Specjaliści z Katowic i okolic – Kryzys emocjonalny

Konsultacje Premium
Specjaliści z Katowic i okolic – Kryzys emocjonalny
lek. Sylwia Smykla
lekarz
5.00 / opinia
Czym się zajmuję?
W gabinecie Online
Chorzów ul. Katowicka 157
konsultacja psychiatryczna (kolejna wizyta) dr S. Smykla 150.00 zł
zmień
konsultacja psychiatryczna (kolejna wizyta) dr S. Smykla 150.00 zł
konsultacja psychiatryczna (pierwsza wizyta) dr S. Smykla 150.00 zł
brak zdjęcia
Jakub Szeja
lekarz
5.00 / opinia
Czym się zajmuję?
W gabinecie Online
Katowice ul. Aleja Wojciecha Korfantego 138
17 - hydroksypregnenolon 220.00 zł
zmień
17 - hydroksypregnenolon 220.00 zł
17 - hydroksyprogesteron 47.00 zł
17-hydroksykortykosteroidy w DZM 61.00 zł
17-ketosterydy w DZM 55.00 zł
1p/19q - badanie kodelecji ramion chromosomów 1p/19q (FISH) 990.00 zł
1p/19q - badanie kodelecji ramion chromosomów 1p/19q (FISH) 990.00 zł
4K score - ocena ryzyka raka prostaty 2079.00 zł
4K score - ocena ryzyka raka prostaty 2079.00 zł
6- metylmerkaptopuryna i 6- tioguanina, ilościowo 264.00 zł
6-metylmerkaptopuryna i 6-tioguanina, ilościowo 264.00 zł
a1 - mikroglobulina w moczu 99.00 zł
Aceruloplazminemia. Analiza sekwencji kodującej genu CP z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. 2475.00 zł
Acetylocholinoesteraza krwinkowa (AChe) 154.00 zł
Achondroplazja (gen FGFR3 - najczęstsze mutacje) 319.00 zł
Achromatopsja/monochromatyzm pręcikowy (gen CNGA3- 4 najczęstsze mutacje) 520.00 zł
Achromatopsja/monochromatyzm pręcikowy (gen CNGB3 - najczęstsza mutacja) 340.00 zł
ACTH 44.00 zł
Adenowirus (ADV) met. PCR, ilościowo 220.00 zł
Adenowirus typ 2 IgG 110.00 zł
Adenowirus typ 2 IgM 110.00 zł
Adenowirusy met. PCR, jakościowo 231.00 zł
Adenowirusy w kale 33.00 zł
Adiponektyna 231.00 zł
Adrenalina 88.00 zł
Adrenalina w DZM 88.00 zł
Adrenoleukodystrofia. Analiza sekwencji całego regionu kodującego genu ABCD1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS 2475.00 zł
AFP 40.00 zł
Aktywność anty - Xa 165.00 zł
Aktywność anty-Xa 165.00 zł
Aktywność beta- glukozydazy - diagnostyka choroby Gauchera i choroby Wolmana 440.00 zł
Aktywność L-asparaginazy 180.00 zł
Aktywność reninowa osocza 88.00 zł
Albinizm oczny (gen GPR143 - eksony 3,6 i 7) 748.00 zł
Albumina 11.00 zł
Albumina w DZM 27.50 zł
Albumina w moczu 22.00 zł
Albumina w PMR 33.00 zł
Albumina w płynie z jam ciała 22.00 zł
Aldolaza 39.00 zł
Aldosteron 68.00 zł
Aldosteron w DZM 77.00 zł
Alfa - 1 - antytrypsyna 68.00 zł
Alfa - 1 - antytrypsyna w kale 110.00 zł
Alfa - 1 - kwaśna glikoproteina (orozomukoid) 27.50 zł
Alfa - 2 makroglobulina 77.00 zł
Alfa podjednostka hormonów glikoproteinowych 110.00 zł
ALK - badanie mutacji metodą sekwencjonowania 660.00 zł
ALK - badanie mutacji metodą sekwencjonowania 660.00 zł
ALK - FISCH - badanie rearanżacji genu ALK 660.00 zł
ALK-FIScH - badanie rearanżacji genu ALK 660.00 zł
ALT 9.50 zł
Aluminium (Glin) w surowicy 110.00 zł
Amfetamina w moczu, jakościowo 33.00 zł
AMH (Hormon anty Mullerowski) 166.00 zł
Amiodaron w surowicy 209.00 zł
