Centrum Terapii Wzroku OPTOPLUS Anna Przekoracka-Krawczyk

okulista, okulista dziecięcy, optometrysta, terapeuta wzroku
Umów wizytę
Nasi specjaliści
prof.UAM dr hab.n.med. Anna Przekoracka-Krawczyk
5.00 / opinii
umów wizytę
5,0
anna mazur 2021.07.01 godz. 12:21
wszystko ok
mgr Dorota Maciaszek
umów wizytę
mgr Monika Wojtczak-Kwaśniewska
optometrysta
umów wizytę
lek.med. Joanna Karolak
okulista
umów wizytę
mgr Ewelina Maciorowska
mgr Elżbieta Grzegorczyk
psycholog

Usługi

Aplikacja miękkich soczewek kontaktowych
40 min · 200 zł
Badanie pod kątem doboru miękkich standardowych soczewek kontaktowych (sferycznych i torycznych); cena zawiera pomiar ostrości wzroku, badanie refrakcji, aplikację soczewek, ocenę dopasowania oraz parę soczewek próbnych (wyłączając soczewki specjalistyczne, na specjalne zamówienie), naukę zakładania i zdejmowania soczewek oraz jedną wizytę kontrolną w czasie do miesiąca od aplikacji.
Aplikacja miękkich soczewek kontaktowych-ze skierowania od innego specjalisty z OPTOPLUS
30 min · 150 zł
Aplikacja miękkich standardowych soczewek kontaktowych (sferycznych i torycznych); Wizyta obejmuje aplikację soczewek, ocenę dopasowania, pomiar ostrości wzroku w soczewkach oraz parę soczewek próbnych (wyłączając soczewki specjalistyczne, na specjalne zamówienie), a także naukę zakładania i zdejmowania soczewek oraz wizytę kontrolną aplikacji w czasie do miesiąca od aplikacji.
Cena dotyczy pacjenta po wcześniej odbytym badaniu w OPTOPLUS lub ze skierowaniem od innego specjalisty z OPTOPLUS.
Aplikacja miękkich specjalistycznych soczewek kontaktowych
40 min · 250 zł
Badanie pod kątem doboru miękkich specjalistycznych soczewek kontaktowych (protetycznych, multifokalnych, o bardzo wysokich mocach); cena zawiera pomiar ostrości wzroku, badanie refrakcji, aplikację soczewek, ocenę dopasowania, naukę zakładania i zdejmowania soczewek oraz wizytę kontrolną w czasie do miesiąca od aplikacji.
Para soczewek próbnych wymaga dodatkowej opłaty (w zależności od typu soczewek).
Aplikacja miękkich specjalistycznych soczewek kontaktowych-ze skierowania od innego specjalisty z OPTOPLUS
30 min · 200 zł
Badanie pod kątem doboru miękkich specjalistycznych soczewek kontaktowych (protetycznych, multifokalnych, o bardzo wysokich mocach); cena zawiera pomiar ostrości wzroku, badanie refrakcji, aplikację soczewek, ocenę dopasowania, naukę zakładania i zdejmowania soczewek oraz wizytę kontrolną w czasie do miesiąca od aplikacji.
Para soczewek próbnych wymaga dodatkowej opłaty (w zależności od typu soczewek).
Aplikacja soczewek ortokeratologicznych (OrtoK)- PAKIET
40 min · 2600 zł
Pakiet obejmuje roczną opiekę specjalistyczną (optometryczną) nad pacjentem ortokeratologicznym.
Cena dotyczy: w pierwszym roku aplikację soczewek OrtoK (z wizytą kwalifikacyjną, topografią rogówek), parę soczewek OrtoK (z gwarancją wymiany w ciągu 6 mies., jeżeli taka byłaby konieczna), naukę zakładania, zdejmowania i higieny soczewek oraz wizyty kontrolne w ciągu całego roku (1-sza przy odbiorze soczewek, 2-ga po pierwszej nocy, 3-cia po tygodniu, 4-ta po miesiącu, 6-ta po 3 miesiącach i kolejne co 3 miesiące);
w kolejnych latach pakiet obejmuje parę soczewek OrtoK, wizyty kontrolne (co najmniej 4 w ciągu roku - co 3 mies.)
Opłata nie obejmuje płynów do higieny soczewek OrtoK, konsultacji okulistycznej w razie infekcji.
Aplikacja soczewek ortokeratologicznych (OrtoK)-wizyta kontrolna
30 min · 150 zł
Wizyta kontrolna po aplikacji soczewek OrtoK. Obejmuje ocenę dopasowania soczewek, ocenę przedniego odcinka oka, pomiar ostrości wzroku, topografii rogówek oraz ocenę uzyskanego efektu korekcji.
Aplikacja soczewek ortokeratologicznych (OrtoK)-wizyta kwalifikacyjna
40 min · 300 zł
Badania obejmują pomiar ostrości wzroku, wady refrakcji, ocenę przedniego odcinka oka, topografię rogówki, w razie wskazań grubość rogówki oraz dobór optymalnej korekcji ortokeratologicznej (w przypadku zakwalifikowania pacjenta do tego typu korekcji).
Badanie kwalifikacyjne do soczewek okularowych MiYOSMART przeznaczonych do kontroli progresji krótkowzroczności
40 min · 250 zł
Badanie obejmuje pomiar ostrości wzroku, wady refrakcji, ustawienia oczu, zdolności akomodacyjno-wergencyjnych oraz pomiar długości gałek ocznych (również ocenę dna oka - funduskamera - wg wskazań).
Badanie kwalifikacyjne do soczewek okularowych MiYOSMART przeznaczonych do kontroli progresji krótkowzroczności-lek.okulista
250 zł
Badanie obejmuje pomiar ostrości wzroku, wady refrakcji po porażeniu akomodacji (jeżeli wskazane), dna oka, ustawienia oczu, akomodacji oraz pomiar długości gałek ocznych.
Badanie okulistyczne
200 zł
Badanie dzieci w każdym wieku (w tym niemowląt) i dorosłych (nie obejmuje stanów złożonych, jak zezy, zaćma wrodzona, poważne wady rozwojowe oczu, oczopląs itp.).
Obejmuje ocenę przedniego i tylnego odcinka oka (dno oka), ostrość wzroku, wadę refrakcji (z porażeniem akomodacji) oraz w razie wskazań inne testy jak ocena czy występuje zez, a także przepisanie odpowiedniej terapii (okulary, leczenie farmakologiczne, inne zalecenia).
Badanie okulistyczne-rozszerzone
250 zł
Badanie dzieci w każdym wieku (w tym niemowląt) i dorosłych. Dotyczy stanów, takich jak zezy, zaćma wrodzona, wady rozwojowe oczu, oczopląs itp.
Obejmuje ocenę przedniego i tylnego odcinka oka (dno oka), ostrość wzroku, wadę refrakcji (w razie wskazań z porażeniem akomodacji) oraz inne testy jak widzenie obuoczne czy występowanie zeza, a także przepisanie odpowiedniej terapii (okulary, leczenie farmakologiczne, lub/i wskazanie do konsultacji z innym specjalistą OPTOPLUS, inne zalecenia).
Badanie optometryczne rozrzerzone-złożone stany zezowe, zaćma dziecięca,oczopląs,stany neurologiczne, dwojenie-konsultacja prof.UAM dr hab.n.med.-wizyta kontrolna do roku czasu
40 min · 250 zł
Dotyczy złożonych wad wzroku takich jak: OCZOPLĄS, ZŁOŻONE ZEZY (w tym porażenne), ZAĆMA WRODZONA, SŁABOWIDZENIE, STANY NEUROLOGICZNE DWOJENIE, itp.
Rozszerzone badanie optometryczne, obejmujące pomiar ostrości wzroku, wady refrakcji, dobór korekcji okularowej (w tym pryzmatycznej, jeżeli wskazana), pomiary widzenia obuocznego, kontroli okulomotorycznej, akomodacji oraz w razie wskazań-zdjęcie dna oka i/lub ciśnienie oka (metodą bezdotykową PUFF) wraz z pachymetrią.
Jeżeli wskazane, na podstawie tych badań specjalista przygotowuje plan terapii (jeżeli pacjent jej wymaga i zakwalifikuje się).
W przypadku terapii domowej nauka ćwiczeń (dodatkowo płatna: 150 zł-standardowo lub 200 zł.-ćwiczenia neuro-optometryczne) odbywa się w innym terminie (w ciągu kilku dni po przygotowaniu terapii lub w wyjątkowych sytuacjach - osoby przyjezdne z daleka powyżej 100 km w dzień badania, jeżeli dostępny będzie terapeuta).
Badanie optometryczne rozrzerzone-złożone stany zezowe, zaćma dziecięca,oczopląs,stany neurologiczne,dwojenie-konsultacja prof.UAM dr hab.n.med.-I-sza wizyta i wizyta kontrolna po upłynięciu roku
40 min · 300 zł
1-sza wizyta i wizyta kontrolna po upłynięciu roku.
Dotyczy złożonych wad wzroku takich jak: OCZOPLĄS, ZŁOŻONE ZEZY (w tym porażenne), ZAĆMA WRODZONA, SŁABOWIDZENIE, STANY NEUROLOGICZNE, DWOJENIE, itp.
Rozszerzone badanie optometryczne, obejmujące pomiar ostrości wzroku, wady refrakcji, dobór korekcji okularowej (w tym pryzmatycznej, jeżeli wskazana), pomiary widzenia obuocznego, kontroli okulomotorycznej, akomodacji oraz w razie wskazań-zdjęcie dna oka i/lub ciśnienie oka (metodą bezdotykową PUFF) wraz z pachymetrią.
Jeżeli wskazane, na podstawie tych badań specjalista przygotowuje plan terapii (jeżeli pacjent jej wymaga i zakwalifikuje się).
W przypadku terapii domowej nauka ćwiczeń (dodatkowo płatna: 150 zł-standardowo lub 200 zł.-ćwiczenia neuro-optometryczne) odbywa się w innym terminie (w ciągu kilku dni po przygotowaniu terapii lub w wyjątkowych sytuacjach - osoby przyjezdne z daleka powyżej 100 km w dzień badania, jeżeli dostępny będzie terapeuta).
Badanie optometryczne rozszerzone-konsultacja Prof. UAM dr hab.n.med.
40 min · 250 zł
Dotyczy badania dorosłych i dzieci.
Rozszerzone badanie optometryczne, obejmujące pomiar ostrości wzroku, wady refrakcji, dobór korekcji okularowej (w tym pryzmatycznej, jeżeli wskazana), pomiary widzenia obuocznego, kontroli okulomotorycznej, akomodacji oraz w razie wskazań-zdjęcie dna oka i/lub ciśnienie oka (metodą bezdotykową PUFF) wraz z pachymetrią.
Na podstawie tych badań specjalista przygotowuje plan terapii (jeżeli pacjent jej wymaga i zakwalifikuje się).
W przypadku optometrycznej terapii domowej nauka ćwiczeń (dodatkowo płatna: 150 zł-standardowo, lub 200 zl-terapia neuro-optometryczna) odbywa się w innym terminie (w ciągu kilku dni po przygotowaniu terapii lub w wyjątkowych sytuacjach - osoby przyjezdne z daleka powyżej 100 km w dzień badania, jeżeli dostępny będzie terapeuta i lub termin nauki ćwiczeń zostanie wcześniej zarezerowowany).
Badanie optometryczne rozszerzone-stany zezowe, stany neurologiczne, złożone wady refrakcji- dr lub mgr optometrii
40 min · 250 zł
Cena obejmuje 1-szą wizytę i wizyty kontrolne. Badanie dorosłych i dzieci od 3 r.ż.
Dotyczy ZŁOŻONYCH WAD WZROKU, ZEZÓW, PACJENTÓW NEUROLOGICZNYCH, PACJENTÓW AUTYSTYCZNYCH itp.
Rozszerzone badanie optometryczne, obejmujące pomiar ostrości wzroku, wady refrakcji, dobór korekcji okularowej (w tym pryzmatycznej, jeżeli wskazana), pomiary widzenia obuocznego, kontroli okulomotorycznej, akomodacji oraz w razie wskazań-zdjęcie dna oka i/lub ciśnienie oka (metodą bezdotykową PUFF).
Na podstawie tych badań specjalista przygotowuje plan terapii (jeżeli pacjent jej wymaga i zakwalifikuje się).
W przypadku terapii domowej nauka ćwiczeń (dodatkowo płatna: 150 zł-standardowo lub 200 zł.-ćwiczenia neurooptometryczne) odbywa się w innym terminie (w ciągu kilku dni po przygotowaniu terapii lub w wyjątkowych sytuacjach - osoby przyjezdne z daleka powyżej 100 km w dzień badania, jeżeli dostępny będzie terapeuta).
Badanie optometryczne-stany niezezowe (dobór korekcji okularowej, rozszerzone o ocenę widzenia obuocznego, konwergencję, zdjęcie dna oka).
40 min · 220 zł
Specjalistyczne badanie dzieci w wieku szkolnym i dorosłych pod kątem doboru korekcji okularowej (okulary jedno-, dwu i wieloogniskowe - nie obejmuje doboru korekcji pryzmatycznej) w stanach bez zaburzeń zezowych czy akomodacyjno-wergencyjnych.
Obejmuje pomiar ostrości wzroku, wadę refrakcji, ocenę czy występują zaburzenia widzenia obuocznego i w razie wskazań wykonanie zdjęcie dna oka (bez wydruku) i/lub ciśnienie oka (metodą bezdotykową PUFF) oraz dobór optymalnej korekcji okularowe lub soczewkowej. Badanie nie obejmuje rozszerzonych pomiarów kontroli okulomotorycznej, zezów czy zdolności akomodacyjno-wergencyjnych.
Badanie refrakcji
30 min · 150 zł
Podstawowe badanie dorosłych lub młodzieży od 16 r.z., bez złożonych wad wzroku, służące doborowi korekcji okularowej. Obejmuje pomiary ostrości wzroku, wady refrakcji i dobór optymalnej korekcji okularowej (nie obejmuje doboru korekcji pryzmatycznej, doboru soczewek kontaktowych, badań widzenia obuocznego, kontroli okoruchowej, zaburzeń akomodacji czy oceny dna oka, itp.).
Diagnoza logopedyczna
90 min · 250 zł
Dobór pomocy dla słabowidzących
50 min · 250 zł
Wizyta obejmuje ocenę ostrości wzroku, badanie refrakcji (jeżeli pacjent nie ma aktualnego); kwalifikację do doboru pomocy optycznych/elektronicznych dla osób słabowidzących; dobór odpowiedniej pomocy wraz z instrukcją użytkowania; wypisanie odpowiednich dokumentów koniecznych do zakupu pomocy, pomoc w uzyskaniu refundacji NFZ na zakup dobranej pomocy.
Konsultacja pedagogiczno-psychologiczna (50-60 min)
60 min · 180 zł
Konsultacja pedagogiczno-psychologiczna (80-90 min)
85 min · 250 zł
Pole widzenia - perymetria (jaskrawe, plamkowe, itp.)
30 min · 80 zł
Pole widzenia - perymetria (jaskrawe, plamkowe, itp.)-na zlecenie OptoPlus
30 min · 70 zł
Pole widzenia - perymetria (neurologiczne lub więcej niż 1 typ testu)-na zlecenie specjalisty z OptoPlus
40 min · 100 zł
Pole widzenia - perymetria komputerowa (neurologiczne lub więcej niż 1 typ testu)
40 min · 120 zł
Pomiar ciśnienia oczu-tonometria iCare
30 zł
Pomiar długości gałek ocznych (IOLMaster)
15 min · 50 zł
Pomiar długości gałek ocznych metodą nieinwazyjną (aparatem IOLMaster).
Pomiar długości gałek ocznych (IOLMaster)-lek.okulista
50 zł
Pomiar długości gałek ocznych metodą nieinwazyjną (aparatem IOLMaster).
Pomiar OCT-odcinek tylny
15 min · 160 zł
Pomiar na tomografie SOCT (MAESTRO TOPCON), nieinwazyjny, nie wymaga stosowania środków rozszerzających źrenice; Wyniki wraz z oceną i opisem (przez lekarza okulistę) do odbioru od razu lub w ciągu 7 dni (na życzenie mogą być wysłane drogą elektroniczną).
Pomiar OCT-odcinek tylny-lek.okulista
160 zł
Pomiar na tomografie SOCT (MAESTRO TOPCON), nieinwazyjny, nie wymaga stosowania środków rozszerzających źrenice; Wyniki wraz z oceną i opisem (przez lekarza okulistę) do odbioru od razu lub w ciągu 7 dni (na życzenie mogą być wysłane drogą elektroniczną).
Pomiar OCT-pełne (przedni i tylny odcinek)
15 min · 200 zł
Pomiar na tomografie SOCT (MAESTRO TOPCON), nieinwazyjny, nie wymaga stosowania środków rozszerzających źrenice; Wyniki wraz z oceną i opisem (przez lekarza okulistę) do odbioru od razu lub w ciągu 7 dni (na życzenie mogą być wysłane drogą elektroniczną).
Pomiar OCT-pełne (przedni i tylny odcinek)-lek.okulista
200 zł
Pomiar na tomografie SOCT (MAESTRO TOPCON), nieinwazyjny, nie wymaga stosowania środków rozszerzających źrenice; Wyniki wraz z oceną i opisem (przez lekarza okulistę) do odbioru od razu lub w ciągu 7 dni (na życzenie mogą być wysłane drogą elektroniczną).
Pomiar OCT-przedni odcinek
15 min · 120 zł
Pomiar na tomografie SOCT (MAESTRO TOPCON), nieinwazyjny, nie wymaga stosowania środków rozszerzających źrenice; Wyniki wraz z oceną i opisem do odbioru od razu lub w ciągu 7 dni (na życzenie mogą być wysłane drogą elektroniczną).
Pomiar OCT-przedni odcinek-lek.okulista
120 zł
Pomiar na tomografie SOCT (MAESTRO TOPCON), nieinwazyjny, nie wymaga stosowania środków rozszerzających źrenice; Wyniki wraz z oceną i opisem do odbioru od razu lub w ciągu 7 dni (na życzenie mogą być wysłane drogą elektroniczną).
Pomiar pachymetrii i ciśnienia oczu-bezdotykowo-PUFF
30 zł
Pomiar zeza synoptoforem (jednoczesna percepcja, fuzja, kąty zeza).
15 min · 100 zł
Płyn do pielęgnacji soczewek kontaktowych
120 zł
Terapia logopedyczna-dorośli i większe dzieci
60 min · 150 zł
Terapia logopedyczna-dzieci
45 min · 120 zł
Terapia pedagogiczno-psychologiczna (50-60 min)
50 min · 150 zł
Terapia pscyhologiczna
60 min · 150 zł
TOPOGRAFIA ROGÓWEK
15 min · 150 zł
Pomiar parametrów przedniej powierzchni rogówki. Wynik z opisem do odbioru w ciągu 7 dni (możliwość otrzymania go e-mailem) lub od ręki - w zależności od dostępności na miejscu specjalistów.
VT - nauka ćwiczeń neuro-optometrycznych
40 min · 200 zł
Nauka ćwiczeń domowych neuro-optometrycznych po odbytej konsultacji optometrycznej w Optoplus. Dotyczy pacjentów neurologicznych, słabowidzących itp. Nie ma możliwości umówienia się na naukę ćwiczeń bez wcześniejszej konsultacji wOptoplus i ustalania planu terapii.
VTH - nauka ćwiczeń domowych
30 min · 150 zł
Nauka ćwiczeń domowych po odbytej konsultacji optometrycznej w OptoPlus (nie obejmuje ćwiczeń neuro-optometrycznych). Nie ma możliwości umówienia się na naukę ćwiczeń bez wcześniejszej konsultacji w OptoPlus i ustalania programu terapii.
więcej

Opinie o placówce

brak opinii o placówce
Nasze placówki
Strona WWW placówki medycznej: Centrum Terapii Wzroku OPTOPLUS Anna Przekoracka-Krawczyk   Poznań, Jana Henryka Dąbrowskiego 353