona z tej formy konsultacji z lekarzem!
4,0
Pacjent 2020.08.05 godz. 08:39
Pan doktor bardzo sympatyczny i uczynny. Szkoda tylko, że tak bardzo niepunktualny;)
5,0
Mariusz 2020.07.31 godz. 04:54
Polecam w pełnych 100%. Pomimo dopiero zdobywania doświadczemia, nie znam lepszego lekarza!
5,0
Daria 2020.07.24 godz. 23:42
Polecam Pana Doktora! Bardzo miły, empatyczny lekarz, pomoc natychmiastowa,
5,0
Gość 2020.07.17 godz. 11:20
Serdecznie polecam. Fachowa pomoc.
5,0
Mateusz 2020.07.10 godz. 22:09
Szczerze polecam
5,0
Daria 2020.07.10 godz. 14:59
Polecam! ,
5,0
Mateusz 2020.06.21 godz. 13:52
Pełen profesjonalizm, szybka diagnoza, a do tego bardzo dobry kontakt z pacjentem. Polecam wizytę u Pana Doktora.
5,0
Mateusz 2020.06.21 godz. 13:51
Pełen profesjonalizm, szybka diagnoza, a do tego bardzo dobry kontakt z pacjentem. Polecam wizytę u Pana Doktora.
5,0
Tk 2020.06.20 godz. 10:46
Bardzo dobry i szybki kontakt z Doktorem. Szybka pomoc, polecam serdecznie
5,0
ANETA 2020.06.19 godz. 14:55
Godny polecenia lekarz i człowiek. Super????
5,0
Gość 2020.06.18 godz. 22:31
Bez treści
5,0
Gość 2020.06.18 godz. 15:33
Bez treści
5,0
LUKASZ 2020.06.18 godz. 14:48
BARDZO DOBRA I FACHOWA USLUGA I SZYBCIUTKO WSZYSTKO SIE ZALATWIA POLECAM
5,0
Gość 2020.06.14 godz. 21:37
Bez treści
5,0
Piotr 2020.06.11 godz. 13:23
Fachowa i szybka konsultacja za nieduże pieniądze bez wychodzenia z domu, a na dodatek w święto. Szczerze Polecam
5,0
Magdalena 2020.06.09 godz. 15:26
Profesjonalista
5,0
Gość 2020.06.08 godz. 21:19
Bez treści
5,0
Piotr 2020.06.08 godz. 14:24
Pełen profesjonalizm. polecam innym bo warto
5,0
Karolina B 2020.06.08 godz. 12:12
Lekarz bardzo miły i pomocny. Szybki i bezproblemowy kontakt. Polecam!
5,0
D. J 2020.06.08 godz. 10:41
Doktor Marcin Łata bardzo mi pomógł, e-wizyta odbyła się bardzo sprawnie i rzeczowo, profesjonalista w 100%, polecam. Zero zastrzeżeń, taki człowiek to przyszłość polskiej medycyny :)
5,0
Gość 2020.06.08 godz. 10:33
Bez treści
5,0
Natalia 2020.06.08 godz. 10:32
Pełen profesjonalizm i życzliwość, doktor odpowiada na smsy nawet po godzinie konsultacji, bardzo polecam!
5,0
Gość 2020.06.06 godz. 08:35
Super
5,0
Gość 2020.06.05 godz. 11:07
Bardzo sympatyczny i rzeczowy lekarz. Polecam Pana Marcina.
5,0
Gość 2020.06.04 godz. 21:25
Bardzo polecam
5,0
Agnieszka 2020.06.04 godz. 13:54
Profesjonalizm. Polecam serdecznie
5,0
Józefa R 2020.06.04 godz. 10:54
Szybko i sprawnie. Pan doktor bardzo sympatyczny. Polecam.
5,0
Krystian Graś 2020.06.03 godz. 15:15
Bardzo przyjemny lekarz. Konkretną poradą, polecam każdemu. Sprawa szybko,i fachowo załatwiona.
5,0
Paweł Bronk 2020.06.02 godz. 13:54
Bardzo profesjonalne podejście do pacjenta, konkretnie, rzeczowo, i tak jak być powinno. Sam przebieg konsultacji - rewelacyjny. Polecam Pana Doktora w 101%
5,0
Iwona Czernik 2020.06.02 godz. 08:35
Pan Doktor świetny. Rozumie problem pacjenta i pomaga. Jestem bardzo zadowolona
5,0
Monika 2020.06.01 godz. 18:33
Szybko , sprawnie, bez problemów. Polecam i dziękuję.
5,0
Mariusz Zawadzki 2020.06.01 godz. 16:16
Gorąco polecam Pana Marcina. Błyskawicznie załatwiona sprawa po opisaniu problemu. Dziękuje
4,0
Aneta 2020.06.01 godz. 15:01
Szybka aczarazen sprawna Pomoc!
5,0
Wali Tahir 2020.05.31 godz. 22:18
Fast and reliable, very simple process to go through, Doctor is very nice.
5,0
Rafał 2020.05.31 godz. 14:48
Pan Marcin w mojej ocenie jest bardzo kompetentny i rzeczowy w udzieleniu porady medycznej. Bardzo polecam.
5,0
PATRYK Wojtaszewski 2020.05.28 godz. 06:59
Młody Ale śmiało mogę powiedzieć że konkretny,tresciwy mówi jak jest robi swoje I to bardzo Dobrze oby został taki I nie przeją zwyczajów od starszych kolegów pozdrawiam serdecznie Doktorze Marcinie Piona :)
5,0
PATRYK Wojtaszewski 2020.05.28 godz. 06:45
Super szybka I profesjonaln obsługa .Odpowiednia osobą na odpowiednim miejscu pozdrawiam Doktorze Marcinie
5,0
Marek 2020.05.26 godz. 19:53
Jestem bardzo zadowolony z konsultacji z Panem Doktorem Łata. Rozmowa przebiegła bardzo profesjonalnie. Mogę śmiało stwierdzić, że ten lekarz zna się na rzeczy. Podchodzi do pacjenta z należytym szacunkiem. Najpierw szeroki wywiad, a potem racjonalne wytłumaczenie mojego problemu i szybka pomoc. Odpukać - jeśli kiedyś będę miał jakiś problem, wiem do kogo się zgłosić. Godny zaufania, oby więcej takich lekarzy!
5,0
Marek 2020.05.26 godz. 19:52
Jestem bardzo zadowolony z konsultacji z Panem Doktorem Łata. Rozmowa przebiegła bardzo profesjonalnie. Mogę śmiało stwierdzić, że ten lekarz zna się na rzeczy. Podchodzi do pacjenta z należytym szacunkiem. Najpierw szeroki wywiad, a potem racjonalne wytłumaczenie mojego problemu i szybka pomoc. Odpukać - jeśli kiedyś będę miał jakiś problem, wiem do kogo się zgłosić. Godny zaufania, oby więcej takich lekarzy!
5,0
Maciej 2020.05.26 godz. 15:54
Treściwa konsultacja. Pan Doktor w pełni i wyczerpująco odpowiedział na wszelkie pytania i udzielił konkretnej porady. POLECAM!
5,0
Gość 2020.05.26 godz. 15:16
Pierwszy raz skorzystałam z porady telemedycznej. Pan Doktor bardzo miły, szybko zdiagnozował mój problem i wytłumaczył wszystko od a do z oraz udzielił konkretnych wskazówek i rad. Jestem bardzo zadowolona i będę polecać. Pozdrawiam serdecznie
5,0
Gość 2020.05.26 godz. 15:14
Pierwszy raz skorzystałam z porady telemedycznej. Pan Doktor bardzo miły, szybko zdiagnozował mój problem i wytłumaczył wszystko od a do z oraz udzielił konkretnych wskazówek i rad. Jestem bardzo zadowolona i będę polecać. Pozdrawiam serdecznie
5,0
A.M. 2020.05.26 godz. 15:01
Po raz kolejny miałam przyjemność skorzystać z porady medycznej Pana Doktora. Wizyta odbyła się o wcześniej umówionej porze. Spotkałam się z dużym zaangażowaniem oraz empatią ze strony Pana Doktora. Czułam się wysłuchana, dodatkowo poświęcono mi tyle czasu, ile potrzebowałam na wyjaśnienie wątpliwości. Podczas wizyty szczegółowo zostało przedstawione postępowanie w mojej dolegliwości. Pan Doktor Łata dostosował odpowiednie leczenie, dzięki któremu szybko powróciłam do zdrowia. Z całego serca polecam tego lekarza!
5,0
Gość 2020.05.26 godz. 14:14
Bez treści
5,0
Gość 2020.05.26 godz. 14:12
Bez treści
5,0
Mariusz 2020.05.25 godz. 11:21
Punktualna konsultacja, przeprowadzona szybko i sprawnie (kontynuacja leczenia). Na Pana Marcina można liczyć o każdej porze e-przyjęć wraz z pełnym zaangażowaniem w sytuację pacjenta. Polecam mocno kolejny raz!
5,0
Mariusz 2020.05.21 godz. 23:11
Rzeczowy i kompetentny lekarz, okazujacy ponadprzecietnie mi znane zrozumienie i empatie dla pacjenta. Szczerze polecam konsultacje u Pana Marcina. Jestem przekonany, ze nie zostawi zadnego pacjenta bez rozwiazania jego problemu i kazdemu poswieci odpowiedni czas i swoje doswiadczenie.
5,0
Joanna 2020.05.21 godz. 18:10
Bardzo sympatyczna pan doktor bardzo polecem i napewno do niego wrócę.
5,0
Gość 2020.05.20 godz. 17:44
Polecam serdecznie. Kompetentny lekarz, empatyczny , z bardzo dobrym podejściem do pacjenta.

Aktualności

Telemedyk.online - REFUNDOWANE recepty MOŻLIWE! - proszę załączyć dokumentację, uprawniającą do wypisania leku refundowanego !
Telemedyk.online REFUNDOWANE recepty - TAK! proszę załączyć dokumentację z przychodni specjalistycznej, uprawniającą ...
2020-05-29
wszystkie aktualności

Galeria

Nasze placówki
Strona WWW placówki medycznej: Praktyka Lekarska Marcin Łata   Lublin, Krańcowa 113 / 58 Regulamin świadczenia usług