1. Artykuły
  2. Kodeks Etyki Lekarskiej. Nowelizacja wprowadza kilkadziesiąt zmian

Kodeks Etyki Lekarskiej. Nowelizacja wprowadza kilkadziesiąt zmian

Wypowiadanie się w mediach czy Internecie na tematy medyczne tak, ale tylko w oparciu o aktualną wiedzę medyczną - podkreśla znowelizowany w maju 2024 Kodeks Etyki Lekarskiej. Co ciekawe to trzecia nowelizacja tego dokumentu, tym razem zaproponowano kilkadziesiąt zmian, wprowadzono również przepisy regulujące stosowanie nowoczesnych technologii i aktywność w mediach społecznościowych.

Kodeks Etyki Lekarskiej. Nowelizacja wprowadza kilkadziesiąt zmian Kodeks Etyki Lekarskiej. Nowelizacja wprowadza kilkadziesiąt zmian
Spis treści
Hipokrates - pierwsze standardy etyczne medyków Kodeks Etyki Lekarskiej. Trzykrotna nowelizacja Kodeks Etyki Lekarskiej. Najnowsze zmiany

Hipokrates - pierwsze standardy etyczne medyków

 

Obecnie obowiązujące zasady etyki lekarskiej w Europie i wielu innych krajach na świecie mają swoje korzenie w prawach zapisanych przez greckiego lekarza Hipokratesa w V wieku p.n.e. Te zasady stanowiły podstawę przysięgi składanej przez absolwentów medycyny, między innymi w Akademii Krakowskiej w XV wieku. Do dzisiaj wszyscy absolwenci medycyny w Polsce składają przysięgę lekarską, która jest zawarta we wstępie do Kodeksu Etyki Lekarskiej.

 

Kodeks Etyki Lekarskiej. Trzykrotna nowelizacja

 

Pierwszym kodeksem etycznym na ziemiach polskich jest dokument zatytułowany „Uchwały Towarzystwa Lekarzy Galicyjskich w przedmiocie obowiązków lekarzy względem swych kolegów i zawodu lekarskiego w ogóle”, opublikowany drukiem w 1876 roku w zaborze austriackim.

 

W 1925 roku Sekcja Stomatologiczna XII Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich wydała „Kodeks Deontologii Dentystycznej”. Izby lekarskie, założone w 1921 roku, na Walnym Zebraniu Naczelnej Izby Lekarskiej w 1935 roku przyjęły „Zbiór zasad deontologii lekarskiej”. Rok później, w 1936 roku, wydano „Kodeks Lekarski”.

 

Po rozwiązaniu izb lekarskich w 1952 roku, Polskie Towarzystwo Lekarskie podjęło prace nad zasadami etyczno-deontologicznymi, które opublikowano w 1967 roku, a następnie znowelizowano dziesięć lat później pod nazwą „Zbiór Zasad Etyczno-Deontologicznych Polskiego Lekarza”.

 

Po reaktywacji izb lekarskich w 1989 roku podczas Nadzwyczajnego II Krajowego Zjazdu Izb Lekarskich w 1991 roku, przyjęto „Kodeks Etyki Lekarskiej”, który został znowelizowany w 1993 roku na III Krajowym Zjeździe Lekarzy oraz w 2003 roku na Nadzwyczajnym VII Krajowym Zjeździe Lekarzy.

 

Ostatnia nowelizacja miała miejsce 18 maja 2024 roku.

 

Każdy lekarz i lekarz dentysta jest zobowiązany do przestrzegania zasad zawartych w Kodeksie Etyki Lekarskiej. Nieprzestrzeganie tych zasad może prowadzić do postępowania z zakresu odpowiedzialności zawodowej.

 

Kodeks Etyki Lekarskiej. Najnowsze zmiany

 

W nowelizacji Kodeksu Etyki Lekarskiej wprowadzono kluczowe zapisy dotyczące nowoczesnych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, co stanowi istotny krok naprzód. Ważną zmianą są również regulacje dotyczące teleporad, gdzie podkreślono, że to lekarz, opierając się na swojej wiedzy i doświadczeniu, decyduje, czy konsultacja powinna odbyć się w gabinecie, czy może być przeprowadzona zdalnie. Dostosowano także zasady reklamy usług lekarskich do przepisów Unii Europejskiej. W nowej wersji KEL lekarze mogą informować o świadczonych przez siebie usługach, ale są w pełni odpowiedzialni za treść tych informacji, nawet jeśli są one publikowane w ich imieniu. Te zmiany podkreślają odpowiedzialność i autonomię lekarzy w dostosowywaniu się do współczesnych realiów medycyny.

 

Za zmianami w Kodeksie Etyki Lekarskiej opowiedziało się niemal 90 proc. delegatów Nadzwyczajnego XVI Krajowego Zjazdu Lekarzy.

 

I chyba to jest, w mojej ocenie, kluczowy sukces – zjednoczenie środowiska ponad podziałami w sprawach dla nas fundamentalnych. Kodeks Etyki Lekarskiej był nowelizowany 21 lat temu. Mówiłem podczas Zjazdu, że Polska nawet nie była wtedy w Unii Europejskiej. Przez te dwie dekady zmieniło się bardzo wiele, funkcjonujemy w zupełnie innej rzeczywistości. I była już zdecydowanie najwyższa pora, by KEL do tej rzeczywistości dostosować - komentuje Łukasz Jankowski, prezes NRL.

 

Znowelizowany Kodeks wejdzie w życie 1 stycznia 2025 roku.

Szybka konsultacja:
Tabletka "dzień po" e-Recepta L4 Online
Najnowsze pytania pacjentów
Czy pracodawca zagraniczny musi otrzymać oryginał zwolnienia, czy wystarczy skan?
Pracuję i przebywam na terenie Niemiec. Czy pracodawcy wystarczy przedstawić skan oryginału wystawionego zwolnienia z pieczątką i podpisem lekarza (który otrzymam na e-mail) czy nadal będzie konieczne dostarczenie oryginału do zaakceptowania zwolnienia?
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Wystarczający jest skan.
Zbigniew Walter
internista, specjalista chorób wewnętrznych
Umów wizytę
W większości przypadków wystarcza skan zwolnienia z pieczątką lekarza i wpisanym kodem choroby. Czasami niestety zdarza się, że niektórzy niemieccy pracodawcy chcą oryginały. Wynika to z braku prawnego uregulowania w Niemczech.
Łukasz Blukacz
ginekolog - położnik
Umów wizytę
Pytanie to powinno być skierowane raczej do pracodawcy. Z reguły skan z pieczątką powinien wystarczyć.
Marlena Kałużna
lekarz, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Scan z pieczątką lekarska i podpisem , z numerem ICD 10 choroby powinien wystarczyć, chyba, że pracodawca wymaga inaczej.
Ewa Jastrzębska
lekarz
Umów wizytę
Skan powinien Pracodawcy wystarczyć. Należy pamiętać, że na zwolnieniu musi znajdować się pieczątka lekarska i kod choroby (najbezpieczniej koło kodu też powinien podbić się Lekarz, spotkałam się z sytuacją, gdy zwolnienie zostało nieuznane, bo obok ICD 10 nie było pieczątki i parafki). I koniecznie pamiętamy, że w Niemczech należy przestawić zwolnienie do czwartego dnia nieobecności w pracy (włącznie).
Kto może wystawić zakończenie leczenia?
Córka jest po operacji amputacji opuszka do pierwszego zgięcia. Jest już ponad miesiąc po ściągnięciu szwów. 
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zaświadczenie o zakończeniu leczenia wystawia ten lekarz, który leczenie prowadził.
Sylwia Dżaman
lekarz
Umów wizytę
Zaświadczenie potwierdzające zakończenie leczenia może wystawić tylko ten lekarz, który to leczenie prowadził.
Agnieszka Molas-Biesiada
lekarz rodzinny, psychodietetyk
Umów wizytę
Zaświadczenie wystawia lekarz prowadzący leczenie.
Daniel Biesiada
lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zaświadczenie wystawia lekarz prowadzący leczenie
Zaświadczenie o ciąży na podstawie badania beta hcg.
Czy podczas konsultacji online otrzymam zaświadczenie, że jestem w ciąży na podstawie wyniku beta hcg?
Marlena Kałużna
lekarz, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Na wizycie online nie otrzyma Pani takiego zaświaddczenia.
Zbigniew Walter
internista, specjalista chorób wewnętrznych
Umów wizytę
Nie, do tego potrzebna jest konsultacja ginekologiczna z badaniem.
Łukasz Blukacz
ginekolog - położnik
Umów wizytę
Stężenie beta-hcg czyli gonadotropiny kosmówkowej sugeruje dalszą diagnostykę, przede wszystkim w kierunku ciąży, ale nie jest jednoznaczne z jej rozpoznaniem. Nie ma niestety możliwości stwierdzenia ciąży zdalnie, bez badania ginekologicznego.
Dawid Luwański
Umów wizytę
Na wizycie online nie otrzyma Pani takiego zaświaddczenia.
Jakub Woźniak
lekarz rodzinny
Umów wizytę
Niestety nie - do stwierdzenia ciąży konieczna jest wizyta stacjonarna w poradni ginekologicznej.
Adam Mallach
lekarz, ginekolog - położnik, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Na wizycie online nie otrzyma Pani takiego zaświaddczenia.
Czy podczas konsultacji online można otrzymać skierowanie na badania hormonalne w ramach NFZ?
Czy lekarz ginekolog podczas konsultacji online jest w stanie wystawić mi skierowanie na bezpłatne badania hormonalne? Chodzi o badania takie jak np.: FSH, LH, Kortyzol, które normalnie są badaniami płatnymi, z wyjątkie gdy są wystawione przez ginekologa lub endokrynologa na NFZ.
Łukasz Blukacz
ginekolog - położnik
Umów wizytę
Jeśli porady takie udzieli lekarz w ramach kontraktu z NFZ to nie powinno nic stać na przeszkodzie. W przypadku wizyt realizowanych prywatnie nie ma takiej możliwości.
Sylwia Dżaman
lekarz
Umów wizytę
Aby badania były zlecone w ramach NFZ skierowanie musi być wystawione przez lekarza (tak jak Pani wspomniała-ginekologa czy endokrynologa) ale w ramach wizyty NFZ. W przypadku wizyty prywatnej - zlecane badania są badaniami płatnymi przez pacjenta.
Marlena Kałużna
lekarz, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Ginekolog, u którego Pani się leczy a w jego zasięgu jest Pani dokumentacja medyczna i widzi wskazania do takich badań, to w ramach konsultacji online może wystawić skierowanie na bezpłatne badania laboratoryjne. Jeśli wizyta online u specjalisty odbywa się w ramach usługi prywatnej, to skierowania na badania są płatne, oczywiści jeśli lekarz uzna za stosowne.
Zbigniew Walter
internista, specjalista chorób wewnętrznych
Umów wizytę
tak, jeśli wizyta nie jest w prywatnej praktyce lekarskiej tylko w gabinecie mającym umowę z NFZ.
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Tak, jeśli konsultacja odbywa się w gabinecie mającym umowę z NFZ. W przypadku konsultacji w gabinecie prywatnym wystawione skierowania będą na badania odpłatne.
Adam Mallach
lekarz, ginekolog - położnik, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
tak, jeśli wizyta nie jest w prywatnej praktyce lekarskiej tylko w gabinecie mającym umowę z NFZ.
Jakub Woźniak
lekarz rodzinny
Umów wizytę
Jeżeli lekarz przyjmuje na NFZ to ma taką możliwość.
Dawid Luwański
Umów wizytę
Aby badania były zlecone w ramach NFZ skierowanie musi być wystawione przez lekarza (tak jak Pani wspomniała-ginekologa czy endokrynologa) ale w ramach wizyty NFZ. W przypadku wizyty prywatnej - zlecane badania są badaniami płatnymi przez pacjenta.
Czy mając L4 od psychiatry mogę wychodzić z domu?
Obecnie przebywam na zwolnieniu lekarskim od psychiatry i boję się kontroli z zakładu pracy. Nie chcę siedzieć cały czas w domu, bo to nie jest terapeutyczne. Czy mogę wychodzić z domu mając na druku oznaczenie "może chodzić"?
Sylwia Dżaman
lekarz
Umów wizytę
Adnotacja "może chodzić" oznacza przede wszystkim, że pacjent może wychodzić np. do apteki czy na terapię/rehabilitację. W przypadku schorzeń natury psychicznej ważnym elementem terapii mogą być spacery, aktywność fizyczna-warto poprosić lekarza o wydanie zaleceń, które mogłyby być przedłożone w razie ew.kontroli.
Łukasz Blukacz
ginekolog - położnik
Umów wizytę
Warto przy najbliższej wizycie zatroszczyć się o stosowną adnotację w dokumentacji medycznej w postaci zaleceń umiarkowanego wysiłku fizycznego, np. spacerów.
Marlena Kałużna
lekarz, lekarz rodzinny
Umów wizytę
