Pediatrzy z Bytomia i okolic

Pediatrzy z Bytomia i okolic
brak zdjęcia
Daria Pietras
pediatra
5.00 / 1 opinia
Czym się zajmuję?
W gabinecie Online
Katowice ul. Aleja Wojciecha Korfantego 138
17 - hydroksypregnenolon 220.00 zł
zmień
17 - hydroksypregnenolon 220.00 zł
17 - hydroksyprogesteron 47.00 zł
17-hydroksykortykosteroidy w DZM 61.00 zł
17-ketosterydy w DZM 55.00 zł
1p/19q - badanie kodelecji ramion chromosomów 1p/19q (FISH) 990.00 zł
1p/19q - badanie kodelecji ramion chromosomów 1p/19q (FISH) 990.00 zł
4K score - ocena ryzyka raka prostaty 2079.00 zł
4K score - ocena ryzyka raka prostaty 2079.00 zł
6- metylmerkaptopuryna i 6- tioguanina, ilościowo 264.00 zł
6-metylmerkaptopuryna i 6-tioguanina, ilościowo 264.00 zł
a1 - mikroglobulina w moczu 99.00 zł
Aceruloplazminemia. Analiza sekwencji kodującej genu CP z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. 2475.00 zł
Acetylocholinoesteraza krwinkowa (AChe) 154.00 zł
Achondroplazja (gen FGFR3 - najczęstsze mutacje) 319.00 zł
Achromatopsja/monochromatyzm pręcikowy (gen CNGA3- 4 najczęstsze mutacje) 520.00 zł
Achromatopsja/monochromatyzm pręcikowy (gen CNGB3 - najczęstsza mutacja) 340.00 zł
ACTH 44.00 zł
Adenowirus (ADV) met. PCR, ilościowo 220.00 zł
Adenowirus typ 2 IgG 110.00 zł
Adenowirus typ 2 IgM 110.00 zł
Adenowirusy met. PCR, jakościowo 231.00 zł
Adenowirusy w kale 33.00 zł
Adiponektyna 231.00 zł
Adrenalina 88.00 zł
Adrenalina w DZM 88.00 zł
Adrenoleukodystrofia. Analiza sekwencji całego regionu kodującego genu ABCD1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS 2475.00 zł
AFP 40.00 zł
Aktywność anty - Xa 165.00 zł
Aktywność anty-Xa 165.00 zł
Aktywność beta- glukozydazy - diagnostyka choroby Gauchera i choroby Wolmana 440.00 zł
Aktywność L-asparaginazy 180.00 zł
Aktywność reninowa osocza 88.00 zł
Albinizm oczny (gen GPR143 - eksony 3,6 i 7) 748.00 zł
Albumina 11.00 zł
Albumina w DZM 27.50 zł
Albumina w moczu 22.00 zł
Albumina w PMR 33.00 zł
Albumina w płynie z jam ciała 22.00 zł
Aldolaza 39.00 zł
Aldosteron 68.00 zł
Aldosteron w DZM 77.00 zł
Alfa - 1 - antytrypsyna 68.00 zł
Alfa - 1 - antytrypsyna w kale 110.00 zł
Alfa - 1 - kwaśna glikoproteina (orozomukoid) 27.50 zł
Alfa - 2 makroglobulina 77.00 zł
Alfa podjednostka hormonów glikoproteinowych 110.00 zł
ALK - badanie mutacji metodą sekwencjonowania 660.00 zł
ALK - badanie mutacji metodą sekwencjonowania 660.00 zł
ALK - FISCH - badanie rearanżacji genu ALK 660.00 zł
ALK-FIScH - badanie rearanżacji genu ALK 660.00 zł
ALT 10.50 zł
Aluminium (Glin) w surowicy 110.00 zł
Amfetamina w moczu, jakościowo 33.00 zł
AMH (Hormon anty Mullerowski) 166.00 zł
Amiodaron w surowicy 209.00 zł
Amylaza 10.00 zł
Amylaza w moczu 9.00 zł
Amylaza w płynie z jam ciała 9.00 zł
Amyloid A 165.00 zł
Amyloid Beta w PMR 308.00 zł
Amyloidoza transtyretynowa (TTR) 1045.00 zł
Analiza aberracji chromosomowych (liczby i struktury) oraz mikroaberracji; określenie płci płodu - metodą mikromacierzy CGX 2000.00 zł
Analiza aberracji liczbowych chromosomów: X, Y, 13, 18, 21; określenie płci płodu- badanie molekularne metodą QF-PCR 750.00 zł
Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów związanych z występowaniem objawów klinicznych padaczki, wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego (WES) 3960.00 zł
Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia chaffeensis IgG met. IIF 137.50 zł
Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia chaffeensis IgM met. IIF 137.50 zł
ANCA 6 - identyfikacja 6 antygenów cytoplazmatycznych neutrofilów ludzkich w klasie IgG metodą ELISA 209.00 zł
Androstendion 55.00 zł
Anemia sierpowatokrwinkowa (gen HBB - cały) 1177.00 zł
Anemia sierpowatokrwinkowa (gen HBB - ekson 2) 462.00 zł
Anemia sierpowatokrwinkowa (gen HBB - eksony 1,3) 715.00 zł
Aniridia - mikrodelecje regionu 11p13 - test MLPA 1089.00 zł
anty - CCP 89.00 zł
anty - TG 44.00 zł
anty - TPO 44.00 zł
Antygen HLA - B57 418.00 zł
Antygen HLA B27 met. PCR - jakościowo 188.00 zł
Antykoagulant toczniowy 132.00 zł
Antytrombina III, aktywność 50.00 zł
APC - podstawowe badanie mutacji związanych z rodzinną polipowatością jelita grubego 495.00 zł
Apo E genotypowanie, ocena skłonności do wystąpienia choroby Alzheimera/dziedziczenj skłonności do miażdżycy met. PCR 550.00 zł
APTT 10.50 zł
Arsen we krwi 137.50 zł
Artrogrypoza. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów, związanych z występowaniem objawów klinicznych, wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego (WES) 3960.00 zł
ASO, ilościowo 19.50 zł
Aspergillus - antygen krążący 198.00 zł
Aspergillus fumigatus IgA 77.00 zł
Aspergillus fumigatus IgG 77.00 zł
Aspergillus fumigatus IgM 77.00 zł
Aspirat z oskrzeli (bad.bakter.) 37.00 zł
AST 10.50 zł
Ataksja Friedreicha 545.00 zł
Ataksja rdzeniowo - móżdżkowa 3 (gen SCA3 - mutacja dynamiczna) 545.00 zł
Ataksja rdzeniowo - móżdżkowa 3 (gen SCA3 - mutacja dynamiczna) 545.00 zł
Ataksja rdzeniowo - móżdżkowa 7 (gen SCA7 - mutacja dynamiczna) 545.00 zł
Ataksja rdzeniowo- móżdżkowa 1 545.00 zł
Ataksja rdzeniowo- móżdżkowa 2 572.00 zł
Ataksja rdzeniowo- móżdżkowa 7 (gen SCA7 - mutacja dynamiczna) 545.00 zł
Ataksja rdzeniowo- móżdżkowa typu 17 (SCA17) 825.00 zł
Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa (gen CACNA1A- mutacja dynamiczna) 450.00 zł
Atopowe zapalenie skóry, rybia łuska, astma- filagryna (gen FLG/filagryna - badanie 2 najczęstszych mutacji) 665.50 zł
Autoimmunologiczne zapalenia mózgu, panel przeciwciał, met. II F 594.00 zł
Autoprzeciwciała - panel przeglądowy 99.00 zł
Autoprzeciwciała przeciwpłytkowe 660.00 zł
Babesia microti IgG met. IIF 165.00 zł
Babesia microti IgM met. IIF 165.00 zł
Babesia spp. Parazytemia, badanie mikroskopowe krwi 115.50 zł
Bąblowica (Echinococcus granulosus) IgG 110.00 zł
Bąblowica (Echinococcus granulosus) met. Western - Blot 330.00 zł
Bąblowica (Echinococcus multilocularis), met. Western - Blot 313.50 zł
Badania laboratoryjne 113.23 zł
Badania laboratoryjne 126.00 zł
Badania serologiczne w kierunku choroby "hodowców ptaków" 176.00 zł
Badania serologiczne w kierunku choroby "płuco farmera" 176.00 zł
Badania tkankowe 110.00 zł
Badanie dna oka z podaniem kropli 1% Tropicamidum 150.00 zł
Badanie drożności jajowodów Sono HSG 500.00 zł
Badanie epidemiologiczne - badanie skażenia mikrobiologicznego powierzchni 44.00 zł
Badanie genetyczne w kierunku choroby Huntingtona 550.00 zł
Badanie genów fuzyjnych ALK, NTRK, RET, ROS1 w raku płuc 5390.00 zł
Badanie jałowości materiału (min. 20 płytek) 44.00 zł
Badanie jałowości powietrza 44.00 zł
Badanie jednego wariantu genetycznego 330.00 zł
Badanie konsultacyjne - badanie w celu oznaczenia grupy krwi i identyfikacji p/c odpornościowych w RCKiK w celu wydania ostatecznego wyniku 275.00 zł
Badanie materiału z poronienia - badanie aneuplodii chromosomowych (X,Y,13,18,21,16,15,22) met. QF-PCR 935.00 zł
Badanie materiału z poronienia metodą mikromacierzy (aCGH) 1859.00 zł
Badanie mutacji markerowej - potwierdzenie zmiany w rodzinie (wybrany gen i wybrana mutacja spoza oferty) 495.00 zł
Badanie mutacji markerowej - potwierdzenie zmiany w rodzinie (wybrany gen i wybrana mutacja z oferty) 341.00 zł
Badanie mutacji w eksonie 9 genu CARL 385.00 zł
Badanie mutacji w eksonie 9 genu CARL 385.00 zł
Badanie mutacji w genach związanych z predyspozycją do raka jelita grubego - test NGS 2750.00 zł
Badanie mutacji W515K/L w genie MPL 385.00 zł
Badanie nasienia w kierunku Mycoplasma hominis i Ureoplasma spp. (bad.mikrob.) 49.50 zł
Badanie OCT jaskry 150.00 zł
Badanie OCT jednego oka 100.00 zł
Badanie OCT obojga oczu 150.00 zł
Badanie OCT plamek 150.00 zł
Badanie OCT przedniego odcinka oka 150.00 zł
Badanie pojedyńczej mutacji BRCA1/2 - met. sekwencjonowania 550.00 zł
Badanie pojedyńczej mutacji BRCA1/2 - met. sekwencjonowania 550.00 zł
Badanie polimorfizmu APA 1 w genie IGF 2 350.00 zł
Badanie w kierunku mozaiki linii chromosomów płciowych, met. FISH 660.00 zł
BAR 198.00 zł
Barbiturany w moczu, jakościowo 33.00 zł
Bardzo długołańcuchowe kwasy tłuszczowe VLCFA 495.00 zł
Bartoneloza (B. henselae, b. quintana) IgM, IgG met. IIF 275.00 zł
Bartoneloza (B.henselae, b. quintana) IgG met. IIF 165.00 zł
Bartoneloza (B.henselae, b.quintana) IgM met. IIF 165.00 zł
Benzodiazepiny w moczu, jakościowo 33.00 zł
Beta - 2 - mikroglobulina 52.00 zł
Beta - 2 - mikroglobulina w moczu 72.00 zł
Beta Karoten 187.00 zł
Beta-Crosslaps (beta-CTX) 121.00 zł
Bezpośredni test antyglobulinowy 33.00 zł
Białko 14-3-3 w PMR 770.00 zł
Białko Bence'a Jonesa w DZM 7.00 zł
Białko C, aktywność 88.00 zł
Białko całkowite 9.50 zł
Białko Oligoklonalne 440.00 zł
Białko S wolne 88.00 zł
Białko S, aktywność 132.00 zł
Białko TAU w PMR, met. ELISA 526.90 zł
Białko w DZM 8.00 zł
Białko w moczu 8.00 zł
Białko w PMR 14.50 zł
Bilans tłuszczowy w kale 220.00 zł
Bilirubina całkowita 9.00 zł
Bilirubina wolna (pośrednia) 14.00 zł
Bilirubina związana (bezpośrednia) 12.00 zł
Bizmut 198.00 zł
BNP 88.00 zł
Bor we krwi 66.00 zł
Borelia Burgdorferii - rozbicie krążących kompleksów immunologicznych western - blot 407.00 zł
Borelia burgdorferii met. PCR, jakościowo 165.00 zł
Borelioza Burgdorferii met. PCR, jakościowo z kleszcza 187.00 zł
Borelioza CD57 220.00 zł
Borelioza IgG 42.00 zł
Borelioza IgG met. western- blot 123.00 zł
Borelioza IgG w PMR 82.50 zł
Borelioza IgG w PMR met. western - blot 110.00 zł
Borelioza IgG w surowicy i PMR, met. Western - Blot 203.50 zł
Borelioza IgG wskaźnik PMR/surowica met. ELISA 110.00 zł
Borelioza IgM 42.00 zł
Borelioza IgM met. western - blot 123.00 zł
Borelioza IGM w PMR 82.50 zł
Borelioza IgM w PMR met. western- blot 110.00 zł
Borelioza IgM w surowicy i PMR, met. Western Blot 203.50 zł
Borelioza pc. p. VIsE/C6, ilościowo, monitorowanie leczenia 133.00 zł
Brachydaktylia typu A2 (gen GDF5 - cały) 870.00 zł
Brachydaktylia typu A2 (gen GDF5 - cały) 870.00 zł
Brachydaktylia typu B (gen ROR2 - eksony 8 i 9 ) 870.00 zł
Brachydaktylia typu B (gen ROR2 - eksony 8 i 9) 870.00 zł
Brachydaktylia typu B (geny ROR2 - eksony 8 i 9 , NOG - cały) 1415.00 zł
Brachydaktylia typu B (geny ROR2 - eksony 8 i 9, NOG - cały) 1415.00 zł
Brachydaktylia typu B - postać atypowa (gen NOG - cały) 665.00 zł
Brachydaktylia typu B - postać atypowa (gen NOG - cały) 665.00 zł
Brachydaktylia typu C (gen GDF5 - cały) 870.00 zł
Brachydaktylia typu D (gen HOXD13 - cały) 830.00 zł
Konsultacja pediatryczna 180.00 zł
Pre screening AMD 0.00 zł
Pre screening Anty 0.00 zł
Pre screening HTZ 0.00 zł
Pre screening Jaskra 0.00 zł
Pre Screening Kardio 0.00 zł
Szczepienie przeciwko grypie (Influvac tetra) + kwalifikacja lekarska (dzieci i dorośli) 199.00 zł
Test antygenowy RSV 70.00 zł
Test antygenowy RSV 69.00 zł
Test na anginę paciorkowce grupy A 70.00 zł
Test na anginę Strep Alert (paciorkowce grupy A) 69.00 zł
Test na grypę A i B 70.00 zł
Test na grypę A i B 69.00 zł
Test wymazowy Covid - 19 90.00 zł
Wizyta moniotorująca 0.00 zł
Dr. n. med. Bożena Zeifert
kardiolog dziecięcy, pediatra
5.00 / 6 opinii
Czym się zajmuję?
W gabinecie Online
Zabrze ul. Wolności 338b
Konsultacja kardiologiczna dziecięca 390.00 zł
Konsultacja kardiologiczna dziecięca 390.00 zł
lek. Barbara Dobrzańska-Warzecha
pediatra, lekarz rodzinny
5.00 / 1 opinia
Czym się zajmuję?
W gabinecie Online
Świętochłowice ul. Władysława Sikorskiego 1
konsultacja internistyczna dr B. Dobrzańska-Warzecha 180.00 zł
zmień
konsultacja internistyczna dr B. Dobrzańska-Warzecha 180.00 zł
konsultacja pediatryczna dr B. Dobrzańska-Warzecha 180.00 zł
lek. Barbara Dobrzańska-Warzecha
pediatra, lekarz rodzinny
5.00 / 1 opinia
Czym się zajmuję?
W gabinecie Online
Chorzów ul. Katowicka 157
konsultacja internistyczna dr B. Dobrzańska-Warzecha 180.00 zł
zmień
konsultacja internistyczna dr B. Dobrzańska-Warzecha 180.00 zł
konsultacja pediatryczna dr B. Dobrzańska-Warzecha 180.00 zł
brak zdjęcia
Teresa Dłubak-Rowińska
pediatra
5.00 / 17 opinii
Czym się zajmuję?
W gabinecie Online
Krapkowice ul. Jagielońska 29
Dorota Orlicka
pediatra, neonatolog
5.00 / 6 opinii
Czym się zajmuję?
W gabinecie Online
Oświęcim ul. 11 Listopada 3E / 1
Badanie ultrasonograficzne 130.00 zł
zmień
Badanie ultrasonograficzne 130.00 zł
Konsultacja neonatologiczna 130.00 zł
Konsultacja pediatryczna 130.00 zł

Pediatra - inne proponowane lokalizacje