Amylaza 10.00 zł
Amylaza w moczu 9.00 zł
Amylaza w płynie z jam ciała 9.00 zł
Amyloid A 165.00 zł
Amyloid Beta w PMR 308.00 zł
Amyloidoza transtyretynowa (TTR) 1045.00 zł
Analiza aberracji chromosomowych (liczby i struktury) oraz mikroaberracji; określenie płci płodu - metodą mikromacierzy CGX 2000.00 zł
Analiza aberracji liczbowych chromosomów: X, Y, 13, 18, 21; określenie płci płodu- badanie molekularne metodą QF-PCR 750.00 zł
Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów związanych z występowaniem objawów klinicznych padaczki, wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego (WES) 3960.00 zł
Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia chaffeensis IgG met. IIF 137.50 zł
Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia chaffeensis IgM met. IIF 137.50 zł
ANCA 6 - identyfikacja 6 antygenów cytoplazmatycznych neutrofilów ludzkich w klasie IgG metodą ELISA 209.00 zł
Androstendion 55.00 zł
Anemia sierpowatokrwinkowa (gen HBB - cały) 1177.00 zł
Anemia sierpowatokrwinkowa (gen HBB - ekson 2) 462.00 zł
Anemia sierpowatokrwinkowa (gen HBB - eksony 1,3) 715.00 zł
Aniridia - mikrodelecje regionu 11p13 - test MLPA 1089.00 zł
anty - CCP 89.00 zł
anty - TG 44.00 zł
anty - TPO 44.00 zł
Antygen HLA - B57 418.00 zł
Antygen HLA B27 met. PCR - jakościowo 188.00 zł
Antykoagulant toczniowy 132.00 zł
Antytrombina III, aktywność 50.00 zł
APC - podstawowe badanie mutacji związanych z rodzinną polipowatością jelita grubego 495.00 zł
Apo E genotypowanie, ocena skłonności do wystąpienia choroby Alzheimera/dziedziczenj skłonności do miażdżycy met. PCR 550.00 zł
APTT 10.50 zł
Arsen we krwi 137.50 zł
Artrogrypoza. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów, związanych z występowaniem objawów klinicznych, wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego (WES) 3960.00 zł
ASO, ilościowo 19.50 zł
Aspergillus - antygen krążący 198.00 zł
Aspergillus fumigatus IgA 77.00 zł
Aspergillus fumigatus IgG 77.00 zł
Aspergillus fumigatus IgM 77.00 zł
Aspirat z oskrzeli (bad.bakter.) 37.00 zł
AST 9.50 zł
Ataksja Friedreicha 545.00 zł
Ataksja rdzeniowo - móżdżkowa 3 (gen SCA3 - mutacja dynamiczna) 545.00 zł
Ataksja rdzeniowo - móżdżkowa 3 (gen SCA3 - mutacja dynamiczna) 545.00 zł
Ataksja rdzeniowo - móżdżkowa 7 (gen SCA7 - mutacja dynamiczna) 545.00 zł
Ataksja rdzeniowo- móżdżkowa 1 545.00 zł
Ataksja rdzeniowo- móżdżkowa 2 572.00 zł
Ataksja rdzeniowo- móżdżkowa 7 (gen SCA7 - mutacja dynamiczna) 0.00 zł
Ataksja rdzeniowo- móżdżkowa typu 17 (SCA17) 825.00 zł
Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa (gen CACNA1A- mutacja dynamiczna) 450.00 zł
Atopowe zapalenie skóry, rybia łuska, astma- filagryna (gen FLG/filagryna - badanie 2 najczęstszych mutacji) 665.50 zł
Autoimmunologiczne zapalenia mózgu, panel przeciwciał, met. II F 594.00 zł
Autoprzeciwciała - panel przeglądowy 99.00 zł
Autoprzeciwciała przeciwpłytkowe 660.00 zł
Babesia microti IgG met. IIF 165.00 zł
Babesia microti IgM met. IIF 165.00 zł
Babesia spp. Parazytemia, badanie mikroskopowe krwi 115.50 zł
Bąblowica (Echinococcus granulosus) IgG 110.00 zł
Bąblowica (Echinococcus granulosus) met. Western - Blot 330.00 zł
Bąblowica (Echinococcus multilocularis), met. Western - Blot 313.50 zł
Badania laboratoryjne 113.23 zł
Badania serologiczne w kierunku choroby "hodowców ptaków" 176.00 zł
Badania serologiczne w kierunku choroby "płuco farmera" 176.00 zł
Badania tkankowe 110.00 zł
Badanie dna oka z podaniem kropli 1% Tropicamidum 150.00 zł
Badanie epidemiologiczne - badanie skażenia mikrobiologicznego powierzchni 44.00 zł
Badanie genetyczne w kierunku choroby Huntingtona 550.00 zł
Badanie genów fuzyjnych ALK, NTRK, RET, ROS1 w raku płuc 5390.00 zł
Badanie jałowości materiału (min. 20 płytek) 44.00 zł
Badanie jałowości powietrza 44.00 zł
Badanie jednego wariantu genetycznego 330.00 zł
Badanie konsultacyjne - badanie w celu oznaczenia grupy krwi i identyfikacji p/c odpornościowych w RCKiK w celu wydania ostatecznego wyniku 275.00 zł
Badanie materiału z poronienia - badanie aneuplodii chromosomowych (X,Y,13,18,21,16,15,22) met. QF-PCR 935.00 zł
Badanie materiału z poronienia metodą mikromacierzy (aCGH) 1859.00 zł
Badanie mutacji markerowej - potwierdzenie zmiany w rodzinie (wybrany gen i wybrana mutacja spoza oferty) 495.00 zł
Badanie mutacji markerowej - potwierdzenie zmiany w rodzinie (wybrany gen i wybrana mutacja z oferty) 341.00 zł
Badanie mutacji w eksonie 9 genu CARL 385.00 zł
Badanie mutacji w eksonie 9 genu CARL 385.00 zł
Badanie mutacji w genach związanych z predyspozycją do raka jelita grubego - test NGS 2750.00 zł
Badanie mutacji W515K/L w genie MPL 385.00 zł
Badanie OCT jaskry 150.00 zł
Badanie OCT jednego oka 100.00 zł
Badanie OCT obojga oczu 150.00 zł
Badanie OCT plamek 150.00 zł
Badanie OCT przedniego odcinka oka 150.00 zł
Badanie pojedyńczej mutacji BRCA1/2 - met. sekwencjonowania 550.00 zł
Badanie pojedyńczej mutacji BRCA1/2 - met. sekwencjonowania 550.00 zł
Badanie polimorfizmu APA 1 w genie IGF 2 350.00 zł
Badanie w kierunku mozaiki linii chromosomów płciowych, met. FISH 660.00 zł
BAR 198.00 zł
Barbiturany w moczu, jakościowo 33.00 zł
Bardzo długołańcuchowe kwasy tłuszczowe VLCFA 495.00 zł
Bartoneloza (B. henselae, b. quintana) IgM, IgG met. IIF 275.00 zł
Bartoneloza (B.henselae, b. quintana) IgG met. IIF 165.00 zł
Bartoneloza (B.henselae, b.quintana) IgM met. IIF 165.00 zł
Benzodiazepiny w moczu, jakościowo 33.00 zł
Beta - 2 - mikroglobulina 52.00 zł
Beta - 2 - mikroglobulina w moczu 72.00 zł
Beta Karoten 187.00 zł
Beta-Crosslaps (beta-CTX) 121.00 zł
Bezpośredni test antyglobulinowy 33.00 zł
Białko 14-3-3 w PMR 770.00 zł
Białko Bence'a Jonesa w DZM 7.00 zł
Białko C, aktywność 88.00 zł
Białko całkowite 9.50 zł
Białko Oligoklonalne 440.00 zł
Białko S wolne 88.00 zł
Białko S, aktywność 132.00 zł
Białko TAU w PMR, met. ELISA 526.90 zł
Białko w DZM 8.00 zł
Białko w moczu 8.00 zł
Białko w PMR 14.50 zł
Bilans tłuszczowy w kale 220.00 zł
Bilirubina całkowita 9.00 zł
Bilirubina wolna (pośrednia) 14.00 zł
Bilirubina związana (bezpośrednia) 12.00 zł
Bizmut 198.00 zł
BNP 88.00 zł
Bor we krwi 66.00 zł
Borelia Burgdorferii - rozbicie krążących kompleksów immunologicznych western - blot 407.00 zł
Borelia burgdorferii met. PCR, jakościowo 165.00 zł
Borelioza Burgdorferii met. PCR, jakościowo z kleszcza 187.00 zł
Borelioza CD57 220.00 zł
Borelioza IgG 42.00 zł
Borelioza IgG met. western- blot 123.00 zł
Borelioza IgG w PMR 82.50 zł
Borelioza IgG w PMR met. western - blot 110.00 zł
Borelioza IgG w surowicy i PMR, met. Western - Blot 203.50 zł
Borelioza IgG wskaźnik PMR/surowica met. ELISA 110.00 zł
Borelioza IgM 42.00 zł
Borelioza IgM met. western - blot 123.00 zł
Borelioza IGM w PMR 82.50 zł
Borelioza IgM w PMR met. western- blot 110.00 zł
Borelioza IgM w surowicy i PMR, met. Western Blot 203.50 zł
Borelioza pc. p. VIsE/C6, ilościowo, monitorowanie leczenia 133.00 zł
Brachydaktylia typu A2 (gen GDF5 - cały) 870.00 zł
Brachydaktylia typu A2 (gen GDF5 - cały) 870.00 zł
Brachydaktylia typu B (gen ROR2 - eksony 8 i 9 ) 870.00 zł
Brachydaktylia typu B (gen ROR2 - eksony 8 i 9) 870.00 zł
Brachydaktylia typu B (geny ROR2 - eksony 8 i 9 , NOG - cały) 1415.00 zł
Brachydaktylia typu B (geny ROR2 - eksony 8 i 9, NOG - cały) 1415.00 zł
Brachydaktylia typu B - postać atypowa (gen NOG - cały) 665.00 zł
Brachydaktylia typu B - postać atypowa (gen NOG - cały) 665.00 zł
Brachydaktylia typu C (gen GDF5 - cały) 870.00 zł
Brachydaktylia typu D (gen HOXD13 - cały) 830.00 zł
Brachydaktylia typu D (gen HOXD13 - cały) 830.00 zł
Brachydaktylia typu E (gen HOXD13 - cały) 830.00 zł
Brachydaktylia typu E2 (gen PTHLH - cały) 715.00 zł
Konsultacja psychiatryczna (kolejna wizyta) 200.00 zł
Konsultacja psychiatryczna (pierwsza wizyta) 210.00 zł
Pre screening 0.00 zł
lek. Michał Opielka
psychiatra
Czym się zajmuję?
W gabinecie Online
Chorzów ul. Katowicka 157
konsultacja psychiatryczna (kolejna wizyta) dr M. Opielka 150.00 zł
zmień
konsultacja psychiatryczna (kolejna wizyta) dr M. Opielka 150.00 zł
konsultacja psychiatryczna (pierwsza wizyta) dr M. Opielka 200.00 zł
konsultacja psychiatryczna przez telefon z możliwością wystawienia e-recepty (kontynuacja leczenia) - dr M. Opielka 100.00 zł
Mgr Klaudia Rutkowska
psycholog
5.00 / opinia
Czym się zajmuję?
W gabinecie Online
Chorzów ul. Katowicka 157
badanie osobowości z opinią 200.00 zł
zmień
badanie osobowości z opinią 200.00 zł
konsultacja psychologiczna 120.00 zł
omówienie wyników i rekomendacji diagnostycznych po badaniu MMPI-2 100.00 zł
Marcin Wojciechowski
lekarz
5.00 / opinie
Czym się zajmuję?
W gabinecie Online
Chorzów ul. Katowicka 157
konsultacja psychiatryczna (kolejna wizyta) dr M. Wojciechowski 150.00 zł
zmień
konsultacja psychiatryczna (kolejna wizyta) dr M. Wojciechowski 150.00 zł
konsultacja psychiatryczna (pierwsza wizyta) dr M. Wojciechowski 150.00 zł
konsultacja psychiatryczna przez telefon z możliwością wystawienia e-recepty (kontynuacja leczenia) - dr M. Wojciechowski 150.00 zł
Sabina Nadajczyk
psychiatra
5.00 / opinii
Czym się zajmuję?
W gabinecie Online
Chorzów ul. Katowicka 157
konsultacja psychiatryczna (kolejna wizyta) dr S. Nadajczyk 150.00 zł
zmień
konsultacja psychiatryczna (kolejna wizyta) dr S. Nadajczyk 150.00 zł
konsultacja psychiatryczna (pierwsza wizyta) dr S. Nadajczyk 200.00 zł
wydanie zaświadczenia lekarskiego dr S. Nadajczyk 50.00 zł
lek. Dorota Rzepniewska
psychiatra
Czym się zajmuję?
W gabinecie Online
Czeladź ul. Zwycięstwa 38
Psychoterapia indywidualna 120.00 zł
zmień
Psychoterapia indywidualna 120.00 zł
Wizyta kontrolna 150.00 zł
Wizyta pierwszorazowa 180.00 zł
brak zdjęcia
Anna Dudek-Smaka
psycholog, psycholog dziecięcy, psychoterapeuta
Czym się zajmuję?
W gabinecie Online
Jaworzno ul. Gliniana 12
mgr Sylwia Ligowska
psycholog, seksuolog
Czym się zajmuję?
W gabinecie Online
Katowice ul. Ścigały 14
konsultacja psychologiczna (pierwsza wizyta) 160.00 zł
zmień
konsultacja psychologiczna (pierwsza wizyta) 160.00 zł
konsultacja psychologiczna online (pierwsza wizyta) 130.00 zł
konsultacja seksuologiczna (pierwsza wizyta) 160.00 zł
konsultacja seksuologiczna (pierwsza wizyta) 120.00 zł
konsultacja seksuologiczna online (pierwsza wizyta) 130.00 zł
poradnictwo psychologiczne (kolejna wizyta) 130.00 zł
poradnictwo psychologiczne online (kolejna wizyta) 130.00 zł
poradnictwo seksuologiczne (kolejna wizyta) 130.00 zł
poradnictwo seksuologiczne (kolejna wizyta) 120.00 zł
poradnictwo seksuologiczne online (kolejna wizyta) 130.00 zł
terapia par (kolejna wizyta) 160.00 zł
terapia par (pierwsza wizyta) 180.00 zł
terapia par online (kolejna wizyta) 160.00 zł
terapia par online (pierwsza wizyta) 160.00 zł
brak zdjęcia
Maciej Śliwiński
psychiatra
Czym się zajmuję?
W gabinecie Online
TYCHY ul. MŁODZIEŻOWA 3
brak zdjęcia
mgr Agnieszka Mateja
psycholog
Czym się zajmuję?
W gabinecie Online
TYCHY ul. MŁODZIEŻOWA 3
brak zdjęcia
Dominika Kajdas-Ciupek
psycholog, psychoterapeuta
Czym się zajmuję?
W gabinecie Online
Jaworzno ul. Gliniana 12
mgr Rafał Aleksandrowicz, Terapeuta, Superwizor Edukacy
psychoterapeuta, terapeuta
4.50 / opinii
Czym się zajmuję?
W gabinecie Online
Skawina ul. Jana Pawła II 49
Konsultacja psychologiczna online 120.00 zł
Konsultacja psychologiczna online 120.00 zł
Łukasz Kubacki
psychoterapeuta, psycholog
Czym się zajmuję?
W gabinecie Online
Kraków ul. ul. św. Bronisławy 24/4
interwencja kryzysowa 140.00 zł
zmień
interwencja kryzysowa 140.00 zł
psychoterapia dorosłych 140.00 zł
Psychoterapia indywidualna 140.00 zł
brak zdjęcia
Lek Marcin Zygmuntowicz
psychiatra
Czym się zajmuję?
W gabinecie Online
Kraków ul. ul. Adolfa Dygasińskiego 2d
Konsultacja psychiatryczna - pierwsza wizyta 250.00 zł
Konsultacja psychiatryczna - pierwsza wizyta 250.00 zł
Katarzyna Wróż
psycholog, psycholog dziecięcy, terapeuta
Czym się zajmuję?
W gabinecie Online
Częstochowa ul. Kiepury 6
Konsultacja Psychologiczna 100.00 zł
Konsultacja Psychologiczna 100.00 zł
brak zdjęcia
Kamila Morgała
psycholog
5.00 / opinia
Czym się zajmuję?
W gabinecie Online
Rybnik ul. Energetyków 83 / Rybnik
Diagnoza Wstępna SI 90.00 zł
zmień
Diagnoza Wstępna SI 90.00 zł
Diagnoza Wstępna SI +Zaświadczenie 120.00 zł
Konsultacja psychologiczna 100.00 zł
Konsultacja psychologiczna + opinia 150.00 zł
Opinia specjalisty 50.00 zł
Terapia Psychologiczna 100.00 zł
Terapia ręki 90.00 zł
Terapia Umiejętności Społecznych 50.00 zł
Zaświadczenie 30.00 zł
brak zdjęcia
Kamila Morgała
psycholog
5.00 / opinia
Czym się zajmuję?
W gabinecie Online
Żory ul. Ogrodowa 4
Diagnoza Wstępna SI 90.00 zł
zmień
Diagnoza Wstępna SI 90.00 zł
Diagnoza Wstępna SI +Zaświadczenie 120.00 zł
Konsultacja psychologiczna 100.00 zł
Konsultacja psychologiczna + opinia 150.00 zł
Opinia specjalisty 50.00 zł
Terapia Psychologiczna 100.00 zł
Terapia ręki 90.00 zł
Terapia Umiejętności Społecznych 50.00 zł
Zaświadczenie 30.00 zł
brak zdjęcia
Magister Izabela Taborska
psychoterapeuta, psycholog
Czym się zajmuję?
W gabinecie Online
Kraków ul. Czysta 5 / 15
brak zdjęcia
mgr Karolina Szklaruk-Leonkiewicz
psychoterapeuta, psycholog
Czym się zajmuję?
W gabinecie Online
Kraków ul. ul. św. Bronisławy 24/4
interwencja kryzysowa 140.00 zł
zmień
interwencja kryzysowa 140.00 zł
Konsultacja psychologiczna 140.00 zł
psychoterapia dorosłych 140.00 zł
Psychoterapia indywidualna 140.00 zł
Terapia uzależnień 140.00 zł
brak zdjęcia
mgr psycholog Olga Sójkowska-Iskra
psycholog dziecięcy, psycholog
Czym się zajmuję?
W gabinecie Online
Kraków ul. ul. św. Bronisławy 24/4
Konsultacja dla rodziców 140.00 zł
zmień
Konsultacja dla rodziców 140.00 zł
Konsultacja psychologiczna 140.00 zł
Konsultacja psychologiczna dzieci 140.00 zł
brak zdjęcia
Martyna Ostrowska-Sowińska
psycholog
Czym się zajmuję?
W gabinecie Online
Kraków ul. Lea Juliusza 22 / 2, 3
Konsultacja psychologiczna 130.00 zł
Konsultacja psychologiczna 130.00 zł
mgr Radosław Grzegórzko
psychoterapeuta, psycholog
5.00 / opinie
Czym się zajmuję?
W gabinecie Online
Gliwice ul. Tadeusza Kościuszki 42 / 1A
mgr psycholog Marta Stępień
psychoterapeuta
Czym się zajmuję?
W gabinecie Online
Kraków ul. ul. św. Bronisławy 24/4
interwencja kryzysowa 140.00 zł
zmień
interwencja kryzysowa 140.00 zł
psychoterapia dorosłych 140.00 zł
Psychoterapia indywidualna 140.00 zł
brak zdjęcia
Natalia Buczek- Kurowska
psychiatra
Czym się zajmuję?
W gabinecie Online
Kraków ul. M. Bobrzeckie 5 / 27
brak zdjęcia
dr hab. med. Mariusz Furgał
psychiatra
Czym się zajmuję?
W gabinecie Online
Kraków ul. Mazowiecka 64 / 2
Iwona Kopeć
psychoterapeuta, psycholog, terapeuta
Czym się zajmuję?
W gabinecie Online
Kraków, małopolskie ul. Szlak 65 / lok. 218
konsultacje psychoterapeutyczne 140.00 zł
zmień
konsultacje psychoterapeutyczne 140.00 zł
pomoc w kryzysie 150.00 zł
porada psychologiczna 150.00 zł
psychoterapia indywidualna 140.00 zł
Mgr Milena Mazurkiewicz
psycholog
Czym się zajmuję?
W gabinecie Online
Lubliniec ul. Adama Mickiewicza 14
Interwencja kryzysowa 80.00 zł
zmień
Interwencja kryzysowa 80.00 zł
Konsultacja psychologiczna dla młodzieży/dorosłych 80.00 zł
Terapia indywidualna dorosłych 80.00 zł
Terapia indywidualna młodzieży 80.00 zł
Terapia rodziny - kolejna wizyta 100.00 zł
Terapia rodziny - pierwsza wizyta 120.00 zł
Kamil Poniewierski
psychiatra, psychoterapeuta
5.00 / opinie
Czym się zajmuję?
W gabinecie Online
Kraków ul. Osiedle Słoneczne 7 / 25
Wizyta kontrolna 150.00 zł
zmień
Wizyta kontrolna 150.00 zł
Wizyta pierwszorazowa 200.00 zł
mgr. Martyna Ostrowska-Sowińska
psycholog
4.95 / opinii
Czym się zajmuję?
W gabinecie Online
Kraków ul. ul. Adolfa Dygasińskiego 2d
konsultacja psychologiczna 130.00 zł
zmień
konsultacja psychologiczna 130.00 zł
konsultacja psychologiczna (student) 100.00 zł
konsultacja psychologiczna dla studentów 100.00 zł
konsultacja psychologiczna studenci 100.00 zł
terapia dla par 170.00 zł
mgr Magdalena Biesik
psychoterapeuta, psycholog
Czym się zajmuję?
W gabinecie Online
Kraków ul. ul. św. Bronisławy 24/4
interwencja kryzysowa 140.00 zł
zmień
interwencja kryzysowa 140.00 zł
psychoterapia dorosłych 140.00 zł
Psychoterapia indywidualna 140.00 zł
Sylwia Szulik
psycholog, psychoterapeuta
5.00 / opinia
Czym się zajmuję?
W gabinecie Online
Kraków ul. Faustyny 70
brak zdjęcia
Karolina Walawender
psycholog
Czym się zajmuję?
W gabinecie Online
Kraków ul. PUŁASKIEGO 8 / 92
PSYCHOTERAPIA DOROŚLI 160.00 zł
PSYCHOTERAPIA DOROŚLI 160.00 zł
brak zdjęcia
Anna Szczegielniak
Czym się zajmuję?
W gabinecie Online
Częstochowa ul. Jasnogórska 79
Konsultacja psychiatryczna-wizyta kolejna 180.00 zł
zmień
Konsultacja psychiatryczna-wizyta kolejna 180.00 zł
Konsultacja psychiatryczna-wizyta pierwszorazowa 220.00 zł
brak zdjęcia
Michał Szafert
psychiatra
Czym się zajmuję?
W gabinecie Online
Chruszczobród ul. 1 Maja 8
Daria Witosińska
psycholog
Czym się zajmuję?
W gabinecie Online
Wadowice ul. pl. Kościuszki 4
konsultacja psychologiczna 180.00 zł
konsultacja psychologiczna 180.00 zł
Marlena Gorczyca-Wojciechowska
psycholog
Czym się zajmuję?
W gabinecie Online
Kraków ul. Faustyny 70
brak zdjęcia
Grzegorz Frytek
psycholog
Czym się zajmuję?
W gabinecie Online
Kraków ul. Faustyny 70
brak zdjęcia
Katarzyna Konderla
5.00 / opinia
Czym się zajmuję?
W gabinecie Online
Cieszyn ul. Limanowskiego 3
konsultacja psychiatryczna (kolejna wizyta) 120.00 zł
zmień
konsultacja psychiatryczna (kolejna wizyta) 120.00 zł
konsultacja psychiatryczna (pierwsza wizyta) 250.00 zł
Aneta Żurek
psychoterapeuta
Czym się zajmuję?
W gabinecie Online
Kraków ul. Faustyny 70

Kryzys emocjonalny - inne proponowane lokalizacje