brak zdjęcia
Jakub Szeja
psychiatra
Adresy
ul. Aleja Wojciecha Korfantego 138, Katowice
Clinical Medical Research sp. z o.o.
Najbliższy wolny termin ...
+48327248013
Usługi
17 - hydroksypregnenolon
220 zł
17 - hydroksyprogesteron
47 zł
17-hydroksykortykosteroidy w DZM
61 zł
17-ketosterydy w DZM
55 zł
1p/19q - badanie kodelecji ramion chromosomów 1p/19q (FISH)
990 zł
1p/19q - badanie kodelecji ramion chromosomów 1p/19q (FISH)
990 zł
4K score - ocena ryzyka raka prostaty
2079 zł
4K score - ocena ryzyka raka prostaty
2079 zł
6- metylmerkaptopuryna i 6- tioguanina, ilościowo
264 zł
6-metylmerkaptopuryna i 6-tioguanina, ilościowo
264 zł
a1 - mikroglobulina w moczu
99 zł
Aceruloplazminemia. Analiza sekwencji kodującej genu CP z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS.
2475 zł
Acetylocholinoesteraza krwinkowa (AChe)
154 zł
Achondroplazja (gen FGFR3 - najczęstsze mutacje)
319 zł
Achromatopsja/monochromatyzm pręcikowy (gen CNGA3- 4 najczęstsze mutacje)
520 zł
Achromatopsja/monochromatyzm pręcikowy (gen CNGB3 - najczęstsza mutacja)
340 zł
ACTH
44 zł
Adenowirus (ADV) met. PCR, ilościowo
220 zł
Adenowirus typ 2 IgG
110 zł
Adenowirus typ 2 IgM
110 zł
Adenowirusy met. PCR, jakościowo
231 zł
Adenowirusy w kale
33 zł
Adiponektyna
231 zł
Adrenalina
88 zł
Adrenalina w DZM
88 zł
Adrenoleukodystrofia. Analiza sekwencji całego regionu kodującego genu ABCD1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS
2475 zł
AFP
40 zł
Aktywność anty - Xa
165 zł
Aktywność anty-Xa
165 zł
Aktywność beta- glukozydazy - diagnostyka choroby Gauchera i choroby Wolmana
440 zł
Aktywność L-asparaginazy
180 zł
Aktywność reninowa osocza
88 zł
Albinizm oczny (gen GPR143 - eksony 3,6 i 7)
748 zł
Albumina
11 zł
Albumina w DZM
28 zł
Albumina w moczu
22 zł
Albumina w PMR
33 zł
Albumina w płynie z jam ciała
22 zł
Aldolaza
39 zł
Aldosteron
68 zł
Aldosteron w DZM
77 zł
Alfa - 1 - antytrypsyna
68 zł
Alfa - 1 - antytrypsyna w kale
110 zł
Alfa - 1 - kwaśna glikoproteina (orozomukoid)
28 zł
Alfa - 2 makroglobulina
77 zł
Alfa podjednostka hormonów glikoproteinowych
110 zł
ALK - badanie mutacji metodą sekwencjonowania
660 zł
ALK - badanie mutacji metodą sekwencjonowania
660 zł
ALK - FISCH - badanie rearanżacji genu ALK
660 zł
ALK-FIScH - badanie rearanżacji genu ALK
660 zł
ALT
10 zł
Aluminium (Glin) w surowicy
110 zł
Amfetamina w moczu, jakościowo
33 zł
AMH (Hormon anty Mullerowski)
166 zł
Amiodaron w surowicy
209 zł
Amylaza
10 zł
Amylaza w moczu
9 zł
Amylaza w płynie z jam ciała
9 zł
Amyloid A
165 zł
Amyloid Beta w PMR
308 zł
Amyloidoza transtyretynowa (TTR)
1045 zł
Analiza aberracji chromosomowych (liczby i struktury) oraz mikroaberracji; określenie płci płodu - metodą mikromacierzy CGX
2000 zł
Analiza aberracji liczbowych chromosomów: X, Y, 13, 18, 21; określenie płci płodu- badanie molekularne metodą QF-PCR
750 zł
Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów związanych z występowaniem objawów klinicznych padaczki, wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego (WES)
3960 zł
Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia chaffeensis IgG met. IIF
138 zł
Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia chaffeensis IgM met. IIF
138 zł
ANCA 6 - identyfikacja 6 antygenów cytoplazmatycznych neutrofilów ludzkich w klasie IgG metodą ELISA
209 zł
Androstendion
55 zł
Anemia sierpowatokrwinkowa (gen HBB - cały)
1177 zł
Anemia sierpowatokrwinkowa (gen HBB - ekson 2)
462 zł
Anemia sierpowatokrwinkowa (gen HBB - eksony 1,3)
715 zł
Aniridia - mikrodelecje regionu 11p13 - test MLPA
1089 zł
anty - CCP
89 zł
anty - TG
44 zł
anty - TPO
44 zł
Antygen HLA - B57
418 zł
Antygen HLA B27 met. PCR - jakościowo
188 zł
Antykoagulant toczniowy
132 zł
Antytrombina III, aktywność
50 zł
APC - podstawowe badanie mutacji związanych z rodzinną polipowatością jelita grubego
495 zł
Apo E genotypowanie, ocena skłonności do wystąpienia choroby Alzheimera/dziedziczenj skłonności do miażdżycy met. PCR
550 zł
APTT
11 zł
Arsen we krwi
138 zł
Artrogrypoza. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genów, związanych z występowaniem objawów klinicznych, wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego (WES)
3960 zł
ASO, ilościowo
20 zł
Aspergillus - antygen krążący
198 zł
Aspergillus fumigatus IgA
77 zł
Aspergillus fumigatus IgG
77 zł
Aspergillus fumigatus IgM
77 zł
Aspirat z oskrzeli (bad.bakter.)
37 zł
AST
10 zł
Ataksja Friedreicha
545 zł
Ataksja rdzeniowo - móżdżkowa 3 (gen SCA3 - mutacja dynamiczna)
545 zł
Ataksja rdzeniowo - móżdżkowa 3 (gen SCA3 - mutacja dynamiczna)
545 zł
Ataksja rdzeniowo - móżdżkowa 7 (gen SCA7 - mutacja dynamiczna)
545 zł
Ataksja rdzeniowo- móżdżkowa 1
545 zł
Ataksja rdzeniowo- móżdżkowa 2
572 zł
Ataksja rdzeniowo- móżdżkowa 7 (gen SCA7 - mutacja dynamiczna)
545 min
Ataksja rdzeniowo- móżdżkowa typu 17 (SCA17)
825 zł
Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa (gen CACNA1A- mutacja dynamiczna)
450 zł
Atopowe zapalenie skóry, rybia łuska, astma- filagryna (gen FLG/filagryna - badanie 2 najczęstszych mutacji)
666 zł
Autoimmunologiczne zapalenia mózgu, panel przeciwciał, met. II F
594 zł
Autoprzeciwciała - panel przeglądowy
99 zł
Autoprzeciwciała przeciwpłytkowe
660 zł
Babesia microti IgG met. IIF
165 zł
Babesia microti IgM met. IIF
165 zł
Babesia spp. Parazytemia, badanie mikroskopowe krwi
116 zł
Bąblowica (Echinococcus granulosus) IgG
110 zł
Bąblowica (Echinococcus granulosus) met. Western - Blot
330 zł
Bąblowica (Echinococcus multilocularis), met. Western - Blot
314 zł
Badania laboratoryjne
113 zł
Badania serologiczne w kierunku choroby "hodowców ptaków"
176 zł
Badania serologiczne w kierunku choroby "płuco farmera"
176 zł
Badania tkankowe
110 zł
Badanie dna oka z podaniem kropli 1% Tropicamidum
15 min · 150 zł
Badanie epidemiologiczne - badanie skażenia mikrobiologicznego powierzchni
44 zł
Badanie genetyczne w kierunku choroby Huntingtona
550 zł
Badanie genów fuzyjnych ALK, NTRK, RET, ROS1 w raku płuc
5390 zł
Badanie jałowości materiału (min. 20 płytek)
44 zł
Badanie jałowości powietrza
44 zł
Badanie jednego wariantu genetycznego
330 zł
Badanie konsultacyjne - badanie w celu oznaczenia grupy krwi i identyfikacji p/c odpornościowych w RCKiK w celu wydania ostatecznego wyniku
275 zł
Badanie materiału z poronienia - badanie aneuplodii chromosomowych (X,Y,13,18,21,16,15,22) met. QF-PCR
935 zł
Badanie materiału z poronienia metodą mikromacierzy (aCGH)
1859 zł
Badanie mutacji markerowej - potwierdzenie zmiany w rodzinie (wybrany gen i wybrana mutacja spoza oferty)
495 zł
Badanie mutacji markerowej - potwierdzenie zmiany w rodzinie (wybrany gen i wybrana mutacja z oferty)
341 zł
Badanie mutacji w eksonie 9 genu CARL
385 zł
Badanie mutacji w eksonie 9 genu CARL
385 zł
Badanie mutacji w genach związanych z predyspozycją do raka jelita grubego - test NGS
2750 zł
Badanie mutacji W515K/L w genie MPL
385 zł
Badanie OCT jaskry
15 min · 150 zł
Badanie OCT jednego oka
15 min · 100 zł
Badanie OCT obojga oczu
15 min · 150 zł
Badanie OCT plamek
15 min · 150 zł
Badanie OCT przedniego odcinka oka
15 min · 150 zł
Badanie pojedyńczej mutacji BRCA1/2 - met. sekwencjonowania
550 zł
Badanie pojedyńczej mutacji BRCA1/2 - met. sekwencjonowania
550 zł
Badanie polimorfizmu APA 1 w genie IGF 2
350 zł
Badanie w kierunku mozaiki linii chromosomów płciowych, met. FISH
660 zł
BAR
198 zł
Barbiturany w moczu, jakościowo
33 zł
Bardzo długołańcuchowe kwasy tłuszczowe VLCFA
495 zł
Bartoneloza (B. henselae, b. quintana) IgM, IgG met. IIF
275 zł
Bartoneloza (B.henselae, b. quintana) IgG met. IIF
165 zł
Bartoneloza (B.henselae, b.quintana) IgM met. IIF
165 zł
Benzodiazepiny w moczu, jakościowo
33 zł
Beta - 2 - mikroglobulina
52 zł
Beta - 2 - mikroglobulina w moczu
72 zł
Beta Karoten
187 zł
Beta-Crosslaps (beta-CTX)
121 zł
Bezpośredni test antyglobulinowy
33 zł
Białko 14-3-3 w PMR
770 zł
Białko Bence'a Jonesa w DZM
7 zł
Białko C, aktywność
88 zł
Białko całkowite
10 zł
Białko Oligoklonalne
440 zł
Białko S wolne
88 zł
Białko S, aktywność
132 zł
Białko TAU w PMR, met. ELISA
527 zł
Białko w DZM
8 zł
Białko w moczu
8 zł
Białko w PMR
15 zł
Bilans tłuszczowy w kale
220 zł
Bilirubina całkowita
9 zł
Bilirubina wolna (pośrednia)
14 zł
Bilirubina związana (bezpośrednia)
12 zł
Bizmut
198 zł
BNP
88 zł
Bor we krwi
66 zł
Borelia Burgdorferii - rozbicie krążących kompleksów immunologicznych western - blot
407 zł
Borelia burgdorferii met. PCR, jakościowo
165 zł
Borelioza Burgdorferii met. PCR, jakościowo z kleszcza
187 zł
Borelioza CD57
220 zł
Borelioza IgG
42 zł
Borelioza IgG met. western- blot
123 zł
Borelioza IgG w PMR
83 zł
Borelioza IgG w PMR met. western - blot
110 zł
Borelioza IgG w surowicy i PMR, met. Western - Blot
204 zł
Borelioza IgG wskaźnik PMR/surowica met. ELISA
110 zł
Borelioza IgM
42 zł
Borelioza IgM met. western - blot
123 zł
Borelioza IGM w PMR
83 zł
Borelioza IgM w PMR met. western- blot
110 zł
Borelioza IgM w surowicy i PMR, met. Western Blot
204 zł
Borelioza pc. p. VIsE/C6, ilościowo, monitorowanie leczenia
133 zł
Brachydaktylia typu A2 (gen GDF5 - cały)
870 zł
Brachydaktylia typu A2 (gen GDF5 - cały)
870 zł
Brachydaktylia typu B (gen ROR2 - eksony 8 i 9 )
870 zł
Brachydaktylia typu B (gen ROR2 - eksony 8 i 9)
870 zł
Brachydaktylia typu B (geny ROR2 - eksony 8 i 9 , NOG - cały)
1415 zł
Brachydaktylia typu B (geny ROR2 - eksony 8 i 9, NOG - cały)
1415 zł
Brachydaktylia typu B - postać atypowa (gen NOG - cały)
665 zł
Brachydaktylia typu B - postać atypowa (gen NOG - cały)
665 zł
Brachydaktylia typu C (gen GDF5 - cały)
870 zł
Brachydaktylia typu D (gen HOXD13 - cały)
830 zł
Brachydaktylia typu D (gen HOXD13 - cały)
830 zł
Brachydaktylia typu E (gen HOXD13 - cały)
830 zł
Brachydaktylia typu E2 (gen PTHLH - cały)
715 zł
Konsultacja psychiatryczna (kolejna wizyta)
30 min · 170 zł
Konsultacja psychiatryczna (pierwsza wizyta)
30 min · 190 zł
Pre screening
więcej
Opinie o specjaliście
Specjalista nie posiada żadnych opinii
Rejestrujesz się do:
Clinical Medical Research sp. z o.o. | Katowice | Aleja Wojciecha Korfantego 138
Strona WWW placówki medycznej: Clinical Medical Research sp. z o.o. Katowice, Aleja Wojciecha Korfantego 138
Przeczytaj o nas: