mgr Adam Zalepa
psychoterapeuta, psycholog
O mnie
Od 2004 r. zajmuję się pomocą psychologiczną oraz psychoterapią w nurcie integracyjnym, łącząc podejście Ericksonowskie z innymi metodami i technikami pracy dopasowanymi do indywidualnych potrzeb pacjentów.

Zajmuję się terapią osób dorosłych, par/małżeństw, rodzin i młodzieży. Moje doświadczenia zawodowe obejmują m.in. kierowanie Dziennym Oddziałem Psychiatryczno-Rehabilitacyjnym w NZOZ Multimed w Łodzi oraz Zespołem Leczenia Środowiskowego. Współpracowałem również z poradnią Profimedic i Poradnią Zdrowia Psychicznego Synapsis w Łodzi. Poza tym od kilku lat zajmuję się organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz prowadzeniem szkoleń i warsztatów psychologicznych służących rozwojowi osobistemu.

Posiadam również doświadczenie naukowe udokumentowane pracami zjazdowymi i konferencyjnymi oraz publikacjami. Publikacja badań w czasopiśmie Diabetes Care prowadzonych przez zespół, w którego skład wchodziłem, uzyskała drugie miejsce pod względem wpływu na praktykę kliniczną w rankingu amerykańskiego portalu medycznego MDLinx za 2012 r. Oprócz tego za osiągnięcia z roku 2013 zostałem wyróżniony Nagrodą naukową pierwszego stopnia Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w 2014 r. i w tymże roku zostałem uhonorowany przez Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nagrodą zespołową naukową drugiego stopnia.

Jako członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i European Psychiatric Association w pracy terapeutycznej kieruję się Kodeksem Etycznym Psychoterapeuty SNP PTP.
więcej
Wykształcenie
Studia magisterskie: Psychologia w indywidualnej organizacji studiów – studia magisterskie na Wydziale Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Filologia polska – studia magisterskie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Studia podyplomowe: Podyplomowe Roczne Studium Terapii Rodzin w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Czteroletni Podyplomowy Kurs Psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Terapia przez sztukę (w zakresie muzyki, plastyki i dramy) – dwuletnie Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ. Ukończyłem również ponad 700 godzin szkoleń, kursów, warsztatów z zakresu pomocy psychologicznej, interwencji kryzysowej i psychoterapii. Szkolenia, kursy, warsztaty z zakresu pomocy psychologicznej, interwencji kryzysowej i psychoterapii (sumarycznie ponad 700 godzin szkoleniowych): Złoty kluczyk (15 godz.) – szkolenie z zasad terapii ericksonowskiej w P.I.E. w Łodzi; Spotkania, zasoby, procesy (70 godz.) – cykl szkoleniowy z kształcenia praktycznych umiejętności pomocy psychologicznej w P.I.E. w Łodzi; Terapia rodzin (84 godz.) – cykl szkoleniowy w P.I.E. w Łodzi; Zanim dorosnę (14 godz.) – szkolenie z diagnozy i psychoterapii zaburzeń dzieci i młodzieży w P.I.E. w Łodzi; Lęk i depresja (16 godz.) – szkolenie z psychoterapii lęku i depresji w P.I.E. w Łodzi; Kierunek życie (45 godz.) – cykl szkoleniowy z psychoterapii pacjentów z chorobą nowotworową i ich rodzin po śmierci bliskiej osoby w P.I.E. w Łodzi; Rzucone ziarno – metafora i bajka w pracy z dziećmi i rodzinami (15 godz.) – szkolenie w P.I.E. w Łodzi; Terapia osób wykorzystanych seksualnie (15 godz.) – szkolenie w P.I.E. w Łodzi; Nieoczekiwana lekkość bytu (15 godz.) – szkolenie z psychoterapii następstw stresu w P.I.E. w Łodzi; O miłości do jedzenia prawie wszystko – szkolenie z psychoterapii zaburzeń odżywiania (15 godz.) w P.I.E. w Łodzi; Zróbcie mi miejsce między wami – szkolenie z psychoterapii rodzin z dzieckiem przewlekle chorym (15 godz.) w P.I.E. w Łodzi; Jak pogłaskać kolczastego jeża – psychoterapia dzieci i młodzieży z objawami psychosomatycznymi (15 godz.) w P.I.E. w Łodzi; Kiedy kłębią się chmury – szkolenie dotyczące pracy z pacjentem o zaburzonej osobowości (15 godz.) w P.I.E. w Łodzi; Certyfikat – First Degree Training in Brief Solution Focused Therapy (70 godz.) – cykl seminariów i warsztatów w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Warszawie. Wprowadzenie do psychoterapii (24 godz.)– kurs specjalizacyjny w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS) w Warszawie; Psychoterapia zaburzeń nerwicowych i zaburzeń osobowości (62 godz.) – cykl kursów w SWPS; Diagnoza w psychoterapii (24 godz.)– warsztaty w SWPS w Warszawie; Psychologia Kryzysu (24 godz.) – kurs specjalizacyjny w SWPS w Warszawie; Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i interwencje kryzysowe (62 godz.) – cykl kursów w SWPS; Psychologia kliniczna człowieka chorego somatycznie (24 godz.) – seminarium w SWPS w Warszawie; Radzenie sobie z emocjami w sytuacjach stresowych (24 godz.) – warsztaty w SWPS w Warszawie; Terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniach (24 godz.)- warsztaty w SWPS w Warszawie; Psychoonkologia – choroba jako kryzys pacjenta i jego rodziny (30 godz.) – warsztaty w P.I.E. w Łodzi
Leczone schorzenia
 • Zespół stresu pourazowego
 • Zespół lęku uogólnionego
 • Zaburzenia zachowania
 • Zaburzenia w relacjach międzyludzkich
 • Zaburzenia snu
 • Zaburzenia psychosomatyczne
 • Zaburzenia psychiczne
 • Zaburzenia pamięci
 • Zaburzenia odżywiania
 • Zaburzenia nastroju
 • Zaburzenia lękowe
 • Zaburzenia koncentracji
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Wykorzystywanie seksualne
 • Stres
 • Schizofrenia
 • Psychologia sportu
 • Problemy zawodowe
 • Problemy wychowawcze
 • Problemy osobiste
 • Poszukiwanie sensu i swojego miejsca w życiu
 • Niskie poczucie własnej wartości
 • Nieśmiałość
 • Niepłodność
 • Nerwica natręctw
 • Nerwica
 • Menopauza
 • Lęki
 • Kryzyz w związku
 • Kryzys życiowy
 • Kryzys zawodowy
 • Kryzys emocjonalny
 • Hazard
 • Fobie
 • Depresja
 • DDA - dorosłe dzieci alkoholików
 • Choroba afektywna dwubiegunowa
 • Bulimia
 • Bruksizm
 • Ból emocjonalny
 • Bezsenność
 • Anoreksja
 • Alkoholizm
więcej
Adresy
ul. Organizacji "Wolność i Niezawisłość" 50, Łódź
Poradnia CLUE sp. z o.o
Najbliższy wolny termin ...
+48578203103
Usługi
1. konsultacja psychologiczna
50 min · 150 zł
10. konsultacja psychologiczna dla dzieci i młodzieży
50 min · 150 zł
12. poradnictwo psychologiczne dla rodziców
50 min · 150 zł
14. interwencja kryzysowa
50 min · 150 zł
15. psychoedukacja
50 min · 150 zł
2. konsultacja psychologiczna dla par
50 min · 150 zł
5. konsultacja seksuologiczna
50 min · 150 zł
6. psychoterapia indywidualna
50 min · 150 zł
7. konsultacja psychologiczna dla par 90 min
90 min · 260 zł
8. psychoterapia rodzinna
50 min · 150 zł
9. psychoterapia rodzinna 90 min
90 min · 260 zł
więcej
Opinie o specjaliście
Specjalista nie posiada żadnych opinii
Galeria
więcej
Rejestrujesz się do:
Poradnia CLUE sp. z o.o | Łódź | Organizacji "Wolność i Niezawisłość" 50
Strona WWW placówki medycznej: Poradnia CLUE sp. z o.o Łódź, Organizacji "Wolność i Niezawisłość" 50 Regulamin świadczenia usług
Przeczytaj o nas: