e-Zwolnienie – jak to działa?

 

Do wystawienia elektronicznego zwolnienia lekarskiego z Twojej strony konieczne jest wyłącznie podanie numeru PESEL – pozostałe dane takie jak adres zamieszkania, NIP pracodawcy czy też dane członków rodziny (np. dziecka) zostaną automatycznie zaciągnięte z systemu. Internetowe Konto Pacjenta (IKP) nie jest wymagane do otrzymania e-Zwolnienia, natomiast jeżeli je posiadasz, to po zalogowaniu się do niego możesz sprawdzić m.in.: okres trwania otrzymanego L4 oraz historię swoich zwolnień lekarskich.

 

Korzyści płynące e-Zwolnień:

 

 

e-Zwolnienie – co to jest?

 

e-Zwolnienie to elektroniczna forma, wystawianego przez lekarza tradycyjnego (papierowego) L4, która jest podstawową formą wystawiania zwolnienia lekarskiego od 01.12.2018 r. Ta forma dokumentu funkcjonuje również pod nazwą e-ZLA oraz elektroniczne zwolnienie lekarskie. Jako, iż jest to forma elektroniczna dokumentu, nie musisz dostarczać zwolnienia lekarskiego pracodawcy lub do ZUS-u – zostanie ono automatycznie do nich wysłane.

 

e-Konsultacja a e-Zwolnienie

 

e-Zwolnienie, czyli elektroniczna forma L4, może zostać wystawione przez lekarza, jeżeli uzna on to za konieczne podczas e-Konsultacji w wirtualnym Gabinecie Medycznym. e-Wizyta u wybranego lekarza specjalisty, na podstawie dostarczonej przez Ciebie dokumentacji medycznej, pozwala Ci na skonsultowanie z nim swoich schorzeń i dolegliwości lub wyników badań. Jest to również dobre rozwiązanie kiedy chcesz zasięgnąć opinii innego specjalisty, np. w kwestii postawionej diagnozy.

 

Podczas e-Konsultacji lekarz ma możliwość wystawienia zarówno e-Recepty jak i e-Zwolnienia – warto jednak pamiętać, że to lekarz, po przeprowadzonym wywiadzie z pacjentem i skonsultowaniu wyników badań, zdecyduje czy konieczne jest wystawienie tego typu dokumentów. Podczas e-Wizyty specjalista może zalecić Ci również zalecić zrobienie dodatkowych badań lub skonsultowanie się z lekarzem innej specjalizacji.