Julia Hylewicz
psycholog, psycholog dziecięcy
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Sp. z o.o.
Rejestrujesz się do:
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Sp. z o.o. | Wrocław | Dyrekcyjna 37 / 47
O mnie
Jestem psychologiem, psychoterapeutą integracyjnym w trakcie certyfikacji. Ukończyłam studia podyplomowe z Edukacji i Terapii osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej oraz Edukację i Rehabilitację osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika.

Obecnie jestem w trakcie czteroletniego całościowego Kursu Psychoterapii organizowanego przez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii we Wrocławiu. Szkolenie posiada akredytację Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Ponadto jestem w trakcie rocznego szkolenia z Psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym dzieci i młodzieży w Warszawie.

Wśród wielu ukończonych przeze mnie form doskonalących pracę psychologa znajdują się: szkolenie „Growth through Play System (GPS) Stopień I ”- Praca z dzieckiem w systemie Rozwoju poprzez zabawę; szkolenie „PECS - Picture Exchange Communication System – Poziom I”, szkolenie „TUS – Trening umiejętności społecznych”, szkolenie- „Makaton. Stopień I „.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam między innymi w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom, Młodzieży i ich Rodzinom ELPIS, Towarzystwie Alternatywnego Kształcenia im. Ireny Sendlerowej - Przedszkole „TAK”, Centrum Wspierania dziecka z Autyzmem „Niebieski Latawiec”, podczas stażu terapeutycznego organizowanego przez Ośrodek dla Dzieci z Autyzmem w Fundacji SYNAPSIS, w Zespole Szkół Specjalnych im. UNICEF, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, gdzie w ramach pracy psychologa prowadziłam diagnozę, terapię dzieci i młodzieży.

Pracuję w nurcie integracyjnym, łącząc różne podejścia psychoterapeutyczne, wychodząc z założenia, że to terapia powinna być dostosowana do pacjenta.

Bycie rodzicem to dla wielu osób wyzwanie. To relacja, której uczymy się każdego dnia. Istnieje wiele metod jak pracować z dzieckiem, jednak nie ma odpowiedniej recepty jak być dobrym rodzicem, nawiązując poprawne relacje z dzieckiem sprawiającym trudności.
Komunikacja, jak również wyrażanie swoich potrzeb i emocji ma istotne znaczenie w dzisiejszym świecie, ułatwia zrozumienie i lepsze relacje z drugą osobą. W swojej pracy chcę udzielać pomocy rodzicom w szukaniu zrozumienia tego, co się dzieje z dzieckiem, jak również między nami, pomóc w lepszej komunikacji dziecka z innymi ludźmi.
Moją pasją jest praca z dziećmi, a w szczególności z dziećmi ze spektrum autyzmu. Pracuję głównie z młodszymi dziećmi, prowadząc terapię psychologiczną wspomagającą ich rozwój. Dbam o całościowe spojrzenie na dziecko uwzględniając w szczególności aspekty psychologiczne, jak również medyczne.
Od zawsze mam kontakt z dziećmi i powadzenie terapii, oraz praca z nimi daje mi wiele satysfakcji i zadowolenia. Uważam, że praca z dzieckiem powinna przebiegać wielopłaszczyznowo, poprzez terapię w domu rodzinnym, współpracę z terapeutą i środowiskiem rówieśniczym. W mojej pracy najważniejsze jest dla mnie indywidualne podejście do dziecka, jak również budowanie relacji z rodzicami.
Zależy mi na tym, aby miejsce naszych wspólnych spotkań sprawiło, że rodzice jak i dziecko poczują się bezpiecznie i w miarę możliwości swobodnie.

Zapraszam do umawiania wizyt w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Na wizyty zapraszam rodziców z dziećmi, nie przyjmuje osób dorosłych.
Więcej
Wykształcenie
psycholog, psycholog dziecięcy
Adresy
ul. Dyrekcyjna 37/47, Wrocław
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Sp. z o.o.
Najbliższy wolny termin ...
713323670
Usługi
Terapia indywidualna dla dzieci i młodzieży z rodzicami - wizyta pierwszorazowa - psycholog (w gabinecie)
60 min · 240 zł
Terapia indywidualna dla dzieci i młodzieży - kolejna wizyta - psycholog (w gabinecie)
60 min · 180 zł
Terapia grupowa- TUS- Julia Hylewicz
90 min · 120 zł
Psycholog- terapia grupowa TUS (w gabinecie)
90 min · 120 zł
Porada psychologiczna dla dzieci i młodzieży z rodzicami - wizyta pierwszorazowa (w gabinecie)
60 min · 240 zł
Porada psychologiczna dla dzieci i młodzieży - kolejna wizyta (w gabinecie)
60 min · 180 zł
Opinie pacjentów
Specjalista nie posiada żadnych opinii
Rejestrujesz się do:
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Sp. z o.o. | Wrocław | Dyrekcyjna 37 / 47
Strona WWW placówki medycznej: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Sp. z o.o. Wrocław, Dyrekcyjna 37 / 47 Regulamin świadczenia usług
Przeczytaj o nas: