lek. Karol Kołakowski
kardiolog
BADANIA.PL Sp. z o.o.
Rejestrujesz się do:
BADANIA.PL Sp. z o.o. | Poznań | Augustyna Kordeckiego 58
O mnie
Jestem absolwentem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, od 2015r. odbywam szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie kardiologii w Narodowym Instytucie Kardiologii w Aninie (koniec specjalizacji planowany na grudzień 2021r.) i jestem w trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej na temat antykoagulacji i występowania skrzeplin w jamach serca przed zabiegami kardiowersji elektrycznej i ablacji.

W pracy skupiam się głównie na zagadnieniach związanych z zaburzeniami rytmu serca: kwalifikuję i wykonuję inwazyjne badania elektrofizjologiczne oraz zabiegi ablacji podłoża arytmii, kwalifikuję do zabiegów implantacji stymulatorów, kardiowerterów-defibrylatorów klasycznych (ICD) i podskórnych (S-ICD) oraz urządzeń do terapii resynchronizującej (CRT-P oraz CRT-D), wykonuję kontrolę ww. urządzeń. Konsultuję również pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością serca oraz chorobą wieńcową. Ponadto odbywam dyżury w Klinice Intensywnej Terapii Kardiologicznej.

Jestem autorem i współautorem kilku prac naukowych opublikowanych w polskich i zagranicznych branżowych pismach z IF (Cardiovascular Drugs and Therapy, Polish Archives of Internal Medicine)
Jestem współautorem pozycji „Atlas EKG cz. II Urządzenia wszczepialne do elektroterapii serca”.
Jestem współredaktorem serwisu Akademia Elektoterapii – dział Quizy.

Odbyłem warsztaty w polskich i zagranicznych jednostkach:
– ablacji migotania przedsionków 3D z wykorzystaniem algorytmów optymalizacji RF realizowanych w ramach Szkoły Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Śląskim Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia
– ablacji migotania przedsionków metodą krio: cryoballoon training University Hospital Brussels
Więcej
Wykształcenie
Warszawski Uniwersytet Medyczny 2008-2014 kierunek lekarski
Języki
Angielski, Hiszpański, Polski
Leczone schorzenia
  • Omdlenia
  • Niewydolność serca
  • Nadkomorowe zaburznia rytmu serca
  • Nadciśnienie tętnicze
  • Migotanie przedsionków
  • Komorowe zaburzenia rytmu serca
  • Choroba wieńcowa
Adresy
ul. Augustyna Kordeckiego 58, Poznań
BADANIA.PL Sp. z o.o.
Opinie pacjentów
Specjalista nie posiada żadnych opinii
Rejestrujesz się do:
BADANIA.PL Sp. z o.o. | Poznań | Augustyna Kordeckiego 58
Strona WWW placówki medycznej: BADANIA.PL Sp. z o.o. Poznań, Augustyna Kordeckiego 58 Regulamin świadczenia usług
Przeczytaj o nas: