lek. Anna Bochenek
neurolog
5.00 / 1 opinia
BADANIA.PL Sp. z o.o.
Rejestrujesz się do:
BADANIA.PL Sp. z o.o. | Poznań | Augustyna Kordeckiego 58
Ten specjalista nie ma włączonej rejestracji on-line.
Zapytaj o termin wizyty
O mnie
PL/ENG
Specjalistka neurologii z doświadczeniem medycznym zdobywanym w Polsce, USA (kurs EEG) oraz Holandii (staz z movement disorders), szczególnie zainteresowana padaczką, elektroencefalografią i leczeniem zaburzeń ruchowych,
w tym choroby Parkinsona. Laureatka stypendium Naczelnej Rady Lekarskiej. Ukończone z wyróżnieniem studia medyczne na Wydziale Lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Po umówieniu wizyty proszę o przesłanie istotnej dokumentacji medycznej, wyników badań przy użyciu opcji „wyślij wiadomość”.

Nie wystawiam recept na opioidy i benzodiazepiny bez uzasadnienia medycznego, na zasadzie przedłużenia recepty. Recepty tylko w uzasadnionych neurologicznie przypadkach, po uwzględnieniu wywiadu i badania lekarskiego, zapoznaniu się z przedłożoną przez pacjenta dokumentacją medyczną.

Wskazówki dla pacjentów dotyczące wizyty online:

1) Zamiast komputera stacjonarnego użyj dobrze naładowanego urządzenia, które umożliwia przenoszenie i pozycjonowanie co znacznie ułatwi badanie neurologiczne
2) Jeśli korzystasz z telefonu lub tabletu, podeprzyj urządzenie, aby podczas badania mieć wolne ręce
3) Usiądź co najmniej 0,5–1 metra od kamery, aby uwidocznić całą twarz
4) Usiądź w dobrze oświetlonej, prywatnej przestrzeni. Zapobiegaj podświetleniu, unikając źródeł światła znajdujących się bezpośrednio za Tobą (tzn. usiądź twarzą do okna zamiast mieć okno za sobą). Zminimalizuj hałas w tle (np. wyłącz telewizor)
5) W zależności od zgłaszanych dolegliwości w trakcie wizyty mogę poprosić Cię o próbkę pisma (przygotuj kartkę i długopis) lub umieszczenie urządzenia na podłodze w odległości co najmniej 2 metrów, w celu obserwacji chodu; zaplanuj miejsce, aby to zrobić.
6) Tylko jeśli są dostępne, przygotuj następujące przedmioty: mankiet do pomiaru ciśnienia krwi, pulsoksymetr/smartwatch (do pomiaru parametrów życiowych); latarkę (jako możliwą pomoc w badaniu)
7) Miej ze sobą leki lub ich listę
8) Rozważ obecność kogoś bliskiego ze sobą podczas wizyty, aby pomóc w dobrym uwidocznieniu badania

Neurologist with medical experience gained in Poland, USA (EEG course) and the Netherlands (fellowship in movement disorders), especially interested in epilepsy, electroencephalography and treatment of movement disorders, including Parkinson's disease. Holder of the Polish Supreme Medical Council Scholarship. Graduated summa cum laude from the Medical University of Silesia.

After booking an appointment please send relevant medical documentation and test results using the „wyślij wiadomość” (send message) option.

I do not prescribe opiod drugs or benzodiazepins without a clear medical reason. Prescriptions only in neurologically justified cases, after taking into account the medical history, examination, and the medical documentation submitted by the patient.

Patient Tips for Teleneurology

1) Use a well-charged device that allows portability and positioning, rather than a desktop
2) If using a phone or tablet, prop up the device so you can be hands-free for the examination
3) Sit at least 0.5–1 meter away from the camera so that your entire face can be seen
4) Sit in a private space that is well lit. Prevent backlighting by avoiding light sources directly behind you (i.e., sit facing the window rather than have the window behind you). Minimize background noise (e.g., turn off TV)
5) During the visit I may ask you for your handwriting sample (prepare a pen and a piece of paper) or to place your device on the floor at least 2 meters away so I can watch you walk; please plan for a space to do this
6) Have the following items handy if available: blood pressure cuff, pulse oximeter/ smart watch (for vitals); flashlight (as possible examination aids)
7) Have your medications or a list of them with you
8) Consider having someone with you during the visit to help film the examination


Spindler M, Jacobs D, Yuan K, Tropea T, Teng CW, Perrone C, Do D, Wechsler L. A Department Approach to Teleneurology. Telemed J E Health. 2021 Sep;27(9):1078-1084. doi: 10.1089/tmj.2020.0323. Epub 2020 Dec 18. PMID: 33337290.
Więcej
Języki
Angielski, Polski
Dodatkowe informacje
PL/ENG
Po umówieniu wizyty proszę o przesłanie istotnej dokumentacji medycznej, wyników badań przy użyciu opcji „wyślij wiadomość”.

Nie wystawiam recept na opioidy i benzodiazepiny bez uzasadnienia medycznego, na zasadzie przedłużenia recepty. Recepty tylko w uzasadnionych neurologicznie przypadkach, po uwzględnieniu wywiadu i badania lekarskiego, zapoznaniu się z przedłożoną przez pacjenta dokumentacją medyczną.

After booking an appointment please send relevant medical documentation and test results using the „wyślij wiadomość” (send message) option.

I do not prescribe opiod drugs or benzodiazepins without a clear medical reason. Prescriptions only in neurologically justified cases, after taking into account the medical history, examination, and the medical documentation submitted by the patient.
Leczone schorzenia
  • Choroby neurologiczne
Adresy
ul. Augustyna Kordeckiego 58, Poznań
BADANIA.PL Sp. z o.o.
Opinie pacjentów
5,0
Bardzo miła i profesjonalna Pani doktor. Polecam serdecznie
Rejestrujesz się do:
BADANIA.PL Sp. z o.o. | Poznań | Augustyna Kordeckiego 58
Ten specjalista nie ma włączonej rejestracji on-line.
Zapytaj o termin wizyty
Strona WWW placówki medycznej: BADANIA.PL Sp. z o.o. Poznań, Augustyna Kordeckiego 58 Regulamin świadczenia usług
Przeczytaj o nas: