Adabonib

Nazwa Produktu Leczniczego
Adabonib
Nazwa powszechnie stosowana
Bortezomibum
Postać farmaceutyczna
Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Substancja czynna
Bortezomibum 3.5 mg
Podmiot odpowiedzialny
PENTAFARMA-Sociedade Tecnico-Medicinal, S.A.
Konsultacja z e-receptą Konsultacja z Receptą Konsultacja z e-receptą

Adabonib - podstawowe informacje o leku:

Lek Adabonib to preparat, który zawiera substancję czynną o nazwie bortezomib. Bortezomib jest inhibitorem proteasomu, czyli enzymu, który kontroluje funkcje komórek oraz ich rozwój. Dzięki zaburzeniu funkcji proteasomów, bortezomib może prowadzić do śmierci komórek nowotworowych. Adabonib jest stosowany w leczeniu szpiczaka mnogiego, czyli nowotworu szpiku kostnego, u pacjentów powyżej 18 roku życia. Może być stosowany jako jedyny lek lub w połączeniu z innymi lekami, takimi jak pegylowana liposomalna doksorubicyna lub deksametazon, u pacjentów, u których choroba uległa nasileniu po stosowaniu przynajmniej jednego innego leczenia, a przeszczepienie hematopoetycznych komórek macierzystych było niemożliwe lub nieudane. Adabonib może być również stosowany w połączeniu z lekami melfalanem i prednizonem u pacjentów, u których choroba nie była wcześniej leczona i którzy nie kwalifikują się do chemioterapii dużymi dawkami cytostatyków w połączeniu z przeszczepieniem hematopoetycznych komórek macierzystych. W przypadku chłoniaka z komórek płaszcza, Adabonib może być stosowany u pacjentów powyżej 18 roku życia w połączeniu z lekami, takimi jak rytuksymab, cyklofosfamid, doksorubicyna i prednizon, u których choroba nie była wcześniej leczona i którzy nie kwalifikują się do przeszczepienia hematopoetycznych komórek macierzystych.

Wskazania do stosowania:

Produkt leczniczy Adabonib jest wskazany w monoterapii lub w skojarzeniu z pegylowaną liposomalną doksorubicyną lub deksametazonem u dorosłych pacjentów z progresją szpiczaka mnogiego, którzy wcześniej otrzymali co najmniej jeden inny program leczenia oraz u których zastosowano już przeszczepienie hematopoetycznych komórek macierzystych lub osób, które nie kwalifikują się do niego.

Produkt leczniczy Adabonib w skojarzeniu z melfalanem i prednizonem wskazany jest w leczeniu dorosłych pacjentów z wcześniej nieleczonym szpiczakiem mnogim, którzy nie kwalifikują się do chemioterapii dużymi dawkami cytostatyków w połączeniu z przeszczepieniem hematopoetycznych komórek macierzystych.

Produkt leczniczy Adabonib w skojarzeniu z deksametazonem, lub deksametazonem i talidomidem wskazany jest w indukcji leczenia dorosłych pacjentów z wcześniej nieleczonym szpiczakiem mnogim, którzy kwalifikują się do chemioterapii dużymi dawkami cytostatyków w połączeniu z przeszczepieniem hematopoetycznych komórek macierzystych.

Produkt leczniczy Adabonib w skojarzeniu z rytuksymabem, cyklofosfamidem, doksorubicyną i prednizonem wskazany jest w leczeniu dorosłych pacjentów z wcześniej nieleczonym chłoniakiem z komórek płaszcza, którzy nie kwalifikują się do przeszczepienia hematopoetycznych komórek macierzystych.

Pliki do pobrania

Adabonib  - ulotka (pdf) Pobierz separator download Adabonib  - ChPL (Charakterystyka Produktu Leczniczego) Pobierz separator download

Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

więcej więcej

Znajdź specjalistę w swojej okolicy

Miasto
search
search
Warszawa
Wrocław
Poznań
Kraków
Łódź
Katowice
Gdańsk
Szczecin
Opole
Rzeszów
Bydgoszcz
Lublin
Gorzów Wielkopolski
Białystok
Kielce
Olsztyn
Specjaliści
search
search
Schorzenia
search
search
Usługi
search
search
Powyższe informacje mają tylko i wyłącznie charakter poglądowy. Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
e-Recepta Przeziębienie Znajdź lekarza L4 L4 baza leków e-Recepta