"Chory może chodzić” to oznacza, że chory może podjąć różne formy aktywności, które nie zakłócą jego okresu rekonwalescencji.
Jakub Woźniak
lekarz rodzinny
Umów wizytę
W zależności od rodzaju zwolnienia lekarskie można pozostawać w domu lub przebywać na terapii poza domem - zapraszam na konsultacje -wytłumaczę dokładnie wytyczne postępowania - specjalista medycyny rodzinnej lekarz Jakub Woźniak
Ważność e-zwolnienia bez pieczątki i podpisu lekarza.
Czy e-zwolnienia lekarskie są ważne bez podpisu i pieczątki lekarza? Wysłano mi na e-mail kopię L4 bez podpisu i pieczątki specjalisty.
Sylwia Dżaman
lekarz
Umów wizytę
Jeżeli kopia zwolnienia przeznaczona dla pacjenta była wysłana informacyjnie (jedynie w celu potwierdzenia wystawienia zwolnienia) to tak, jest ważne, bo w takiej właśnie formie wysyłane jest do ZUS. Jeśli natomiast istnieje potrzeba przedłożenia przez pacjenta tego dokumentu pracodawcy (który nie posiada profilu na PUE ZUS lub jest pracodawcą zagranicznym) to wówczas ten egzemplarz zwolnienia przeznaczony dla pacjenta musi być zaopatrzony w pieczątkę i podpis lekarza (i na wizycie stacjonarnej pacjent otrzymuje kopię, na wizycie online-jej skan).
Marlena Kałużna
lekarz, lekarz rodzinny
Umów wizytę
E-zwolnienie lekarskie, jest ważne bez pieczątki i podpisu lekarza, jeżeli zostało wysłane do pracodawcy, który posiada profil ZUS PUE, ponieważ takie zwolnienie jest podpisywane przez lekarza podpisem elektronicznym i takiej formie wysyłane jest do ZUS. Jeżeli pracodawca nie posiada profilu ZUS PUE lub jest pracodawcą spoza granic Polski , to egzemplarz zwolnienia przeznaczony dla pacjenta musi być wydrukowany i zaopatrzony w pieczątkę i podpis lekarza , i w takiej formie dostarczony pacjentowi -przekazany osobiście lub wysłany scanem na e-maila.
Zbigniew Walter
internista, specjalista chorób wewnętrznych
Umów wizytę
Jeśli ubezpieczony pracuje w Polsce w placówce mającej PUE otrzymuje wyłącznie informacyjną kopię, która nie musi być opieczętowana i podpisana. Wersja z podpisem elektronicznym lekarza jest przekazywana bezpośrednio z ZUS do pracodawcy. Tak było prawdopodobnie w tym przypadku.
Łukasz Blukacz
ginekolog - położnik
Umów wizytę
Jeśli pracodawca korzysta z PUE ZUS to nie ma konieczności przedkładania mu żadnego dodatkowego dokumentu potwierdzającego zwolnienie lekarskie - taki dokument przesyłany jest bezpośrednio przez ZUS. W przypadku, gdy pracodawca nie posiada PUE ZUS, jak jest w przypadku pracodawców zagranicznych zwolnienie powinno być wydrukowane i opatrzone pieczątką lekarską i podpisem.
Dawid Luwański
Umów wizytę
Jeśli ubezpieczony pracuje w Polsce w placówce mającej PUE otrzymuje wyłącznie informacyjną kopię, która nie musi być opieczętowana i podpisana. Wersja z podpisem elektronicznym lekarza jest przekazywana bezpośrednio z ZUS do pracodawcy. Tak było prawdopodobnie w tym przypadku.
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Pieczątka i podpis lekarza na druku eZLA są wymagane w przypadku zagranicznego pracodawcy.
Jakub Woźniak
lekarz rodzinny
Umów wizytę
E-zwolnienia są automatycznie wysyłane do ZUS i do pracodawcy (polskiego) - są dokumentami elektronicznymi i nie wymagają podpisu ani pieczątki - w razie dalszy pytań zapraszam na wizytę - specjalista medycyny rodzinnej lekarz Jakub Woźniak
Adam Mallach
lekarz, ginekolog - położnik, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Pieczątka i podpis lekarza na druku eZLA są wymagane w przypadku zagranicznego pracodawcy.
Zaświadczenie o pozostaniu pod opieką lekarza podczas teleporady.
Czy w czasie telewizyty mogę otrzymać zaświadczenie o pozostaniu pod opieką lekarza? Jestem już po porodzie i zaświadczenie potrzebne jest do wystąpienia o świadczenie becikowe.
Sylwia Dżaman
lekarz
Umów wizytę
Zaświadczenie dla celów wypłaty becikowego może wystawić lekarz lub położna, którzy m.in. w oparciu o posiadaną dokumentację medyczną są w stanie potwierdzić fakt, że pozostawała Pani pod opieką medyczną (w tym mogą określić terminy udzielonych w okresie ciąży świadczeń zdrowotnych, a także od którego tygodnia pozostawała Pani pod opieką medyczną).
Łukasz Blukacz
ginekolog - położnik
Umów wizytę
Zaświadczenie takie wystawiane jest w oparciu o dokumentację medyczną, która świadczy o tym iż pozostawała Pani pod opieką medyczną przez cały okres ciąży. Jeśli lekarz lub położna, którzy zaświadczenie takie wystawiają będą mieć dostęp do takiej dokumentacji to mogą wystawić zaświadczenie. Proszę jednak mieć na uwadze, że zaświadczenie takie nie jest wydawane w formie elektronicznej - to znaczy wymaga podpisu i pieczątki. Najczęściej zaświadczenie takie wydaje lekarz prowadzący ciążę.
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Proszę zgłosić się do lekarza prowadzącego ciążę.
Marlena Kałużna
lekarz, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Proszę zgłosić się na wizytę stacjonarną do lekarza prowadzącego ciążę, który na podstawie posiadanej dokumentacji medycznej wystawi stosowne zaświadczenie lekarskie.
Zbigniew Walter
internista, specjalista chorób wewnętrznych
Umów wizytę
Tego typu zaświadczenia wydaje lekarz prowadzący ciążę.
Jakub Woźniak
lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zaświadczenie może wystawić Pani lekarz pod którego jest Pani opieką.
Dawid Luwański
Umów wizytę
Proszę zgłosić się do lekarza prowadzącego ciążę.
Czy jest możliwość uzyskania zwolnienia w języku angielskim?
Dzień dobry. Czy jest możliwość uzyskania zwolnienia w języku angielskim?
Jakub Woźniak
lekarz rodzinny
Umów wizytę
Dzień dobry, zwolnienia wysyłamy przez portal ZUS.pl oraz możemy wysłać ksero dokumentacji medycznej z wizyty - wizyta również może odbywać się w języku angielskim (Online English consultation) - zapraszam na konsultacje - lekarz specjalista medycyny rodzinnej Jakub Woźniak
Sylwia Dżaman
lekarz
Umów wizytę
Druki e ZLA są formularzami w języku polskim.
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Nie ma takiej możliwości. Zwolnienie lekarskie (druk eZLA) jest w języku polskim.
Zbigniew Walter
internista, specjalista chorób wewnętrznych
Umów wizytę
Niestety nie ma takiej możliwości, druki eZLA system wydaje w języku polskim. Jeśli pacjent potrzebuje tłumaczenia musi je wykonać tłumacz przysięgły.
Czy mogę otrzymać zwolnienie w Polsce, jeżeli pracuje w Republice Czeskiej?
Witam serdecznie, chciałem zapytać czy ewentualne zwolnienie może być wystawione jeżeli pracuje w Republice Czeskiej? Nie jestem zatrudniony ani ubezpieczony w Polsce. 21 sierpnia trafiłem półprzytomny, z wysoka gorączka do szpitala. Przyjęto mnie i wystawiono zwolnienie do dzisiaj na...
Sylwia Dżaman
lekarz
Umów wizytę
W formularzu e ZLA w takiej sytuacji zaznaczany jest odpowiedni rodzaj ubezpieczenia (poza Polską), a pacjent otrzymuje (w przypadku teleporady) mailem skan druku e ZLA opatrzony pieczątką i podpisem lekarza.
Łukasz Blukacz
ginekolog - położnik
Umów wizytę
Tak, jest to możliwe. W takim przypadku należy dostarczyć pracodawcy wydrukowany formularz zwolnienia.
Jakub Woźniak
lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zwolnienie możemy wystawić dla pracodawcy zagranicznego, oczywiście w razie wskazań medycznych - po wizycie wysyłam zwolnienie na adres e-mail. Jest wygenerowane elektronicznie, nie wymaga podpisu ani pieczątki - zapraszam na konsultacje, w razie potrzeby wytłumaczę dokładnie wytyczne postępowania - specjalista medycyny rodzinnej lekarz Jakub Woźniak
Jak uzyskać e-Receptę?
Witam, jak uzyskać e-receptę , czy jest potrzebne IKP lub aplikacja, czy wystarczą dane PESEL?
Sylwia Dżaman
lekarz
Umów wizytę
Do wystawienia e recepty niezbędne są dane pacjenta takie jak jego imię i nazwisko, pesel i adres zamieszkania. Po wystawieniu recepty pacjent otrzymuje czterocyfrowy kod, którym należy posłużyć się w aptece, żeby receptę zrealizować. Jeśli posiada IKP to kod jest tam również dostępny. Jeśli nie posiada IKP to kod może być przekazany w formie ustnej/na czacie/smsem/mailem lub przesłany może być druk e Rp, na którym widnieje kod.
Łukasz Blukacz
ginekolog - położnik
Umów wizytę
Numer PESEL i adres są wystarczające do wystawienia e-recepty.
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Do wystawienia e-recepty niezbędne są następujące dane pacjenta: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania.
Marlena Kałużna
lekarz, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Wystarczą dane personalne oraz Pesel.
Jakub Woźniak
lekarz rodzinny
Umów wizytę
Wystarczy numer pesel oraz podstawowe dane osobowe - zapraszam na konsultacje, w razie potrzeby wytłumaczę dokładnie wytyczne postępowania - specjalista medycyny rodzinnej lekarz Jakub Woźniak
Czy lekarz może wystawić zaświadczenie lekarskie podczas konsultacji online?
Dzień dobry, chciałbym zapytać czy wystawiacie również zaświadczenia lekarskie?
Sylwia Dżaman
lekarz
Umów wizytę
Niestety pytanie jest zbyt ogólne, są bowiem różne rodzaje zaświadczeń lekarskich; niektóre zaświadczenia mogą być wystawione podczas teleporady, a niektóre są wystawiane tylko podczas wizyt stacjonarnych.
Łukasz Blukacz
ginekolog - położnik
Umów wizytę
W zakresie rzeczy, które można zweryfikować w drodze porady zdalnej istnieje możliwość uzyskania zaświadczenia lekarskiego. Pytanie jest jednak zbyt mało szczegółowe.
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zależy jakiego rodzaju zaświadczenie.
Jakub Woźniak
lekarz rodzinny
Umów wizytę
Jeżeli chodzi o zaświadczenie na uczelnie - zapraszam na konsultacje online - specjalista medycyny rodzinnej lekarz Jakub Woźniak
Po jakim czasie zwolnienie pojawia się na Internetowym Koncie Pacjenta?
Czy jest możliwe, że lekarz poprawił zwolnienie 24 sierpnia, a do teraz nie pojawiło się na IKP?
Sylwia Dżaman
lekarz
Umów wizytę
e ZLA na IKP jest widoczne zazwyczaj po 1-2 dniach od jego wystawienia (nie pojawia się jednoczasowo na PUE ZUS i IKP).
Łukasz Blukacz
ginekolog - położnik
Umów wizytę
Z reguły zwolnienie pojawia się w kolejnym dniu roboczym. W razie wątpliwości proszę skonsultować się z lekarzem, który zwolnienie wystawił.
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zwolnienie jest widoczne na IKP zazwyczaj dopiero po 1– 2 dniach od wystawienia.
Zbigniew Walter
internista, specjalista chorób wewnętrznych
Umów wizytę
Zwolnienie w IKP jest widoczne często dopiero po kilku dniach.
Czy można zrealizować receptę na leki z refundacją, jeżeli kilka dni wcześniej nie miałam ubezpieczenia zdrowotnego?
Witam, dzisiaj byłam na wizycie u lekarza i wystawił mi receptę na leki z refundacja a nie mam ubezpieczenia zdrowotnego. Czy jeżeli będę miała ubezpieczenie za kilka dni to czy będę mogła zrealizować ta receptę z data kiedy tego ubezpieczenia nie miałam?
Sylwia Dżaman
lekarz
Umów wizytę
Apteka realizuje receptę wg odpłatności zaznaczonej na niej w dniu jej wystawiania. W sytuacji, gdy będzie Pani osobą posiadającą już ubezpieczenie zdrowotne i Pani schorzenie będzie jednocześnie spełniało warunki refundacji - konieczne byłoby wystawienie recepty ponownie.
Czy laryngolog może wystawić zaświadczenie o braku przeciwskazań do pracy w zawodzie nauczyciela podczas konsultacji online?
Czy podczas wizyty online u laryngologa może On wystawić zaświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy w zawodzie nauczyciela?
Sylwia Dżaman
lekarz
Umów wizytę
Podczas konsultacji online laryngolog nie ma możliwości przeprowadzenia badania fizykalnego, a jest ono niezbędne do oceny stanu narządu głosu.
Marlena Kałużna
lekarz, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Takie zaświadczenie wystawia lekarz medycyny pracy na wizycie stacjonarnej. Inni specjaliści, np. laryngolog, mogą wystawić zaświadczenie o stanie zdrowia, ale nie mogą wystawić zaświadczenia o zdolności do pracy na określonym stanowisku.
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
W powyższej sprawie proszę skontaktować się z lekarzem medycyny pracy.
Sylwester Król
ginekolog - położnik
Umów wizytę
Tego typu zaświadczenia wymagają badania lekarskiego.
Zbigniew Walter
internista, specjalista chorób wewnętrznych
Umów wizytę
Tego typu zaświadczenia wymagają zbadania pacjenta a tego nie da się zrobić w czasie teleporady.
Czy lekarz może wystawić zwolnienie ze swoim podpisem?
Witam, Czy jest opcja wystawienia zwolnienia z podpisem lekarza? Pozdrawiam
Sylwia Dżaman
lekarz
Umów wizytę
W przypadku teleporad istnieje możliwość wydruku (egzemplarza zwolnienia przeznaczonego dla pacjenta), na nim lekarz umieszcza pieczątkę i podpis i tak przygotowany dokument (w formie skanu) pacjent otrzymuje mailem. Stosuje się takie rozwiązania w przypadku pracodawców nie posiadających konta na PUE ZUS/pracodawców zagranicznych.
Marlena Kałużna
lekarz, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Jest taka możliwość , jeśli pracodawca nie posiada konta na PUE ZUS w Polsce albo jeśli jest to pracodawca zagraniczny. Wówczas drukuje się zwolnienie , przystawia pieczątkę i przekazuje pacjentowi bezpośrednio lub przesyła elektronicznie scan podpisanego ZLA .
Czy mogę otrzymać skierowanie na tomografię kręgosłupa podczas konsultacji online?
Witam, Czy uzyskam przy konsultacji online skierowanie na tomografię kręgosłupa?
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Tak, ale będzie to skierowanie na badanie komercyjne - nie w ramach NFZ.
Sylwia Dżaman
lekarz
Umów wizytę
Skierowanie na tomografię, podobnie jak skierowania na wszelkie badania, wystawiane jest po uwzględnieniu wskazań i przeciwwskazań do danego badania; koszty wykonania badania pokrywa pacjent.
Jakub Woźniak
lekarz rodzinny
Umów wizytę
Dzień dobry, oczywiście, natomiast proszę pamiętać że są to badania płatne (na koszt pacjenta). W razie potrzeby zapraszam na konsultacja - lekarz specjalista medycyny rodzinnej Jakub Woźniak
Pokaż więcej pytań więcej
CHCESZ ZADAĆ PYTANIE?
Musisz napisać jeszcze: 50 znaków.
Dziękujemy
Twoje pytanie zostało wysłane. Nasi specjaliści udzielają odpowiedzi zwykle do kilkunastu godzin od zadanego pytania. Wszystkie odpowiedzi zostaną wysłane na adres e‑mail, który podałeś w formularzu.
lub Umów się na konsultację

Serwis HaloDoctor ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny i w żadnym wypadku nie zastępuje konsultacji medycznej. W celu dokładnej diagnozy zalecany jest kontakt z lekarzem. Jeśli jesteś chory, potrzebujesz konsultacji lekarskiej, e‑Recepty lub zwolnienia lekarskiego umów wizytę teraz. Nasi lekarze są do Twojej dyspozycji 24 godziny na dobę!

Lekarz online czeka na Ciebie
Umów wizytę
e-Recepta Przeziębienie Znajdź lekarza L4 L4 Umów wizytę