mgr Anetta Stobiecka-Donicz
psychoterapeuta, terapeuta
5.00 / 2 opinie
Centrum Profilaktyki i Terapii
Rejestrujesz się do:
Centrum Profilaktyki i Terapii | Garwolin | Zamojska 23 / 48
Ten specjalista nie ma włączonej rejestracji on-line.
Zapytaj o termin wizyty
O mnie
Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista terapii uzależnień, biegły sądowy w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Właściciel Centrum Profilaktyki i Terapii w Garwolinie, założyciel i prezes zarządu Fundacji SAMSARA.
W ramach projektów realizowanych przez Fundację SAMSARA świadczy bezpłatne usługi w zakresie terapii uzależnień - program CANDIS i pogłębiona terapia uzależnień.

Od kilkunastu lat zajmuję się psychoterapią indywidualną oraz grupową dorosłych i młodzieży, jak również pracą z osobami uzależnionymi: młodzieżą i dorosłymi, rodzinami z problemem przemocy domowej oraz wzmacnianiem kompetencji rodzicielskich.
Realizuję programy profilaktyczne adresowane do młodzieży, dorosłych i całych rodzin.

Ukończyłam 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”, które posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Ukończyłam 2,5-letnie szkolenie "Systemowe rozumienie rodziny; podejście systemowe w terapii rodzin" atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Pracuję w ujęciu integracyjnym.
W swojej pracy odwołuję się do terapii psychodynamicznej, systemowego rozumienia rodziny i objawu, terapii behawioralno-poznawczej, w tym Mindfulness oraz dialogu motywującego.

W ramach podnoszenia kompetencji w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień ukończyłam szkolenia uprawniające do realizowanie programów: FreD Goes Net, TUKAN, Program Wzmacniania Rodziny 10-14, CANDIS, Krótkoterminowa Terapia Par wspierająca leczenie uzależnienia, Program Ograniczania Picia Alkoholu.

Ukończyłam Studium Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie I i II stopień.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym.

Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji.

Pracuję z osobami doświadczającymi różnego rodzaju trudności i kryzysów w życiu prywatnym i zawodowym takich jak:
zaburzenia nastroju (depresja)
nerwica,
stres,
lęki,
fobia społeczna,
bulimia,
anoreksja,
trauma,
przemoc,
uzależnienie od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, dopalacze, nikotyna)
uzależnienie od czynności (behawioralne)
DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików), DDD (Dorosłe Dzieci Dysfunkcji)
kryzys w związku spowodowany uzależnieniem,
problemy wychowawcze,
wypalenie zawodowe,
sytuacje kryzysowe.

Jestem:
psychoterapeutą,
certyfikowanym terapeutą uzależnień,
specjalistą w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie PARPA ,
specjalistą w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych PARPA,
realizatorem programu CANDIS terapii osób uzależnionych od kanabinoidów,
realizatorem programu profilaktycznego dla rodzin PWR 10-14,
realizatorem programu profilaktycznego FreD Goes Net,
realizatorem programu korekcyjnego dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi TUKAN (Trening umiejętności kontroli zachowań związanych z alkoholem i narkotykami),
realizatorem TZA (Trening zastępowania agresji),
terapeutą EEG Biofeedback,
biegłym sadowym w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
specjalistą uprawnionym do zbierania informacji na temat używania przez oskarżonego środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych.
Więcej
Leczone schorzenia
 • Zespół stresu pourazowego
 • Zespół lęku uogólnionego
 • Zaburzenia zachowania
 • Zaburzenia w relacjach międzyludzkich
 • Zaburzenia psychosomatyczne
 • Zaburzenia psychiczne
 • Zaburzenia osobowości
 • Zaburzenia odżywiania
 • Zaburzenia nastroju
 • Zaburzenia lękowe
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Uzależnienie od hazardu
 • Uzależnienia
 • Stres
 • Problemy wychowawcze
 • Problemy osobiste
 • Poszukiwanie sensu i swojego miejsca w życiu
 • Nerwica natręctw
 • Nerwica
 • Narkomania
 • Kryzyz w związku
 • Kryzys życiowy
 • Kryzys emocjonalny
 • Hazard
 • Fobie
 • Fobia społeczna
 • Depresja
 • DDD - dorosłe dzieci dysfunkcji
 • DDA - dorosłe dzieci alkoholików
 • Choroba afektywna dwubiegunowa
 • Bulimia
 • Bruksizm
 • Ból emocjonalny
 • Bezsenność
 • Anoreksja
 • Alkoholizm
Więcej
Adresy
ul. Zamojska 23/48, Garwolin
Centrum Profilaktyki i Terapii
509 594 695
Usługi
Psychoterapia par, małżeństw i rodzin
50 min · 200 zł
Terapia indywidualna uzależnień
50 min · 150 zł
Psychoterapia indywidualna
50 min · 150 zł
Psychoterapia dzieci i młodzieży
50 min · 150 zł
Krótkoterminowa terapia par wspierająca leczenie uzależnienia od alkoholu i narkotyków
50 min · 200 zł
Konsultacja indywidualna
50 min · 150 zł
Konsultacja dziecko i rodzic/ce przed podjęciem indywidualnej terapii dzieci i młodzieży
50 min · 150 zł
Opinie pacjentów
5,0
W samo sedno, dobra analiza, i edukacja ktora daje do myslenia
5,0
W samo sedno, dobra analiza, i edukacja ktora daje do myslenia
Galeria
Więcej
Rejestrujesz się do:
Centrum Profilaktyki i Terapii | Garwolin | Zamojska 23 / 48
Ten specjalista nie ma włączonej rejestracji on-line.
Zapytaj o termin wizyty
Strona WWW placówki medycznej: Centrum Profilaktyki i Terapii Garwolin, Zamojska 23 / 48 Regulamin świadczenia usług
Przeczytaj o nas: